Моя Україна: сторінки історії незалежності

24 серпня Україна відзначає своє головне державне свято – День Незалежності. За день до цього, 23 серпня, українці відмічають День Державного Прапора України. Цього року ми відзначаємо 31 рік з того моменту, як Україна зняла з себе кайдани залежності від Союзу і стала вільною державою.

Українці ніколи не хотіли війни, але багато століть мусили воювати, щоб здобути право жити на своїй землі так, як вони хочуть. Мусили воювати, щоб боронити власну землю від войовничих сусідів. Мусили воювати, щоб чужинці не заводили в українській оселі своїх порядків, не накидали чужу мову й віру. Сьогодні ця боротьба триває – наші доблесні захисники дають достойну відсіч російським окупантам.

З нагоди державного свята відділ документів із гуманітарних, технічних та природничих наук Вінницької ОУНБ підготував книжково-ілюстративну виставку «Моя Україна: сторінки історії незалежності».

Запрошуємо до перегляду!

 

Моя Україна: сторінки історії незалежності

 (До Дня Незалежності України)

 

Розп’ято нас між Заходом і Сходом,

Що не орел – печінку нам довбе.

Зласкався, доле, над моїм народом,

Щоб він не дався знівечить себе!

Ліна Костенко «Берестечко»

 

Державна 

Україна: хронологія розвитку : у 5 т. / ред. П. П. Толочко. – Київ : Кріон, 2009.

Т. 2 : Давні слов’яни. Київська Русь. – 2009. – 688 с.

Т. 3 : Від Батиєвої навали до Люблінської унії. – 2009. – 696 с.

Т. 4 : На порозі Нового часу – від Люблінської унії до кінця ХVIII століття. – 2009. – 864 с.

Удовік, С. Л. Україна. Історія великої Держави / С. Л. Удовік. – Київ : Основа-Принт Плюс, 2021. – 146 с.

Кралюк, П. М. Історія України «без брому». Розвиток державності на українських землях / П. М. Кралюк. – Харків : Фоліо, 2020. – 424 с.

Палій, О. А. Історія України / О. А. Палій. – Вид. 3-тє. – Київ : К.І.С., 2017. – 596 с.

Борисова, О. В. Історія української державності : підруч. : у 2 т. / О. В. Борисова, А. О. Климов – Київ : Кондор, 2018–2019.

Т. 1. : Давні часи. Середньовіччя. Нова доба. – 2018. – 344 с.

Т. 2. : 1917–2017 рр. – 2019. – 464 с.

Горобець, В. Світанок української держави. Люди, соціум, влада, порядки, традиції / В. Горобець. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2017. – 448 с.

Шевчук, В. О. Козацька держава як ідея в системі суспільно-політичного мислення XVI–XVIII ст. У 2 кн. Кн. 1 / В. О. Шевчук. – Київ : Грамота, 2007. – 720 с.

«Пакти і Конституції» Української козацької держави (до 300-річчя укладення) / НАН України, Ін-т історії України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Держ. архівна служба України, Центр. держ. іст. архів ; упоряд.: М. С. Трофимук, Т. В. Чухліб. – Львів : Світ, 2011. – 440 с.

Футей, Б. Становлення правової держави в Україні 1991–2011 / Б. Футей. – 3-є вид., переробл. і доп. – Київ : Юрінком Інтер, 2011. – 456 с.

Творці державного престижу / авт.-упоряд.: М. В. Главацький, Н. Наумова. – Київ : КМ-БУКС, 2021. – 568 с.

Земський, Ю. С. Зародження українського модерного націотворення : монографія / Ю. Земський. – Городок : Вид-во Бедрихів край, 2018. – 256 с.

Битви за Україну / упоряд. О. Волосевич. – Львів : Апріорі, 2019. – 120 с.

Дорошко, М. С. Історія України. Знакові події та особистості / М. С. Дорошко. – Київ : Основа-Принт Плюс, 2021. – 472 с. : табл. – Бібліогр.: с. 468–470.

