Величне свято гідного народу

Величне свято гідного народу

Україна – це наша земля, рідний край, країна з багатовіковою історією, мальовничою природою, чарівною піснею і талановитими людьми.

В історії українського народу є події, які мають надзвичайне значення, вони не втратили своєї актуальності й по сьогоднішній день. Однією з таких подій є здобуття незалежності 1991 року.

День Незалежності України – головне державне свято, яке відзначається щороку 24 серпня на честь прийняття Верховною Радою УРСР Акту проголошення незалежності України. Цей день прийнято вважати датою утворення самостійної держави в її сучасному вигляді.

Здавна та по теперішній час українці боронять свої свободи, права та кордони, стикаючись із зовнішнім опором та внутрішніми незгодами. У боротьбі народилася і загартувалася єдина нація сміливих та щирих людей, українців.

З нагоди Дня Незалежності України фахівці відділу документів із гуманітарних, технічних та природничих наук підготували книжково-ілюстративну виставку «Величне свято гідного народу».

 Запрошуємо до перегляду!

 

Країн багато на великій карті,

Та серед них – вона, твоя єдина.

Її люби і будь завжди на варті,

Бо це твоя земля, це Україна.

Вона така ж реальна і казкова,

Як мамина долоня, тепла й щира,

У неї в серці українська мова,

В її душі любов і світла віра.

 

Мар’яна Савка

 

 

Бібліографічний список

(До Дня Незалежності України, до Дня Державного Прапора України)

 

 Українська нація: шлях до самовизначення

Белебеха, І. Національна Україна / І. Белебеха. – 2-ге вид. – Київ : ЦУЛ, 2019. – 384 с.

Битви за Україну / упоряд. О. Волосевич. – Львів : Апріорі, 2019. – 120 с.

Бойко, Б. Україна: остання війна за незалежність. Українська патріотична альтернатива тотальному космополітичному проекту : аналіт. дослідж. / Б. Бойко. – Коростень : Вечір. Коростень, 2005. – 158 с.

Борисова, О. В. Історія української державності : підруч. : у 2 т. / О. В. Борисова, А. О. Климов – Київ : Кондор.

Т. 1. : Давні часи. Середньовіччя. Нова доба. – 2018. – 344 с.

Т. 2. : 1917–2017 рр. – 2019. – 464 с.

Брехуненко, В. Східна брама Європи. Козацька Україна в середині XVII–XVIII ст. / В. Брехуненко. – Київ : Темпора, 2014. – 504 с.

Василів-Базюк, Л. Україна на тернистому шляху до Духовного Визволення / Л. Василів-Базюк. – Чернівці : Букрек, 2008. – 216 с.

Гаврилів, І. О. Західна Україна у 1921–1941 роках: нарис історії боротьби за державність : монографія / І. О. Гаврилів. – Львів : Львівська політехніка, 2012. – 472 с.

Галичанець, М. Українська нація. Походження і життя української нації з найдавніших часів до ХІ ст. / М. Галичанець. – Тернопіль : Мандрівець, 2005. – 368 с.

Галушко, К. Український націоналізм : корот. курс з іст. України / К. Галушко. – Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2017. – 125 с.

Гель, І. Виклик системі: український визвольний рух другої половини ХХ століття / І. Гель. – Львів : Часопис, 2013. – 392 с.

Горобець, В. Світанок української держави. Люди, соціум, влада, порядки, традиції / В. Горобець. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2017. – 448 с.

Грушевський, М. На порозі Нової України: гадки і мрії / М. Грушевський. –Київ : Наук. думка, 1992. – 128 с.

Грушевський, М. С. Повороту не буде! Соціально-політичні праці, 1917–1918 рр. / М. С. Грушевський. – Харків : Вид. Савчук О. О., 2015. – 480 с.

Грицак, Я. Нарис історії України. Формування модерної нації XIX–XX століття / Я. Грицак. – Київ : Yakaboo Publishing, 2019. – 656 с.

Дорошко, М. С. Історія України. Знакові події та особистості / М. С. Дорошко. – Київ : Основа-Принт Плюс, 2021. – 472 с.

Земський, Ю. Зародження українського модерного націотворення : монографія / Ю. Земський. – Городок : Вид-во Бедрихів край, 2018. – 256 с.

Іванченко, Р. Історія без міфів: бесіди з історії української державності / Р. Іванченко. – 3-тє вид., випр. і доп. – Тернопіль : Навч. кн.-Богдан, 2014. – 624 с.

Історія цивілізації. Україна : у 2 т. / упоряд. М. Відейко, О. Черненко. – Харків : Фоліо, 2021.

Т. 1. Від кіммерійців до Русі (X ст. до н. е. – IX ст.). – 586 с.

