Павло Тичина – митець, поет, музикант

віртуальний інформаційний список до 130-річчя від дня народження П. Г. Тичини

У січні в Україні відзначається 130-річчя від дня народження одного із класиків національної літератури – відомого українського письменника Павла Григоровича Тичини(18911967 рр.). До ювілею поета сектор наукової інформації з питань культури і мистецтва підготував віртуальний інформаційний список «Павло Тичина – митець, поет, музикант», про життєвий і творчий шлях митця.

Павло Григорович – видатний український класик літератури, публіцист, перекладач, музикант, громадський та державний діяч, один із найвидатніших українських поетів. Народжений у бідній родині, він бачив життя села, міста, церкви, літературної громади, інтелігенції особисто та зсередини. Тичина був свідком національного відродження, миру і війн – і все те викарбувалося на сторінках його книг.

Життя Павла Тичини тісно пов’язане із Поділлям, зокрема Вінниччиною. Перше відвідування, задокументоване поетом, припадає на кінець жовтня 1920 р. Тоді молодий Павло Григорович завітав до Вінницького краю разом із Другою мандрівною капелою Дніпросоюзу, яка під орудою К. Стеценка здійснювала подорож Правобережною Україною. Перебуваючи в Тульчині відбулася зустріч П. Тичини з М. Леонтовичем – видатним композитором, педагогом, громадським діячем, автором знаменитого «Щедрика». Після концерту Микола Дмитрович запросив гостей додому, де зіграв музику до опери «На русалчин Великдень».

Творчість П. Г. Тичини – неповторний, оригінальний внесок в українську та світову літературу. Новаторство в поетичній формі, витончена яскрава словотворчість, а також своєрідна музичність поетичних творів стали для широких верств українців символічними – «тичинівськими» вершинами в поезії.

Видання спадщини поета останніх років

…А серед усього того стоїть цей дивний мрійник з очима дитини й розумом філософа, з вразливою, спраглою краси душею художника й потужною мовою справжнього майстра слова, – стоїть і молиться, творить службу своєму богові світової ритміки. І тому така жива, правдива й разом такою побожністю овіяна виступає природа в Тичининих творах.

С. Єфремов

Поетично-музична композиція «Сила і ніжність болю» за віршами Павла Тичини [Звукозапис] / П. Тичина ; авт. композиції, режисер та викон. О. Биструшкін ; композитор Б. Лятошинський ; передм. І. Драча. – Київ. : СІ ДІ МАЙСТЕР, [не раніше 2004]. – 1 зв. диск (40 хв.). – (Аудіоантологія Української Поезії; диск 3).

Не бував ти у наших краях! : вибр. твори / П. Тичина. – Київ : Знання, 2019. – 255 с.

Неопубліковані листи П. Тичини / П. Тичина ; публ. і прим. Ю. Тичини // Березіль. – 2001. – № 3/4. – С. 180187.

Соняшні кларнети, 1914–1920 : поезії / П. Тичина. – Вінниця : Твори, 2019. – 108 с.

Твори для мішаного хору a cappella [Ноти] = Works for Mixed Choir a capella : [вміщено цикл «Шість поезій Павла Тичини» (2016). Тексти взяті з першої зб. П. Тичини «Соняшні кларнети» (1918)] / О. Щетинський ; [Нац. ун-т мистецтв], Каф. композиції та інструментування. – Харків : Естет Принт, 2019. – 79 с.

Вірші / П. Тичина. – Харків : Фоліо, 2018. – 125 с.

Павло Тичина : [вірші / П. Г. Тичина ; голов. ред. О. В. Красовицький]. – Харків : Фоліо, 2018. – 125 с.

Поезії / П. Тичина. – Харків : Фоліо, 2018. – 128 с.

Збірка поезій / П. Г. Тичина. – Київ : ЦУЛ, 2017. – 134 с.

Ще не вмерла Україна : патріотичні пісні / Б. Грінченко, П. Тичина, М. Рильський. – Харків : Фоліо, 2015. – 31 с.

Розстріляне Відродження : поезія та проза / П. Тичина [та ін.]. – Київ : Основи, 2015. – 151 с.

Ранній Тичина : [твори 3-х перших зб. та неопубл. вірші] / П. Тичина. – Київ : АДЕФ-Україна, 2015. – 108 с.

Вибрані вірші / П. Тичина, М. Рильський ; [передм. і комент. О. Д. Ушкалова]. – Харків : Фоліо, 2013. – 156 с.

До кого говорить? : вірші на щодень / П. Г. Тичина. – Київ : АДЕФ-Україна, 2013. – 31 с.

Любая, милая … : інтим. лірика : вірші на щодень / П. Тичина. – Київ : АДЕФ-Україна, 2013. – 32 с.

Скорбна мати : вибр. твори / П. Тичина. – Київ : Знання, 2013. – 477 с.

Лірика / П. Тичина ; [упоряд. Т. М. Панасенко]. – Харків : Фоліо, 2013. – 253 с.

Ластовенятко : вірші для дітей дошк. віку / П. Тичина. – Київ : АДЕФ-Україна, 2011. – 24 с.

Вибране / П. Тичина, М. Рильський ; авт. передм. і комент. Л. В. Ушкалов. – Харків. : Фоліо, 2011. – 538 с.

Тичина, П. Г. Вибрані твори: у 2 т. / П. Г. Тичина. – Київ. : Всеукр. держ. спеціаліз. вид-во «Українська енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 2011 – 2012.

Послав я в небо свою молитву: вибране : [поезії] / П. Тичина ; [упоряд. Т. Сосновська ; мал. В. Франчук]. – Київ : АДЕФ-Україна, 2011. – 140 с.

Хор лісових дзвіночків : кн.-розмальовка : вірші для дітей / П. Тичина. – Київ : АДЕФ-Україна, 2011. – 24 с.

Золотий гомін : вибр. твори / П. Г. Тичина; вступ. ст., упоряд. та прим. С. А. Гальченко. – К. : Криниця, 2008. – 608 с.

Життєвий і творчий шлях П. Тичини

Будзей, О. Подільські перехрестя Павла Тичини / О. Будзей // Подолянин. – 2016. – 22 січ. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://podolyanin.com.ua/history/7924/ (дата звернення: 11.01.2021) . – Назва з екрана.

Гальчук, О. «... І в хаосі творить скарби»: античні образи й мотиви в поетичній інтерпретації Павла Тичини / О. Гальчук // Слово і час. – 2012. – № 3. – С. 88–101.

Гарачковська, О. О. Редакторська діяльність Павла Тичини [Електронний ресурс] / О. О. Гарачковська // Літ. та культура Полісся. Серія: Філологічні науки. – 2016. – Вип. 82. – С. 116–123.

