COVID-19: наслідки та ускладнення

 

COVID-19 зник із новинних заголовків,

однак не з нашого життя

 

Все більше вчених з усього світу висловлюють думку, що CОVID-19-асоційовані ускладнення є недооціненою великомасштабною проблемою. COVID-19 змінює перебіг майже всіх захворювань, бо має специфічний вплив на організм, руйнуючи ендотелій судин легень, серця, головного мозку, нирок, спричиняючи різноманітні ускладнення майже всіх органів та систем. Переважно це респіраторні симптоми: пневмонії, плеврити; ураження серцево-судинної та нервової систем, симптоми з боку шлунково-кишкового тракту, розвиток різноманітних психопатологічних станів та ін. Повний спектр клінічних проявів та ускладнень, асоційованих з CОVID-19, до кінця ще не з’ясований, продовжують надходити повідомлення про все нові клінічні симптоми.

Механізми, що лежать в основі хронічних наслідків COVID-19, досі до кінця не зрозумілі. Захворювання є мультисистемним із високою поширеністю наслідків як у коротко-, так і довгостроковій перспективі. Медики стверджують, що коронавірус завдає організмові людини такого удару, наслідки якого відчуватимуться ще довго, навіть якщо хвороба минула легко. 

На жаль, чіткі рекомендації щодо постінфекційного лікування та відновлення пацієнтів, що перенесли гострий перебіг COVID-19, наразі відсутні, тому пошук нових можливостей у лікуванні та профілактиці ускладнень потребує запровадження комплексного мультидисциплінарного підходу і є наразі актуальним викликом часу.

Бібліографічний список є оглядом публікацій у науковій періодиці за період 2022–2023 рр., тут висвітлено сучасні особливості діагностики та лікування, зокрема основні вторинні ураження органів та систем людини, тактику ведення пацієнтів: диспансерне спостереження, питання профілактики, реабілітації та психологічної підтримки.

Список створено з метою інформаційної підтримки лікарів первинної та вторинної ланок охорони здоров’я, спеціалістів, які є дотичними до розв’язання цієї проблеми.

Матеріал поділено за  розділами та розміщено в алфавітному порядку авторів або назв. 

 

Гастроентерологічні ускладнення

 1. COVID-19 та постковідний синдром у фокусі ускладнень: рекомендації для лікарів // Сучас. гастроентерологія. – 2022 – № 1–2. – С. 20–29.
 2. COVID-19-асоційований мультисистемний запальний синдром у дітей: гастроінтестинальні прояви / І. Ю. Авраменко [та ін.] // Запоріз. мед. журн. – 2022. – Т. 24, № 2. – С. 191–196.
 3. Господарський, I. Я. Постковідні ураження печінки: можливості корекції / I. Я. Господарський // Мистецтво лікування. – 2023. – № 1. – С. 24–28.
 4. Господарський, І. Я. Ураження печінки при COVID-19 інфекції та її терапії: що небезпечніше? / І. Я. Господарський // Мистецтво лікування. – 2022. – № 1. – С. 8–12.
 5. Гріднєв, О. Є. COVID-19: прояви з боку шлунково-кишкового тракту / О. Є. Гріднєв // Сучас. гастроентерологія. – 2022. – № 1–2. – С. 20–26.
 6. До питання класифікації постковідних уражень кишечника. Огляд літератури / А. Е. Дорофєєв [та ін.] // Сучас. гастроентерологія. – 2022 – № 1–2. – С. 57–62.
 7. Єфименко, О. М. Ерозивний гастрит під маскою постковіду у підлітка / О. М. Єфименко // Укр. наук.-мед. молодіж. журн. – 2022. – Спецвип., № 1. – С. 29.
 8. Міщук, В. Г. Зміни з боку органів травлення в гострий період коронавірусної хвороби / В. Г. Міщук [та ін.]. – Актуал. проблеми сучас. медицини. – 2021. – Т. 20, № 3. – С. 138–142.
 9. Перцева, Т. О. Особливості ураження шлунково-кишкового тракту при коронавірусній хворобі (COVID-19) у різні хвилі пандемії / Т. О. Перцева [та ін.] // Здобутки клініч. і експеримент. медицини. – 2021 – № 4. – С. 151–155.
 10. Трегуб, Т. В. Лікування хворих з постковідним синдромом з переважним ураженням шлунково-кишкового тракту / Т. В. Трегуб, С. Б. Стречень // Вісн. морс. медицини. – 2022. – № 1. – С. 3–8.
 11. Фадєєнко, Г. Д. Постковідний синдром при захворюваннях печінки / Г. Д. Фадєєнко // Сучас. гастроентерологія. – 2022 –  № 1–2. – С. 26–29.
 12. Ясницька, Е. Г. Особливості ураження печінки при COVID-19 / Е. Г. Ясницька, В. В. Харченко // Сучас. гастроентерологія. – 2022. – № 1–2. – С. 5–11.

