Творці української державності

(до Дня української державності)

28 липня в Україні відзначають День Української Державності. Це свято встановлено згідно з Указом Президента у День Хрещення Київської Руси-України. Воно пов'язане з утвердженням багатовікових традицій українського державотворення.

З початком російської агресії проти України ми усвідомили наскільки цінною для нас є держава Україна, її територіальна цілісність і незалежність. Тому День Української Державності нероздільно пов’язаний із подвигами Збройних сил України та самовідданістю всіх верств населення, які працюють на нашу перемогу. Перемогу добра над злом, законності над беззаконням, миру над війною. Запорукою цьому буде наша єдність – єдина обов'язкова умова збереження нашої державності.

З нагоди свята у відділі документів із гуманітарних, технічних та природничих наук розгорнута книжкова виставка «Творці української державності».

На експозиції представлені книги про історичні етапи українського державотворення, національні символи України, величні постаті, з якими насамперед асоціюється становлення державності.

То ж запрошуємо до перегляду!

Бібліографічний список 

 • 63.3(4УКР)6 Б 38 Бедрій, А. Українська Держава, відновлена Актом 30 червня 1941 року / А. Бедрій. – Тернопіль : Джура, 2001. – 80 с.
 • 91.9:63 Б 40 Безотосний, М. Т. Національна ідея, культура і українська державність : бібліогр. показн. наук. і публіц. пр. / М. Т. Безотосний ; М-во аграрної політики і продовольства України, Полтав. держ. аграр. акад. – Полтава : ПДАА, 2014. – 20 с.
 • 91.9:63 Б 40 Безотосний, М. Т. Українська державність, національна ідея та культура : бібліогр. показн. наук. та публіц. пр. / М.Т. Безотосний ; Полтав. держ. аграр. акад. – Полтава : ПДАА, 2011. – 28 с.
 • 94(477)"1918/1919" Б 40 Безручко, М. Січові Стрільці в боротьбі за державність / М. Безручко. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2019. – 140 с.
 • 94(477)"18/19" Б 73 Богачевська-Хомяк, М. Білим по білому. Жінки у громадському житті України, 1884-1939 / М. Богачевська-Хомяк ; Центр жіночих студій в УКУ. - Перевид., випр. і допов. – Львів : Укр. Католицький ун-т, 2018. – 520 с.
 • 94(477) Б 82 Борисова, О. В. Історія української державності : підручник : у 2 т. Т. 2. 1917-2017 рр. / О. В. Борисова, А. О. Климов ; Луган. нац. аграр. ун-т. – Київ : Кондор, 2019. – 464 с.
 • 63.3(4УКР3)6 Г 12 Гаврилів, І. О. Західна Україна у 1921-1941 роках: нарис історії боротьби за державність : монографія / І. О. Гаврилів. – Львів : Львівська політехніка, 2012. – 472 с.
 • 32(477) Г 14 Гайдуцький, П. І. Біль за Україну = Pain over Ukraine / П. Гайдуцький. – Київ : ДКС Центр, 2019. – 656 с.
 • 94:323.1](477) Г 16 Галушко, К. Український націоналізм : корот. курс з іст. України / К. Галушко. – Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2017. – 125 с.
 • 83.3(4УКР)6 Г 56 Гнатюк, О. Прощання з імперією : українські дискусії про ідентичніст: пер. з пол. / О. Гнатюк. – Київ : Критика, 2005. – 528 с.
 • 63.3(4УКР) Г 68 Горєлов, М. Є. Українська етнічна нація / М. Горєлов, О. Моця, О. Рафальський. – Київ : Еко-продакшн, 2012. – 192 с.
