Озимі зернові культури: ресурсозберігаючі методи вирощування

Серед галузей рослинництва найважливішою є зернове господарство. Зернові культури – основа сільськогосподарського виробництва. Вони відіграють провідну роль у структурі посівних площ. Озимі форми хлібів мають деякі переваги порівняно з ярими. Діагностика стану посівів озимих культур має важливе значення під час перезимівлі та рано навесні, особливо в роки з несприятливими кліматичними умовами. Своєчасне раннє виявлення їхнього стану дає змогу завчасно передбачити заходи догляду за посівами.

Зернове господарство формує продовольчий фонд, створює резервні державні запаси зерна й дає продукцію на експорт. Так, від зерна та продуктів його переробки значною мірою залежить і могутність держави, і добробут її населення.

Відділ аграрних наук і виробництва Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва пропонує всім охочим ознайомитися з матеріалами перегляду-повідомлення «Озимі зернові культури: ресурсозберігаючі методи вирощування».

Бібліографічний список літератури:

 1. Аграріям України розповіли про фітосанітарний стан озимих культур [Електронний ресурс] // SuperAgronom.com : Головний сайт для агрономів, 2016–2020. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://superagronom.com/news/12080-agrariyam-ukrayini-rozpovili-pro-fitosanitarniy-stan-ozimih-kultur (дата звернення: 25.01.2021), вільний. – Назва з титул. екрана.
 2. Аникієнко, М. М. Нано-препарати в технологіях виробництва високоякісного насіння пшениці озимої (Triticum aestivum L.) / М. М. Аникієнко // Насінництво. – 2016. – № 11/12. – С. 10–13.
 3. Бабаянц, О. Як захистити озимі зернові в осінньо-зимовий період / Ольга Бабаянц // Agroexpert. – 2018. – № 10. – С. 44–46.
 4. Барвінченко, В. І. Ґрунтові умови родючості / В. І. Барвінченко ; М-во аграр. політики та продовольства України, УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2017. – 147 с.
 5. Власова, О. Чи достатньо живлення для озимих? / Ольга Власова // Агробізнес сьогодні. – 2020. – Берез. (№ 5). – С. 60–62.
 6. Дідоренко, М. Фактори впливу на перезимівлю озимих злаків / Максим Дідоренко, Володимир Мірненко // Агробізнес сьогодні. – 2017. – Груд. (№ 24). – С. 70–71.
 7. Дубовий, В. І. Особливості зимостійкості та способи екологічної оцінки морозостійкості озимих зернових культур / В. І. Дубовий, С. М. Парфенюк // Агроекол. журн. – 2016. – № 3. – С. 95–100.
 8. Жолобецький, Г. Озимі зернові: прогнозуємо, розробляємо, контролюємо / Геннадій Жолобецький // Agroexpert. – 2020. – № 3. – С. 48–52.
 9. Забарна, Т. А. Вплив попередників озимої пшениці на формування водно-фізичних властивостей ґрунту / Т. А. Забарна // Сільське госп-во та лісівництво : зб. наук. пр. / Вінниц. нац. аграр. ун-т. – Вінниця, 2019. – № 13. – С. 25–35.
 10. Завалипіч, Н. О. Особливості перезимівлі рослин ячменю озимого залежно від строків сівби / Н. О. Завалипіч // Агроном. – 2020. – № 3. – С. 110–112.
 11. Кернасюк, Ю. Ефективність вирощування зернових підвищується / Кернасюк Юрій // Агробізнес сьогодні. – 2020. – Жовт. (№ 19). – С. 44–46.
 12. Кернасюк, Ю. Скільки коштуватиме посівна / Юрій Кернасюк, Олег Гайденко // Агробізнес сьогодні. – 2020. – Верес. (№ 18). – С. 18–19.
 13. Ключевич, М. М. Ефективність фунгіцидів у захисті тритикале озимого від мікозів / М. М. Ключевич // Карантин і захист рослин. – 2016. – № 6. – С. 9–11.
