Декларація про державний суверенітет України – основа Української держави

16 липня Україна відзначає 33-річницю знаменної події – ухвалення Верховною Радою УРСР 16 липня 1990 року Декларації про державний суверенітет України. Декларація стала першим актом Верховної Ради, який визначив демократичні цілі та принципи українського державотворення, знаменував собою початок новітнього етапу історії нашого народу.

Ухвалення Декларації про державний суверенітет України було яскравим проявом волі українців до незалежності, усвідомлення необхідності державного будівництва. Це відповідальне рішення українського парламенту репрезентувало народ України як самостійного і незалежного суб’єкта політики.

Декларація ґрунтувалася на попередньому досвіді державотворення, який сформував у суспільстві своєрідну «пам’ять державності», – традиціях Київської Русі, Козацької держави, Української Народної Республіки, Української держави, Pахідноукраїнської Народної Республіки, Карпатської України, Державного Центру УНР в екзилі.

Декларація складалася з преамбули й 10 розділів, і проголошувала державний суверенітет України як верховенство, самостійність, повноту та неподільність влади республіки в межах її території, незалежність і рівноправність у зовнішніх зносинах.

Територія УРСР в існуючих кордонах проголошувалася недоторканною. Декларація утверджувала виключне право українського народу на володіння, користування та розпорядження національним багатством своєї країни. Проголошено право країни на власні збройні сили, внутрішні війська, органи державної безпеки. Україна брала зобов’язання не поширювати, не виготовляти й не нарощувати ядерну зброю. Майбутня зовнішня політика України вбачалася як нейтральна, першочерговим її завданням визначалося забезпечення національних інтересів України. Державна влада здійснюється за принципом її поділу на законодавчу, виконавчу і судову. Відносини України з іншими республіками будуються на основі договорів, які визнають рівноправність, взаємоповагу і невтручання у внутрішні справи.

Декларація про державний суверенітет України стала основою для «Акту проголошення незалежності України», ухваленого Верховною Радою 24 серпня 1991 року. Фактично з Декларації розпочався історичний процес новітнього державотворення України.

В рамках відзначення 33-ї річниці з дня ухвалення Декларації про державний суверенітет України у секторі правової інформації організовано книжкову виставку «Декларація про державний суверенітет України – основа Української держави». 

Список документів книжкової виставки

“Важко переоцінити Декларацію про державний суверенітет та її значення для України. Проте проголосити – це одне, а виконувати інше. Необхідно постійно наповнювати змістом саме поняття “Декларація про незалежність”, “державний суверенітет”. Це значить – демонструвати здатність жити своїм життям, своїм розумом, своїми силами і задіяти весь арсенал та всі можливості, які є у держави”.

