Історія автографа Тора Ланге

Про дарчий підпис Ланґе Тор Неве

У фонді відділу рідкісних і цінних видань зберігається збірка «Двенадцать стихотворений Катулла, Тибулла и Проперция» (Москва, 1886) данського вченого-лінгвіста, поета й перекладача Ланґе Тор Неве (1851–1915).

Книга вийшла за часів, коли автор пiсля закiнчення Копенгагенського унiверситету на запрошення царського уряду 1875 року переїхав до Москви й почав викладати класичнi мови в Лазаревському iнститутi схiдних мов. Ланґе одночасно обіймав посаду старшого тутора (індивідуального наставника) в Московському ліцеї Цесаревича, у якому більше уваги приділяли вивченню стародавніх мов. В авторській передмові зазначено, що збірка призначена для додаткового читання латиною в старших класах ліцею, а для початківців-філологів – для ознайомлення з творчістю античних поетів. Тор Ланґе подав короткі біографії поетів і коментований аналіз поезій.

Збірка містить авторську присвяту, яка адресована Гавриїлу Опанасовичу Іванову (1826–1901) – заслуженому професору Московського університету, блискучому знавцю латинської стилістики. На жаль, не вдалося віднайти інформацію про Миколу Андрійовича Орліна, якому призначений дарчий підпис Тора Ланґе. Але очевидно, що між ними існували тісні дружні стосунки.

Книга позначена печаткою особистої бібліотеки Павла Олександровича Адріанова (1855 – після 1929) – педагога, викладача античних мов, який колекціонував першоджерела грецькою та латиною, праці вчених-антикознавців і з 1902 року проживав у Вінниці.

Поділитися:

Історія автографа Тора Ланге


Про дарчий підпис Ланґе Тор Неве

У фонді відділу рідкісних і цінних видань зберігається збірка «Двенадцать стихотворений Катулла, Тибулла и Проперция» (Москва, 1886) данського вченого-лінгвіста, поета й перекладача Ланґе Тор Неве (1851–1915).

Книга вийшла за часів, коли автор пiсля закiнчення Копенгагенського унiверситету на запрошення царського уряду 1875 року переїхав до Москви й почав викладати класичнi мови в Лазаревському iнститутi схiдних мов. Ланґе одночасно обіймав посаду старшого тутора (індивідуального наставника) в Московському ліцеї Цесаревича, у якому більше уваги приділяли вивченню стародавніх мов. В авторській передмові зазначено, що збірка призначена для додаткового читання латиною в старших класах ліцею, а для початківців-філологів – для ознайомлення з творчістю античних поетів. Тор Ланґе подав короткі біографії поетів і коментований аналіз поезій.

Збірка містить авторську присвяту, яка адресована Гавриїлу Опанасовичу Іванову (1826–1901) – заслуженому професору Московського університету, блискучому знавцю латинської стилістики. На жаль, не вдалося віднайти інформацію про Миколу Андрійовича Орліна, якому призначений дарчий підпис Тора Ланґе. Але очевидно, що між ними існували тісні дружні стосунки.

Книга позначена печаткою особистої бібліотеки Павла Олександровича Адріанова (1855 – після 1929) – педагога, викладача античних мов, який колекціонував першоджерела грецькою та латиною, праці вчених-антикознавців і з 1902 року проживав у Вінниці.