Рибальські простори

Рибальство на території України відоме здавна, воно ґрунтується на дбайливому ставленні до природи. Велике значення для відновлення рибогосподарського потенціалу та підтримання сталих запасів риби у водоймах має штучне відтворення цінних представників іхтіофауни.

Рибальський туризм нині є рентабельною галуззю у сфері туристичних і розважальних послуг для активного та змістовного відпочинку.

Відділ аграрних наук і виробництва Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва пропонує всім охочим ознайомитися з матеріалами віртуального перегляду-інформації «Рибальські простори». 

 1. Багдай, Т. Поширення Cyprinus carpio L. як біоіндикатора водних екосистем та в аквакультурі / Т. Багдай, А. Дидів, Н. Качмар // Екол. вісн. – 2019. – № 6. – С. 10–11.
 2. Бирюков, В. Ловись, рыбка, большая и... крупная / Виктор Бирюков // Світ рибалки. – 2015. – № 5. – С. 12–15.
 3. Вдовенко, Н. М. Економіка рибогосподарських підприємств : підруч. для студентів ВНЗ / Н. М. Вдовенко ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, Держ. агентство рибного госп-ва України, Метод.-технол. центр з аквакультури. – Київ : Кондор, 2017. – 212 с.
 4. Власенко, В. В. Іхтіопатологія : навч. посіб. для студентів ВНЗ / В. В. Власенко, Ю. Д. Темніханов. – Вінниця : Меркьюрі-Поділля, 2012. – 526 с.
 5. Войналович, О. В. Охорона праці у рибному господарстві : навч. підруч. для студентів ВНЗ / О. В. Войналович, Є. І. Марчишина ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : ЦУЛ, 2016. – 630 с.
 6. Гаврилюк, С. І. Тростянецька районна організація Українського товариства мисливців і рибалок : до 100-річчя утворення Укр. т-ва мисливців і рибалок / С. І. Гаврилюк, В. Г. Лівінський. – Вінниця : Меркьюрі-Поділля, 2021. – 360 с.
 7. Генетика риб : підруч. для студентів ВНЗ / В. В. Базалій [та ін.]. – Стер. вид. – Херсон : ОЛДІ-плюс, 2018. – 306 с.
 8. Гнатів, Р. М. Рибогосподарські споруди : навч. посіб. / Р. М. Гнатів, О. М. Яхно ; Нац. ун-т «Львівська політехніка». – Львів : Львів. політехніка, 2017. – 224 с.
 9. Григор’єва, І. Оазис – місцевого масштабу / Інна Григор’єва // ЗооДруг Україна. – 2018. – № 7/8. – С. 14–18.
 10. Гридько, Є. Лящ, фідер, Десна – де шукати, на що ловити / Євген Гридько // Полювання та риболовля. – 2020. – Лип. (№ 7). – С. 15.
 11. Грин, К. Особенности рыбной ловли в озерах, прудах, реках : пер. с англ. / Кевин Грин. – Харьков ; Белгород : Клуб Семейного Досуга, 2015. – 192 с.
 12. Грициняк, І. І. Рибницько-біологічна характеристика дволіток галицького коропа в умовах промислового вирощування у ставах Прикарпаття / І. І. Грициняк, В. В. Гурбик, Н. Г. Михайленко // Вісн. аграр. науки. – 2017. – № 12. – С. 30–34.
 13. Данилов, В. П. Драгоценный справочник удачливого рыболова / В. Данилов. – Донецк : БАО, 2012. – 384 с.
 14. Данильчук, Г. А. Характеристика морфометричних показників ставової риби / Г. А. Данильчук, О. С. Іващенко // Зб. наук. пр. Вінниц. нац. аграр. ун-ту. Серія: Сільськогосподарські науки / М-во аграр. політики та продовольства України. – Вінниця, 2013. – Вип. 5 (78). – С. 238–243.
 15. EUКраїна: зариблення водойм для збереження біорізноманіття – це євроінтеграція [Електронний ресурс] // Державне агентство меліорації та рибного господарства України : офіц. сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://darg.gov.ua/_eukrajina_zariblennja_vodojm_0_0_0_11173_1.html (дата звернення: 02.07.2021), вільний. – Назва з титул. екрана.
