Довідкові видання з економіки

Одна з найважливіших потреб суспільства у XXI столітті – це потреба у швидкому забезпеченні необхідною інформацією, яка б чітко відповідала вимогам актуальності, науковості, точності. Саме тому набувають особливого значення довідкові видання – багатогранні за тематикою, цільовими особливостями і читацьким призначенням, що розраховані на задоволення різноманітних інформаційних запитів суспільства. Їх завдання –оптимально швидко надати користувачеві стислу довідку, збагатити його інформацією достатньо повно та в компактному викладі.

Пропонуємо вашій увазі книжкову виставку «Довідкові видання з економіки» та бібліографічний список літератури.

Запрошуємо всіх охочих ознайомитися з матеріалами експозиції у відділі економіки і новітніх технологій Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва (вул. Соборна, 70, І поверх).

Бібліографічний список літератури

 1. 65 Б 12 Бабинець, М. М. Термінологічний словник для студентів економічних спеціальностей / М. М. Бабинець ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Ужгород. торг.-екон. ін-т. – Київ : ЦУЛ, 2016. – 216 с. 
 1. 33 Г 65 Гончаров, С. М. Тлумачний словник економіста : навч. посіб. для студ. ВНЗ / С. М. Гончаров, Н. Б. Кушнір ; Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування. – Київ : ЦУЛ, 2017. – 264 с. 
 1. 65 Г 68 Гордієнко, К. Д. Економічний тлумачний словник. Понятійна база законодавства України у сфері економіки / К. Д. Гордієнко. – Вид. 2-е перероб. та доп. – Київ : КНТ, 2007. – 360 с. 
 1. 4(4) Д 58 Довідник з європейської інтеграції / Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського ; під ред. О. Б. Чернеги. – Львів : Магнолія, 2015. – 383 с. 
 1. 9(4УКР)303 Д 58 Довідник інвестора : на допомогу ініціаторам створення, керуючим компаніям та учасникам індустріальних парків. – Київ : Департамент інвест. політики та регіон. розвитку, 2014. – 58 с. 
 1. 5 Д 58 Довідник майбутнього управлінця : навч. посіб. / Київ. ун-т ринкових відносин ; за заг. ред.: В. В. Храпкіної, Г. І. Матукової. – Вінниця : Вінницька обл. друк., 2018. – 266 с. 
 1. 9(4УКР-4ВІН)09 Д 58 Довідник підприємств Вінницької області. Ч. 1 / за ред. : В. Ф. Пікало ; відп. за вип. : О. В. Непийвода. – Вінниця : Голов. упр. стат. у Вінниц. обл., 2007. – 232 с. 
 1. 9(4УКР-4ВІН)09 Д 58 Довідник підприємств Вінницької області. Ч. 2 / за ред. : В. Ф. Пікало ; відп. за вип. : О. В. Непийвода. – Вінниця : Голов. упр. стат. у Вінниц. обл., 2007. – 336 с. 
