Холодний подих згаслої свічі

до Дня пам’яті жертв голодоморів

Пам'ять про Голодомор стала невід’ємною частиною національної пам’яті українського народу. Щороку в четверту суботу листопада українці запалюють свічки як символ пам’яті про вбитих голодом.

У понад 40 містах 15 країн світу споруджені пам’ятники чи встановлені інші пам’ятні знаки на вшанування пам’яті жертв Голодоморів.

Відділ документів із гуманітарних, технічних та природничих наук рекомендує вам бібліографічний список «Холодний подих згаслої свічі». Документи, які присвячені дослідженню подій масового голоду і геноциду українців, спричинених та організованих російсько-більшовицькою (комуністичною) диктатурою. В Україні було три голодомори: 1921–1923рр.., 1932–1933рр.., 1946–1947рр..

Режим ужив заходів, щоб стерти пам’ять про вбивство понад 7 мільйонів українців, але пам’ять народу є незнищенною, і з становленням незалежності України заборону говорити про Голодомор було зірвано.

Бібліографічний список літератури

63.3(4УКР)6

В 23  Вбивство голодом. Звичайний тоталітаризм… : хроніка видання актів СРСР та УСРР, за якими здійснювався геноцид укр. народу (трав. 1932 р. – трав. 1933 р.) / Нац. музей «Меморіал жертв Голодомору». – Київ : [б. в.], 2013. – 28 с.

63.3(4УКР)62

В 38  Веселова, О. М. Голодомори в Україні, 1921–1923, 1932–1933, 1946–1947 : злочини проти народу / О. М. Веселова, В. І. Марочко, О. М. Мовчан. – 2-е вид., допов. – Переяслав-Хмельницький ; Київ ; Нью-Йорк : Вид-во М. П. Коць, 2000. – 274 с.

94(477.44) "19"

В 48  Вінниччина: минуле та сьогодення. Краєзнавчі дослідження : матеріали XXVІІІ Всеукр. наук. іст.-краєзнав. конф. до річниці вшанування жертв голодомору 1932–1933 рр. та політ. репресій сталін. тоталітар. режиму, 30 лист. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Вінниц. обл. держ. адмін., Департамент інформ. діяльності і комунікацій з громадськістю [та ін.] ; відп. ред. Ю. А. Зінько. – Житомир : Вид. Євенок О. О., 2017. – 328 с.

63.3(4УКР–4ВІН)6

В 49  Винокурова, Ф. Голод 1932–33, 1946–47 рр. Вінницька область : док. і матеріали / Ф. Винокурова, Р. Подкур. – Вінниця : Антекс, 1998. – 224 с.

63.3(2Ук)7

В 75  Воронов, І. О. Голод 1946–1947 рр. / І. О. Воронов, Ю. Г. Пилявець. – Київ : Знання України, 1991. – 48 с.

63.3(4УКР)6

Г 34  Геноцид українського народу: історична пам’ять та політико-правова оцінка : матеріали міжнар. наук.-теорет. конф. Київ, 25 лист. 2000 р. / редкол. В. Смолій, ред. та відпов. за вип. О. Веселова. – Київ. ; Нью-Йорк : М. П. Коць, 2003. – 596 с.

63.3(4УКР)6

Г 34  Геноцид в Україні 1932–1933 рр. за матеріалами кримінальної справи № 475 / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Ін-т нац. пам’яті, Служба безпеки України ; упоряд.: М. Герасименко, В. Удовиченко. – Київ : Бізнесполіграф, 2014. – 560 с.

94(477)"192"

Г 37  Герасимович, І. Голод на Україні / І. Герасимович. – Репр. вид. – Київ : ЦУЛ, 2020. – 298 с.

63.3(4УКР)62

Г 61  Голодовка, 1932–1933 рр. на Переяславщині: свідчення / упоряд.: Ю. В. Авраменко, В. М. Гнатюк. – Переяслав-Хмельницький ; Київ ; Нью-Йорк : Вид-во Коць М. П., 2000. – 445 с. : іл.