 

Ендокринні ускладнення

 1. Галушко, О. А. Гіпоглікемія у хворих на COVID–19: фактори ризику та профілактика ускладнень / О. А. Галушко, О. В. Процюк, О. І. Погоріла // Запоріз. мед. журн. – 2023. – № 1. – С. 61–71.
 2. Орленко, В. Л. COVID-19 та ендокринологічні порушення / В. Л. Орленко // Здоров’я України. – 2022. – № 1. – С. 62–63.
 3. Остапчук, В. О. Функціональні та структурні зміни щитоподібної залози хворих на автоімунний тиреоїдит з гіпотиреозом у післяковідному періоді / В. О. Остапчук, В. А. Остапчук // Інфекц. хвороби. – 2022. – № 4. – С. 40–45.
 4. Чабан, Т. В. Зміни в системі агрегаційного гемостазу у хворих на COVID-19 із цукровим діабетом / Т. В. Чабан, В. М. Бочаров // Медицина невідклад. станів. – 2022. – Т. 18, № 4. – С. 90.
 5. Чабан, Т. В. Порушення судинно-тромбоцитарної ланки гемостазу у хворих на COVID-19 із супутнім цукровим діабетом / Т. В. Чабан, В. М. Бочаров, С. М. Солтик // Одес. мед. журн. – 2022. – № 3. – С. 50–52.

 

Загальні та конституціональні ускладнення 

 1. COVID-19 та рак: науково-клінічні аспекти / Л. А. Налєскіна [та ін.] // Онкологія. – 2022. – Т. 24, № 2. – С. 68–78.
 2. Аналіз коротко- та довгострокових наслідків інфекції SARS-CoV-2 / Здоров’я України. – 2022. – № 4. – С. 34–35.
 3. Безега, Б. М. Наші спостереження щодо порушень нюхової функції при COVID-19 / Б. М. Безега // Оториноларингологія. – 2022. – № 3–4. – С. 71–76.
 4. Безега, М. І. Порушення функції звукопроведення у хворих на COVID-19 / М. І. Безега // Оториноларингологія. – 2022. – № 3–4. – С. 65–70.
 5. Карабань, І. М. COVID-19 і хвороба Паркінсона / І. М. Карабань, Т. В. Гасюк, Н. В. Карасевич // Міжнар. неврол. журн. – 2022. – Т. 18, № 3. – С. 31–35.
 6. Косминіна, Н. С. Мультисистемний запальний синдром у дитини, асоційований із COVID-19: опис клінічного випадку / Н. С. Косминіна, М. І. Дац-Опока // Запоріз. мед. журн. – 2023. – Т. 25, № 4. – С. 375–378.
 7. Кунець, І. Я. Втома як прояв тривалого COVID-19 / І. Я. Кунець // Укр. наук.-мед. молодіж. журн. – –  Спецвип., № 3.  –  С. 33.
 8. Малий, В. П. Подібний до Кавасакі мультисистемний запальний синдром, пов'язаний з COVID-19, у дітей та дорослих / В. П. Малий, Т. О. Делікатна, І. М. Асоян // Інфекц. хвороби. – 2022 – № 2. – С. 46–57.
 9. Особливості автоімунних та запальних реакцій у осіб, які перехворіли чи були щеплені проти COVID-19 / М. І. Лісяний [та ін.] // Імунологія та алергологія. – 2022. – № 2. – С. 22–28.
 10. Радченко, О. М. Системний васкуліт як прояв інфекції COVID-19 / О. М. Радченко, Н. С. Бек // Практикуючий лікар. – 2022. – № 4. – С. 12–14.
 11. Pозвиток лейкозу після перенесеної інфекції COVID-19 / О. О. Ханюков [та ін.] // Укр. журн. медицини, біології та спорту. – 2022 –  № 5. –  С. 134–139.
 12. Синдром втомлюваності після перенесеної вірусної хвороби. Постковідна екзантема інфікована. Іхтіоз шкіри ніг / С. О. Никитюк [та ін.] // Сучас. педіатрія. Україна. – 2022. – № 5. – С. 135–140.
 13. Сінайко, І. О. Етіопатогенетичне обґрунтування лікування осіб голосомовних професій з функціональними дисфоніями на тлі субклінічних психоемоційних розладів під час пандемії COVID-2019 / І. О. Сінайко, В. І. Троян, В. М. Кришталь // Оториноларингологія. – 2022. – № 3–4. – С. 57–64.
 14. Толерантність до фізичного навантаження та її зміни у дітей, які перенесли COVID-19 (огляд літератури, власні дані) / Т. В. Гищак [та ін.] // Сучас. педіатрія. Україна. – 2022. – № 5. – С. 108–116.
 15. Черній, T. B. Роль коморбідності у розвитку Long-COVID / T. B. Черній, В. І. Черній, Д. А. Фокіна // Клініч. та профілакт. медицина. – 2022. – № 4. – С. 30–36.

