Агатангел Кримський – феномен української науки та культури

віртуальний бібліографічний список до 150-річчя від дня народження

У січні світова спільнота вшановує пам’ять одного з найвидатніших мовознавців, українського вченого кримськотатарського походження Агатангела Юхимовича Кримського. Постать академіка й дотепер викликає цілу гамму складних почуттів: здивування, захват, живу зацікавленість, глибоку повагу та біль за трагічну долю.

Народився майбутній вчений у м. Володимир-Волинський у родині вчителя. У три роки вже умів читати, а в п’ять – пішов до училища в Звенигородці, куди переїхала родина, далі – навчання в Острозькій та Київській гімназіях і вступ до відомої Колегії Павла Ґалаґана. За цей час він опанував французьку, німецьку, англійську, польську, грецьку, італійську, турецьку мови та латину. Познайомився з такими видатними постатями, як М. Драгоманов, П. Житецький, Леся Українка, які вплинули на становлення молодого вченого. Наукова діяльність А. Кримського вирізняється різнобічністю. Він був видатним орієнталістом, істориком, письменником, літературознавцем, театрознавцем, фольклористом, перекладачем, етнографом, лінгвістом, дослідником історії української мови і літератури.

Не маючи й краплини української крові, А. Ю. Кримський присвятив своє життя українській науці, культурі та вважався експертом в українознавстві. У свідомому віці він обрав для себе українську мову як рідну. Всією душею Агатангел Юхимович прагнув інтегрувати українську ідею в світову систему координат. Був одним із організаторів Академії наук України, директором Інституту української наукової мови. Зв’язок вченого з українською мовою є дивовижним за своєю суттю, адже вільно володіючи 60 мовами (за різними джерелами – від 60 до 100 мов), він також знав діалектні особливості української мови. Відомо, що під час свого перебування секретарем Всеукраїнської академії наук А. Кримський сприяв нормативному становленню української мови. Він автор праці «Базисні правила українського правопису»; за його ініціативи було сформовано «Комісію живої української мови»; у співпраці з іншими мовознавцями опублікував у 1918 р. багатотомний українсько-російський словник, а ще до виходу словника з’явилася «Українська граматика» (книга є першим історичним дослідженням історії розвитку української мови та аналіз її стану на початку ХХ ст.); був науковим редактором багатьох словників та збірників.

Знання з історії та безліч освоєних мов країн світу дали можливість А. Кримському отримати світове визнання як авторитетного сходознавця. Його можна з упевненістю назвати філософом в найширшому розумінні цього слова. Однією з головних його якостей як вченого є дивовижна працьовитість. Він – автор понад 1000 публікацій: монографій, підручників, статей. Вагоме місце в доробку вченого посідають праці з арабістики, семітології, тюркології, іраністики, при тому Агатангел Кримський відрізнявся від сучасників величезною любов’ю до української мови.

Під час репресій більшовицького режиму 30–40-х рр. ХХ ст. А. Кримський не лише намагався вберегти від неприємностей багатьох наукових діячів, але й надавав допомогу тим вченим, яким не вдалося уникнути труднощів у взаємодії з більшовицькою системою. За сприяння вченого з в’язниць було звільнено О. Корчака-Чепурковського, М. Птуху та інших наукових діячів. 20 липня 1941 р. у 70-річному віці А. Кримського, який на той час перебував у маєтку батьків (Звенигородка, Черкащина), було заарештовано за звинуваченням в антирадянській націоналістичній діяльності й ув’язнено до однієї з в’язниць НКВС у Кустанаї (тоді Казахська РСР), де він помер 25 січня 1942 р.

Дослідники життя вченого впевнені, що причиною його смерті стали холод і голод. Тюремна лікарня Кустаная була широко відомою завдяки нелюдському поводженню з ув’язненими.

Агатангел Юхимович Кримський – людина, наукова спадщина якої є світовим здобутком. Це – винятковий ерудит, вчений воістину світового рівня й всеосяжних знань, який найбільше у світі зневажав невігластво й дилетантство. Свого часу сімдесятирічний енциклопедист зізнавався друзям: «Зараз, на схилі років, я володію кількома десятками мов. З цього року почав вивчати абіссінську (ефіопську), вавілонську мови...».

У 1957 р. був реабілітований, 1991 р. Національна академія наук України започаткувала премію імені А. Ю. Кримського за визначні успіхи в галузі сходознавства, а в 70-х роках ХХ ст. ЮНЕСКО внесла його ім’я до переліку видатних діячів світу.

Творчий спадок вченого з фонду Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва

Хоч я родом не українець, але цілком поукраїнився, так що, наприклад, звуки української пісні доводять мене до сльози.

А. Кримський

Багато питань, які порушив він у наукових розвідках і художніх творах з україністики, наприклад, «серце… чом ти ніколи не можеш забути слів: українське та рідне?» І нині викликають неабияку повагу його читачів, тому що він був фанатичним поборником української ідеї.

Л. Пилипенко

Він принципово вважав, що необхідно спілкуватися українською мовою. У часи Російської імперії це було неприйнятно. Але Агатангел все одно говорив українською і французькою, чим, напевно,дражнив своє оточення.

М. Тарахан

Пальмове гилля : екзот. поезії (1898–1901) / А.Кримський. – [б. м.], 1901. – 151 с. – (Літ.-Наук. Б-ка Укр.-Руської Вид. Спілки. Серія 1 ; Ч. 40).

