Найграціозніше із мистецтв

29 квітня відзначають Міжнародний день танцю, свято, яке ініційовано у 1982 році ЮНЕСКО.

Дата була запропонована педагогом і хореографом Петром Гусєвим на честь французького балетмейстера, теоретика і реформатора класичного танцю Жана Жоржа Новерра, який увійшов в історію як «батько сучасного балету».

За задумом засновників, Міжнародний день танцю покликаний об'єднати всі напрямки танцю, стати приводом для вшанування цієї форми мистецтва, її здатності долати всі політичні, культурні та етнічні кордони, можливості об'єднувати людей в ім'я дружби і миру.

За традицією, щороку, одному з відомих представників світу хореографії пропонується звернутися до громадськості з посланням, що нагадує людям про красу цього мистецтва.

До Міжнародного дня танцю відділ мистецтв підготував бібліографічний онлайн-огляд літератури «Найграціозніше із мистецтв».

Cписок літератури 

«Танець – найхвилюючий і найпрекрасніший з усіх мистецтв, оскільки він не тільки відображення життя чи відволікання від нього, а саме життя». 

 Баглай, В. Е. Этническая хореография народов мира : учеб. пособ. / В. Е. Баглай. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2007. – 405 с. ; ил.

Навчальний посібник є першим подібного роду виданням, присвячений систематичному аналізу традиційної танцювальної культури народів зарубіжних країн в рамках нової спеціальної дисципліни – етнічна хореографія.

Блазис, К. Танцы вообще. Балетные знаменитости и национальные танцы / К. Блазис. – Санкт-Петербург : Планета Музыки, 2008. – 352 с. : ил.

Автор – італійський танцівник, хореограф і педагог. Ретельно вивчивши систему класичного танцю, Блазіс знайомить читача з іменами великих танцюристів та з особливостями національних танців різних країн.

Вашкевич, Н. Н. История хореографии всех веков и народов / Н. Н. Вашкевич. – Санкт-Петербург : Планета Музыки, 2009. – 192 с. : ил.

У виданні автор знайомить з хореографією давніх культур та проводить паралель з сучасними танцями.

 Хаас, Ж. Г. Анатомия танца : пер. с англ. / Ж. Г. Хаас. – Минск : Попурри, 2014. – 200 с. : ил.

Щоб стати видатним танцюристом, необхідно знати, як підготувати своє тіло до навантажень та вміти використовувати весь його потенціал. Практичне керівництво дає всі необхідні для цього знання: містить 82 вправи, спрямовані на вдосконалення техніки танцю, поліпшення постави, освоєння правильної моделі дихання і профілактику травм. А понад 200 кольорових ілюстрацій в найдрібніших деталях демонструють тіло танцюриста в русі.

Худеков, С. Н. Иллюстрированная история танца / С. Н. Худеков. – Москва : Эксмо, 2009. – 288 с. : цв. ил.

Про витоки танцю, які виникли внаслідок небесних рухів: про життєрадісний оркестрик Античного світу, про суворе Середньовіччя з божевільними оргіями відьм і «танцями смерті», про променисте Відродження з італійськими хореографічними розвагами, про перший французький балет, який відкрив шлях до найдосконалішіх форм пластичного мистецтва, про танцювальні школи Мілана, балети Відня, Берліна, Лондона тощо.

 

 «Балет – це не тільки техніка. Найкращі партії танцюють душею…» 

Базарова, Н. П. Азбука классического танца : первые 3 года обучения: учеб. пособие / Н. П. Базарова. – Санкт-Петербург : Планета Музыки, 2008. – 240 с. : ил.

Видання представляє розвиток ідей початкової хореографічної освіти так, як їх розуміють сьогодні, спираючись на досвід роботи не тільки в молодших, а й у випускних класах. Масштабність бачення перспективи – ось що відрізняє цей твір.