 16. Євтушенко, М. Ю. Методологія наукових досліджень у рибництві : навч. посіб. для підгот. фахівців за напрямком «Водні біоресурси та аквакультура» / М. Ю. Євтушенко, М. І. Хижняк ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, Каф. гідробіології та іхтіології. – Київ : ЦУЛ, 2018. – 296 с.
 17. Здійснення риболовлі в орендованих ставках [Електронний ресурс] // «WikiLegalAid» довідково-інформаційна платформа правових консультацій : сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/Здійснення_риболовлі_в_орендованих_ставках (дата звернення: 02.07.2021), вільний. – Назва з титул. екрана.
 18. Зоріна, М. О. Рекреаційне рибальство в Україні як фактор інтенсифікації «зеленого» туризму [Електронний ресурс] / М. О. Зоріна, Р. О. Новіцький // Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара. Кафедра зоології та екології : офіц. сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://www.zoology.dp.ua/z13_054.html (дата звернення: 02.07.2021), вільний. – Назва з титул. екрана.
 19. Зотько, М. О. Обґрунтування та розрахунок щільності посадки риб для створення спеціального товарного рибного господарства / М. О. Зотько // Аграр. наука та харч. технології : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. аграр. ун-т, Акад. с.-г. наук Грузії. – Вінниця, 2018. – Вип. 2(101). – С. 207–208.
 20. Інтенсивні технології в аквакультурі : навч. посіб. / Р. В. Кононенко [та ін.] ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : ЦУЛ, 2016. – 410 с.
 21. Календар риболова на липень 2021 – коли добре клюватиме [Електронний ресурс] // Управління державного агентства меліорації та рибного господарства у Вінницькій області : офіц. сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://vn.darg.gov.ua/_kalendar_ribolova_na_lipenj_0_0_0_1977_1.html (дата звернення: 02.07.2021), вільний. – Назва з титул. екрана.
 22. Катан, Л. І. Економічна сутність та складові конкурентоспроможності галузі рибництва / Л. І. Катан, О. В. Зубко // АгроСвіт. – 2019. – № 13/14. – С. 33–38.
 23. Кернасюк, Ю. Рибництво: стан і перспективи розвитку / Юрій Кернасюк // Агробізнес сьогодні. – 2019. – Трав. (№ 10). – С. 12–14.
 24. Кражан, С. А. Природна кормова база рибогосподарських водойм : навч. посіб. для ВНЗ / С. А. Кражан, М. І. Хижняк. – Херсон : ОЛДІ-плюс, 2013. – 330 с.
 25. Курта, Х. М. Порівняльний аналіз генетичної структури популяцій веслоноса (Polyodon spathula) за мікросателітними ДНК-маркерами / Х. М. Курта, О. О. Малишева, В. Г. Спиридонов // Цитологія і генетика. – 2020. – Т. 54, № 1. – С. 42–49.
 26. Линник, М. Закон дороги / Микола Линник // Полювання та риболовля. – 2020. – Лип. (№ 7). – С. 13.
 27. Линник, М. На комфортних водоймах із маховою вудкою / Микола Линник // Полювання та риболовля. – 2020. – Серп. (№ 8). – С. 14.
 28. Линник, М. На річкових закосах / Микола Линник // Полювання та риболовля. – 2020. – Верес. (№ 9). – С. 15.
 29. Липень – пора активної риболовлі [Електронний ресурс] // Державне агентство меліорації та рибного господарства України : офіц. сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://darg.gov.ua/_lipenj_pora_aktivnoji_0_0_0_11170_1.html?search=%EA%E0%EB%E5%ED%E4%E0%F0 (дата звернення: 02.07.2021), вільний. – Назва з титул. екрана.
 30. Мальшакова, С. Державна підтримка тваринництва та рибництва / Світлана Мальшакова // Баланс-Агро. – 2019. – Трав. (№ 17–18). – С. 15–23.