В горах Ливанських ; Самотою на чужині ; Передсмертні мелодії : [поезії] / А. Кримський // Вік. (1798–1898). – Вид. 2-ге зі змінами і дод. – Київ, 1902. – Т. 1 : Українська поезія від Котляревського до останніх часів. – С. 443–450.

Твори: в 5 т. / А. Ю. Кримський. – Київ : Наук. думка, 1972–1974.

Т. 1 : Поетичні твори ; Оповідання / [ред. П. Й. Колесник. – 1972. – 631 с. : портр.

Т. 2 : Художня проза ; [Андрій Лаговський] ; Літературознавство і критика / [упоряд. і прим.: Н. О. Вишневська, М. Л. Гончарук ; ред. О. Є. Засенко]. – 1972. – 718 с. з факс., 2 л. іл.

Т. 3 : Мовознавство. Фольклористика / [упоряд. та прим.: Н. О. Ішина, Н. М. Сологуб ; ред.: О. І. Дей, М. А. Жовтобрюх. – 1973. – 511 с. : іл., 1 л. портр.

Т. 4 : Сходознавство / [упоряд. і прим.: Л. В. Бєляєва та ін. ; ред. О. І. Ганусець. – 1974. – 640 с., 3 л. іл.

Т. 5, кн. 1 : Листи (1890–1917)/ упоряд. та прим. І. О. Лучник та ін. ; ред. С. Д. Зубков. – 1973. – 547 с., 4 л. іл.

Т. 5, кн. 2 : Листи з Сірії та Лівану (1896–1898) / упоряд. та прим. М. П. Візир ; ред. С. Д. Зубков. – 1973. – 335 с., 3 л. іл.

Вибрані твори / А. Кримський. – Київ : Дніпро, 1965. – 660 с. : іл.

Поезії / А. Кримський. – Київ : Рад. письменник, 1968. – 339 с. : портр.

Виривки з мемуарів одного старого гріховоди : вибране / А. Кримський. – Київ : Академія, 2017. – 320 с. – («Incrudo» (без прикрас) українське).

Листи Агатангела Кримського до Олексія Веселовського / А. Кримський ; підгот. тексту, вступ та комент. Б. Цимбала // Слово і час. – 2019. – № 5. – С. 107–114.

Сторінки з історії Криму та кримських татар / А. Кримський // Хроніка 2000. – 2000. – Вип. 34.– С. 4–16.

Історія Туреччини / А. Ю. Кримський. – Репр. вид. – Київ : ЦУЛ, 2020. – 288 с. : іл., портр.

Агатангел Кримський у колі сучасних наукових інтересів

Проаналізувавши літературні та наукові взаємини А. Кримського з відомими українськими діячами кінця XIX – першої чверті XX ст. – І. Франком, Б. Грінченком, Лесею Українкою та О. Кобилянською, зауважимо, що вчений був особливою знаменитістю серед тогочасної інтелектуальної еліти, користувався неабиякою повагою та авторитетом. Це підтверджують його систематичні рецензії на їх твори, постійні консультації, обмін необхідною для праці літературою тощо. Він займав гідне місце у колі своїх сучасників.

Його численні праці з мов, літератури, релігій народів Близького та Середнього Сходу, монографії та навчальні посібники ще й сьогодні не втратили свого наукового значення, ними досі користуються студенти та науковці в багатьох країнах світу.

А. Гловацький

Агатангел Кримський – учений, письменник, українець : зб. наук. пр. / упоряд. Н. Данилюк. – Луцьк : Волин. кн., 2007. – 128 с.

Бабишкін, О. К. Агатангел Кримський / О. К. Бабишкін. – Київ : Дніпро, 1967. – 114 с.

Буткова, Г. В. Мовотворчість Агатангела Кримського в оцінках дослідників [Електронний ресурс] / Г. В. Буткова // Наук. вісн. Ізмаїл. держ. гуманітар. ун-ту. – 2010. – Вип. 28. – С. 93–98.

Василюк, О. Д. Листування Івана Франка й Агатангела Кримського стосовно перекладу Клоустона [Електронний ресурс] / О. Д. Василюк // Східний світ. – 2007. – № 2. – С. 67–74.

Василюк, О. Д. Листи Лесі Українки до Агатангела Кримського [Електронний ресурс] / О. Д. Василюк // Східний світ. – 2009. – № 4. – С. 79–87.

Василюк, О. Д. Листування Агатангела Кримського другої половини 1920-х років [Електронний ресурс] / О. Д. Василюк // Рукописна та книжкова спадщина України. – 2012. – Вип. 16. – С. 172–182.

Василюк, О. Д. Особистелистування двох фундаторів Української академії наук – Володимира Вернадського та Агатангела Кримського [Електронний ресурс] / О. Д. Василюк // Східний світ. – 2012. – № 3. – С. 18–25.

Василюк, О. Д. Особисті папери Агатангела Кримського у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Електронний ресурс] / О. Д. Василюк // Рукописна та книжкова спадщина України. – 2013. – Вип. 17. – С. 80–95.

Василюк, О. «В моей жизни встреча с Вами составляет огромную важную полосу...» : (з епістолярію Агатангела Кримського – Володимира Вернадського) [Електронний ресурс] / О. Василюк // Україна XX ст.: культура, ідеологія, політика. – 2013. – Вип. 18. – С. 108–117.

Василюк, О. Д. Агатангел Кримський як учень та вчитель (за даними епістолярію) [Електронний ресурс] / О. Д. Василюк // Східний світ. – 2014. – № 4. – С. 65–70.

