Дивовижний світ бджолиної сім’ї

Бджільництво – особлива та надзвичайно важлива галузь сільського господарства, розвиток якої значною мірою визначає продовольчу безпеку нашої держави та якість харчування населення. Україна входить до трійки світових експортерів меду. Російська агресія завдала шкоди українському бджільництву. У цей воєнний час необхідна максимально ефективна комунікація та взаєморозуміння між аграріями та пасічниками, щоб і захистити бджіл, і забезпечити виробництво усіх видів сільськогосподарської продукції.

Працівники сектору аграрних наук Вінницької обласної універсальної наукової бібліотеки пропонують усім охочим ознайомитися з матеріалами виставки-інформації «Дивовижний світ бджолиної сім’ї» (до Дня пасічника України). 

Адамчук, Л. Розвиваємо ринок керованого бджолозапилення / Леонора Адамчук // Пасіка. – 2020. – № 9. – С. 2–3.

Бджільництво – стратегічний напрям сільського господарства України [Електронний ресурс] // Міністерство аграрної політики та продовольства України : портал. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://minagro.gov.ua/news/bdzhilnictvo-strategichnij-napryam-silskogo-gospodarstva-ukrayini (дата звернення: 15.08.2022), вільний. – Назва з екрана.

Бігун, П. П. Бджільництво : навч. посіб. / П. П. Бігун, Ю. Ю. Овчинникова, І. В. Березовський ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т ім. В. Стуса, Біологіч. ф-т, Каф. зоології та екології. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2017. – 156 с.

Білоус, А. В. Головне – не допустити роїння / А. В. Білоус // Хазяїн. – 2020. – Черв. (№ 23). – С. 22.

Бондарчук, Ю. Методи швидкого розмноження сімей / Ю. Бондарчук // Пасіка від А до Я – 2021. – Жовт. (№ 10). – С. 6–7.

Борзовець, В. Бджоли додають сил та здоров’я / Валентина Борзовець // Добрий господар. – 2020. – Лип. (№ 14). – С. 12.

Броварський, В. Д. Вплив довкілля на рослини і медоносну бджолу / Валерій Дмитрович Броварський, Авазбек Турдалієвич Турдалієв, Гулхає Ікромжон Кізі Мірзахмедова // Укр. пасічник. – 2020. – № 9. – С. 19–21.

Використання бджіл для запилення сільгоспрослин збільшує врожайність на 10–12 % // Пасіка від А до Я. – 2021. – Жовт. (№ 10). – С. 3.

Возний, В. Природний спосіб позбавлення бджіл від варроатозу / Валерій Возний // Укр. пасічник. – 2020. – № 6. – С. 19–21.

Войналович, М. Бджоли як індикатор екологічної ситуації / М. Войналович // Екол. вісн. – 2020. – № 4. – С. 9–13.

Войналович, М. Проблеми сучасного бджільництва / Микола Войналович // Пасіка. – 2020. – № 12. – С. 7–12.

Гера, О. М. Розвиток органічного бджільництва в Україні / О. М. Гера // Поєднання науки, освіти, практичного виробництва і справедливого продажу якісної органічної продукції : матеріали XI міжнар. наук.-практ. конф. 2020 р. / Нац. наук. центр «Ін-т землеробства НААН». – Вінниця, 2020. – С. 130–132.

Гончаренко, Т. Медовий спас / Таміла Гончаренко // Природа і сусп-во. – 2021. – 19 серп. – С. 1, 6.

Горніч, М. Вчені знайшли ключ до вирішення проблеми втрати життєздатності матки / М. Горніч // Пасіка. – 2021. – № 3. – С. 20.

Горніч, М. Кількість бджіл у світі зростає / М. Горніч // Укр. пасічник. – 2021. – № 12. – С. 2.

Горніч, М. Медозбір в Європі / М. Горніч // Пасіка. – 2021. – № 1. – С. 21.

Гриник, О. Від правильного вибору вулика залежить здоров’я бджіл / Олена Гриник // Добрий господар. – 2020. – Січ. (№ 10). – С. 9.

Гриник, О. Категорії медопродуктивності бджолосімей / Олена Гриник // Добрий господар. – 2020. – Черв. (№ 11). – С. 9.

