Інвестиційний потенціал аграрного сектору: формування та розвиток

Питання про вкладення інвестицій у сільське господарство є головним у розвитку економіки України. Від стійкого функціонування аграрного сектору значною мірою залежить рівень життя населення. Світовий досвід, а також українська дійсність свідчать, що без активізації ролі держави, органів місцевого самоврядування в інвестиційному процесі відновлення й зростання економічного потенціалу України та її регіонів неможливі. Значення інвестицій, спрямованих на розвиток сільськогосподарського виробництва, не лише в можливості пришвидшити процеси відтворення та підвищити його ефективність, а й в активізації економічних процесів у інших галузях і сферах економіки.

Відділ аграрних наук і виробництва Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва пропонує всім охочим ознайомитися з матеріалами віртуальної виставки-інформації «Інвестиційний потенціал аграрного сектору: формування та розвиток».

Бібліографічний список літератури 

 1. Близнюк, А. О. Інвестиції в сільське господарство України / А. О. Близнюк, О. М. Шершенюк // Економіка. Фінанси. Право. – 2017. – № 2. – С. 53–55.
 2. Варламова, М. Л. Забезпечення інвестиційно-інноваційних процесів в переробних галузях системи АПК : автореф. дис. / М. Л. Варламова ; Вінниц. нац. аграр. ун-т. – Вінниця : ВНАУ, 2016. – 20 с.
 3. Васильєв, С. В. Фактори і напрями покращення інвестиційної привабливості сільськогосподарського виробництва / С. В. Васильєв, Н. М. Іванченко // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 9. – С. 46–49.
 4. Гринчук, Т. П. Інвестиційне забезпечення ефективного функціонування сільськогосподарських підприємств на ринку зерна : автореф. дис. / Т. П. Гринчук ; Вінниц. нац. аграр. ун-т. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2017. – 20 с.
 5. Грищук, Н. В. Особливості інвестування в розвиток сільського господарства за умов посилення конкуренції / Н. В. Грищук // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуал. питання науки і практики. – 2019. – № 6. – С. 176–185.
 6. Гуцаленко, Л. В. Обліково-контрольне забезпечення операційної та інвестиційної нерухомості сільськогосподарських підприємств : монографія / Л. В. Гуцаленко, М. В. Дубініна, Н. Ф. Яремчук. – Миколаїв : Швець В. М., 2016. – 284 с.
 7. Данькевич, С. М. Організаційно-економічні аспекти залучення інвестицій як інструменту в забезпеченні збалансованого використання земель сільськогосподарського призначення / С. М. Данькевич // Інвестиції: практика та досвід. – 2019. – № 12. – С. 57–65.
 8. Демчук, Н. І. Інвестиційне забезпечення сільськогосподарських підприємств / Н. І. Демчук, М. С. Кисельова // АгроСвіт. – 2016. – № 24. – С. 21–26.
 9. Елінчук, М. В. Організаційно-економічний механізм інвестування в аграрно-промисловий комплекс України / М. В. Елінчук // Економіка. Фінанси. Право. – 2017. – № 7. – С. 21–24.
 10. Загурський, О. М. Соціальні інвестиції як засіб державної аграрної політики / О. М. Загурський, Ж. С. Вертій // Актуал. проблеми економіки. – 2017. – № 2. – С. 207–212.
 11. Зарицька, Н. Новий погляд на інвестиції в агробізнес / Наталія Зарицька // Економіст. – 2018. – № 2. – С. 6–7.
 12. Капітальні інвестиції [Електронний ресурс] // Інформаційно-аналітичний портал АПК України. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://agro.me.gov.ua/ua/investoram/monitoring-stanu-apk/investiciyi/kapitalni-investiciyi (дата звернення: 05.01.2021), вільний. – Назва з титул. екрана.
 13. Кернасюк, Ю. Агроінвестиції у сталий розвиток / Юрій Кернасюк // Агробізнес сьогодні. – 2016. – Верес. (№ 18). – С. 13–15.