63.3(4УКР)6

Г 61  Голод 1932–1933 років в Україні : причини та наслідки / ред. В. А. Смолій. – Київ : Наук. думка, 2003. – 888 с.

63.3(4УКР–4ВІН)6

Г 61  Голод та голодомор на Поділлі 1920–1940 рр. : зб. док. та матеріалів / авт.-упоряд. Р. Ю. Подкур. – Вінниця : Держ. картограф. ф-ка, 2007. – 704 с.

63.3(4УКР)62.08

Г 61  Голодомори в підрадянській Україні : праці членів Асоціації дослідників голодоморів в Україні / ред. та відпов. за вип. О. М. Веселова. – Київ ; Нью-Йорк : М. П. Коць, 2003. – 724 с. – (До 70–річчя голоду-геноциду).

94(477)"19"

Г 61  Голод 1946–1947 рр. в Україні: колективна пам’ять: зб. свідчень очевидців, спогадів-переказів їхніх рідних, меморіально-публіцист. ст. / НАН України, Ін-т історії України, Асоціація дослідників голодоморів в Україні, Дослідна Фундація ім. О. Ольжича в США ; упоряд. вид. В. Марочко. – Київ : Вид. Мельник М. Ю., 2019. – 1176 с.

Г 61  Голод на Україні, 1932–1933 : вибр. ст. / упоряд. Н. Каратницька. – Репр. вид. – Київ : ЦУЛ, 2020. – 144 с.

63.3(4УКР)6

Г 61  Голодомор 1932–1933 років в Україні як злочин геноциду згідно з міжнародним правом / наук. ред.: В. Василенко, М. Антонович. – Вид. 4-те, допов. – Київ : Києво-Могилян. акад., 2016. – 370 с.

63.3(4УКР)6

Г 61  Голод в Україні 1946–1947 рр: документи і матеріали / голов. упоряд. О. М. Веселова. – Київ ; Нью–Йорк : Вид-во М. П. Коць, 1996. – 373 с. – (Пам’ятки історії України : джерела новітньої історії).

63.3(4УКР)6

Г 85  Гриневич, Л. Хроніка колективізації та Голодомору в Україні 1927–1933 : в 4 т. / Л. Гриневич. – Київ. : Критика, 2008 – …

Т. 1. Кн. 1 : Початок надзвичайних заходів. Голод 1928–1929 років. – 2008. – 552 с.

Т. 1. Кн. 2 : Початок надзвичайних заходів. Голод 1928–1929 років. – 2012. – 678с.

         Т. 1. Кн. 3 : Початок надзвичайних заходів. Голод 1928–1929 років. – 2012. – 264с.

94(477)"1932/1933"

Д 42  Джонс, Г. Ціна правди / Г. Джонс ; пер. В. Пасічна [та ін.]. – Київ : Жнець, 2019. – 448 с.

94(477)"1932/1933"

63.3(4УКР)6

Д 53  Дмитрук, В. Г. Вони боролися за волю України. Нарис історії боротьби проти тоталітарного режиму на Україні в 1921–1939 рр. Т. 2 / В. Г. Дмитрук. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2005. – 382 с.

94(477)"1932/1933"

Е 64  Енциклопедія Голодомору: 1932–1933 рр. в Україні / Нац. музей «Меморіал жертв Голодомору», Асоц. дослідників голодоморів в Україні ; вступ. сл. Є. Нищука ; передм., авт. текст В. Марочка. – Дрогобич : Коло, 2018. – 576 с.

94(477)"19"

Е 68  Епплбом, Е. Червоний голод. Війна Сталіна проти України / Е. Епплбом. – Київ : Hrec Press, 2018. – 440 с. : фот.

821.161.2'06

К 41  Кінзерська, Т. Голодомор у рабстві: п’єса / Т. Кінзерська. – Київ : Укр. пріоритет, 2020. – 56 с.