 

Неврологічні та психічні ускладнення

 1. COVID-19 та наслідки для психічного здоров’я // НейроN – 2022. – № 2. – С. 7.
 2. Аналіз коротко- та довгострокових наслідків інфекції SARS-CoV-2 // НейроN –  2022. – № 2. – С. 32–35.
 3. Лісяний, М. І. COVID-19: інфекція та неврологічні ускладнення / М. І. Лісяний, Е. Г. Педаченко // Ukrainian Neurosurgical Journ – 2022. – Т. 28, № 1. – С. 3–9.
 4. Нікішкова, І. М. Проблема профілю та тривалості когнітивних порушень, асоційованих з COVID-19 / І. М. Нікішкова // Укр. вісн. психоневрології. – 2023. –  № 2. – С. 98–104.
 5. Орос, М. М. Когнітивні порушення як наслідок прямого впливу COVID-19 на нервову систему / М. М. Орос // Ліки України. – 2023. – № 3. – С. 33–35.
 6. Постковідний синдром та психічне здоров’я // НейроN – 2022. – № 2. – С. 5–6.
 7. Психічні розлади у пацієнтів, що перехворіли на коронавірусну хворобу COVID-19, психологічний аспект / Н. О. Марута [та ін.] // Укр. вісн. психоневрології. – 2023 – № 2. – С. 54–62.

 

Репродуктивні ускладнення

 1. Вплив COVID-19 на репродуктивну функцію чоловіків / С. В. Хміль [та ін.] // Акт. питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2021. – № 2. – С. 131–134.
 2. Еректильна дисфункція у чоловіків, які перехворіли на COVID-19 / Є. В. Лучицький [та ін.] // Здоров'я чоловіка. – 2022. – № 4. – С. 47–53.
 3. Жабченко, І. А. Сучасні можливості корекції постковідних порушень у фетоплацентарному комплексі / І. А. Жабченко, І. С. Ліщенко // Репродуктив. здоров’я жінки. – 2022. – № 5. – С. 5–12.
 4. Особливості перебігу вагітності у жінок, хворих на COVID-19 / В. В. Москалюк [та ін.] // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина. – 2023. – № 2. – С. 114–122.
 5. Функціональний стан статевих органів жінок різного віку, які перенесли COVID-19 / Н. З. Степанова [та ін.] // Вісн. проблем біології і медицини. – 2022 –  № 3. –  С. 254– 257.
 6. Якимчук, Ю. Б. Комплексна оцінка впливу інфікування SARS-COV-2 на перебіг та наслідки вагітності / Ю. Б. Якимчук // Здобутки клініч. і експеримент. медицини. – 2022. – № 4. – С. 182–184.

 

Респіраторні ускладнення

 1. Вплив COVID-19 інфекції на перебіг хронічних запальних захворювань верхніх дихальних шляхів та стан імунітету / Д. І. Заболотний [та ін.] // Оториноларингологія. – 2023. – № 1–2. – С. 2–9.
 2. Горолюк, А. Ю. Спонтанний пневмоторакс у хворих на нову коронавірусну хворобу SARS-CoV-2 COVID-19 / А. Ю. Горолюк // Шпит. хірургія. – 2022 –  № 1. –  С. 99–103.
 3. Особливості загострень бронхіальної астми в постковідному періоді / Ю. І. Фещенко [та ін.] // Астма та алергія. – 2023. – № 2. – С. 5–14.
 4. Особливості ураження легень при COVID-19 / Ю. І. Фещенко [та ін.] // Укр. пульмонол. журн. – 2021. – № 1. – С. 5–14.
 5. Перцева, Т. О. Фактори ризику тромбозу у осіб, які перенесли негоспітальну пневмонію на тлі коронавірусної хвороби (COVID-19) / Т. О. Перцева, Н. О. Габшидзе // Укр. пульмонол. журн. – 2023 –  № 2. – С. 24– 28.
 6. Пост-COVID-19 інтерстиційні захворювання легень як прояв постковідного синдрому / О. К. Яковенко [та ін.] // Укр. пульмонол. журн. – 2023 – № 2. – С. 39–43.
 7. Практичні питання астми й алергії та COVID-19. Огляд літератури. Частина ІІ / L. DuBuske [та ін.] // Туберкульоз. Легеневі хвороби. ВІЛ-інфекція. – 2022. – № 1. – С. 58–65.
 8. Рекалова, О. М. COVID-19-асоційовані зміни імунітету та ураження легень / О. М. Рекалова // Укр. пульмонол. журн. – 2023 –  № 2. – С. 13– 23.
 9. Речкіна, О. О. COVID-19 та постковідний синдром у дітей з бронхіальною астмою / О. О. Речкіна, С. М. Руденко, В. О. Стриж // Астма та алергія. – 2022. – № 4. – С. 45–50.
 10. Стриж, В. О. Наслідки гострої респіраторної інфекції COVID-19 та їх вплив на перебіг хронічних бронхо-легеневих захворювань у дітей (огляд літератури) / В. О. Стриж // Астма та алергія. – 2022. – № 3. – С. 57–65.
 11. Тодоріко Л. Д. Динаміка захворюваності дітей на активний туберкульоз на Буковині, вплив пандемії COVID-19 / Л. Д. Тодоріко // Туберкульоз. Легеневі хвороби. ВІЛ-інфекція. – 2023. – № 1. – С. 93–98.