Т. 2. Від Русі до Галицького князівства (900–1256). – 590 с.

Історія України та її державності : навч. посіб. для студ. і викл. вузів / за наук. ред. Л. Є. Дещинського. – Вид. 5-те, переробл. і доп. – Львів : Львівська політехніка, 2009. – 476 с.

Касьянов, Г. Незгодні: українська інтелігенція в русі опору 1960–1980-х років / Г. Касьянов. – 2-ге вид. – Київ : КЛІО, 2019. – 248 с.

Князі і гетьмани усієї Русі. «Через шаблю маємо право». Злети і падіння козацької держави, 1648–1783 роки / упоряд. В. Горобець. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. – 352 с.

Кралюк, П. Історія України «без брому». Розвиток державності на українських землях / П. Кралюк. – Харків : Фоліо, 2020. – 424 с.

Литвин, В. Історія України : підруч. / В. Литвин. – Вид. 3-тє. – Київ : Наук. думка, 2009. – 824 с.

Магочій, П.-Р. Ілюстрована історія України / П.-Р. Магочій ; пер. з англ. С. Біленький. – Київ : Критика, 2012. – 447 с.

Марунчак, М. Г. В боротьбі за українську державу : в 2 т. Т. 1 / М. Г. Марунчак. – Репр. вид. – Київ : ЦУЛ, 2019. – 750 с.

Носа, М. Високий храм незалежності / М. Носа. – Вид. 2-ге, доопрац. та доп. – Ужгород : КАУ, 2017. – 96 с.

Палій, О. Історія України / О. Палій. – Вид. 3-тє. – Київ : К.І.С., 2017. – 596 с.

Прокоп, М. Напередодні незалежної України: спостереження і висновки / М. Прокоп ; Наук. т-во ім. Т. Шевченка. – Нью-Йорк ; Торонто ; Львів : [б. в.], 1993. – 646 с.

Савченко, В. Дванадцять війн за Україну / В. Савченко ; пер. з рос. А. Сопронюка. – Київ : Нора-Друк, 2016. – 480 с.

Сергійчук, В. Соборна пам’ять України : календар-альманах, 2007 р. / В. Сергійчук. – Київ : Вид. Ліра-К, 2006. – 288 с. 

Творці державного престижу / авт.-упоряд.: М. В. Главацький, Н. Наумова. – Київ : КМ-БУКС, 2021. – 568 с.

Томащук, М. Спалах. Сторінки з літопису боротьби за національну незалежність / М. Томащук. – Коломия : Вид. Томащук М., 2004. – 352 с.

Удовік, С. Л. Україна. Історія великої Держави / С. Л. Удовік. – Київ : Основа-Принт Плюс, 2021. – 146 с.

Україна: хронологія розвитку : у 5 т. / ред. П. П. Толочко. – Київ : Кріон, 2009.

Т. 1 : З давніх часів до пізньої античності. – 2010. – 704 с.

Т. 2 : Давні слов’яни. Київська Русь. – 2009. – 688 с.

Т. 3 : Від Батиєвої навали до Люблінської унії. – 2009. – 696 с.

Т. 4 : На порозі Нового часу – від Люблінської унії до кінця ХVIII століття. – 2009. – 864 с.

Україна: утвердження незалежної держави (1991–2001) / ред. В. М. Литвин. – Київ : Альтернативи, 2001. – 704 с.

Українська Держава жорсткі уроки. Павло Скоропадський. Погляд через 100 років / ред. К. Галушка. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2018. – 335 с.

Файзулін, Я. Україна у вогні минулого століття. Постаті. Факти. Версії / Я. Файзулін, В. Гінда. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2015. – 352 с.

Фельштинський, Ю. Третя світова: битва за Україну / Ю. Фельштинський, М. Станчев ; пер. з рос. В. Єшкілєва. – Київ : Наш Формат, 2015. – 408 с.

Футей, Б. Становлення правової держави в Україні 1991–2011 / Б. Футей. – 3-є вид., переробл. і доп. – Київ : Юрінком Інтер, 2011. – 456 с.

Час народів. Історія України ХІХ століття : навч. посіб. / О. Аркуша [та ін.] ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Іст. ф-т, Каф. новітньої іст. України ім. М. Грушевського. – Львів : Літопис, 2016. – 408 с.

Шевчук, В. О. Козацька держава як ідея в системі суспільно-політичного мислення XVI–XVIII ст. У 2 кн. Кн. 1 / В. О. Шевчук. – Київ : Грамота, 2007. – 720 с.

 

Утвердження Незалежної Держави

Багнюк, А. Л. Символи українства : худож.-інформ. довід. / А. Багнюк. – Тернопіль : Навч. кн.-Богдан, 2010. – 512 с.

