Захист довкілля: правові аспекти

День Довкілля відзначається в Україні щорічно в третю суботу квітня відповідно до Указу Президента України № 855/98 від 06.08.1998 р. Встановлено це свято на честь Стокгольмської конференції з довкілля, яка стала однією з найважливіших в історії екологічного руху, оскільки цього дня була заснована UNEP (United Nations Environment Network) – Екологічна програма ООН, яка є основним організатором та ідеологом всесвітнього Дня довкілля.

У мирний час влада, громадські організації, екологи проводять заходи, спрямовані на поліпшення стану довкілля, очищення водних джерел, озеленення, збереження заповідних об’єктів, поширення екологічних знань.

На жаль, сьогодні українська природа є жертвою російської агресії, адже війна вплинула на кожний компонент довкілля – тваринний і рослинний світ, воду, повітря, ґрунт. Наслідки цього негативного впливу будуть довгостроковими та матимуть глобальний характер.

Однак у силу особливого значення довкілля для людини, забезпечення екологічної безпеки, обов’язковість додержання екологічних норм, стандартів, нормативів, правил, приписів та лімітів є одним із пріоритетів суспільства, а правовий захист порушених екологічних прав та законних інтересів є конституційною гарантією, спрямованою на збереження безпечного для існування природи навколишнього середовища, гарантування безпечного та сприятливого середовища для життя і здоров’я людей.

Для підвищення обізнаності населення в екологічних і природоохоронних питаннях сектор правової інформації пропонує ознайомитися з книжковою виставкою «Захист довкілля: правові аспекти». На виставці представлені документи із фондів ВОУНБ ім. В. Отамановського, які висвітлюють правову регламентацію у сфері охорони, використання та відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки, а також охорони від негативного впливу на життя і здоров’я людини.

Список документів до книжкової виставки

«Захист довкілля: правові аспекти» 

Екологічне законодавство України

 • 342.4 У 45 Україна. Конституція. Конституція України : в ред. від 7 лют. 2019 р. : офіц. вид. / Верховна Рада України. – Київ : Алерта, 2019. – 112 с.
 • 349.6 У 45 Україна. Закони. Закон України "Про охорону навколишнього середовища" : чинне законодавство зі змін. та допов. станом на 20 трав. 2018 р.: офіц. текст / Україна. Закони. – Київ : Вид. Паливода А. В., 2018. – 52 с.
 • 349.6 В 62 Водний кодекс України. Кодекс України про надра. Лісовий кодекс України. Повітряний кодекс України : станом на 3 верес. 1920 р. : відп. офіц. тексту. – Харків : Право, 2020. – 294 с.
 • 349.6 Е 45 Екологічне законодавство України : станом на 9 вересня 2021 р.: відп. офіц. тексту. – Харків : Право, 2021. – 260 с.
 • 349.4 З-51 Земельний кодекс України : із змін. та допов. станом на 12 жовт. 2018 р.: офіц. текст. – Київ : Правова єдність : Алерта, 2018. – 118 с.
 • 349.6 М 19 Малишева, Н. Р. Науково-практичний коментар до закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" / Н. Р. Малишева, М. І. Єрофеєв ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – Харків : Право, 2017. – 416 с. 

Конвенції та природоохоронні директиви ратифіковані Україною

 • 349.6 Д 47 Директива ЄС про доступ громадськості до інформації про довкілля. Директива ЄС про участь громадськості у розробленні деяких планів та програм, пов'язаних з довкіллям / голов. ред. Т. В. Тимочко. – Київ : СТ-Друк, 2017. – 28 с.
 • 341.2 К 64 Конвенція про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення / голов. ред. Т. В. Тимочко. – Київ : СТ-Друк, 2020. – 24 с.
 • 341.2 К 64 Конвенція про захист Чорного моря від забруднення / голов. ред. Т. В. Тимочко. – Київ : СТ-Друк, 2018. – 24 с.
 • 341.2 К 64 Конвенція про збереження мігруючих видів диких тварин / голов. ред. Т. В. Тимочко. – Київ : СТ-Друк, 2019. – 28 с.
 • 341.2 К 64 Конвенція про охорону Всесвітньої культурної і природної спадщини / Всеукр. екологічна ліга, Центр екологічної освіти та інформації ; голов. ред. Т. В. Тимочко. – Київ : СТ-Друк, 2020. – 28 с.
 • 341.2 К 64 Конвенція про охорону та використання транскордонних водотоків та міжнародних озер / голов. ред. Т. В. Тимочко. – Київ : СТ-Друк, 2019. – 36 с.
 • 341.2 К 64 Конвенція про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті / голов. ред. Т. В. Тимочко. – Київ : СТ-Друк, 2018. – 24 с.
 • 341.2 К 64 Конвенція про транскордонне забруднення повітря на великі відстані / голов. ред. Т. В. Тимочко. – Київ : СТ-Друк, 2020. – 28 с. 

Монографії

 • 342.25 Д 39 Децентралізація влади в Україні та розвиток екологічних і природоресурсних правовідносин : монографія / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; відп. ред. Н. Р. Малишева. – Харків : Право, 2019. – 304 с.
 • 349.6 К 59 Козмуляк, К. А. Правове регулювання екологічної безпеки в сфері сільськогосподарського виробництва в Україні : монографія / К. А. Козмуляк ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, Юрид. ф-т. – Львів : Вид-во Кондратьєва А. В., 2017. – 192 с.
 • 349.6М 19 Малишева, Н. Р. Науково-практичний коментар до закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" / Н. Р. Малишева, М. І. Єрофеєв ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – Харків : Право, 2017. – 416 с.
 • 349.6 П 20 Патлачук, О. В. Природоохоронні доктрини в системі джерел права : монографія / О. В. Патлачук ; Верховна Рада України, Ін-т законодавства. – Одеса : Фенікс, 2018. – 148 с.
 • 349.6 Т 82 Туліна, Е. Є. Правові засади використання рослинного світу : монографія / Е. Є. Туліна ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. – Харків : Право, 2017. – 216 с.
 • 349.6 Ш 82 Шоха, Т П. Правові аспекти екологічного страхування в Україні : монографія / Т. П. Шоха ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Правова єдність : Алерта, 2019. – 236 с.
 • 349.4 Ю 83 Юрченко, Е. С. Право сільськогосподарського землекористування в Україні: теоретичні та практичні аспекти : монографія / Е. С. Юрченко ; за ред. Т. О. Коваленко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Правова єдність : Алерта, 2019. – 234 с.

Статті

 • Боднар, А. Міжнародно-правове регулювання протидії забрудненню морів: сучасний стан та перспективи розвитку / А. Боднар // Підприємництво, госп-во і право. – 2019. – № 12. – С. 150–153.
 • Бойчук, А. Ю. Юридична відповідальність за правопорушення у сфері охорони водних об'єктів: до питання ідентифікаційної характеристики / А. Ю. Бойчук // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2017. – № 4. – С. 93–99.
 • Васянович, О. А. Правове становище екологічних біженців як вразливої категорії населення, що потребує еколого-правової охорони / О. А. Васянович // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2020. – № 4. – С. 337–342.
 • Гбур, Л. В. Поняття та особливості адміністративної відповідальності за порушення в сфері використання водних ресурсів / Л. В. Гбур // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2017. – № 4. – С. 199–202.
 • Головко, А. Л. Правові форми реалізації природоохоронної діяльності в Україні: загальнотеоретична характеристика / А. Л. Головко // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2019. – № 2. – С. 42–46.
 • Данилюк, С. М. Екологічне законодавство України та ЄС / С. М. Данилюк // Вісн. Київ. часоп. права.– 2022. – № 4. – С. 154–159.
 • Денисюк, І. Поняття екологічних адміністративних правопорушень, що розглядаються судами / І. Денисюк // Підприємництво, госп-во і право. – 2019. – № 6. – С. 146–151.
 • Дудоров, О. О. Про напрями вдосконалення механізму кримінально-правової охорони довкілля (на замітку розробникам нового Кримінального кодексу України) / О. О. Дудоров, Р. О. Мовчан // Вісн. асоціації кримінального права України. – 2020. – № 1 (13). – С. 92–125.
 • Євстігнєєв, А. С. Судовий захист окремих законних екологічних інтересів як засіб попередження порушень екологічної безпеки / А. С. Євстігнєєв // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2020. – № 1. – С. 250–252.
 • Кравчук, І. Використання можливостей судових експертиз у межах розслідування кримінальних правопорушень проти довкілля / І. Кравчук // Підприємництво, госп-во і право. – 2018. – № 12. – С. 322–326.
 • Крестовська, Н. М. Держава, дружня до довкілля, як противага екологічним ризикам сучасності / Н. М. Крестовська, О. Є. Проць // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2020. – № 1. – С. 21–25.
 • Махно, Н. Юридична відповідальність за порушення законодавства про водні об’єкти, що віднесені до категорії лікувальних / Н. Махно // Підприємництво, госп-во і право. – 2020. – № 1. – С. 88–95.
 • Місюра, Л. Ю. Актуальні питання повідомлення особі про підозру у кримінальних провадженнях у сфері довкілля / Л. Ю. Місюра // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2018. – № 3. – С. 290–295.
 • Савчук, О. О. Витоки досліджень розвитку правовідносин щодо використання і охорони довкілля в інноваційній сфері / О. О. Савчук // Право та інновації. – 2021. – № 4. – С. 129–134.
 • Статівка, А. М. Застосування деяких захисних екологічних заходів у сільськогосподарському виробництві за законодавством ЄС / А. М. Статівка // Вісн. Нац. акад. правов. наук України. – 2019. – № 4. – С. 200–218.
 • Тарнавська, М. Символи у екологічній правосвідомості / М. Тарнавська // Підприємництво, госп-во і право. – 2019. – № 9. – С. 181–185.
 • Триньова, Я. О. Роль кримінального права у вирішенні екологічних проблем / Я. О. Триньова // Юридич. Україна. – 2018. – № 5/6. – С. 53–63.
 • Улютіна, О. Об’єктивна сторона підсудних екологічних адміністративних правопорушень / О. Улютіна, І. Денисюк // Підприємництво, госп-во і право. – 2020. – № 10. – С. 170–175.
 • Шемонаєв, В. Національні та міжнародні стандарти надзвичайних дій у разі захисту морського середовища як складова частина стандартів безпеки мореплавства / В. Шемонаєв // Підприємництво, госп-во і право. – 2021. – № 5. – С. 22–27.
 • Шепель М. А. Прокурор як суб’єкт захисту права на безпечне довкілля у порядку адміністративного судочинства / М. А. Шепель // Актуал. проблеми держави і права. – 2019. – № 84. – C. 63–67.

Виставка експонується за адресою:

вул. Соборна, 70; І поверх.

Термін експонування: 10 квітня – 1 травня 2023 р.

 

Інформацію підготувала бібліотекар І категорії

сектору правової інформації К. М.Осадчук

Поділитися:

Захист довкілля: правові аспекти


День Довкілля відзначається в Україні щорічно в третю суботу квітня відповідно до Указу Президента України № 855/98 від 06.08.1998 р. Встановлено це свято на честь Стокгольмської конференції з довкілля, яка стала однією з найважливіших в історії екологічного руху, оскільки цього дня була заснована UNEP (United Nations Environment Network) – Екологічна програма ООН, яка є основним організатором та ідеологом всесвітнього Дня довкілля.

У мирний час влада, громадські організації, екологи проводять заходи, спрямовані на поліпшення стану довкілля, очищення водних джерел, озеленення, збереження заповідних об’єктів, поширення екологічних знань.

На жаль, сьогодні українська природа є жертвою російської агресії, адже війна вплинула на кожний компонент довкілля – тваринний і рослинний світ, воду, повітря, ґрунт. Наслідки цього негативного впливу будуть довгостроковими та матимуть глобальний характер.

Однак у силу особливого значення довкілля для людини, забезпечення екологічної безпеки, обов’язковість додержання екологічних норм, стандартів, нормативів, правил, приписів та лімітів є одним із пріоритетів суспільства, а правовий захист порушених екологічних прав та законних інтересів є конституційною гарантією, спрямованою на збереження безпечного для існування природи навколишнього середовища, гарантування безпечного та сприятливого середовища для життя і здоров’я людей.

Для підвищення обізнаності населення в екологічних і природоохоронних питаннях сектор правової інформації пропонує ознайомитися з книжковою виставкою «Захист довкілля: правові аспекти». На виставці представлені документи із фондів ВОУНБ ім. В. Отамановського, які висвітлюють правову регламентацію у сфері охорони, використання та відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки, а також охорони від негативного впливу на життя і здоров’я людини.

Список документів до книжкової виставки

«Захист довкілля: правові аспекти» 

Екологічне законодавство України

 • 342.4 У 45 Україна. Конституція. Конституція України : в ред. від 7 лют. 2019 р. : офіц. вид. / Верховна Рада України. – Київ : Алерта, 2019. – 112 с.
 • 349.6 У 45 Україна. Закони. Закон України "Про охорону навколишнього середовища" : чинне законодавство зі змін. та допов. станом на 20 трав. 2018 р.: офіц. текст / Україна. Закони. – Київ : Вид. Паливода А. В., 2018. – 52 с.
 • 349.6 В 62 Водний кодекс України. Кодекс України про надра. Лісовий кодекс України. Повітряний кодекс України : станом на 3 верес. 1920 р. : відп. офіц. тексту. – Харків : Право, 2020. – 294 с.
 • 349.6 Е 45 Екологічне законодавство України : станом на 9 вересня 2021 р.: відп. офіц. тексту. – Харків : Право, 2021. – 260 с.
 • 349.4 З-51 Земельний кодекс України : із змін. та допов. станом на 12 жовт. 2018 р.: офіц. текст. – Київ : Правова єдність : Алерта, 2018. – 118 с.
 • 349.6 М 19 Малишева, Н. Р. Науково-практичний коментар до закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" / Н. Р. Малишева, М. І. Єрофеєв ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – Харків : Право, 2017. – 416 с. 

Конвенції та природоохоронні директиви ратифіковані Україною

 • 349.6 Д 47 Директива ЄС про доступ громадськості до інформації про довкілля. Директива ЄС про участь громадськості у розробленні деяких планів та програм, пов'язаних з довкіллям / голов. ред. Т. В. Тимочко. – Київ : СТ-Друк, 2017. – 28 с.
 • 341.2 К 64 Конвенція про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення / голов. ред. Т. В. Тимочко. – Київ : СТ-Друк, 2020. – 24 с.
 • 341.2 К 64 Конвенція про захист Чорного моря від забруднення / голов. ред. Т. В. Тимочко. – Київ : СТ-Друк, 2018. – 24 с.
 • 341.2 К 64 Конвенція про збереження мігруючих видів диких тварин / голов. ред. Т. В. Тимочко. – Київ : СТ-Друк, 2019. – 28 с.
 • 341.2 К 64 Конвенція про охорону Всесвітньої культурної і природної спадщини / Всеукр. екологічна ліга, Центр екологічної освіти та інформації ; голов. ред. Т. В. Тимочко. – Київ : СТ-Друк, 2020. – 28 с.
 • 341.2 К 64 Конвенція про охорону та використання транскордонних водотоків та міжнародних озер / голов. ред. Т. В. Тимочко. – Київ : СТ-Друк, 2019. – 36 с.
 • 341.2 К 64 Конвенція про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті / голов. ред. Т. В. Тимочко. – Київ : СТ-Друк, 2018. – 24 с.
 • 341.2 К 64 Конвенція про транскордонне забруднення повітря на великі відстані / голов. ред. Т. В. Тимочко. – Київ : СТ-Друк, 2020. – 28 с. 

Монографії

 • 342.25 Д 39 Децентралізація влади в Україні та розвиток екологічних і природоресурсних правовідносин : монографія / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; відп. ред. Н. Р. Малишева. – Харків : Право, 2019. – 304 с.
 • 349.6 К 59 Козмуляк, К. А. Правове регулювання екологічної безпеки в сфері сільськогосподарського виробництва в Україні : монографія / К. А. Козмуляк ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, Юрид. ф-т. – Львів : Вид-во Кондратьєва А. В., 2017. – 192 с.
 • 349.6М 19 Малишева, Н. Р. Науково-практичний коментар до закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" / Н. Р. Малишева, М. І. Єрофеєв ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – Харків : Право, 2017. – 416 с.
 • 349.6 П 20 Патлачук, О. В. Природоохоронні доктрини в системі джерел права : монографія / О. В. Патлачук ; Верховна Рада України, Ін-т законодавства. – Одеса : Фенікс, 2018. – 148 с.
 • 349.6 Т 82 Туліна, Е. Є. Правові засади використання рослинного світу : монографія / Е. Є. Туліна ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. – Харків : Право, 2017. – 216 с.
 • 349.6 Ш 82 Шоха, Т П. Правові аспекти екологічного страхування в Україні : монографія / Т. П. Шоха ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Правова єдність : Алерта, 2019. – 236 с.
 • 349.4 Ю 83 Юрченко, Е. С. Право сільськогосподарського землекористування в Україні: теоретичні та практичні аспекти : монографія / Е. С. Юрченко ; за ред. Т. О. Коваленко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Правова єдність : Алерта, 2019. – 234 с.

Статті

 • Боднар, А. Міжнародно-правове регулювання протидії забрудненню морів: сучасний стан та перспективи розвитку / А. Боднар // Підприємництво, госп-во і право. – 2019. – № 12. – С. 150–153.
 • Бойчук, А. Ю. Юридична відповідальність за правопорушення у сфері охорони водних об'єктів: до питання ідентифікаційної характеристики / А. Ю. Бойчук // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2017. – № 4. – С. 93–99.
 • Васянович, О. А. Правове становище екологічних біженців як вразливої категорії населення, що потребує еколого-правової охорони / О. А. Васянович // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2020. – № 4. – С. 337–342.
 • Гбур, Л. В. Поняття та особливості адміністративної відповідальності за порушення в сфері використання водних ресурсів / Л. В. Гбур // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2017. – № 4. – С. 199–202.
 • Головко, А. Л. Правові форми реалізації природоохоронної діяльності в Україні: загальнотеоретична характеристика / А. Л. Головко // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2019. – № 2. – С. 42–46.
 • Данилюк, С. М. Екологічне законодавство України та ЄС / С. М. Данилюк // Вісн. Київ. часоп. права.– 2022. – № 4. – С. 154–159.
 • Денисюк, І. Поняття екологічних адміністративних правопорушень, що розглядаються судами / І. Денисюк // Підприємництво, госп-во і право. – 2019. – № 6. – С. 146–151.
 • Дудоров, О. О. Про напрями вдосконалення механізму кримінально-правової охорони довкілля (на замітку розробникам нового Кримінального кодексу України) / О. О. Дудоров, Р. О. Мовчан // Вісн. асоціації кримінального права України. – 2020. – № 1 (13). – С. 92–125.
 • Євстігнєєв, А. С. Судовий захист окремих законних екологічних інтересів як засіб попередження порушень екологічної безпеки / А. С. Євстігнєєв // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2020. – № 1. – С. 250–252.
 • Кравчук, І. Використання можливостей судових експертиз у межах розслідування кримінальних правопорушень проти довкілля / І. Кравчук // Підприємництво, госп-во і право. – 2018. – № 12. – С. 322–326.
 • Крестовська, Н. М. Держава, дружня до довкілля, як противага екологічним ризикам сучасності / Н. М. Крестовська, О. Є. Проць // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2020. – № 1. – С. 21–25.
 • Махно, Н. Юридична відповідальність за порушення законодавства про водні об’єкти, що віднесені до категорії лікувальних / Н. Махно // Підприємництво, госп-во і право. – 2020. – № 1. – С. 88–95.
 • Місюра, Л. Ю. Актуальні питання повідомлення особі про підозру у кримінальних провадженнях у сфері довкілля / Л. Ю. Місюра // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2018. – № 3. – С. 290–295.
 • Савчук, О. О. Витоки досліджень розвитку правовідносин щодо використання і охорони довкілля в інноваційній сфері / О. О. Савчук // Право та інновації. – 2021. – № 4. – С. 129–134.
 • Статівка, А. М. Застосування деяких захисних екологічних заходів у сільськогосподарському виробництві за законодавством ЄС / А. М. Статівка // Вісн. Нац. акад. правов. наук України. – 2019. – № 4. – С. 200–218.
 • Тарнавська, М. Символи у екологічній правосвідомості / М. Тарнавська // Підприємництво, госп-во і право. – 2019. – № 9. – С. 181–185.
 • Триньова, Я. О. Роль кримінального права у вирішенні екологічних проблем / Я. О. Триньова // Юридич. Україна. – 2018. – № 5/6. – С. 53–63.
 • Улютіна, О. Об’єктивна сторона підсудних екологічних адміністративних правопорушень / О. Улютіна, І. Денисюк // Підприємництво, госп-во і право. – 2020. – № 10. – С. 170–175.
 • Шемонаєв, В. Національні та міжнародні стандарти надзвичайних дій у разі захисту морського середовища як складова частина стандартів безпеки мореплавства / В. Шемонаєв // Підприємництво, госп-во і право. – 2021. – № 5. – С. 22–27.
 • Шепель М. А. Прокурор як суб’єкт захисту права на безпечне довкілля у порядку адміністративного судочинства / М. А. Шепель // Актуал. проблеми держави і права. – 2019. – № 84. – C. 63–67.

Виставка експонується за адресою:

вул. Соборна, 70; І поверх.

Термін експонування: 10 квітня – 1 травня 2023 р.

 

Інформацію підготувала бібліотекар І категорії

сектору правової інформації К. М.Осадчук