 14. Кнечунас, С. Комплексне застосування протруйників – надійний захист озимих зернових / С. Кнечунас // Зерно. – 2016. – № 7. – С. 166–167.
 15. Коваленко, Т. Страхування посівів озимих зернових культур / Тетяна Коваленко // Агробізнес сьогодні. – 2017. – Листоп. (№ 21). – С. 57–58.
 16. Коваленко, І. Як будемо сіяти пшеницю / Ігор Коваленко // Агробізнес сьогодні. – 2020. – Серп. (№ 15–16). – С. 36–37.
 17. Кузьмінський, О. Як озимі з густотою – то й бункер із вагою, або Як зберегти продуктивність озимих культур / О. Кузьмінський, С. Танасов // Пропозиція. – 2018. – № 9. – С. 120–121.
 18. Левченко, Т. М. Селекція проса на стійкість проти сажки / Т. М. Левченко, Л. І. Перевертун, А. М. Проданик ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр «Ін-т землеробства НААН». – Вінниця : Твори, 2018. – 180 с.
 19. Майєр, К. Зміни клімату: що робити після кукурудзи? / Карл Майєр // Agroexpert. – 2020. – № 10. – С. 22–25.
 20. Малинка, Л. Осіннє внесення гербіцидів у посівах зернових культур / Л. Малинка // Пропозиція. – 2020. – № 10. – С. 62–64.
 21. Марков, І. Як шкодять пшениці озимій хвороби і де зберігаються в зимовий період їхні збудники? / І. Марков, В. Заремба // Пропозиція. – 2016. – № 11. – С. 78–82.
 22. Марков, І. Л. Ячмінь : практ. довідник / І. Л. Марков, В. Ю. Заремба. – Київ : Юнівест Медіа, 2017. – 98 с.
 23. Методика проведення експертизи сортів рослин групи зернових, круп’яних та зернобобових на придатність до поширення в Україні / М-во аграр. політики та продовольства України, Укр. ін-т експертизи сортів рослин ; за ред. С. О. Ткачик. – Вінниця : Корзун Д. Ю., 2016. – 82 с.
 24. Методика проведення експертизи сортів рослин групи зернових на відмінність, однорідність і стабільність / М-во аграр. політики та продовольства України, Укр. ін-т експертизи сортів рослин ; уклад.: Н. П. Костенко [та ін.] ; за ред. С. О. Ткачик. – Вид. 2-ге, випр. і допов. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – 164 с.
 25. Михальська, Л. Застосування амонійного азоту на озимій пшениці в осінній період / Людмила Михальська, Віктор Швартау // Агроном. – 2018. – № 4. – С. 60–70.
 26. Осипенко, С. Добриво-пробіотик LEANUM® в системі весняного живлення озимих культур / Сергій Осипенко, Юрій Петренко // Агроном. – 2020. – № 1. – С. 98–99.
 27. Основні загрози успішній перезимівлі озимих та способи їх мінімізації [Електронний ресурс] // Арсенал Агро : вебсайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://arsenalagro.com.ua/osnovni-zagrozi-uspishniy-perezimivl/ (дата звернення: 25.01.2021), вільний. – Назва з титул. екрана.
 28. Павленко, Г. Якісний старт – половина успіху / Галина Павленко, Ольга Черкес // Агро перспектива. – 2018. – № 6. – С. 60–61.
 29. Пашкевич, Г. О. Хліб давньої України / Г. О. Пашкевич. – 2-ге вид. – Київ : Скіф : Філюк О., 2017. – 160 с.
 30. Попов, С. І. Підживлення озимих культур / С. І. Попов, Є. С. Бондаренко, В. М. Тимчук // Агросвіт. – 2018. – № 2. – С. 20–22.
 31. Попов, С. Пшениці озимій восени – добрий старт / Сергій Попов, Олег Леонов // Агробізнес сьогодні. – 2020. – Жовт. (№ 20). – С. 40–42.
 32. Поради ALFA Smart Agro. Як не помилитися з вибором протруйника для озимих зернових культур? // Агроном. – 2019. – № 3. – С. 60–63.
 33. Протруйники Вінцит® Форте та Пікус ® від компанії FMC – надійний фундамент захисту озимих зернових // Пропозиція. – 2019. – № 8. – С. 94–95.