Белебеха, І. О. Україна: шлях до воскресіння / І. Белебеха. – Київ : МАУП, 2007. – 520 с.

Брехуненко, В. А. Україна й українці. Ім’я як поле битви / В. Брехуненко. –Київ : Вид. Брехуненко Н., 2020. – 270 с.

Вівчарик, М. М. Українська нація: шлях до самовизначення / М. М. Вівчарик, П. П. Панченко, В. І. Чмихова. – Київ : Вища шк., 2001. – 287 с.

Вілсон, Е. Українці: несподівана нація : монографія / Е. Вілсон. – Київ : К.І.С., 2004. – 552 с.

Вінграновський, М. Чотирнадцять столиць України: короткі нариси з її історії / М. Вінграновський. – Київ : Голов. спеціаліз. ред. літ. мовами нац. меншин України, 2002. – 176 с.

Вознесіння духу : кн. пам’яті Героїв АТО та Небесної Сотні Вінниччини / упоряд. В. М. Щербань. – Вінниця : Вид. Рогальська І. О., 2015. – 140 с.

Глушко, М. Історія народної культури українців : навч. посіб. / М. Глушко ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. – 416 с

Горєлов, М. Українська етнічна нація / М. Горєлов, О Моця, О. Рафальський. – Київ : Еко-продакшн, 2012. – 192 с

25 років незалежності України: виклики та перспективи : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. / Вінниц. нац. аграр. ун-т. – Вінниця : ВНАУ, 2016. – 246 с.

Зростаємо українцями / уклад.: С. Г. Тетельман, К. В. Шаповалова. – Харків : Юнісофт, 2015. – 128 с.

Капранов, В. В. Мальована історія Незалежності України / В. В. Капранов. –Київ : Зелений пес, 2013. – 80 с.

Кара-Васильєва, Т. В. Декоративне мистецтво України ХХ століття. У пошуках «великого стилю» / Т. В. Кара-Васильєва. – Київ : Либідь, 2005. – 280 с.

Клочко, Д. Моя Україна : альбом світлин / Д. Клочко. – Київ : Вища шк., 2009. – 239 с. 

Коваль, Р. Сто облич Самостійної України / Р. Коваль. – Київ : Холодний Яр : Укр. пріоритет, 2013. – 432 с.

Кокотюха, А. Покоління сміливих. Україна: 25 років незалежності / А Кокотюха. – Харків : Віват, 2016. – 400 с.

Кононенко, П. П. Україна у нас одна : у 3 кн. Кн. 3 / П. П. Кононенко. –Тернопіль : Джура, 2015. – 664 с.

Костинський, М. Б. Українська легенда. Самовчитель громадянина / М. Б. Костинський. – Вид. 3-тє, доп. – Київ : Фенікс, 2016. – 480 с.

Лаврик, О. 1000 цікавих фактів про Україну / О. Лаврик. – Харків : АРГУМЕНТпринт, 2015. – 256 с.

Левицька, Н. М. Історія України. Україна в світі: історія і сучасність / Н. М. Левицька. – Київ : Кондор, 2011. – 418 с.

Муравський, Д. Через війну. Погляд волонтера : фотокнига / Д. Муравський. – Київ : Люта справа, 2017. – 280 с.

Народження країни. Від краю до держави: назва, символіка, територія і кордони України / упоряд. К. Галушко. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. – 352 с.

Незалежність очима ТСН / авт. текстів В. Примост. – Київ : Основи, 2017. – 296 с.

Разом на одній землі. Історія України багатокультурна : навч. посіб. / ред. П. Кендзьор. – Львів : Захід.-укр. консалтинг-центр, 2012. – 332 с.

Рябчук, М. Дилеми українського Фауста: громадянське суспільство і «розбудова держави» : монографія / М. Рябчук. – Київ : Критика, 2000. – 271 с.

Сирота,М. Д. Україна в геополітичному просторі третього тисячоліття / М. Д. Сирота. – Вид. 2-ге. – Київ : Пульсари, 2007. – 216 с.

Сорока, Ю. В. 100 важливих подій історії України / Ю. Сорока. – Харків : Фоліо, 2019. – 205 с.

Стражний, О. Майдан. Події – свідчення – менталітет / О. Стражний. – Київ Дух і літера, 2016. – 360 с.

Стражний, О. С. Український менталітет. Ілюзії. Міфи. Реальність / О. Стражний. – Київ : Книга, 2008. – 368 с.

Татаренко, І. Л. Абетка України / І. Л. Татаренко. – Харків : Віват, 2016. – 144 с.

Трихліб, К. О. Гармонізація законодавства України і законодавства ЄС: наближення загальноправової термінології : монографія / К. О. Трихліб. – Харків : Право, 2015. – 224 с.