Березова, Г. О. Класичний танець у дитячих хореографічних колективах / Г. О. Березова. – Київ : Музична Україна, 1990. – 256 с. : ил.

У книзі подано методичні поради щодо навчально-тренувальних занять у дитячих балетних студіях, вміщено орієнтовний репертуар для занять кожного року навчання.

Блок, Л. Д. Классический танец: история и современность / Л. Д. Блок. – Москва : Искусство, 1987. – 556 с. : ил.

Зібрані роботи про балет написані в 1930-х роках. Автор розглядає класичний танець як певну систему, що склалася в результаті величезної професійної праці багатьох поколінь людей, які прагнули домогтися найбільшої виразності рухів людського тіла.

Михайлова-Смольнякова, Е. С. Старинные бальные танцы. Эпоха Возрождения / Е. С. Михайлова-Смольнякова. – Санкт-Петербург : Планета Музыки, 2010. – 176 с. : ил.

Розглядається історія розвитку бального танцю епохи Відродження за матеріалами збережених манускриптів і підручників.

Цвєткова, Л. Ю. Методика викладання класичного танцю : підруч. для студ. вузів / Л. Ю. Цвєткова. – Київ : Альтерпрес, 2005. – 324 с. : іл.

Практичний посібник викладання курсу класичного танцю в середніх, спеціальних і вищих навчальних закладах відповідного профілю.

 

Чеккетти, Г. Полный курс классического танца. Школа Энрике Чеккетти / Г. Чеккетти ; под ред. Ф. Паппасены ; пер. с итал. Е. Лысовой. – Москва : АСТ : Астрель, 2010. – 504 с. : ил.

Перед вами посібник з класичного танцю для всіх світових балетних шкіл. Автор опублікував багатий дидактичний матеріал, напрацьований за десятиліття викладання ним класичного танцю.

 

Яцковский, В. Ф. 100 фигур мазурки / В. Ф. Яцковский. – Москва : Лань, 2010. – 224 с. : ил.

Мазурка – бальний танець польського походження, популярний в XIX ст. в Європі. Посібник містить загальні правила мазурки, способи виконання основних елементів танцю, пояснення французьких виразів вживаних в мазурці. Адресований фахівцям з історико-побутового і народно-характерного танцю, а також учасникам художньої самодіяльності та любителям. 

«Коли людина щаслива, вона танцює. А коли танцює, то вона щаслива завжди» 

Зайцев, Є. В. Основи народно-сценічного танцю : навч. посіб. для студ. вузів / Є. Зайцев. – Вінниця : Нова Книга, 2007. – 416 с. : іл.

Посібник складається з розділів, кожен з яких присвячений певній частині занять з народно-сценічного танцю, з наданням малюнків, зразків побудови уроків і танцювальних етюдів. Музичний супровід до вправ і танцювальних композицій дається окремим нотним додатком. Призначений для педагогів і студентів навчальних закладів культури і мистецтв, хореографічних студій, самодіяльних хореографічних колективів.

Зубатов С. Л. Методика викладання українського народного танцю : підручник / С. Л. Зубатов. – Київ : Ліра-К, 2017. – 376 с. : іл.

Підручник охоплює матеріал першого року навчання з українського народного танцю Наддніпрянщини, описує цільові танцювальні композиції, народний одяг регіону.

Колесниченко, Ю. В. Українське намисто. Десять українських танців : зб. хореограф. творів із муз. додатком / Ю. В. Колесниченко. – Вінниця : Нова Книга, 2014. – 272 с. : іл.

Мета цієї роботи – надати можливість пізнати закономірності побудови хореографічного твору і вільно оперувати його формою і змістом. На допомогу керівникам творчих колективів народного танцю.

Полятикін, М. А. Народні танці Волині і Волинського Полісся / М. А. Полятикін. – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2008. – 100 с. : іл.