Гнатюк, Н. Невідомий Тичина / Н. Гнатюк // Слово Просвіти. – 2007. – 20–26 верес. – С. 10.

Горбатюк, В. Я знаю, – ви мене розстріляєте! : Євген Маланюк і Павло Тичина: зустріч у Празі / В. Горбатюк // Дзвін. – 2016. – № 1. – С. 211213.

Горицвіт, С. Павло Тичина: «Об серце дзвоню я...» / С. Горицвіт // Укр. слово. – 2013. – 30 січ. – С. 89.

Гужва, О. П. Тичина: симфонізм як прояв духовного буття / О. П. Гужва // Мультиверсум : філос. альм. – 2011. – № 2. – С. 132143.

Гуменюк, В. Творчість Павла Тичини в контексті мистецьких віянь його доби / В. Гуменюк // Дивослово. – 2005. – № 5. – С. 5660.

Даниш, Л. В. Громадсько-політична, державницька, наукова та культурницька діяльність П. Г. Тичини 1891–1967 рр. (історіографічний огляд проблеми) [Електронний ресурс] / Л. В. Даниш // Літ. та культура Полісся. – 2009. – Вип. 52. – С. 213225.

Дацюк, Л. Павло Тичина і музика: від колиски до домовини / Л. Дацюк // Літ. Україна. – 2020. – 5 верес. – С. 2.

Джугастрянська, Ю. В. Поезія Павла Тичини в англійських перекладах: мислоздобутки і смисловтрати [Електронний ресурс] / Ю. В. Джугастрянська // Вісн. Львів. ун-ту. Серія: Іноземні мови. – 2012. – Вип. 20 (1). – С. 115121.

Дика, Г. Місія Павла Тичини 1949 року до Великої Британії / Г. Дика // Укр. літ. газ. – 2020. – 23 жовт. – С. 1415.

Донець, Г. Павло Тичина – диригент: [Електронний ресурс] / Г. Донець // Укр. літ. газ. – Електрон. версія. – Режим доступу: https://litgazeta.com.ua/articles/pavlo–tychyna–dyrygent/ (дата звернення: 05.01.2021). – Назва з екрана.

Донець, Г. Павло Тичина – лицар рідної мови / Г. Донець. – Київ : АДЕФ-Україна, 2011. – 27 с.

Дроздовський, Д. Англомовний Тичина: досвід відчуження [Електронний ресурс] / Д. Дроздовський // ЛітАкцент : світ сучас. літ. : [вебсайт]. – Електрон. дані і програми. – Режим доступу: http://litakcent.com/2012/03/23/anhlomovnyj–tychyna–dosvid–vidchuzhennja/ (дата звернення: 24.12.2020). – Назва з екрана.

Дроздовський, Д. Три смерті Тичини. Епітафія крізь час про «Чорного янгола» / Д. Дроздовський // Дзеркало тижня. – 2007. – 12–15 жовт. (№ 37). – С. 19.

Засадна, О. В. Мандрівні капели Дніпросоюзу: значення для сучасності з погляду історичної ретроспективи / О. В. Засадна // Наук. вісн. Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. – 2019. – Вип. 125. – С. 41–51.

Касян, Л. Г. Поет в умовах «заблокованої культури» : аудіовіз. «версії» біогр. Павла Тичини : (до 125-річчя від дня народж.) [Електронний ресурс] / Л. Г. Касян // Архіви України. – 2016. – № 1. – С. 7789.

Коляда, І. Павло Тичина / І. Коляда, Ю. Коляда. – Харків : Фоліо, 2019. – 120 с.

Коляда, І. Полуботківські скарби у долі Павла Тичини: (наук.-попул. нарис) / І. Коляда, Ю. Коляда // Історія в шк. – 2014. – № 10/11. – С. 1721.

Коляда, І. Таємниці серця Павла Тичини / І. Коляда, Ю. Коляда // Історія в рід. шк. – 2015. – № 1/2. – С. 4047.

Корнійчук, Т. Особливості композиції нотаток Павла Тичини [Електронний ресурс] / Т. Корнійчук // Наук. зап. нац. ун-ту. «Острозька академія»]. Серія : Філологічна. – 2008. – Вип. 10. – С. 357366.

Косінова, О. Концепція панмузичності у творах Павла Тичини : монографія / О. Косінова. – Херсон : Грінь Д. С. [вид.], 2015. – 195 с.

Косінова, О. Музичні жанри у творчості Павла Тичини [Електронний ресурс] / О. Косінова // Літературознавчі студії. – 2013. – Вип. 39 (2). – С. 4151.

Косінова, О. Музично-композиційна побудова поетичних творів Павла Тичини [Електронний ресурс] / О. Косінова // Наук. зап. Тернопіл. нац. пед. ун-ту. ім. Володимира Гнатюка. Серія : Літературознавство. – 2013. – № 38. – С. 91103.

Косінова, О. Павло Тичина – маестро поетичного слова / О. Косінова // Дивослово. – 2018. – № 10. – С. 5459.

Костюченко, В. Тичина і ми / В. Костюченко // Слово Просвіти. – 2017. – 5–11 жовт. (№ 40). – С. 11 ; Слово Просвіти. – 2017. – 12–18 жовт. (№ 41). – С. 10.

Кот, С. Павло Тичина і культурна спадщина України / С. Кот // Пам’ятки України: історія та культура. – 2008. – № 1. – С. 84101.

Ластівка, І. Павло Тичина. Життєвий і творчий шлях. Рання творчість / І. Ластівка // Укр. мова та літ. – 2013. – Лип. (№ 13). – С. 2327.

Лесин, В. Г. Павло Тичина – поет і блазень [Електронний ресурс] / В. Г. Лесин // Питання літературознавства. – 1996. – Вип. 3. – С. 4655.

Лубківський, Р. Антонич і Тичина: неочевидні точки дотику / Р. Лубківський // День. – 2009. – 7 листоп. – С. 7.

Матеуш, В. О. Павло Тичина та сучасні проблеми : роздуми / В. О. Матеуш. – Хмельницький : Евріка, 2001. – 52 с.

Межигірський трикутник Павла Тичини: Олена Ржечицька – Павло Тичина – Лідія Вовчик [Електронний ресурс] // In-Art : інформ.-аналіт. портал. – Режим доступу: http://www.5.be–inart.com/post/view/858 (дата звернення: 11.01.2021). – Назва з екрана.

Мех, Н. «І ще в нас музики не досить…» (Синтез музики та слова у творчості Павла Тичини) [Електронний ресурс] / Н. Мех // Культура слова. – 2016. – Вип. 84. – С. 4455.

Миколаєнко, А. «Молодий я, молодий...» : до 120-річчя від дня народж. П. Тичини / А. Миколаєнко // Літ. Україна. – 2011. – 27 січ. (№ 4). – С. 1, 1011.