Магочій, Павло-Роберт. Ілюстрована історія України / Павло-Роберт Магочій ; пер. з англ. С. Біленький. – Київ : Критика, 2012. – 447 с. – Бібліогр.

Савченко, В. Дванадцять війн за Україну / В. Савченко ; пер. з рос. А. Сопронюка. – Київ : Нора-Друк, 2016. – 480 с. – Бібліогр.: с. 456–466.

 

Незалежна 

Галушко, К. Український націоналізм : корот. курс з іст. України / К. Галушко. – Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2017. – 125 с.

Шевчук, В. О. Національна ідея в Україні, зокрема національно-визвольна, та її подвижники : істор. нарис / В. О. Шевчук. – Київ : МАУП, 2006. – 272 с.

Файзулін, Я. Україна у вогні минулого століття. Постаті. Факти. Версії / Я. Файзулін, В. Гінда. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2015. – 352 с.

Старокостянтинівщина та національно-визвольні змагання : наук. зб. за підсумками Всеукр. наук.-практ. конф., м. Старокостянтинів, 7–8 черв. 2019 р. / ред. Л. В. Баженов. – Старокостянтинів : Вид. Словіцький М. Я., 2019. – 420 с. – Бібліогр. в кінці ст.

Українська Держава – жорсткі уроки. Павло Скоропадський. Погляд через 100 років / ред. К. Галушка. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2018. – 335 с.

Революція, державність, нація: Україна на шляху самоствердження (1917–1921 рр.) : матеріали Міжнар. наук. конф., м. Київ, 1–2 черв. 2017 р. / НАН України, Ін-т історії України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Укр. ін-т нац. пам'яті ; упоряд. В. Верстюк [та ін.]. – Київ ; Чернігів : Сівер. центр післядипломної освіти, 2017. – 544 с. – Бібліогр.

Винниченко, В. К. Відродження нації. Заповіт борця за визволення / В. К. Винниченко. – Київ : Книга Роду, 2008. – 800 с.

Грушевський, М. С. Повороту не буде! Соціально-політичні праці, 1917–1918 рр. / М. С. Грушевський. – Харків : Вид. Савчук О. О., 2015. – 480 с.

Феденко, П. Український рух у 20 столітті / П. Феденко. – Репр. вид. – Київ : ЦУЛ, 2019. – 268 с.

Литвин, С. Симон Петлюра у боротьбі за самостійну Україну / С. Литвин. – Київ : Смолоскип, 2018. – 680 с. : іл., портр. – Бібліогр.: с. 599–675.

Бандерівські читання. Місія України та національні інтереси в глобалізованому світі: візія націоналістів : зб. матеріалів (9 лют. 2018 р., м. Київ). Вип. 5 / НДІ українознавства, Недержавний аналітичний центр «Українські студії стратегічних досліджень» ; упоряд.: Т. Бойко, Ю. Сиротюк, Б. Галайко. – Київ ; Львів : Астролябія, 2018. – 608 с. – Бібліогр. в кінці ст.

Іванченко, Р. П. Нове державницьке воскресіння України (1917–1918). Україна – східний щит Європи. Уроки історії і сучасність / Р. П. Іванченко. – Київ : Прометей, 2021. – 208 с. : портр. – Бібліогр. в примітках.

Василів-Базюк, Л. Й. Україна на тернистому шляху до Духовного Визволення / Л. Й. Василів-Базюк. – Чернівці : Букрек, 2008. – 216 с.

Яневський, Д. Б. 10 розмов про історію України / Д. Б. Яневський, О. В Красовицький. – Харків : Бібколектор, 2021. – 349 с.

Брехуненко, В. А. Україна й українці. Ім’я як поле битви / В. А. Брехуненко. – Київ : Вид. Брехуненко Н., 2020. – 270 с.

Крижанівський, В. П. Ми знову здобули державність. Спогади першого посла незалежної України в Росії / В. П. Крижанівський ; літ. запис і упоряд. І. Стамбола. – Київ : Темпора, 2021. – 316 с.

