Павло Голодрига

Відділ аграрних наук і виробництва Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва пропонує всім охочим ознайомитися з матеріалами віртуальної виставки-ювілею «Павло Голодрига – відомий учений-виноградар».

Запрошуємо до перегляду!

(до 100-річчя від дня народження П. Я. Голодриги, фахівця в галузі виноградарства, професора, лауреата премії ім. Л. Симиренка АН УРСР)

У травні виповнюється 100 років від дня народження Павла Яковича Голодриги – видатного вченого-селекціонера, генетику й фізіологу, доктора біологічних наук, професора, одного із засновників і активного члена Українського товариства генетиків і селекціонерів ім. М. І. Вавилова, неймовірної за моральними масштабами особистості.

Павло Якович Голодрига народився 5 травня 1920 р. в селі Сутиски Тиврівського району Вінницької області в селянській родині. Після закінчення Сутисківської школи вступив до Краснодарського сільськогосподарського інституту. Коли почалася війна, Павло Якович пішов на фронт. Службу проходив у танковому полку радистом. За мужність і героїзм нагороджений багатьма орденами та медалями, в тому числі орденом Богдана Хмельницького.

Після закінчення вишу П. Я. Голодрига все своє життя присвятив селекції винограду, науковим методам удосконалення селекційного процесу, поліплоїдії та індукованому мутагенезу цієї культури. Захистив докторську дисертацію, тривалий час працював директором Всесоюзного НДІ виноградарства та виноробства «Магарач». Багато років діяльність цієї установи була в центрі уваги низки міжнародних установ і організацій, про що свідчать багаточисленні дипломи й медалі, якими були нагороджені найкращі вина марки «Магарач». Ім’я науковця викарбувано золотими літерами на мармуровій дошці в інституті «Магарач».

Павло Якович Голодрига вперше застосував культуру тканин in vitro як метод селекції винограду та встановлення генетично зумовлених закономірностей прояву ознак; отримав сомаклони винограду; шляхом використання винограду як модельної культури. Багаторічна робота селекціонерів інституту дозволила рекомендувати для широкого впровадження у виробництво велику кількість нових, високоцінних, комплексно-стійких сортів винограду – Первісток Магарача, Подарунок Магарача, Ювілейний Магарача та ін.

Під його керівництвом створено понад 40 сортів винограду, які вирізняються підвищеною морозостійкістю, практично не потребують хімічного захисту від мілдью, сірої гнилі, оїдіуму, тому дають екологічно чисту продукцію хорошої якості й сприяють збереженню природного середовища.

Павло Якович – автор понад 200 наукових робіт. Розробив унікальні експрес-методи діагностики генотипічної специфічності рослин. Запатентував 23 авторські свідоцтва на винаходи. Його наукові роботи опубліковані в Німеччині, Китаї, Франції, Італії. Науковець був обраний почесним професором Будапештського університету садівництва. Посмертно став лауреатом української премії ім. Л. П. Симиренка. Нагороджений орденом Трудового Червоного Прапора, двома орденами Червоної зірки, орденом «Знак Пошани». Голодрига Павло Якович був головним героєм документальних кінострічок, створених в Австралії, Німеччині, Угорщині, Англії (на ВВС).

Не стало вченого 19 грудня 1986 р. у розпал так званої «антиалкогольної кампанії», під час якої масово знищували виноградники, у тому числі й засаджені сортами, лініями й новими зразками, виведеними професором П. Я. Голодригою. На знак протесту проти вирубування виноградників він покінчив життя самогубством. Похований у Ялті.

Проживши недовге життя, Павло Якович залишив безцінну спадщину – своїх учнів і послідовників, які нині реалізують і розвивають його наукові напрацювання. Серед його учнів – 27 докторів і кандидатів наук. На честь Павла Яковича виведено та впроваджено у виробництво сорти винограду – Пам’яті Голодриги, Мускат Голодриги, Рубін Голодриги.

Справжнім Божим даром Павло Якович Голодрига вважав виноград, якому присвятив своє життя. А ще він думав, що виноградар повинен жити довго, бо на виведення й випробування нових сортів іноді потрібні не роки, а десятиліття.

Книги та публікації П. Я. Голодриги

Селекціонери 21 століття будуть працювати з електронно-обчислювальною машиною (далі ЕОМ). Ми вперше в виноградарстві зробили метою створення банку ознак гетерогенного генофонду. ЕОМ для селекції ми вже застосували. Селекціонеру не потрібно буде тримати у власній пам’яті 20 000 ознак – він буде працювати з машиною: ЕОМ спрогнозує схрещення, а праця з генами буде досить свідома – оце напрямок 21 століття. Вже закладається база для селекції на клітинному рівні, тобто ми можемо свідомо відбирати мутації на клітинному рівні і виростити рослину з однієї клітини.

Павло Якович Голодрига

Технические сорта винограда / Н. И. Хилькевич, П. Я. Голодрига. – Симферополь : [б. и.], 1965. – 271 с.

Методика диагностики морозоустойчивости индикаторных сортов и сеянцев винограда / П. Я. Голодрига, Л. К. Киреева // Сборник методик по физиолого-биохимическим исследованиям в виноградарстве. – Ялта : ВНИИВиВ «Магарач», 1967. – С. 61–71.

Пути улучшения сортимента и совершенствование методов селекции винограда : автореф. дис. на соискание учен. степени доктора биол. наук: спец. 101 «Физиология растений», спец. 103 «Генетика, селекция» / П. Я. Голодрига ; Акад. наук Укр. ССР. – Киев, 1968. – 60 с.

Диагностика морозоустойчивости при генетических исследованиях растений / П. Я. Голодрига // Цитология и генетика. – 1968. – № 4. – С. 329–337.