Мій Тичина : творчість юних літераторів та дослідників – членів Малої акад. наук, учасників Всеукр. літ. конкурсу «Моя країна – Україна» : збірка / [упоряд.: О. Пономаренко, О. Голуткан, А. Малиш ; ред. О. Нечипоренко, Т. Алєксандрова] ; Нац. акад. наук України, Нац. центр «Мала акад. наук України». – Київ : Праймдрук, 2011. – 287 с.

Моклиця, М. Павло Тичина (1891–1967) / М. Моклиця // Модернізм в українській літературі ХХ століття : навч. посіб. для студентів-філологів / М. Моклиця. – Київ, 2017. – С. 267287.

Молочко, С. Р. Вивчення творчості П. Г. Тичини у взаємозв’язку з музичним мистецтвом [Електронний ресурс] / С. Р. Молочко // Наук. зап. Ніжин. держ. ун-ту ім. Миколи Гоголя. Психолого-педагогічні науки. – 2016. – № 4. – С. 9094.

Моторнюк, І. Павло Тичина: тріумф і трагедія : до 110-річчя від дня народж. поета / І. Моторнюк // Дзвін. – 2001. – № 1. С. 134–141.

Найдан, М. Мій Тичина / М. Найдан // Від Гоголя до Андруховича : літ. есеї / М. Найдан ; з англ. пер. Г. Безух [та ін.]. Львів, 2017. – С. 2027.

Науменко, Н. В. Музичний елемент ранньої лірики Павла Тичини у перекладах європейськими мовами [Електронний ресурс] / Н. В. Науменко // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського. – 2011. – Вип. 15. – С. 401407.

Небеленчук, І. О. Особливості поетичного стилю П. Тичини, основні мотиви його творчості / І. О. Небеленчук // Укр. літ. в загальноосвіт. шк. – 2013. – № 1. – С. 510.

Нойфельд, Г. Поет жорстокого віку : до 120-річчя від дня народж. Павла Тичини / Г. Нойфельд // Березіль. – 2011. – № 1/2. – С. 174185.

Ольшевський, І. Е. Павло Тичина: таїна життя і творчості / І. Е. Ольшевський. – Луцьк : Терен, 2005. – 254 с.

Ольшевський, І. Павло Тичина: нові штрихи до містичного портрета / І. Ольшевський. – Луцьк : Терен, 2012. – 182 с.

Поліщук, Я. Павло Тичина в антиноміях літературного канону [Електронний ресурс] / Я. Поліщук // Слово і час. – 2016. – № 4. – С. 1625.

Поровай, Т. Павло Тичина і живопис / Т. Поровай // Художня творчість у контексті проблем її вивчення: етномотиви, етноконцепції та етносимволіка : матеріали ІІІ Міжнар. конф., присвяч. проблемам етнокультури та її інтерпретації в освіт. просторі : зб. наук. пр. / Бар. гуманітар.-пед. коледж ім. Михайла Грушевського, Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Глухів. нац. пед. ун-т ім. О. Довженка, Вінниц. соц.-екон. ін-т ун-ту «Україна», Нац. спілка письменників України. – Бар, 2017. – С. 200203.

Проскурня, А. Музика в оселі Павла Тичини / А. Проскурня // Культура і життя. – 2012. – 28 груд. – С. 6.

Прудивус, С. В. Павло Тичина у світлі нового джерела: поет очима друга [Електронний ресурс] / С. В. Прудивус // Молодий вчений. – 2018. – № 11 (2). – С. 7375.

Салига, Т. На межі двох епох : (Є. Маланюк, М. Рильський і П. Тичина та інші) / Т. Салига // Літ. Україна. – 2018. – 1 берез. – С. 1, 35 : іл. ; 8 берез. – С. 45, 15.

Сверстюк, Є. Світлі голоси життя : [есеї та літературознав. ст.] / Є. Сверстюк ; вступ. слово І. Кошелівець. – Київ : КЛІО, 2014. – 767 с.

Семенко, Л. І. «Їх поєднала пісня Леонтовича...» : нариси з історії муз. життя в Україні 1910-1930-х рр. / Л. Семенко ; Вінниц. обл. краєзн. музей. – Вінниця : [Едельвейс і К.], 2007. – 248, [24] с.

Сичук, М. Павло Тичина – людина і поет [Електронний ресурс] / М. Сичук // Острів знань : [вебсайт]. – Електрон. дані і програми. – Режим доступу : http://shkola.ostriv.in.ua/publication/code–1F1C6FA9574B8/list–B8AFBC4326 (дата звернення: 11.01.2021). – Назва з екрана.

Славинський, М. «Усе життя боявся однієї речі...» : 125 років тому народився авт. геніал. «Соняшних кларнетів» Павло Тичина [Електронний ресурс] / М. Славинський // Віче. – 2016. – № 1/2. – С. 5860.

Соловей, О. Павло Тичина і Володимир Свідзінський у науковій рецепції Василя Стуса [Електронний ресурс] / О. Соловей // Актуальні проблеми укр. літ. і фольклору. – 2014. – Вип. 21/22. – С. 212225.

Супрун, О. В. Живописна грань таланту Павла Тичини / О. В. Супрун // Все для вчителя. – 2011. – Груд. (№ 34/36). – С. 713.

Терещенко, К. Книга в житті і творчості Павла Тичини [Електронний ресурс] / К. Терещенко // Вісн. Кн. палати. – 2017. – № 1. – С. 4750.

Тичина – художник . – Київ : [б. в.], [2000]. – 79, [1] с.

Усатенко, Г. «Біжить життя моє спіралями. В спіралях тих я гину» : 120 років тому народився Павло Тичина / Г. Усатенко // Уряд. кур’єр. – 2010. – 27 січ. – С. 17.

Фіалко, Д. Непростий Тичина: що криється у постаті видатного поета [Електронний ресурс] / Д. Фіалко // Еспресо : [вебсайт]. – Електрон. дані і програми. – Режим доступу: https://espreso.tv/article/2016/01/27/neprostyy_tychyna_scho_kryye_v_sobi_postat_vydatnogo_poeta (дата звернення: 11.01.2021). – Назва з екрана.

Фока, М. В. Поетичне слово П. Тичини на межі музики й архітектури / М. В. Фока // Укр. літ. в загальноосвіт. шк. – 2014. – № 1. – С. 1214.

Фока, М. Словесні портрети Павла Тичини на межі живопису та скульптури / М. Фока // Дивослово. – 2018. – № 1. – С. 5660.

Фока, М. Стратегії перекладу живописних ефектів П. Тичини англійською мовою / М. Фока // Слово і час. – 2012. – № 11. – С. 2534.

Фока, М. Хореографічне мистецво в поетичній творчості П. Тичини (на матеріалі вірша «Танці на мечі») [Електронний ресурс] / М. Фока // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. – 2011. – Вип. 16. – С. 315317.