 14. Киш, Л. М. Сучасний стан залучення інвестицій у аграрний сектор економіки України / Л. М. Киш // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуал. питання науки і практики. – 2019. – № 6. – С. 103–110.
 15. Кісіль, М. І. Наукові дослідження інвестиційних проблем в аграрному секторі економіки / М. І. Кісіль // Економіка АПК. – 2016. – № 6. – С. 84–96.
 16. Козяр, Н. О. Методичні підходи до оцінки інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств / Н. О. Козяр // АгроСвіт. – 2019. – № 16. – С. 67–75.
 17. Козяр, Н. О. Особливості сільського господарства як об’єкту інвестування / Н. О. Козяр // Інвестиції: практика та досвід. – 2018. – № 23. – С. 82–87.
 18. Козяр, Н. О. Сучасний стан та перспективи використання інвестиційного потенціалу аграрного сектору України / Н. О. Козяр // Інвестиції: практика та досвід. – 2019. – № 16. –С. 54–60.
 19. Козяр, Н. О. Теоретичні підходи до трактування сутності категорії «інвестиційна привабливість» у сільському господарстві / Н. О. Козяр // АгроСвіт. – 2018. – № 23. – С. 66–72.
 20. Коновал, О. І. Ефективність інвестування у приріст оборотного капіталу сільськогосподарських підприємств / О. І. Коновал // Економіка АПК. – 2016. – № 11. – С. 49–54.
 21. Крамаренко, І. С. Індикатори діагностики інвестиційного потенціалу сільськогосподарських підприємств / І. С. Крамаренко // АгроСвіт. – 2019. – № 24. – С. 90–96.
 22. Кустріч, Л. О. Особливості залучення інвестицій у сільське господарство: сучасний стан і тенденції розвитку / Л. О. Кустріч // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 24. – С. 37–42.
 23. Кучеренко, Ю. А. Інвестиційна привабливість екологізації агропідприємств / Ю. А. Кучеренко // АгроСвіт. – 2018. – № 7. – С. 61–65.
 24. Кучеренко, Ю. А. Особливості інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств / Ю. А. Кучеренко // Інвестиції: практика та досвід. – 2018. – № 7. – С. 82–85.
 25. Лаврук, В. В. Сучасний стан та завдання інвестиційного забезпечення розвитку та підвищення конкурентоспроможності галузей сільського господарства / В. В. Лаврук, Л. М. Будняк // Інвестиції: практика та досвід. – 2020. – № 2. – С. 5–11.
 26. Левандівський, О. Т. Зарубіжний досвід підвищення інвестиційної активності сільськогосподарських підприємств / О. Т. Левандівський // АгроСвіт. – 2019. – № 9. – С. 10–16.
 27. Левандівський, О. Т. Удосконалення організації інвестиційного процесу на сільськогосподарських підприємствах / О. Т. Левандівський // Інвестиції: практика та досвід. – 2019. – № 10. – С. 32–38.
 28. Лученко, Ю. М. Модернізація індустрії переробки сільськогосподарської сировини як пріоритетний напрям інвестиційної діяльності в Україні / Ю. М. Лученко // АгроСвіт. – 2018. – № 24. – С. 60–66.
 29. Лученко, Ю. М. Стимулювання інвестиційної діяльності в аграрному секторі економіки України: диверсифікація методів та інструментів / Ю. М. Лученко // Інвестиції: практика та досвід. – 2018. – № 13. – С. 43–49.
 30. Мазана, Т. В. Інвестиційна діяльність в аграрному виробництві / Т. В. Мазана, В. П. Ткаченко // АгроСвіт. – 2016. – № 11. – С. 47–50.
 31. Мацибора, Т. В. Інвестиції в людський капітал як умова розвитку інноваційної економіки / Т. В. Мацибора // Економіка АПК. – 2016. – № 12. – С. 69–75.
 32. Мацибора, Т. В. Інвестиційна привабливість аграрного сектору України: регіональний аспект / Т. В. Мацибора // Економіка АПК. – 2018. – № 3. – С. 49–55.
