Бібліотека – потужний інформаційний центр сучасності

(віртуальний бібліографічний список на допомогу самоосвіті бібліотечних фахівців)

Щорічно 26 листопада в Україні відзначається Всесвітній день інформації (World Information Day). Він заснований 1994 р. за ініціативою Міжнародної академії інформатизації з метою навчити суспільство безпечно користуватися інформацією, уміти працювати з інтернет- та медіаданими, фільтрувати неправдиву або неперевірену інформацію.

Введення новітніх інформаційних технологій і їхній швидкий розвиток спонукає бібліотеки переосмислювати свої головні завдання, а також якісно змінювати діяльність бібліотечних фахівців, які зобов’язані постійно підвищувати власну професійну компетентність та займатися самоосвітою задля релевантного задоволення інформаційних потреб користувачів

Наразі бібліотеки мають певні проблеми з передплатою друкованих професійних періодичних видань. Альтернативою цьому може стати повнотекстова е-бібліотека «Наукова періодика України», де вміщено чимало цікавої і корисної інформації про трансформаційні процеси та розширення функцій сучасної бібліотеки.

Запрошуємо до ознайомлення.

Беззуб, І. Сучасна бібліотека як осередок формування екологічної культури в Україні [Електронний ресурс] / І. Беззуб // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – 2022. – Вип. 64. – С. 342–362.

Вовк, Н. С. Аналіз сучасного етапу життєвого циклу бібліотек Польщі в контексті розвитку цифрових ресурсів [Електронний ресурс] / Н. С. Вовк // Вчені зап. Таврійського нац. ун-ту ім. В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. – 2020. – Т. 31 (70), № 3 (3). – С. 130–137.

Дейнека, Я. А. Сучасні підходи до залучення користувачів до бібліотек на прикладі бібліотечної системи Данії [Електронний ресурс] / Я. А. Дейнека // Інтернаука : міжнар. наук. журн. – 2021. – № 2. – С. 56–58.

Желай, О. Бібліотека як ефективний суб’єкт системи сучасних внутрішньосуспільних інформаційних обмінів: політичний, соціокомунікативний аспекти [Електронний ресурс] / О. Желай // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – 2021. – Вип. 61. – С. 208–225.

Загуменна, В. В. Науково-методична діяльність як важлива складова розвитку сучасної бібліотеки [Електронний ресурс] / В. В. Загуменна, О. І. Кузьменко, Д. М. Дейч // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2020. – № 2. – С. 20–26.

Коваленко, Л. М. Сучасні методи популяризації бібліотеки [Електронний ресурс] / Л. М. Коваленко, В. В. Садовська // Вересень. – 2021. – № 1. – С. 132–140.

Ковальська, Л. Інформаційно-аналітична діяльність сучасної бібліотеки [Електронний ресурс] / Л. Ковальська // Бібл. вісн. – 2021. – № 3. – С. 12–21.

Костирко, Т. М. Комунікаційні стратегії сучасної бібліотеки ВНЗ [Електронний ресурс] / Т. М. Костирко // Вісн. Харків. держ. акад. культури. Серія: Соціальні комунікації. – 2016. – Вип. 49. – С. 26–35.

Кузьменко, О. І. Трансформація та розширення функцій бібліотек в сучасному цифровому просторі [Електронний ресурс] / О. І. Кузьменко, В. В. Загуменна // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2021. – № 3. – С. 38–44.

Лощинська, Н. Україномовні е-бібліотеки в сучасному Інтернет-просторі [Електронний ресурс] / Н. Лощинська // Бібл. вісн. – 2021. – № 1. – С. 3–12.

Медведєва, В. Актуальність інформаційно-аналітичної діяльності бібліотек у сучасних умовах [Електронний ресурс] / В. Медведєва // Вісн. Книжкової палати. – 2021. – № 4. – С. 31–35.

Хрущ, С. Інноваційний медіапростір сучасної бібліотеки: аксіологічні орієнтири функціонування [Електронний ресурс] / С. Хрущ // Укр. журн. з бібліотекознавства та інформаційних наук. – 2022. – Вип. 9. – С. 70–78.

Хрущ, С. С. Інноваційний медіапростір сучасної бібліотеки [Електронний ресурс] / С. С. Хрущ // Цифрова платформа: інформаційні технології в соціокультурній сфері. – 2021. – Т. 4, № 2. – С. 187–194.

Чередник, Л. Сучасні аспекти інформаційного забезпечення бібліотек [Електронний ресурс] / Л. Чередник // Вчені зап. Таврійського нац. ун-ту ім. В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика. – 2021. – Т. 32(71), № 5(2). – С. 182–186.

Чернявська, Л. Комунікативний простір сучасної бібліотеки як фактор утвердження основ гендерної рівності в суспільстві [Електронний ресурс] / Л. Чернявська // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – 2021. – Вип. 61. – С. 320–336.