Віктор Мусіяка

 • 341 Б 18 Баймуратов, М. О. Модифікації державного суверенітету в умовах європейської інтеграції в контексті взаємовідносин Європейського Союзу з державами-членами : монографія / М. О. Баймуратов, Ю. С. Хоббі ; Маріупольський держ. ун-т, Представництво Європ. орг. публ. права в Україні. – Суми : Університетська книга, 2017. – 300 с.
 • 9(4УКР) Ш 46 Від Декларації – до Конституції // Шемшученко Ю. С. Вибране / Ю. С. Шемшученко. – Київ, 2005. – С. 109–115.
 • 9(4УКР)300 Д 28 Декларація про державний суверенітет України. Історія прийняття, документи, свідчення / Асоціація народних депутатів України. – Житомир : Рута, 2010. – 868 с.
 • 9(4УКР)300 Д 36 Державотворення і правотворення в Україні : монографія / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького ; ред. Ю. С. Шемшученко. – Київ : [б. и.], 2001. – 656 с.
 • 3(4УКР) З-46 Здобуття незалежності України 1991. Історія проголошення, документи, свідчення. У 2 т. Т. 1 / Асоц. нар. деп. України. – Житомир : Рута, 2011. – 752 с.
 • 9(4УКР)300 К 65 Конституція і народний суверенітет в Україні: проблеми теорії і практики реалізації : зб. наук. пр. / за заг. ред. : В. М. Кампа, М. В. Савчина. – Київ : Час Друку, 2008. – 270 с.
 • 300 К 96 Куян, І. А. Суверенітет: проблеми теорії і практики: конституційно-правовий аспект : монографія / І. А. Куян ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – Київ : Академія, 2013. – 560 с.
 • 32 С 83 Руденко, А. Ф. Громадська самоорганізація на підконтрольних Україні територіях Донецької та Луганської областей як чинник зміцнення державного суверенітету / А. Ф. Руденко // Стратег. пріоритети / Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ, 2018. – № 2(47). – С. 25–30.
 • 3(4УКР)6 У 45 Україна: утвердження незалежної держави (1991-2001) / ред. В. М. Литвин. – Київ : Альтернативи, 2001. – 704 с.
 • Андрусишин, А. Юридичні та фактичні підстави незалежності Української держави / Б. Андрусишин // Вісн. Акад. правов. наук України. – 2012. – № 4. – С. 114–122.
 • Гончаренко, В. Декларація про державний суверенітет України (1990 р.) та її роль в історії творення незалежної Української держави / В. Гончаренко // Вісн. Акад. правов. наук України. – 2010. – № 2. – С. 85–95.
 • Колісник, В. Національний суверенітет та право нації на самовизначення / В. Колісник // Вісн. Акад. правов. наук України. – 2001. – № 1. – С. 33–39.
 • Корнєєв, А. Декларація про державний суверенітет України як засновок Конституції України / А. Корнєєв // Вісн. Централ. виборч. комісії. – 2010. – № 2. – С. 94–97.
 • Кравцова, З. С. Зміст народного суверенітету та представницької демократії в Україні / З. С. Кравцова // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2018. – № 1. – С. 75–79.
 • Прієшкіна, О. В. Декларація про державний суверенітет та її роль у становленні української держави / О. В. Прієшкіна // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2011. – № 1. – С. 91–94.
 • Прієшкіна, О. Декларація про державний суверенітет України: досвід концептуального дослідження / О. Прієшкіна // Юридич. вісн. – 2012. – № 3. – С. 13–17.
 • Рудик, П. А. Декларація про державний суверенітет України – початок новітнього конституціоналізму в Україні : громадсько-політична література / П.А. Рудик // Держава і право. – 2007. – Вип. 35. – С. 132–139.
 • Саннікова, М. В. До питання про значення декларації про державний суверенітет / М. В. Саннікова // Університ. наук. зап. : часоп. Хмельниц. ун-ту упр. та права. – 2013. – Вип. 1. – С. 65–72.
 • Сухонос, В. Декларація про державний суверенітет України як основний чинник формування інституту глави держави / В. Сухонос // Віче. – 2010. – № 18. – С. 10–12.

Підготувала Катерина Осадчук,

бібліотекар І категорії сектору правової інформації

Поділитися:

Декларація про державний суверенітет України


16 липня Україна відзначає 33-річницю знаменної події – ухвалення Верховною Радою УРСР 16 липня 1990 року Декларації про державний суверенітет України. Декларація стала першим актом Верховної Ради, який визначив демократичні цілі та принципи українського державотворення, знаменував собою початок новітнього етапу історії нашого народу.

Ухвалення Декларації про державний суверенітет України було яскравим проявом волі українців до незалежності, усвідомлення необхідності державного будівництва. Це відповідальне рішення українського парламенту репрезентувало народ України як самостійного і незалежного суб’єкта політики.

Декларація ґрунтувалася на попередньому досвіді державотворення, який сформував у суспільстві своєрідну «пам’ять державності», – традиціях Київської Русі, Козацької держави, Української Народної Республіки, Української держави, Pахідноукраїнської Народної Республіки, Карпатської України, Державного Центру УНР в екзилі.

Декларація складалася з преамбули й 10 розділів, і проголошувала державний суверенітет України як верховенство, самостійність, повноту та неподільність влади республіки в межах її території, незалежність і рівноправність у зовнішніх зносинах.

Територія УРСР в існуючих кордонах проголошувалася недоторканною. Декларація утверджувала виключне право українського народу на володіння, користування та розпорядження національним багатством своєї країни. Проголошено право країни на власні збройні сили, внутрішні війська, органи державної безпеки. Україна брала зобов’язання не поширювати, не виготовляти й не нарощувати ядерну зброю. Майбутня зовнішня політика України вбачалася як нейтральна, першочерговим її завданням визначалося забезпечення національних інтересів України. Державна влада здійснюється за принципом її поділу на законодавчу, виконавчу і судову. Відносини України з іншими республіками будуються на основі договорів, які визнають рівноправність, взаємоповагу і невтручання у внутрішні справи.

Декларація про державний суверенітет України стала основою для «Акту проголошення незалежності України», ухваленого Верховною Радою 24 серпня 1991 року. Фактично з Декларації розпочався історичний процес новітнього державотворення України.

В рамках відзначення 33-ї річниці з дня ухвалення Декларації про державний суверенітет України у секторі правової інформації організовано книжкову виставку «Декларація про державний суверенітет України – основа Української держави». 

