Мистецтво управління грошима

Гроші –  один з найбільших винаходів людства. Вони є специфічним товаром, що має властивість обмінюватися на будь-який інший товар, тобто загальним еквівалентом. Їхня поява сприяла розвитку обміну та торгівлі. Важко уявити без них нормальне функціонування світової економіки.

Гроші зачаровують багатьох  людей. Заради них вони працюють, переступають закон, придумують способи отримати їх і способи витратити їх. Люди майже все зроблять задля грошей, і гроші майже все роблять задля людей. Саме у грошах ми одержуємо зарплати, гонорари, дивіденди. У грошовому вимірі плануються і сімейні бюджети, й бюджети фірм, і бюджети країн.

Коли ж і за яких обставин з’явився цей дивовижний і водночас фундаментальний винахід людства? Яким чином він був вдосконалений, що може чекати гроші у майбутньому? Як і коли з’явилися, а також які гроші були у минулі часи в обігу на території України?

 

1.336.7 А 47 Алєксєєв, І. В. Гроші та кредит : навч. посіб. / І. В. Алєксєєв, М. К. Бондарчук ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів : Львівська політехніка, 2017. – 216 с.

2.336.7 Б 23 Бандурка, О. М. Гроші та кредит : підруч. для студ. ВНЗ / О. М. Бандурка, В. В. Глущенко, А. С. Глущенко. – 2-ге вид., допов. і перероб. – Львів : Магнолія 2006, 2018. – 368 с.

3.336 В 61 Вовчак, О. Д. Гроші та кредит : навч. посіб. для студ. ВНЗ / О. Д. Вовчак, І. Є. Бучко, З. Р. Костак ; Львів. комерц. акад. – Київ : ЦУЛ, 2017. – 424 с.

4.336 В 68 Волошин, В. С. Феномен денег : монография / В. С. Волошин, Н. Г. Белопольский. – Киев : Освита Украины, 2018. – 462 с.

5.005 Г 47 Гільбо, К. Пасивний заробіток. Як перетворити ідею на гроші за 27 днів / К. Гільбо ; пер. з англ. Олександра Асташова. – Київ : Наш Формат, 2019. – 240 с.

6.36.7 Г 56 Гнатишак, М. Державні гроші України 1917-1920 років / М. Гнатишак. – Репр. вид. – Київ : ЦУЛ, 2021. – 376 с.

7.336.7 Д 53 Дмитренко, В. В. Історія грошей / В. В. Дмитренко, М. Ю. Відейко. – Харків : Фоліо, 2019. – 123 с.

8.339.9 Є 69 Єргін,Д. Великий куш. Всесвітня історія боротьби за владу, гроші, нафту / Єргін Д; пер. з англ. Л. Герасимчука . – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2020. – 976 с.

9.004 К 93 Курко, М. Н. Криптологія : навч. посіб. / М. Н. Курко, П. М.

Лісовський, Ю. П. Лісовська. – Київ : Кондор, 2020. – 248 с.

10.336.7 Л 96 Лютий, І. О. Цифрові токени у фінансуванні приватного бізнесу : монографія / І. О. Лютий, А. Ю. Карпич ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Ліра-К, 2020. – 188 с.

11.336.7 М 52 Мероник, А. Золотий грааль криптовалютного трейдингу. Нотатки фахівця про те, як можна прогнозувати зміну цін на криптовалюти і заробляти (або ні) на цьому гроші / А. Мероник. – Чернівці : Книги-ХХІ, 2020.  – 176 с.

12.336 М 87 Мошенський, С. З. Більше ніж гроші. Фінансова історія людства / С. Мошенський.– Київ : Саміт-Книга, 2021. – 486 с.

13.330.5 О-76 Остапів, Л. Малюк та бюджет. Як українським батькам виховати фінансово успішних дітей / Л. Остапів. – Київ : Yakaboo Publishing, 2020. – 224 с.

14.339.7 Т 35 Тернер, Е. Між боргом та дияволом: гроші, кредит і реформування глобальних фінансів / Тернер ; пер. з англ. Т. Унковської. – Львів : Апріорі, 2020. – 416 с.

15.336 Т 41 Тимохова, Г. Б. Фінанси, гроші та кредит : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Г. Б. Тимохова. – Київ : Кондор, 2019. – 592 с.

16.Захарченко, В. І. Розвиток електронних форм грошового обігу як базовий тренд фінтеху / В. І. Захарченко // Економічний журнал Одеського політехнічного університету. – 2022. – № 3. – С. 22-36.

17льницький, О. Фінансово-правовий аналіз грошової емісії в Україні / О. Ільницький // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2016. – № 62. – С. 107-118.

18.Кремень, О. І. Сутність і особливості грошових потоків підприємства / О. І. Кремень, Т. М. Лаврентьєва // Економіка. Фінанси. Право. – 2018. – № 11. – С. 17-20.

19.Стовпова, А. С. Удосконалення обліку електронних грошей на основі використання нового рахунку 32 "Електронні гроші" / А. С. Стовпова // Інвестиції: практика та досвід. – 2021. – № 6. – С. 35-41.