 31. Межжерин, С. В. Поликлоновая структура поселений однополого европейского карася (Carassius gibelio (Bloch, 1782)) в северной Украине: сравнительный анализ аллозимных маркеров и числа хромосом / С. В. Межжерин, П. П. Пухтаевич, С. В. Кокодий // Цитологія і генетика. – 2020. – Т. 54, № 1. – С. 71–79.
 32. Мельник, А. Де можна буде зловити рибу якуня? : рибною столицею Поділля пропонують зробити Якушенецьку об’єднану територіальну громаду Вінниччини / Анатолій Мельник // Природа і сусп-во. – 2020. – 28 серп. – С. 7.
 33. Мисливство та рибальство в Україні. Вип. 1 / Укр. наук. т-во геральдики та вексилології ; авт.-упоряд. В. В. Болгов. – Київ : Ін-т біогр. дослідж., 2006. – 161 с. : кольор. іл., портр.
 34. Оверковська, Т. Правові засади охорони водних біоресурсів у сфері аквакультури / Тетяна Оверковська // Підприємництво, госп-во і право. – 2019. – № 3. – С. 122–126.
 35. Осетрівництво : підручник / І. М. Шерман [та ін.]. – Вид. 2-ге, допов. – Херсон : ОЛДІ-плюс, 2018. – 464 с.
 36. Основи рибоохорони. Практикум : навч. посіб. для ВНЗ / І. А. Лобанов [та ін.]. – Стер. вид. – Херсон : ОЛДІ-плюс, 2019. – 356 с.
 37. Оценка генетического разнообразия белого (Hypophthalmichthys molitrix Val.) и пестрого (Hypophthalmichthys nobilis Rich.) толстолобиков, выращиваемых в аквакультуре в Республике Беларусь, на основании полиморфизма микросателлитных локусов / А. Ю. Носова [и др.] // Цитология и генетика. – 2019. – Т. 53, № 6. – С. 44–53.
 38. Оцінка природно-ресурсного потенціалу рибогосподарських водойм аридних територій : монографія / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; за наук. ред. С. В. Пономарьова. – Київ : ЦУЛ, 2017. – 278 с.
 39. Петренко, І. Рибництво і сапропель / Ігор Петренко // Агробізнес сьогодні. – 2020. – Груд. (№ 23). – С. 70–71.
 40. Петренко, С. Новый сезон – новые снасти / Сергей Петренко // Світ рибалки. – 2018. – № 2. – С. 28–31.
 41. Погорєлова, І. Зариблюємо ставок і чекаємо на урожай / Інна Погорєлова // Рід. село Україна. – 2014. – Черв. (№ 11). – С. 5.
 42. Правила рибальства за 10 хвилин [Електронний ресурс] // Управління державного агентства меліорації та рибного господарства у м. Києві та Київській області : офіц. сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://kv.darg.gov.ua/_pravila_ribaljstva_za_10_0_0_0_499_1.html (дата звернення: 02.07.2021), вільний. – Назва з титул. екрана.
 43. Регулювання розвитку галузі аквакультури: в таблицях і схемах : метод. вказівки / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, Держ. агентство рибного госп-ва України, Метод.-технол. центр з аквакультури ; уклад.: Н. М. Вдовенко, Ю. Є. Шарило. – Київ : Кондор, 2019. – 44 с.
 44. Риболовля в Україні 2021 [Електронний ресурс] : [риболовецькі бази, найкращі місця для риболовлі] // dorogovkaz.com : сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://ua.dorogovkaz.com/rybalka.php (дата звернення: 02.07.2021), вільний. – Назва з титул. екрана.
 45. Риболовля з човна: як ловити рибу і не порушувати закон [Електронний ресурс] // Управління державного агентства меліорації та рибного господарства у Вінницькій області : офіц. сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://vn.darg.gov.ua/_ribolovlja_z_chovna_jak_0_0_0_1966_1.html (дата звернення: 02.07.2021), вільний. – Назва з титул. екрана.
 46. Роземайер, Б. Щука. 50 способов и приемов ловли : пер. с нем. / Бертус Роземайер, Ули Байер. – Харьков ; Белгород : Клуб Семейного Досуга, 2015. – 160 с.
 47. Рыбалка. Все секреты удачной рыбной ловли / авт.-сост. А. Огарев. – Харьков : Аргумент Принт, 2012. – 256 с. – (Полезная книга).
 48. Савина, И. Украинский агротуризм: в деревню, в глушь! / Ирина Савина // Укр. турист. газ. – 2016. – Сент. (№ 9). – С. 22.
 49. Светлова, А. Пруд пруди / Алиса Светлова // ЗооДруг. – 2015. – № 4. – С. 52–53.
 50. Сермелі, Д. Рибальство : повний довід. : пер. з англ. / Джо Сермелі. – Київ : КМ-БУКС, 2018. – 256 с.
 51. Справочник мастера-рыболова / сост. К. Сторожев. – Харьков ; Белгород : Клуб Семейного Досуга, 2016. – 320 с.
 52. Старий, П. Окуневе ельдорадо / Павло Старий // Полювання та риболовля. – 2020. – Серп. (№ 8). – С. 15.
 53. Степура, В. Мобільна риболовля / Віктор Степура, Дмитро Ватрич // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2015. – Лют. – С. 12–16.
 54. Сторожев, К. Зимняя рыбалка. Особенности ловли. Снасти. Техника / Константин Сторожев. – Харьков ; Белгород : Клуб Семейного Досуга, 2015. – 320 с.
 55. Супруненко, В. Поруч із «плавунами» / Володимир Супруненко // Полювання та риболовля. – 2020. – Трав. (№ 5). – С. 14.
 56. Тарасюк, С. І. Еколого-генетичні особливості популяції української антонінсько-зозулинецької лускатої породи коропа (Cyprinus carpio L.) / С. І. Тарасюк, В. В. Коніщук, Д. М. Постоєнко // Агроекол. журн. – 2018. – № 4. – С. 59–67.
 57. Ткач, І. У плавнях Київського водосховища / Ігор Ткач // Полювання та риболовля. – 2020. – Черв. (№ 6). – С. 13.
 58. Формування та функціонування Спільної рибної політики Європейського Союзу та шляхи її реалізації в Україні : монографія / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; за ред. Н. М. Вдовенко. – Київ : Кондор, 2018. – 476 с.
 59. Хвороби ставкових риб (профілактика та лікування) / Ю. Д. Темніханов [та ін.]. – Вінниця ; Київ : Нілан-ЛТД, 2015. – 624 с.
 60. Черненька, Н. Риболовля – це справжнє задоволення і душевний релакс [Електронний ресурс] / Н. Черненька // Жит. обрії. – 2020. – 12 лип. – Електрон версія. – Режим доступу: https://gazetahm.org/posts/rybolovlya-tse-spravzhnye-zadovolennya-i-dushevnyy-relaks (дата звернення: 02.07.2021), вільний. – Назва з титул. екрана.
 61. Чернишев, В. Г. Сучасний стан іноземного інвестування в сільське, лісове та рибне господарства за регіонами України / В. Г. Чернишев, Д. В. Окара, І. Л. Коновальова // АгроСвіт. – 2019. – № 21. – С. 36–46.
 62. Шевченко, В. Ю. Аквакультура перспективних об’єктів : навч. посіб. / В. Ю. Шевченко. – Херсон : ОЛДІ-плюс, 2018. – 402 с.
 63. Шекк, П. В. Індустріальне рибництво : підруч. для студентів ВНЗ / П. В. Шекк ; Одес. держ. екол. ун-т. – Харків : Панов А. М., 2017. – 204 с.
 64. Шекк, П. В. Марикультура : підручник / П. В. Шекк, В. Ю. Шевченко, А. М. Орленко. – Стер. вид. – Херсон : ОЛДІ-плюс, 2019. – 328 с.
 65. Штильке, Х. Современные приманки и прикормки : ил. справ. : пер. с нем. / Хеннинг Штильке. – Харьков ; Белгород : Клуб Семейного Досуга, 2014. – 128 с. – (Клев обеспечен!).

Підготувала провідний бібліограф відділу

аграрних наук і виробництва О. Л. Шпичак

Поділитися:

Рибальські простори


Рибальство на території України відоме здавна, воно ґрунтується на дбайливому ставленні до природи. Велике значення для відновлення рибогосподарського потенціалу та підтримання сталих запасів риби у водоймах має штучне відтворення цінних представників іхтіофауни.

Рибальський туризм нині є рентабельною галуззю у сфері туристичних і розважальних послуг для активного та змістовного відпочинку.

Відділ аграрних наук і виробництва Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва пропонує всім охочим ознайомитися з матеріалами віртуального перегляду-інформації «Рибальські простори». 

 1. Багдай, Т. Поширення Cyprinus carpio L. як біоіндикатора водних екосистем та в аквакультурі / Т. Багдай, А. Дидів, Н. Качмар // Екол. вісн. – 2019. – № 6. – С. 10–11.
 2. Бирюков, В. Ловись, рыбка, большая и... крупная / Виктор Бирюков // Світ рибалки. – 2015. – № 5. – С. 12–15.
 3. Вдовенко, Н. М. Економіка рибогосподарських підприємств : підруч. для студентів ВНЗ / Н. М. Вдовенко ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, Держ. агентство рибного госп-ва України, Метод.-технол. центр з аквакультури. – Київ : Кондор, 2017. – 212 с.
 4. Власенко, В. В. Іхтіопатологія : навч. посіб. для студентів ВНЗ / В. В. Власенко, Ю. Д. Темніханов. – Вінниця : Меркьюрі-Поділля, 2012. – 526 с.
 5. Войналович, О. В. Охорона праці у рибному господарстві : навч. підруч. для студентів ВНЗ / О. В. Войналович, Є. І. Марчишина ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : ЦУЛ, 2016. – 630 с.
 6. Гаврилюк, С. І. Тростянецька районна організація Українського товариства мисливців і рибалок : до 100-річчя утворення Укр. т-ва мисливців і рибалок / С. І. Гаврилюк, В. Г. Лівінський. – Вінниця : Меркьюрі-Поділля, 2021. – 360 с.
 7. Генетика риб : підруч. для студентів ВНЗ / В. В. Базалій [та ін.]. – Стер. вид. – Херсон : ОЛДІ-плюс, 2018. – 306 с.
 8. Гнатів, Р. М. Рибогосподарські споруди : навч. посіб. / Р. М. Гнатів, О. М. Яхно ; Нац. ун-т «Львівська політехніка». – Львів : Львів. політехніка, 2017. – 224 с.
 9. Григор’єва, І. Оазис – місцевого масштабу / Інна Григор’єва // ЗооДруг Україна. – 2018. – № 7/8. – С. 14–18.
 10. Гридько, Є. Лящ, фідер, Десна – де шукати, на що ловити / Євген Гридько // Полювання та риболовля. – 2020. – Лип. (№ 7). – С. 15.
 11. Грин, К. Особенности рыбной ловли в озерах, прудах, реках : пер. с англ. / Кевин Грин. – Харьков ; Белгород : Клуб Семейного Досуга, 2015. – 192 с.
 12. Грициняк, І. І. Рибницько-біологічна характеристика дволіток галицького коропа в умовах промислового вирощування у ставах Прикарпаття / І. І. Грициняк, В. В. Гурбик, Н. Г. Михайленко // Вісн. аграр. науки. – 2017. – № 12. – С. 30–34.
 13. Данилов, В. П. Драгоценный справочник удачливого рыболова / В. Данилов. – Донецк : БАО, 2012. – 384 с.
 14. Данильчук, Г. А. Характеристика морфометричних показників ставової риби / Г. А. Данильчук, О. С. Іващенко // Зб. наук. пр. Вінниц. нац. аграр. ун-ту. Серія: Сільськогосподарські науки / М-во аграр. політики та продовольства України. – Вінниця, 2013. – Вип. 5 (78). – С. 238–243.
 15. EUКраїна: зариблення водойм для збереження біорізноманіття – це євроінтеграція [Електронний ресурс] // Державне агентство меліорації та рибного господарства України : офіц. сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://darg.gov.ua/_eukrajina_zariblennja_vodojm_0_0_0_11173_1.html (дата звернення: 02.07.2021), вільний. – Назва з титул. екрана.
 16. Євтушенко, М. Ю. Методологія наукових досліджень у рибництві : навч. посіб. для підгот. фахівців за напрямком «Водні біоресурси та аквакультура» / М. Ю. Євтушенко, М. І. Хижняк ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, Каф. гідробіології та іхтіології. – Київ : ЦУЛ, 2018. – 296 с.
 17. Здійснення риболовлі в орендованих ставках [Електронний ресурс] // «WikiLegalAid» довідково-інформаційна платформа правових консультацій : сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/Здійснення_риболовлі_в_орендованих_ставках (дата звернення: 02.07.2021), вільний. – Назва з титул. екрана.
 18. Зоріна, М. О. Рекреаційне рибальство в Україні як фактор інтенсифікації «зеленого» туризму [Електронний ресурс] / М. О. Зоріна, Р. О. Новіцький // Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара. Кафедра зоології та екології : офіц. сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://www.zoology.dp.ua/z13_054.html (дата звернення: 02.07.2021), вільний. – Назва з титул. екрана.
 19. Зотько, М. О. Обґрунтування та розрахунок щільності посадки риб для створення спеціального товарного рибного господарства / М. О. Зотько // Аграр. наука та харч. технології : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. аграр. ун-т, Акад. с.-г. наук Грузії. – Вінниця, 2018. – Вип. 2(101). – С. 207–208.
 20. Інтенсивні технології в аквакультурі : навч. посіб. / Р. В. Кононенко [та ін.] ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : ЦУЛ, 2016. – 410 с.
 21. Календар риболова на липень 2021 – коли добре клюватиме [Електронний ресурс] // Управління державного агентства меліорації та рибного господарства у Вінницькій області : офіц. сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://vn.darg.gov.ua/_kalendar_ribolova_na_lipenj_0_0_0_1977_1.html (дата звернення: 02.07.2021), вільний. – Назва з титул. екрана.
 22. Катан, Л. І. Економічна сутність та складові конкурентоспроможності галузі рибництва / Л. І. Катан, О. В. Зубко // АгроСвіт. – 2019. – № 13/14. – С. 33–38.
 23. Кернасюк, Ю. Рибництво: стан і перспективи розвитку / Юрій Кернасюк // Агробізнес сьогодні. – 2019. – Трав. (№ 10). – С. 12–14.
 24. Кражан, С. А. Природна кормова база рибогосподарських водойм : навч. посіб. для ВНЗ / С. А. Кражан, М. І. Хижняк. – Херсон : ОЛДІ-плюс, 2013. – 330 с.
 25. Курта, Х. М. Порівняльний аналіз генетичної структури популяцій веслоноса (Polyodon spathula) за мікросателітними ДНК-маркерами / Х. М. Курта, О. О. Малишева, В. Г. Спиридонов // Цитологія і генетика. – 2020. – Т. 54, № 1. – С. 42–49.
 26. Линник, М. Закон дороги / Микола Линник // Полювання та риболовля. – 2020. – Лип. (№ 7). – С. 13.
 27. Линник, М. На комфортних водоймах із маховою вудкою / Микола Линник // Полювання та риболовля. – 2020. – Серп. (№ 8). – С. 14.
 28. Линник, М. На річкових закосах / Микола Линник // Полювання та риболовля. – 2020. – Верес. (№ 9). – С. 15.
 29. Липень – пора активної риболовлі [Електронний ресурс] // Державне агентство меліорації та рибного господарства України : офіц. сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://darg.gov.ua/_lipenj_pora_aktivnoji_0_0_0_11170_1.html?search=%EA%E0%EB%E5%ED%E4%E0%F0 (дата звернення: 02.07.2021), вільний. – Назва з титул. екрана.
 30. Мальшакова, С. Державна підтримка тваринництва та рибництва / Світлана Мальшакова // Баланс-Агро. – 2019. – Трав. (№ 17–18). – С. 15–23.
 31. Межжерин, С. В. Поликлоновая структура поселений однополого европейского карася (Carassius gibelio (Bloch, 1782)) в северной Украине: сравнительный анализ аллозимных маркеров и числа хромосом / С. В. Межжерин, П. П. Пухтаевич, С. В. Кокодий // Цитологія і генетика. – 2020. – Т. 54, № 1. – С. 71–79.
 32. Мельник, А. Де можна буде зловити рибу якуня? : рибною столицею Поділля пропонують зробити Якушенецьку об’єднану територіальну громаду Вінниччини / Анатолій Мельник // Природа і сусп-во. – 2020. – 28 серп. – С. 7.
 33. Мисливство та рибальство в Україні. Вип. 1 / Укр. наук. т-во геральдики та вексилології ; авт.-упоряд. В. В. Болгов. – Київ : Ін-т біогр. дослідж., 2006. – 161 с. : кольор. іл., портр.
 34. Оверковська, Т. Правові засади охорони водних біоресурсів у сфері аквакультури / Тетяна Оверковська // Підприємництво, госп-во і право. – 2019. – № 3. – С. 122–126.
 35. Осетрівництво : підручник / І. М. Шерман [та ін.]. – Вид. 2-ге, допов. – Херсон : ОЛДІ-плюс, 2018. – 464 с.
 36. Основи рибоохорони. Практикум : навч. посіб. для ВНЗ / І. А. Лобанов [та ін.]. – Стер. вид. – Херсон : ОЛДІ-плюс, 2019. – 356 с.
 37. Оценка генетического разнообразия белого (Hypophthalmichthys molitrix Val.) и пестрого (Hypophthalmichthys nobilis Rich.) толстолобиков, выращиваемых в аквакультуре в Республике Беларусь, на основании полиморфизма микросателлитных локусов / А. Ю. Носова [и др.] // Цитология и генетика. – 2019. – Т. 53, № 6. – С. 44–53.
 38. Оцінка природно-ресурсного потенціалу рибогосподарських водойм аридних територій : монографія / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; за наук. ред. С. В. Пономарьова. – Київ : ЦУЛ, 2017. – 278 с.
 39. Петренко, І. Рибництво і сапропель / Ігор Петренко // Агробізнес сьогодні. – 2020. – Груд. (№ 23). – С. 70–71.
 40. Петренко, С. Новый сезон – новые снасти / Сергей Петренко // Світ рибалки. – 2018. – № 2. – С. 28–31.
 41. Погорєлова, І. Зариблюємо ставок і чекаємо на урожай / Інна Погорєлова // Рід. село Україна. – 2014. – Черв. (№ 11). – С. 5.
 42. Правила рибальства за 10 хвилин [Електронний ресурс] // Управління державного агентства меліорації та рибного господарства у м. Києві та Київській області : офіц. сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://kv.darg.gov.ua/_pravila_ribaljstva_za_10_0_0_0_499_1.html (дата звернення: 02.07.2021), вільний. – Назва з титул. екрана.
 43. Регулювання розвитку галузі аквакультури: в таблицях і схемах : метод. вказівки / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, Держ. агентство рибного госп-ва України, Метод.-технол. центр з аквакультури ; уклад.: Н. М. Вдовенко, Ю. Є. Шарило. – Київ : Кондор, 2019. – 44 с.
 44. Риболовля в Україні 2021 [Електронний ресурс] : [риболовецькі бази, найкращі місця для риболовлі] // dorogovkaz.com : сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://ua.dorogovkaz.com/rybalka.php (дата звернення: 02.07.2021), вільний. – Назва з титул. екрана.
 45. Риболовля з човна: як ловити рибу і не порушувати закон [Електронний ресурс] // Управління державного агентства меліорації та рибного господарства у Вінницькій області : офіц. сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://vn.darg.gov.ua/_ribolovlja_z_chovna_jak_0_0_0_1966_1.html (дата звернення: 02.07.2021), вільний. – Назва з титул. екрана.
 46. Роземайер, Б. Щука. 50 способов и приемов ловли : пер. с нем. / Бертус Роземайер, Ули Байер. – Харьков ; Белгород : Клуб Семейного Досуга, 2015. – 160 с.
 47. Рыбалка. Все секреты удачной рыбной ловли / авт.-сост. А. Огарев. – Харьков : Аргумент Принт, 2012. – 256 с. – (Полезная книга).
 48. Савина, И. Украинский агротуризм: в деревню, в глушь! / Ирина Савина // Укр. турист. газ. – 2016. – Сент. (№ 9). – С. 22.
 49. Светлова, А. Пруд пруди / Алиса Светлова // ЗооДруг. – 2015. – № 4. – С. 52–53.
 50. Сермелі, Д. Рибальство : повний довід. : пер. з англ. / Джо Сермелі. – Київ : КМ-БУКС, 2018. – 256 с.
 51. Справочник мастера-рыболова / сост. К. Сторожев. – Харьков ; Белгород : Клуб Семейного Досуга, 2016. – 320 с.
 52. Старий, П. Окуневе ельдорадо / Павло Старий // Полювання та риболовля. – 2020. – Серп. (№ 8). – С. 15.
 53. Степура, В. Мобільна риболовля / Віктор Степура, Дмитро Ватрич // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2015. – Лют. – С. 12–16.
 54. Сторожев, К. Зимняя рыбалка. Особенности ловли. Снасти. Техника / Константин Сторожев. – Харьков ; Белгород : Клуб Семейного Досуга, 2015. – 320 с.
 55. Супруненко, В. Поруч із «плавунами» / Володимир Супруненко // Полювання та риболовля. – 2020. – Трав. (№ 5). – С. 14.
 56. Тарасюк, С. І. Еколого-генетичні особливості популяції української антонінсько-зозулинецької лускатої породи коропа (Cyprinus carpio L.) / С. І. Тарасюк, В. В. Коніщук, Д. М. Постоєнко // Агроекол. журн. – 2018. – № 4. – С. 59–67.
 57. Ткач, І. У плавнях Київського водосховища / Ігор Ткач // Полювання та риболовля. – 2020. – Черв. (№ 6). – С. 13.
 58. Формування та функціонування Спільної рибної політики Європейського Союзу та шляхи її реалізації в Україні : монографія / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; за ред. Н. М. Вдовенко. – Київ : Кондор, 2018. – 476 с.
 59. Хвороби ставкових риб (профілактика та лікування) / Ю. Д. Темніханов [та ін.]. – Вінниця ; Київ : Нілан-ЛТД, 2015. – 624 с.
 60. Черненька, Н. Риболовля – це справжнє задоволення і душевний релакс [Електронний ресурс] / Н. Черненька // Жит. обрії. – 2020. – 12 лип. – Електрон версія. – Режим доступу: https://gazetahm.org/posts/rybolovlya-tse-spravzhnye-zadovolennya-i-dushevnyy-relaks (дата звернення: 02.07.2021), вільний. – Назва з титул. екрана.
 61. Чернишев, В. Г. Сучасний стан іноземного інвестування в сільське, лісове та рибне господарства за регіонами України / В. Г. Чернишев, Д. В. Окара, І. Л. Коновальова // АгроСвіт. – 2019. – № 21. – С. 36–46.
 62. Шевченко, В. Ю. Аквакультура перспективних об’єктів : навч. посіб. / В. Ю. Шевченко. – Херсон : ОЛДІ-плюс, 2018. – 402 с.
 63. Шекк, П. В. Індустріальне рибництво : підруч. для студентів ВНЗ / П. В. Шекк ; Одес. держ. екол. ун-т. – Харків : Панов А. М., 2017. – 204 с.
 64. Шекк, П. В. Марикультура : підручник / П. В. Шекк, В. Ю. Шевченко, А. М. Орленко. – Стер. вид. – Херсон : ОЛДІ-плюс, 2019. – 328 с.
 65. Штильке, Х. Современные приманки и прикормки : ил. справ. : пер. с нем. / Хеннинг Штильке. – Харьков ; Белгород : Клуб Семейного Досуга, 2014. – 128 с. – (Клев обеспечен!).

Підготувала провідний бібліограф відділу

аграрних наук і виробництва О. Л. Шпичак