 33. Мацибора, Т. В. Інвестиційне забезпечення розвитку сільськогосподарських підприємств / Т. В. Мацибора // Економіка АПК. – 2019. – № 2. – С. 66–72.
 34. Мацибора, Т. В. Інвестиційний потенціал аграрного сектору України: формування та розвиток / Т. В. Мацибора // Економіка АПК. – 2020. – № 6. – С. 49–58.
 35. Мацибора, Т. В. Оцінка інвестиційної привабливості продукції сільськогосподарських підприємств / Т. В. Мацибора // Економіка АПК. – 2019. – № 1. – С. 50–55.
 36. Мацибора, Т. В. Тенденції розвитку інвестиційної діяльності в аграрному секторі економіки України / Т. В. Мацибора // Економіка АПК. – 2020. – № 4. – С. 26–34.
 37. Михайлов, А. М. Методичні підходи та система показників визначення інвестиційного клімату в аграрному секторі економіки / А. М. Михайлов // Економіка АПК. – 2016. – № 12. – С. 76–83.
 38. Михайлов, А. М. Фінансові інструменти формування інвестиційних ресурсів в аграрному секторі національної економіки в умовах глобалізаційних викликів / А. М. Михайлов // Економіка АПК. – 2019. – № 3. – С. 52–60.
 39. Однорог, М. А. Деякі підходи в управлінні інвестиціями в АПК / М. А. Однорог // Регіон. бізнес-економіка та упр. – 2016. – № 1. – С. 12–17.
 40. Олійник, Т. Г. Обсяги реалізації сільськогосподарської продукції як фактор впливу на цінові процеси на споживчому ринку та інвестиційну активність підприємств / Т. Г. Олійник, В. Л. Куделя, І. С. Потапов // АгроСвіт. – 2017. – № 23. – С. 50–57.
 41. Остапенко, В. Инвестиции в Украину и АПК: где зреет точка роста / В. Остапенко // Зерно. – 2016. – № 4. – С. 50–55.
 42. Патика, Н. І. Іноземні інвестиції в сільському господарстві України: сучасний стан та вплив на його розвиток / Н. І. Патика // Інвестиції: практика та досвід. – 2018. – № 5. – С. 26–31.
 43. Росоха, В. В. Прогнозування тенденцій та інвестицій в молочній галузі для забезпечення раціональних норм споживання молока і молокопродуктів населенням / В. В. Росоха, О. А. Петриченко // Економіка АПК. – 2019. – № 12. – С. 16–27.
 44. Самсонова, Л. Бізнес-моделі інвестування в агропродовольчі системи / Лілія Самсонова // Зовн. торгівля: економіка, фінанси, право. – 2020. – № 2. – С. 129–144.
 45. Сащенко, І. Про принципи правового регулювання інвестицій у соціальний розвиток села / Ігор Сащенко // Підприємництво, госп-во і право. – 2017. – № 2. – С. 110–114.
 46. Сергєєва, Н. В. Удосконалення обліково-аналітичного забезпечення капітальних інвестицій в сільськогосподарських підприємствах / Н. В. Сергєєва // Економіка АПК. – 2020. – № 6. – С. 122–130.
 47. Сергєєва, Н. В. Удосконалення підходів до визнання та обліку капітальних інвестицій / Н. В. Сергєєва // Економіка АПК. – 2020. – № 1. – С. 65–74.
 48. Сидоров, І. П. Інвестиційні стратегії розвитку сільськогосподарських підприємств / І. П. Сидоров // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 24. – С. 108–112.
 49. Сидоров, І. П. Методичні підходи оцінювання інвестиційної привабливості агропромислового виробництва / І. П. Сидоров // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 15. – С. 57–61.
 50. Скільки іноземних інвестицій надійшло до України у 2020 році [Електронний ресурс] // Слово і діло : Аналіт. портал. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://www.slovoidilo.ua/2020/09/04/infografika/finansy/skilky-inozemnyx-investyczij-nadijshlo-ukrayiny-2020-roczi (дата звернення: 05.01.2021), вільний. – Назва з титул. екрана.