 

Серцево-судинні ускладнення

 1. Барна, О. М. Серцево-судинні наслідки COVID-19 синдрому: можливості профілактики / О. М. Барна // Мистецтво лікування. – 2022. – № 6. – С. 16–19.
 2. Барна, О. М. Серцево-судинні наслідки COVID-19 синдрому: можливості профілактики / О. М. Барна // Мистецтво лікування. – 2022. – № 7. –  С. 37–40.
 3. Бугерук, В. В. Запальне ураження міокарда у хворих на коронавірусну хворобу 2019 (COVID-19) / В. В. Бугерук, О. Б. Волошина, І. В. Балашова  // Запоріз.  мед. журн. – 2021 –  № 4. –  С. 555–565.
 4. Вплив перенесеної коронавірусної інфекції COVID-19 на варіабельність серцевого ритму в пацієнтів з фібриляцією передсердь / О. С. Сичов [та ін.] // Аритмологія. – 2023 –  № 2. –  С. 44–45.
 5. Кардіальна патологія у хворих на COVID-19: стан проблеми (огляд літератури) / В. О. Шумаков [та ін.] // Буковин. мед. вісн. – 2022. – Т. 26, № 1. – С.73–78.
 6. Клінічні прояви ураження серцево-судинної системи у дітей як наслідок перенесеної коронавірусної хвороби (COVID-19) (клінічний випадок) / Ю. В. Городкова [та ін.] // Запоріз. мед. журн. – 2022. – Т. 24, № 3. – С. 375–380.
 7. Мельник, О. Венозна тромбоемболія: специфічність проявів при COVID-19 / О. Мельник // Лаб. справа. – 2022. – № 10. – С. 11–19.
 8. Особливості перебігу фібриляції передсердь у пацієнтів, що перенесли коронавірусну хворобу (COVID-19) / О. В. Стасишена [та ін.] // Клініч. та профілакт. медицина. – 2022. – № 4. – С. 113.
 9. Перебіг серцевої недостатності у пацієнтів після COVID-19 та діагностична роль фурину / Д. П. Бабічев [та ін.] // Укр. терапевт. журн. – 2023. – № 1. – С. 31–38.
 10. Світайло, В. С. LONG-COVID та асоційовані ураження серцево-судинної та нервової систем / В. С. Світайло, М. Д. Чемич, О. С. Саєнко // Інфекц. хвороби. – 2022. – № 4. – С. 49–54.
 11. Стан мозкового кровообігу у осіб, які перехворіли на COVID-19 і мають порушення слуху / Т. А. Шидловська [та ін.] // Оториноларингологія. – 2023. – № 3. – С. 23–28. 

 

Урологічні ускладнення

 1. Горбан, Б. В. Ураження нирок в осіб, які перенесли коронавірусну хворобу: стан проблеми сьогодні / Б. В. Горбан // Буковин. медич. вісн. – 2022. – № 4. –  С. 68–71.
 2. Москалюк, В. Д. Клініко-лабораторні особливості ураження нирок у хворих на СОVID-19 / В. Д. Москалюк, М. О. Андрущак, М. О. Соколенко // Інфекц. хвороби. – 2022. – № 3. – С. 18–23.
 3. Порушення функції нирок та госпітальні ускладнення у хворих з гострою серцево-судинною патологією та COVID-19 / Я. М. Лутай [та ін.] // Укр. журн. нефрології та діалізу. – 2023. – № 1. – С. 19–30.

 

 Для отримання електронних копій статей пропонуємо БЕЗКОШТОВНО скористатись сервісом Відділу медичних наук «Електронна доставка документів».

