Авторське право в зарубіжних країнах

Всесвітній день книги та авторського права відзначається щорічно 23 квітня, починаючи з 1996 року. Це свято було проголошено на 28-й сесії ЮНЕСКО 15 листопада 1995 року (Резолюція № 3.18). Рішення прийняте з метою просвіти, для подальшого розвитку усвідомлення культурних традицій, а також з урахуванням того, що книги є найвагомішим засобом поширення знань та найнадійнішим способом їхнього збереження.

Авторське право це один із засобів охорони інтелектуальної власності людини, авторське право захищає не ідеї або факти, а спосіб їх вираження: письмові, музичні, живописні, драматичні, хореографічні твори, фільми та мультимедійні продукти, комп’ютерні програми.

Сьогодні, коли без Інтернету та цифрових технологій важко уявити собі життя та роботу, здається, що книга відступає на другий план. Але це зовсім не так. Книга була і залишається незамінним супутником людини, її мовчазним радником, всезнаючим помічником, невичерпним джерелом мудрості.

З нагоди Всесвітнього дня книги та авторського права відділ документів іноземними мовами підготував бібліографічний список літератури на тему: «Авторське право в зарубіжних країнах».

Запрошуємо всіх охочих до перегляду!

(за матеріалами електронних каталогів бібліотек України)

 1. 67.304.15 В 83 Boyle, James. Shamans, Software, and Spleens : law and the Construction of the Information Society / James Boyle. – Cambridge ; London : Harvard University Press, 1996. – 270 p.
 2. Carys, J. Craig. The Evolution of Originality in Canadian Copyright Law: Authorship, Reward and the Public Interest. University of Ottawa Law and Technoogy Journal. – 2005. – № 2. – Р. 425–445.
 3. Dietz, A. Copyright Law in the European Community. Alphen aan den Rijn – the Netherlands, 1978; Dietz A. Möglichkeiten der Harmonisierung des Urheberrechts in Europa // GRUR Int. – 1978. – P. 101.
 4. Directive 2001/29/EC of the European Parliament and of the Coucil of 22 May 2001 on the harmonization of certain aspects of copyright and related rights in the information society // Official Journal. – 2001. – L 167. – P. 10–19.
 5. Fiorini, A. The Codification of Private Law in Europe: Could the Community Learn from the Experience of Mixed Jurisdiction // Electronic Journal of Comparative Law. – 2008. – Vol.12.1
 6. 67.304 I 69 Introduction to Intellectual Property Rights : громадсько-політична література / Ed. K. Hug. – New York : Office of International Information Programs, 1998. – 48 p.
 7. Vaver, D. Reforming Intellectual Property Law: An Obvious and Not; so; Obvious Agenda: The Stephen Stewart Lecture for 2008 // Intellectual Property Quarterly. – 2009. – Issue 2. – P. 143–161
 8. Андрощук, Г. Колективне управління авторськими правами в Китаї / Г. Андрощук // Інтелектуальна власність. – 2010. – № 3. – С. 51–59.
 9. Андрощук, Г. Модернізація закону про авторське право Канади: економічні наслідки / Г. Андрощук // Юрид. газ. – 2014. – № 31/32 (28 жовт.). – С. 28–30
 10. Бондаренко, С. Діяльність авторского товариства  Естонії у сфері захисту авторського права / С. Бондаренко // Інтелект. власність. – 2002. – № 11. – С. 3–7.
 11. Жилінкова, О. Уявна ліцензія як форма реалізації прав інтелектуальної власності - досвід США та питання можливості застосування в Україні / О. Жилінкова // Юрид. Україна. – 2013. – № 6. – С. 54–59.
 12. Капіца, Ю. Гармонізоване та негармонізоване законодавство держав-членів ЄС у сфері інтелектуальної власності / Юрій Капіца // Юрид. Україна. – 2016. – № 3/4. – С. 98–102.
 13. 347.77/.78 К 20 Капіца, Ю. М. Право інтелектуальної власності Європейського Союзу: формування, інститути, напрями розвитку : монографія / Ю. М. Капіца ; Нац. акад. наук України, Центр дослідж. інтелект. власності та трансферу технологій. – Київ : Академперіодика, 2017. – 662 с.
 14. Капіца, Ю. Формування єдиного цифрового ринку в Європейському Союзі та модернізація охорони авторського права / Ю. Капіца // Юрид. Україна. – 2016. – № 5/6. – С. 74–79.
 15. Комзюк, Л. Гармонізаційний потенціал проекту кодексу європейського авторського права / Л. Комзюк // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка / редкол.: Р. А. Майданчик. – Київ, 2011. – Вип. 88: Юридичні науки. – С. 44–46.
 16. Литвинова, Л. Модернізація авторського права ЄС в епоху цифрових технологій / Литвинова Лариса // Бібл. вісн. – 2019. – N 2. – С. 3-8.
 17. Майданик, Л. Поняття оригінальності твору в авторському праві: досвід ЄС, України та інших зарубіжних країн / Л. Майданик // Підприємництво, госп-во і право. – 2018. – № 10. – С. 32–36.
 18. Міндрул, А. Перспективи змін законодавства Європейського союзу щодо охорони авторського права і суміжних прав / А. Міндрул // Інтелект. власність. – 2009. – № 8. – С. 43–50.
 19. Нерсисян, С. Авторское право и смежные права на территории Республики Армения (особенности законодательства, его практическое приминение) / С. Нерсисян // Інтелект. власність. – 2009. – № 10. – С. 60–63.
 20. 67 П-24 Пелехович, Б. Нарис американського патентового права / Б. Пелехович. – Нью-Йорк : Т-во укр. інженерів Америки, 1982. – 110 c.
 21. 67.5 П68 Право інтелектуальної власності Європейського Союзу та законодавство України : монографія / за ред. Ю. М. Капіци ; М-во юстиції України, Держ. департамент з питань адаптації законодавства, Центр інтелект. власності та передачі технологій НАН України. – Київ : Слово, 2006. – 1103 с.
Поділитися:

Авторське право в зарубіжних країнах


Всесвітній день книги та авторського права відзначається щорічно 23 квітня, починаючи з 1996 року. Це свято було проголошено на 28-й сесії ЮНЕСКО 15 листопада 1995 року (Резолюція № 3.18). Рішення прийняте з метою просвіти, для подальшого розвитку усвідомлення культурних традицій, а також з урахуванням того, що книги є найвагомішим засобом поширення знань та найнадійнішим способом їхнього збереження.

Авторське право це один із засобів охорони інтелектуальної власності людини, авторське право захищає не ідеї або факти, а спосіб їх вираження: письмові, музичні, живописні, драматичні, хореографічні твори, фільми та мультимедійні продукти, комп’ютерні програми.

Сьогодні, коли без Інтернету та цифрових технологій важко уявити собі життя та роботу, здається, що книга відступає на другий план. Але це зовсім не так. Книга була і залишається незамінним супутником людини, її мовчазним радником, всезнаючим помічником, невичерпним джерелом мудрості.

З нагоди Всесвітнього дня книги та авторського права відділ документів іноземними мовами підготував бібліографічний список літератури на тему: «Авторське право в зарубіжних країнах».

Запрошуємо всіх охочих до перегляду!

(за матеріалами електронних каталогів бібліотек України)