Унікальне видання, до якого увійшли найбільш характерні танці Волині: «Грайка», «Аушка», «Волинська полька», «Кременецька полька», «Шуруха» («Мовчанівська полька»), «Гарбуз-полька», «Аю-бешівська полька», весільний танець із шишками, фрагмент поліського весілля «Похода», записані у різних селах Волинського краю.

Книга, попри наукової цінності, становить безпосередній інтерес для сучасної практичної хореографії та шанувальників українського народного танцю.

Ткаченко, Т. С. Народные танцы: болгарские, венгерские, немецкие, польские, румынские, сербские и хорватские, чешские и словацкие : учеб. пособ. / Т. С. Ткаченко. – Москва : Искусство, 1975. – 351 с. : ил.

Книга знайомить з народними танцями європейських країн, дає характеристику танцювального фольклору кожної країни, докладно описує найбільш типові і цікаві танці, демонструє малюнки національних костюмів.

Розкладка танців по рухах, малюнки, ноти музичного супроводу – все це найцінніший матеріал як для педагогів і студентів, так і для балетмейстерів, виконавців танців, самодіяльних колективів. 

 

«Танці завжди мали величезну силу впливу: це і бойові мистецтва, і ритуали полювання, і просто розваги і розвантаження, і звичайно ж, найвище, безсловесне, універсальне мистецтво». 

Бирюкова, Е. Хастл: танцы большого города / Е. Бирюкова, – Санкт-Петербург : Питер, 2013. – 224 с.

Ця книга для всіх, хто любить і хоче танцювати парні танці. Але хастл – не просто танець. Це спілкування, свобода, захоплення, гра, флірт, ідеальний спосіб знайомства, а ще – кращий фітнес-тренер.

Борсук, Н. В. Танці в сучасних ритмах: нариси : / Н. В. Борсук, – Вінниця : Нова Книга, 2014. – 52 с. : іл.

Посібник містить виміри самореалізації сучасних вітчизняних хореографів. Матеріал пропонується керівникам колективів масової та популярної хореографії позашкільних навчальних закладів.

Вац, А. Б. Танцевальное искусство Китая. История и современность / А. Б. Вац. – Москва : Лань, 2011. – 208 с. : ил.

Китайські танці займали вагоме місце в житті країни, формуючи культурний компонент держави. Палацове і народне життя перетворили танець в самостійну одиницю, яка розвивається і по теперішній час. Дана книга складається з різних самостійних частин, в яких розглядаються народні, палацові, танці нового часу, малих народностей Китаю тощо.

Верещагина, Т. Н. Секреты арабского танца / Т.Н. Верещагина. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2005. – 160 с. : ил.

За допомогою даної книги можна опанувати базову техніку і освоїти основні прийоми арабського танцю, познайомитись з історією зародження танцю живота, навчитись робити східний макіяж, шити костюми, вибрати собі сценічне східне ім'я. Арабський танець – чарівна сила краси жіночого тіла і душі. Займаючись їм, ви відкриєте в собі те, про що навіть не підозрюєте.

 

Ермаков, С. Танец живота : самоучитель/ С. Ермаков. – Новосибирск : Сибирское университет. изд-во, 2006. – 159 с. : ил.

Видання дозволяє освоїти базові елементи і рухи танцю. Містить комплекси для розминки, розтяжки м'язів та варіації танцю. Текст супроводжується великою кількістю ілюстрацій.

 

Никитин, В. Ю. Модерн-джаз танец : начало обучения / В. Ю. Никитин. – Москва : ВЦХТ, 1998. – 128 с.

Книга є спробою проаналізувати і систематизувати досягнення модерн-джаз танецю. Коротко викладені теоретичні принципи цього напрямку і основне – практичні навчання. Це не тільки педагогічні прийоми і методи, не тільки 20-річний досвід роботи автора, а й записи уроків для різних рівнів навчання.