Підготувала О. Кізян

 

Поділитися:

Бібліотека - потужний інформаційний центр сучасності


(віртуальний бібліографічний список на допомогу самоосвіті бібліотечних фахівців)

Щорічно 26 листопада в Україні відзначається Всесвітній день інформації (World Information Day). Він заснований 1994 р. за ініціативою Міжнародної академії інформатизації з метою навчити суспільство безпечно користуватися інформацією, уміти працювати з інтернет- та медіаданими, фільтрувати неправдиву або неперевірену інформацію.

Введення новітніх інформаційних технологій і їхній швидкий розвиток спонукає бібліотеки переосмислювати свої головні завдання, а також якісно змінювати діяльність бібліотечних фахівців, які зобов’язані постійно підвищувати власну професійну компетентність та займатися самоосвітою задля релевантного задоволення інформаційних потреб користувачів

Наразі бібліотеки мають певні проблеми з передплатою друкованих професійних періодичних видань. Альтернативою цьому може стати повнотекстова е-бібліотека «Наукова періодика України», де вміщено чимало цікавої і корисної інформації про трансформаційні процеси та розширення функцій сучасної бібліотеки.

Запрошуємо до ознайомлення.

Беззуб, І. Сучасна бібліотека як осередок формування екологічної культури в Україні [Електронний ресурс] / І. Беззуб // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – 2022. – Вип. 64. – С. 342–362.

Вовк, Н. С. Аналіз сучасного етапу життєвого циклу бібліотек Польщі в контексті розвитку цифрових ресурсів [Електронний ресурс] / Н. С. Вовк // Вчені зап. Таврійського нац. ун-ту ім. В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. – 2020. – Т. 31 (70), № 3 (3). – С. 130–137.

Дейнека, Я. А. Сучасні підходи до залучення користувачів до бібліотек на прикладі бібліотечної системи Данії [Електронний ресурс] / Я. А. Дейнека // Інтернаука : міжнар. наук. журн. – 2021. – № 2. – С. 56–58.

Желай, О. Бібліотека як ефективний суб’єкт системи сучасних внутрішньосуспільних інформаційних обмінів: політичний, соціокомунікативний аспекти [Електронний ресурс] / О. Желай // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – 2021. – Вип. 61. – С. 208–225.

Загуменна, В. В. Науково-методична діяльність як важлива складова розвитку сучасної бібліотеки [Електронний ресурс] / В. В. Загуменна, О. І. Кузьменко, Д. М. Дейч // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2020. – № 2. – С. 20–26.

Коваленко, Л. М. Сучасні методи популяризації бібліотеки [Електронний ресурс] / Л. М. Коваленко, В. В. Садовська // Вересень. – 2021. – № 1. – С. 132–140.

Ковальська, Л. Інформаційно-аналітична діяльність сучасної бібліотеки [Електронний ресурс] / Л. Ковальська // Бібл. вісн. – 2021. – № 3. – С. 12–21.

Костирко, Т. М. Комунікаційні стратегії сучасної бібліотеки ВНЗ [Електронний ресурс] / Т. М. Костирко // Вісн. Харків. держ. акад. культури. Серія: Соціальні комунікації. – 2016. – Вип. 49. – С. 26–35.

Кузьменко, О. І. Трансформація та розширення функцій бібліотек в сучасному цифровому просторі [Електронний ресурс] / О. І. Кузьменко, В. В. Загуменна // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2021. – № 3. – С. 38–44.

Лощинська, Н. Україномовні е-бібліотеки в сучасному Інтернет-просторі [Електронний ресурс] / Н. Лощинська // Бібл. вісн. – 2021. – № 1. – С. 3–12.

Медведєва, В. Актуальність інформаційно-аналітичної діяльності бібліотек у сучасних умовах [Електронний ресурс] / В. Медведєва // Вісн. Книжкової палати. – 2021. – № 4. – С. 31–35.

Хрущ, С. Інноваційний медіапростір сучасної бібліотеки: аксіологічні орієнтири функціонування [Електронний ресурс] / С. Хрущ // Укр. журн. з бібліотекознавства та інформаційних наук. – 2022. – Вип. 9. – С. 70–78.

Хрущ, С. С. Інноваційний медіапростір сучасної бібліотеки [Електронний ресурс] / С. С. Хрущ // Цифрова платформа: інформаційні технології в соціокультурній сфері. – 2021. – Т. 4, № 2. – С. 187–194.

Чередник, Л. Сучасні аспекти інформаційного забезпечення бібліотек [Електронний ресурс] / Л. Чередник // Вчені зап. Таврійського нац. ун-ту ім. В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика. – 2021. – Т. 32(71), № 5(2). – С. 182–186.

Чернявська, Л. Комунікативний простір сучасної бібліотеки як фактор утвердження основ гендерної рівності в суспільстві [Електронний ресурс] / Л. Чернявська // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – 2021. – Вип. 61. – С. 320–336.

Підготувала О. Кізян