Земельні ресурси: як ефективніше управляти ними?

19 лютого 2020 у відділі аграрних наук і виробництва (вул. Соборна, 73, ІV поверх) експонується виставка-діалог «Земельні ресурси: як ефективніше управляти ними?».

Запрошуємо всіх охочих ознайомитися з представленими матеріалами! 

Земельні ресурси: як ефективніше управляти ними? 

Анисенко, О. В. Розвиток моніторингу в системі управління земельними ресурсами / О. В. Анисенко, О. С. Хапун // АгроСвіт. – 2018. – № 8. – С. 22–25.

Архипов, В. Чи посилиться роль територіальних громад в управлінні земельними ресурсами / Валерій Архипов // Землевпоряд. вісн. – 2016. – № 2. – С. 12–15.

Ботезат, О. П. Зарубіжний досвід землекористування як урок до реалізації земельної реформи в Україні / О. П. Ботезат // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 24. – С. 116–119.

Волох, П. Особливо цінні землі в системі управління земельними ресурсами: теорія, методологія, практика / П. Волох // Землевпоряд. вісн. – 2018. – № 6. – С. 32–36.

Горлачук, В. В. Управління земельними ресурсами об’єднаних територіальних громад у контексті децентралізації / В. В. Горлачук, О. В. Клименко // АгроСвіт. – 2019. – № 20. – С. 56–63.

Дехтяренко, В. Землю – громадам: на папері та в натурі. Чому наукова спільнота виступає за вдосконалення законодавства, що регулює питання землеустрою ОТГ / В. Дехтяренко // Землевпоряд. вісн. – 2018. – № 11. – С. 2–7.

Залуцький, І. Р. Модернізація системи управління земельними ресурсами в умовах децентралізації влади / І. Р. Залуцький // Регіон. економіка. – 2017. – № 3. – С. 77–87.

Земельні ресурси: як ефективніше управляти ними? // Землевпоряд. вісн. – 2019. – № 5. – С. 2–5.

Камінецька, О. В. Оцінка ефективності управління та використання земельно-ресурсного потенціалу територій / О. В. Камінецька // АгроСвіт. – 2017. – № 13. – С. 39–42.

Камінецька, О. В. Світовий досвід управління земельними ресурсами на основі рівня соціально-економічного добробуту / О. В. Камінецька // Формування ринк. відносин в Україні. – 2017. – № 3. – С. 65–71.

Лаврук, В. В. Завдання сучасного землеустрою в системі управління земельними ресурсами та землекористуванням / В. В. Лаврук, Н. В. Покотильська, О. С. Лаврук // АгроСвіт. – 2019. – № 3. – С. 3–10.

Лазарєва, О. В. Об’єктивна необхідність впровадження ГІС технологій у системі управління земельними ресурсами / О. В. Лазарєва, К. В. Вакар, К. А. Платонова // АгроСвіт. – 2019. – № 22. – С. 48–53.

Лазарєва, О. В. Теоретичні аспекти управління земельними ресурсами в контексті інноваційного вектора розвитку / О. В. Лазарєва, К. В. Вакар // АгроСвіт. – 2017. – № 22. – С. 34–38.

Макарова, В. В. Система землекористування: інформаційно-обмежувальний підхід : монографія / В. В. Макарова. – Суми : Унів. кн., 2018. – 98 с.

Макарова, В. В. Структурування системи сільськогосподарського землекористування: ретроспектива і напрями модернізації : монографія / В. В. Макарова. – Суми : Унів. кн., 2018. – 114 с.

Мулик, Т. О. Напрями удосконалення обліку земельних ресурсів в умовах використання комп’ютерних технологій: управлінський аспект / Т. О. Мулик, В. В. Кожухар // АгроСвіт. – 2019. – № 22. – С. 75–83.

Навроцький, Д. Зміни законодавства 2019 та їх вплив на управління земельним банком / Дмитро Навроцький // Agroexpert. – 2019. – № 3. – С. 120–123.

Панас, Р. М. Основи моніторингу та прогнозування використання земель : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Р. М. Панас. – Львів : Новий Світ-2000, 2017. – 224 с.