 

Тел. (098)107-89-35 

Електронна адреса: vinmedlib54@ukr.net 

 

Бібліографічний список підготувала О. Є. Гаєвик

Поділитися:

COVID-19: наслідки та ускладнення


 

COVID-19 зник із новинних заголовків,

однак не з нашого життя

 

Все більше вчених з усього світу висловлюють думку, що CОVID-19-асоційовані ускладнення є недооціненою великомасштабною проблемою. COVID-19 змінює перебіг майже всіх захворювань, бо має специфічний вплив на організм, руйнуючи ендотелій судин легень, серця, головного мозку, нирок, спричиняючи різноманітні ускладнення майже всіх органів та систем. Переважно це респіраторні симптоми: пневмонії, плеврити; ураження серцево-судинної та нервової систем, симптоми з боку шлунково-кишкового тракту, розвиток різноманітних психопатологічних станів та ін. Повний спектр клінічних проявів та ускладнень, асоційованих з CОVID-19, до кінця ще не з’ясований, продовжують надходити повідомлення про все нові клінічні симптоми.

Механізми, що лежать в основі хронічних наслідків COVID-19, досі до кінця не зрозумілі. Захворювання є мультисистемним із високою поширеністю наслідків як у коротко-, так і довгостроковій перспективі. Медики стверджують, що коронавірус завдає організмові людини такого удару, наслідки якого відчуватимуться ще довго, навіть якщо хвороба минула легко. 

На жаль, чіткі рекомендації щодо постінфекційного лікування та відновлення пацієнтів, що перенесли гострий перебіг COVID-19, наразі відсутні, тому пошук нових можливостей у лікуванні та профілактиці ускладнень потребує запровадження комплексного мультидисциплінарного підходу і є наразі актуальним викликом часу.

Бібліографічний список є оглядом публікацій у науковій періодиці за період 2022–2023 рр., тут висвітлено сучасні особливості діагностики та лікування, зокрема основні вторинні ураження органів та систем людини, тактику ведення пацієнтів: диспансерне спостереження, питання профілактики, реабілітації та психологічної підтримки.

Список створено з метою інформаційної підтримки лікарів первинної та вторинної ланок охорони здоров’я, спеціалістів, які є дотичними до розв’язання цієї проблеми.

Матеріал поділено за  розділами та розміщено в алфавітному порядку авторів або назв. 

 

Гастроентерологічні ускладнення

 1. COVID-19 та постковідний синдром у фокусі ускладнень: рекомендації для лікарів // Сучас. гастроентерологія. – 2022 – № 1–2. – С. 20–29.
 2. COVID-19-асоційований мультисистемний запальний синдром у дітей: гастроінтестинальні прояви / І. Ю. Авраменко [та ін.] // Запоріз. мед. журн. – 2022. – Т. 24, № 2. – С. 191–196.
 3. Господарський, I. Я. Постковідні ураження печінки: можливості корекції / I. Я. Господарський // Мистецтво лікування. – 2023. – № 1. – С. 24–28.
 4. Господарський, І. Я. Ураження печінки при COVID-19 інфекції та її терапії: що небезпечніше? / І. Я. Господарський // Мистецтво лікування. – 2022. – № 1. – С. 8–12.
 5. Гріднєв, О. Є. COVID-19: прояви з боку шлунково-кишкового тракту / О. Є. Гріднєв // Сучас. гастроентерологія. – 2022. – № 1–2. – С. 20–26.
 6. До питання класифікації постковідних уражень кишечника. Огляд літератури / А. Е. Дорофєєв [та ін.] // Сучас. гастроентерологія. – 2022 – № 1–2. – С. 57–62.
 7. Єфименко, О. М. Ерозивний гастрит під маскою постковіду у підлітка / О. М. Єфименко // Укр. наук.-мед. молодіж. журн. – 2022. – Спецвип., № 1. – С. 29.
 8. Міщук, В. Г. Зміни з боку органів травлення в гострий період коронавірусної хвороби / В. Г. Міщук [та ін.]. – Актуал. проблеми сучас. медицини. – 2021. – Т. 20, № 3. – С. 138–142.
 9. Перцева, Т. О. Особливості ураження шлунково-кишкового тракту при коронавірусній хворобі (COVID-19) у різні хвилі пандемії / Т. О. Перцева [та ін.] // Здобутки клініч. і експеримент. медицини. – 2021 – № 4. – С. 151–155.
 10. Трегуб, Т. В. Лікування хворих з постковідним синдромом з переважним ураженням шлунково-кишкового тракту / Т. В. Трегуб, С. Б. Стречень // Вісн. морс. медицини. – 2022. – № 1. – С. 3–8.
 11. Фадєєнко, Г. Д. Постковідний синдром при захворюваннях печінки / Г. Д. Фадєєнко // Сучас. гастроентерологія. – 2022 –  № 1–2. – С. 26–29.
 12. Ясницька, Е. Г. Особливості ураження печінки при COVID-19 / Е. Г. Ясницька, В. В. Харченко // Сучас. гастроентерологія. – 2022. – № 1–2. – С. 5–11.