 1. 9(4УКР)09 Д 58 Довідник приватного підприємця / ред. В. Д. Кольга. – Київ : Літера, 2001. – 223 с. 
 1. 65 Е 45 Економіка від А до Я : понятійно-термінолог. слов. / О. В. Куроченко [та ін.]. – Київ : Персонал, 2008. – 368 с. 
 1. 9(4УКР)-05я2 Е 45 Економічний довідник державного службовця : довід. вид. / Ю. П. Лебединський, М. К. Орлатий, О. С. Ігнатенко. – Київ : УАДУ, 2003. – 412 с. 
 1. 5 З 78 Зовнішньоекономічний словник-довідник / за ред. : А. С. Філіпенка. – Київ : Академія, 2009. – 248 с. 
 1. 26 К 26 Карпінський, Б. А. Інвестиції: термінологічний словник : навч. посіб. для студ. вузів / Б. А. Карпінський, Т. Б. Шира. – Київ : Професіонал, 2009. – 464 с. 
 1. 26 К 26 Карпінський, Б. А. Податки: довідник-словник : навч. посіб. / Б. А. Карпінський, Н. С. Залуцька, О. Б. Карпінська. – Київ : Професіонал, 2008. – 464 с. 
 1. 336 К 26 Карпінський, Б. А. Фінансово-інвестиційний словник : навч. посіб. / Б. А. Карпінський, О. В. Герасименко. – Львів : Магнолія, 2017. – 304 с.
 2. 65 К 64 Конопліцький, В. А. Економічний словник: тлумачно-термінологічний / В. А. Конопліцький, Г. І. Філіна. – Київ : КНТ, 2007. – 580 с. 
 1. 33 К 90 Кулішов, В. В. Економіка від простого до складного : навч. посіб. для студ. ВНЗ / В. В. Кулішов. – Львів : Магнолія 2006, 2017. – 184 с. 
 1. 050 К 90 Кулішов, В. В. Економічний довідник підприємця / В. В. Кулішов. – Львів : Магнолія 2006, 2009. – 162 с. 
 1. 58-65я2 М 58 Міжнародні організації економічного співробітництва : довід. / Нац. ін-т проблем міжнародної безпеки ; Нац. ін-т проблем міжнар. безпеки. – Київ : НІПМБ, 2005. – 116 с. 
 1. 65 О-75 Осовська, Г. В. Економічний словник / Г. В. Осовська, О. О. Юшкевич, Й. С. Завадський. – Київ : Кондор, 2007. – 358 с. 
 1. 050 С 34 Сизоненко, В. О. Сучасне підприємництво : довід. / В. О. Сизоненко. – Київ : Знання-Прес, 2007. – 440 с. 
 1. 26я2 С 48 Словник-довідник фінансового ринку : довід. вид. / Уклад. В. В. Фещенко. – Київ : Укр. агентство фін. розв., 2005. – 324 с. 
 1. 65 С 48 Словник економічної афористики / уклад.: А. Г. Загородній, Г. Л. Вознюк. – Львів : Львівська політех., 2013. – 444 с. 
 1. 42 Т 60 Торгівельний довідник МETRO Group, 2008. Оптова і роздрібна торгівля в Україні, Німеччині, Європі та світі : дані, факти, контакт. інформ. / гол. ред. : Л. Савицька. – Київ : Стандарт, 2008. – 440 с. 
 1. 26 Ф 59 Фінансовий словник-довідник / ред. М. Я. Дем'яненко. – Київ : ІАЕ, 2003. – 555 с. 
 1. 26 Я 49 Якушик, І. Д. Податки в країнах світу : довід. / І. Д. Якушик, Я. В. Литвиненко. – Київ : МП Леся, 2004. – 480 с.
Поділитися:

Довідкові видання з економіки


Одна з найважливіших потреб суспільства у XXI столітті – це потреба у швидкому забезпеченні необхідною інформацією, яка б чітко відповідала вимогам актуальності, науковості, точності. Саме тому набувають особливого значення довідкові видання – багатогранні за тематикою, цільовими особливостями і читацьким призначенням, що розраховані на задоволення різноманітних інформаційних запитів суспільства. Їх завдання –оптимально швидко надати користувачеві стислу довідку, збагатити його інформацією достатньо повно та в компактному викладі.

Пропонуємо вашій увазі книжкову виставку «Довідкові видання з економіки» та бібліографічний список літератури.

Запрошуємо всіх охочих ознайомитися з матеріалами експозиції у відділі економіки і новітніх технологій Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва (вул. Соборна, 70, І поверх).

Бібліографічний список літератури

 1. 65 Б 12 Бабинець, М. М. Термінологічний словник для студентів економічних спеціальностей / М. М. Бабинець ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Ужгород. торг.-екон. ін-т. – Київ : ЦУЛ, 2016. – 216 с. 
 1. 33 Г 65 Гончаров, С. М. Тлумачний словник економіста : навч. посіб. для студ. ВНЗ / С. М. Гончаров, Н. Б. Кушнір ; Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування. – Київ : ЦУЛ, 2017. – 264 с. 
 1. 65 Г 68 Гордієнко, К. Д. Економічний тлумачний словник. Понятійна база законодавства України у сфері економіки / К. Д. Гордієнко. – Вид. 2-е перероб. та доп. – Київ : КНТ, 2007. – 360 с. 
 1. 4(4) Д 58 Довідник з європейської інтеграції / Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського ; під ред. О. Б. Чернеги. – Львів : Магнолія, 2015. – 383 с. 
 1. 9(4УКР)303 Д 58 Довідник інвестора : на допомогу ініціаторам створення, керуючим компаніям та учасникам індустріальних парків. – Київ : Департамент інвест. політики та регіон. розвитку, 2014. – 58 с. 
 1. 5 Д 58 Довідник майбутнього управлінця : навч. посіб. / Київ. ун-т ринкових відносин ; за заг. ред.: В. В. Храпкіної, Г. І. Матукової. – Вінниця : Вінницька обл. друк., 2018. – 266 с. 
 1. 9(4УКР-4ВІН)09 Д 58 Довідник підприємств Вінницької області. Ч. 1 / за ред. : В. Ф. Пікало ; відп. за вип. : О. В. Непийвода. – Вінниця : Голов. упр. стат. у Вінниц. обл., 2007. – 232 с. 
 1. 9(4УКР-4ВІН)09 Д 58 Довідник підприємств Вінницької області. Ч. 2 / за ред. : В. Ф. Пікало ; відп. за вип. : О. В. Непийвода. – Вінниця : Голов. упр. стат. у Вінниц. обл., 2007. – 336 с. 
 1. 9(4УКР)09 Д 58 Довідник приватного підприємця / ред. В. Д. Кольга. – Київ : Літера, 2001. – 223 с. 
 1. 65 Е 45 Економіка від А до Я : понятійно-термінолог. слов. / О. В. Куроченко [та ін.]. – Київ : Персонал, 2008. – 368 с. 
 1. 9(4УКР)-05я2 Е 45 Економічний довідник державного службовця : довід. вид. / Ю. П. Лебединський, М. К. Орлатий, О. С. Ігнатенко. – Київ : УАДУ, 2003. – 412 с. 
 1. 5 З 78 Зовнішньоекономічний словник-довідник / за ред. : А. С. Філіпенка. – Київ : Академія, 2009. – 248 с. 
 1. 26 К 26 Карпінський, Б. А. Інвестиції: термінологічний словник : навч. посіб. для студ. вузів / Б. А. Карпінський, Т. Б. Шира. – Київ : Професіонал, 2009. – 464 с. 
 1. 26 К 26 Карпінський, Б. А. Податки: довідник-словник : навч. посіб. / Б. А. Карпінський, Н. С. Залуцька, О. Б. Карпінська. – Київ : Професіонал, 2008. – 464 с. 
 1. 336 К 26 Карпінський, Б. А. Фінансово-інвестиційний словник : навч. посіб. / Б. А. Карпінський, О. В. Герасименко. – Львів : Магнолія, 2017. – 304 с.
 2. 65 К 64 Конопліцький, В. А. Економічний словник: тлумачно-термінологічний / В. А. Конопліцький, Г. І. Філіна. – Київ : КНТ, 2007. – 580 с. 
 1. 33 К 90 Кулішов, В. В. Економіка від простого до складного : навч. посіб. для студ. ВНЗ / В. В. Кулішов. – Львів : Магнолія 2006, 2017. – 184 с. 
 1. 050 К 90 Кулішов, В. В. Економічний довідник підприємця / В. В. Кулішов. – Львів : Магнолія 2006, 2009. – 162 с. 
 1. 58-65я2 М 58 Міжнародні організації економічного співробітництва : довід. / Нац. ін-т проблем міжнародної безпеки ; Нац. ін-т проблем міжнар. безпеки. – Київ : НІПМБ, 2005. – 116 с. 
 1. 65 О-75 Осовська, Г. В. Економічний словник / Г. В. Осовська, О. О. Юшкевич, Й. С. Завадський. – Київ : Кондор, 2007. – 358 с. 
 1. 050 С 34 Сизоненко, В. О. Сучасне підприємництво : довід. / В. О. Сизоненко. – Київ : Знання-Прес, 2007. – 440 с. 
 1. 26я2 С 48 Словник-довідник фінансового ринку : довід. вид. / Уклад. В. В. Фещенко. – Київ : Укр. агентство фін. розв., 2005. – 324 с. 
 1. 65 С 48 Словник економічної афористики / уклад.: А. Г. Загородній, Г. Л. Вознюк. – Львів : Львівська політех., 2013. – 444 с. 
 1. 42 Т 60 Торгівельний довідник МETRO Group, 2008. Оптова і роздрібна торгівля в Україні, Німеччині, Європі та світі : дані, факти, контакт. інформ. / гол. ред. : Л. Савицька. – Київ : Стандарт, 2008. – 440 с. 
 1. 26 Ф 59 Фінансовий словник-довідник / ред. М. Я. Дем'яненко. – Київ : ІАЕ, 2003. – 555 с. 
 1. 26 Я 49 Якушик, І. Д. Податки в країнах світу : довід. / І. Д. Якушик, Я. В. Литвиненко. – Київ : МП Леся, 2004. – 480 с.