Правдюк, Н. Л. Посилення нормативів якості облікової інформації та її ролі в управлінні земельними ресурсами / Н. Л. Правдюк, А. Л. Правдюк // Економіка АПК. – 2018. – № 10. – С. 26–39.

Проніна, О. В. Управління земельними ресурсами в умовах децентралізації / О. В. Проніна // Держава та регіони. Серія: Державне управління. – 2016. – № 1. – С. 122–125.

Пропозиції НААН України щодо землевпорядкування ОТГ передали на розгляд парламенту та уряду // Землевпоряд. вісн. – 2018. – № 11. – С. 7.

Прядка, Т. М. Формування та розвиток структурних елементів ринку землі : монографія / Т. М. Прядка. – 2-ге вид. – Київ : ЦУЛ, 2018. – 276 с.

Семенчук, І. М. Економічні механізми управління земельними ресурсами / І. М. Семенчук, А. О. Коваль, М. Ю. Василенко // АгроСвіт. – 2018. – № 3. – С. 32–36.

Семенчук, І. М. Інформаційне забезпечення управління земельними ресурсами / І. М. Семенчук, В. А. Юзик // АгроСвіт. – 2018. – № 4. – С. 15–19.

Семенчук, І. М. Особливості управління земельними ресурсами в Україні / І. М. Семенчук, В. А. Рощенко, Д. Р. Шаповаленко // АгроСвіт. – 2018. – № 1. – С. 25–30.

Семенчук, І. М. Управління земельними ресурсами в умовах євроінтеграції / І. М. Семенчук, Т. І. Склярук // АгроСвіт. – 2017. – № 23. – С. 18–23.

Смирнова, С. М. Моніторинг земель в системі управління земельними ресурсами / С. М. Смирнова, В. М. Смирнов, В. О. Фромольс // АгроСвіт. – 2019. – № 19. – С. 17–22.

Сташенко, В. Ю. Ґенеза та сучасний стан розвитку системи державного управління земельними ресурсами України / В. Ю. Сташенко // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 2. – С. 91–94.

Сташенко, В. Ю. Концептуальна модель механізмів забезпечення формування та реалізації стратегічного управління земельними ресурсами регіону / В. Ю. Сташенко // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 3. – С. 96–100.

Таратула, Р. Б. Зарубіжний досвід розвитку земельно-кадастрових систем / Р. Б. Таратула // АгроСвіт. – 2016. – № 7. – С. 17–21.

Третяк, А. М. Землевпорядне проектування: впорядкування землеволодінь і землекористувань та організація території сільськогосподарських підприємств : навч. посіб. для студентів ВНЗ. Ч. 3 / А. М. Третяк, В. М. Третяк, Р. А. Третяк. – Херсон : ОЛДІ-плюс, 2016. – 172 с.

Третяк, А. М. Землевпорядне проектування: розроблення проектів землеустрою щодо встановлення (відновлення) та зміни меж населених пунктів : навч. посіб. / А. М. Третяк, В. М. Третяк, Р. А. Третяк. – Херсон : ОЛДІ-плюс, 2017. – 180 с.

Третяк, А. Сутнісні ознаки відносин прав власності на землю у контексті розвитку земельних відносин, землеустрою, землекористування та управління / Антон Третяк, Валентина Третяк, Олександр Ковалишин // Землевпоряд. вісн. – 2019. – № 4. – С. 24–29.

Управління земельними ресурсами : підручник / за ред. В. В. Горлачука. – 2-ге вид., випр. і перероб. – Львів : Магнолія 2006, 2017. – 443 с.

Шморгун, Л. Г. Державне управління землями рекреаційного призначення та його соціально-культурне значення / Л. Г. Шморгун, М. Р. Ковальський // Формування ринк. відносин в Україні. – 2016. – № 1. – С. 34–38.

Юрченко, І. В. Управління земельними ресурсами в контексті реалізації земельно-кадастрової політики Європейського Союзу / І. В. Юрченко // Економіка АПК. – 2017. – № 9. – С. 63–69.