 51. Соколюк, К. Ю. Формування та розвиток ринку інвестиційних ресурсів в аграрному секторі економіки : автореф. дис. / Катерина Юріївна Соколюк ; Вінниц. нац. аграр. ун-т. – Вінниця : ВНАУ, 2016. – 20 с.
 52. Соляник, О. М. Диверсифікація АПК шляхом залучення інвестицій до виробництва та використання біоенергетичних ресурсів / О. М. Соляник, О. О. Несвєтов, В. В. Пелих // Вісн. Сум. держ. ун-ту. Серія: Економіка. – 2014. – № 1. – С. 5–11.
 53. Степанов, Д. С. Вплив інвестиційного забезпечення та величини сільськогосподарського підприємства на його економічну безпеку / Д. С. Степанов // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 16. – С. 55–60.
 54. Столярчук, Н. М. Удосконалення інституційного забезпечення інноваційно-інвестиційної діяльності в Україні / Н. М. Столярчук, Н. В. Сергєєва, Г. О. Хіоні // Економіка АПК. – 2019. – № 9. – С. 69–77.
 55. Уряд затвердив порядок використання бюджетних коштів у рамках проекту «Прискорення інвестицій у сільське господарство України» [Електронний ресурс] // Урядовий портал : Єдиний вебпортал органів виконавчої влади України. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://www.kmu.gov.ua/news/uryad-zatverdiv-poryadok-vikoristannya-byudzhetnih-koshtiv-u-ramkah-proektu-priskorennya-investicij-u-silske-gospodarstvo-ukrayini (дата звернення: 05.01.2021), вільний. – Назва з титул. екрана.
 56. Юрченко, О. М. Методичні підходи до оцінювання ефективності інвестиційної діяльності підприємств зернопродуктового підкомплексу / О. М. Юрченко // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуал. питання науки і практики. – 2018. – № 11. – С. 147–156. 
 57. Підготувала зав. відділу

аграрних наук і виробництва Валентина Середюк

Поділитися:

Інвестиційний потенціал аграрного сектору


Питання про вкладення інвестицій у сільське господарство є головним у розвитку економіки України. Від стійкого функціонування аграрного сектору значною мірою залежить рівень життя населення. Світовий досвід, а також українська дійсність свідчать, що без активізації ролі держави, органів місцевого самоврядування в інвестиційному процесі відновлення й зростання економічного потенціалу України та її регіонів неможливі. Значення інвестицій, спрямованих на розвиток сільськогосподарського виробництва, не лише в можливості пришвидшити процеси відтворення та підвищити його ефективність, а й в активізації економічних процесів у інших галузях і сферах економіки.

Відділ аграрних наук і виробництва Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва пропонує всім охочим ознайомитися з матеріалами віртуальної виставки-інформації «Інвестиційний потенціал аграрного сектору: формування та розвиток».

Бібліографічний список літератури 

 1. Близнюк, А. О. Інвестиції в сільське господарство України / А. О. Близнюк, О. М. Шершенюк // Економіка. Фінанси. Право. – 2017. – № 2. – С. 53–55.
 2. Варламова, М. Л. Забезпечення інвестиційно-інноваційних процесів в переробних галузях системи АПК : автореф. дис. / М. Л. Варламова ; Вінниц. нац. аграр. ун-т. – Вінниця : ВНАУ, 2016. – 20 с.
 3. Васильєв, С. В. Фактори і напрями покращення інвестиційної привабливості сільськогосподарського виробництва / С. В. Васильєв, Н. М. Іванченко // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 9. – С. 46–49.
 4. Гринчук, Т. П. Інвестиційне забезпечення ефективного функціонування сільськогосподарських підприємств на ринку зерна : автореф. дис. / Т. П. Гринчук ; Вінниц. нац. аграр. ун-т. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2017. – 20 с.
 5. Грищук, Н. В. Особливості інвестування в розвиток сільського господарства за умов посилення конкуренції / Н. В. Грищук // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуал. питання науки і практики. – 2019. – № 6. – С. 176–185.