94(477)"1932/1933"

84.4УКР69

К 61  Коломиєць, І. Т. Голодомор. Спогади однієї родини / І. Т. Коломиєць. – 2-е вид. – Київ : Віпол, 2003. – 68 с.

94(477)"1932/1933"

К 90  Куліш, А. Голодомор 1932–1933: причини, жертви, злочинці / А. Куліш. – Київ : ЦУЛ, 2019. – 130 с.

63.3(4УКР)6

Н 20 Наймарк, Н. М. Геноциди Сталіна / Н. М. Наймарк ; пер. з англ. В. Старка. – Київ : Києво–Могилян. акад., 2011. – 135 с.

63.3(4УКР)6

Н 43 Неживий, О. І. Голодомори в Україні у ХХ ст. : навч. посіб. / О. І. Неживий. – Київ : МАУП, 2007. – 328 с.

94(47)

М 28 Марочко, В. 1932–1933. Хроніка Голодомору в Україні / В. Марочко, О. Мовчан. – Київ : Кліо, 2020. – 296 с

94(47)

М 28 Марочко, В. І. Йосип Сталін – фельдмаршал Голодомору / В. І. Марочко ; Нац. музей Голодомору-геноциду, Ін-т дослідж. Голодомору. – Київ : Вид. Мельник М. Ю., 2020. – 104 с.

63.3(4УКР)6

П 30 Петренко, В.І. Більшовицька влада та українське селянство у 20–30 рр. ХХ ст.: причини, технології, наслідки голодомору–геноциду (за матеріалами Поділля) : жертвам Голодомору 1932–1933 рр. присвячується / В. І. Петренко. – Вінниця : Держ. картограф. ф-ка, 2008. – 320 с.

94(477)"1932/1933"

Р 41  «Репресовані» щоденники. Голодомор 1932–1933 років в Україні / Укр. ін.-т нац. пам’яті, Нац. музей «Меморіал жертв Голодомору» ; упоряд., вступ. ст., заг. ред. Я. Файзуліна. – Київ : Фенікс, 2018. – 352 с.

94(477)"1932/1933"

С 77  Стасюк, О. Нариси про Голодомор, або Навіщо нам потрібно знати всю правду про геноцид українців / О. Стасюк. – Київ : Вид-во Марка Мельника, 2019. – 216 с.

63.3(4УКР)6

Т 44  1933: «І чого ви ще живі?» / НАН України, Ін-т історії України ; упоряд. Т. Боряк. – Київ : Кліо, 2016. – 720 с.

94(477)"1932/1933"

Т 67  33 запитання і відповіді про Голодомор-геноцид / Нац. музей «Меморіал жертв Голодомору» ; авт. тексту Н. В. Лапчинська ; рец. В. І. Сергійчук. – Дрогобич : Коло, 2018. – 88 с.

63.3(4УКР)62

У 45  Український хліб на експорт: 1932–1933 / ред., авт. передм. В. Сергійчук. – Київ : Вид. Сергійчук М. І., 2006. – 432 с.

63.3(4УКР)62

У 45  Український голокост 1932–1933: свідчення тих, хто вижив. Т. 4 : пам’яті жертв голодомору / ред. Ю. Мицик. – Київ : Києво-Могилян. акад., 2007. – 504 с.

94(477)

У 45  Україна. Голодомор 1946–1947 років: непокараний злочин, забуте добро / упоряд. і авт. А. Бондарчук. – Київ : Орієнтир, 2017. – 608 с.

63.3(4УКР)6

У 45  Український голокост 1932–1933: свідчення тих, хто вижив. Т. 5 / Нац. ун–т «Києво-Могилян. Акад.», Ін-т Укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, Канад. Ін-т укр. студій Альберт. ун-ту ; за ред. Ю. Мицика. – Київ : Києво-Могилян. акад., 2008. – 322 с. : портр. 

Бібліографічний список склала бібліограф Боса І.Ю.      