  Підготувала бібліотекар ІІ категорії О. І. Морозова

Поділитися:

Найграціозніше із мистецтв


29 квітня відзначають Міжнародний день танцю, свято, яке ініційовано у 1982 році ЮНЕСКО.

Дата була запропонована педагогом і хореографом Петром Гусєвим на честь французького балетмейстера, теоретика і реформатора класичного танцю Жана Жоржа Новерра, який увійшов в історію як «батько сучасного балету».

За задумом засновників, Міжнародний день танцю покликаний об'єднати всі напрямки танцю, стати приводом для вшанування цієї форми мистецтва, її здатності долати всі політичні, культурні та етнічні кордони, можливості об'єднувати людей в ім'я дружби і миру.

За традицією, щороку, одному з відомих представників світу хореографії пропонується звернутися до громадськості з посланням, що нагадує людям про красу цього мистецтва.

До Міжнародного дня танцю відділ мистецтв підготував бібліографічний онлайн-огляд літератури «Найграціозніше із мистецтв».

Cписок літератури 

«Танець – найхвилюючий і найпрекрасніший з усіх мистецтв, оскільки він не тільки відображення життя чи відволікання від нього, а саме життя». 

 Баглай, В. Е. Этническая хореография народов мира : учеб. пособ. / В. Е. Баглай. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2007. – 405 с. ; ил.

Навчальний посібник є першим подібного роду виданням, присвячений систематичному аналізу традиційної танцювальної культури народів зарубіжних країн в рамках нової спеціальної дисципліни – етнічна хореографія.

Блазис, К. Танцы вообще. Балетные знаменитости и национальные танцы / К. Блазис. – Санкт-Петербург : Планета Музыки, 2008. – 352 с. : ил.

Автор – італійський танцівник, хореограф і педагог. Ретельно вивчивши систему класичного танцю, Блазіс знайомить читача з іменами великих танцюристів та з особливостями національних танців різних країн.

Вашкевич, Н. Н. История хореографии всех веков и народов / Н. Н. Вашкевич. – Санкт-Петербург : Планета Музыки, 2009. – 192 с. : ил.

У виданні автор знайомить з хореографією давніх культур та проводить паралель з сучасними танцями.

 Хаас, Ж. Г. Анатомия танца : пер. с англ. / Ж. Г. Хаас. – Минск : Попурри, 2014. – 200 с. : ил.

Щоб стати видатним танцюристом, необхідно знати, як підготувати своє тіло до навантажень та вміти використовувати весь його потенціал. Практичне керівництво дає всі необхідні для цього знання: містить 82 вправи, спрямовані на вдосконалення техніки танцю, поліпшення постави, освоєння правильної моделі дихання і профілактику травм. А понад 200 кольорових ілюстрацій в найдрібніших деталях демонструють тіло танцюриста в русі.

Худеков, С. Н. Иллюстрированная история танца / С. Н. Худеков. – Москва : Эксмо, 2009. – 288 с. : цв. ил.

Про витоки танцю, які виникли внаслідок небесних рухів: про життєрадісний оркестрик Античного світу, про суворе Середньовіччя з божевільними оргіями відьм і «танцями смерті», про променисте Відродження з італійськими хореографічними розвагами, про перший французький балет, який відкрив шлях до найдосконалішіх форм пластичного мистецтва, про танцювальні школи Мілана, балети Відня, Берліна, Лондона тощо.

 

 «Балет – це не тільки техніка. Найкращі партії танцюють душею…» 

Базарова, Н. П. Азбука классического танца : первые 3 года обучения: учеб. пособие / Н. П. Базарова. – Санкт-Петербург : Планета Музыки, 2008. – 240 с. : ил.

Видання представляє розвиток ідей початкової хореографічної освіти так, як їх розуміють сьогодні, спираючись на досвід роботи не тільки в молодших, а й у випускних класах. Масштабність бачення перспективи – ось що відрізняє цей твір.