 6. Гуцаленко, Л. В. Обліково-контрольне забезпечення операційної та інвестиційної нерухомості сільськогосподарських підприємств : монографія / Л. В. Гуцаленко, М. В. Дубініна, Н. Ф. Яремчук. – Миколаїв : Швець В. М., 2016. – 284 с.
 7. Данькевич, С. М. Організаційно-економічні аспекти залучення інвестицій як інструменту в забезпеченні збалансованого використання земель сільськогосподарського призначення / С. М. Данькевич // Інвестиції: практика та досвід. – 2019. – № 12. – С. 57–65.
 8. Демчук, Н. І. Інвестиційне забезпечення сільськогосподарських підприємств / Н. І. Демчук, М. С. Кисельова // АгроСвіт. – 2016. – № 24. – С. 21–26.
 9. Елінчук, М. В. Організаційно-економічний механізм інвестування в аграрно-промисловий комплекс України / М. В. Елінчук // Економіка. Фінанси. Право. – 2017. – № 7. – С. 21–24.
 10. Загурський, О. М. Соціальні інвестиції як засіб державної аграрної політики / О. М. Загурський, Ж. С. Вертій // Актуал. проблеми економіки. – 2017. – № 2. – С. 207–212.
 11. Зарицька, Н. Новий погляд на інвестиції в агробізнес / Наталія Зарицька // Економіст. – 2018. – № 2. – С. 6–7.
 12. Капітальні інвестиції [Електронний ресурс] // Інформаційно-аналітичний портал АПК України. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://agro.me.gov.ua/ua/investoram/monitoring-stanu-apk/investiciyi/kapitalni-investiciyi (дата звернення: 05.01.2021), вільний. – Назва з титул. екрана.
 13. Кернасюк, Ю. Агроінвестиції у сталий розвиток / Юрій Кернасюк // Агробізнес сьогодні. – 2016. – Верес. (№ 18). – С. 13–15.
 14. Киш, Л. М. Сучасний стан залучення інвестицій у аграрний сектор економіки України / Л. М. Киш // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуал. питання науки і практики. – 2019. – № 6. – С. 103–110.
 15. Кісіль, М. І. Наукові дослідження інвестиційних проблем в аграрному секторі економіки / М. І. Кісіль // Економіка АПК. – 2016. – № 6. – С. 84–96.
 16. Козяр, Н. О. Методичні підходи до оцінки інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств / Н. О. Козяр // АгроСвіт. – 2019. – № 16. – С. 67–75.
 17. Козяр, Н. О. Особливості сільського господарства як об’єкту інвестування / Н. О. Козяр // Інвестиції: практика та досвід. – 2018. – № 23. – С. 82–87.
 18. Козяр, Н. О. Сучасний стан та перспективи використання інвестиційного потенціалу аграрного сектору України / Н. О. Козяр // Інвестиції: практика та досвід. – 2019. – № 16. –С. 54–60.
 19. Козяр, Н. О. Теоретичні підходи до трактування сутності категорії «інвестиційна привабливість» у сільському господарстві / Н. О. Козяр // АгроСвіт. – 2018. – № 23. – С. 66–72.
 20. Коновал, О. І. Ефективність інвестування у приріст оборотного капіталу сільськогосподарських підприємств / О. І. Коновал // Економіка АПК. – 2016. – № 11. – С. 49–54.
 21. Крамаренко, І. С. Індикатори діагностики інвестиційного потенціалу сільськогосподарських підприємств / І. С. Крамаренко // АгроСвіт. – 2019. – № 24. – С. 90–96.
 22. Кустріч, Л. О. Особливості залучення інвестицій у сільське господарство: сучасний стан і тенденції розвитку / Л. О. Кустріч // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 24. – С. 37–42.
 23. Кучеренко, Ю. А. Інвестиційна привабливість екологізації агропідприємств / Ю. А. Кучеренко // АгроСвіт. – 2018. – № 7. – С. 61–65.