Харчук, Р. Зміна обличчя: Павло Тичина / Р. Харчук // Дивослово. – 2011. – № 2. – С. 5862.

Харчук, Р. Павло Тичина. 18911967 / Р. Харчук // Дивослово. – 2014. – № 10. – С. 2430.

Хміль, Д. Весна Павла Тичини. Її відхід зі світу змінив поета [Електронний ресурс] / Д. Хміль // Міст-online : тижневик для українців всього світу : [вебсайт]. – Електрон. дані і програми. – Режим доступу: http://meest–online.com/history/figure/vesna–pavla–tychyny–jiji–vidhid–zi–svitu–zminyvpoeta/ (дата звернення: 11.01.2021). – Назва з екрана.

Хомяков, Р. Музичні гастролі Тичини палаючою Україною. Амнезія : археологія укр. поп-культури : [вебсайт] / вид. А. Боборикін ; голов. ред. Н. Шешуряк. – Електрон. дані і програми. – Режим доступу: https://amnesia.in.ua/tychyna–1920 (дата звернення: 05.01.2021). – Назва з екрана.

Цимбал, Я. Неук, мерзавець і дельфін : антилегендарний Павло Тичина [Електронний ресурс] : [назва ст. зі слів самого П. Тичини, який сам про себе писав Михайлові Могилянському: «Ви знаєте, лежу ночами й думаю: великий я неук – це раз; великий мерзавець – це два і взагалі дельфін з божої ласки»] / Я. Цимбал // ЛітАкцент : світ сучас. літ. : [вебсайт]. – Електрон. дані і програми. – Режим доступу: http://litakcent.com/2016/10/20/neuk-merzavec-i-delfin-antylehendarnyj-pavlo-tychyna/ (дата звернення: 12.01.2021). – Назва з екрана.

Спогади, вшанування пам’яті П. Тичини

Йому судилася доля генія». Як ви думаєте, чи легко бути генієм? Чи легко оправдати це звання?

В. Стус 

Гривінський, Р. Музею Тичини – 35! : він став першим неприват. держ. укр. музеєм, що потрапив до числа номінантів Міжнар. конкурсу «Найкращий музей Європи»» / Р. Гривінський // День. – 2015. – 3031 січ. – С. 23.

Донець, Г. Одіссея Павла Тичини : до річниці від дня народження / Г. Донець // Укр. літ. газ. – 2016. – 15 січ. – С. 1;1415 ; 29 січ. – С. 1415 ; 12 лют. – С. 1415 ; 26 лют. – С. 1415 ; 11 берез. – С. 1415.

Дробний, І. «А Тичина пише вірші...» / І. Дробний // Літ. Україна. – 2017. – 8 черв. – С. 7 ; 15 черв. – С. 7.

Зоряна, Н. Тут усе дихає його творчістю / Н. Зоряна // Нар. Армія. – 2013. – 5 лют. – С. 6.

Коцарев, О. Екскурсія музеєм-квартирою Павла Тичини. Фото [Електронний ресурс] / О. Коцарев // Іст. правда : [вебсайт]. – Електрон. дані і програми. – Режим доступу : https://www.istpravda.com.ua/articles/2013/01/28/110325/view_print/ (дата звернення: 11.01.2021). – Назва з екрана.

Кривенко, С. Ранній Павло Тичина у відгуках Михайла Могилянського / С. Кривенко // Слово і час. – 2009. – № 5. – С. 100104. – Електрон. версія. – Режим доступу:  . http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/133053/10–Kryvenko.pdf?sequence=1 (дата звернення: 05.01.2021). – Назва з екрана.

Крупник, Е. На машині часу з Тичиною / Е. Крупник // Вечірній Київ. – 2013. – 11 лип. – С. 2829.

Міханчук, М. Прислухайтесь: це «Соняшні кларнети» / М. Міханчук // Віче. – 2011. – № 1. – С. 6869.

Озеров, Л. Людина з майбутнього / Л. Озеров // Співець нового світу : спогади про П. Тичину. – Київ, 1971.– С. 322323.

Пораненого Тичину провідував Хрущов, а дачу поет ділив з партизаном [Електронний ресурс] / за матеріалами О. Якушко // Укр. правда життя : [вебсайт]. – Електрон. дані і програми. – Режим доступу: https://life.pravda.com.ua/society/2009/01/29/13386/ (дата звернення: 11.01.2021). – Назва з екрана.

Сокол, І. Музей-квартира Павла Тичини / І. Сокол // Дивослово. – 2003. – № 11. – С. 7072.

Сосновська, Т. Він мав у душі те, що не вимірюється грошима : [інтерв’ю з директором музею-квартири П. Тичини, правнучкою поета Т. Сосновською] / Т. Сосновська ; бесіду вела Є. Тютюнник // Уряд. кур’єр. – 2011. – 27 серп. – С. 20.

Сосновська, Т. Запрошує оселя Павла Тичини : [до 30-річчя відкриття Літ.-меморіал. музею-квартири П. Г. Тичини у м. Києві] / Т. Сосновська // Літ. Україна. – 2010. – 4 лют. – С. 2.

Степаненко, М. Він був, є і навічно залишиться взірцем моральної чистоти, громадянської чесності, поетом-патріотом / М. Степаненко // Укр. мова й літ. в серед. шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2011. – № 5. – С. 3441.

Степаненко, М. Павло Тичина у щоденникових записах Олеся Гончара. Ст. шоста : Виступи Олеся Гончара на захист Павла Тичини / М. Степаненко // Укр. мова й літ. в серед. шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2011. – № 7/8. – С. 126132.

Тичина, Ю. Про дослідження родоводу Павла Тичини. Коментар через 20 років / Ю. Тичина // Кур’єр Кривбасу. – 2007. – № 9/10. – С. 167177.

Тичина, Ю. Спогади: післяслово Ольги Тичини / Ю. Тичина // Березіль. – 2015. –№ 1/2. – С. 147190.

Фиалков, Ю. Встреча с Павлом Григорьевичем Тычиной / Ю. Фиалков // Радуга. – 2002. – № 3. – С. 139142.

«Хто ж єси, Тичино?» [Електронний ресурс] // Рідна країна : [вебсайт]. – Електрон. дані і програми. – Режим доступу: https://ridna.ua/2011/01/hto–zh–jesy–tychyno–do–120–ji–richnytsi–vid–dnya–narodzhennya–prysvyachujetsya/. (дата звернення: 11.01.2021). – Назва з екрана.

Шовкуненко, О. Павло Тичина в колі друзів / О. Шовкуненко // Вітчизна. – 2000. – № 9/10. – С. 123131. 