 34. Пшениця спельта / за ред. Г. М. Господаренка. – Київ : СІК ГРУП УКРАЇНА, 2016. – 312 с.
 35. Рєзнік, А. Нові правила сівби диктує природа / Аліна Рєзнік // Агробізнес сьогодні. – 2018. – Жовт. (№ 19) – С. 20–21.
 36. Рослинництво з основами технології переробки. Практикум : навч. посіб. для студентів ВНЗ / за ред.: А. В. Мельника, В. І. Троценка. – Суми : Унів. кн., 2017. – 384 с.
 37. Рубанка, Т. Застосування восени гербіциду Еллай® Супер на озимій пшениці та ячмені / Тарас Рубанка // Агроном. – 2020. – № 3. – С. 60–61.
 38. Садова, І. Озимі зернові. Без стереотипів / Ірина Садова // Агробізнес сьогодні. – 2016. – Трав. (№ 9). – С. 21–23.
 39. Свидинюк, І. Озимі зернові – актуальні справи / Іван Свидинюк // Агробізнес сьогодні. – 2018. – Черв. (№ 11). – С. 43–44.
 40. Сергеева, Л. Е. Современные биотехнологии повышения устойчивости растений к осмотическим стрессам : монография / Л. Е. Сергеева, С. И. Михальская, А. Г. Комисаренко. – Киев : Кондор, 2019. – 164 с.
 41. Симбіотична азотфіксація та врожай / Г. М. Господаренко [та ін.]. – Умань : Сочінський М. М., 2017. – 324 с.
 42. Станкевич, В. Калькуляція зернових культур / Вікторія Станкевич // Баланс-Агро. – 2019. – Черв. (№ 22–23). – С. 31–34.
 43. Сторчоус, І. План із захисту озимих / Ігор Сторчоус // Агробізнес сьогодні. – 2018. – Жовт. (№ 19).С. 59–61.
 44. Сторчоус, І. Щоб зимуючі бур’яни не перезимували / Ігор Сторчоус // Agroexpert. – 2017. – № 9. – С. 47–51.
 45. Сучасні напрями селекційного удосконалення пшениці : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 1–3 черв. 2016 р., м. Одеса / М-во аграр. політики та продовольства України, Нац. акад. аграр. наук України, Укр. ін-т експертизи сортів рослин ; відп. ред. В. М. Соколов. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – 148 с.
 46. Тритикале – культура ХХІ сторіччя : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф., (4–6 лип. 2017 р.) / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т рослинництва ім. В. Я. Юр’єва, Укр. ін-т експертизи сортів рослин ; відп. за вип. В. С. Мельник. – Харків ; Вінниця : Нілан-ЛТД, 2017. – 85 с.
 47. Фахівці НААН розповіли про стан озимих культур в Україні [Електронний ресурс] // SuperAgronom.com : Головний сайт для агрономів, 2016–2020 – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://superagronom.com/news/12177-fahivtsi-naan-rozpovili-pro-stan-ozimih-kultur-v-ukrayini (дата звернення: 25.01.2021), вільний. – Назва з титул. екрана.
 48. Хвороби пшениці : монографія / Л. А. Пасічник [та ін.] ; НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Опольський ун-т, Ін-т інженерії середовища та біотехнології. – Вінниця : Віндрук ; Київ : Ополє, 2019. – 104 с.
 49. Ходаніцький, В. Підживлення, що формують майбутній урожай / В. Ходаніцький, О. Ходаніцька // Пропозиція. – 2018. – № 1. – С. 80–82.
 50. Ходаніцький, В. Причини невиповненості колоса зернових культур / В. Ходаніцький, О. Ходаніцька // Пропозиція. – 2018. – № 6. – С. 80–82.
 51. Чоні, С. Алгоритм вибору протруйника: основні критерії в умовах сьогодення / Світлана Чоні // Агроном. – 2018. – № 3. – С. 88–89.
 52. Чоні, С. Восени закладається основа майбутнього врожаю озимих культур / С. Чоні, В. Дубровін // Зерно. – 2016. – № 9. – С. 116–119.
 53. Юр’єв, А. Озимі зернові від «Лімагрейн» / Артем Юр’єв // Агроном. – 2020. – № 3. – С. 106–107. 