Про деякi господарсько-цiннi показники у сiянцiв при мiжвидових схрещуваннях винограду / П. Я. Голодрига, В. А. Драновський // Вiсн. с.-г. науки. – 1969. – № 5. – С. 79–84.

Улучшение сортимента виноградных насаждений / П. Я. Голодрига, И. Л. Зеленин, Т. Г. Катарьян. – Симферополь : Крым, 1969. – 176 с.

Всесоюзный научно-исследовательский институт виноделия и виноградарства «Магарач» / П. Я. Голодрига, Р. К. Акчурин. – Киев : Реклама, 1970. – 32 с.

Спонтанные тетраплоидные мутанты винограда / П. Я. Голодрига, П. В. Коробец, С. Г. Топалэ // Цитология и генетика. – 1970. – № 1. – С. 24–29.

Гетерозис винограду / П. Я. Голодрига [та ін.] // Вiсн. с.-г. науки. – 1970. – № 8. – С. 69–74.

Совершенствование сортимента виноградных насаждений / П. Я. Голодрига // Вопр. виноградарства и виноделия. – Симферополь, 1971. – С. 17–20.

Виноградарство на новом уровне / П. Я. Голодрига. – Симферополь: Таврия, 1975. – 180 с.

Теория, практика и очередные задачи по созданию комплексно устойчивых высококачественных сортов винограда / П. Я. Голодрига // Генетика и селекция винограда на иммунитет : тр. Всесоюз. симп. (Ялта, сент. 1977). – Киев, 1978. – С. 13–35.

Электрофоретическое разделение пероксидазы листьев виноградной лозы / П. Я. Голодрига, С. Д. Рудышин, Н. П. Дубовенко // Физиология и биохимия культур. растений. – 1981. – Т. 13, № 4. – С. 427–429.

Исследование биохимических тестов для диагностики генотипической специфичности винограда / П. Я. Голодрига, С. Д. Рудышин, Н. П. Дубовенко // Физиология и биохимия культур. растений. – 1982. – № 5. – С. 428–438.

Методические рекомендации по клональному микроразмножению винограда / П. Я. Голодрига, В. А. Зленко, Л. А. Чекмарев [и др.]. – Ялта : ВНИИВиПП «Магарач», 1986. – 56 с.

Прогнозирование некоторых компонентов качества урожая сортов и сеянцев винограда на каллусной ткани / П. Я. Голодрига, М. А. Костик, В. А. Зленко // Физиология и биохимия культур. растений. – 1986. – №5. – С. 510–515.

Генетические основы совершенствования методов выведения устойчивых к биотическим и абиотическим факторам сортов винограда / П. Я. Голодрига [и др.] // Перспективы генетики и селекции винограда на иммунитет. – Киев, 1988. – С. 8–20.

Methodes rapides de diagnose de la specificite genotypicue de la vigne / P. Y. Golodryga, V. A. Zlenko, M. A. Kostik, S. D. Roudichine, E. N. Sergueev // IV Symp. International de genetigue de la vigne: Resumes de relations sommerea des communication. – Verone, 1985. – Р. 40.

Література про життя та діяльність П. Я. Голодриги

Національна академія наук України. Нагороди та відзнаки НАН України. Премія ім. Симиренка Льва Платоновича : Лауреати 1989 [Електронний ресурс]: [За видатні наукові роботи в галузі садівництва, дендробіології та квітникарства – Голодрига П. Я. Цикл робіт по розробці методів селекційного процесу та теоретичних основ селекції різних видів винограду, спрямованих на його врожайність, ранній строк дозрівання, продуктивність, якість та стійкість] // Центр практичної інформатики НАН України : офіц. сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://www.nas.gov.ua/UA/Competition/Pages/winners.aspx?CompetitionID=031&Year=1989 (дата звернення: 03.05.2020), вільний. – Назва з титул. екрана.

******

Він був не тільки яскравою зіркою в науковому світі та талановитим практиком, а й дуже світлою чесною людиною і, на думку багатьох, генієм винограду.

Олена Непомняща

Бернар, Н. Г. Внесок наукової школи професора П. Я. Голодриги (1920–1986) в розвиток вітчизняної виноградарської науки [Електронний ресурс] / Н. Г. Бернар // Наукові конференції Українського інституту експертизи сортів рослин. Презентації та автори. – С. 95–97. – Електрон. текст. дані. Режим доступу: http://confer.uiesr.sops.gov.ua/frank2016/paper/viewFile/9160/3980 (дата звернення: 03.05.2020), вільний. – Назва з титул. екрана.

Бернар, Н. Г. Гіпотетична модель «ідеального сорту» у працях професора П. Я. Голодриги (1920–1986) [Електронний ресурс] / Н. Г. Бернар // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХІV Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів., присвяч. ювіл. датам від дня народж. видат. учених в галузі аграр. наук – основоположників с.-г. дослід. справи в Україні за наук. напрямами, професорів – Богданова Сергія Михайловича (1859–1920), Шиндлера Камілла Гавриловича (1869–1940) та чл.-кор. АН УРСР Тюленєва Миколи Олександровича (1889–1969), Київ, 17 трав. 2019 р. / НААН, ННСГБ, Рада молодих вчених НААН [та ін.] ; уклад.: В. А. Вергунов, А. С. Білоцерківська, Х. М. Дмитрієва ; редкол.: В. А. Вергунов (голова) [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 29–31. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://dnsgb.com.ua/files/obkl-zbirnyk-konf-2019.pdf (дата звернення: 03.05.2020), вільний. – Назва з титул. екрана.

Бернар, Н. Г. Історія виноградарства як науки: від Нікітського Ботанічного Саду до Інституту «Магарач» [Електронний ресурс] / Н. Г. Бернар // Чорноморський літопис : електрон. журн. – 2014. – Вип. 10. – С. 158–168. – Зі змісту: [про П. Я. Голодригу]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://litopys.chdu.edu.ua/article/view/61394/57168 (дата звернення: 03.05.2020 ), вільний. – Назва з титул. екрана.