Березова, Г. О. Класичний танець у дитячих хореографічних колективах / Г. О. Березова. – Київ : Музична Україна, 1990. – 256 с. : ил.

У книзі подано методичні поради щодо навчально-тренувальних занять у дитячих балетних студіях, вміщено орієнтовний репертуар для занять кожного року навчання.

Блок, Л. Д. Классический танец: история и современность / Л. Д. Блок. – Москва : Искусство, 1987. – 556 с. : ил.

Зібрані роботи про балет написані в 1930-х роках. Автор розглядає класичний танець як певну систему, що склалася в результаті величезної професійної праці багатьох поколінь людей, які прагнули домогтися найбільшої виразності рухів людського тіла.

Михайлова-Смольнякова, Е. С. Старинные бальные танцы. Эпоха Возрождения / Е. С. Михайлова-Смольнякова. – Санкт-Петербург : Планета Музыки, 2010. – 176 с. : ил.

Розглядається історія розвитку бального танцю епохи Відродження за матеріалами збережених манускриптів і підручників.

Цвєткова, Л. Ю. Методика викладання класичного танцю : підруч. для студ. вузів / Л. Ю. Цвєткова. – Київ : Альтерпрес, 2005. – 324 с. : іл.

Практичний посібник викладання курсу класичного танцю в середніх, спеціальних і вищих навчальних закладах відповідного профілю.

 

Чеккетти, Г. Полный курс классического танца. Школа Энрике Чеккетти / Г. Чеккетти ; под ред. Ф. Паппасены ; пер. с итал. Е. Лысовой. – Москва : АСТ : Астрель, 2010. – 504 с. : ил.

Перед вами посібник з класичного танцю для всіх світових балетних шкіл. Автор опублікував багатий дидактичний матеріал, напрацьований за десятиліття викладання ним класичного танцю.

 

Яцковский, В. Ф. 100 фигур мазурки / В. Ф. Яцковский. – Москва : Лань, 2010. – 224 с. : ил.

Мазурка – бальний танець польського походження, популярний в XIX ст. в Європі. Посібник містить загальні правила мазурки, способи виконання основних елементів танцю, пояснення французьких виразів вживаних в мазурці. Адресований фахівцям з історико-побутового і народно-характерного танцю, а також учасникам художньої самодіяльності та любителям. 

«Коли людина щаслива, вона танцює. А коли танцює, то вона щаслива завжди» 

Зайцев, Є. В. Основи народно-сценічного танцю : навч. посіб. для студ. вузів / Є. Зайцев. – Вінниця : Нова Книга, 2007. – 416 с. : іл.

Посібник складається з розділів, кожен з яких присвячений певній частині занять з народно-сценічного танцю, з наданням малюнків, зразків побудови уроків і танцювальних етюдів. Музичний супровід до вправ і танцювальних композицій дається окремим нотним додатком. Призначений для педагогів і студентів навчальних закладів культури і мистецтв, хореографічних студій, самодіяльних хореографічних колективів.

Зубатов С. Л. Методика викладання українського народного танцю : підручник / С. Л. Зубатов. – Київ : Ліра-К, 2017. – 376 с. : іл.

Підручник охоплює матеріал першого року навчання з українського народного танцю Наддніпрянщини, описує цільові танцювальні композиції, народний одяг регіону.

Колесниченко, Ю. В. Українське намисто. Десять українських танців : зб. хореограф. творів із муз. додатком / Ю. В. Колесниченко. – Вінниця : Нова Книга, 2014. – 272 с. : іл.

Мета цієї роботи – надати можливість пізнати закономірності побудови хореографічного твору і вільно оперувати його формою і змістом. На допомогу керівникам творчих колективів народного танцю.

Полятикін, М. А. Народні танці Волині і Волинського Полісся / М. А. Полятикін. – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2008. – 100 с. : іл.