 24. Кучеренко, Ю. А. Особливості інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств / Ю. А. Кучеренко // Інвестиції: практика та досвід. – 2018. – № 7. – С. 82–85.
 25. Лаврук, В. В. Сучасний стан та завдання інвестиційного забезпечення розвитку та підвищення конкурентоспроможності галузей сільського господарства / В. В. Лаврук, Л. М. Будняк // Інвестиції: практика та досвід. – 2020. – № 2. – С. 5–11.
 26. Левандівський, О. Т. Зарубіжний досвід підвищення інвестиційної активності сільськогосподарських підприємств / О. Т. Левандівський // АгроСвіт. – 2019. – № 9. – С. 10–16.
 27. Левандівський, О. Т. Удосконалення організації інвестиційного процесу на сільськогосподарських підприємствах / О. Т. Левандівський // Інвестиції: практика та досвід. – 2019. – № 10. – С. 32–38.
 28. Лученко, Ю. М. Модернізація індустрії переробки сільськогосподарської сировини як пріоритетний напрям інвестиційної діяльності в Україні / Ю. М. Лученко // АгроСвіт. – 2018. – № 24. – С. 60–66.
 29. Лученко, Ю. М. Стимулювання інвестиційної діяльності в аграрному секторі економіки України: диверсифікація методів та інструментів / Ю. М. Лученко // Інвестиції: практика та досвід. – 2018. – № 13. – С. 43–49.
 30. Мазана, Т. В. Інвестиційна діяльність в аграрному виробництві / Т. В. Мазана, В. П. Ткаченко // АгроСвіт. – 2016. – № 11. – С. 47–50.
 31. Мацибора, Т. В. Інвестиції в людський капітал як умова розвитку інноваційної економіки / Т. В. Мацибора // Економіка АПК. – 2016. – № 12. – С. 69–75.
 32. Мацибора, Т. В. Інвестиційна привабливість аграрного сектору України: регіональний аспект / Т. В. Мацибора // Економіка АПК. – 2018. – № 3. – С. 49–55.
 33. Мацибора, Т. В. Інвестиційне забезпечення розвитку сільськогосподарських підприємств / Т. В. Мацибора // Економіка АПК. – 2019. – № 2. – С. 66–72.
 34. Мацибора, Т. В. Інвестиційний потенціал аграрного сектору України: формування та розвиток / Т. В. Мацибора // Економіка АПК. – 2020. – № 6. – С. 49–58.
 35. Мацибора, Т. В. Оцінка інвестиційної привабливості продукції сільськогосподарських підприємств / Т. В. Мацибора // Економіка АПК. – 2019. – № 1. – С. 50–55.
 36. Мацибора, Т. В. Тенденції розвитку інвестиційної діяльності в аграрному секторі економіки України / Т. В. Мацибора // Економіка АПК. – 2020. – № 4. – С. 26–34.
 37. Михайлов, А. М. Методичні підходи та система показників визначення інвестиційного клімату в аграрному секторі економіки / А. М. Михайлов // Економіка АПК. – 2016. – № 12. – С. 76–83.
 38. Михайлов, А. М. Фінансові інструменти формування інвестиційних ресурсів в аграрному секторі національної економіки в умовах глобалізаційних викликів / А. М. Михайлов // Економіка АПК. – 2019. – № 3. – С. 52–60.
 39. Однорог, М. А. Деякі підходи в управлінні інвестиціями в АПК / М. А. Однорог // Регіон. бізнес-економіка та упр. – 2016. – № 1. – С. 12–17.
 40. Олійник, Т. Г. Обсяги реалізації сільськогосподарської продукції як фактор впливу на цінові процеси на споживчому ринку та інвестиційну активність підприємств / Т. Г. Олійник, В. Л. Куделя, І. С. Потапов // АгроСвіт. – 2017. – № 23. – С. 50–57.
 41. Остапенко, В. Инвестиции в Украину и АПК: где зреет точка роста / В. Остапенко // Зерно. – 2016. – № 4. – С. 50–55.