Белебеха, І. О. Україна: шлях до воскресіння / І. О. Белебеха. – Київ : МАУП, 2007. – 520 с.

Патриляк, І. Перемога або смерть: український визвольний рух у 1939–1960 роках / І. Партиляк ; Центр досліджень визвольного руху. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля ; Львів : Часопис, 2015. – 512 с.

Касьянов, Г. Незгодні: українська інтелігенція в русі опору 1960–1980-х років / Г. Касьянов. – 2-ге вид. – Київ : КЛІО, 2019. – 248 с.

Матвіюк, К. І ми цей шлях пройшли. Національне відродження: спогади, свідчення, оцінка подій і моя участь у цьому русі / К. Матвіюк. – Харків : Права людини, 2010. – 500 с.

Файзулін, Я. М. Історія.UA: постаті, факти, версії / Я. М. Файзулін. – Київ : Комора, 2021. – 560 с.

Незалежність України в глобалізованому світі: вектори ХХІ століття : зб. матеріалів міжнар. наук. конф., 22 серп.: до 20-річчя незалежності України / упоряд.: Я. А. Жаліло, С. О. Янішевський. – Київ : НІСД, 2011. – 192 с.

Бойко, О. Д. 30 років незалежності України : у 2 т. Т. 1. До 18 серпня 1991 р. / О. Бойко ; авт. вступ. сл. Д. Яневський. – Харків : Фоліо, 2021. – 446 с. : фот., портр. – (Великий науковий проєкт). – Бібліогр. в підрядк. прим.

Україна неповторна: фотоальбом / авт. вступ. ст. М. В. Попович. – Київ : Балтія-Друк, 2015. – 112 с.

Бойко, О. Д. 30 років незалежності України : у 2 т. Т. 2. Від 18 серпня 1991 р. до 31 грудня 1991 р. / О. Д. Бойко ; авт. вступ. сл. Д. Б. Яневський. – Харків : Фоліо, 2021. – 446 с.

Україна. Конституція. Конституція України : в ред. від 7 лют. 2019 р. : офіц. вид. / Верховна Рада України. – Київ : Алерта, 2019. – 112 с.

Григорчук, М. І. Свобода на барикадах : рецензії, публіцистика, відгуки / М. І. Григорчук. – Київ : Укр. письменник, 2021. – 322 с.

Незалежність очима ТСН / авт. текстів В. Примост. – Київ : Основи, 2017. – 296 с.

Костинський, М. Б. Українська легенда. Самовчитель громадянина / М. Б. Костинський. – Вид. 3-тє, доп. – Київ : Фенікс, 2016. – 480 с.

Коваль, Р. М. Сто облич Самостійної України / Р. М. Коваль. – Київ : Холод. Яр : Укр. пріоритет, 2013. – 432 с.

Україна: 30 років на європейському шляху / Укр. центр екон. і політ. дослідж. ім. О. Разумкова, Представництво Фонду Конрада Аденауера в Україні ; кер. авт. кол. Ю. Якименко. – Київ : Заповіт, 2021. – 392 с. : граф., іл., табл. – Бібліогр.: с. 374–390.

 

Нескорена 

Фельштинський, Ю. Третя світова: битва за Україну / Ю. Фельштинський, М. Станчев ; пер. з рос. В. Єшкілєва. – Київ : Наш Формат, 2015. – 408 с.

Власюк, О. С. Кремлівська агресія проти України: роздуми в контексті війни : монографія / О. Власюк, С. Кононенко ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2017. – 304 с. – Бібліогр.: с. 297–302.

Муравський, Д. Через війну. Погляд волонтера: фотокнига / Д. Муравський ; упоряд.: О. Гаврилюк, Я. Павловський. – Київ : Люта справа, 2017. – 280 с.

Коваль, Р. М. Донбас: радість і біль. 2014–2020 / Р. Коваль. – Київ : Вид. Марко Мельник, 2020. – 184 с.