 

Ендокринні ускладнення

 1. Галушко, О. А. Гіпоглікемія у хворих на COVID–19: фактори ризику та профілактика ускладнень / О. А. Галушко, О. В. Процюк, О. І. Погоріла // Запоріз. мед. журн. – 2023. – № 1. – С. 61–71.
 2. Орленко, В. Л. COVID-19 та ендокринологічні порушення / В. Л. Орленко // Здоров’я України. – 2022. – № 1. – С. 62–63.
 3. Остапчук, В. О. Функціональні та структурні зміни щитоподібної залози хворих на автоімунний тиреоїдит з гіпотиреозом у післяковідному періоді / В. О. Остапчук, В. А. Остапчук // Інфекц. хвороби. – 2022. – № 4. – С. 40–45.
 4. Чабан, Т. В. Зміни в системі агрегаційного гемостазу у хворих на COVID-19 із цукровим діабетом / Т. В. Чабан, В. М. Бочаров // Медицина невідклад. станів. – 2022. – Т. 18, № 4. – С. 90.
 5. Чабан, Т. В. Порушення судинно-тромбоцитарної ланки гемостазу у хворих на COVID-19 із супутнім цукровим діабетом / Т. В. Чабан, В. М. Бочаров, С. М. Солтик // Одес. мед. журн. – 2022. – № 3. – С. 50–52.

 

Загальні та конституціональні ускладнення 

 1. COVID-19 та рак: науково-клінічні аспекти / Л. А. Налєскіна [та ін.] // Онкологія. – 2022. – Т. 24, № 2. – С. 68–78.
 2. Аналіз коротко- та довгострокових наслідків інфекції SARS-CoV-2 / Здоров’я України. – 2022. – № 4. – С. 34–35.
 3. Безега, Б. М. Наші спостереження щодо порушень нюхової функції при COVID-19 / Б. М. Безега // Оториноларингологія. – 2022. – № 3–4. – С. 71–76.
 4. Безега, М. І. Порушення функції звукопроведення у хворих на COVID-19 / М. І. Безега // Оториноларингологія. – 2022. – № 3–4. – С. 65–70.
 5. Карабань, І. М. COVID-19 і хвороба Паркінсона / І. М. Карабань, Т. В. Гасюк, Н. В. Карасевич // Міжнар. неврол. журн. – 2022. – Т. 18, № 3. – С. 31–35.
 6. Косминіна, Н. С. Мультисистемний запальний синдром у дитини, асоційований із COVID-19: опис клінічного випадку / Н. С. Косминіна, М. І. Дац-Опока // Запоріз. мед. журн. – 2023. – Т. 25, № 4. – С. 375–378.
 7. Кунець, І. Я. Втома як прояв тривалого COVID-19 / І. Я. Кунець // Укр. наук.-мед. молодіж. журн. – –  Спецвип., № 3.  –  С. 33.
 8. Малий, В. П. Подібний до Кавасакі мультисистемний запальний синдром, пов'язаний з COVID-19, у дітей та дорослих / В. П. Малий, Т. О. Делікатна, І. М. Асоян // Інфекц. хвороби. – 2022 – № 2. – С. 46–57.
 9. Особливості автоімунних та запальних реакцій у осіб, які перехворіли чи були щеплені проти COVID-19 / М. І. Лісяний [та ін.] // Імунологія та алергологія. – 2022. – № 2. – С. 22–28.
 10. Радченко, О. М. Системний васкуліт як прояв інфекції COVID-19 / О. М. Радченко, Н. С. Бек // Практикуючий лікар. – 2022. – № 4. – С. 12–14.
 11. Pозвиток лейкозу після перенесеної інфекції COVID-19 / О. О. Ханюков [та ін.] // Укр. журн. медицини, біології та спорту. – 2022 –  № 5. –  С. 134–139.
 12. Синдром втомлюваності після перенесеної вірусної хвороби. Постковідна екзантема інфікована. Іхтіоз шкіри ніг / С. О. Никитюк [та ін.] // Сучас. педіатрія. Україна. – 2022. – № 5. – С. 135–140.
 13. Сінайко, І. О. Етіопатогенетичне обґрунтування лікування осіб голосомовних професій з функціональними дисфоніями на тлі субклінічних психоемоційних розладів під час пандемії COVID-2019 / І. О. Сінайко, В. І. Троян, В. М. Кришталь // Оториноларингологія. – 2022. – № 3–4. – С. 57–64.
 14. Толерантність до фізичного навантаження та її зміни у дітей, які перенесли COVID-19 (огляд літератури, власні дані) / Т. В. Гищак [та ін.] // Сучас. педіатрія. Україна. – 2022. – № 5. – С. 108–116.
 15. Черній, T. B. Роль коморбідності у розвитку Long-COVID / T. B. Черній, В. І. Черній, Д. А. Фокіна // Клініч. та профілакт. медицина. – 2022. – № 4. – С. 30–36.