Бернар, Н. Г. Наукова школа професора П. Я. Голодриги (1920–1986) з розвитку виноградарства в Україні [Електронний ресурс] / Наталія Георгіївна Бернар // Історія науки і біограф істика : електрон. наук. фах. вид. – 2017. – № 1. – С. 47–58. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://base.dnsgb.com.ua/INB/2017-1/04.pdf (дата звернення: 03.05.2020), вільний. – Назва з титул. екрана.

Бернар, Н. Г. Постать Павла Яковича Голодриги (1920–1986) в контексті історії виноградарства [Електронний ресурс] / Н. Г. Бернар, С. Д. Рудишин // Історичні студії суспільного прогресу. – Вип. 2. – С. 32–38. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://issp.gnpu.edu.ua/sites/default/files/doc/7_0.pdf (дата звернення: 03.05.2020), вільний. – Назва з титул. екрана.

Бузні, А. М. Голодрига Павло Якович : [фахівець у галузі виноградарства, доктор біологічних наук, професор. Уродженець с. Сутиски, нині Тиврів. р-н Вінниц. обл.] / А. М. Бузні // Енциклопедія Сучас. України / ред. М. Г. Железняк. – Київ, 2006. – Т. 6 : Го – Гю. – С. 89 : портр. – Бібліогр. в кінці ст. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=26520 (дата звернення: 03.05.2020), вільний. – Назва з титул. екрана.

Валуйко, Г. Г. «Магарач». Люди. Судьбы. Вина. Воспоминания / Г. Г. Валуйко. // EUROWINE.COM.UA : сайт. – Ялта, 1996. – Из оглавления: [о П. Я. Голодриге] – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://eurowine.com.ua/?q=node/17026 (дата звернення: 03.05.2020), вільний. – Назва з титул. екрана.

Виноград : [характеристика сорту Пам’яті Голодриги] // Насінництво. – 2009. – № 2. – С. 24–25.

Гаморик, Б. М. Виноград ХХІ века. Сорта из генофонда П. Я. Голодриги / Б. М. Гаморик // Виноград. Вино. – 2012. – № 4–5. – С. 16–17.

Костик, М. А. Виноград ХХІ века. Сорта из генофонда П. Я. Голодриги / М. А. Костик // Сад, виноград і вино України. – 2013. – № 1–2. – С. 32–35 : фот.

Костик, М. А. Виноград ХХІ века как память о выдающемся ученом-виноградаре П. Я. Голодриге / М. А. Костик, В. Ю. Юрченко // Сад, виноград і вино України. – 2002. – № 11–12. – С. 72–73.

Костик, М. А. «Путеводной звездой нам служат уроки и память об учителе и человеке Павле Яколевиче Голодриге» / М. А. Костик // Сад, виноград і вино України. – 2008. – № 8–10. – С. 28–31.

Костик, М. А. Сорта будущего. Памяти П. Я. Голодриги [Электронный ресурс] / Мария Антоновна Костик // vinograd.info : сайт. : Всё о винограде – Электрон. текст. данные. – Режим доступа: https://vinograd.info/izdanie/gazeta-dachnik/sorta-bydyschego.-pamyati-p.ya.-golodrigi.html (дата обращения: 03.05.2020), свободный. – Название с титул. экрана.

Костик, М. А. Учитель сказал бы спасибо... [Электронный ресурс] : [о развитии сортов из генофонда выдающегося ученого-селекционера, генетика, физиолога винограда Павла Яковлевича Голодриги] / Мария Антоновна Костик // vinograd.info : сайт. – Электрон. текст. данные. – Режим доступа: https://vinograd.info/stati/stati/uchitel-skazal-by-spasibo.html (дата обращения: 03.05.2020), свободный. – Название с титул. экрана.

Научные школы // Виноград. Вино. – 2003. – № 3–4. – С. 25–29. – Зі змісту: [про П. Я. Голодригу].

Павлов, О. О. Голодрига Павло Якович (1920–1986) / О. О. Павлов // Вчені-генетики і селекціонери у галузі рослинництва. – Кн. 4. – Київ, 2000. – С. 62–65.

Професор Павло Якович Голодрига – фундатор генетичних основ селекції винограду [Електронний ресурс] : [до 90-річчя від дня народж. вченого] // Вісн. Укр. т-ва генетиків і селекціонерів. – 2010. – Т. 8, № 2. – С. 351–352 : фот. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/18978/21-Holodryga.pdf?sequence=1 (дата звернення: 03.05.2020), вільний. – Назва з титул. екрана.

Садовський, В. Соковита спадщина професора [Електронний ресурс] : [про селекц. роботу в інституті «Магарач» та ученого-виноградаря, професора П. Я. Голодригу] / Василь Садовський // Україна молода. : сайт. – 2012. – 5 трав. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://www.umoloda.kiev.ua/number/2070/169/73784/ (дата звернення: 03.05.2020), вільний. – Назва з титул. екрана.

Садовський, В. У сонячній ягоді – навічно [Електронний ресурс] : [про вітчизняного селекціонера-виноградаря П. Я. Голодригу] / Василь Садовський // Кримська Світлиця: всеукр. громад.-політ. і літ. газ. – 2012. – 11 трав. – С. 4 : фот. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://svitlytsia.crimea.ua/ks_18_19_12.pdf (дата звернення: 03.05.2020), вільний. – Назва з титул. екрана.