Сухінін, Д. В. Вогняні роси : новіт. військ.-політ. іст. Запороз. козацтва / Д. В. Сухінін ; Запоріз. держ. інж. акад. – Запоріжжя : ЗДІА, 2017. – 264 с.

Щербак, Ю. М. Україна в епоху війномиру. Книга підсумків і пророцтв / Ю. М. Щербак. – Київ : Ярославів Вал, 2020. – 352 с.

Лойко, С. Аеропорт у фотографіях і текстах: альбом / С. Лойко. – Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2016. – 96 с.

Лаурен, Анна-Лєна. Україна. На межі / Анна-Лєна Лаурен, Петер Луденіус ; зі швед. пер. Н. Іваничук. – Львів : Піраміда, 2016. – 136 с.

Гібридна війна Росії проти України після Революції гідності : монографія / наук. ред.: М. Дорошко, В. Балюк. – Київ : Ніка-Центр, 2018. – 280 с. 

Подобна, Є. Дівчата зрізають коси. Книга спогадів / Є. Подобна ; Укр. ін-т нац. пам'яті. – Київ : Люта справа, 2018. – 346 с. – Біліогр.: с. 263–278.

Розуменко, В. О. Нескорені. Кн. 2 / В. О. Розуменко. – Київ : Гамазин, 2019. – 648 с.

У вогняному кільці. Оборона Луганського аеропорту / С. Глотов [та ін.]. – Харків : Фоліо, 2018. – 540 с.

Вербич, Д. Точка неповернення / Д. Вербич. – Київ : Наш формат, 2020. – 192 с.

Зіненко, Р. А. Війна, якої не було. Хроніка Іловайської трагедії. Ч. 1. 7–24 серпня 2014 року / Р. А. Зіненко ; за ред. Ю. Є Бутусова. – Харків : Фоліо, 2019. – 446 с. : фот.

Гошко, Б. Люди війни / Б. Гошко. – Київ : Вид. Марко Мельник, 2019. – 232 с.

Поділитися:

Моя Україна: сторінки історії незалежності


24 серпня Україна відзначає своє головне державне свято – День Незалежності. За день до цього, 23 серпня, українці відмічають День Державного Прапора України. Цього року ми відзначаємо 31 рік з того моменту, як Україна зняла з себе кайдани залежності від Союзу і стала вільною державою.

Українці ніколи не хотіли війни, але багато століть мусили воювати, щоб здобути право жити на своїй землі так, як вони хочуть. Мусили воювати, щоб боронити власну землю від войовничих сусідів. Мусили воювати, щоб чужинці не заводили в українській оселі своїх порядків, не накидали чужу мову й віру. Сьогодні ця боротьба триває – наші доблесні захисники дають достойну відсіч російським окупантам.

З нагоди державного свята відділ документів із гуманітарних, технічних та природничих наук Вінницької ОУНБ підготував книжково-ілюстративну виставку «Моя Україна: сторінки історії незалежності».

Запрошуємо до перегляду!

 

Моя Україна: сторінки історії незалежності

 (До Дня Незалежності України)

 

Розп’ято нас між Заходом і Сходом,

Що не орел – печінку нам довбе.

Зласкався, доле, над моїм народом,

Щоб він не дався знівечить себе!

Ліна Костенко «Берестечко»

 

Державна 

Україна: хронологія розвитку : у 5 т. / ред. П. П. Толочко. – Київ : Кріон, 2009.

Т. 2 : Давні слов’яни. Київська Русь. – 2009. – 688 с.

Т. 3 : Від Батиєвої навали до Люблінської унії. – 2009. – 696 с.

Т. 4 : На порозі Нового часу – від Люблінської унії до кінця ХVIII століття. – 2009. – 864 с.

Удовік, С. Л. Україна. Історія великої Держави / С. Л. Удовік. – Київ : Основа-Принт Плюс, 2021. – 146 с.

Кралюк, П. М. Історія України «без брому». Розвиток державності на українських землях / П. М. Кралюк. – Харків : Фоліо, 2020. – 424 с.

