Роль НАТО в системі міжнародної безпеки

Система міжнародної безпеки – це сукупність спеціальних зобов’язань, гарантій, взаємозв’язків і механізмів, що існують між учасниками цієї системи та спрямовані на забезпечення її стабільного існування та розвитку. Сьогодні міжнародна безпека розглядається в широкому контексті й охоплює не лише оборонні, але й соціально-політичні чинники: проблеми демократизації і стабільності в окремих державах та регіонах, формування дружніх стосунків, забезпечення умов для сталого розвитку. На перший план виступають колективна відповідальність та здатність протистояти новим загрозам безпеці – міжнародному тероризму, розповсюдженню зброї масового знищення, організованій злочинності, економічним та інформаційним загрозам.

Нинішні глобальні процеси і тенденції справляють безпосередній вплив на Організацію Північноатлантичного Договору, яка, починаючи з другої половини ХХ століття, була і залишається найважливішою військово-політичною структурою у євроатлантичному середовищі безпеки. Вона об’єднала найбільш впливові західні держави на основі спільних інтересів і цінностей, ставши при цьому фактором їхньої цивілізаційної єдності. З моменту свого утворення Альянс взяв на себе як суто військові, так і політичні функції. Ефективне функціонування сучасної системи міжнародної безпеки і, зокрема, її євроатлантичної складової, відповідає національним інтересам України та її зовнішньополітичним пріоритетам.

Регіональний центр євроатлантичної інтеграції України, який діє при відділі документів із гуманітарних, технічних та природничих наук ВОУНБ ім. В. Отамановського, підготував книжково-ілюстративну виставку «Роль НАТО в системі міжнародної безпеки».

Запрошуємо до перегляду!

 

Поділитися:

Роль НАТО в системі міжнародної безпеки


Система міжнародної безпеки – це сукупність спеціальних зобов’язань, гарантій, взаємозв’язків і механізмів, що існують між учасниками цієї системи та спрямовані на забезпечення її стабільного існування та розвитку. Сьогодні міжнародна безпека розглядається в широкому контексті й охоплює не лише оборонні, але й соціально-політичні чинники: проблеми демократизації і стабільності в окремих державах та регіонах, формування дружніх стосунків, забезпечення умов для сталого розвитку. На перший план виступають колективна відповідальність та здатність протистояти новим загрозам безпеці – міжнародному тероризму, розповсюдженню зброї масового знищення, організованій злочинності, економічним та інформаційним загрозам.

Нинішні глобальні процеси і тенденції справляють безпосередній вплив на Організацію Північноатлантичного Договору, яка, починаючи з другої половини ХХ століття, була і залишається найважливішою військово-політичною структурою у євроатлантичному середовищі безпеки. Вона об’єднала найбільш впливові західні держави на основі спільних інтересів і цінностей, ставши при цьому фактором їхньої цивілізаційної єдності. З моменту свого утворення Альянс взяв на себе як суто військові, так і політичні функції. Ефективне функціонування сучасної системи міжнародної безпеки і, зокрема, її євроатлантичної складової, відповідає національним інтересам України та її зовнішньополітичним пріоритетам.

Регіональний центр євроатлантичної інтеграції України, який діє при відділі документів із гуманітарних, технічних та природничих наук ВОУНБ ім. В. Отамановського, підготував книжково-ілюстративну виставку «Роль НАТО в системі міжнародної безпеки».

Запрошуємо до перегляду!