Сегеда, Ю. Геній винограду народився в Сутисках : [про видат. біолога, доктора наук, дослідника в галузі селекції та генетики, науковця і керівника Всесоюз. наук.-дослід. ін-ту виноробства і виноградарства Павла Голодригу] / Юрій Сегеда // Вінниччина. – 2020. – 12 лют. – С. 8 : фот – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://vinnichina.info/article-2810 (дата звернення: 03.05.2020), вільний. – Назва з титул. екрана.

Сорти винограду Голодриги гідності [Електронний ресурс] : [про генетика і фізіолога, доктора біол. наук П. Я. Голодригу; характеристика сортів, які йому присвячені – Мускат Голодриги, Рубін Голодриги, Пам’яті Голодриги] // Davaysvod.biz.ua. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://davaysvod.biz.ua/sorti-vinogradu-golodrigi-gidnosti/ (дата звернення: 03.05.2020), вільний. – Назва з титул. екрана.

Стебелєв, А. Голодрига Павло Якович (1920–1986) : видат. люди / А. Стебелєв, Є. Очеретяний // Тиврівщина: альбом. – Вінниця, 2015. – С. 42–43.

Сутиски // Тиврівщина. Краєзнавчі нариси. – Вінниця, 2012. – С. 104–112 : порт. – Зі змісту: [про геніального селекціонера П. Я. Голодригу].

Тамтура, А. Батько виноградного селекціонування : [до 95-річчя від дня народж. нар. вченого з смт Сутиски П. Я. Голодриги] / А. Тамтура // Маяк. – 2015. – 30 квіт.

Тамтура, А. Історія Сутисок. Історико-краєзнавчий нарис: від найдавніших часів до сьогодення. – Вид 2-ге, випр. та допов. – Вінниця : О. Власюк, 2006. – 146 с. – Зі змісту:

Голодрига Павло Якович : [біографія] / Анатолій Тамтура. – С. 64 : порт.;

Список учасників Великої Вітчизняної війни : [серед яких рядовий Голодрига Павло Якович] / Анатолій Тамтура. – С. 120–143;

Сутисчани гордяться своїми земляками, почесними громадянами, які прославили своїми ратними, трудовими, науковими здобутками наше селище : [Голодрига П. Я. – доктор біол. наук] / Анатолій Тамтура. – С. 118–119.

Тамтура, А. В. Вони прославили Тиврівщину : відомі вчені / А. В. Тамтура, О. І. Коваль // Історія Тиврівщини. – Вінниця, 2012. – 444 с. – Зі змісту: [доктор біол. наук Павло Якович Голодрига]. – С. 401 : порт.

Фильм «Где брат твой Авель?» [Видеозапись]: [о Павле Яковлевиче Голодриге – ученом, виноградаре] / реж. Э. Кац // Net-Film.ru. – Электрон. видеоданные (2 файла: 0:18:45 хв.). – Режим доступа: https://www.net-film.ru/film-50018/ (дата обращения: 03.05.2020), свободный. – Название с титул. экрана. – Фильм вышел на экраны в 1991 г.

Довідкові видання

Голодрига Павло Якович [Електронний ресурс] : [біогр. довідка] // Вікіпедія : вільна енциклопедія : офіц. сайт. – Електрон. текст. дані. – (дата звернення: 03.05.2020), вільний. – Назва з титул. екрана.

Голодрига Павел Яковлевич [Электронный ресурс] // Форум-виноград, 2000–2020. – Электрон. текст. данные. – Режим доступа: https://forum.vinograd.info/showthread.php?t=2294 (дата обращения: 03.05.2020), свободный. – Название с титул. экрана.

Голодрига Павел Яковлевич (1920–1986) : биобиблиогр. указ. науч. работ за 1952–1986 годы / сост.: Н. Г. Бернар, Л. Б. Климова-Дончук ; науч. ред. С. Д. Рудышин. – Ялта, 2016. – 87 с.

[90 років від дня народження Павла Яковича Голодриги] : [(1920, с. Сутиски Тиврів. р-ну – 1986, м. Ялта), фахівця у галузі виноградарства, доктора біологічних наук (1968), професора (1968), лауреата премії ім. Л. Симиренка АН УРСР (1987, посмертно)] // Знаменні і пам’ятні дати Вінниччини 2010 року: хронол. довід. / Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; уклад. Г. М. Авраменко ; ред.: М. Г. Спиця, Г. М. Слотюк ; відп. за вип. Н. І. Морозова. – Вінниця, 2009. – С. 26. – Електрон. версія – (дата звернення: 18.03.2020), вільний. – Назва з екрана.

[95 років від дня народження Павла Яковича Голодриги (05.05.1920, с. Сутиски Тиврів. р-ну – 19.12.1986, м. Ялта), фахівця в галузі виноградарства, доктора біологічних наук (1968), професора (1968), лауреата премії ім. Л. Симиренка АН УРСР (1987, посмертно)] // Знаменні і пам’ятні дати Вінниччини 2015 року : хронол. довід. / уклад.: О. Ю. Антонюк, Г. М. Авраменко ; ред. С. В. Лавренюк ; відп. за вип. Н. І. Морозова ; Упр. культури і туризму Вінниц. облдержадмін., Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва. – Вінниця, 2014. – С. 122–123. – Електрон. версія. – Режим доступу: https://library.vn.ua/e-library/katalog/znamenni-i-pam%E2%80%99yatni-dati-2015-roku (дата звернення: 18.03.2020), вільний. – Назва з екрана.

Павел Голодрига. Гильдия селекционеров [Электронный ресурс] // Блог Алёны Непомнящей – Электрон. текст. данные. – Режим доступа: http://ampel-nord.ru/vyrashhivanie-vinograda/vybor-sortov-vinograda/pavel-golodriga-gildiya-selekcionerov/ (дата обращения: 03.05.2020), свободный. – Название с титул. экрана.