Список документів книжкової виставки

“Важко переоцінити Декларацію про державний суверенітет та її значення для України. Проте проголосити – це одне, а виконувати інше. Необхідно постійно наповнювати змістом саме поняття “Декларація про незалежність”, “державний суверенітет”. Це значить – демонструвати здатність жити своїм життям, своїм розумом, своїми силами і задіяти весь арсенал та всі можливості, які є у держави”.

Віктор Мусіяка

 • 341 Б 18 Баймуратов, М. О. Модифікації державного суверенітету в умовах європейської інтеграції в контексті взаємовідносин Європейського Союзу з державами-членами : монографія / М. О. Баймуратов, Ю. С. Хоббі ; Маріупольський держ. ун-т, Представництво Європ. орг. публ. права в Україні. – Суми : Університетська книга, 2017. – 300 с.
 • 9(4УКР) Ш 46 Від Декларації – до Конституції // Шемшученко Ю. С. Вибране / Ю. С. Шемшученко. – Київ, 2005. – С. 109–115.
 • 9(4УКР)300 Д 28 Декларація про державний суверенітет України. Історія прийняття, документи, свідчення / Асоціація народних депутатів України. – Житомир : Рута, 2010. – 868 с.
 • 9(4УКР)300 Д 36 Державотворення і правотворення в Україні : монографія / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького ; ред. Ю. С. Шемшученко. – Київ : [б. и.], 2001. – 656 с.
 • 3(4УКР) З-46 Здобуття незалежності України 1991. Історія проголошення, документи, свідчення. У 2 т. Т. 1 / Асоц. нар. деп. України. – Житомир : Рута, 2011. – 752 с.
 • 9(4УКР)300 К 65 Конституція і народний суверенітет в Україні: проблеми теорії і практики реалізації : зб. наук. пр. / за заг. ред. : В. М. Кампа, М. В. Савчина. – Київ : Час Друку, 2008. – 270 с.
 • 300 К 96 Куян, І. А. Суверенітет: проблеми теорії і практики: конституційно-правовий аспект : монографія / І. А. Куян ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – Київ : Академія, 2013. – 560 с.
 • 32 С 83 Руденко, А. Ф. Громадська самоорганізація на підконтрольних Україні територіях Донецької та Луганської областей як чинник зміцнення державного суверенітету / А. Ф. Руденко // Стратег. пріоритети / Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ, 2018. – № 2(47). – С. 25–30.
 • 3(4УКР)6 У 45 Україна: утвердження незалежної держави (1991-2001) / ред. В. М. Литвин. – Київ : Альтернативи, 2001. – 704 с.
 • Андрусишин, А. Юридичні та фактичні підстави незалежності Української держави / Б. Андрусишин // Вісн. Акад. правов. наук України. – 2012. – № 4. – С. 114–122.
 • Гончаренко, В. Декларація про державний суверенітет України (1990 р.) та її роль в історії творення незалежної Української держави / В. Гончаренко // Вісн. Акад. правов. наук України. – 2010. – № 2. – С. 85–95.
 • Колісник, В. Національний суверенітет та право нації на самовизначення / В. Колісник // Вісн. Акад. правов. наук України. – 2001. – № 1. – С. 33–39.
 • Корнєєв, А. Декларація про державний суверенітет України як засновок Конституції України / А. Корнєєв // Вісн. Централ. виборч. комісії. – 2010. – № 2. – С. 94–97.
 • Кравцова, З. С. Зміст народного суверенітету та представницької демократії в Україні / З. С. Кравцова // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2018. – № 1. – С. 75–79.
 • Прієшкіна, О. В. Декларація про державний суверенітет та її роль у становленні української держави / О. В. Прієшкіна // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2011. – № 1. – С. 91–94.
 • Прієшкіна, О. Декларація про державний суверенітет України: досвід концептуального дослідження / О. Прієшкіна // Юридич. вісн. – 2012. – № 3. – С. 13–17.
 • Рудик, П. А. Декларація про державний суверенітет України – початок новітнього конституціоналізму в Україні : громадсько-політична література / П.А. Рудик // Держава і право. – 2007. – Вип. 35. – С. 132–139.
 • Саннікова, М. В. До питання про значення декларації про державний суверенітет / М. В. Саннікова // Університ. наук. зап. : часоп. Хмельниц. ун-ту упр. та права. – 2013. – Вип. 1. – С. 65–72.
 • Сухонос, В. Декларація про державний суверенітет України як основний чинник формування інституту глави держави / В. Сухонос // Віче. – 2010. – № 18. – С. 10–12.

Підготувала Катерина Осадчук,

бібліотекар І категорії сектору правової інформації