Україна. Європейська країна / уклад. С. Чайковський ; Нац. музей історії України. – Київ : Балтія-Друк, 2015. – 124 с.

Україно, я люблю тебе! / пер. з англ. Ю. Чурилової ; текст Л. В. Лапшиної. – Харків : Віват, 2017. – 126 с.

Футей, Б. Становлення правової держави в Україні 1991–2011 / Б. Футей. – 3-є вид., переробл. і доп. – Київ : Юрінком Інтер, 2011. – 456 с.

Шаповал, Ю. І. Держава : іл. енцикл. України / Ю. Шаповал. – Київ : Балтія-Друк, 2008. – 160 с.

Щирба, О. Україна. 30 років незалежності : у 3 кн. Кн. 1. 1991–2000 / О. Щирба, О. Ільїних. – Київ : Саміт-Книга, 2021. – 200 с. 

Щирба, О. Україна. 30 років незалежності : у 3 кн. Кн. 2. 2001–2010 / О. Щирба, О. Ільїних. – Київ : Саміт-Книга, 2021. – 200 с. 

Щирба, О. Україна. 30 років незалежності : у 3 кн. Кн. 3. 2011–2021 / О. Щирба, О. Ільїних. – Київ : Саміт-Книга, 2021. – 200 с. 

 

У боротьбі за Незалежність 

Вербич, Д. Точка неповернення / Д. Вербич. – Київ : Наш формат, 2020. – 192 с. 

Веремій, А. Молитва під кулями / А. Веремій. – Вінниця : Вид. Балюк І. Б., 2022. – 76 с. 

Веремій, А. Обираючи свободу / А. Веремій, М. Дорош. – Вінниця : Вид. Балюк І. Б., 2014. – 80 с. 

Власюк, О. Кремлівська агресія проти України: роздуми в контексті війни : монографія / О. Власюк, С. Кононенко ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2017. – 304 с. 

Вятрович, В. Нотатки з кухні «переписування історії» / В. В’ятрович. – 3-тє вид. – Київ : Наш Формат, 2023. – 328 с. 

Вятрович, В. Наша столітня. Короткі нариси про довгу війну / В. В’ятрович – Харків : Ранок : Фабула, 2023. – 256 с. 

Гібридна війна Росії проти України після Революції гідності : монографія / наук. ред.: М. Дорошко, В. Балюк. – Київ : Ніка-Центр, 2018. – 280 с. 

Гошко, Б. Люди війни / Б. Гошко. – Київ : Вид. Марко Мельник, 2019. – 232 с. 

Дугельна, Т. Україна. Відроджена у вогні. Хроніки Перемоги / Т. Дугельна. – Київ : Саміт-Книга, 2023. – 239 с. 

Зіненко, Р. А. Війна, якої не було. Хроніка Іловайської трагедії. Ч. 1. 7–24 серпня 2014 року / Р. А. Зіненко ; за ред. Ю. Є Бутусова. – Харків : Фоліо, 2019. – 446 с. 

Коваль, Р. Донбас: радість і біль. 2014–2020 / Р. Коваль. – Київ : Вид. Марко Мельник, 2020. – 184 с. 

Лойко, С. Аеропорт у фотографіях і текстах: альбом / С. Лойко. – Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2016. – 96 с. 

Муравський, Д. Через війну. Погляд волонтера : фотокнига / Д. Муравський ; упоряд.: О. Гаврилюк, Я. Павловський. – Київ : Люта справа, 2017. – 280 с. 

Подобна, Є. Дівчата зрізають коси. Книга спогадів / Є. Подобна ; Укр. ін-т нац. пам'яті. – Київ : Люта справа, 2018. – 346 с. 

Розуменко, В. О. Нескорені. Кн. 2 / В. О. Розуменко. – Київ : Гамазин, 2019. – 648 с. 

Сухінін, Д. В. Вогняні роси : новіт. військ.-політ. іст. Запороз. козацтва / Д. В. Сухінін ; Запоріз. держ. інж. акад. – Запоріжжя : ЗДІА, 2017. – 264 с. 

У вогняному кільці. Оборона Луганського аеропорту / С. Глотов [та ін.]. – Харків : Фоліо, 2018. – 540 с. 

Фельштинський, Ю. Третя світова: битва за Україну / Ю. Фельштинський, М. Станчев ; пер. з рос. В. Єшкілєва. – Київ : Наш Формат, 2015. – 408 с. 

Щербак, Ю. М. Україна в епоху війномиру. Книга підсумків і пророцтв / Ю. М. Щербак. – Київ : Ярославів Вал, 2020. – 352 с. 