 

Неврологічні та психічні ускладнення

 1. COVID-19 та наслідки для психічного здоров’я // НейроN – 2022. – № 2. – С. 7.
 2. Аналіз коротко- та довгострокових наслідків інфекції SARS-CoV-2 // НейроN –  2022. – № 2. – С. 32–35.
 3. Лісяний, М. І. COVID-19: інфекція та неврологічні ускладнення / М. І. Лісяний, Е. Г. Педаченко // Ukrainian Neurosurgical Journ – 2022. – Т. 28, № 1. – С. 3–9.
 4. Нікішкова, І. М. Проблема профілю та тривалості когнітивних порушень, асоційованих з COVID-19 / І. М. Нікішкова // Укр. вісн. психоневрології. – 2023. –  № 2. – С. 98–104.
 5. Орос, М. М. Когнітивні порушення як наслідок прямого впливу COVID-19 на нервову систему / М. М. Орос // Ліки України. – 2023. – № 3. – С. 33–35.
 6. Постковідний синдром та психічне здоров’я // НейроN – 2022. – № 2. – С. 5–6.
 7. Психічні розлади у пацієнтів, що перехворіли на коронавірусну хворобу COVID-19, психологічний аспект / Н. О. Марута [та ін.] // Укр. вісн. психоневрології. – 2023 – № 2. – С. 54–62.

 

Репродуктивні ускладнення

 1. Вплив COVID-19 на репродуктивну функцію чоловіків / С. В. Хміль [та ін.] // Акт. питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2021. – № 2. – С. 131–134.
 2. Еректильна дисфункція у чоловіків, які перехворіли на COVID-19 / Є. В. Лучицький [та ін.] // Здоров'я чоловіка. – 2022. – № 4. – С. 47–53.
 3. Жабченко, І. А. Сучасні можливості корекції постковідних порушень у фетоплацентарному комплексі / І. А. Жабченко, І. С. Ліщенко // Репродуктив. здоров’я жінки. – 2022. – № 5. – С. 5–12.
 4. Особливості перебігу вагітності у жінок, хворих на COVID-19 / В. В. Москалюк [та ін.] // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина. – 2023. – № 2. – С. 114–122.
 5. Функціональний стан статевих органів жінок різного віку, які перенесли COVID-19 / Н. З. Степанова [та ін.] // Вісн. проблем біології і медицини. – 2022 –  № 3. –  С. 254– 257.
 6. Якимчук, Ю. Б. Комплексна оцінка впливу інфікування SARS-COV-2 на перебіг та наслідки вагітності / Ю. Б. Якимчук // Здобутки клініч. і експеримент. медицини. – 2022. – № 4. – С. 182–184.

 

Респіраторні ускладнення

 1. Вплив COVID-19 інфекції на перебіг хронічних запальних захворювань верхніх дихальних шляхів та стан імунітету / Д. І. Заболотний [та ін.] // Оториноларингологія. – 2023. – № 1–2. – С. 2–9.
 2. Горолюк, А. Ю. Спонтанний пневмоторакс у хворих на нову коронавірусну хворобу SARS-CoV-2 COVID-19 / А. Ю. Горолюк // Шпит. хірургія. – 2022 –  № 1. –  С. 99–103.
 3. Особливості загострень бронхіальної астми в постковідному періоді / Ю. І. Фещенко [та ін.] // Астма та алергія. – 2023. – № 2. – С. 5–14.
 4. Особливості ураження легень при COVID-19 / Ю. І. Фещенко [та ін.] // Укр. пульмонол. журн. – 2021. – № 1. – С. 5–14.
 5. Перцева, Т. О. Фактори ризику тромбозу у осіб, які перенесли негоспітальну пневмонію на тлі коронавірусної хвороби (COVID-19) / Т. О. Перцева, Н. О. Габшидзе // Укр. пульмонол. журн. – 2023 –  № 2. – С. 24– 28.
 6. Пост-COVID-19 інтерстиційні захворювання легень як прояв постковідного синдрому / О. К. Яковенко [та ін.] // Укр. пульмонол. журн. – 2023 – № 2. – С. 39–43.
 7. Практичні питання астми й алергії та COVID-19. Огляд літератури. Частина ІІ / L. DuBuske [та ін.] // Туберкульоз. Легеневі хвороби. ВІЛ-інфекція. – 2022. – № 1. – С. 58–65.
 8. Рекалова, О. М. COVID-19-асоційовані зміни імунітету та ураження легень / О. М. Рекалова // Укр. пульмонол. журн. – 2023 –  № 2. – С. 13– 23.
 9. Речкіна, О. О. COVID-19 та постковідний синдром у дітей з бронхіальною астмою / О. О. Речкіна, С. М. Руденко, В. О. Стриж // Астма та алергія. – 2022. – № 4. – С. 45–50.
 10. Стриж, В. О. Наслідки гострої респіраторної інфекції COVID-19 та їх вплив на перебіг хронічних бронхо-легеневих захворювань у дітей (огляд літератури) / В. О. Стриж // Астма та алергія. – 2022. – № 3. – С. 57–65.
 11. Тодоріко Л. Д. Динаміка захворюваності дітей на активний туберкульоз на Буковині, вплив пандемії COVID-19 / Л. Д. Тодоріко // Туберкульоз. Легеневі хвороби. ВІЛ-інфекція. – 2023. – № 1. – С. 93–98.