Василюк, О. Д. Агатангел Кримський та український правопис [Електронний ресурс] / О. Д. Василюк // Рукописна та книжкова спадщина України. – 2015. – Вип. 19. – С. 20–30.

Василюк, О. Д. Бібліографічні джерела в науковій спадщині Агатангела Кримського / О. Д. Василюк // Рукописна та книжкова спадщина України. – 2016. – Вип. 20. – С. 340–349.

Веркалець, М. Азербайджанська словесність у дослідженнях А.Кримського / М. Веркалець // Хроніка–2000. – 2011. – Вип. 1 : Україна – Азербайджан. – С. 269–285.

Гирич, І. Агатангел Кримський – засновник українського сходознавства / І. Гирич // Історія в шк. України. – 2007. – № 3. – С. 55–56.

Гловацький, А. Літературні та наукові взаємини Агатангела Кримського з видатними українськими діячами кінця XIX – першої чверті XX століття [Електронний ресурс] / А. Гловацький // Україна – Європа – Світ. Серія: Історія, міжнародні відносини : міжнар. зб. наук. пр. – 2012. – Вип. 9. – С. 219–225.

Гримич, М. Агатангел Кримський та Іван Лисак: досвід партнерської співпраці дослідника й респондента / М. Гримич // Народна культура українців: життєвий цикл людини : іст.-етнолог. дослідж. : у 5 т. / Нац. НДІ українознавства та всесвіт. історії, Архів укр. фольклору Б.Медвідського (Університет Альберти, Канада); за наук. ред. М. В. Гримич. – Київ, 2013. – Т. 4: Зрілість. Чоловіки. Чоловіча субкультура. – С. 490–498.

Довбня, Л. Е. Агатангел Кримський – подвижник української мовознавчої науки [Електронний ресурс] / Л. Е. Довбня, Т. І. Товкайло // Теоретична і дидактична філологія. Серія: Філологія (літературознавство, мовознавство). – 2016. – Вип. 23. – С. 56–64.

Дрогомирецька, М. Етичні проблеми у малій прозі Івана Франка й Агатангела Кримського [Електронний ресурс] / М. Дрогомирецька // Українське літературознавство. – 2014. – Вип. 78. – С. 179–186.

Дрогомирецька, М. «Пишу до нього листа. Він цікава людина...» : твор. взаємини Михайла Коцюбинського з Агатангелом Кримським / М. Дрогомирецька // Дзвін. – 2014. – № 10. – С. 132–134.

Єщенко, Т. Уроки правди Агатангела Кримського / Т. Єщенко // Україна козацька. – 2011. – Квіт. (№ 7/8). – С. 14–15.

Іванко, А. Велетень української науки : Агатангел Кримський / А. Іванко // Історія України. – 2011. – Берез. (№ 10). – С. 3–5.

Казимирова, І. Українська лінгвістична термінологія в працях А. Ю. Кримського : традиції і новаторство / І. Казимирова // Українська мова. – 2016. – № 1. – С. 3–12.

Ковалів, Ю. І. Михайло Рудницький. Агатангел Кримський [Електронний ресурс] / Ю. І. Ковалів // Слово і час. – 2019. – № 1. – С. 85–95.

Корольов, Г. «Что такое современное украинство?» : Агатангел Кримський про націю, космополітизм і федералізацію [Електронний ресурс] / Г. Корольов // Український іст. зб. – 2015. – Вип. 18. – С. 338–352.

Костюк, Н. О. Внесок Агатангела Кримського у світову арабістику [Електронний ресурс] / Н. О. Костюк //Наук. зап. Нац. ун-ту «Острозька академія». Серія: Релігієзнавство. – 2018. – Вип. 2. – С. 63–68.

Косюк, Н. Європейський підхід до стосунківміж статями як ключова характеристика Агатангела Кримського [Електронний ресурс] / Н. Косюк // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія. – 2015. – Вип. 21/22. – С. 99–112.

Лагунова, О. Етнологічна спадщина Агатангела Кримського в українській історіографії [Електронний ресурс] / О. Лагунова // Етнічна історія народів Європи. – 2010. – Вип. 31. – С. 94–99.

Лисиченко, Л. А. Схід і Захід у поетичному мовосвіті Агатангела Кримського / Л. А. Лисиченко // Вивчаємо укр. мову та літ. – 2013. – № 3. – С. 34–36.

Маленька, Т. Агатангел Кримський: портрет на тлі епох / Т. Маленька // Слово і час. – 2001. – № 1. – С. 11–14.

Марченко, В. Давня азербайджанська література в дослідженнях А.Кримського / В. Марченко // Хроніка–2000. – 2011. – Вип. 1 : Україна – Азербайджан. – С. 256–268.

Матяш, І. Книгознавчий аспект наукової діяльності Агатангела Кримського [Електронний ресурс] / І. Матяш // Бібл. вісн. – 1997. – № 2. – С. 21–22.

Ольшевський, І. Агатангел Кримський: поклик Сходу : спроба трактату в особах / І. Ольшевський. – Луцьк : Терен, 2012. – 252 с.

Останіна, Г. Г. Агатангел Кримський : особливості поетики художньої творчості / Г. Г. Останіна. – Київ : Твім Інтер, 2008. – 220 с.

Останіна, Г. Г.Нетрадиційна поетикаАгатангелаКримського [Електронний ресурс] / Г. Г. Останіна // Мова і культура. – 2011. – Вип. 14, т. 5. – С. 93–98.