Підготувала Л. Ю. Колосова,

бібліограф І категорії сектору наукової інформації

з питань культури і мистецтва

Поділитися:

Павло Тичина - митець, поет, музикант


віртуальний інформаційний список до 130-річчя від дня народження П. Г. Тичини

У січні в Україні відзначається 130-річчя від дня народження одного із класиків національної літератури – відомого українського письменника Павла Григоровича Тичини(18911967 рр.). До ювілею поета сектор наукової інформації з питань культури і мистецтва підготував віртуальний інформаційний список «Павло Тичина – митець, поет, музикант», про життєвий і творчий шлях митця.

Павло Григорович – видатний український класик літератури, публіцист, перекладач, музикант, громадський та державний діяч, один із найвидатніших українських поетів. Народжений у бідній родині, він бачив життя села, міста, церкви, літературної громади, інтелігенції особисто та зсередини. Тичина був свідком національного відродження, миру і війн – і все те викарбувалося на сторінках його книг.

Життя Павла Тичини тісно пов’язане із Поділлям, зокрема Вінниччиною. Перше відвідування, задокументоване поетом, припадає на кінець жовтня 1920 р. Тоді молодий Павло Григорович завітав до Вінницького краю разом із Другою мандрівною капелою Дніпросоюзу, яка під орудою К. Стеценка здійснювала подорож Правобережною Україною. Перебуваючи в Тульчині відбулася зустріч П. Тичини з М. Леонтовичем – видатним композитором, педагогом, громадським діячем, автором знаменитого «Щедрика». Після концерту Микола Дмитрович запросив гостей додому, де зіграв музику до опери «На русалчин Великдень».

Творчість П. Г. Тичини – неповторний, оригінальний внесок в українську та світову літературу. Новаторство в поетичній формі, витончена яскрава словотворчість, а також своєрідна музичність поетичних творів стали для широких верств українців символічними – «тичинівськими» вершинами в поезії.

Видання спадщини поета останніх років

…А серед усього того стоїть цей дивний мрійник з очима дитини й розумом філософа, з вразливою, спраглою краси душею художника й потужною мовою справжнього майстра слова, – стоїть і молиться, творить службу своєму богові світової ритміки. І тому така жива, правдива й разом такою побожністю овіяна виступає природа в Тичининих творах.

С. Єфремов

Поетично-музична композиція «Сила і ніжність болю» за віршами Павла Тичини [Звукозапис] / П. Тичина ; авт. композиції, режисер та викон. О. Биструшкін ; композитор Б. Лятошинський ; передм. І. Драча. – Київ. : СІ ДІ МАЙСТЕР, [не раніше 2004]. – 1 зв. диск (40 хв.). – (Аудіоантологія Української Поезії; диск 3).

Не бував ти у наших краях! : вибр. твори / П. Тичина. – Київ : Знання, 2019. – 255 с.

Неопубліковані листи П. Тичини / П. Тичина ; публ. і прим. Ю. Тичини // Березіль. – 2001. – № 3/4. – С. 180187.

Соняшні кларнети, 1914–1920 : поезії / П. Тичина. – Вінниця : Твори, 2019. – 108 с.

Твори для мішаного хору a cappella [Ноти] = Works for Mixed Choir a capella : [вміщено цикл «Шість поезій Павла Тичини» (2016). Тексти взяті з першої зб. П. Тичини «Соняшні кларнети» (1918)] / О. Щетинський ; [Нац. ун-т мистецтв], Каф. композиції та інструментування. – Харків : Естет Принт, 2019. – 79 с.

Вірші / П. Тичина. – Харків : Фоліо, 2018. – 125 с.

Павло Тичина : [вірші / П. Г. Тичина ; голов. ред. О. В. Красовицький]. – Харків : Фоліо, 2018. – 125 с.

Поезії / П. Тичина. – Харків : Фоліо, 2018. – 128 с.

Збірка поезій / П. Г. Тичина. – Київ : ЦУЛ, 2017. – 134 с.

Ще не вмерла Україна : патріотичні пісні / Б. Грінченко, П. Тичина, М. Рильський. – Харків : Фоліо, 2015. – 31 с.

Розстріляне Відродження : поезія та проза / П. Тичина [та ін.]. – Київ : Основи, 2015. – 151 с.

Ранній Тичина : [твори 3-х перших зб. та неопубл. вірші] / П. Тичина. – Київ : АДЕФ-Україна, 2015. – 108 с.

Вибрані вірші / П. Тичина, М. Рильський ; [передм. і комент. О. Д. Ушкалова]. – Харків : Фоліо, 2013. – 156 с.

До кого говорить? : вірші на щодень / П. Г. Тичина. – Київ : АДЕФ-Україна, 2013. – 31 с.

Любая, милая … : інтим. лірика : вірші на щодень / П. Тичина. – Київ : АДЕФ-Україна, 2013. – 32 с.

Скорбна мати : вибр. твори / П. Тичина. – Київ : Знання, 2013. – 477 с.

Лірика / П. Тичина ; [упоряд. Т. М. Панасенко]. – Харків : Фоліо, 2013. – 253 с.

Ластовенятко : вірші для дітей дошк. віку / П. Тичина. – Київ : АДЕФ-Україна, 2011. – 24 с.

Вибране / П. Тичина, М. Рильський ; авт. передм. і комент. Л. В. Ушкалов. – Харків. : Фоліо, 2011. – 538 с.

Тичина, П. Г. Вибрані твори: у 2 т. / П. Г. Тичина. – Київ. : Всеукр. держ. спеціаліз. вид-во «Українська енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 2011 – 2012.

Послав я в небо свою молитву: вибране : [поезії] / П. Тичина ; [упоряд. Т. Сосновська ; мал. В. Франчук]. – Київ : АДЕФ-Україна, 2011. – 140 с.

Хор лісових дзвіночків : кн.-розмальовка : вірші для дітей / П. Тичина. – Київ : АДЕФ-Україна, 2011. – 24 с.

Золотий гомін : вибр. твори / П. Г. Тичина; вступ. ст., упоряд. та прим. С. А. Гальченко. – К. : Криниця, 2008. – 608 с.

Життєвий і творчий шлях П. Тичини

Будзей, О. Подільські перехрестя Павла Тичини / О. Будзей // Подолянин. – 2016. – 22 січ. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://podolyanin.com.ua/history/7924/ (дата звернення: 11.01.2021) . – Назва з екрана.

Гальчук, О. «... І в хаосі творить скарби»: античні образи й мотиви в поетичній інтерпретації Павла Тичини / О. Гальчук // Слово і час. – 2012. – № 3. – С. 88–101.

Гарачковська, О. О. Редакторська діяльність Павла Тичини [Електронний ресурс] / О. О. Гарачковська // Літ. та культура Полісся. Серія: Філологічні науки. – 2016. – Вип. 82. – С. 116–123.

