Книжкова виставка «Цифрова ідентифікація: переваги інформаційного середовища»

В умовах сьогодення, коли відбувається розвиток новітніх технологій, цифровізація економіки відіграє суттєву роль в економічному зростанні країни.

Цифровізація є рушійною силою розвитку сучасного суспільства  усіх сфер діяльності. Вона має переваги для ринку праці та економічного зростання вцілому.

Розвиток інформаційних технологій суттєво впливає та змінює спосіб життя людини. Відбувається цифровізація усіх сфер її життя. Держава, бізнес та населення стають активними споживачами цифрових технологій: Інтернет речей, роботизація та кіберсистеми, штучний інтелект, великі дані, безпаперові технології, адитивні технології, хмарні та туманні обчислення, безпілотні та мобільні технології, біометричні, квантові технології, технології ідентифікації, блокчейн тощо.

Перевагами цифрової економіки є швидке отримання бажаного товару чи послуги, зменшення їх вартості для кінцевого споживача внаслідок зменшення числа посередників, а також спрощення схеми пошуку постачальників та споживачів.

Цифровізація економіки має свої переваги і ряд недоліків, але вона сприяє створенню рівних можливостей для людей незалежно від їх статі і віку.

Відділ новітніх технологій, економічних і юридичних наук запрошує переглянути книжкову виставку «Цифрова ідентифікація: переваги інформаційного середовища», яка буде цікава студентам закладів вищої освіти, представникам бізнесу та всім тим, хто займається бізнесом в інтернеті. На виставці представлені документи й публікації з фондів ВОУНБ імені Валентина Отамановського.

 

 

«У світі цифрової економіки громадяни, бізнес, держава є учасниками невидимої взаємодії одне з одним через інтернет і різноманітні онлайн-системи, а тому для встановлення довіри,

здійснення відповідних транзакцій та отримання електронних послуг ідентифікація громадянина чи підприємства є важливим кроком».

                                                                                       М. Федоров

                         

67.9(4УКР)304 У 45 Україна. Закони. Закон України "Про захист персональних даних" : чинне законодавство зі змін. та допов. станом на 25 трав. 2015 р.: офіц. текст / Україна. Закони. – Київ : Вид. Паливода А. В., 2015. – 20 с.

347.77 І-92 IT-сфера в Україні. Законодавство. Судова практика. Коментар / за заг. ред.: Т. В. Бачинського, Р. І. Радейко. – Київ : Юрінком Інтер, 2018. – 360 с.

664 А 64 Аналіз методів експертизи якості, ідентифікації та виявлення фальсифікації харчових продуктів і сировини : монографія / Т. М. Приліпко [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Подільський держ. ун-т. – Вінниця : Твори, 2023.– 416 с.

004.7 Г 85 Грінгард, С. Інтернет речей  = The Internet of Things / С. Грінгард ; пер. з англ. Л. Герасимчука. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2018. – 176 с.

004 Є 79 Єрукаєв, А. В. Моделі і методи ідентифікації параметрів при виборі земельних ділянок для об'єктів будівництва : автореф. дис. / А. В. Єрукаєв ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ : КНУБА, 2018.– 20 с.

004.7 К 33 Кейс, С. IT-цунамі. Як бізнесу вижити в третій хвилі інтернету / С. Кейс ; пер. з англ. Ю. Максименко. – Київ : K.Fund, 2017. – 192 с.

378 К 66 Корж, Р. О. Формування та ідентифікація інформаційного образу закладу вищої освіти у соціальних середовищах Інтернету : автореф. дис. / Р. О. Корж. – Київ : КНУБА, 2019. – 40 с.

681.5 К 82 Крих, Г. Б. Ідентифікація та моделювання технологічних об'єктів. Лабораторний практикум : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Г. Крих, Г. Матіко ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів : Львівська політехніка, 2017. – 156 с.

004.7 М 64 Миронюк, К. Створи і запусти прибутковий SaaS бізнес. Без залучення інвестицій та технічного досвіду / К. Миронюк. – Київ : Кінцевий бенефіціар, 2019. – 160 с.

67.9(4УКР)304 Н 34 Науково-практичний коментар до Закону України "Про доступ до публічної інформації" / Центр суспільних медіа, Міжнародний фонд "Відродження", Програма сприяння Парламенту II. Програма розвитку законотворчої політики ; заг. ред. Д. Котляр. – Київ : Гнозис, 2012. – 336 с.

347.77 О-75 Основи ІТ-права : навч. посіб. / Нац. ун-т "Львівська політехніка", ННІ права та психології ; за заг. ред. Т. В. Бачинського. – 3-тє вид., допов. і перероб. – Київ : Юрінком Інтер, 2020. – 244 с.

67.51 Р 57 Рішення Європейського суду з прав людини щодо доступу до інформації / Ін-т Медіа Права ; за заг. ред.: Т. С. Шевченка, О. М. Павліченка. – Київ : Вид. Москаленко О. М., 2015. – 200 с.