 • 929.6 Г 81 Гречило, А. Б. Наш герб. Українські символи від княжих часів до сьогодення / А. Гречило ; упоряд. й заг. ред. Б. Завітій. – Київ : Родовід, 2018. – 400 с.
 • 94(477)"18/19" Г 85 Грицак, Я. Нарис історії України. Формування модерної нації XIX-XX століття / Я. Грицак. – Київ : Yakaboo Publishing, 2019. – 656 с.
 • 63.3(4УКР)6 Г 87 Громадсько-політична діяльність Володимира Винниченка : до 125-річчя від дня народження: зб. статей. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2006. – 280 с.
 • 63.3(4УКР3)6 Д 55 Добржанський, О. В. Бажаємо до України! Змагання за українську державність на Буковині у спогадах очевидців (1914-1921 рр.): до 90-річчя Буковинського віча 1918 р. / О. В. Добржанський, В. П. Старик. – Одеса : Маяк, 2008. – 1168 с.
 • 63.3(4УКР3)6 Д 55 Добржанський, О. В. Змагання за українську державність на Буковині (1914-1921 рр.) : документи і матеріали / О. Добржанський. – Чернівці : Чернівецька обласна друкарня, 2009. – 512 с.
 • 63.3(4УКР) І-23 Іванченко, Р. Україна від Кия до Кравчука. Короткий нарис історії української державності / Р. Іванченко. – Київ : Український письменник, 1992. – 48 с.
 • 63.3(4УКР) І-90 Історична пам'ять як поле змагань за ідентичність : матеріали «круглого столу», 22 квіт. 2008 р. / ред. Ю. О. Зерній. – Київ : НІСД, 2008. – 68 с.
 • 63.3(4УКР) І-90 Історія України та її державності. Курс лекцій : навч. посіб. для студ. і викл. вузів / ред. Л. Є. Дещинського. – Вид. 5-е, переробл. і доп. – Львів : Львівська політехніка, 2009. – 476 с.
 • 94(477)"16/17" І-90 Історія Української держави. Гетьманат ранньомодерної доби / НАН України, Ін-т історії України ; ред. В. Смолій. – Київ : Арій, 2018. – 720 с.
 • 63.3(4УКР) К 20 Капранов, В. В. Мальована історія Незалежності України / В. В. Капранови. – Київ : Зелений пес, 2016. – 80 с.
 • 94(477.41) К 56 Ковальов, А. В. Як гартувалася державність. Нариси до історії Української революції і Перших Визвольних змагань у Боярці-Будаївці та околицях Києва  / А. Ковальов. – Київ : Вид. Марко Мельник, 2020. – 592 с.
 • 63.3(4УКР) К 72 Костинський, М. Б. Українська легенда. Самовчитель громадянина / М. Б. Костинський. – Вид. 3-тє, доп. – Київ : Фенікс, 2016. – 480 с.
 • 87.6 К 79 Кремень, В. Г. Філософія національної ідеї. Людина. Освіта. Соціум / В. Г. Кремень. – Київ : Грамота, 2010. – 576 с.
 • 94(477:470)"19/20"К 82 Крижанівський, В. П. Ми знову здобули державність. Спогади першого посла незалежної України в Росії / В. Крижанівський ; літ. запис і упоряд. І. Стамбола. – Київ : Темпора, 2021. – 316 с.
 • 63.3(4УК) К 90 Кульчицький, В. С. З історії української державності / В. С. Кульчицький, М. І. Настюк, Б. Й. Тищик. – Львів : Світ, 1992. – 88 с.
 • 63.3(4УКР)6 К 93 Курас, І. Ф. Соборництво і регіоналізм в українському державотворенні (1917-1920 рр.) / І. Ф. Курас, В. Ф. Солдатенко ; Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень НАН України. – Київ : Укрпресполіграфекспо, 2001. – 248 с.
 • 63.3(4УКР)5 М 21 Малюта, О. В. «Просвіти» і Українська Державність (друга половина ХІХ - перша половина ХХ ст.) : до 140-річчя товариства «Просвіта» / О. В. Малюта. – Київ : Просвіта, 2008. – 840 с.