Поділитися:

Холодний подих згаслої свічі


до Дня пам’яті жертв голодоморів

Пам'ять про Голодомор стала невід’ємною частиною національної пам’яті українського народу. Щороку в четверту суботу листопада українці запалюють свічки як символ пам’яті про вбитих голодом.

У понад 40 містах 15 країн світу споруджені пам’ятники чи встановлені інші пам’ятні знаки на вшанування пам’яті жертв Голодоморів.

Відділ документів із гуманітарних, технічних та природничих наук рекомендує вам бібліографічний список «Холодний подих згаслої свічі». Документи, які присвячені дослідженню подій масового голоду і геноциду українців, спричинених та організованих російсько-більшовицькою (комуністичною) диктатурою. В Україні було три голодомори: 1921–1923рр.., 1932–1933рр.., 1946–1947рр..

Режим ужив заходів, щоб стерти пам’ять про вбивство понад 7 мільйонів українців, але пам’ять народу є незнищенною, і з становленням незалежності України заборону говорити про Голодомор було зірвано.

Бібліографічний список літератури

63.3(4УКР)6

В 23  Вбивство голодом. Звичайний тоталітаризм… : хроніка видання актів СРСР та УСРР, за якими здійснювався геноцид укр. народу (трав. 1932 р. – трав. 1933 р.) / Нац. музей «Меморіал жертв Голодомору». – Київ : [б. в.], 2013. – 28 с.

63.3(4УКР)62

В 38  Веселова, О. М. Голодомори в Україні, 1921–1923, 1932–1933, 1946–1947 : злочини проти народу / О. М. Веселова, В. І. Марочко, О. М. Мовчан. – 2-е вид., допов. – Переяслав-Хмельницький ; Київ ; Нью-Йорк : Вид-во М. П. Коць, 2000. – 274 с.

94(477.44) "19"

В 48  Вінниччина: минуле та сьогодення. Краєзнавчі дослідження : матеріали XXVІІІ Всеукр. наук. іст.-краєзнав. конф. до річниці вшанування жертв голодомору 1932–1933 рр. та політ. репресій сталін. тоталітар. режиму, 30 лист. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Вінниц. обл. держ. адмін., Департамент інформ. діяльності і комунікацій з громадськістю [та ін.] ; відп. ред. Ю. А. Зінько. – Житомир : Вид. Євенок О. О., 2017. – 328 с.

63.3(4УКР–4ВІН)6

В 49  Винокурова, Ф. Голод 1932–33, 1946–47 рр. Вінницька область : док. і матеріали / Ф. Винокурова, Р. Подкур. – Вінниця : Антекс, 1998. – 224 с.

63.3(2Ук)7

В 75  Воронов, І. О. Голод 1946–1947 рр. / І. О. Воронов, Ю. Г. Пилявець. – Київ : Знання України, 1991. – 48 с.

63.3(4УКР)6

Г 34  Геноцид українського народу: історична пам’ять та політико-правова оцінка : матеріали міжнар. наук.-теорет. конф. Київ, 25 лист. 2000 р. / редкол. В. Смолій, ред. та відпов. за вип. О. Веселова. – Київ. ; Нью-Йорк : М. П. Коць, 2003. – 596 с.

63.3(4УКР)6

Г 34  Геноцид в Україні 1932–1933 рр. за матеріалами кримінальної справи № 475 / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Ін-т нац. пам’яті, Служба безпеки України ; упоряд.: М. Герасименко, В. Удовиченко. – Київ : Бізнесполіграф, 2014. – 560 с.

94(477)"192"

Г 37  Герасимович, І. Голод на Україні / І. Герасимович. – Репр. вид. – Київ : ЦУЛ, 2020. – 298 с.

63.3(4УКР)62

Г 61  Голодовка, 1932–1933 рр. на Переяславщині: свідчення / упоряд.: Ю. В. Авраменко, В. М. Гнатюк. – Переяслав-Хмельницький ; Київ ; Нью-Йорк : Вид-во Коць М. П., 2000. – 445 с. : іл.