004.9 Р 79 Роуз, Д. Дивовижні технології. Дизайн та інтернет речей = Enchanted Objects: Design, Human Desire, and the Internet of Things / Д. Роуз ; пер. з англ. Д. Гломозди. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2018. – 336 с.

336 С 34 Сідельникова, Л. П. Фінансові дисбаланси в економіці: особливості ідентифікації та механізми корекції : монографія / Л. П. Сідельникова, О. С. Новосьолова. – Херсон : ОЛДІ-плюс, 2018. – 232 с.

004.7 С 54 Соболєва, Л. Феномен Instagram 2.0. Усі нові фішки = Феномен "Инстаграма" 2.0. Все новые фишки / Л. Соболєва ; пер. А. Долгая. – 3-тє вид. – Київ : BookChef : Форс Україна : АСТ, 2019. – 288 с.

Гетманцев, М. О. Електронна комерція у сучасному праворозумінні / М. О. Гетманцев // Юридич. Україна. – 2021. – № 10. – С. 6–15.

Довгая, Г. Електронний підпис не підпадає під усунення невідповідностей протягом 24 годин / Г. Довгая // Радник в сфері державних закупівель. – 2020. – № 9. – С. 45.

Догадіна, О. Дев'ять змін від МОЗ, які треба врахувати в роботі з е-лікарняними / О. Догадіна // Кадровик 01. –2021. – № 11. – С. 33–41.

Догадіна, О. Як відобразити е-лікарняний у протоколі комісії із соцстраху / О. Догадіна, І. Іванченко // Кадровик 01. – 2021. – № 10. – С. 58–63.

Зеліско, І. М. Інформаційна підтримка інноваційної діяльності підприємств / І. М. Зеліско, Д. Ю. Носов // Економіка. Менеджмент. Бізнес. – 2020. – № 4. – С. 27–30.

Крегул, Ю. Гармонізація системи регулювання електронної комерції України з ЄС / Ю. Крегул, В. Батрименко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2019.– № 1. – С. 13–25.

Крегул, Ю. Правове регулювання міжнародної електронної комерції / Ю. Крегул, В. Батрименко, В. Бартименко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2018. – № 2. – С. 136–147

Пашорін, В. Технології безпеки криптовалюти та блокчейн-мережі / В Пашорін // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2019. – № 3. – С. 93–101.

Процедура оформлення трудових відносин // Податки & бухоблік. Спецвипуск. – 2021.– 18 листопада, № 92.– С. 13–18.

Самойленко, Г. Веб - технології у міжнародній торгівлі / Г. Самойленко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2018. – № 6. – С. 55–61.

 

Поділитися:

Цифрова ідентифікація: переваги інформаційного середовища


В умовах сьогодення, коли відбувається розвиток новітніх технологій, цифровізація економіки відіграє суттєву роль в економічному зростанні країни.

Цифровізація є рушійною силою розвитку сучасного суспільства  усіх сфер діяльності. Вона має переваги для ринку праці та економічного зростання вцілому.

Розвиток інформаційних технологій суттєво впливає та змінює спосіб життя людини. Відбувається цифровізація усіх сфер її життя. Держава, бізнес та населення стають активними споживачами цифрових технологій: Інтернет речей, роботизація та кіберсистеми, штучний інтелект, великі дані, безпаперові технології, адитивні технології, хмарні та туманні обчислення, безпілотні та мобільні технології, біометричні, квантові технології, технології ідентифікації, блокчейн тощо.

Перевагами цифрової економіки є швидке отримання бажаного товару чи послуги, зменшення їх вартості для кінцевого споживача внаслідок зменшення числа посередників, а також спрощення схеми пошуку постачальників та споживачів.

Цифровізація економіки має свої переваги і ряд недоліків, але вона сприяє створенню рівних можливостей для людей незалежно від їх статі і віку.

Відділ новітніх технологій, економічних і юридичних наук запрошує переглянути книжкову виставку «Цифрова ідентифікація: переваги інформаційного середовища», яка буде цікава студентам закладів вищої освіти, представникам бізнесу та всім тим, хто займається бізнесом в інтернеті. На виставці представлені документи й публікації з фондів ВОУНБ імені Валентина Отамановського.

 

 

«У світі цифрової економіки громадяни, бізнес, держава є учасниками невидимої взаємодії одне з одним через інтернет і різноманітні онлайн-системи, а тому для встановлення довіри,

здійснення відповідних транзакцій та отримання електронних послуг ідентифікація громадянина чи підприємства є важливим кроком».

                                                                                       М. Федоров

                         

67.9(4УКР)304 У 45 Україна. Закони. Закон України "Про захист персональних даних" : чинне законодавство зі змін. та допов. станом на 25 трав. 2015 р.: офіц. текст / Україна. Закони. – Київ : Вид. Паливода А. В., 2015. – 20 с.

347.77 І-92 IT-сфера в Україні. Законодавство. Судова практика. Коментар / за заг. ред.: Т. В. Бачинського, Р. І. Радейко. – Київ : Юрінком Інтер, 2018. – 360 с.