Підготувала провідний бібліограф відділу

аграрних наук і виробництва О. Л. Шпичак

Поділитися:

Павло Голодрига


Відділ аграрних наук і виробництва Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва пропонує всім охочим ознайомитися з матеріалами віртуальної виставки-ювілею «Павло Голодрига – відомий учений-виноградар».

Запрошуємо до перегляду!

(до 100-річчя від дня народження П. Я. Голодриги, фахівця в галузі виноградарства, професора, лауреата премії ім. Л. Симиренка АН УРСР)

У травні виповнюється 100 років від дня народження Павла Яковича Голодриги – видатного вченого-селекціонера, генетику й фізіологу, доктора біологічних наук, професора, одного із засновників і активного члена Українського товариства генетиків і селекціонерів ім. М. І. Вавилова, неймовірної за моральними масштабами особистості.

Павло Якович Голодрига народився 5 травня 1920 р. в селі Сутиски Тиврівського району Вінницької області в селянській родині. Після закінчення Сутисківської школи вступив до Краснодарського сільськогосподарського інституту. Коли почалася війна, Павло Якович пішов на фронт. Службу проходив у танковому полку радистом. За мужність і героїзм нагороджений багатьма орденами та медалями, в тому числі орденом Богдана Хмельницького.

Після закінчення вишу П. Я. Голодрига все своє життя присвятив селекції винограду, науковим методам удосконалення селекційного процесу, поліплоїдії та індукованому мутагенезу цієї культури. Захистив докторську дисертацію, тривалий час працював директором Всесоюзного НДІ виноградарства та виноробства «Магарач». Багато років діяльність цієї установи була в центрі уваги низки міжнародних установ і організацій, про що свідчать багаточисленні дипломи й медалі, якими були нагороджені найкращі вина марки «Магарач». Ім’я науковця викарбувано золотими літерами на мармуровій дошці в інституті «Магарач».

Павло Якович Голодрига вперше застосував культуру тканин in vitro як метод селекції винограду та встановлення генетично зумовлених закономірностей прояву ознак; отримав сомаклони винограду; шляхом використання винограду як модельної культури. Багаторічна робота селекціонерів інституту дозволила рекомендувати для широкого впровадження у виробництво велику кількість нових, високоцінних, комплексно-стійких сортів винограду – Первісток Магарача, Подарунок Магарача, Ювілейний Магарача та ін.

Під його керівництвом створено понад 40 сортів винограду, які вирізняються підвищеною морозостійкістю, практично не потребують хімічного захисту від мілдью, сірої гнилі, оїдіуму, тому дають екологічно чисту продукцію хорошої якості й сприяють збереженню природного середовища.

Павло Якович – автор понад 200 наукових робіт. Розробив унікальні експрес-методи діагностики генотипічної специфічності рослин. Запатентував 23 авторські свідоцтва на винаходи. Його наукові роботи опубліковані в Німеччині, Китаї, Франції, Італії. Науковець був обраний почесним професором Будапештського університету садівництва. Посмертно став лауреатом української премії ім. Л. П. Симиренка. Нагороджений орденом Трудового Червоного Прапора, двома орденами Червоної зірки, орденом «Знак Пошани». Голодрига Павло Якович був головним героєм документальних кінострічок, створених в Австралії, Німеччині, Угорщині, Англії (на ВВС).

Не стало вченого 19 грудня 1986 р. у розпал так званої «антиалкогольної кампанії», під час якої масово знищували виноградники, у тому числі й засаджені сортами, лініями й новими зразками, виведеними професором П. Я. Голодригою. На знак протесту проти вирубування виноградників він покінчив життя самогубством. Похований у Ялті.

Проживши недовге життя, Павло Якович залишив безцінну спадщину – своїх учнів і послідовників, які нині реалізують і розвивають його наукові напрацювання. Серед його учнів – 27 докторів і кандидатів наук. На честь Павла Яковича виведено та впроваджено у виробництво сорти винограду – Пам’яті Голодриги, Мускат Голодриги, Рубін Голодриги.

Справжнім Божим даром Павло Якович Голодрига вважав виноград, якому присвятив своє життя. А ще він думав, що виноградар повинен жити довго, бо на виведення й випробування нових сортів іноді потрібні не роки, а десятиліття.

Книги та публікації П. Я. Голодриги

Селекціонери 21 століття будуть працювати з електронно-обчислювальною машиною (далі ЕОМ). Ми вперше в виноградарстві зробили метою створення банку ознак гетерогенного генофонду. ЕОМ для селекції ми вже застосували. Селекціонеру не потрібно буде тримати у власній пам’яті 20 000 ознак – він буде працювати з машиною: ЕОМ спрогнозує схрещення, а праця з генами буде досить свідома – оце напрямок 21 століття. Вже закладається база для селекції на клітинному рівні, тобто ми можемо свідомо відбирати мутації на клітинному рівні і виростити рослину з однієї клітини.

Павло Якович Голодрига

Технические сорта винограда / Н. И. Хилькевич, П. Я. Голодрига. – Симферополь : [б. и.], 1965. – 271 с.

Методика диагностики морозоустойчивости индикаторных сортов и сеянцев винограда / П. Я. Голодрига, Л. К. Киреева // Сборник методик по физиолого-биохимическим исследованиям в виноградарстве. – Ялта : ВНИИВиВ «Магарач», 1967. – С. 61–71.

Пути улучшения сортимента и совершенствование методов селекции винограда : автореф. дис. на соискание учен. степени доктора биол. наук: спец. 101 «Физиология растений», спец. 103 «Генетика, селекция» / П. Я. Голодрига ; Акад. наук Укр. ССР. – Киев, 1968. – 60 с.

Диагностика морозоустойчивости при генетических исследованиях растений / П. Я. Голодрига // Цитология и генетика. – 1968. – № 4. – С. 329–337.

