Політико-правова ментальність українського соціуму в умовах європейської інтеграції

У трагічні дні Революції Гідності Україна остаточно зробила визначальний вибір свого розвитку – рух до Європейського Союзу, формування й утвердження тих цінностей і принципів, які є важливими як для Європи, так і для України: свободи, демократії, рівності, верховенства права, недоторканності людської гідності та поваги до прав людини.

Відділ документів із гуманітарних, технічних та природничих наук пропонує до уваги користувачів виставку однієї книги «Політико-правова ментальність українського соціуму в умовах європейської інтеграції».

Зберігаючи автентичність, українці зберегли власну ментальність, власне світобачення, власну мрію. Прийшов час, коли наша мрія почала реалізовуватися на практиці, коли ми відкрилися для Європи, а Європа відкрилася для нас. Ми маємо можливість дійсно побудувати державу та громадянське суспільство, які базуватимуться на європейських нормах і цінностях та стануть природною частиною європейського світу.

Політико-правова ментальність українського соціуму в умовах європейської інтеграції : монографія / Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; за ред. М. П. Требіна. – Харків : Право, 2019. – 744 с.

Монографію присвячено дослідженню політико-правової ментальності українського соціуму в умовах європейської інтеграції, історії формування політико-правового менталітету українського народу, базовим характеристикам сучасної політико-правової ментальності українського суспільства, історії, сучасному дискурсу, перспективам розвитку європейської інтеграції, впливу політико-правової ментальності на модернізацію політичної та соціокультурної систем українського суспільства за європейським вектором розвитку, особливостям формування європейських цінностей політико-правової ментальності українства на сучасному етапі вітчизняного державотворення.

Квінтесенцією політико-правової ментальності українського народу є національна ідея. На сучасному етапі розвитку України вона набула демократичного та євроінтеграційного забарвлення, зберігаючи при цьому ментально-духовні особливості українського народу. Автори зазначають, що, безумовно, не претендують на всебічне аналізування такого складного феномену, як політико-правова ментальність українського соціуму, та будь-який розділ цієї книги може бути розгорнутий в окрему монографію. Це свідчить про те, наскільки важливо осмислити цей феномен, оскільки майбутнє людства, у тому числі громадян України, пов’язане з його подальшим концептуальним удосконаленням і перетворенням теоретичних положень на реальне політико-правове життя, реальну європейськість.

Поділитися:

Політико-правова ментальність українського соціуму


У трагічні дні Революції Гідності Україна остаточно зробила визначальний вибір свого розвитку – рух до Європейського Союзу, формування й утвердження тих цінностей і принципів, які є важливими як для Європи, так і для України: свободи, демократії, рівності, верховенства права, недоторканності людської гідності та поваги до прав людини.

Відділ документів із гуманітарних, технічних та природничих наук пропонує до уваги користувачів виставку однієї книги «Політико-правова ментальність українського соціуму в умовах європейської інтеграції».

Зберігаючи автентичність, українці зберегли власну ментальність, власне світобачення, власну мрію. Прийшов час, коли наша мрія почала реалізовуватися на практиці, коли ми відкрилися для Європи, а Європа відкрилася для нас. Ми маємо можливість дійсно побудувати державу та громадянське суспільство, які базуватимуться на європейських нормах і цінностях та стануть природною частиною європейського світу.

Політико-правова ментальність українського соціуму в умовах європейської інтеграції : монографія / Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; за ред. М. П. Требіна. – Харків : Право, 2019. – 744 с.

Монографію присвячено дослідженню політико-правової ментальності українського соціуму в умовах європейської інтеграції, історії формування політико-правового менталітету українського народу, базовим характеристикам сучасної політико-правової ментальності українського суспільства, історії, сучасному дискурсу, перспективам розвитку європейської інтеграції, впливу політико-правової ментальності на модернізацію політичної та соціокультурної систем українського суспільства за європейським вектором розвитку, особливостям формування європейських цінностей політико-правової ментальності українства на сучасному етапі вітчизняного державотворення.

Квінтесенцією політико-правової ментальності українського народу є національна ідея. На сучасному етапі розвитку України вона набула демократичного та євроінтеграційного забарвлення, зберігаючи при цьому ментально-духовні особливості українського народу. Автори зазначають, що, безумовно, не претендують на всебічне аналізування такого складного феномену, як політико-правова ментальність українського соціуму, та будь-який розділ цієї книги може бути розгорнутий в окрему монографію. Це свідчить про те, наскільки важливо осмислити цей феномен, оскільки майбутнє людства, у тому числі громадян України, пов’язане з його подальшим концептуальним удосконаленням і перетворенням теоретичних положень на реальне політико-правове життя, реальну європейськість.