Поділитися:

Мистецтво управління грошима


Гроші –  один з найбільших винаходів людства. Вони є специфічним товаром, що має властивість обмінюватися на будь-який інший товар, тобто загальним еквівалентом. Їхня поява сприяла розвитку обміну та торгівлі. Важко уявити без них нормальне функціонування світової економіки.

Гроші зачаровують багатьох  людей. Заради них вони працюють, переступають закон, придумують способи отримати їх і способи витратити їх. Люди майже все зроблять задля грошей, і гроші майже все роблять задля людей. Саме у грошах ми одержуємо зарплати, гонорари, дивіденди. У грошовому вимірі плануються і сімейні бюджети, й бюджети фірм, і бюджети країн.

Коли ж і за яких обставин з’явився цей дивовижний і водночас фундаментальний винахід людства? Яким чином він був вдосконалений, що може чекати гроші у майбутньому? Як і коли з’явилися, а також які гроші були у минулі часи в обігу на території України?

 

1.336.7 А 47 Алєксєєв, І. В. Гроші та кредит : навч. посіб. / І. В. Алєксєєв, М. К. Бондарчук ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів : Львівська політехніка, 2017. – 216 с.

2.336.7 Б 23 Бандурка, О. М. Гроші та кредит : підруч. для студ. ВНЗ / О. М. Бандурка, В. В. Глущенко, А. С. Глущенко. – 2-ге вид., допов. і перероб. – Львів : Магнолія 2006, 2018. – 368 с.

3.336 В 61 Вовчак, О. Д. Гроші та кредит : навч. посіб. для студ. ВНЗ / О. Д. Вовчак, І. Є. Бучко, З. Р. Костак ; Львів. комерц. акад. – Київ : ЦУЛ, 2017. – 424 с.

4.336 В 68 Волошин, В. С. Феномен денег : монография / В. С. Волошин, Н. Г. Белопольский. – Киев : Освита Украины, 2018. – 462 с.

5.005 Г 47 Гільбо, К. Пасивний заробіток. Як перетворити ідею на гроші за 27 днів / К. Гільбо ; пер. з англ. Олександра Асташова. – Київ : Наш Формат, 2019. – 240 с.

6.36.7 Г 56 Гнатишак, М. Державні гроші України 1917-1920 років / М. Гнатишак. – Репр. вид. – Київ : ЦУЛ, 2021. – 376 с.

7.336.7 Д 53 Дмитренко, В. В. Історія грошей / В. В. Дмитренко, М. Ю. Відейко. – Харків : Фоліо, 2019. – 123 с.

8.339.9 Є 69 Єргін,Д. Великий куш. Всесвітня історія боротьби за владу, гроші, нафту / Єргін Д; пер. з англ. Л. Герасимчука . – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2020. – 976 с.

9.004 К 93 Курко, М. Н. Криптологія : навч. посіб. / М. Н. Курко, П. М.

Лісовський, Ю. П. Лісовська. – Київ : Кондор, 2020. – 248 с.

10.336.7 Л 96 Лютий, І. О. Цифрові токени у фінансуванні приватного бізнесу : монографія / І. О. Лютий, А. Ю. Карпич ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Ліра-К, 2020. – 188 с.

11.336.7 М 52 Мероник, А. Золотий грааль криптовалютного трейдингу. Нотатки фахівця про те, як можна прогнозувати зміну цін на криптовалюти і заробляти (або ні) на цьому гроші / А. Мероник. – Чернівці : Книги-ХХІ, 2020.  – 176 с.

12.336 М 87 Мошенський, С. З. Більше ніж гроші. Фінансова історія людства / С. Мошенський.– Київ : Саміт-Книга, 2021. – 486 с.

13.330.5 О-76 Остапів, Л. Малюк та бюджет. Як українським батькам виховати фінансово успішних дітей / Л. Остапів. – Київ : Yakaboo Publishing, 2020. – 224 с.

14.339.7 Т 35 Тернер, Е. Між боргом та дияволом: гроші, кредит і реформування глобальних фінансів / Тернер ; пер. з англ. Т. Унковської. – Львів : Апріорі, 2020. – 416 с.

15.336 Т 41 Тимохова, Г. Б. Фінанси, гроші та кредит : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Г. Б. Тимохова. – Київ : Кондор, 2019. – 592 с.

16.Захарченко, В. І. Розвиток електронних форм грошового обігу як базовий тренд фінтеху / В. І. Захарченко // Економічний журнал Одеського політехнічного університету. – 2022. – № 3. – С. 22-36.

17льницький, О. Фінансово-правовий аналіз грошової емісії в Україні / О. Ільницький // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2016. – № 62. – С. 107-118.

18.Кремень, О. І. Сутність і особливості грошових потоків підприємства / О. І. Кремень, Т. М. Лаврентьєва // Економіка. Фінанси. Право. – 2018. – № 11. – С. 17-20.

19.Стовпова, А. С. Удосконалення обліку електронних грошей на основі використання нового рахунку 32 "Електронні гроші" / А. С. Стовпова // Інвестиції: практика та досвід. – 2021. – № 6. – С. 35-41.