Гнатюк, Н. Невідомий Тичина / Н. Гнатюк // Слово Просвіти. – 2007. – 20–26 верес. – С. 10.

Горбатюк, В. Я знаю, – ви мене розстріляєте! : Євген Маланюк і Павло Тичина: зустріч у Празі / В. Горбатюк // Дзвін. – 2016. – № 1. – С. 211213.

Горицвіт, С. Павло Тичина: «Об серце дзвоню я...» / С. Горицвіт // Укр. слово. – 2013. – 30 січ. – С. 89.

Гужва, О. П. Тичина: симфонізм як прояв духовного буття / О. П. Гужва // Мультиверсум : філос. альм. – 2011. – № 2. – С. 132143.

Гуменюк, В. Творчість Павла Тичини в контексті мистецьких віянь його доби / В. Гуменюк // Дивослово. – 2005. – № 5. – С. 5660.

Даниш, Л. В. Громадсько-політична, державницька, наукова та культурницька діяльність П. Г. Тичини 1891–1967 рр. (історіографічний огляд проблеми) [Електронний ресурс] / Л. В. Даниш // Літ. та культура Полісся. – 2009. – Вип. 52. – С. 213225.

Дацюк, Л. Павло Тичина і музика: від колиски до домовини / Л. Дацюк // Літ. Україна. – 2020. – 5 верес. – С. 2.

Джугастрянська, Ю. В. Поезія Павла Тичини в англійських перекладах: мислоздобутки і смисловтрати [Електронний ресурс] / Ю. В. Джугастрянська // Вісн. Львів. ун-ту. Серія: Іноземні мови. – 2012. – Вип. 20 (1). – С. 115121.

Дика, Г. Місія Павла Тичини 1949 року до Великої Британії / Г. Дика // Укр. літ. газ. – 2020. – 23 жовт. – С. 1415.

Донець, Г. Павло Тичина – диригент: [Електронний ресурс] / Г. Донець // Укр. літ. газ. – Електрон. версія. – Режим доступу: https://litgazeta.com.ua/articles/pavlo–tychyna–dyrygent/ (дата звернення: 05.01.2021). – Назва з екрана.

Донець, Г. Павло Тичина – лицар рідної мови / Г. Донець. – Київ : АДЕФ-Україна, 2011. – 27 с.

Дроздовський, Д. Англомовний Тичина: досвід відчуження [Електронний ресурс] / Д. Дроздовський // ЛітАкцент : світ сучас. літ. : [вебсайт]. – Електрон. дані і програми. – Режим доступу: http://litakcent.com/2012/03/23/anhlomovnyj–tychyna–dosvid–vidchuzhennja/ (дата звернення: 24.12.2020). – Назва з екрана.

Дроздовський, Д. Три смерті Тичини. Епітафія крізь час про «Чорного янгола» / Д. Дроздовський // Дзеркало тижня. – 2007. – 12–15 жовт. (№ 37). – С. 19.

Засадна, О. В. Мандрівні капели Дніпросоюзу: значення для сучасності з погляду історичної ретроспективи / О. В. Засадна // Наук. вісн. Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. – 2019. – Вип. 125. – С. 41–51.

Касян, Л. Г. Поет в умовах «заблокованої культури» : аудіовіз. «версії» біогр. Павла Тичини : (до 125-річчя від дня народж.) [Електронний ресурс] / Л. Г. Касян // Архіви України. – 2016. – № 1. – С. 7789.

Коляда, І. Павло Тичина / І. Коляда, Ю. Коляда. – Харків : Фоліо, 2019. – 120 с.

Коляда, І. Полуботківські скарби у долі Павла Тичини: (наук.-попул. нарис) / І. Коляда, Ю. Коляда // Історія в шк. – 2014. – № 10/11. – С. 1721.

Коляда, І. Таємниці серця Павла Тичини / І. Коляда, Ю. Коляда // Історія в рід. шк. – 2015. – № 1/2. – С. 4047.

Корнійчук, Т. Особливості композиції нотаток Павла Тичини [Електронний ресурс] / Т. Корнійчук // Наук. зап. нац. ун-ту. «Острозька академія»]. Серія : Філологічна. – 2008. – Вип. 10. – С. 357366.

Косінова, О. Концепція панмузичності у творах Павла Тичини : монографія / О. Косінова. – Херсон : Грінь Д. С. [вид.], 2015. – 195 с.

Косінова, О. Музичні жанри у творчості Павла Тичини [Електронний ресурс] / О. Косінова // Літературознавчі студії. – 2013. – Вип. 39 (2). – С. 4151.

Косінова, О. Музично-композиційна побудова поетичних творів Павла Тичини [Електронний ресурс] / О. Косінова // Наук. зап. Тернопіл. нац. пед. ун-ту. ім. Володимира Гнатюка. Серія : Літературознавство. – 2013. – № 38. – С. 91103.

Косінова, О. Павло Тичина – маестро поетичного слова / О. Косінова // Дивослово. – 2018. – № 10. – С. 5459.

Костюченко, В. Тичина і ми / В. Костюченко // Слово Просвіти. – 2017. – 5–11 жовт. (№ 40). – С. 11 ; Слово Просвіти. – 2017. – 12–18 жовт. (№ 41). – С. 10.

Кот, С. Павло Тичина і культурна спадщина України / С. Кот // Пам’ятки України: історія та культура. – 2008. – № 1. – С. 84101.

Ластівка, І. Павло Тичина. Життєвий і творчий шлях. Рання творчість / І. Ластівка // Укр. мова та літ. – 2013. – Лип. (№ 13). – С. 2327.

Лесин, В. Г. Павло Тичина – поет і блазень [Електронний ресурс] / В. Г. Лесин // Питання літературознавства. – 1996. – Вип. 3. – С. 4655.

Лубківський, Р. Антонич і Тичина: неочевидні точки дотику / Р. Лубківський // День. – 2009. – 7 листоп. – С. 7.

Матеуш, В. О. Павло Тичина та сучасні проблеми : роздуми / В. О. Матеуш. – Хмельницький : Евріка, 2001. – 52 с.

Межигірський трикутник Павла Тичини: Олена Ржечицька – Павло Тичина – Лідія Вовчик [Електронний ресурс] // In-Art : інформ.-аналіт. портал. – Режим доступу: http://www.5.be–inart.com/post/view/858 (дата звернення: 11.01.2021). – Назва з екрана.

Мех, Н. «І ще в нас музики не досить…» (Синтез музики та слова у творчості Павла Тичини) [Електронний ресурс] / Н. Мех // Культура слова. – 2016. – Вип. 84. – С. 4455.

Миколаєнко, А. «Молодий я, молодий...» : до 120-річчя від дня народж. П. Тичини / А. Миколаєнко // Літ. Україна. – 2011. – 27 січ. (№ 4). – С. 1, 1011.