Павличко, С. Націоналізм, сексуальність, орієнталізм : складний світ Агатангела Кримського / С. Павличко. – Київ. : Основи, 2001. – 328 с.

Пастух, Б. Роман «Андрій Лаговський» Агатангела Кримського як «історія хвороби» / Б. Пастух // Слово і час. – 2013. – № 5.– С. 64–69.

Пилипенко, Л. Агатангел Кримський: реабілітований посмертно [Електронний ресурс] / Л. Пилипенко, Д. С. Рященко // Наук. зап. [Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. Михайла Коцюбинського]. Серія: Історія. – 2010. – Вип. 18. – С. 120–127.

Сюндюков, І. Присвятив себе Україні. Життя академіка Агатангела Кримського: подвиг ученого і громадянина / І. Сюндюков // Повернення в Царгород / упоряд. І. Сюндюков ; ред. Л. Івшина. – Київ, 2015. – С. 435–441.

Поляруш, Н. Тарас Шевченко в житті і творчості Агатангела Кримського / Н. Поляруш // Літературознавчі студії : до 200-річчя від дня народж. Т. Шевченко : зб. наук. пр. / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського, Ін-т філології й журналістики. – Вінниця, 2013. – Вип. 9. – С. 83–85.

Поляруш, Н. ТворчістьАгатангелаКримського в інтерпретації Івана Франка [Електронний ресурс] / Н. Поляруш // Філол. дискурс. – 2016. – Вип. 4. – С. 140–147.

Потапюк, Л. Волинські проповідники духовності: Агатангел Кримський і Західна Україна [Електронний ресурс] / Л. Потапюк // Імідж сучас. педагога. – 2013. – № 1. – С. 61–64.

Пріцак, О. Українець тюркського походження: Агатангел Кримський / О. Пріцак // Пам’ять століть. – 2008. – № 4. – С. 124–143.

Ревакович, М. Декадентські мотиви в українському романі desiecle : Агатангел Кримський та Михайло Яцків / М. Ревакович // Personanongrata. Нариси про Нью-Йоркську групу, модернізм та ідентичність / М. Ревакович.– Київ, 2012. – С. 199–219.

Романов, С. Леся Українка – Агатангел Кримський: історія становлення та спілкування [Електронний ресурс] / С. Романов // Волинь філологічна: текст і контекст. – 2012. –Вип. 13. – С. 158–175.

Романов, С. Історія доби в постатях : до 140-річчя Лесі Українки і Агатангела Кримського / С. Романов // День. – 2011. – 30 верес. – С. 11 : фот.

Сидорчук, Т. Матеріали Агатангела Кримського в архіві Омеляна Пріцака [Електронний ресурс] / Т. М. Сидорчук // Український археогр. щорічник. – 2013. – Вип. 18. – С. 101–116.

Симоненко, Л. О. Українознавчі й термінознавчі студії академіка А. Ю. Кримського [Електронний ресурс] / Л. О. Симоненко // Термінол. вісн. – 2013. – Вип. 2 (1). – С. 72–84.

Скриганюк, В. Художня своєрідність «Бейрутських оповідань» А. Кримського / В. Скриганюк // Літературознавчі студії : зб. наук. пр. / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського, Ф-т філології й журналістики ім. Михайла Стельмаха, Каф. укр. літ. – Вінниця, 2019. – Вип. 13. – С. 49–57.

Сокіл, Г. Агатангел Кримський і наукове товариство імені Шевченка у Львові [Електронний ресурс] / Г. Сокіл // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія. –2015. – Вип. 18/20. – С. 60–67.

Стельмах, Б. Звертання як елемент мовного етикету у творчості Агатангела Кримського [Електронний ресурс] / Б. Стельмах // Волинь філологічна: текст і контекст. – 2014. – Вип. 17. – С. 283–289.

Стельмах, Б. В. Емотивна лексика в художніх і наукових текстах як ознака індивідуально-авторського стилю Агатангела Кримського [Електронний ресурс] / Б. В. Стельмах // Молодий вчений. – 2015. – № 7 (2). – С. 8–11.

Таранюк, В. Владислав Таранюк про Івана Пулюя, Василя Єрошенка, Василя Каразіна, Агатангела Кримського, Лазаря Заменгофа / В. Таранюк. – Київ. : Грані-Т, 2009. – 88 с. : іл. – (Життя видатних дітей).

Тарасова, М. Фізика та метафізика Агатангела Кримського / М. Тарасова // Дзеркало тижня. – 2013. – 13–19лип. – С. 15.

Тищенко, К. А. Національна ідентичність Агатангела Кримського (на матеріалі полеміки з Михайлом Драгомановим) [Електронний ресурс] / К. А. Тищенко, А. Д. Сватко // Молодий вчений. – 2017. – № 6.1. – С. 94–97.

Хоменко, В. Агатангел Кримський, якого знаємо / В. Хоменко. – Київ : АртЕкономі, 2019. – 72 с.

Чабан, А. Ю. Невідомий Кримський / А. Ю. Чабан // Літ. та життя. – 2011. – № 1. –С. 2–3 : фот.

Шокало, О А. Агатангел Кримський – дослідник і перекладач Гафіза Ширазького (освоєння феномену суфізму на українському ґрунті) [Електронний ресурс] / О. А. Шокало // Східний світ. – 2005. – № 1. – С. 142–151.

Підготувала А. А. Ніжньовська,

зав. сектору наукової інформації з питань культури і мистецтва.