Поділитися:

Величне свято гідного народу


Величне свято гідного народу

Україна – це наша земля, рідний край, країна з багатовіковою історією, мальовничою природою, чарівною піснею і талановитими людьми.

В історії українського народу є події, які мають надзвичайне значення, вони не втратили своєї актуальності й по сьогоднішній день. Однією з таких подій є здобуття незалежності 1991 року.

День Незалежності України – головне державне свято, яке відзначається щороку 24 серпня на честь прийняття Верховною Радою УРСР Акту проголошення незалежності України. Цей день прийнято вважати датою утворення самостійної держави в її сучасному вигляді.

Здавна та по теперішній час українці боронять свої свободи, права та кордони, стикаючись із зовнішнім опором та внутрішніми незгодами. У боротьбі народилася і загартувалася єдина нація сміливих та щирих людей, українців.

З нагоди Дня Незалежності України фахівці відділу документів із гуманітарних, технічних та природничих наук підготували книжково-ілюстративну виставку «Величне свято гідного народу».

 Запрошуємо до перегляду!

 

Країн багато на великій карті,

Та серед них – вона, твоя єдина.

Її люби і будь завжди на варті,

Бо це твоя земля, це Україна.

Вона така ж реальна і казкова,

Як мамина долоня, тепла й щира,

У неї в серці українська мова,

В її душі любов і світла віра.

 

Мар’яна Савка

 

 

Бібліографічний список

(До Дня Незалежності України, до Дня Державного Прапора України)

 

 Українська нація: шлях до самовизначення

Белебеха, І. Національна Україна / І. Белебеха. – 2-ге вид. – Київ : ЦУЛ, 2019. – 384 с.

Битви за Україну / упоряд. О. Волосевич. – Львів : Апріорі, 2019. – 120 с.

Бойко, Б. Україна: остання війна за незалежність. Українська патріотична альтернатива тотальному космополітичному проекту : аналіт. дослідж. / Б. Бойко. – Коростень : Вечір. Коростень, 2005. – 158 с.

Борисова, О. В. Історія української державності : підруч. : у 2 т. / О. В. Борисова, А. О. Климов – Київ : Кондор.

Т. 1. : Давні часи. Середньовіччя. Нова доба. – 2018. – 344 с.

Т. 2. : 1917–2017 рр. – 2019. – 464 с.

Брехуненко, В. Східна брама Європи. Козацька Україна в середині XVII–XVIII ст. / В. Брехуненко. – Київ : Темпора, 2014. – 504 с.

Василів-Базюк, Л. Україна на тернистому шляху до Духовного Визволення / Л. Василів-Базюк. – Чернівці : Букрек, 2008. – 216 с.

Гаврилів, І. О. Західна Україна у 1921–1941 роках: нарис історії боротьби за державність : монографія / І. О. Гаврилів. – Львів : Львівська політехніка, 2012. – 472 с.

Галичанець, М. Українська нація. Походження і життя української нації з найдавніших часів до ХІ ст. / М. Галичанець. – Тернопіль : Мандрівець, 2005. – 368 с.

Галушко, К. Український націоналізм : корот. курс з іст. України / К. Галушко. – Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2017. – 125 с.

Гель, І. Виклик системі: український визвольний рух другої половини ХХ століття / І. Гель. – Львів : Часопис, 2013. – 392 с.

Горобець, В. Світанок української держави. Люди, соціум, влада, порядки, традиції / В. Горобець. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2017. – 448 с.

Грушевський, М. На порозі Нової України: гадки і мрії / М. Грушевський. –Київ : Наук. думка, 1992. – 128 с.

Грушевський, М. С. Повороту не буде! Соціально-політичні праці, 1917–1918 рр. / М. С. Грушевський. – Харків : Вид. Савчук О. О., 2015. – 480 с.

Грицак, Я. Нарис історії України. Формування модерної нації XIX–XX століття / Я. Грицак. – Київ : Yakaboo Publishing, 2019. – 656 с.

Дорошко, М. С. Історія України. Знакові події та особистості / М. С. Дорошко. – Київ : Основа-Принт Плюс, 2021. – 472 с.

Земський, Ю. Зародження українського модерного націотворення : монографія / Ю. Земський. – Городок : Вид-во Бедрихів край, 2018. – 256 с.

Іванченко, Р. Історія без міфів: бесіди з історії української державності / Р. Іванченко. – 3-тє вид., випр. і доп. – Тернопіль : Навч. кн.-Богдан, 2014. – 624 с.

Історія цивілізації. Україна : у 2 т. / упоряд. М. Відейко, О. Черненко. – Харків : Фоліо, 2021.

Т. 1. Від кіммерійців до Русі (X ст. до н. е. – IX ст.). – 586 с.