Палій, О. А. Історія України / О. А. Палій. – Вид. 3-тє. – Київ : К.І.С., 2017. – 596 с.

Борисова, О. В. Історія української державності : підруч. : у 2 т. / О. В. Борисова, А. О. Климов – Київ : Кондор, 2018–2019.

Т. 1. : Давні часи. Середньовіччя. Нова доба. – 2018. – 344 с.

Т. 2. : 1917–2017 рр. – 2019. – 464 с.

Горобець, В. Світанок української держави. Люди, соціум, влада, порядки, традиції / В. Горобець. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2017. – 448 с.

Шевчук, В. О. Козацька держава як ідея в системі суспільно-політичного мислення XVI–XVIII ст. У 2 кн. Кн. 1 / В. О. Шевчук. – Київ : Грамота, 2007. – 720 с.

«Пакти і Конституції» Української козацької держави (до 300-річчя укладення) / НАН України, Ін-т історії України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Держ. архівна служба України, Центр. держ. іст. архів ; упоряд.: М. С. Трофимук, Т. В. Чухліб. – Львів : Світ, 2011. – 440 с.

Футей, Б. Становлення правової держави в Україні 1991–2011 / Б. Футей. – 3-є вид., переробл. і доп. – Київ : Юрінком Інтер, 2011. – 456 с.

Творці державного престижу / авт.-упоряд.: М. В. Главацький, Н. Наумова. – Київ : КМ-БУКС, 2021. – 568 с.

Земський, Ю. С. Зародження українського модерного націотворення : монографія / Ю. Земський. – Городок : Вид-во Бедрихів край, 2018. – 256 с.

Битви за Україну / упоряд. О. Волосевич. – Львів : Апріорі, 2019. – 120 с.

Дорошко, М. С. Історія України. Знакові події та особистості / М. С. Дорошко. – Київ : Основа-Принт Плюс, 2021. – 472 с. : табл. – Бібліогр.: с. 468–470.

Магочій, Павло-Роберт. Ілюстрована історія України / Павло-Роберт Магочій ; пер. з англ. С. Біленький. – Київ : Критика, 2012. – 447 с. – Бібліогр.

Савченко, В. Дванадцять війн за Україну / В. Савченко ; пер. з рос. А. Сопронюка. – Київ : Нора-Друк, 2016. – 480 с. – Бібліогр.: с. 456–466.

 

Незалежна 

Галушко, К. Український націоналізм : корот. курс з іст. України / К. Галушко. – Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2017. – 125 с.

Шевчук, В. О. Національна ідея в Україні, зокрема національно-визвольна, та її подвижники : істор. нарис / В. О. Шевчук. – Київ : МАУП, 2006. – 272 с.

Файзулін, Я. Україна у вогні минулого століття. Постаті. Факти. Версії / Я. Файзулін, В. Гінда. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2015. – 352 с.

Старокостянтинівщина та національно-визвольні змагання : наук. зб. за підсумками Всеукр. наук.-практ. конф., м. Старокостянтинів, 7–8 черв. 2019 р. / ред. Л. В. Баженов. – Старокостянтинів : Вид. Словіцький М. Я., 2019. – 420 с. – Бібліогр. в кінці ст.

Українська Держава – жорсткі уроки. Павло Скоропадський. Погляд через 100 років / ред. К. Галушка. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2018. – 335 с.

Революція, державність, нація: Україна на шляху самоствердження (1917–1921 рр.) : матеріали Міжнар. наук. конф., м. Київ, 1–2 черв. 2017 р. / НАН України, Ін-т історії України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Укр. ін-т нац. пам'яті ; упоряд. В. Верстюк [та ін.]. – Київ ; Чернігів : Сівер. центр післядипломної освіти, 2017. – 544 с. – Бібліогр.

Винниченко, В. К. Відродження нації. Заповіт борця за визволення / В. К. Винниченко. – Київ : Книга Роду, 2008. – 800 с.