Унікальне видання, до якого увійшли найбільш характерні танці Волині: «Грайка», «Аушка», «Волинська полька», «Кременецька полька», «Шуруха» («Мовчанівська полька»), «Гарбуз-полька», «Аю-бешівська полька», весільний танець із шишками, фрагмент поліського весілля «Похода», записані у різних селах Волинського краю.

Книга, попри наукової цінності, становить безпосередній інтерес для сучасної практичної хореографії та шанувальників українського народного танцю.

Ткаченко, Т. С. Народные танцы: болгарские, венгерские, немецкие, польские, румынские, сербские и хорватские, чешские и словацкие : учеб. пособ. / Т. С. Ткаченко. – Москва : Искусство, 1975. – 351 с. : ил.

Книга знайомить з народними танцями європейських країн, дає характеристику танцювального фольклору кожної країни, докладно описує найбільш типові і цікаві танці, демонструє малюнки національних костюмів.

Розкладка танців по рухах, малюнки, ноти музичного супроводу – все це найцінніший матеріал як для педагогів і студентів, так і для балетмейстерів, виконавців танців, самодіяльних колективів. 

 

«Танці завжди мали величезну силу впливу: це і бойові мистецтва, і ритуали полювання, і просто розваги і розвантаження, і звичайно ж, найвище, безсловесне, універсальне мистецтво». 

Бирюкова, Е. Хастл: танцы большого города / Е. Бирюкова, – Санкт-Петербург : Питер, 2013. – 224 с.

Ця книга для всіх, хто любить і хоче танцювати парні танці. Але хастл – не просто танець. Це спілкування, свобода, захоплення, гра, флірт, ідеальний спосіб знайомства, а ще – кращий фітнес-тренер.

Борсук, Н. В. Танці в сучасних ритмах: нариси : / Н. В. Борсук, – Вінниця : Нова Книга, 2014. – 52 с. : іл.

Посібник містить виміри самореалізації сучасних вітчизняних хореографів. Матеріал пропонується керівникам колективів масової та популярної хореографії позашкільних навчальних закладів.

Вац, А. Б. Танцевальное искусство Китая. История и современность / А. Б. Вац. – Москва : Лань, 2011. – 208 с. : ил.

Китайські танці займали вагоме місце в житті країни, формуючи культурний компонент держави. Палацове і народне життя перетворили танець в самостійну одиницю, яка розвивається і по теперішній час. Дана книга складається з різних самостійних частин, в яких розглядаються народні, палацові, танці нового часу, малих народностей Китаю тощо.

Верещагина, Т. Н. Секреты арабского танца / Т.Н. Верещагина. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2005. – 160 с. : ил.

За допомогою даної книги можна опанувати базову техніку і освоїти основні прийоми арабського танцю, познайомитись з історією зародження танцю живота, навчитись робити східний макіяж, шити костюми, вибрати собі сценічне східне ім'я. Арабський танець – чарівна сила краси жіночого тіла і душі. Займаючись їм, ви відкриєте в собі те, про що навіть не підозрюєте.

 

Ермаков, С. Танец живота : самоучитель/ С. Ермаков. – Новосибирск : Сибирское университет. изд-во, 2006. – 159 с. : ил.

Видання дозволяє освоїти базові елементи і рухи танцю. Містить комплекси для розминки, розтяжки м'язів та варіації танцю. Текст супроводжується великою кількістю ілюстрацій.

 

Никитин, В. Ю. Модерн-джаз танец : начало обучения / В. Ю. Никитин. – Москва : ВЦХТ, 1998. – 128 с.

Книга є спробою проаналізувати і систематизувати досягнення модерн-джаз танецю. Коротко викладені теоретичні принципи цього напрямку і основне – практичні навчання. Це не тільки педагогічні прийоми і методи, не тільки 20-річний досвід роботи автора, а й записи уроків для різних рівнів навчання.

  Підготувала бібліотекар ІІ категорії О. І. Морозова