Т. 2. Від Русі до Галицького князівства (900–1256). – 590 с.

Історія України та її державності : навч. посіб. для студ. і викл. вузів / за наук. ред. Л. Є. Дещинського. – Вид. 5-те, переробл. і доп. – Львів : Львівська політехніка, 2009. – 476 с.

Касьянов, Г. Незгодні: українська інтелігенція в русі опору 1960–1980-х років / Г. Касьянов. – 2-ге вид. – Київ : КЛІО, 2019. – 248 с.

Князі і гетьмани усієї Русі. «Через шаблю маємо право». Злети і падіння козацької держави, 1648–1783 роки / упоряд. В. Горобець. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. – 352 с.

Кралюк, П. Історія України «без брому». Розвиток державності на українських землях / П. Кралюк. – Харків : Фоліо, 2020. – 424 с.

Литвин, В. Історія України : підруч. / В. Литвин. – Вид. 3-тє. – Київ : Наук. думка, 2009. – 824 с.

Магочій, П.-Р. Ілюстрована історія України / П.-Р. Магочій ; пер. з англ. С. Біленький. – Київ : Критика, 2012. – 447 с.

Марунчак, М. Г. В боротьбі за українську державу : в 2 т. Т. 1 / М. Г. Марунчак. – Репр. вид. – Київ : ЦУЛ, 2019. – 750 с.

Носа, М. Високий храм незалежності / М. Носа. – Вид. 2-ге, доопрац. та доп. – Ужгород : КАУ, 2017. – 96 с.

Палій, О. Історія України / О. Палій. – Вид. 3-тє. – Київ : К.І.С., 2017. – 596 с.

Прокоп, М. Напередодні незалежної України: спостереження і висновки / М. Прокоп ; Наук. т-во ім. Т. Шевченка. – Нью-Йорк ; Торонто ; Львів : [б. в.], 1993. – 646 с.

Савченко, В. Дванадцять війн за Україну / В. Савченко ; пер. з рос. А. Сопронюка. – Київ : Нора-Друк, 2016. – 480 с.

Сергійчук, В. Соборна пам’ять України : календар-альманах, 2007 р. / В. Сергійчук. – Київ : Вид. Ліра-К, 2006. – 288 с. 

Творці державного престижу / авт.-упоряд.: М. В. Главацький, Н. Наумова. – Київ : КМ-БУКС, 2021. – 568 с.

Томащук, М. Спалах. Сторінки з літопису боротьби за національну незалежність / М. Томащук. – Коломия : Вид. Томащук М., 2004. – 352 с.

Удовік, С. Л. Україна. Історія великої Держави / С. Л. Удовік. – Київ : Основа-Принт Плюс, 2021. – 146 с.

Україна: хронологія розвитку : у 5 т. / ред. П. П. Толочко. – Київ : Кріон, 2009.

Т. 1 : З давніх часів до пізньої античності. – 2010. – 704 с.

Т. 2 : Давні слов’яни. Київська Русь. – 2009. – 688 с.

Т. 3 : Від Батиєвої навали до Люблінської унії. – 2009. – 696 с.

Т. 4 : На порозі Нового часу – від Люблінської унії до кінця ХVIII століття. – 2009. – 864 с.

Україна: утвердження незалежної держави (1991–2001) / ред. В. М. Литвин. – Київ : Альтернативи, 2001. – 704 с.

Українська Держава жорсткі уроки. Павло Скоропадський. Погляд через 100 років / ред. К. Галушка. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2018. – 335 с.

Файзулін, Я. Україна у вогні минулого століття. Постаті. Факти. Версії / Я. Файзулін, В. Гінда. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2015. – 352 с.

Фельштинський, Ю. Третя світова: битва за Україну / Ю. Фельштинський, М. Станчев ; пер. з рос. В. Єшкілєва. – Київ : Наш Формат, 2015. – 408 с.

Футей, Б. Становлення правової держави в Україні 1991–2011 / Б. Футей. – 3-є вид., переробл. і доп. – Київ : Юрінком Інтер, 2011. – 456 с.

Час народів. Історія України ХІХ століття : навч. посіб. / О. Аркуша [та ін.] ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Іст. ф-т, Каф. новітньої іст. України ім. М. Грушевського. – Львів : Літопис, 2016. – 408 с.

Шевчук, В. О. Козацька держава як ідея в системі суспільно-політичного мислення XVI–XVIII ст. У 2 кн. Кн. 1 / В. О. Шевчук. – Київ : Грамота, 2007. – 720 с.

 

Утвердження Незалежної Держави

Багнюк, А. Л. Символи українства : худож.-інформ. довід. / А. Багнюк. – Тернопіль : Навч. кн.-Богдан, 2010. – 512 с.