Поділитися:

Земельні ресурси


19 лютого 2020 у відділі аграрних наук і виробництва (вул. Соборна, 73, ІV поверх) експонується виставка-діалог «Земельні ресурси: як ефективніше управляти ними?».

Запрошуємо всіх охочих ознайомитися з представленими матеріалами! 

Земельні ресурси: як ефективніше управляти ними? 

Анисенко, О. В. Розвиток моніторингу в системі управління земельними ресурсами / О. В. Анисенко, О. С. Хапун // АгроСвіт. – 2018. – № 8. – С. 22–25.

Архипов, В. Чи посилиться роль територіальних громад в управлінні земельними ресурсами / Валерій Архипов // Землевпоряд. вісн. – 2016. – № 2. – С. 12–15.

Ботезат, О. П. Зарубіжний досвід землекористування як урок до реалізації земельної реформи в Україні / О. П. Ботезат // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 24. – С. 116–119.

Волох, П. Особливо цінні землі в системі управління земельними ресурсами: теорія, методологія, практика / П. Волох // Землевпоряд. вісн. – 2018. – № 6. – С. 32–36.

Горлачук, В. В. Управління земельними ресурсами об’єднаних територіальних громад у контексті децентралізації / В. В. Горлачук, О. В. Клименко // АгроСвіт. – 2019. – № 20. – С. 56–63.

Дехтяренко, В. Землю – громадам: на папері та в натурі. Чому наукова спільнота виступає за вдосконалення законодавства, що регулює питання землеустрою ОТГ / В. Дехтяренко // Землевпоряд. вісн. – 2018. – № 11. – С. 2–7.

Залуцький, І. Р. Модернізація системи управління земельними ресурсами в умовах децентралізації влади / І. Р. Залуцький // Регіон. економіка. – 2017. – № 3. – С. 77–87.

Земельні ресурси: як ефективніше управляти ними? // Землевпоряд. вісн. – 2019. – № 5. – С. 2–5.

Камінецька, О. В. Оцінка ефективності управління та використання земельно-ресурсного потенціалу територій / О. В. Камінецька // АгроСвіт. – 2017. – № 13. – С. 39–42.

Камінецька, О. В. Світовий досвід управління земельними ресурсами на основі рівня соціально-економічного добробуту / О. В. Камінецька // Формування ринк. відносин в Україні. – 2017. – № 3. – С. 65–71.

Лаврук, В. В. Завдання сучасного землеустрою в системі управління земельними ресурсами та землекористуванням / В. В. Лаврук, Н. В. Покотильська, О. С. Лаврук // АгроСвіт. – 2019. – № 3. – С. 3–10.

Лазарєва, О. В. Об’єктивна необхідність впровадження ГІС технологій у системі управління земельними ресурсами / О. В. Лазарєва, К. В. Вакар, К. А. Платонова // АгроСвіт. – 2019. – № 22. – С. 48–53.

Лазарєва, О. В. Теоретичні аспекти управління земельними ресурсами в контексті інноваційного вектора розвитку / О. В. Лазарєва, К. В. Вакар // АгроСвіт. – 2017. – № 22. – С. 34–38.

Макарова, В. В. Система землекористування: інформаційно-обмежувальний підхід : монографія / В. В. Макарова. – Суми : Унів. кн., 2018. – 98 с.

Макарова, В. В. Структурування системи сільськогосподарського землекористування: ретроспектива і напрями модернізації : монографія / В. В. Макарова. – Суми : Унів. кн., 2018. – 114 с.

Мулик, Т. О. Напрями удосконалення обліку земельних ресурсів в умовах використання комп’ютерних технологій: управлінський аспект / Т. О. Мулик, В. В. Кожухар // АгроСвіт. – 2019. – № 22. – С. 75–83.

Навроцький, Д. Зміни законодавства 2019 та їх вплив на управління земельним банком / Дмитро Навроцький // Agroexpert. – 2019. – № 3. – С. 120–123.

Панас, Р. М. Основи моніторингу та прогнозування використання земель : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Р. М. Панас. – Львів : Новий Світ-2000, 2017. – 224 с.