 • 63.3(4УКР)4 М 48 Мельник, Л. Г. Боротьба за українську державність (ХVІІ ст.) / Л. Г. Мельник. – Київ : Освіта, 1995. – 192 с.
 • 63.3(4УКР) М 64 Мірошниченко, Ю. Р. Русь-Україна: становлення державності. : у 2 т. / Ю. Мірошниченко. – Київ : ВАКЛЕР, 2011.
 • Т. І. З найдавніших часів до створення імперії. – 2011. – 744с.
 • Т. ІІ. Від імперії до незалежності. – 2011. – 772с.
 • 63.3(4УКР) М 74 Моісєєнко, І. Ідея гармонії. Українська національна Ідея / І. Моісєєнко. – Київ : Дніпро, 2016. – 176 с.
 • 94(477.8)"19" М 77 Монолатій, І. Зоосад революції. Західноукраїнська державність 1918-1923 років і теорії випадковостей XX – початку XXI сторіч. / І. Монолатій. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2020. – 352 с.
 • 63.3(4УКР)6 М 79 Моренець, В. Земляки Миколи Міхновського в боротьбі за Українську державність / В. Моренець. – Київ : Холодний Яр ; Вінниця : Державна картографічна фабрика, 2012. – 256 с.
 • 63.3(4УКР) Н 28 Народження країни. Від краю до держави : назва, символіка, територія і кордони України / упоряд. К. Галушко. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. – 352 с.
 • 66.5(4УКР) П 12 Павличко, Д. В. Українська національна ідея: ст., виступи, інтерв'ю, док.: в 2 т. Т. 1 / Д. В. Павличко. – Київ : Основи, 2012. – 856 с.
 • 66.5(4УКР) П 12 Павличко, Д. В. Українська національна ідея : ст., виступи, інтерв'ю, док.: в 2 т. Т. 2 / Д. Павличко. – Київ : Основи, 2012. – 848 с.
 • 63.3(4УКР) П 14 Палій, О. 25 перемог України / О. Палій. – Вид. 2-е. – Київ : К.І.С., 2014. – 84 с.
 • 87.3(4УКР) П 19 Пасічник, І. Д. Український месіанізм : монографія / І. Д. Пасічник, П. М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2015. – 220 с.
 • 94(477) Р 32 Революція, державність, нація: Україна на шляху самоствердження (1917-1921 рр.) : матеріали Міжнар. наук. конф., м. Київ, 1-2 черв. 2017 р. / НАН України, Ін-т історії України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Укр. ін-т нац. пам'яті ; упоряд. В. Верстюк [та ін.]. – Київ ; Чернігів : Сівер. центр післядипломної освіти, 2017. – 544 с.
 • 94(477) Р 64 Розмови про Україну. Ярослав Грицак - Іза Хруслінська  / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія", Центр досліджень історії та культури східноєвропейського єврейства, Центр європейських гуманітарних досліджень ; пер. з пол. Богдани Матіяш. – Київ : Дух і Літера, 2018. – 360 с.
 • 63.3(4УКР)6 С 32 Сергійчук, В. Неусвідомлення України. Ставлення світу до Української державності: погляд у 1917-1921 роки з аналізом сьогодення / В. Сергійчук. – Вид. 2-е, доп. – Київ : Вид. Сергійчук М. І., 2012. – 872 с.
 •  63.3(4УКР)6 С 44 Скоропадський, П.П. Спогади. Кінець 1917 – грудень 1918 / П. Скоропадський ; упоряд. І.Гирич. – 2-ге вид. – Київ : Наш формат, 2016. – 480 с.
 • 63.3(4УКР)61 С 60 Солдатенко, В. Ф. Проект «Україна». 1917–1920 рр. Постаті / В. Солдатенко. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 511 с.
 • 63.3(4УКР)6 С 60 Солдатенко, В. Ф. Проект «Україна». 1917–1920 рр. Постаті / В. Солдатенко. – Харків : Фоліо, 2011. – 511 с.