Гриник, О. Отримання раннього меду / Олена Гриник // Добрий господар. – 2020. – Берез. (№ 5). – С. 8.

Дмитрів, І. Бджоли приносять мед та оздоровлюють родину / Ірина Дмитрів // Добрий господар. – 2020. – Серп. (№ 15). – С. 12.

Дудар, Т. Розвиток бджільництва в Україні; досягнуті успіхи, необхідність маркетингової кооперації в галузі, стратегія медового бізнесу / Т. Дудар // Вісн. Тернопіл. нац. екон. ун-ту. – 2020. – № 2. – С. 36–49.

Економічний ефект від бджолозапилення соняшнику – приклад реального поля [Електронний ресурс] // kurkul.com. : онлайн-асистент фермера : сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://kurkul.com/spetsproekty/802-ekonomichniy-efekt-vid-bdjolozapilennya-sonyashniku---priklad-realnogo-polya (дата звернення: 15.08.2022), вільний. – Назва з екрана.

Єрмоленко, О. Закордонний досвід у боротьбі з вароа / Олексій Єрмоленко, Микола Журавльов // Садівник і городник. – 2021. – Груд. (№ 23). – С. 59.

Застосування тепловізора у бджільництві / В. Цікава [та ін.] // Укр. пасічник. – 2021. – № 10. – С. 18–20.

Заярнюк, Р. Бджоли – це не лише мед... / Роман Заярнюк // Садівник і городник. – 2020. – Серп. (№ 16). – С. 56–57.

Заярнюк, Р. Породи бджіл / Роман Заярнюк // Садівник і городник. – 2020. – Лип. (№ 14). – С. 56–57.

Каменков, В. Сила бджолиної сім’ї / Володимир Каменков // Садівник і городник. – 2020. – Берез. (№ 6). – С. 56–57.

Коваль, О. В. Напрями вдосконалення управлінського обліку в бджільництві / О. В. Коваль, К. В. Бурко // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуал. питання науки і практики. – 2022. – № 1. – С. 121–136.

Комітет з питань аграрної та земельної політики: «Україна – це медова країна та стабільний гравець на ринку натурального меду» України [Електронний ресурс] // Верховна Рада України : офіц. вебпортал парламенту України. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://www.rada.gov.ua/news/razom/225395.html (дата звернення: 15.08.2022), вільний. – Назва з екрана.

Корж, В. М. Здоров’я нам бджола дарує : практ. поради / Валерій Корж. – Київ : Книгоноша, 2017. – 176 с.

Кошова, Л. Побут бджіл у саду / Любов Кошова // Садівництво по-українськи. – 2020. – № 3. – С. 78–79.

Кошова, Л. М. Спеціальні медоноси – для одержання органічної продукції бджільництва / Л. М. Кошова, І. М. Кулинич // Пасіка. – 2020. – № 8. – С. 28.

Кравченко, М. В. Основні технологічні засоби, що використовуються в аграрному секторі при отриманні товарного меду на пасіках / М. В. Кравченко // Аграр. наука та харч. технології : зб. наук. пр. / Вінниц. нац. аграр. ун-т, Акад. с.-г. наук Грузії. – Вінниця, 2019. – Вип. 4 (107), т. 2. – С. 62–69.

Кривенко, М. Внесок бджолосім’ї у бюджет України / Микола Кривенко // Пасіка. – 2020. – № 3. – С. 18–19.

Кузьо, Н. Послуги із запилення садів і ягідників: нові можливості для бджолярів та аграріїв / Наталя Кузьо // Агробізнес сьогодні. – 2020. – Лют. (№ 4). – С. 70–72.

Кулинич, І. М. Нектаро-кормовий конвеєр – один із способів покращення кормової бази для бджіл / І. М. Кулинич // Пасіка. – 2021. – № 8. – С. 25–28.

Кургак, В. Г. Роль природних кормових угідь у розвитку органічного бджільництва / В. Г. Кургак // Поєднання науки, освіти, практичного виробництва і справедливого продажу якісної органічної продукції : матеріали XI міжнар. наук.-практ. конф. 2020 р. / Нац. наук. центр «Ін-т землеробства НААН». – Вінниця, 2020. – С. 127–129.

Методика дослідної справи у бджільництві : навч. посіб. / В. Д. Броварський [та ін.] ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, Словац. аграр. ун-т в м. Нітра. – Київ : Вініченко, 2017. – 166 с.

Мілєнін, М. Життєдіяльність медоносних бджіл / Михайло Мілєнін // Укр. пасічник. – 2020. – № 2. – С. 13–15.

Односум, Г. В. Екологічно-безпечне оздоровлення бджіл за нозематозу / Г. В. Односум, Т. М. Єфіменко // Пасіка. – 2020. – № 6. – С. 9–11.

Односум, Г. В. Лікувальний рослинний препарат «Здорова бджілка» / Г. В. Односум, Т. М. Єфіменко // Пасіка. – 2020. – № 6. – С. 12.

Павлів, Л. Хороший розплід – здорова бджолосім’я / Леся Павлів // Порадник господаря. – 2020. – № 4. – С. 18.

Петренко, С. О. Кормова база бджільництва : навч. посіб. для студентів ВНЗ / С. О. Петренко, І. О. Петренко ; Одес. держ. аграр. ун-т. – Київ : Кондор, 2018. – 236 с.

Потопальський, А. І. Оздоровимо бджіл – будемо здорові і збережемо довкілля / Анатолій Іванович Потопальський // Пасіка. – 2021. – № 8. – С. 6–16.

Приймак, Г. М. Технології пасічникування / Григорій Михайлович Приймак. – Київ : Альтерпрес, 2016. – 176 с.

Про порядок нарахування дотації за наявності бджолосімей // Пасіка від А до Я. – 2020. – Верес.(№ 9). – С. 3.

Прокопенко, Н. Здоров’я з вулика – «Апіпродукт»! / Наталя Прокопенко // До Землі з любов’ю! – 2020. – Груд. (№ 12). – С. 5–7.

Савчук, Г. Г. Гемоцитарна формула робочих особин Apis mellifera L. осінньої та весняної генерацій / Г. Г. Савчук, В. Ф. Череватов // Укр. пасічник. – 2020. – № 2. – С. 18–19.

Селекція та розведення бджіл : навч. посіб. / М. К. Богдан [та ін.]. – Київ : Кондор, 2018. – 228 с.

Стрижеус, А. Сучасні регламенти на пестициди нового покоління врятують бджіл / Алла Стрижеус // Пасіка від А до Я. – 2020. – Лип. (№ 7). – С. 1.

У 2020 році майже 23,5 тисяч українських пасічників отримають державну підтримку [Електронний ресурс] // ІАС «Аграрії разом» 2017 – 2022 : сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://agrarii-razom.com.ua/news-agro/u-2020-roci-mayje-23-5-tisyach-ukrainskih-pasichnikiv-otrimayut-derjavnu-pidtrimku (дата звернення: 15.08.2022), вільний. – Назва з екрана.

Українські пасічники отримують державну підтримку // Пасіка від А до Я. – 2020. – Груд. (№ 12). – С. 3.

Цікава, В. Електротехнології в бджільництві / В. Цікава, Ю. Санін // Укр. пасічник. – 2020. – № 9. – С. 12–14.

Цікава, В. Особливості зимівлі бджіл медоносних різних порід / В. Цікава, Ю. Санін // Укр. пасічник. – 2020. – № 11. – С. 11–13.

Цікава, В. Особливості природного і штучного роїння бджолиних сімей / В. Цікава // Пасіка. – 2020. – № 6. – С. 4–6.

Цікава, В. Розпізнавальна особливість бджіл літньої і зимової популяцій / В. Цікава, М. Романченко, Ю. Санін // Укр. пасічник. – 2020. – № 8. – С. 20–22.

Чи послаблює Європа вимоги до стандартів щодо пестицидів? / пер. М. Горніч // Укр. пасічник. – 2020. – № 11. – С. 27–28.

Шушеначов, А. Лікуємо хвороби бджіл: підступний акарапідоз / Андрій Шушеначов // Садівник і городник. – 2020. – Жовт. (№ 19). – С. 56–57. 

Підготувала завідувачка сектору

аграрних наук Валентина Середюк

Поділитися:

Дивовижний світ бджолиної сім’ї


Бджільництво – особлива та надзвичайно важлива галузь сільського господарства, розвиток якої значною мірою визначає продовольчу безпеку нашої держави та якість харчування населення. Україна входить до трійки світових експортерів меду. Російська агресія завдала шкоди українському бджільництву. У цей воєнний час необхідна максимально ефективна комунікація та взаєморозуміння між аграріями та пасічниками, щоб і захистити бджіл, і забезпечити виробництво усіх видів сільськогосподарської продукції.

Працівники сектору аграрних наук Вінницької обласної універсальної наукової бібліотеки пропонують усім охочим ознайомитися з матеріалами виставки-інформації «Дивовижний світ бджолиної сім’ї» (до Дня пасічника України). 

Адамчук, Л. Розвиваємо ринок керованого бджолозапилення / Леонора Адамчук // Пасіка. – 2020. – № 9. – С. 2–3.

Бджільництво – стратегічний напрям сільського господарства України [Електронний ресурс] // Міністерство аграрної політики та продовольства України : портал. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://minagro.gov.ua/news/bdzhilnictvo-strategichnij-napryam-silskogo-gospodarstva-ukrayini (дата звернення: 15.08.2022), вільний. – Назва з екрана.

Бігун, П. П. Бджільництво : навч. посіб. / П. П. Бігун, Ю. Ю. Овчинникова, І. В. Березовський ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т ім. В. Стуса, Біологіч. ф-т, Каф. зоології та екології. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2017. – 156 с.

Білоус, А. В. Головне – не допустити роїння / А. В. Білоус // Хазяїн. – 2020. – Черв. (№ 23). – С. 22.

Бондарчук, Ю. Методи швидкого розмноження сімей / Ю. Бондарчук // Пасіка від А до Я – 2021. – Жовт. (№ 10). – С. 6–7.

Борзовець, В. Бджоли додають сил та здоров’я / Валентина Борзовець // Добрий господар. – 2020. – Лип. (№ 14). – С. 12.

Броварський, В. Д. Вплив довкілля на рослини і медоносну бджолу / Валерій Дмитрович Броварський, Авазбек Турдалієвич Турдалієв, Гулхає Ікромжон Кізі Мірзахмедова // Укр. пасічник. – 2020. – № 9. – С. 19–21.

Використання бджіл для запилення сільгоспрослин збільшує врожайність на 10–12 % // Пасіка від А до Я. – 2021. – Жовт. (№ 10). – С. 3.

Возний, В. Природний спосіб позбавлення бджіл від варроатозу / Валерій Возний // Укр. пасічник. – 2020. – № 6. – С. 19–21.

Войналович, М. Бджоли як індикатор екологічної ситуації / М. Войналович // Екол. вісн. – 2020. – № 4. – С. 9–13.

Войналович, М. Проблеми сучасного бджільництва / Микола Войналович // Пасіка. – 2020. – № 12. – С. 7–12.

Гера, О. М. Розвиток органічного бджільництва в Україні / О. М. Гера // Поєднання науки, освіти, практичного виробництва і справедливого продажу якісної органічної продукції : матеріали XI міжнар. наук.-практ. конф. 2020 р. / Нац. наук. центр «Ін-т землеробства НААН». – Вінниця, 2020. – С. 130–132.

Гончаренко, Т. Медовий спас / Таміла Гончаренко // Природа і сусп-во. – 2021. – 19 серп. – С. 1, 6.

Горніч, М. Вчені знайшли ключ до вирішення проблеми втрати життєздатності матки / М. Горніч // Пасіка. – 2021. – № 3. – С. 20.

Горніч, М. Кількість бджіл у світі зростає / М. Горніч // Укр. пасічник. – 2021. – № 12. – С. 2.

Горніч, М. Медозбір в Європі / М. Горніч // Пасіка. – 2021. – № 1. – С. 21.

Гриник, О. Від правильного вибору вулика залежить здоров’я бджіл / Олена Гриник // Добрий господар. – 2020. – Січ. (№ 10). – С. 9.

Гриник, О. Категорії медопродуктивності бджолосімей / Олена Гриник // Добрий господар. – 2020. – Черв. (№ 11). – С. 9.

Гриник, О. Отримання раннього меду / Олена Гриник // Добрий господар. – 2020. – Берез. (№ 5). – С. 8.

Дмитрів, І. Бджоли приносять мед та оздоровлюють родину / Ірина Дмитрів // Добрий господар. – 2020. – Серп. (№ 15). – С. 12.

Дудар, Т. Розвиток бджільництва в Україні; досягнуті успіхи, необхідність маркетингової кооперації в галузі, стратегія медового бізнесу / Т. Дудар // Вісн. Тернопіл. нац. екон. ун-ту. – 2020. – № 2. – С. 36–49.

Економічний ефект від бджолозапилення соняшнику – приклад реального поля [Електронний ресурс] // kurkul.com. : онлайн-асистент фермера : сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://kurkul.com/spetsproekty/802-ekonomichniy-efekt-vid-bdjolozapilennya-sonyashniku---priklad-realnogo-polya (дата звернення: 15.08.2022), вільний. – Назва з екрана.

Єрмоленко, О. Закордонний досвід у боротьбі з вароа / Олексій Єрмоленко, Микола Журавльов // Садівник і городник. – 2021. – Груд. (№ 23). – С. 59.

Застосування тепловізора у бджільництві / В. Цікава [та ін.] // Укр. пасічник. – 2021. – № 10. – С. 18–20.

Заярнюк, Р. Бджоли – це не лише мед... / Роман Заярнюк // Садівник і городник. – 2020. – Серп. (№ 16). – С. 56–57.

Заярнюк, Р. Породи бджіл / Роман Заярнюк // Садівник і городник. – 2020. – Лип. (№ 14). – С. 56–57.

Каменков, В. Сила бджолиної сім’ї / Володимир Каменков // Садівник і городник. – 2020. – Берез. (№ 6). – С. 56–57.

Коваль, О. В. Напрями вдосконалення управлінського обліку в бджільництві / О. В. Коваль, К. В. Бурко // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуал. питання науки і практики. – 2022. – № 1. – С. 121–136.

Комітет з питань аграрної та земельної політики: «Україна – це медова країна та стабільний гравець на ринку натурального меду» України [Електронний ресурс] // Верховна Рада України : офіц. вебпортал парламенту України. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://www.rada.gov.ua/news/razom/225395.html (дата звернення: 15.08.2022), вільний. – Назва з екрана.

Корж, В. М. Здоров’я нам бджола дарує : практ. поради / Валерій Корж. – Київ : Книгоноша, 2017. – 176 с.

Кошова, Л. Побут бджіл у саду / Любов Кошова // Садівництво по-українськи. – 2020. – № 3. – С. 78–79.

Кошова, Л. М. Спеціальні медоноси – для одержання органічної продукції бджільництва / Л. М. Кошова, І. М. Кулинич // Пасіка. – 2020. – № 8. – С. 28.

Кравченко, М. В. Основні технологічні засоби, що використовуються в аграрному секторі при отриманні товарного меду на пасіках / М. В. Кравченко // Аграр. наука та харч. технології : зб. наук. пр. / Вінниц. нац. аграр. ун-т, Акад. с.-г. наук Грузії. – Вінниця, 2019. – Вип. 4 (107), т. 2. – С. 62–69.

Кривенко, М. Внесок бджолосім’ї у бюджет України / Микола Кривенко // Пасіка. – 2020. – № 3. – С. 18–19.

Кузьо, Н. Послуги із запилення садів і ягідників: нові можливості для бджолярів та аграріїв / Наталя Кузьо // Агробізнес сьогодні. – 2020. – Лют. (№ 4). – С. 70–72.

Кулинич, І. М. Нектаро-кормовий конвеєр – один із способів покращення кормової бази для бджіл / І. М. Кулинич // Пасіка. – 2021. – № 8. – С. 25–28.

Кургак, В. Г. Роль природних кормових угідь у розвитку органічного бджільництва / В. Г. Кургак // Поєднання науки, освіти, практичного виробництва і справедливого продажу якісної органічної продукції : матеріали XI міжнар. наук.-практ. конф. 2020 р. / Нац. наук. центр «Ін-т землеробства НААН». – Вінниця, 2020. – С. 127–129.

Методика дослідної справи у бджільництві : навч. посіб. / В. Д. Броварський [та ін.] ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, Словац. аграр. ун-т в м. Нітра. – Київ : Вініченко, 2017. – 166 с.

Мілєнін, М. Життєдіяльність медоносних бджіл / Михайло Мілєнін // Укр. пасічник. – 2020. – № 2. – С. 13–15.

Односум, Г. В. Екологічно-безпечне оздоровлення бджіл за нозематозу / Г. В. Односум, Т. М. Єфіменко // Пасіка. – 2020. – № 6. – С. 9–11.

Односум, Г. В. Лікувальний рослинний препарат «Здорова бджілка» / Г. В. Односум, Т. М. Єфіменко // Пасіка. – 2020. – № 6. – С. 12.

Павлів, Л. Хороший розплід – здорова бджолосім’я / Леся Павлів // Порадник господаря. – 2020. – № 4. – С. 18.

Петренко, С. О. Кормова база бджільництва : навч. посіб. для студентів ВНЗ / С. О. Петренко, І. О. Петренко ; Одес. держ. аграр. ун-т. – Київ : Кондор, 2018. – 236 с.

Потопальський, А. І. Оздоровимо бджіл – будемо здорові і збережемо довкілля / Анатолій Іванович Потопальський // Пасіка. – 2021. – № 8. – С. 6–16.

Приймак, Г. М. Технології пасічникування / Григорій Михайлович Приймак. – Київ : Альтерпрес, 2016. – 176 с.

Про порядок нарахування дотації за наявності бджолосімей // Пасіка від А до Я. – 2020. – Верес.(№ 9). – С. 3.

Прокопенко, Н. Здоров’я з вулика – «Апіпродукт»! / Наталя Прокопенко // До Землі з любов’ю! – 2020. – Груд. (№ 12). – С. 5–7.

Савчук, Г. Г. Гемоцитарна формула робочих особин Apis mellifera L. осінньої та весняної генерацій / Г. Г. Савчук, В. Ф. Череватов // Укр. пасічник. – 2020. – № 2. – С. 18–19.

Селекція та розведення бджіл : навч. посіб. / М. К. Богдан [та ін.]. – Київ : Кондор, 2018. – 228 с.

Стрижеус, А. Сучасні регламенти на пестициди нового покоління врятують бджіл / Алла Стрижеус // Пасіка від А до Я. – 2020. – Лип. (№ 7). – С. 1.

У 2020 році майже 23,5 тисяч українських пасічників отримають державну підтримку [Електронний ресурс] // ІАС «Аграрії разом» 2017 – 2022 : сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://agrarii-razom.com.ua/news-agro/u-2020-roci-mayje-23-5-tisyach-ukrainskih-pasichnikiv-otrimayut-derjavnu-pidtrimku (дата звернення: 15.08.2022), вільний. – Назва з екрана.

Українські пасічники отримують державну підтримку // Пасіка від А до Я. – 2020. – Груд. (№ 12). – С. 3.

Цікава, В. Електротехнології в бджільництві / В. Цікава, Ю. Санін // Укр. пасічник. – 2020. – № 9. – С. 12–14.

Цікава, В. Особливості зимівлі бджіл медоносних різних порід / В. Цікава, Ю. Санін // Укр. пасічник. – 2020. – № 11. – С. 11–13.

Цікава, В. Особливості природного і штучного роїння бджолиних сімей / В. Цікава // Пасіка. – 2020. – № 6. – С. 4–6.

Цікава, В. Розпізнавальна особливість бджіл літньої і зимової популяцій / В. Цікава, М. Романченко, Ю. Санін // Укр. пасічник. – 2020. – № 8. – С. 20–22.

Чи послаблює Європа вимоги до стандартів щодо пестицидів? / пер. М. Горніч // Укр. пасічник. – 2020. – № 11. – С. 27–28.

Шушеначов, А. Лікуємо хвороби бджіл: підступний акарапідоз / Андрій Шушеначов // Садівник і городник. – 2020. – Жовт. (№ 19). – С. 56–57. 

Підготувала завідувачка сектору

аграрних наук Валентина Середюк