Підготувала зав. відділу

аграрних наук і виробництва Валентина Середюк 

Поділитися:

Озимі зернові культури


Серед галузей рослинництва найважливішою є зернове господарство. Зернові культури – основа сільськогосподарського виробництва. Вони відіграють провідну роль у структурі посівних площ. Озимі форми хлібів мають деякі переваги порівняно з ярими. Діагностика стану посівів озимих культур має важливе значення під час перезимівлі та рано навесні, особливо в роки з несприятливими кліматичними умовами. Своєчасне раннє виявлення їхнього стану дає змогу завчасно передбачити заходи догляду за посівами.

Зернове господарство формує продовольчий фонд, створює резервні державні запаси зерна й дає продукцію на експорт. Так, від зерна та продуктів його переробки значною мірою залежить і могутність держави, і добробут її населення.

Відділ аграрних наук і виробництва Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва пропонує всім охочим ознайомитися з матеріалами перегляду-повідомлення «Озимі зернові культури: ресурсозберігаючі методи вирощування».

Бібліографічний список літератури:

 1. Аграріям України розповіли про фітосанітарний стан озимих культур [Електронний ресурс] // SuperAgronom.com : Головний сайт для агрономів, 2016–2020. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://superagronom.com/news/12080-agrariyam-ukrayini-rozpovili-pro-fitosanitarniy-stan-ozimih-kultur (дата звернення: 25.01.2021), вільний. – Назва з титул. екрана.
 2. Аникієнко, М. М. Нано-препарати в технологіях виробництва високоякісного насіння пшениці озимої (Triticum aestivum L.) / М. М. Аникієнко // Насінництво. – 2016. – № 11/12. – С. 10–13.
 3. Бабаянц, О. Як захистити озимі зернові в осінньо-зимовий період / Ольга Бабаянц // Agroexpert. – 2018. – № 10. – С. 44–46.
 4. Барвінченко, В. І. Ґрунтові умови родючості / В. І. Барвінченко ; М-во аграр. політики та продовольства України, УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2017. – 147 с.
 5. Власова, О. Чи достатньо живлення для озимих? / Ольга Власова // Агробізнес сьогодні. – 2020. – Берез. (№ 5). – С. 60–62.
 6. Дідоренко, М. Фактори впливу на перезимівлю озимих злаків / Максим Дідоренко, Володимир Мірненко // Агробізнес сьогодні. – 2017. – Груд. (№ 24). – С. 70–71.
 7. Дубовий, В. І. Особливості зимостійкості та способи екологічної оцінки морозостійкості озимих зернових культур / В. І. Дубовий, С. М. Парфенюк // Агроекол. журн. – 2016. – № 3. – С. 95–100.
 8. Жолобецький, Г. Озимі зернові: прогнозуємо, розробляємо, контролюємо / Геннадій Жолобецький // Agroexpert. – 2020. – № 3. – С. 48–52.
 9. Забарна, Т. А. Вплив попередників озимої пшениці на формування водно-фізичних властивостей ґрунту / Т. А. Забарна // Сільське госп-во та лісівництво : зб. наук. пр. / Вінниц. нац. аграр. ун-т. – Вінниця, 2019. – № 13. – С. 25–35.
 10. Завалипіч, Н. О. Особливості перезимівлі рослин ячменю озимого залежно від строків сівби / Н. О. Завалипіч // Агроном. – 2020. – № 3. – С. 110–112.
 11. Кернасюк, Ю. Ефективність вирощування зернових підвищується / Кернасюк Юрій // Агробізнес сьогодні. – 2020. – Жовт. (№ 19). – С. 44–46.
 12. Кернасюк, Ю. Скільки коштуватиме посівна / Юрій Кернасюк, Олег Гайденко // Агробізнес сьогодні. – 2020. – Верес. (№ 18). – С. 18–19.
 13. Ключевич, М. М. Ефективність фунгіцидів у захисті тритикале озимого від мікозів / М. М. Ключевич // Карантин і захист рослин. – 2016. – № 6. – С. 9–11.