Мій Тичина : творчість юних літераторів та дослідників – членів Малої акад. наук, учасників Всеукр. літ. конкурсу «Моя країна – Україна» : збірка / [упоряд.: О. Пономаренко, О. Голуткан, А. Малиш ; ред. О. Нечипоренко, Т. Алєксандрова] ; Нац. акад. наук України, Нац. центр «Мала акад. наук України». – Київ : Праймдрук, 2011. – 287 с.

Моклиця, М. Павло Тичина (1891–1967) / М. Моклиця // Модернізм в українській літературі ХХ століття : навч. посіб. для студентів-філологів / М. Моклиця. – Київ, 2017. – С. 267287.

Молочко, С. Р. Вивчення творчості П. Г. Тичини у взаємозв’язку з музичним мистецтвом [Електронний ресурс] / С. Р. Молочко // Наук. зап. Ніжин. держ. ун-ту ім. Миколи Гоголя. Психолого-педагогічні науки. – 2016. – № 4. – С. 9094.

Моторнюк, І. Павло Тичина: тріумф і трагедія : до 110-річчя від дня народж. поета / І. Моторнюк // Дзвін. – 2001. – № 1. С. 134–141.

Найдан, М. Мій Тичина / М. Найдан // Від Гоголя до Андруховича : літ. есеї / М. Найдан ; з англ. пер. Г. Безух [та ін.]. Львів, 2017. – С. 2027.

Науменко, Н. В. Музичний елемент ранньої лірики Павла Тичини у перекладах європейськими мовами [Електронний ресурс] / Н. В. Науменко // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського. – 2011. – Вип. 15. – С. 401407.

Небеленчук, І. О. Особливості поетичного стилю П. Тичини, основні мотиви його творчості / І. О. Небеленчук // Укр. літ. в загальноосвіт. шк. – 2013. – № 1. – С. 510.

Нойфельд, Г. Поет жорстокого віку : до 120-річчя від дня народж. Павла Тичини / Г. Нойфельд // Березіль. – 2011. – № 1/2. – С. 174185.

Ольшевський, І. Е. Павло Тичина: таїна життя і творчості / І. Е. Ольшевський. – Луцьк : Терен, 2005. – 254 с.

Ольшевський, І. Павло Тичина: нові штрихи до містичного портрета / І. Ольшевський. – Луцьк : Терен, 2012. – 182 с.

Поліщук, Я. Павло Тичина в антиноміях літературного канону [Електронний ресурс] / Я. Поліщук // Слово і час. – 2016. – № 4. – С. 1625.

Поровай, Т. Павло Тичина і живопис / Т. Поровай // Художня творчість у контексті проблем її вивчення: етномотиви, етноконцепції та етносимволіка : матеріали ІІІ Міжнар. конф., присвяч. проблемам етнокультури та її інтерпретації в освіт. просторі : зб. наук. пр. / Бар. гуманітар.-пед. коледж ім. Михайла Грушевського, Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Глухів. нац. пед. ун-т ім. О. Довженка, Вінниц. соц.-екон. ін-т ун-ту «Україна», Нац. спілка письменників України. – Бар, 2017. – С. 200203.

Проскурня, А. Музика в оселі Павла Тичини / А. Проскурня // Культура і життя. – 2012. – 28 груд. – С. 6.

Прудивус, С. В. Павло Тичина у світлі нового джерела: поет очима друга [Електронний ресурс] / С. В. Прудивус // Молодий вчений. – 2018. – № 11 (2). – С. 7375.

Салига, Т. На межі двох епох : (Є. Маланюк, М. Рильський і П. Тичина та інші) / Т. Салига // Літ. Україна. – 2018. – 1 берез. – С. 1, 35 : іл. ; 8 берез. – С. 45, 15.

Сверстюк, Є. Світлі голоси життя : [есеї та літературознав. ст.] / Є. Сверстюк ; вступ. слово І. Кошелівець. – Київ : КЛІО, 2014. – 767 с.

Семенко, Л. І. «Їх поєднала пісня Леонтовича...» : нариси з історії муз. життя в Україні 1910-1930-х рр. / Л. Семенко ; Вінниц. обл. краєзн. музей. – Вінниця : [Едельвейс і К.], 2007. – 248, [24] с.

Сичук, М. Павло Тичина – людина і поет [Електронний ресурс] / М. Сичук // Острів знань : [вебсайт]. – Електрон. дані і програми. – Режим доступу : http://shkola.ostriv.in.ua/publication/code–1F1C6FA9574B8/list–B8AFBC4326 (дата звернення: 11.01.2021). – Назва з екрана.

Славинський, М. «Усе життя боявся однієї речі...» : 125 років тому народився авт. геніал. «Соняшних кларнетів» Павло Тичина [Електронний ресурс] / М. Славинський // Віче. – 2016. – № 1/2. – С. 5860.

Соловей, О. Павло Тичина і Володимир Свідзінський у науковій рецепції Василя Стуса [Електронний ресурс] / О. Соловей // Актуальні проблеми укр. літ. і фольклору. – 2014. – Вип. 21/22. – С. 212225.

Супрун, О. В. Живописна грань таланту Павла Тичини / О. В. Супрун // Все для вчителя. – 2011. – Груд. (№ 34/36). – С. 713.

Терещенко, К. Книга в житті і творчості Павла Тичини [Електронний ресурс] / К. Терещенко // Вісн. Кн. палати. – 2017. – № 1. – С. 4750.

Тичина – художник . – Київ : [б. в.], [2000]. – 79, [1] с.

Усатенко, Г. «Біжить життя моє спіралями. В спіралях тих я гину» : 120 років тому народився Павло Тичина / Г. Усатенко // Уряд. кур’єр. – 2010. – 27 січ. – С. 17.

Фіалко, Д. Непростий Тичина: що криється у постаті видатного поета [Електронний ресурс] / Д. Фіалко // Еспресо : [вебсайт]. – Електрон. дані і програми. – Режим доступу: https://espreso.tv/article/2016/01/27/neprostyy_tychyna_scho_kryye_v_sobi_postat_vydatnogo_poeta (дата звернення: 11.01.2021). – Назва з екрана.

Фока, М. В. Поетичне слово П. Тичини на межі музики й архітектури / М. В. Фока // Укр. літ. в загальноосвіт. шк. – 2014. – № 1. – С. 1214.

Фока, М. Словесні портрети Павла Тичини на межі живопису та скульптури / М. Фока // Дивослово. – 2018. – № 1. – С. 5660.

Фока, М. Стратегії перекладу живописних ефектів П. Тичини англійською мовою / М. Фока // Слово і час. – 2012. – № 11. – С. 2534.

Фока, М. Хореографічне мистецво в поетичній творчості П. Тичини (на матеріалі вірша «Танці на мечі») [Електронний ресурс] / М. Фока // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. – 2011. – Вип. 16. – С. 315317.