Поділитися:

Агатангел Кримський - феномен української науки та культури


віртуальний бібліографічний список до 150-річчя від дня народження

У січні світова спільнота вшановує пам’ять одного з найвидатніших мовознавців, українського вченого кримськотатарського походження Агатангела Юхимовича Кримського. Постать академіка й дотепер викликає цілу гамму складних почуттів: здивування, захват, живу зацікавленість, глибоку повагу та біль за трагічну долю.

Народився майбутній вчений у м. Володимир-Волинський у родині вчителя. У три роки вже умів читати, а в п’ять – пішов до училища в Звенигородці, куди переїхала родина, далі – навчання в Острозькій та Київській гімназіях і вступ до відомої Колегії Павла Ґалаґана. За цей час він опанував французьку, німецьку, англійську, польську, грецьку, італійську, турецьку мови та латину. Познайомився з такими видатними постатями, як М. Драгоманов, П. Житецький, Леся Українка, які вплинули на становлення молодого вченого. Наукова діяльність А. Кримського вирізняється різнобічністю. Він був видатним орієнталістом, істориком, письменником, літературознавцем, театрознавцем, фольклористом, перекладачем, етнографом, лінгвістом, дослідником історії української мови і літератури.

Не маючи й краплини української крові, А. Ю. Кримський присвятив своє життя українській науці, культурі та вважався експертом в українознавстві. У свідомому віці він обрав для себе українську мову як рідну. Всією душею Агатангел Юхимович прагнув інтегрувати українську ідею в світову систему координат. Був одним із організаторів Академії наук України, директором Інституту української наукової мови. Зв’язок вченого з українською мовою є дивовижним за своєю суттю, адже вільно володіючи 60 мовами (за різними джерелами – від 60 до 100 мов), він також знав діалектні особливості української мови. Відомо, що під час свого перебування секретарем Всеукраїнської академії наук А. Кримський сприяв нормативному становленню української мови. Він автор праці «Базисні правила українського правопису»; за його ініціативи було сформовано «Комісію живої української мови»; у співпраці з іншими мовознавцями опублікував у 1918 р. багатотомний українсько-російський словник, а ще до виходу словника з’явилася «Українська граматика» (книга є першим історичним дослідженням історії розвитку української мови та аналіз її стану на початку ХХ ст.); був науковим редактором багатьох словників та збірників.

Знання з історії та безліч освоєних мов країн світу дали можливість А. Кримському отримати світове визнання як авторитетного сходознавця. Його можна з упевненістю назвати філософом в найширшому розумінні цього слова. Однією з головних його якостей як вченого є дивовижна працьовитість. Він – автор понад 1000 публікацій: монографій, підручників, статей. Вагоме місце в доробку вченого посідають праці з арабістики, семітології, тюркології, іраністики, при тому Агатангел Кримський відрізнявся від сучасників величезною любов’ю до української мови.

Під час репресій більшовицького режиму 30–40-х рр. ХХ ст. А. Кримський не лише намагався вберегти від неприємностей багатьох наукових діячів, але й надавав допомогу тим вченим, яким не вдалося уникнути труднощів у взаємодії з більшовицькою системою. За сприяння вченого з в’язниць було звільнено О. Корчака-Чепурковського, М. Птуху та інших наукових діячів. 20 липня 1941 р. у 70-річному віці А. Кримського, який на той час перебував у маєтку батьків (Звенигородка, Черкащина), було заарештовано за звинуваченням в антирадянській націоналістичній діяльності й ув’язнено до однієї з в’язниць НКВС у Кустанаї (тоді Казахська РСР), де він помер 25 січня 1942 р.

Дослідники життя вченого впевнені, що причиною його смерті стали холод і голод. Тюремна лікарня Кустаная була широко відомою завдяки нелюдському поводженню з ув’язненими.

Агатангел Юхимович Кримський – людина, наукова спадщина якої є світовим здобутком. Це – винятковий ерудит, вчений воістину світового рівня й всеосяжних знань, який найбільше у світі зневажав невігластво й дилетантство. Свого часу сімдесятирічний енциклопедист зізнавався друзям: «Зараз, на схилі років, я володію кількома десятками мов. З цього року почав вивчати абіссінську (ефіопську), вавілонську мови...».

У 1957 р. був реабілітований, 1991 р. Національна академія наук України започаткувала премію імені А. Ю. Кримського за визначні успіхи в галузі сходознавства, а в 70-х роках ХХ ст. ЮНЕСКО внесла його ім’я до переліку видатних діячів світу.

Творчий спадок вченого з фонду Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва

Хоч я родом не українець, але цілком поукраїнився, так що, наприклад, звуки української пісні доводять мене до сльози.

А. Кримський

Багато питань, які порушив він у наукових розвідках і художніх творах з україністики, наприклад, «серце… чом ти ніколи не можеш забути слів: українське та рідне?» І нині викликають неабияку повагу його читачів, тому що він був фанатичним поборником української ідеї.

Л. Пилипенко

Він принципово вважав, що необхідно спілкуватися українською мовою. У часи Російської імперії це було неприйнятно. Але Агатангел все одно говорив українською і французькою, чим, напевно,дражнив своє оточення.

М. Тарахан

Пальмове гилля : екзот. поезії (1898–1901) / А.Кримський. – [б. м.], 1901. – 151 с. – (Літ.-Наук. Б-ка Укр.-Руської Вид. Спілки. Серія 1 ; Ч. 40).