Правдюк, Н. Л. Посилення нормативів якості облікової інформації та її ролі в управлінні земельними ресурсами / Н. Л. Правдюк, А. Л. Правдюк // Економіка АПК. – 2018. – № 10. – С. 26–39.

Проніна, О. В. Управління земельними ресурсами в умовах децентралізації / О. В. Проніна // Держава та регіони. Серія: Державне управління. – 2016. – № 1. – С. 122–125.

Пропозиції НААН України щодо землевпорядкування ОТГ передали на розгляд парламенту та уряду // Землевпоряд. вісн. – 2018. – № 11. – С. 7.

Прядка, Т. М. Формування та розвиток структурних елементів ринку землі : монографія / Т. М. Прядка. – 2-ге вид. – Київ : ЦУЛ, 2018. – 276 с.

Семенчук, І. М. Економічні механізми управління земельними ресурсами / І. М. Семенчук, А. О. Коваль, М. Ю. Василенко // АгроСвіт. – 2018. – № 3. – С. 32–36.

Семенчук, І. М. Інформаційне забезпечення управління земельними ресурсами / І. М. Семенчук, В. А. Юзик // АгроСвіт. – 2018. – № 4. – С. 15–19.

Семенчук, І. М. Особливості управління земельними ресурсами в Україні / І. М. Семенчук, В. А. Рощенко, Д. Р. Шаповаленко // АгроСвіт. – 2018. – № 1. – С. 25–30.

Семенчук, І. М. Управління земельними ресурсами в умовах євроінтеграції / І. М. Семенчук, Т. І. Склярук // АгроСвіт. – 2017. – № 23. – С. 18–23.

Смирнова, С. М. Моніторинг земель в системі управління земельними ресурсами / С. М. Смирнова, В. М. Смирнов, В. О. Фромольс // АгроСвіт. – 2019. – № 19. – С. 17–22.

Сташенко, В. Ю. Ґенеза та сучасний стан розвитку системи державного управління земельними ресурсами України / В. Ю. Сташенко // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 2. – С. 91–94.

Сташенко, В. Ю. Концептуальна модель механізмів забезпечення формування та реалізації стратегічного управління земельними ресурсами регіону / В. Ю. Сташенко // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 3. – С. 96–100.

Таратула, Р. Б. Зарубіжний досвід розвитку земельно-кадастрових систем / Р. Б. Таратула // АгроСвіт. – 2016. – № 7. – С. 17–21.

Третяк, А. М. Землевпорядне проектування: впорядкування землеволодінь і землекористувань та організація території сільськогосподарських підприємств : навч. посіб. для студентів ВНЗ. Ч. 3 / А. М. Третяк, В. М. Третяк, Р. А. Третяк. – Херсон : ОЛДІ-плюс, 2016. – 172 с.

Третяк, А. М. Землевпорядне проектування: розроблення проектів землеустрою щодо встановлення (відновлення) та зміни меж населених пунктів : навч. посіб. / А. М. Третяк, В. М. Третяк, Р. А. Третяк. – Херсон : ОЛДІ-плюс, 2017. – 180 с.

Третяк, А. Сутнісні ознаки відносин прав власності на землю у контексті розвитку земельних відносин, землеустрою, землекористування та управління / Антон Третяк, Валентина Третяк, Олександр Ковалишин // Землевпоряд. вісн. – 2019. – № 4. – С. 24–29.

Управління земельними ресурсами : підручник / за ред. В. В. Горлачука. – 2-ге вид., випр. і перероб. – Львів : Магнолія 2006, 2017. – 443 с.

Шморгун, Л. Г. Державне управління землями рекреаційного призначення та його соціально-культурне значення / Л. Г. Шморгун, М. Р. Ковальський // Формування ринк. відносин в Україні. – 2016. – № 1. – С. 34–38.

Юрченко, І. В. Управління земельними ресурсами в контексті реалізації земельно-кадастрової політики Європейського Союзу / І. В. Юрченко // Економіка АПК. – 2017. – № 9. – С. 63–69.