 14. Кнечунас, С. Комплексне застосування протруйників – надійний захист озимих зернових / С. Кнечунас // Зерно. – 2016. – № 7. – С. 166–167.
 15. Коваленко, Т. Страхування посівів озимих зернових культур / Тетяна Коваленко // Агробізнес сьогодні. – 2017. – Листоп. (№ 21). – С. 57–58.
 16. Коваленко, І. Як будемо сіяти пшеницю / Ігор Коваленко // Агробізнес сьогодні. – 2020. – Серп. (№ 15–16). – С. 36–37.
 17. Кузьмінський, О. Як озимі з густотою – то й бункер із вагою, або Як зберегти продуктивність озимих культур / О. Кузьмінський, С. Танасов // Пропозиція. – 2018. – № 9. – С. 120–121.
 18. Левченко, Т. М. Селекція проса на стійкість проти сажки / Т. М. Левченко, Л. І. Перевертун, А. М. Проданик ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр «Ін-т землеробства НААН». – Вінниця : Твори, 2018. – 180 с.
 19. Майєр, К. Зміни клімату: що робити після кукурудзи? / Карл Майєр // Agroexpert. – 2020. – № 10. – С. 22–25.
 20. Малинка, Л. Осіннє внесення гербіцидів у посівах зернових культур / Л. Малинка // Пропозиція. – 2020. – № 10. – С. 62–64.
 21. Марков, І. Як шкодять пшениці озимій хвороби і де зберігаються в зимовий період їхні збудники? / І. Марков, В. Заремба // Пропозиція. – 2016. – № 11. – С. 78–82.
 22. Марков, І. Л. Ячмінь : практ. довідник / І. Л. Марков, В. Ю. Заремба. – Київ : Юнівест Медіа, 2017. – 98 с.
 23. Методика проведення експертизи сортів рослин групи зернових, круп’яних та зернобобових на придатність до поширення в Україні / М-во аграр. політики та продовольства України, Укр. ін-т експертизи сортів рослин ; за ред. С. О. Ткачик. – Вінниця : Корзун Д. Ю., 2016. – 82 с.
 24. Методика проведення експертизи сортів рослин групи зернових на відмінність, однорідність і стабільність / М-во аграр. політики та продовольства України, Укр. ін-т експертизи сортів рослин ; уклад.: Н. П. Костенко [та ін.] ; за ред. С. О. Ткачик. – Вид. 2-ге, випр. і допов. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – 164 с.
 25. Михальська, Л. Застосування амонійного азоту на озимій пшениці в осінній період / Людмила Михальська, Віктор Швартау // Агроном. – 2018. – № 4. – С. 60–70.
 26. Осипенко, С. Добриво-пробіотик LEANUM® в системі весняного живлення озимих культур / Сергій Осипенко, Юрій Петренко // Агроном. – 2020. – № 1. – С. 98–99.
 27. Основні загрози успішній перезимівлі озимих та способи їх мінімізації [Електронний ресурс] // Арсенал Агро : вебсайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://arsenalagro.com.ua/osnovni-zagrozi-uspishniy-perezimivl/ (дата звернення: 25.01.2021), вільний. – Назва з титул. екрана.
 28. Павленко, Г. Якісний старт – половина успіху / Галина Павленко, Ольга Черкес // Агро перспектива. – 2018. – № 6. – С. 60–61.
 29. Пашкевич, Г. О. Хліб давньої України / Г. О. Пашкевич. – 2-ге вид. – Київ : Скіф : Філюк О., 2017. – 160 с.
 30. Попов, С. І. Підживлення озимих культур / С. І. Попов, Є. С. Бондаренко, В. М. Тимчук // Агросвіт. – 2018. – № 2. – С. 20–22.
 31. Попов, С. Пшениці озимій восени – добрий старт / Сергій Попов, Олег Леонов // Агробізнес сьогодні. – 2020. – Жовт. (№ 20). – С. 40–42.
 32. Поради ALFA Smart Agro. Як не помилитися з вибором протруйника для озимих зернових культур? // Агроном. – 2019. – № 3. – С. 60–63.
 33. Протруйники Вінцит® Форте та Пікус ® від компанії FMC – надійний фундамент захисту озимих зернових // Пропозиція. – 2019. – № 8. – С. 94–95.