 • 63.3(4УКР) Т 35 Терещенко, Ю. Скарби історичних традицій: нариси з історії української державності / Ю. Терещенко. – Київ : Темпора, 2011. – 560 с.
 • 63.3(4УКР)6 У 31 Удовиченко, О. І. Україна у війні за державність. Історія організаціїї і бойових дій Українських Збройних Сил 1917–1921 / О. І. Удовиченко. – Київ : Україна, 1995. – 206 с.
 • 63.3(4УКР) У 45  Україна. Антологія пам'яток державотворення Х-ХХ ст.: у 10 т. / ред.  І. М. Дзюба [та ін.]. – Київ : Основи, 2008 – 2009 с.
 • Т. 1 : Києворуська держава: суспільно-політична і художня спадщина доби середньовіччя (Х-ХІІІ ст.) / упоряд. О. Сліпушко. – 2009. – 440 с.
 • 63.3(4УКР) У 45 Україна : культурна спадщина, національна свідомість, державність : зб. наук. пр. Вип. 1 / ред. Я. Д. Ісаєвич. – Київ : Наукова думка, 1992. – 226 с.
 • 63.3(4УКР) У 45 Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : зб. наук. пр. Вип. 5. Просфонима. Історичні та філологічні розвідки, присвячені 60-річчю академіка Ярослава Ісаєвича / уклад. Б. Якимович. – Львів : Ін-т українозн. ім. І. Крип'якевича НАН України, 1998. – 752 с.
 • 63.3(4УКР) У 45 Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : зб. наук. пр. Вип. 6. Західно-Українська Народна Республіка: історія і традиції / упоряд. О. Аркуша. – Львів : Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України, 2000. – 374 с.
 • 63.3(4УКР) У 45 Україна : культурна спадщина, національна свідомість, державність : ювілей. зб. на пошану Ф. Стеблія. Вип. 9 / упоряд. : О. Середа, О. Аркуша. – Львів : Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України, 2001. – 648 с.
 • 66.5(4УКР) У 45 Українська державницька ідея. Антологія політичного традиціоналізму / уклад. О. Шокало. – Київ : МАУП, 2007. – 520 с.
 • 91.9:63 У 45 Українська революція і державність, (1917–1920 рр.) : наук.-бібліогр. вид. / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2001. – 816 с.
 • 63.3(4УКР)6 Ш 25 Шаравара, Т. О. Випускники Віленського військового піхотного училища у боротьбі за українську державність (1917–1923 рр.) : монографія / Т. О. Шаравара. – Київ : Ліра-К, 2016. – 216 с.
 • 63.3(4УКР) Ш 37 Шевчук, В. О. Національна ідея в Україні, зокрема національно-визвольна, та її подвижники: істор. нарис / В. О. Шевчук. – Київ : МАУП, 2006. – 272 с.
 • 63.3(4УКР)4 Ш 37 Шевчук, В. О. Козацька держава як ідея в системі суспільно-політичного мислення XVI-XVIII ст. У 2 кн. Кн. 1 / В. Шевчук. – Київ : Грамота, 2007. – 720 с.
 • 63.3(4УКР)6 Ш 66 Шкільник, М. Україна у боротьбі за державність в 1917-1921 рр.: спомини і роздуми / М. Шкільник. – Київ : Кліо, 2016. – 512 с.
 • 94(477)16/17" Щ 61 Щербак, В. О. Державна ідея в ранньомодерній Україні : монографія / В. Щербак. – Вінниця : Твори, 2019. – 220 с.
 • 63.3(4УКР) Ю 71 Юрій, М. Ф. Соціокультурний світ України : монографія / М. Ф. Юрій. – 2-е вид. – Київ : Кондор, 2008. – 738 с.
 • 811.161.2 Ю 99 Ющук, І. П. Мова – найбільший скарб: статті / І. П. Ющук. – Тернопіль : Навч. кн.-Богдан, 2020. – 358 с.
 • 63.3(4УКР)6 Я 60 Яневський, Д. Б. Проект «Україна». Грушевський. Скоропадський. Петлюра. Таємна історія української державності / Д. Яневський. – Харків : Прапор, 2012. – 921 с.
Поділитися:

Творці української державності


(до Дня української державності)

28 липня в Україні відзначають День Української Державності. Це свято встановлено згідно з Указом Президента у День Хрещення Київської Руси-України. Воно пов'язане з утвердженням багатовікових традицій українського державотворення.

З початком російської агресії проти України ми усвідомили наскільки цінною для нас є держава Україна, її територіальна цілісність і незалежність. Тому День Української Державності нероздільно пов’язаний із подвигами Збройних сил України та самовідданістю всіх верств населення, які працюють на нашу перемогу. Перемогу добра над злом, законності над беззаконням, миру над війною. Запорукою цьому буде наша єдність – єдина обов'язкова умова збереження нашої державності.

З нагоди свята у відділі документів із гуманітарних, технічних та природничих наук розгорнута книжкова виставка «Творці української державності».

На експозиції представлені книги про історичні етапи українського державотворення, національні символи України, величні постаті, з якими насамперед асоціюється становлення державності.

То ж запрошуємо до перегляду!

Бібліографічний список 

 • 63.3(4УКР)6 Б 38 Бедрій, А. Українська Держава, відновлена Актом 30 червня 1941 року / А. Бедрій. – Тернопіль : Джура, 2001. – 80 с.
 • 91.9:63 Б 40 Безотосний, М. Т. Національна ідея, культура і українська державність : бібліогр. показн. наук. і публіц. пр. / М. Т. Безотосний ; М-во аграрної політики і продовольства України, Полтав. держ. аграр. акад. – Полтава : ПДАА, 2014. – 20 с.
 • 91.9:63 Б 40 Безотосний, М. Т. Українська державність, національна ідея та культура : бібліогр. показн. наук. та публіц. пр. / М.Т. Безотосний ; Полтав. держ. аграр. акад. – Полтава : ПДАА, 2011. – 28 с.
 • 94(477)"1918/1919" Б 40 Безручко, М. Січові Стрільці в боротьбі за державність / М. Безручко. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2019. – 140 с.
 • 94(477)"18/19" Б 73 Богачевська-Хомяк, М. Білим по білому. Жінки у громадському житті України, 1884-1939 / М. Богачевська-Хомяк ; Центр жіночих студій в УКУ. - Перевид., випр. і допов. – Львів : Укр. Католицький ун-т, 2018. – 520 с.
 • 94(477) Б 82 Борисова, О. В. Історія української державності : підручник : у 2 т. Т. 2. 1917-2017 рр. / О. В. Борисова, А. О. Климов ; Луган. нац. аграр. ун-т. – Київ : Кондор, 2019. – 464 с.
 • 63.3(4УКР3)6 Г 12 Гаврилів, І. О. Західна Україна у 1921-1941 роках: нарис історії боротьби за державність : монографія / І. О. Гаврилів. – Львів : Львівська політехніка, 2012. – 472 с.
 • 32(477) Г 14 Гайдуцький, П. І. Біль за Україну = Pain over Ukraine / П. Гайдуцький. – Київ : ДКС Центр, 2019. – 656 с.
 • 94:323.1](477) Г 16 Галушко, К. Український націоналізм : корот. курс з іст. України / К. Галушко. – Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2017. – 125 с.
 • 83.3(4УКР)6 Г 56 Гнатюк, О. Прощання з імперією : українські дискусії про ідентичніст: пер. з пол. / О. Гнатюк. – Київ : Критика, 2005. – 528 с.
 • 63.3(4УКР) Г 68 Горєлов, М. Є. Українська етнічна нація / М. Горєлов, О. Моця, О. Рафальський. – Київ : Еко-продакшн, 2012. – 192 с.