Белебеха, І. О. Україна: шлях до воскресіння / І. Белебеха. – Київ : МАУП, 2007. – 520 с.

Брехуненко, В. А. Україна й українці. Ім’я як поле битви / В. Брехуненко. –Київ : Вид. Брехуненко Н., 2020. – 270 с.

Вівчарик, М. М. Українська нація: шлях до самовизначення / М. М. Вівчарик, П. П. Панченко, В. І. Чмихова. – Київ : Вища шк., 2001. – 287 с.

Вілсон, Е. Українці: несподівана нація : монографія / Е. Вілсон. – Київ : К.І.С., 2004. – 552 с.

Вінграновський, М. Чотирнадцять столиць України: короткі нариси з її історії / М. Вінграновський. – Київ : Голов. спеціаліз. ред. літ. мовами нац. меншин України, 2002. – 176 с.

Вознесіння духу : кн. пам’яті Героїв АТО та Небесної Сотні Вінниччини / упоряд. В. М. Щербань. – Вінниця : Вид. Рогальська І. О., 2015. – 140 с.

Глушко, М. Історія народної культури українців : навч. посіб. / М. Глушко ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. – 416 с

Горєлов, М. Українська етнічна нація / М. Горєлов, О Моця, О. Рафальський. – Київ : Еко-продакшн, 2012. – 192 с

25 років незалежності України: виклики та перспективи : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. / Вінниц. нац. аграр. ун-т. – Вінниця : ВНАУ, 2016. – 246 с.

Зростаємо українцями / уклад.: С. Г. Тетельман, К. В. Шаповалова. – Харків : Юнісофт, 2015. – 128 с.

Капранов, В. В. Мальована історія Незалежності України / В. В. Капранов. –Київ : Зелений пес, 2013. – 80 с.

Кара-Васильєва, Т. В. Декоративне мистецтво України ХХ століття. У пошуках «великого стилю» / Т. В. Кара-Васильєва. – Київ : Либідь, 2005. – 280 с.

Клочко, Д. Моя Україна : альбом світлин / Д. Клочко. – Київ : Вища шк., 2009. – 239 с. 

Коваль, Р. Сто облич Самостійної України / Р. Коваль. – Київ : Холодний Яр : Укр. пріоритет, 2013. – 432 с.

Кокотюха, А. Покоління сміливих. Україна: 25 років незалежності / А Кокотюха. – Харків : Віват, 2016. – 400 с.

Кононенко, П. П. Україна у нас одна : у 3 кн. Кн. 3 / П. П. Кононенко. –Тернопіль : Джура, 2015. – 664 с.

Костинський, М. Б. Українська легенда. Самовчитель громадянина / М. Б. Костинський. – Вид. 3-тє, доп. – Київ : Фенікс, 2016. – 480 с.

Лаврик, О. 1000 цікавих фактів про Україну / О. Лаврик. – Харків : АРГУМЕНТпринт, 2015. – 256 с.

Левицька, Н. М. Історія України. Україна в світі: історія і сучасність / Н. М. Левицька. – Київ : Кондор, 2011. – 418 с.

Муравський, Д. Через війну. Погляд волонтера : фотокнига / Д. Муравський. – Київ : Люта справа, 2017. – 280 с.

Народження країни. Від краю до держави: назва, символіка, територія і кордони України / упоряд. К. Галушко. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. – 352 с.

Незалежність очима ТСН / авт. текстів В. Примост. – Київ : Основи, 2017. – 296 с.

Разом на одній землі. Історія України багатокультурна : навч. посіб. / ред. П. Кендзьор. – Львів : Захід.-укр. консалтинг-центр, 2012. – 332 с.

Рябчук, М. Дилеми українського Фауста: громадянське суспільство і «розбудова держави» : монографія / М. Рябчук. – Київ : Критика, 2000. – 271 с.

Сирота,М. Д. Україна в геополітичному просторі третього тисячоліття / М. Д. Сирота. – Вид. 2-ге. – Київ : Пульсари, 2007. – 216 с.

Сорока, Ю. В. 100 важливих подій історії України / Ю. Сорока. – Харків : Фоліо, 2019. – 205 с.

Стражний, О. Майдан. Події – свідчення – менталітет / О. Стражний. – Київ Дух і літера, 2016. – 360 с.

Стражний, О. С. Український менталітет. Ілюзії. Міфи. Реальність / О. Стражний. – Київ : Книга, 2008. – 368 с.

Татаренко, І. Л. Абетка України / І. Л. Татаренко. – Харків : Віват, 2016. – 144 с.