 

Серцево-судинні ускладнення

 1. Барна, О. М. Серцево-судинні наслідки COVID-19 синдрому: можливості профілактики / О. М. Барна // Мистецтво лікування. – 2022. – № 6. – С. 16–19.
 2. Барна, О. М. Серцево-судинні наслідки COVID-19 синдрому: можливості профілактики / О. М. Барна // Мистецтво лікування. – 2022. – № 7. –  С. 37–40.
 3. Бугерук, В. В. Запальне ураження міокарда у хворих на коронавірусну хворобу 2019 (COVID-19) / В. В. Бугерук, О. Б. Волошина, І. В. Балашова  // Запоріз.  мед. журн. – 2021 –  № 4. –  С. 555–565.
 4. Вплив перенесеної коронавірусної інфекції COVID-19 на варіабельність серцевого ритму в пацієнтів з фібриляцією передсердь / О. С. Сичов [та ін.] // Аритмологія. – 2023 –  № 2. –  С. 44–45.
 5. Кардіальна патологія у хворих на COVID-19: стан проблеми (огляд літератури) / В. О. Шумаков [та ін.] // Буковин. мед. вісн. – 2022. – Т. 26, № 1. – С.73–78.
 6. Клінічні прояви ураження серцево-судинної системи у дітей як наслідок перенесеної коронавірусної хвороби (COVID-19) (клінічний випадок) / Ю. В. Городкова [та ін.] // Запоріз. мед. журн. – 2022. – Т. 24, № 3. – С. 375–380.
 7. Мельник, О. Венозна тромбоемболія: специфічність проявів при COVID-19 / О. Мельник // Лаб. справа. – 2022. – № 10. – С. 11–19.
 8. Особливості перебігу фібриляції передсердь у пацієнтів, що перенесли коронавірусну хворобу (COVID-19) / О. В. Стасишена [та ін.] // Клініч. та профілакт. медицина. – 2022. – № 4. – С. 113.
 9. Перебіг серцевої недостатності у пацієнтів після COVID-19 та діагностична роль фурину / Д. П. Бабічев [та ін.] // Укр. терапевт. журн. – 2023. – № 1. – С. 31–38.
 10. Світайло, В. С. LONG-COVID та асоційовані ураження серцево-судинної та нервової систем / В. С. Світайло, М. Д. Чемич, О. С. Саєнко // Інфекц. хвороби. – 2022. – № 4. – С. 49–54.
 11. Стан мозкового кровообігу у осіб, які перехворіли на COVID-19 і мають порушення слуху / Т. А. Шидловська [та ін.] // Оториноларингологія. – 2023. – № 3. – С. 23–28. 

 

Урологічні ускладнення

 1. Горбан, Б. В. Ураження нирок в осіб, які перенесли коронавірусну хворобу: стан проблеми сьогодні / Б. В. Горбан // Буковин. медич. вісн. – 2022. – № 4. –  С. 68–71.
 2. Москалюк, В. Д. Клініко-лабораторні особливості ураження нирок у хворих на СОVID-19 / В. Д. Москалюк, М. О. Андрущак, М. О. Соколенко // Інфекц. хвороби. – 2022. – № 3. – С. 18–23.
 3. Порушення функції нирок та госпітальні ускладнення у хворих з гострою серцево-судинною патологією та COVID-19 / Я. М. Лутай [та ін.] // Укр. журн. нефрології та діалізу. – 2023. – № 1. – С. 19–30.

 

 Для отримання електронних копій статей пропонуємо БЕЗКОШТОВНО скористатись сервісом Відділу медичних наук «Електронна доставка документів».

 

Тел. (098)107-89-35 

Електронна адреса: vinmedlib54@ukr.net 

 

Бібліографічний список підготувала О. Є. Гаєвик