В горах Ливанських ; Самотою на чужині ; Передсмертні мелодії : [поезії] / А. Кримський // Вік. (1798–1898). – Вид. 2-ге зі змінами і дод. – Київ, 1902. – Т. 1 : Українська поезія від Котляревського до останніх часів. – С. 443–450.

Твори: в 5 т. / А. Ю. Кримський. – Київ : Наук. думка, 1972–1974.

Т. 1 : Поетичні твори ; Оповідання / [ред. П. Й. Колесник. – 1972. – 631 с. : портр.

Т. 2 : Художня проза ; [Андрій Лаговський] ; Літературознавство і критика / [упоряд. і прим.: Н. О. Вишневська, М. Л. Гончарук ; ред. О. Є. Засенко]. – 1972. – 718 с. з факс., 2 л. іл.

Т. 3 : Мовознавство. Фольклористика / [упоряд. та прим.: Н. О. Ішина, Н. М. Сологуб ; ред.: О. І. Дей, М. А. Жовтобрюх. – 1973. – 511 с. : іл., 1 л. портр.

Т. 4 : Сходознавство / [упоряд. і прим.: Л. В. Бєляєва та ін. ; ред. О. І. Ганусець. – 1974. – 640 с., 3 л. іл.

Т. 5, кн. 1 : Листи (1890–1917)/ упоряд. та прим. І. О. Лучник та ін. ; ред. С. Д. Зубков. – 1973. – 547 с., 4 л. іл.

Т. 5, кн. 2 : Листи з Сірії та Лівану (1896–1898) / упоряд. та прим. М. П. Візир ; ред. С. Д. Зубков. – 1973. – 335 с., 3 л. іл.

Вибрані твори / А. Кримський. – Київ : Дніпро, 1965. – 660 с. : іл.

Поезії / А. Кримський. – Київ : Рад. письменник, 1968. – 339 с. : портр.

Виривки з мемуарів одного старого гріховоди : вибране / А. Кримський. – Київ : Академія, 2017. – 320 с. – («Incrudo» (без прикрас) українське).

Листи Агатангела Кримського до Олексія Веселовського / А. Кримський ; підгот. тексту, вступ та комент. Б. Цимбала // Слово і час. – 2019. – № 5. – С. 107–114.

Сторінки з історії Криму та кримських татар / А. Кримський // Хроніка 2000. – 2000. – Вип. 34.– С. 4–16.

Історія Туреччини / А. Ю. Кримський. – Репр. вид. – Київ : ЦУЛ, 2020. – 288 с. : іл., портр.

Агатангел Кримський у колі сучасних наукових інтересів

Проаналізувавши літературні та наукові взаємини А. Кримського з відомими українськими діячами кінця XIX – першої чверті XX ст. – І. Франком, Б. Грінченком, Лесею Українкою та О. Кобилянською, зауважимо, що вчений був особливою знаменитістю серед тогочасної інтелектуальної еліти, користувався неабиякою повагою та авторитетом. Це підтверджують його систематичні рецензії на їх твори, постійні консультації, обмін необхідною для праці літературою тощо. Він займав гідне місце у колі своїх сучасників.

Його численні праці з мов, літератури, релігій народів Близького та Середнього Сходу, монографії та навчальні посібники ще й сьогодні не втратили свого наукового значення, ними досі користуються студенти та науковці в багатьох країнах світу.

А. Гловацький

Агатангел Кримський – учений, письменник, українець : зб. наук. пр. / упоряд. Н. Данилюк. – Луцьк : Волин. кн., 2007. – 128 с.

Бабишкін, О. К. Агатангел Кримський / О. К. Бабишкін. – Київ : Дніпро, 1967. – 114 с.

Буткова, Г. В. Мовотворчість Агатангела Кримського в оцінках дослідників [Електронний ресурс] / Г. В. Буткова // Наук. вісн. Ізмаїл. держ. гуманітар. ун-ту. – 2010. – Вип. 28. – С. 93–98.

Василюк, О. Д. Листування Івана Франка й Агатангела Кримського стосовно перекладу Клоустона [Електронний ресурс] / О. Д. Василюк // Східний світ. – 2007. – № 2. – С. 67–74.

Василюк, О. Д. Листи Лесі Українки до Агатангела Кримського [Електронний ресурс] / О. Д. Василюк // Східний світ. – 2009. – № 4. – С. 79–87.

Василюк, О. Д. Листування Агатангела Кримського другої половини 1920-х років [Електронний ресурс] / О. Д. Василюк // Рукописна та книжкова спадщина України. – 2012. – Вип. 16. – С. 172–182.

Василюк, О. Д. Особистелистування двох фундаторів Української академії наук – Володимира Вернадського та Агатангела Кримського [Електронний ресурс] / О. Д. Василюк // Східний світ. – 2012. – № 3. – С. 18–25.

Василюк, О. Д. Особисті папери Агатангела Кримського у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Електронний ресурс] / О. Д. Василюк // Рукописна та книжкова спадщина України. – 2013. – Вип. 17. – С. 80–95.

Василюк, О. «В моей жизни встреча с Вами составляет огромную важную полосу...» : (з епістолярію Агатангела Кримського – Володимира Вернадського) [Електронний ресурс] / О. Василюк // Україна XX ст.: культура, ідеологія, політика. – 2013. – Вип. 18. – С. 108–117.

Василюк, О. Д. Агатангел Кримський як учень та вчитель (за даними епістолярію) [Електронний ресурс] / О. Д. Василюк // Східний світ. – 2014. – № 4. – С. 65–70.