 1. 67.304.15 В 83 Boyle, James. Shamans, Software, and Spleens : law and the Construction of the Information Society / James Boyle. – Cambridge ; London : Harvard University Press, 1996. – 270 p.
 2. Carys, J. Craig. The Evolution of Originality in Canadian Copyright Law: Authorship, Reward and the Public Interest. University of Ottawa Law and Technoogy Journal. – 2005. – № 2. – Р. 425–445.
 3. Dietz, A. Copyright Law in the European Community. Alphen aan den Rijn – the Netherlands, 1978; Dietz A. Möglichkeiten der Harmonisierung des Urheberrechts in Europa // GRUR Int. – 1978. – P. 101.
 4. Directive 2001/29/EC of the European Parliament and of the Coucil of 22 May 2001 on the harmonization of certain aspects of copyright and related rights in the information society // Official Journal. – 2001. – L 167. – P. 10–19.
 5. Fiorini, A. The Codification of Private Law in Europe: Could the Community Learn from the Experience of Mixed Jurisdiction // Electronic Journal of Comparative Law. – 2008. – Vol.12.1
 6. 67.304 I 69 Introduction to Intellectual Property Rights : громадсько-політична література / Ed. K. Hug. – New York : Office of International Information Programs, 1998. – 48 p.
 7. Vaver, D. Reforming Intellectual Property Law: An Obvious and Not; so; Obvious Agenda: The Stephen Stewart Lecture for 2008 // Intellectual Property Quarterly. – 2009. – Issue 2. – P. 143–161
 8. Андрощук, Г. Колективне управління авторськими правами в Китаї / Г. Андрощук // Інтелектуальна власність. – 2010. – № 3. – С. 51–59.
 9. Андрощук, Г. Модернізація закону про авторське право Канади: економічні наслідки / Г. Андрощук // Юрид. газ. – 2014. – № 31/32 (28 жовт.). – С. 28–30
 10. Бондаренко, С. Діяльність авторского товариства  Естонії у сфері захисту авторського права / С. Бондаренко // Інтелект. власність. – 2002. – № 11. – С. 3–7.
 11. Жилінкова, О. Уявна ліцензія як форма реалізації прав інтелектуальної власності - досвід США та питання можливості застосування в Україні / О. Жилінкова // Юрид. Україна. – 2013. – № 6. – С. 54–59.
 12. Капіца, Ю. Гармонізоване та негармонізоване законодавство держав-членів ЄС у сфері інтелектуальної власності / Юрій Капіца // Юрид. Україна. – 2016. – № 3/4. – С. 98–102.
 13. 347.77/.78 К 20 Капіца, Ю. М. Право інтелектуальної власності Європейського Союзу: формування, інститути, напрями розвитку : монографія / Ю. М. Капіца ; Нац. акад. наук України, Центр дослідж. інтелект. власності та трансферу технологій. – Київ : Академперіодика, 2017. – 662 с.
 14. Капіца, Ю. Формування єдиного цифрового ринку в Європейському Союзі та модернізація охорони авторського права / Ю. Капіца // Юрид. Україна. – 2016. – № 5/6. – С. 74–79.
 15. Комзюк, Л. Гармонізаційний потенціал проекту кодексу європейського авторського права / Л. Комзюк // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка / редкол.: Р. А. Майданчик. – Київ, 2011. – Вип. 88: Юридичні науки. – С. 44–46.
 16. Литвинова, Л. Модернізація авторського права ЄС в епоху цифрових технологій / Литвинова Лариса // Бібл. вісн. – 2019. – N 2. – С. 3-8.
 17. Майданик, Л. Поняття оригінальності твору в авторському праві: досвід ЄС, України та інших зарубіжних країн / Л. Майданик // Підприємництво, госп-во і право. – 2018. – № 10. – С. 32–36.
 18. Міндрул, А. Перспективи змін законодавства Європейського союзу щодо охорони авторського права і суміжних прав / А. Міндрул // Інтелект. власність. – 2009. – № 8. – С. 43–50.
 19. Нерсисян, С. Авторское право и смежные права на территории Республики Армения (особенности законодательства, его практическое приминение) / С. Нерсисян // Інтелект. власність. – 2009. – № 10. – С. 60–63.
 20. 67 П-24 Пелехович, Б. Нарис американського патентового права / Б. Пелехович. – Нью-Йорк : Т-во укр. інженерів Америки, 1982. – 110 c.
 21. 67.5 П68 Право інтелектуальної власності Європейського Союзу та законодавство України : монографія / за ред. Ю. М. Капіци ; М-во юстиції України, Держ. департамент з питань адаптації законодавства, Центр інтелект. власності та передачі технологій НАН України. – Київ : Слово, 2006. – 1103 с.