Трихліб, К. О. Гармонізація законодавства України і законодавства ЄС: наближення загальноправової термінології : монографія / К. О. Трихліб. – Харків : Право, 2015. – 224 с.

Україна. Європейська країна / уклад. С. Чайковський ; Нац. музей історії України. – Київ : Балтія-Друк, 2015. – 124 с.

Україно, я люблю тебе! / пер. з англ. Ю. Чурилової ; текст Л. В. Лапшиної. – Харків : Віват, 2017. – 126 с.

Футей, Б. Становлення правової держави в Україні 1991–2011 / Б. Футей. – 3-є вид., переробл. і доп. – Київ : Юрінком Інтер, 2011. – 456 с.

Шаповал, Ю. І. Держава : іл. енцикл. України / Ю. Шаповал. – Київ : Балтія-Друк, 2008. – 160 с.

Щирба, О. Україна. 30 років незалежності : у 3 кн. Кн. 1. 1991–2000 / О. Щирба, О. Ільїних. – Київ : Саміт-Книга, 2021. – 200 с. 

Щирба, О. Україна. 30 років незалежності : у 3 кн. Кн. 2. 2001–2010 / О. Щирба, О. Ільїних. – Київ : Саміт-Книга, 2021. – 200 с. 

Щирба, О. Україна. 30 років незалежності : у 3 кн. Кн. 3. 2011–2021 / О. Щирба, О. Ільїних. – Київ : Саміт-Книга, 2021. – 200 с. 

 

У боротьбі за Незалежність 

Вербич, Д. Точка неповернення / Д. Вербич. – Київ : Наш формат, 2020. – 192 с. 

Веремій, А. Молитва під кулями / А. Веремій. – Вінниця : Вид. Балюк І. Б., 2022. – 76 с. 

Веремій, А. Обираючи свободу / А. Веремій, М. Дорош. – Вінниця : Вид. Балюк І. Б., 2014. – 80 с. 

Власюк, О. Кремлівська агресія проти України: роздуми в контексті війни : монографія / О. Власюк, С. Кононенко ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2017. – 304 с. 

Вятрович, В. Нотатки з кухні «переписування історії» / В. В’ятрович. – 3-тє вид. – Київ : Наш Формат, 2023. – 328 с. 

Вятрович, В. Наша столітня. Короткі нариси про довгу війну / В. В’ятрович – Харків : Ранок : Фабула, 2023. – 256 с. 

Гібридна війна Росії проти України після Революції гідності : монографія / наук. ред.: М. Дорошко, В. Балюк. – Київ : Ніка-Центр, 2018. – 280 с. 

Гошко, Б. Люди війни / Б. Гошко. – Київ : Вид. Марко Мельник, 2019. – 232 с. 

Дугельна, Т. Україна. Відроджена у вогні. Хроніки Перемоги / Т. Дугельна. – Київ : Саміт-Книга, 2023. – 239 с. 

Зіненко, Р. А. Війна, якої не було. Хроніка Іловайської трагедії. Ч. 1. 7–24 серпня 2014 року / Р. А. Зіненко ; за ред. Ю. Є Бутусова. – Харків : Фоліо, 2019. – 446 с. 

Коваль, Р. Донбас: радість і біль. 2014–2020 / Р. Коваль. – Київ : Вид. Марко Мельник, 2020. – 184 с. 

Лойко, С. Аеропорт у фотографіях і текстах: альбом / С. Лойко. – Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2016. – 96 с. 

Муравський, Д. Через війну. Погляд волонтера : фотокнига / Д. Муравський ; упоряд.: О. Гаврилюк, Я. Павловський. – Київ : Люта справа, 2017. – 280 с. 

Подобна, Є. Дівчата зрізають коси. Книга спогадів / Є. Подобна ; Укр. ін-т нац. пам'яті. – Київ : Люта справа, 2018. – 346 с. 

Розуменко, В. О. Нескорені. Кн. 2 / В. О. Розуменко. – Київ : Гамазин, 2019. – 648 с. 

Сухінін, Д. В. Вогняні роси : новіт. військ.-політ. іст. Запороз. козацтва / Д. В. Сухінін ; Запоріз. держ. інж. акад. – Запоріжжя : ЗДІА, 2017. – 264 с. 

У вогняному кільці. Оборона Луганського аеропорту / С. Глотов [та ін.]. – Харків : Фоліо, 2018. – 540 с. 

Фельштинський, Ю. Третя світова: битва за Україну / Ю. Фельштинський, М. Станчев ; пер. з рос. В. Єшкілєва. – Київ : Наш Формат, 2015. – 408 с. 

Щербак, Ю. М. Україна в епоху війномиру. Книга підсумків і пророцтв / Ю. М. Щербак. – Київ : Ярославів Вал, 2020. – 352 с.