 • 929.6 Г 81 Гречило, А. Б. Наш герб. Українські символи від княжих часів до сьогодення / А. Гречило ; упоряд. й заг. ред. Б. Завітій. – Київ : Родовід, 2018. – 400 с.
 • 94(477)"18/19" Г 85 Грицак, Я. Нарис історії України. Формування модерної нації XIX-XX століття / Я. Грицак. – Київ : Yakaboo Publishing, 2019. – 656 с.
 • 63.3(4УКР)6 Г 87 Громадсько-політична діяльність Володимира Винниченка : до 125-річчя від дня народження: зб. статей. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2006. – 280 с.
 • 63.3(4УКР3)6 Д 55 Добржанський, О. В. Бажаємо до України! Змагання за українську державність на Буковині у спогадах очевидців (1914-1921 рр.): до 90-річчя Буковинського віча 1918 р. / О. В. Добржанський, В. П. Старик. – Одеса : Маяк, 2008. – 1168 с.
 • 63.3(4УКР3)6 Д 55 Добржанський, О. В. Змагання за українську державність на Буковині (1914-1921 рр.) : документи і матеріали / О. Добржанський. – Чернівці : Чернівецька обласна друкарня, 2009. – 512 с.
 • 63.3(4УКР) І-23 Іванченко, Р. Україна від Кия до Кравчука. Короткий нарис історії української державності / Р. Іванченко. – Київ : Український письменник, 1992. – 48 с.
 • 63.3(4УКР) І-90 Історична пам'ять як поле змагань за ідентичність : матеріали «круглого столу», 22 квіт. 2008 р. / ред. Ю. О. Зерній. – Київ : НІСД, 2008. – 68 с.
 • 63.3(4УКР) І-90 Історія України та її державності. Курс лекцій : навч. посіб. для студ. і викл. вузів / ред. Л. Є. Дещинського. – Вид. 5-е, переробл. і доп. – Львів : Львівська політехніка, 2009. – 476 с.
 • 94(477)"16/17" І-90 Історія Української держави. Гетьманат ранньомодерної доби / НАН України, Ін-т історії України ; ред. В. Смолій. – Київ : Арій, 2018. – 720 с.
 • 63.3(4УКР) К 20 Капранов, В. В. Мальована історія Незалежності України / В. В. Капранови. – Київ : Зелений пес, 2016. – 80 с.
 • 94(477.41) К 56 Ковальов, А. В. Як гартувалася державність. Нариси до історії Української революції і Перших Визвольних змагань у Боярці-Будаївці та околицях Києва  / А. Ковальов. – Київ : Вид. Марко Мельник, 2020. – 592 с.
 • 63.3(4УКР) К 72 Костинський, М. Б. Українська легенда. Самовчитель громадянина / М. Б. Костинський. – Вид. 3-тє, доп. – Київ : Фенікс, 2016. – 480 с.
 • 87.6 К 79 Кремень, В. Г. Філософія національної ідеї. Людина. Освіта. Соціум / В. Г. Кремень. – Київ : Грамота, 2010. – 576 с.
 • 94(477:470)"19/20"К 82 Крижанівський, В. П. Ми знову здобули державність. Спогади першого посла незалежної України в Росії / В. Крижанівський ; літ. запис і упоряд. І. Стамбола. – Київ : Темпора, 2021. – 316 с.
 • 63.3(4УК) К 90 Кульчицький, В. С. З історії української державності / В. С. Кульчицький, М. І. Настюк, Б. Й. Тищик. – Львів : Світ, 1992. – 88 с.
 • 63.3(4УКР)6 К 93 Курас, І. Ф. Соборництво і регіоналізм в українському державотворенні (1917-1920 рр.) / І. Ф. Курас, В. Ф. Солдатенко ; Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень НАН України. – Київ : Укрпресполіграфекспо, 2001. – 248 с.
 • 63.3(4УКР)5 М 21 Малюта, О. В. «Просвіти» і Українська Державність (друга половина ХІХ - перша половина ХХ ст.) : до 140-річчя товариства «Просвіта» / О. В. Малюта. – Київ : Просвіта, 2008. – 840 с.
 • 63.3(4УКР)4 М 48 Мельник, Л. Г. Боротьба за українську державність (ХVІІ ст.) / Л. Г. Мельник. – Київ : Освіта, 1995. – 192 с.
 • 63.3(4УКР) М 64 Мірошниченко, Ю. Р. Русь-Україна: становлення державності. : у 2 т. / Ю. Мірошниченко. – Київ : ВАКЛЕР, 2011.
 • Т. І. З найдавніших часів до створення імперії. – 2011. – 744с.
 • Т. ІІ. Від імперії до незалежності. – 2011. – 772с.
 • 63.3(4УКР) М 74 Моісєєнко, І. Ідея гармонії. Українська національна Ідея / І. Моісєєнко. – Київ : Дніпро, 2016. – 176 с.
 • 94(477.8)"19" М 77 Монолатій, І. Зоосад революції. Західноукраїнська державність 1918-1923 років і теорії випадковостей XX – початку XXI сторіч. / І. Монолатій. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2020. – 352 с.
 • 63.3(4УКР)6 М 79 Моренець, В. Земляки Миколи Міхновського в боротьбі за Українську державність / В. Моренець. – Київ : Холодний Яр ; Вінниця : Державна картографічна фабрика, 2012. – 256 с.
 • 63.3(4УКР) Н 28 Народження країни. Від краю до держави : назва, символіка, територія і кордони України / упоряд. К. Галушко. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. – 352 с.
 • 66.5(4УКР) П 12 Павличко, Д. В. Українська національна ідея: ст., виступи, інтерв'ю, док.: в 2 т. Т. 1 / Д. В. Павличко. – Київ : Основи, 2012. – 856 с.
 • 66.5(4УКР) П 12 Павличко, Д. В. Українська національна ідея : ст., виступи, інтерв'ю, док.: в 2 т. Т. 2 / Д. Павличко. – Київ : Основи, 2012. – 848 с.
 • 63.3(4УКР) П 14 Палій, О. 25 перемог України / О. Палій. – Вид. 2-е. – Київ : К.І.С., 2014. – 84 с.
 • 87.3(4УКР) П 19 Пасічник, І. Д. Український месіанізм : монографія / І. Д. Пасічник, П. М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2015. – 220 с.
 • 94(477) Р 32 Революція, державність, нація: Україна на шляху самоствердження (1917-1921 рр.) : матеріали Міжнар. наук. конф., м. Київ, 1-2 черв. 2017 р. / НАН України, Ін-т історії України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Укр. ін-т нац. пам'яті ; упоряд. В. Верстюк [та ін.]. – Київ ; Чернігів : Сівер. центр післядипломної освіти, 2017. – 544 с.
 • 94(477) Р 64 Розмови про Україну. Ярослав Грицак - Іза Хруслінська  / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія", Центр досліджень історії та культури східноєвропейського єврейства, Центр європейських гуманітарних досліджень ; пер. з пол. Богдани Матіяш. – Київ : Дух і Літера, 2018. – 360 с.
 • 63.3(4УКР)6 С 32 Сергійчук, В. Неусвідомлення України. Ставлення світу до Української державності: погляд у 1917-1921 роки з аналізом сьогодення / В. Сергійчук. – Вид. 2-е, доп. – Київ : Вид. Сергійчук М. І., 2012. – 872 с.
 •  63.3(4УКР)6 С 44 Скоропадський, П.П. Спогади. Кінець 1917 – грудень 1918 / П. Скоропадський ; упоряд. І.Гирич. – 2-ге вид. – Київ : Наш формат, 2016. – 480 с.
 • 63.3(4УКР)61 С 60 Солдатенко, В. Ф. Проект «Україна». 1917–1920 рр. Постаті / В. Солдатенко. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 511 с.
 • 63.3(4УКР)6 С 60 Солдатенко, В. Ф. Проект «Україна». 1917–1920 рр. Постаті / В. Солдатенко. – Харків : Фоліо, 2011. – 511 с.