63.3(4УКР)6

Г 61  Голод 1932–1933 років в Україні : причини та наслідки / ред. В. А. Смолій. – Київ : Наук. думка, 2003. – 888 с.

63.3(4УКР–4ВІН)6

Г 61  Голод та голодомор на Поділлі 1920–1940 рр. : зб. док. та матеріалів / авт.-упоряд. Р. Ю. Подкур. – Вінниця : Держ. картограф. ф-ка, 2007. – 704 с.

63.3(4УКР)62.08

Г 61  Голодомори в підрадянській Україні : праці членів Асоціації дослідників голодоморів в Україні / ред. та відпов. за вип. О. М. Веселова. – Київ ; Нью-Йорк : М. П. Коць, 2003. – 724 с. – (До 70–річчя голоду-геноциду).

94(477)"19"

Г 61  Голод 1946–1947 рр. в Україні: колективна пам’ять: зб. свідчень очевидців, спогадів-переказів їхніх рідних, меморіально-публіцист. ст. / НАН України, Ін-т історії України, Асоціація дослідників голодоморів в Україні, Дослідна Фундація ім. О. Ольжича в США ; упоряд. вид. В. Марочко. – Київ : Вид. Мельник М. Ю., 2019. – 1176 с.

Г 61  Голод на Україні, 1932–1933 : вибр. ст. / упоряд. Н. Каратницька. – Репр. вид. – Київ : ЦУЛ, 2020. – 144 с.

63.3(4УКР)6

Г 61  Голодомор 1932–1933 років в Україні як злочин геноциду згідно з міжнародним правом / наук. ред.: В. Василенко, М. Антонович. – Вид. 4-те, допов. – Київ : Києво-Могилян. акад., 2016. – 370 с.

63.3(4УКР)6

Г 61  Голод в Україні 1946–1947 рр: документи і матеріали / голов. упоряд. О. М. Веселова. – Київ ; Нью–Йорк : Вид-во М. П. Коць, 1996. – 373 с. – (Пам’ятки історії України : джерела новітньої історії).

63.3(4УКР)6

Г 85  Гриневич, Л. Хроніка колективізації та Голодомору в Україні 1927–1933 : в 4 т. / Л. Гриневич. – Київ. : Критика, 2008 – …

Т. 1. Кн. 1 : Початок надзвичайних заходів. Голод 1928–1929 років. – 2008. – 552 с.

Т. 1. Кн. 2 : Початок надзвичайних заходів. Голод 1928–1929 років. – 2012. – 678с.

         Т. 1. Кн. 3 : Початок надзвичайних заходів. Голод 1928–1929 років. – 2012. – 264с.

94(477)"1932/1933"

Д 42  Джонс, Г. Ціна правди / Г. Джонс ; пер. В. Пасічна [та ін.]. – Київ : Жнець, 2019. – 448 с.

94(477)"1932/1933"

63.3(4УКР)6

Д 53  Дмитрук, В. Г. Вони боролися за волю України. Нарис історії боротьби проти тоталітарного режиму на Україні в 1921–1939 рр. Т. 2 / В. Г. Дмитрук. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2005. – 382 с.

94(477)"1932/1933"

Е 64  Енциклопедія Голодомору: 1932–1933 рр. в Україні / Нац. музей «Меморіал жертв Голодомору», Асоц. дослідників голодоморів в Україні ; вступ. сл. Є. Нищука ; передм., авт. текст В. Марочка. – Дрогобич : Коло, 2018. – 576 с.

94(477)"19"

Е 68  Епплбом, Е. Червоний голод. Війна Сталіна проти України / Е. Епплбом. – Київ : Hrec Press, 2018. – 440 с. : фот.

821.161.2'06

К 41  Кінзерська, Т. Голодомор у рабстві: п’єса / Т. Кінзерська. – Київ : Укр. пріоритет, 2020. – 56 с.