Про деякi господарсько-цiннi показники у сiянцiв при мiжвидових схрещуваннях винограду / П. Я. Голодрига, В. А. Драновський // Вiсн. с.-г. науки. – 1969. – № 5. – С. 79–84.

Улучшение сортимента виноградных насаждений / П. Я. Голодрига, И. Л. Зеленин, Т. Г. Катарьян. – Симферополь : Крым, 1969. – 176 с.

Всесоюзный научно-исследовательский институт виноделия и виноградарства «Магарач» / П. Я. Голодрига, Р. К. Акчурин. – Киев : Реклама, 1970. – 32 с.

Спонтанные тетраплоидные мутанты винограда / П. Я. Голодрига, П. В. Коробец, С. Г. Топалэ // Цитология и генетика. – 1970. – № 1. – С. 24–29.

Гетерозис винограду / П. Я. Голодрига [та ін.] // Вiсн. с.-г. науки. – 1970. – № 8. – С. 69–74.

Совершенствование сортимента виноградных насаждений / П. Я. Голодрига // Вопр. виноградарства и виноделия. – Симферополь, 1971. – С. 17–20.

Виноградарство на новом уровне / П. Я. Голодрига. – Симферополь: Таврия, 1975. – 180 с.

Теория, практика и очередные задачи по созданию комплексно устойчивых высококачественных сортов винограда / П. Я. Голодрига // Генетика и селекция винограда на иммунитет : тр. Всесоюз. симп. (Ялта, сент. 1977). – Киев, 1978. – С. 13–35.

Электрофоретическое разделение пероксидазы листьев виноградной лозы / П. Я. Голодрига, С. Д. Рудышин, Н. П. Дубовенко // Физиология и биохимия культур. растений. – 1981. – Т. 13, № 4. – С. 427–429.

Исследование биохимических тестов для диагностики генотипической специфичности винограда / П. Я. Голодрига, С. Д. Рудышин, Н. П. Дубовенко // Физиология и биохимия культур. растений. – 1982. – № 5. – С. 428–438.

Методические рекомендации по клональному микроразмножению винограда / П. Я. Голодрига, В. А. Зленко, Л. А. Чекмарев [и др.]. – Ялта : ВНИИВиПП «Магарач», 1986. – 56 с.

Прогнозирование некоторых компонентов качества урожая сортов и сеянцев винограда на каллусной ткани / П. Я. Голодрига, М. А. Костик, В. А. Зленко // Физиология и биохимия культур. растений. – 1986. – №5. – С. 510–515.

Генетические основы совершенствования методов выведения устойчивых к биотическим и абиотическим факторам сортов винограда / П. Я. Голодрига [и др.] // Перспективы генетики и селекции винограда на иммунитет. – Киев, 1988. – С. 8–20.

Methodes rapides de diagnose de la specificite genotypicue de la vigne / P. Y. Golodryga, V. A. Zlenko, M. A. Kostik, S. D. Roudichine, E. N. Sergueev // IV Symp. International de genetigue de la vigne: Resumes de relations sommerea des communication. – Verone, 1985. – Р. 40.

Література про життя та діяльність П. Я. Голодриги

Національна академія наук України. Нагороди та відзнаки НАН України. Премія ім. Симиренка Льва Платоновича : Лауреати 1989 [Електронний ресурс]: [За видатні наукові роботи в галузі садівництва, дендробіології та квітникарства – Голодрига П. Я. Цикл робіт по розробці методів селекційного процесу та теоретичних основ селекції різних видів винограду, спрямованих на його врожайність, ранній строк дозрівання, продуктивність, якість та стійкість] // Центр практичної інформатики НАН України : офіц. сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://www.nas.gov.ua/UA/Competition/Pages/winners.aspx?CompetitionID=031&Year=1989 (дата звернення: 03.05.2020), вільний. – Назва з титул. екрана.

******

Він був не тільки яскравою зіркою в науковому світі та талановитим практиком, а й дуже світлою чесною людиною і, на думку багатьох, генієм винограду.

Олена Непомняща

Бернар, Н. Г. Внесок наукової школи професора П. Я. Голодриги (1920–1986) в розвиток вітчизняної виноградарської науки [Електронний ресурс] / Н. Г. Бернар // Наукові конференції Українського інституту експертизи сортів рослин. Презентації та автори. – С. 95–97. – Електрон. текст. дані. Режим доступу: http://confer.uiesr.sops.gov.ua/frank2016/paper/viewFile/9160/3980 (дата звернення: 03.05.2020), вільний. – Назва з титул. екрана.

Бернар, Н. Г. Гіпотетична модель «ідеального сорту» у працях професора П. Я. Голодриги (1920–1986) [Електронний ресурс] / Н. Г. Бернар // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХІV Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів., присвяч. ювіл. датам від дня народж. видат. учених в галузі аграр. наук – основоположників с.-г. дослід. справи в Україні за наук. напрямами, професорів – Богданова Сергія Михайловича (1859–1920), Шиндлера Камілла Гавриловича (1869–1940) та чл.-кор. АН УРСР Тюленєва Миколи Олександровича (1889–1969), Київ, 17 трав. 2019 р. / НААН, ННСГБ, Рада молодих вчених НААН [та ін.] ; уклад.: В. А. Вергунов, А. С. Білоцерківська, Х. М. Дмитрієва ; редкол.: В. А. Вергунов (голова) [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 29–31. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://dnsgb.com.ua/files/obkl-zbirnyk-konf-2019.pdf (дата звернення: 03.05.2020), вільний. – Назва з титул. екрана.

Бернар, Н. Г. Історія виноградарства як науки: від Нікітського Ботанічного Саду до Інституту «Магарач» [Електронний ресурс] / Н. Г. Бернар // Чорноморський літопис : електрон. журн. – 2014. – Вип. 10. – С. 158–168. – Зі змісту: [про П. Я. Голодригу]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://litopys.chdu.edu.ua/article/view/61394/57168 (дата звернення: 03.05.2020 ), вільний. – Назва з титул. екрана.