Грушевський, М. С. Повороту не буде! Соціально-політичні праці, 1917–1918 рр. / М. С. Грушевський. – Харків : Вид. Савчук О. О., 2015. – 480 с.

Феденко, П. Український рух у 20 столітті / П. Феденко. – Репр. вид. – Київ : ЦУЛ, 2019. – 268 с.

Литвин, С. Симон Петлюра у боротьбі за самостійну Україну / С. Литвин. – Київ : Смолоскип, 2018. – 680 с. : іл., портр. – Бібліогр.: с. 599–675.

Бандерівські читання. Місія України та національні інтереси в глобалізованому світі: візія націоналістів : зб. матеріалів (9 лют. 2018 р., м. Київ). Вип. 5 / НДІ українознавства, Недержавний аналітичний центр «Українські студії стратегічних досліджень» ; упоряд.: Т. Бойко, Ю. Сиротюк, Б. Галайко. – Київ ; Львів : Астролябія, 2018. – 608 с. – Бібліогр. в кінці ст.

Іванченко, Р. П. Нове державницьке воскресіння України (1917–1918). Україна – східний щит Європи. Уроки історії і сучасність / Р. П. Іванченко. – Київ : Прометей, 2021. – 208 с. : портр. – Бібліогр. в примітках.

Василів-Базюк, Л. Й. Україна на тернистому шляху до Духовного Визволення / Л. Й. Василів-Базюк. – Чернівці : Букрек, 2008. – 216 с.

Яневський, Д. Б. 10 розмов про історію України / Д. Б. Яневський, О. В Красовицький. – Харків : Бібколектор, 2021. – 349 с.

Брехуненко, В. А. Україна й українці. Ім’я як поле битви / В. А. Брехуненко. – Київ : Вид. Брехуненко Н., 2020. – 270 с.

Крижанівський, В. П. Ми знову здобули державність. Спогади першого посла незалежної України в Росії / В. П. Крижанівський ; літ. запис і упоряд. І. Стамбола. – Київ : Темпора, 2021. – 316 с.

Белебеха, І. О. Україна: шлях до воскресіння / І. О. Белебеха. – Київ : МАУП, 2007. – 520 с.

Патриляк, І. Перемога або смерть: український визвольний рух у 1939–1960 роках / І. Партиляк ; Центр досліджень визвольного руху. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля ; Львів : Часопис, 2015. – 512 с.

Касьянов, Г. Незгодні: українська інтелігенція в русі опору 1960–1980-х років / Г. Касьянов. – 2-ге вид. – Київ : КЛІО, 2019. – 248 с.

Матвіюк, К. І ми цей шлях пройшли. Національне відродження: спогади, свідчення, оцінка подій і моя участь у цьому русі / К. Матвіюк. – Харків : Права людини, 2010. – 500 с.

Файзулін, Я. М. Історія.UA: постаті, факти, версії / Я. М. Файзулін. – Київ : Комора, 2021. – 560 с.

Незалежність України в глобалізованому світі: вектори ХХІ століття : зб. матеріалів міжнар. наук. конф., 22 серп.: до 20-річчя незалежності України / упоряд.: Я. А. Жаліло, С. О. Янішевський. – Київ : НІСД, 2011. – 192 с.

Бойко, О. Д. 30 років незалежності України : у 2 т. Т. 1. До 18 серпня 1991 р. / О. Бойко ; авт. вступ. сл. Д. Яневський. – Харків : Фоліо, 2021. – 446 с. : фот., портр. – (Великий науковий проєкт). – Бібліогр. в підрядк. прим.

Україна неповторна: фотоальбом / авт. вступ. ст. М. В. Попович. – Київ : Балтія-Друк, 2015. – 112 с.

Бойко, О. Д. 30 років незалежності України : у 2 т. Т. 2. Від 18 серпня 1991 р. до 31 грудня 1991 р. / О. Д. Бойко ; авт. вступ. сл. Д. Б. Яневський. – Харків : Фоліо, 2021. – 446 с.