664 А 64 Аналіз методів експертизи якості, ідентифікації та виявлення фальсифікації харчових продуктів і сировини : монографія / Т. М. Приліпко [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Подільський держ. ун-т. – Вінниця : Твори, 2023.– 416 с.

004.7 Г 85 Грінгард, С. Інтернет речей  = The Internet of Things / С. Грінгард ; пер. з англ. Л. Герасимчука. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2018. – 176 с.

004 Є 79 Єрукаєв, А. В. Моделі і методи ідентифікації параметрів при виборі земельних ділянок для об'єктів будівництва : автореф. дис. / А. В. Єрукаєв ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ : КНУБА, 2018.– 20 с.

004.7 К 33 Кейс, С. IT-цунамі. Як бізнесу вижити в третій хвилі інтернету / С. Кейс ; пер. з англ. Ю. Максименко. – Київ : K.Fund, 2017. – 192 с.

378 К 66 Корж, Р. О. Формування та ідентифікація інформаційного образу закладу вищої освіти у соціальних середовищах Інтернету : автореф. дис. / Р. О. Корж. – Київ : КНУБА, 2019. – 40 с.

681.5 К 82 Крих, Г. Б. Ідентифікація та моделювання технологічних об'єктів. Лабораторний практикум : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Г. Крих, Г. Матіко ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів : Львівська політехніка, 2017. – 156 с.

004.7 М 64 Миронюк, К. Створи і запусти прибутковий SaaS бізнес. Без залучення інвестицій та технічного досвіду / К. Миронюк. – Київ : Кінцевий бенефіціар, 2019. – 160 с.

67.9(4УКР)304 Н 34 Науково-практичний коментар до Закону України "Про доступ до публічної інформації" / Центр суспільних медіа, Міжнародний фонд "Відродження", Програма сприяння Парламенту II. Програма розвитку законотворчої політики ; заг. ред. Д. Котляр. – Київ : Гнозис, 2012. – 336 с.

347.77 О-75 Основи ІТ-права : навч. посіб. / Нац. ун-т "Львівська політехніка", ННІ права та психології ; за заг. ред. Т. В. Бачинського. – 3-тє вид., допов. і перероб. – Київ : Юрінком Інтер, 2020. – 244 с.

67.51 Р 57 Рішення Європейського суду з прав людини щодо доступу до інформації / Ін-т Медіа Права ; за заг. ред.: Т. С. Шевченка, О. М. Павліченка. – Київ : Вид. Москаленко О. М., 2015. – 200 с.

004.9 Р 79 Роуз, Д. Дивовижні технології. Дизайн та інтернет речей = Enchanted Objects: Design, Human Desire, and the Internet of Things / Д. Роуз ; пер. з англ. Д. Гломозди. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2018. – 336 с.

336 С 34 Сідельникова, Л. П. Фінансові дисбаланси в економіці: особливості ідентифікації та механізми корекції : монографія / Л. П. Сідельникова, О. С. Новосьолова. – Херсон : ОЛДІ-плюс, 2018. – 232 с.

004.7 С 54 Соболєва, Л. Феномен Instagram 2.0. Усі нові фішки = Феномен "Инстаграма" 2.0. Все новые фишки / Л. Соболєва ; пер. А. Долгая. – 3-тє вид. – Київ : BookChef : Форс Україна : АСТ, 2019. – 288 с.

Гетманцев, М. О. Електронна комерція у сучасному праворозумінні / М. О. Гетманцев // Юридич. Україна. – 2021. – № 10. – С. 6–15.

Довгая, Г. Електронний підпис не підпадає під усунення невідповідностей протягом 24 годин / Г. Довгая // Радник в сфері державних закупівель. – 2020. – № 9. – С. 45.

Догадіна, О. Дев'ять змін від МОЗ, які треба врахувати в роботі з е-лікарняними / О. Догадіна // Кадровик 01. –2021. – № 11. – С. 33–41.

Догадіна, О. Як відобразити е-лікарняний у протоколі комісії із соцстраху / О. Догадіна, І. Іванченко // Кадровик 01. – 2021. – № 10. – С. 58–63.

Зеліско, І. М. Інформаційна підтримка інноваційної діяльності підприємств / І. М. Зеліско, Д. Ю. Носов // Економіка. Менеджмент. Бізнес. – 2020. – № 4. – С. 27–30.

Крегул, Ю. Гармонізація системи регулювання електронної комерції України з ЄС / Ю. Крегул, В. Батрименко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2019.– № 1. – С. 13–25.

Крегул, Ю. Правове регулювання міжнародної електронної комерції / Ю. Крегул, В. Батрименко, В. Бартименко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2018. – № 2. – С. 136–147

Пашорін, В. Технології безпеки криптовалюти та блокчейн-мережі / В Пашорін // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2019. – № 3. – С. 93–101.

Процедура оформлення трудових відносин // Податки & бухоблік. Спецвипуск. – 2021.– 18 листопада, № 92.– С. 13–18.

Самойленко, Г. Веб - технології у міжнародній торгівлі / Г. Самойленко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2018. – № 6. – С. 55–61.