Бернар, Н. Г. Наукова школа професора П. Я. Голодриги (1920–1986) з розвитку виноградарства в Україні [Електронний ресурс] / Наталія Георгіївна Бернар // Історія науки і біограф істика : електрон. наук. фах. вид. – 2017. – № 1. – С. 47–58. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://base.dnsgb.com.ua/INB/2017-1/04.pdf (дата звернення: 03.05.2020), вільний. – Назва з титул. екрана.

Бернар, Н. Г. Постать Павла Яковича Голодриги (1920–1986) в контексті історії виноградарства [Електронний ресурс] / Н. Г. Бернар, С. Д. Рудишин // Історичні студії суспільного прогресу. – Вип. 2. – С. 32–38. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://issp.gnpu.edu.ua/sites/default/files/doc/7_0.pdf (дата звернення: 03.05.2020), вільний. – Назва з титул. екрана.

Бузні, А. М. Голодрига Павло Якович : [фахівець у галузі виноградарства, доктор біологічних наук, професор. Уродженець с. Сутиски, нині Тиврів. р-н Вінниц. обл.] / А. М. Бузні // Енциклопедія Сучас. України / ред. М. Г. Железняк. – Київ, 2006. – Т. 6 : Го – Гю. – С. 89 : портр. – Бібліогр. в кінці ст. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=26520 (дата звернення: 03.05.2020), вільний. – Назва з титул. екрана.

Валуйко, Г. Г. «Магарач». Люди. Судьбы. Вина. Воспоминания / Г. Г. Валуйко. // EUROWINE.COM.UA : сайт. – Ялта, 1996. – Из оглавления: [о П. Я. Голодриге] – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://eurowine.com.ua/?q=node/17026 (дата звернення: 03.05.2020), вільний. – Назва з титул. екрана.

Виноград : [характеристика сорту Пам’яті Голодриги] // Насінництво. – 2009. – № 2. – С. 24–25.

Гаморик, Б. М. Виноград ХХІ века. Сорта из генофонда П. Я. Голодриги / Б. М. Гаморик // Виноград. Вино. – 2012. – № 4–5. – С. 16–17.

Костик, М. А. Виноград ХХІ века. Сорта из генофонда П. Я. Голодриги / М. А. Костик // Сад, виноград і вино України. – 2013. – № 1–2. – С. 32–35 : фот.

Костик, М. А. Виноград ХХІ века как память о выдающемся ученом-виноградаре П. Я. Голодриге / М. А. Костик, В. Ю. Юрченко // Сад, виноград і вино України. – 2002. – № 11–12. – С. 72–73.

Костик, М. А. «Путеводной звездой нам служат уроки и память об учителе и человеке Павле Яколевиче Голодриге» / М. А. Костик // Сад, виноград і вино України. – 2008. – № 8–10. – С. 28–31.

Костик, М. А. Сорта будущего. Памяти П. Я. Голодриги [Электронный ресурс] / Мария Антоновна Костик // vinograd.info : сайт. : Всё о винограде – Электрон. текст. данные. – Режим доступа: https://vinograd.info/izdanie/gazeta-dachnik/sorta-bydyschego.-pamyati-p.ya.-golodrigi.html (дата обращения: 03.05.2020), свободный. – Название с титул. экрана.

Костик, М. А. Учитель сказал бы спасибо... [Электронный ресурс] : [о развитии сортов из генофонда выдающегося ученого-селекционера, генетика, физиолога винограда Павла Яковлевича Голодриги] / Мария Антоновна Костик // vinograd.info : сайт. – Электрон. текст. данные. – Режим доступа: https://vinograd.info/stati/stati/uchitel-skazal-by-spasibo.html (дата обращения: 03.05.2020), свободный. – Название с титул. экрана.

Научные школы // Виноград. Вино. – 2003. – № 3–4. – С. 25–29. – Зі змісту: [про П. Я. Голодригу].

Павлов, О. О. Голодрига Павло Якович (1920–1986) / О. О. Павлов // Вчені-генетики і селекціонери у галузі рослинництва. – Кн. 4. – Київ, 2000. – С. 62–65.

Професор Павло Якович Голодрига – фундатор генетичних основ селекції винограду [Електронний ресурс] : [до 90-річчя від дня народж. вченого] // Вісн. Укр. т-ва генетиків і селекціонерів. – 2010. – Т. 8, № 2. – С. 351–352 : фот. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/18978/21-Holodryga.pdf?sequence=1 (дата звернення: 03.05.2020), вільний. – Назва з титул. екрана.

Садовський, В. Соковита спадщина професора [Електронний ресурс] : [про селекц. роботу в інституті «Магарач» та ученого-виноградаря, професора П. Я. Голодригу] / Василь Садовський // Україна молода. : сайт. – 2012. – 5 трав. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://www.umoloda.kiev.ua/number/2070/169/73784/ (дата звернення: 03.05.2020), вільний. – Назва з титул. екрана.

Садовський, В. У сонячній ягоді – навічно [Електронний ресурс] : [про вітчизняного селекціонера-виноградаря П. Я. Голодригу] / Василь Садовський // Кримська Світлиця: всеукр. громад.-політ. і літ. газ. – 2012. – 11 трав. – С. 4 : фот. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://svitlytsia.crimea.ua/ks_18_19_12.pdf (дата звернення: 03.05.2020), вільний. – Назва з титул. екрана.

