Краса – і тільки, трішечки краси, душі нічого більше не потрібно

19 березня українська письменниця-шістдесятниця Ліна Костенко святкує свій ювілей – 90 років.

Ліну Костенко називають поетом епохи. Її вірші та проза завжди викликали інтерес читачів, а також і критику. При цьому вона стала визнаним майстром української поезії. Ліна Василівна – лауреат Шевченківської премії, премії імені Олени Теліги, премій Антоновичів та Петрарки. Нагороджена Почесною відзнакою Президента України та орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня. А ще вона – почесний професор Національного університету «Києво-Могилянська академія», почесний доктор Львівського та Чернівецького університетів.

З нагоди дня народження Ліни Костенко працівники відділу документів із гуманітарних, технічних та природничих наук підготували книжково-ілюстративну виставку «Краса – і тільки, трішечки краси, душі нічого більше не потрібно».

Запрошуємо до перегляду.

Бібліографічний список літератури

 1. Бакуменко, О. «У майбутнього слух абсолютний…» : [про Л. Костенко] / О. Бакуменко // Доброзвучна муза. – Київ, 2016. – C. 252–262.
 2. Барабаш, С. Ліна Костенко: філософія поетичного живопису / С. Барабаш. – Кіровоград : [б. в.], 2003. – 95 с.
 3. Барабаш, С. Лірика кохання Ліни Костенко: спроба осягнення / С. Барабаш. – Кіровоград : [б. в.], 2003. – 83 с.
 4. Барабаш, С. Поетична історіософія Ліни Костенко: безсмертя Духу / С. Барабаш. – Кіровоград : [б. в.], 2003. – 79 с.
 5. Бідюк, О. Психоаналіз мікрообразів художнього тексту (творчість Ліни Костенко) / О. Бідюк. – Луцьк : Твердиня, 2009. – 188 с.
 6. Брюховецький, В. Ліна Костенко : нарис творчості / В. Брюховецький. – Київ : Дніпро, 1990. – 262 с.
 7. Вона як хліб : на пошану творчості Ліни Костенко : публ. 2005–2011 рр. / упоряд.: Л. Голота, Є. Букет. – Київ : Укр. пріоритет, 2011. – 160 с. – (Бібліотека «Слова Просвіти» ; кн. 4).
 8. Гордасевич, Г. Під галактик очима карими : [про Л. Костенко] / Г. Гордасевич // Силуети поетес : літ. портр. – Київ, 1989. – С. 108–143.
 9. Дзюба, І. «Гармонія крізь тугу дисонансів...» / І. Дзюба, Л. Костенко, О. Пахльовська. – Київ : Либідь, 2016. – 584 с.
 10. Дзюба, І. Є поети для епох / І. Дзюба. – Київ : Либідь, 2011. – 208 с.
 11. Дисиденти. Антологія текстів / упоряд.: О. Сінченко, Д. Стус, Л. Фінберг. – Київ : Дух і Літера, 2018. – 656 с.
 12. Жулинський, М. Лицарство духу : [про творчість Л. Костенко] / М. Жулинський // Слово на сторожі нації. – Київ, 2015. – С. 422–432.
 13. Іванишин, П. Національний спосіб розуміння в поезії Т. Шевченка, Є. Маланюка, Л. Костенко : монографія / П. Іванишин. – Київ : Академвидав, 2008. – 392 с.
 14. Ковалевський, О. Ліна Костенко : нарис творчо-світогляд. біогр. / О. Ковалевський. – 2-ге вид., перероб. та допов. – Харків : Прапор, 2004. – 192 с.
 15. Кодак, М. Неопалимої книги скрижаль : [про Л. Костенко] / М. Кодак // Вибране : [в 2 т.] : ст., рец., питання / проблеми теоретичні. – Луцьк, 2015. – Т. 2. – С. 231–240.
 16. Кодлюк, Я. 120 розповідей про письменників : довід. для вчителя поч. кл. / Я. Кодлюк. – Київ : Наш час, 2006. – 203 с.
 17. Козачук, О.  «Я лиш інструмент, в якому плачуть сни мого народу...» : загальний огляд життя й творчості Ліни Костенко / О. Козачук // Укр. мова й літ. в сучас. шк. – 2013. – № 5. – С. 16–23.
 18. Костенко, Л. Берестечко : іст. роман / Л. Костенко. – Київ : Либідь, 2010. – 232 с.
 19. Костенко, Л. Записки українського самашедшого / Л. Костенко. – 5-те вид. – Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2011. – 416 с. – (Перлини сучасної літератури).
 20. Костенко, Л. Маруся Чурай : іст. роман у віршах / Л. Костенко. – Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2018. – 224 с.
 21. Костенко, Л. Річка Геракліта : поезії / Л. Костенко – Київ : Либідь, 2011. – 336 с.
 22. Костенко, Л. Лицар зони відчуження / Л. Костенко // Пам’ятки України: історія та культура : наук.-попул. іл. журн. – 2016. – № 5. – С. 62–65.
 23. Ліна Костенко : програм. тексти, іл., пояснення, завдання, тести / авт.-уклад. М. Савка. – Київ : Всеувито, 2001. – 78 с. – (Усе для школи ; українська література, 11 кл.).
 24. Ліна Костенко : навч. посіб.-хрестоматія / уклад. Г. Клочек. – Кіровоград : Степова Еллада, 1999. – 320 с.
 25. Ліна Костенко: «Я вибрала Долю собі сама» : біобібліогр. покажч. / Нац. парлам. б-ка України. – Київ : [б. в.], 2002. – 60 с. – (Шістдесятництво: профілі на тлі покоління ; вип. 3).
 26. Найдан, М. Анамнез у поезії Ліни Костенко / М. Найдан // Від Гоголя до Андруховича: літ. есеї; з англ. пер. Г. Безух. – Львів, 2017. – С. 86–100. : іл. – (Приватна колекція).
 27. Одарченко, П. Ліна Костенко / П. Одарченко // Українознавчі спостереження й фрагменти : ст., рец., спогади. – Київ, 2002. – С. 167–180.
 28. Панченко, В. Триптих про Ліну Костенко / В. Панченко // Кільця на дереві / В. Панченко. – Київ, 2015. – 560 с.
 29. Поезія / Л. Костенко, О. Олесь, В. Симоненко, В. Стус. – Київ : Наук. думка, 1998. – 222 с. – (Бібліотека школяра).
 30. Поезія Ліни Костенко в часах перехідних і вічних : матеріали круглого столу, 18 берез. 2005 р. / ред.-упоряд. Т. Шаповаленко. – Київ : Києво-Могилян. акад., 2005. – 105 с.
 31. Суходуб, З. Ліна Костенко: Любов’ю-Пам’яттю Причастя / З. Суходуб. – Львів : Апріорі, 2016. – 148 с.
 32. Костенко, Л. «Я ніколи не зникну» : [Вірш] / Л. Костенко // Теорія українського кохання / М. Томенко. – 3-тє вид., допов. й перероб. – Київ : Генеза, 2010. – С. 107.

Підготувала

провідний бібліограф відділу документів із гуманітарних, технічних та природничих наук

Момотюк Ю. М.

Поділитися: