Роми: міфи та факти

Роми. Що ми знаємо про цей народ, окрім низки стереотипів? Книг про це видано не так багато, але вони існують. Бібліотекар І категорії відділу документів із гуманітарних, технічних та природничих наук Заря Л. І. підготувала бібліографічний список «Роми: міфи та факти» (до Міжнародного дня ромів), який допоможе розібратись, чим вони живуть, як влаштована їхня ієрархія та якими цінностями вони керуються.

 

Бібліографічний список 

 1. Анцишкін, І. Міграція – як це було колись / І. Анцишкін // Чумац. шлях. – 2016. – № 1. – С. 6–7.
 2. Бакленд, Р. Цыгане : Тайны жизни и традиции : монография / Р. Бакленд ; пер. с англ. О. Перфильев ; худож. М. Дилларе. – Москва : ФАИР-ПРЕСС, 2003. – 240 с. : ил.
 3. Береза, А. Особливості вірування циганського народу / А. Береза, С. О. Шкіль // Вісн. Київ. ін-ту бізнесу та технологій. – 2015. – № 2. – С. 85–86.
 4. Бессонов, Н. Цыгане шумною толпою... / Н. Бессонов // Вокруг света. – 2007. – № 6. – С. 202–210.
 5. Вітмен, К. М. Становище циган у постсоціалістичних країнах Центральної і Східної Європи / К. М. Вітмен // Трибуна. – 2006. – № 3/4. – С. 37–39.
 6. Геноцид ромів України в період Другої світової війни: вивчення, викладання, комеморація : матеріали наук.-практ. конф., м. Київ, 4 жовт. 2016 р. / Укр. центр вивч. історії Голокосту ; наук. ред. М. Тяглий. – Київ : Спринт-Сервіс, 2016. – 230 с.
 7. Голокост і сучасність. Студії в Україні і світі : наук. часоп. № 1(12) / відп. ред. М. Тяглий. – Київ : Укр. центр вивч. історії Голокосту, 2014. – 172 с.
 8. Данілкин, О. Культура циган України: минуле і сучасне : за матеріалами єдиної в Україні держ. циган. колекції / О. Данілкин ; Міжнар. Фонд «Відродження». – Київ : [б. в.], 2001. – 79 с.
 9. Данілкин, О. О. Українсько-циганський словник (діалект Середнього Подніпров’я) / О. Данілкин. – Київ : Черкас. земляцтво «Шевченків край», 2017. –232 с.
 10. Деметер, Н. Г. Цыгане на постсоветском пространстве и в Европе: исторические, социальные и культурные перспективы / Н. Г. Деметер // Этногр. обозрение. – 2011. – № 3. – С. 120–130.
 11. Зіневич, Н. Традиційне житло циган України / Н. Зіневич // Пам’ять століть. – 2000. – № 3. – С. 93–102.
 12. Зіневич, Н. О. Цигани в Україні: формування етносу і сучасний стан / Н. О. Зіневич // Укр. іст. журн. – 2001. – № 1. – С. 40–52.
 13. Иконы в таборе // Наука и жизнь. – 2009. – № 7. – С. 46–47, 64, 3 с. обкл.
 14. Козимиренко, М. (Міха). Циганська кров : поема і балади / М. Козимиренко ; пер.з циг. І. Латник. – Київ : Етнос, 2005. – 80 с. : іл. – (Багатомовна поезія України).
 15. Козимиренко, М. (Міха) Коли виростеш ти, сину, все впізнаєш неодмінно = Кала ту баро авеса, – «со» те «кай?» – саро жінеса : поет. зб. для дітей / М. Козимиренко ; пер.з циг. І. Латник. – Київ : Голов. спеціаліз. ред. літ. мовами нац. меншин України, 2002. – 104 с. : іл.
 16.  
 17. Кузьміна, С. Цигани в етнічній структурі населення Бессарабії в першій половині ХІХ ст. / С. Кузьміна // Краєзнавство. – 2013. – № 1. – С. 41–46. – Бібліогр. в кінці ст.
 18. Лангенхайм, Дж. Последнее кочевье / Дж. Лангенхайм // Вокруг света. – 2011. – № 11. – С. 72–84 : кольор. іл.
 19. Лисенков, В. Люди табора / В. Лисенков // Природа и человек. – 2006. – № 5. – С. 64–65.
 20. Мазоре, І. Чари циганської троянди : повість / І. Мазоре. – Київ : Голов. спеціаліз. ред. літ. мовами нац. меншин України, 2001. – 181 с. : портр., іл.
 21. Папченко, А. Закон не писан / А. Папченко // Вокруг света. – 2018. – № 12. – С. 38–43.
 22. Переслідування та вбивства ромів на теренах України у часи Другої світової війни : зб. док., матеріалів та спогадів / Укр. центр вивч. історії Голокосту, Міжнар. фонд «Взаєморозуміння і толерантність» ; авт.-упоряд. М. Тяглий. – Київ : Іваненко С. В., 2013. – 208 с.
 23. Роми: міфи та факти : навч.-метод. посіб. для вчителя з протидії ромофобії / Укр. центр вивч. історії Голокосту ; авт.-упоряд.: О. Войтенко, М. Тяглий. – Київ : КВІЦ, 2018. – 140 с.
 24. Ром-Лебедев, И. И. От цыганского хора к театру «Ромэн» : записки моск. цыгана / И. И. Ром-Лебедев. – Москва : Искусство, 1990. – 265 с. : ил.
 25. Сатхкевічо, Н. Циганські шляхи : вірші / Н. Сатхкевічо ; пер. з укр., післямова Г. Латник. – Київ : Голов. спеціаліз. ред. літ. мовами нац. меншин України, 2003. – 128 с. : портр.
 26. Тяглий, М. «Циганське питання» в ідеології та практиці українського націоналістичного руху під час Другої світової війни / М. Тяглий // Укр. суспільство і пам’ять про Голокост: наук. та освіт. аспекти : вибр. доп. IX і X круглих столів до Міжнар. дня пам’яті жертв Голокосту / редкол.: А. Подольський, С. Осіпчук. – Київ : Укр. центр вивч. історії Голокосту, 2018. – С. 30–40. – Бібліогр. в прим.
 27. Українські цигани // Музеї України. – 2005. – № 2. – С. 26–27.
 28. Фрейзер, А. Цигани : монографія / А. Фрейзер ; пер. з англ. А. Онишко. – Київ : Всесвіт, 2003. – 360 с. : іл. – Бібліогр.: с. 232–240.
 29. Шамшин, И. Куда цыгану податься? / И. Шамшин // Эхо планеты. – 2004. – № 14. – С. 22–23.
Поділитися:

Роми: міфи та факти


Роми. Що ми знаємо про цей народ, окрім низки стереотипів? Книг про це видано не так багато, але вони існують. Бібліотекар І категорії відділу документів із гуманітарних, технічних та природничих наук Заря Л. І. підготувала бібліографічний список «Роми: міфи та факти» (до Міжнародного дня ромів), який допоможе розібратись, чим вони живуть, як влаштована їхня ієрархія та якими цінностями вони керуються.

 

Бібліографічний список 

 1. Анцишкін, І. Міграція – як це було колись / І. Анцишкін // Чумац. шлях. – 2016. – № 1. – С. 6–7.
 2. Бакленд, Р. Цыгане : Тайны жизни и традиции : монография / Р. Бакленд ; пер. с англ. О. Перфильев ; худож. М. Дилларе. – Москва : ФАИР-ПРЕСС, 2003. – 240 с. : ил.
 3. Береза, А. Особливості вірування циганського народу / А. Береза, С. О. Шкіль // Вісн. Київ. ін-ту бізнесу та технологій. – 2015. – № 2. – С. 85–86.
 4. Бессонов, Н. Цыгане шумною толпою... / Н. Бессонов // Вокруг света. – 2007. – № 6. – С. 202–210.
 5. Вітмен, К. М. Становище циган у постсоціалістичних країнах Центральної і Східної Європи / К. М. Вітмен // Трибуна. – 2006. – № 3/4. – С. 37–39.
 6. Геноцид ромів України в період Другої світової війни: вивчення, викладання, комеморація : матеріали наук.-практ. конф., м. Київ, 4 жовт. 2016 р. / Укр. центр вивч. історії Голокосту ; наук. ред. М. Тяглий. – Київ : Спринт-Сервіс, 2016. – 230 с.
 7. Голокост і сучасність. Студії в Україні і світі : наук. часоп. № 1(12) / відп. ред. М. Тяглий. – Київ : Укр. центр вивч. історії Голокосту, 2014. – 172 с.
 8. Данілкин, О. Культура циган України: минуле і сучасне : за матеріалами єдиної в Україні держ. циган. колекції / О. Данілкин ; Міжнар. Фонд «Відродження». – Київ : [б. в.], 2001. – 79 с.
 9. Данілкин, О. О. Українсько-циганський словник (діалект Середнього Подніпров’я) / О. Данілкин. – Київ : Черкас. земляцтво «Шевченків край», 2017. –232 с.
 10. Деметер, Н. Г. Цыгане на постсоветском пространстве и в Европе: исторические, социальные и культурные перспективы / Н. Г. Деметер // Этногр. обозрение. – 2011. – № 3. – С. 120–130.
 11. Зіневич, Н. Традиційне житло циган України / Н. Зіневич // Пам’ять століть. – 2000. – № 3. – С. 93–102.
 12. Зіневич, Н. О. Цигани в Україні: формування етносу і сучасний стан / Н. О. Зіневич // Укр. іст. журн. – 2001. – № 1. – С. 40–52.
 13. Иконы в таборе // Наука и жизнь. – 2009. – № 7. – С. 46–47, 64, 3 с. обкл.
 14. Козимиренко, М. (Міха). Циганська кров : поема і балади / М. Козимиренко ; пер.з циг. І. Латник. – Київ : Етнос, 2005. – 80 с. : іл. – (Багатомовна поезія України).
 15. Козимиренко, М. (Міха) Коли виростеш ти, сину, все впізнаєш неодмінно = Кала ту баро авеса, – «со» те «кай?» – саро жінеса : поет. зб. для дітей / М. Козимиренко ; пер.з циг. І. Латник. – Київ : Голов. спеціаліз. ред. літ. мовами нац. меншин України, 2002. – 104 с. : іл.
 16.  
 17. Кузьміна, С. Цигани в етнічній структурі населення Бессарабії в першій половині ХІХ ст. / С. Кузьміна // Краєзнавство. – 2013. – № 1. – С. 41–46. – Бібліогр. в кінці ст.
 18. Лангенхайм, Дж. Последнее кочевье / Дж. Лангенхайм // Вокруг света. – 2011. – № 11. – С. 72–84 : кольор. іл.
 19. Лисенков, В. Люди табора / В. Лисенков // Природа и человек. – 2006. – № 5. – С. 64–65.
 20. Мазоре, І. Чари циганської троянди : повість / І. Мазоре. – Київ : Голов. спеціаліз. ред. літ. мовами нац. меншин України, 2001. – 181 с. : портр., іл.
 21. Папченко, А. Закон не писан / А. Папченко // Вокруг света. – 2018. – № 12. – С. 38–43.
 22. Переслідування та вбивства ромів на теренах України у часи Другої світової війни : зб. док., матеріалів та спогадів / Укр. центр вивч. історії Голокосту, Міжнар. фонд «Взаєморозуміння і толерантність» ; авт.-упоряд. М. Тяглий. – Київ : Іваненко С. В., 2013. – 208 с.
 23. Роми: міфи та факти : навч.-метод. посіб. для вчителя з протидії ромофобії / Укр. центр вивч. історії Голокосту ; авт.-упоряд.: О. Войтенко, М. Тяглий. – Київ : КВІЦ, 2018. – 140 с.
 24. Ром-Лебедев, И. И. От цыганского хора к театру «Ромэн» : записки моск. цыгана / И. И. Ром-Лебедев. – Москва : Искусство, 1990. – 265 с. : ил.
 25. Сатхкевічо, Н. Циганські шляхи : вірші / Н. Сатхкевічо ; пер. з укр., післямова Г. Латник. – Київ : Голов. спеціаліз. ред. літ. мовами нац. меншин України, 2003. – 128 с. : портр.
 26. Тяглий, М. «Циганське питання» в ідеології та практиці українського націоналістичного руху під час Другої світової війни / М. Тяглий // Укр. суспільство і пам’ять про Голокост: наук. та освіт. аспекти : вибр. доп. IX і X круглих столів до Міжнар. дня пам’яті жертв Голокосту / редкол.: А. Подольський, С. Осіпчук. – Київ : Укр. центр вивч. історії Голокосту, 2018. – С. 30–40. – Бібліогр. в прим.
 27. Українські цигани // Музеї України. – 2005. – № 2. – С. 26–27.
 28. Фрейзер, А. Цигани : монографія / А. Фрейзер ; пер. з англ. А. Онишко. – Київ : Всесвіт, 2003. – 360 с. : іл. – Бібліогр.: с. 232–240.
 29. Шамшин, И. Куда цыгану податься? / И. Шамшин // Эхо планеты. – 2004. – № 14. – С. 22–23.