Сучасна бібліотека – більше ніж книгозбірня

Функції сучасної бібліотеки змінюються. Сьогодні бібліотека як ніколи має відповідати на запити інформаційного суспільства. Бібліотекам потрібно не лише забезпечувати максимальний об'єм інформації з вільним і рівним доступом до неї, але й створювати комфортне інтелектуальне середовище, здатне залучати та виховувати  нові покоління читачів.

Бібліотека сьогодні – це інформаційний, консультативний, ресурсний центр, платформа для навчання, місце для спілкування, місце, де допоможуть кожному, саме тому, нові ідеї, нові технології в бібліотечній індустрії, нові сервіси та ресурси повинні активно впроваджуватись в роботу сучасної бібліотеки.

 1. Гречко, Г. Професіоналізм + креативність = сучасна бібліотека (професійне навчання персоналу в дитячій бібліотеці) / Г. Гречко, І. Базиленко // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2019. – № 3. – С. 43–44.
 2. Гулик, І. Принципи меритократії в бібліотеці / І. Гулик // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2018. – № 3. – С. 7–8.
 3. Гуменна, О. І. Медіакультура в шкільній бібліотеці / О. І. Гуменна // Шк. бібліотекар. – 2020. – № 6. – С. 13–17.
 4. Дубова, Ю. Роль веб-сайту та соціальних мереж у формуванні оновленого іміджу бібліотеки / Ю. Дубова, А. Літашова // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2018. – № 3. – С. 9–14.
 5. Журавльова, І. Інформаційний простір у сучасній університетській бібліотеці / І. Журавльова // Бібл. вісн. – 2020. – № 3. – С. 3–9.
 6. Журавльова, О. Школярі XXI століття у бібліотеці Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна / О. Журавльова // Бібл. вісн. – 2020. – № 3. – С. 45–47.
 7. Костенко, Л. Цифрова гуманітаристика в бібліотеці: від е–каталогу до наукометрії / Л. Костенко, Т. Симоненко, О. Жабін // Бібл. вісн. – 2018. – № 4. – С. 3–9.
 8. Мамедова, К. А. История развития библиотечного маркетинга в Азербайджане / К. А. Мамедова // Гілея: наук. вісн. – 2018. – Вип. 135. – С. 129–133.
 9. Миськевич, Т. Інформаційна соціалізація користувачів з особливими потребами в сучасній бібліотеці (вітчизняний досвід) / Т. Миськевич // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – 2018. – Вип. 49. – С. 183–195.
 10. Міжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Актуальні тенденції у цифрову епоху» // Бібл. вісн. – 2019. – № 6. – С. 51–52.
 11. Соцков, О. Способи використання Instagram у бібліотеках / О. Соцков // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2018. – № 4. – С. 13–16. 
 12. Ткаченко, Н. Telegram-бот в библиотеке / Н. Ткаченко, Т. Стригун, А. Главатый // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2020. – № 2. – С. 10–12.
 13. Трачук, Л. Веб-технології в технологічному процесі обслуговування користувачів бібліотек / Л. Трачук // Вісн. Кн. Палати. – 2016. – № 2. – С. 23–25.
 14. Трегуб , Г. Книжковий фундамент : чи є в української бібліотечної галузі шанс на осучаснення та в якому напрямку воно має відбуватися / Г. Трегуб // Укр. тиждень. – 2018. – № 47. С. 58.
 15. Шевченко, О. Веб-технології на допомогу промоції читання / О. Шевченко // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2020. – № 2. – С. 13–15.
Поділитися:

Сучасна бібліотека – більше ніж книгозбірня


Функції сучасної бібліотеки змінюються. Сьогодні бібліотека як ніколи має відповідати на запити інформаційного суспільства. Бібліотекам потрібно не лише забезпечувати максимальний об'єм інформації з вільним і рівним доступом до неї, але й створювати комфортне інтелектуальне середовище, здатне залучати та виховувати  нові покоління читачів.

Бібліотека сьогодні – це інформаційний, консультативний, ресурсний центр, платформа для навчання, місце для спілкування, місце, де допоможуть кожному, саме тому, нові ідеї, нові технології в бібліотечній індустрії, нові сервіси та ресурси повинні активно впроваджуватись в роботу сучасної бібліотеки.

 1. Гречко, Г. Професіоналізм + креативність = сучасна бібліотека (професійне навчання персоналу в дитячій бібліотеці) / Г. Гречко, І. Базиленко // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2019. – № 3. – С. 43–44.
 2. Гулик, І. Принципи меритократії в бібліотеці / І. Гулик // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2018. – № 3. – С. 7–8.
 3. Гуменна, О. І. Медіакультура в шкільній бібліотеці / О. І. Гуменна // Шк. бібліотекар. – 2020. – № 6. – С. 13–17.
 4. Дубова, Ю. Роль веб-сайту та соціальних мереж у формуванні оновленого іміджу бібліотеки / Ю. Дубова, А. Літашова // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2018. – № 3. – С. 9–14.
 5. Журавльова, І. Інформаційний простір у сучасній університетській бібліотеці / І. Журавльова // Бібл. вісн. – 2020. – № 3. – С. 3–9.
 6. Журавльова, О. Школярі XXI століття у бібліотеці Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна / О. Журавльова // Бібл. вісн. – 2020. – № 3. – С. 45–47.
 7. Костенко, Л. Цифрова гуманітаристика в бібліотеці: від е–каталогу до наукометрії / Л. Костенко, Т. Симоненко, О. Жабін // Бібл. вісн. – 2018. – № 4. – С. 3–9.
 8. Мамедова, К. А. История развития библиотечного маркетинга в Азербайджане / К. А. Мамедова // Гілея: наук. вісн. – 2018. – Вип. 135. – С. 129–133.
 9. Миськевич, Т. Інформаційна соціалізація користувачів з особливими потребами в сучасній бібліотеці (вітчизняний досвід) / Т. Миськевич // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – 2018. – Вип. 49. – С. 183–195.
 10. Міжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Актуальні тенденції у цифрову епоху» // Бібл. вісн. – 2019. – № 6. – С. 51–52.
 11. Соцков, О. Способи використання Instagram у бібліотеках / О. Соцков // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2018. – № 4. – С. 13–16. 
 12. Ткаченко, Н. Telegram-бот в библиотеке / Н. Ткаченко, Т. Стригун, А. Главатый // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2020. – № 2. – С. 10–12.
 13. Трачук, Л. Веб-технології в технологічному процесі обслуговування користувачів бібліотек / Л. Трачук // Вісн. Кн. Палати. – 2016. – № 2. – С. 23–25.
 14. Трегуб , Г. Книжковий фундамент : чи є в української бібліотечної галузі шанс на осучаснення та в якому напрямку воно має відбуватися / Г. Трегуб // Укр. тиждень. – 2018. – № 47. С. 58.
 15. Шевченко, О. Веб-технології на допомогу промоції читання / О. Шевченко // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2020. – № 2. – С. 13–15.