 34. Пшениця спельта / за ред. Г. М. Господаренка. – Київ : СІК ГРУП УКРАЇНА, 2016. – 312 с.
 35. Рєзнік, А. Нові правила сівби диктує природа / Аліна Рєзнік // Агробізнес сьогодні. – 2018. – Жовт. (№ 19) – С. 20–21.
 36. Рослинництво з основами технології переробки. Практикум : навч. посіб. для студентів ВНЗ / за ред.: А. В. Мельника, В. І. Троценка. – Суми : Унів. кн., 2017. – 384 с.
 37. Рубанка, Т. Застосування восени гербіциду Еллай® Супер на озимій пшениці та ячмені / Тарас Рубанка // Агроном. – 2020. – № 3. – С. 60–61.
 38. Садова, І. Озимі зернові. Без стереотипів / Ірина Садова // Агробізнес сьогодні. – 2016. – Трав. (№ 9). – С. 21–23.
 39. Свидинюк, І. Озимі зернові – актуальні справи / Іван Свидинюк // Агробізнес сьогодні. – 2018. – Черв. (№ 11). – С. 43–44.
 40. Сергеева, Л. Е. Современные биотехнологии повышения устойчивости растений к осмотическим стрессам : монография / Л. Е. Сергеева, С. И. Михальская, А. Г. Комисаренко. – Киев : Кондор, 2019. – 164 с.
 41. Симбіотична азотфіксація та врожай / Г. М. Господаренко [та ін.]. – Умань : Сочінський М. М., 2017. – 324 с.
 42. Станкевич, В. Калькуляція зернових культур / Вікторія Станкевич // Баланс-Агро. – 2019. – Черв. (№ 22–23). – С. 31–34.
 43. Сторчоус, І. План із захисту озимих / Ігор Сторчоус // Агробізнес сьогодні. – 2018. – Жовт. (№ 19).С. 59–61.
 44. Сторчоус, І. Щоб зимуючі бур’яни не перезимували / Ігор Сторчоус // Agroexpert. – 2017. – № 9. – С. 47–51.
 45. Сучасні напрями селекційного удосконалення пшениці : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 1–3 черв. 2016 р., м. Одеса / М-во аграр. політики та продовольства України, Нац. акад. аграр. наук України, Укр. ін-т експертизи сортів рослин ; відп. ред. В. М. Соколов. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – 148 с.
 46. Тритикале – культура ХХІ сторіччя : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф., (4–6 лип. 2017 р.) / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т рослинництва ім. В. Я. Юр’єва, Укр. ін-т експертизи сортів рослин ; відп. за вип. В. С. Мельник. – Харків ; Вінниця : Нілан-ЛТД, 2017. – 85 с.
 47. Фахівці НААН розповіли про стан озимих культур в Україні [Електронний ресурс] // SuperAgronom.com : Головний сайт для агрономів, 2016–2020 – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://superagronom.com/news/12177-fahivtsi-naan-rozpovili-pro-stan-ozimih-kultur-v-ukrayini (дата звернення: 25.01.2021), вільний. – Назва з титул. екрана.
 48. Хвороби пшениці : монографія / Л. А. Пасічник [та ін.] ; НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Опольський ун-т, Ін-т інженерії середовища та біотехнології. – Вінниця : Віндрук ; Київ : Ополє, 2019. – 104 с.
 49. Ходаніцький, В. Підживлення, що формують майбутній урожай / В. Ходаніцький, О. Ходаніцька // Пропозиція. – 2018. – № 1. – С. 80–82.
 50. Ходаніцький, В. Причини невиповненості колоса зернових культур / В. Ходаніцький, О. Ходаніцька // Пропозиція. – 2018. – № 6. – С. 80–82.
 51. Чоні, С. Алгоритм вибору протруйника: основні критерії в умовах сьогодення / Світлана Чоні // Агроном. – 2018. – № 3. – С. 88–89.
 52. Чоні, С. Восени закладається основа майбутнього врожаю озимих культур / С. Чоні, В. Дубровін // Зерно. – 2016. – № 9. – С. 116–119.
 53. Юр’єв, А. Озимі зернові від «Лімагрейн» / Артем Юр’єв // Агроном. – 2020. – № 3. – С. 106–107. 

Підготувала зав. відділу

аграрних наук і виробництва Валентина Середюк