Україна. Конституція. Конституція України : в ред. від 7 лют. 2019 р. : офіц. вид. / Верховна Рада України. – Київ : Алерта, 2019. – 112 с.

Григорчук, М. І. Свобода на барикадах : рецензії, публіцистика, відгуки / М. І. Григорчук. – Київ : Укр. письменник, 2021. – 322 с.

Незалежність очима ТСН / авт. текстів В. Примост. – Київ : Основи, 2017. – 296 с.

Костинський, М. Б. Українська легенда. Самовчитель громадянина / М. Б. Костинський. – Вид. 3-тє, доп. – Київ : Фенікс, 2016. – 480 с.

Коваль, Р. М. Сто облич Самостійної України / Р. М. Коваль. – Київ : Холод. Яр : Укр. пріоритет, 2013. – 432 с.

Україна: 30 років на європейському шляху / Укр. центр екон. і політ. дослідж. ім. О. Разумкова, Представництво Фонду Конрада Аденауера в Україні ; кер. авт. кол. Ю. Якименко. – Київ : Заповіт, 2021. – 392 с. : граф., іл., табл. – Бібліогр.: с. 374–390.

 

Нескорена 

Фельштинський, Ю. Третя світова: битва за Україну / Ю. Фельштинський, М. Станчев ; пер. з рос. В. Єшкілєва. – Київ : Наш Формат, 2015. – 408 с.

Власюк, О. С. Кремлівська агресія проти України: роздуми в контексті війни : монографія / О. Власюк, С. Кононенко ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2017. – 304 с. – Бібліогр.: с. 297–302.

Муравський, Д. Через війну. Погляд волонтера: фотокнига / Д. Муравський ; упоряд.: О. Гаврилюк, Я. Павловський. – Київ : Люта справа, 2017. – 280 с.

Коваль, Р. М. Донбас: радість і біль. 2014–2020 / Р. Коваль. – Київ : Вид. Марко Мельник, 2020. – 184 с.

Сухінін, Д. В. Вогняні роси : новіт. військ.-політ. іст. Запороз. козацтва / Д. В. Сухінін ; Запоріз. держ. інж. акад. – Запоріжжя : ЗДІА, 2017. – 264 с.

Щербак, Ю. М. Україна в епоху війномиру. Книга підсумків і пророцтв / Ю. М. Щербак. – Київ : Ярославів Вал, 2020. – 352 с.

Лойко, С. Аеропорт у фотографіях і текстах: альбом / С. Лойко. – Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2016. – 96 с.

Лаурен, Анна-Лєна. Україна. На межі / Анна-Лєна Лаурен, Петер Луденіус ; зі швед. пер. Н. Іваничук. – Львів : Піраміда, 2016. – 136 с.

Гібридна війна Росії проти України після Революції гідності : монографія / наук. ред.: М. Дорошко, В. Балюк. – Київ : Ніка-Центр, 2018. – 280 с. 

Подобна, Є. Дівчата зрізають коси. Книга спогадів / Є. Подобна ; Укр. ін-т нац. пам'яті. – Київ : Люта справа, 2018. – 346 с. – Біліогр.: с. 263–278.

Розуменко, В. О. Нескорені. Кн. 2 / В. О. Розуменко. – Київ : Гамазин, 2019. – 648 с.

У вогняному кільці. Оборона Луганського аеропорту / С. Глотов [та ін.]. – Харків : Фоліо, 2018. – 540 с.

Вербич, Д. Точка неповернення / Д. Вербич. – Київ : Наш формат, 2020. – 192 с.

Зіненко, Р. А. Війна, якої не було. Хроніка Іловайської трагедії. Ч. 1. 7–24 серпня 2014 року / Р. А. Зіненко ; за ред. Ю. Є Бутусова. – Харків : Фоліо, 2019. – 446 с. : фот.

Гошко, Б. Люди війни / Б. Гошко. – Київ : Вид. Марко Мельник, 2019. – 232 с.