 42. Патика, Н. І. Іноземні інвестиції в сільському господарстві України: сучасний стан та вплив на його розвиток / Н. І. Патика // Інвестиції: практика та досвід. – 2018. – № 5. – С. 26–31.
 43. Росоха, В. В. Прогнозування тенденцій та інвестицій в молочній галузі для забезпечення раціональних норм споживання молока і молокопродуктів населенням / В. В. Росоха, О. А. Петриченко // Економіка АПК. – 2019. – № 12. – С. 16–27.
 44. Самсонова, Л. Бізнес-моделі інвестування в агропродовольчі системи / Лілія Самсонова // Зовн. торгівля: економіка, фінанси, право. – 2020. – № 2. – С. 129–144.
 45. Сащенко, І. Про принципи правового регулювання інвестицій у соціальний розвиток села / Ігор Сащенко // Підприємництво, госп-во і право. – 2017. – № 2. – С. 110–114.
 46. Сергєєва, Н. В. Удосконалення обліково-аналітичного забезпечення капітальних інвестицій в сільськогосподарських підприємствах / Н. В. Сергєєва // Економіка АПК. – 2020. – № 6. – С. 122–130.
 47. Сергєєва, Н. В. Удосконалення підходів до визнання та обліку капітальних інвестицій / Н. В. Сергєєва // Економіка АПК. – 2020. – № 1. – С. 65–74.
 48. Сидоров, І. П. Інвестиційні стратегії розвитку сільськогосподарських підприємств / І. П. Сидоров // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 24. – С. 108–112.
 49. Сидоров, І. П. Методичні підходи оцінювання інвестиційної привабливості агропромислового виробництва / І. П. Сидоров // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 15. – С. 57–61.
 50. Скільки іноземних інвестицій надійшло до України у 2020 році [Електронний ресурс] // Слово і діло : Аналіт. портал. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://www.slovoidilo.ua/2020/09/04/infografika/finansy/skilky-inozemnyx-investyczij-nadijshlo-ukrayiny-2020-roczi (дата звернення: 05.01.2021), вільний. – Назва з титул. екрана.
 51. Соколюк, К. Ю. Формування та розвиток ринку інвестиційних ресурсів в аграрному секторі економіки : автореф. дис. / Катерина Юріївна Соколюк ; Вінниц. нац. аграр. ун-т. – Вінниця : ВНАУ, 2016. – 20 с.
 52. Соляник, О. М. Диверсифікація АПК шляхом залучення інвестицій до виробництва та використання біоенергетичних ресурсів / О. М. Соляник, О. О. Несвєтов, В. В. Пелих // Вісн. Сум. держ. ун-ту. Серія: Економіка. – 2014. – № 1. – С. 5–11.
 53. Степанов, Д. С. Вплив інвестиційного забезпечення та величини сільськогосподарського підприємства на його економічну безпеку / Д. С. Степанов // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 16. – С. 55–60.
 54. Столярчук, Н. М. Удосконалення інституційного забезпечення інноваційно-інвестиційної діяльності в Україні / Н. М. Столярчук, Н. В. Сергєєва, Г. О. Хіоні // Економіка АПК. – 2019. – № 9. – С. 69–77.
 55. Уряд затвердив порядок використання бюджетних коштів у рамках проекту «Прискорення інвестицій у сільське господарство України» [Електронний ресурс] // Урядовий портал : Єдиний вебпортал органів виконавчої влади України. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://www.kmu.gov.ua/news/uryad-zatverdiv-poryadok-vikoristannya-byudzhetnih-koshtiv-u-ramkah-proektu-priskorennya-investicij-u-silske-gospodarstvo-ukrayini (дата звернення: 05.01.2021), вільний. – Назва з титул. екрана.
 56. Юрченко, О. М. Методичні підходи до оцінювання ефективності інвестиційної діяльності підприємств зернопродуктового підкомплексу / О. М. Юрченко // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуал. питання науки і практики. – 2018. – № 11. – С. 147–156. 
 57. Підготувала зав. відділу

аграрних наук і виробництва Валентина Середюк