Василюк, О. Д. Агатангел Кримський та український правопис [Електронний ресурс] / О. Д. Василюк // Рукописна та книжкова спадщина України. – 2015. – Вип. 19. – С. 20–30.

Василюк, О. Д. Бібліографічні джерела в науковій спадщині Агатангела Кримського / О. Д. Василюк // Рукописна та книжкова спадщина України. – 2016. – Вип. 20. – С. 340–349.

Веркалець, М. Азербайджанська словесність у дослідженнях А.Кримського / М. Веркалець // Хроніка–2000. – 2011. – Вип. 1 : Україна – Азербайджан. – С. 269–285.

Гирич, І. Агатангел Кримський – засновник українського сходознавства / І. Гирич // Історія в шк. України. – 2007. – № 3. – С. 55–56.

Гловацький, А. Літературні та наукові взаємини Агатангела Кримського з видатними українськими діячами кінця XIX – першої чверті XX століття [Електронний ресурс] / А. Гловацький // Україна – Європа – Світ. Серія: Історія, міжнародні відносини : міжнар. зб. наук. пр. – 2012. – Вип. 9. – С. 219–225.

Гримич, М. Агатангел Кримський та Іван Лисак: досвід партнерської співпраці дослідника й респондента / М. Гримич // Народна культура українців: життєвий цикл людини : іст.-етнолог. дослідж. : у 5 т. / Нац. НДІ українознавства та всесвіт. історії, Архів укр. фольклору Б.Медвідського (Університет Альберти, Канада); за наук. ред. М. В. Гримич. – Київ, 2013. – Т. 4: Зрілість. Чоловіки. Чоловіча субкультура. – С. 490–498.

Довбня, Л. Е. Агатангел Кримський – подвижник української мовознавчої науки [Електронний ресурс] / Л. Е. Довбня, Т. І. Товкайло // Теоретична і дидактична філологія. Серія: Філологія (літературознавство, мовознавство). – 2016. – Вип. 23. – С. 56–64.

Дрогомирецька, М. Етичні проблеми у малій прозі Івана Франка й Агатангела Кримського [Електронний ресурс] / М. Дрогомирецька // Українське літературознавство. – 2014. – Вип. 78. – С. 179–186.

Дрогомирецька, М. «Пишу до нього листа. Він цікава людина...» : твор. взаємини Михайла Коцюбинського з Агатангелом Кримським / М. Дрогомирецька // Дзвін. – 2014. – № 10. – С. 132–134.

Єщенко, Т. Уроки правди Агатангела Кримського / Т. Єщенко // Україна козацька. – 2011. – Квіт. (№ 7/8). – С. 14–15.

Іванко, А. Велетень української науки : Агатангел Кримський / А. Іванко // Історія України. – 2011. – Берез. (№ 10). – С. 3–5.

Казимирова, І. Українська лінгвістична термінологія в працях А. Ю. Кримського : традиції і новаторство / І. Казимирова // Українська мова. – 2016. – № 1. – С. 3–12.

Ковалів, Ю. І. Михайло Рудницький. Агатангел Кримський [Електронний ресурс] / Ю. І. Ковалів // Слово і час. – 2019. – № 1. – С. 85–95.

Корольов, Г. «Что такое современное украинство?» : Агатангел Кримський про націю, космополітизм і федералізацію [Електронний ресурс] / Г. Корольов // Український іст. зб. – 2015. – Вип. 18. – С. 338–352.

Костюк, Н. О. Внесок Агатангела Кримського у світову арабістику [Електронний ресурс] / Н. О. Костюк //Наук. зап. Нац. ун-ту «Острозька академія». Серія: Релігієзнавство. – 2018. – Вип. 2. – С. 63–68.

Косюк, Н. Європейський підхід до стосунківміж статями як ключова характеристика Агатангела Кримського [Електронний ресурс] / Н. Косюк // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія. – 2015. – Вип. 21/22. – С. 99–112.

Лагунова, О. Етнологічна спадщина Агатангела Кримського в українській історіографії [Електронний ресурс] / О. Лагунова // Етнічна історія народів Європи. – 2010. – Вип. 31. – С. 94–99.

Лисиченко, Л. А. Схід і Захід у поетичному мовосвіті Агатангела Кримського / Л. А. Лисиченко // Вивчаємо укр. мову та літ. – 2013. – № 3. – С. 34–36.

Маленька, Т. Агатангел Кримський: портрет на тлі епох / Т. Маленька // Слово і час. – 2001. – № 1. – С. 11–14.

Марченко, В. Давня азербайджанська література в дослідженнях А.Кримського / В. Марченко // Хроніка–2000. – 2011. – Вип. 1 : Україна – Азербайджан. – С. 256–268.

Матяш, І. Книгознавчий аспект наукової діяльності Агатангела Кримського [Електронний ресурс] / І. Матяш // Бібл. вісн. – 1997. – № 2. – С. 21–22.

Ольшевський, І. Агатангел Кримський: поклик Сходу : спроба трактату в особах / І. Ольшевський. – Луцьк : Терен, 2012. – 252 с.

Останіна, Г. Г. Агатангел Кримський : особливості поетики художньої творчості / Г. Г. Останіна. – Київ : Твім Інтер, 2008. – 220 с.

Останіна, Г. Г.Нетрадиційна поетикаАгатангелаКримського [Електронний ресурс] / Г. Г. Останіна // Мова і культура. – 2011. – Вип. 14, т. 5. – С. 93–98.