Сегеда, Ю. Геній винограду народився в Сутисках : [про видат. біолога, доктора наук, дослідника в галузі селекції та генетики, науковця і керівника Всесоюз. наук.-дослід. ін-ту виноробства і виноградарства Павла Голодригу] / Юрій Сегеда // Вінниччина. – 2020. – 12 лют. – С. 8 : фот – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://vinnichina.info/article-2810 (дата звернення: 03.05.2020), вільний. – Назва з титул. екрана.

Сорти винограду Голодриги гідності [Електронний ресурс] : [про генетика і фізіолога, доктора біол. наук П. Я. Голодригу; характеристика сортів, які йому присвячені – Мускат Голодриги, Рубін Голодриги, Пам’яті Голодриги] // Davaysvod.biz.ua. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://davaysvod.biz.ua/sorti-vinogradu-golodrigi-gidnosti/ (дата звернення: 03.05.2020), вільний. – Назва з титул. екрана.

Стебелєв, А. Голодрига Павло Якович (1920–1986) : видат. люди / А. Стебелєв, Є. Очеретяний // Тиврівщина: альбом. – Вінниця, 2015. – С. 42–43.

Сутиски // Тиврівщина. Краєзнавчі нариси. – Вінниця, 2012. – С. 104–112 : порт. – Зі змісту: [про геніального селекціонера П. Я. Голодригу].

Тамтура, А. Батько виноградного селекціонування : [до 95-річчя від дня народж. нар. вченого з смт Сутиски П. Я. Голодриги] / А. Тамтура // Маяк. – 2015. – 30 квіт.

Тамтура, А. Історія Сутисок. Історико-краєзнавчий нарис: від найдавніших часів до сьогодення. – Вид 2-ге, випр. та допов. – Вінниця : О. Власюк, 2006. – 146 с. – Зі змісту:

Голодрига Павло Якович : [біографія] / Анатолій Тамтура. – С. 64 : порт.;

Список учасників Великої Вітчизняної війни : [серед яких рядовий Голодрига Павло Якович] / Анатолій Тамтура. – С. 120–143;

Сутисчани гордяться своїми земляками, почесними громадянами, які прославили своїми ратними, трудовими, науковими здобутками наше селище : [Голодрига П. Я. – доктор біол. наук] / Анатолій Тамтура. – С. 118–119.

Тамтура, А. В. Вони прославили Тиврівщину : відомі вчені / А. В. Тамтура, О. І. Коваль // Історія Тиврівщини. – Вінниця, 2012. – 444 с. – Зі змісту: [доктор біол. наук Павло Якович Голодрига]. – С. 401 : порт.

Фильм «Где брат твой Авель?» [Видеозапись]: [о Павле Яковлевиче Голодриге – ученом, виноградаре] / реж. Э. Кац // Net-Film.ru. – Электрон. видеоданные (2 файла: 0:18:45 хв.). – Режим доступа: https://www.net-film.ru/film-50018/ (дата обращения: 03.05.2020), свободный. – Название с титул. экрана. – Фильм вышел на экраны в 1991 г.

Довідкові видання

Голодрига Павло Якович [Електронний ресурс] : [біогр. довідка] // Вікіпедія : вільна енциклопедія : офіц. сайт. – Електрон. текст. дані. – (дата звернення: 03.05.2020), вільний. – Назва з титул. екрана.

Голодрига Павел Яковлевич [Электронный ресурс] // Форум-виноград, 2000–2020. – Электрон. текст. данные. – Режим доступа: https://forum.vinograd.info/showthread.php?t=2294 (дата обращения: 03.05.2020), свободный. – Название с титул. экрана.

Голодрига Павел Яковлевич (1920–1986) : биобиблиогр. указ. науч. работ за 1952–1986 годы / сост.: Н. Г. Бернар, Л. Б. Климова-Дончук ; науч. ред. С. Д. Рудышин. – Ялта, 2016. – 87 с.

[90 років від дня народження Павла Яковича Голодриги] : [(1920, с. Сутиски Тиврів. р-ну – 1986, м. Ялта), фахівця у галузі виноградарства, доктора біологічних наук (1968), професора (1968), лауреата премії ім. Л. Симиренка АН УРСР (1987, посмертно)] // Знаменні і пам’ятні дати Вінниччини 2010 року: хронол. довід. / Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; уклад. Г. М. Авраменко ; ред.: М. Г. Спиця, Г. М. Слотюк ; відп. за вип. Н. І. Морозова. – Вінниця, 2009. – С. 26. – Електрон. версія – (дата звернення: 18.03.2020), вільний. – Назва з екрана.

[95 років від дня народження Павла Яковича Голодриги (05.05.1920, с. Сутиски Тиврів. р-ну – 19.12.1986, м. Ялта), фахівця в галузі виноградарства, доктора біологічних наук (1968), професора (1968), лауреата премії ім. Л. Симиренка АН УРСР (1987, посмертно)] // Знаменні і пам’ятні дати Вінниччини 2015 року : хронол. довід. / уклад.: О. Ю. Антонюк, Г. М. Авраменко ; ред. С. В. Лавренюк ; відп. за вип. Н. І. Морозова ; Упр. культури і туризму Вінниц. облдержадмін., Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва. – Вінниця, 2014. – С. 122–123. – Електрон. версія. – Режим доступу: https://library.vn.ua/e-library/katalog/znamenni-i-pam%E2%80%99yatni-dati-2015-roku (дата звернення: 18.03.2020), вільний. – Назва з екрана.

Павел Голодрига. Гильдия селекционеров [Электронный ресурс] // Блог Алёны Непомнящей – Электрон. текст. данные. – Режим доступа: http://ampel-nord.ru/vyrashhivanie-vinograda/vybor-sortov-vinograda/pavel-golodriga-gildiya-selekcionerov/ (дата обращения: 03.05.2020), свободный. – Название с титул. экрана.

Підготувала провідний бібліограф відділу

аграрних наук і виробництва О. Л. Шпичак