94(477)"1932/1933"

84.4УКР69

К 61  Коломиєць, І. Т. Голодомор. Спогади однієї родини / І. Т. Коломиєць. – 2-е вид. – Київ : Віпол, 2003. – 68 с.

94(477)"1932/1933"

К 90  Куліш, А. Голодомор 1932–1933: причини, жертви, злочинці / А. Куліш. – Київ : ЦУЛ, 2019. – 130 с.

63.3(4УКР)6

Н 20 Наймарк, Н. М. Геноциди Сталіна / Н. М. Наймарк ; пер. з англ. В. Старка. – Київ : Києво–Могилян. акад., 2011. – 135 с.

63.3(4УКР)6

Н 43 Неживий, О. І. Голодомори в Україні у ХХ ст. : навч. посіб. / О. І. Неживий. – Київ : МАУП, 2007. – 328 с.

94(47)

М 28 Марочко, В. 1932–1933. Хроніка Голодомору в Україні / В. Марочко, О. Мовчан. – Київ : Кліо, 2020. – 296 с

94(47)

М 28 Марочко, В. І. Йосип Сталін – фельдмаршал Голодомору / В. І. Марочко ; Нац. музей Голодомору-геноциду, Ін-т дослідж. Голодомору. – Київ : Вид. Мельник М. Ю., 2020. – 104 с.

63.3(4УКР)6

П 30 Петренко, В.І. Більшовицька влада та українське селянство у 20–30 рр. ХХ ст.: причини, технології, наслідки голодомору–геноциду (за матеріалами Поділля) : жертвам Голодомору 1932–1933 рр. присвячується / В. І. Петренко. – Вінниця : Держ. картограф. ф-ка, 2008. – 320 с.

94(477)"1932/1933"

Р 41  «Репресовані» щоденники. Голодомор 1932–1933 років в Україні / Укр. ін.-т нац. пам’яті, Нац. музей «Меморіал жертв Голодомору» ; упоряд., вступ. ст., заг. ред. Я. Файзуліна. – Київ : Фенікс, 2018. – 352 с.

94(477)"1932/1933"

С 77  Стасюк, О. Нариси про Голодомор, або Навіщо нам потрібно знати всю правду про геноцид українців / О. Стасюк. – Київ : Вид-во Марка Мельника, 2019. – 216 с.

63.3(4УКР)6

Т 44  1933: «І чого ви ще живі?» / НАН України, Ін-т історії України ; упоряд. Т. Боряк. – Київ : Кліо, 2016. – 720 с.

94(477)"1932/1933"

Т 67  33 запитання і відповіді про Голодомор-геноцид / Нац. музей «Меморіал жертв Голодомору» ; авт. тексту Н. В. Лапчинська ; рец. В. І. Сергійчук. – Дрогобич : Коло, 2018. – 88 с.

63.3(4УКР)62

У 45  Український хліб на експорт: 1932–1933 / ред., авт. передм. В. Сергійчук. – Київ : Вид. Сергійчук М. І., 2006. – 432 с.

63.3(4УКР)62

У 45  Український голокост 1932–1933: свідчення тих, хто вижив. Т. 4 : пам’яті жертв голодомору / ред. Ю. Мицик. – Київ : Києво-Могилян. акад., 2007. – 504 с.

94(477)

У 45  Україна. Голодомор 1946–1947 років: непокараний злочин, забуте добро / упоряд. і авт. А. Бондарчук. – Київ : Орієнтир, 2017. – 608 с.

63.3(4УКР)6

У 45  Український голокост 1932–1933: свідчення тих, хто вижив. Т. 5 / Нац. ун–т «Києво-Могилян. Акад.», Ін-т Укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, Канад. Ін-т укр. студій Альберт. ун-ту ; за ред. Ю. Мицика. – Київ : Києво-Могилян. акад., 2008. – 322 с. : портр. 

Бібліографічний список склала бібліограф Боса І.Ю.