Павличко, С. Націоналізм, сексуальність, орієнталізм : складний світ Агатангела Кримського / С. Павличко. – Київ. : Основи, 2001. – 328 с.

Пастух, Б. Роман «Андрій Лаговський» Агатангела Кримського як «історія хвороби» / Б. Пастух // Слово і час. – 2013. – № 5.– С. 64–69.

Пилипенко, Л. Агатангел Кримський: реабілітований посмертно [Електронний ресурс] / Л. Пилипенко, Д. С. Рященко // Наук. зап. [Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. Михайла Коцюбинського]. Серія: Історія. – 2010. – Вип. 18. – С. 120–127.

Сюндюков, І. Присвятив себе Україні. Життя академіка Агатангела Кримського: подвиг ученого і громадянина / І. Сюндюков // Повернення в Царгород / упоряд. І. Сюндюков ; ред. Л. Івшина. – Київ, 2015. – С. 435–441.

Поляруш, Н. Тарас Шевченко в житті і творчості Агатангела Кримського / Н. Поляруш // Літературознавчі студії : до 200-річчя від дня народж. Т. Шевченко : зб. наук. пр. / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського, Ін-т філології й журналістики. – Вінниця, 2013. – Вип. 9. – С. 83–85.

Поляруш, Н. ТворчістьАгатангелаКримського в інтерпретації Івана Франка [Електронний ресурс] / Н. Поляруш // Філол. дискурс. – 2016. – Вип. 4. – С. 140–147.

Потапюк, Л. Волинські проповідники духовності: Агатангел Кримський і Західна Україна [Електронний ресурс] / Л. Потапюк // Імідж сучас. педагога. – 2013. – № 1. – С. 61–64.

Пріцак, О. Українець тюркського походження: Агатангел Кримський / О. Пріцак // Пам’ять століть. – 2008. – № 4. – С. 124–143.

Ревакович, М. Декадентські мотиви в українському романі desiecle : Агатангел Кримський та Михайло Яцків / М. Ревакович // Personanongrata. Нариси про Нью-Йоркську групу, модернізм та ідентичність / М. Ревакович.– Київ, 2012. – С. 199–219.

Романов, С. Леся Українка – Агатангел Кримський: історія становлення та спілкування [Електронний ресурс] / С. Романов // Волинь філологічна: текст і контекст. – 2012. –Вип. 13. – С. 158–175.

Романов, С. Історія доби в постатях : до 140-річчя Лесі Українки і Агатангела Кримського / С. Романов // День. – 2011. – 30 верес. – С. 11 : фот.

Сидорчук, Т. Матеріали Агатангела Кримського в архіві Омеляна Пріцака [Електронний ресурс] / Т. М. Сидорчук // Український археогр. щорічник. – 2013. – Вип. 18. – С. 101–116.

Симоненко, Л. О. Українознавчі й термінознавчі студії академіка А. Ю. Кримського [Електронний ресурс] / Л. О. Симоненко // Термінол. вісн. – 2013. – Вип. 2 (1). – С. 72–84.

Скриганюк, В. Художня своєрідність «Бейрутських оповідань» А. Кримського / В. Скриганюк // Літературознавчі студії : зб. наук. пр. / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського, Ф-т філології й журналістики ім. Михайла Стельмаха, Каф. укр. літ. – Вінниця, 2019. – Вип. 13. – С. 49–57.

Сокіл, Г. Агатангел Кримський і наукове товариство імені Шевченка у Львові [Електронний ресурс] / Г. Сокіл // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія. –2015. – Вип. 18/20. – С. 60–67.

Стельмах, Б. Звертання як елемент мовного етикету у творчості Агатангела Кримського [Електронний ресурс] / Б. Стельмах // Волинь філологічна: текст і контекст. – 2014. – Вип. 17. – С. 283–289.

Стельмах, Б. В. Емотивна лексика в художніх і наукових текстах як ознака індивідуально-авторського стилю Агатангела Кримського [Електронний ресурс] / Б. В. Стельмах // Молодий вчений. – 2015. – № 7 (2). – С. 8–11.

Таранюк, В. Владислав Таранюк про Івана Пулюя, Василя Єрошенка, Василя Каразіна, Агатангела Кримського, Лазаря Заменгофа / В. Таранюк. – Київ. : Грані-Т, 2009. – 88 с. : іл. – (Життя видатних дітей).

Тарасова, М. Фізика та метафізика Агатангела Кримського / М. Тарасова // Дзеркало тижня. – 2013. – 13–19лип. – С. 15.

Тищенко, К. А. Національна ідентичність Агатангела Кримського (на матеріалі полеміки з Михайлом Драгомановим) [Електронний ресурс] / К. А. Тищенко, А. Д. Сватко // Молодий вчений. – 2017. – № 6.1. – С. 94–97.

Хоменко, В. Агатангел Кримський, якого знаємо / В. Хоменко. – Київ : АртЕкономі, 2019. – 72 с.

Чабан, А. Ю. Невідомий Кримський / А. Ю. Чабан // Літ. та життя. – 2011. – № 1. –С. 2–3 : фот.

Шокало, О А. Агатангел Кримський – дослідник і перекладач Гафіза Ширазького (освоєння феномену суфізму на українському ґрунті) [Електронний ресурс] / О. А. Шокало // Східний світ. – 2005. – № 1. – С. 142–151.

Підготувала А. А. Ніжньовська,

зав. сектору наукової інформації з питань культури і мистецтва.