Харчук, Р. Зміна обличчя: Павло Тичина / Р. Харчук // Дивослово. – 2011. – № 2. – С. 5862.

Харчук, Р. Павло Тичина. 18911967 / Р. Харчук // Дивослово. – 2014. – № 10. – С. 2430.

Хміль, Д. Весна Павла Тичини. Її відхід зі світу змінив поета [Електронний ресурс] / Д. Хміль // Міст-online : тижневик для українців всього світу : [вебсайт]. – Електрон. дані і програми. – Режим доступу: http://meest–online.com/history/figure/vesna–pavla–tychyny–jiji–vidhid–zi–svitu–zminyvpoeta/ (дата звернення: 11.01.2021). – Назва з екрана.

Хомяков, Р. Музичні гастролі Тичини палаючою Україною. Амнезія : археологія укр. поп-культури : [вебсайт] / вид. А. Боборикін ; голов. ред. Н. Шешуряк. – Електрон. дані і програми. – Режим доступу: https://amnesia.in.ua/tychyna–1920 (дата звернення: 05.01.2021). – Назва з екрана.

Цимбал, Я. Неук, мерзавець і дельфін : антилегендарний Павло Тичина [Електронний ресурс] : [назва ст. зі слів самого П. Тичини, який сам про себе писав Михайлові Могилянському: «Ви знаєте, лежу ночами й думаю: великий я неук – це раз; великий мерзавець – це два і взагалі дельфін з божої ласки»] / Я. Цимбал // ЛітАкцент : світ сучас. літ. : [вебсайт]. – Електрон. дані і програми. – Режим доступу: http://litakcent.com/2016/10/20/neuk-merzavec-i-delfin-antylehendarnyj-pavlo-tychyna/ (дата звернення: 12.01.2021). – Назва з екрана.

Спогади, вшанування пам’яті П. Тичини

Йому судилася доля генія». Як ви думаєте, чи легко бути генієм? Чи легко оправдати це звання?

В. Стус 

Гривінський, Р. Музею Тичини – 35! : він став першим неприват. держ. укр. музеєм, що потрапив до числа номінантів Міжнар. конкурсу «Найкращий музей Європи»» / Р. Гривінський // День. – 2015. – 3031 січ. – С. 23.

Донець, Г. Одіссея Павла Тичини : до річниці від дня народження / Г. Донець // Укр. літ. газ. – 2016. – 15 січ. – С. 1;1415 ; 29 січ. – С. 1415 ; 12 лют. – С. 1415 ; 26 лют. – С. 1415 ; 11 берез. – С. 1415.

Дробний, І. «А Тичина пише вірші...» / І. Дробний // Літ. Україна. – 2017. – 8 черв. – С. 7 ; 15 черв. – С. 7.

Зоряна, Н. Тут усе дихає його творчістю / Н. Зоряна // Нар. Армія. – 2013. – 5 лют. – С. 6.

Коцарев, О. Екскурсія музеєм-квартирою Павла Тичини. Фото [Електронний ресурс] / О. Коцарев // Іст. правда : [вебсайт]. – Електрон. дані і програми. – Режим доступу : https://www.istpravda.com.ua/articles/2013/01/28/110325/view_print/ (дата звернення: 11.01.2021). – Назва з екрана.

Кривенко, С. Ранній Павло Тичина у відгуках Михайла Могилянського / С. Кривенко // Слово і час. – 2009. – № 5. – С. 100104. – Електрон. версія. – Режим доступу:  . http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/133053/10–Kryvenko.pdf?sequence=1 (дата звернення: 05.01.2021). – Назва з екрана.

Крупник, Е. На машині часу з Тичиною / Е. Крупник // Вечірній Київ. – 2013. – 11 лип. – С. 2829.

Міханчук, М. Прислухайтесь: це «Соняшні кларнети» / М. Міханчук // Віче. – 2011. – № 1. – С. 6869.

Озеров, Л. Людина з майбутнього / Л. Озеров // Співець нового світу : спогади про П. Тичину. – Київ, 1971.– С. 322323.

Пораненого Тичину провідував Хрущов, а дачу поет ділив з партизаном [Електронний ресурс] / за матеріалами О. Якушко // Укр. правда життя : [вебсайт]. – Електрон. дані і програми. – Режим доступу: https://life.pravda.com.ua/society/2009/01/29/13386/ (дата звернення: 11.01.2021). – Назва з екрана.

Сокол, І. Музей-квартира Павла Тичини / І. Сокол // Дивослово. – 2003. – № 11. – С. 7072.

Сосновська, Т. Він мав у душі те, що не вимірюється грошима : [інтерв’ю з директором музею-квартири П. Тичини, правнучкою поета Т. Сосновською] / Т. Сосновська ; бесіду вела Є. Тютюнник // Уряд. кур’єр. – 2011. – 27 серп. – С. 20.

Сосновська, Т. Запрошує оселя Павла Тичини : [до 30-річчя відкриття Літ.-меморіал. музею-квартири П. Г. Тичини у м. Києві] / Т. Сосновська // Літ. Україна. – 2010. – 4 лют. – С. 2.

Степаненко, М. Він був, є і навічно залишиться взірцем моральної чистоти, громадянської чесності, поетом-патріотом / М. Степаненко // Укр. мова й літ. в серед. шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2011. – № 5. – С. 3441.

Степаненко, М. Павло Тичина у щоденникових записах Олеся Гончара. Ст. шоста : Виступи Олеся Гончара на захист Павла Тичини / М. Степаненко // Укр. мова й літ. в серед. шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2011. – № 7/8. – С. 126132.

Тичина, Ю. Про дослідження родоводу Павла Тичини. Коментар через 20 років / Ю. Тичина // Кур’єр Кривбасу. – 2007. – № 9/10. – С. 167177.

Тичина, Ю. Спогади: післяслово Ольги Тичини / Ю. Тичина // Березіль. – 2015. –№ 1/2. – С. 147190.

Фиалков, Ю. Встреча с Павлом Григорьевичем Тычиной / Ю. Фиалков // Радуга. – 2002. – № 3. – С. 139142.

«Хто ж єси, Тичино?» [Електронний ресурс] // Рідна країна : [вебсайт]. – Електрон. дані і програми. – Режим доступу: https://ridna.ua/2011/01/hto–zh–jesy–tychyno–do–120–ji–richnytsi–vid–dnya–narodzhennya–prysvyachujetsya/. (дата звернення: 11.01.2021). – Назва з екрана.

Шовкуненко, О. Павло Тичина в колі друзів / О. Шовкуненко // Вітчизна. – 2000. – № 9/10. – С. 123131. 

Підготувала Л. Ю. Колосова,

бібліограф І категорії сектору наукової інформації

з питань культури і мистецтва