 • 63.3(4УКР) Т 35 Терещенко, Ю. Скарби історичних традицій: нариси з історії української державності / Ю. Терещенко. – Київ : Темпора, 2011. – 560 с.
 • 63.3(4УКР)6 У 31 Удовиченко, О. І. Україна у війні за державність. Історія організаціїї і бойових дій Українських Збройних Сил 1917–1921 / О. І. Удовиченко. – Київ : Україна, 1995. – 206 с.
 • 63.3(4УКР) У 45  Україна. Антологія пам'яток державотворення Х-ХХ ст.: у 10 т. / ред.  І. М. Дзюба [та ін.]. – Київ : Основи, 2008 – 2009 с.
 • Т. 1 : Києворуська держава: суспільно-політична і художня спадщина доби середньовіччя (Х-ХІІІ ст.) / упоряд. О. Сліпушко. – 2009. – 440 с.
 • 63.3(4УКР) У 45 Україна : культурна спадщина, національна свідомість, державність : зб. наук. пр. Вип. 1 / ред. Я. Д. Ісаєвич. – Київ : Наукова думка, 1992. – 226 с.
 • 63.3(4УКР) У 45 Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : зб. наук. пр. Вип. 5. Просфонима. Історичні та філологічні розвідки, присвячені 60-річчю академіка Ярослава Ісаєвича / уклад. Б. Якимович. – Львів : Ін-т українозн. ім. І. Крип'якевича НАН України, 1998. – 752 с.
 • 63.3(4УКР) У 45 Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : зб. наук. пр. Вип. 6. Західно-Українська Народна Республіка: історія і традиції / упоряд. О. Аркуша. – Львів : Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України, 2000. – 374 с.
 • 63.3(4УКР) У 45 Україна : культурна спадщина, національна свідомість, державність : ювілей. зб. на пошану Ф. Стеблія. Вип. 9 / упоряд. : О. Середа, О. Аркуша. – Львів : Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України, 2001. – 648 с.
 • 66.5(4УКР) У 45 Українська державницька ідея. Антологія політичного традиціоналізму / уклад. О. Шокало. – Київ : МАУП, 2007. – 520 с.
 • 91.9:63 У 45 Українська революція і державність, (1917–1920 рр.) : наук.-бібліогр. вид. / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2001. – 816 с.
 • 63.3(4УКР)6 Ш 25 Шаравара, Т. О. Випускники Віленського військового піхотного училища у боротьбі за українську державність (1917–1923 рр.) : монографія / Т. О. Шаравара. – Київ : Ліра-К, 2016. – 216 с.
 • 63.3(4УКР) Ш 37 Шевчук, В. О. Національна ідея в Україні, зокрема національно-визвольна, та її подвижники: істор. нарис / В. О. Шевчук. – Київ : МАУП, 2006. – 272 с.
 • 63.3(4УКР)4 Ш 37 Шевчук, В. О. Козацька держава як ідея в системі суспільно-політичного мислення XVI-XVIII ст. У 2 кн. Кн. 1 / В. Шевчук. – Київ : Грамота, 2007. – 720 с.
 • 63.3(4УКР)6 Ш 66 Шкільник, М. Україна у боротьбі за державність в 1917-1921 рр.: спомини і роздуми / М. Шкільник. – Київ : Кліо, 2016. – 512 с.
 • 94(477)16/17" Щ 61 Щербак, В. О. Державна ідея в ранньомодерній Україні : монографія / В. Щербак. – Вінниця : Твори, 2019. – 220 с.
 • 63.3(4УКР) Ю 71 Юрій, М. Ф. Соціокультурний світ України : монографія / М. Ф. Юрій. – 2-е вид. – Київ : Кондор, 2008. – 738 с.
 • 811.161.2 Ю 99 Ющук, І. П. Мова – найбільший скарб: статті / І. П. Ющук. – Тернопіль : Навч. кн.-Богдан, 2020. – 358 с.
 • 63.3(4УКР)6 Я 60 Яневський, Д. Б. Проект «Україна». Грушевський. Скоропадський. Петлюра. Таємна історія української державності / Д. Яневський. – Харків : Прапор, 2012. – 921 с.