Героїчна симфонія життя

До 250-ї річниці від дня народження німецького композитора, піаніста і диригента, останнього представника віденської класичної школи Людвіга ван Бетховена у відділі мистецтв Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва (вул. Соборна, 70, III поверх) демонструється виставка «Героїчна симфонія життя».

Бетховен – це найбільше явище у світовій музичній культурі, композитор ще за життя став легендою. Він був настільки неймовірно талановитим і цілеспрямованим, що, навіть втративши слух, продовжував створювати свої, що не мають рівних, геніальні шедеври. Бувши одним з основоположників віденського класицизму, мистецтво Бетховена є поворотною точкою від епохи класицизму 18 ст. до епохи романтизму 19 ст., а його вплив на творчість декількох наступних поколінь європейських композиторів неможливо переоцінити. Він писав у всіх існуючих в той час жанрах, включаючи оперу, музику до драматичних спектаклів, хорові твори. Найбільш значними в його спадщині вважаються інструментальні твори: фортепіанні, скрипкові і віолончельні сонати, концерти для фортепіано, скрипки, квартету, увертюри, симфонії. Творчість Бетховена справила значний вплив на симфонізм наступних століть. 

Бібліографічний список літератури

 1. Альшванг, А. А. Людвиг ван Бетховен : очерк жизни и творчества / А. Альшванг. – Москва : Музыка, 1977. – 447 с.
 2. Альшванг, А. А. Девятая симфония Бетховена / А. Альшванг. – Москва : Музгиз, 1960. – 29 с.
 3. Берков, В. О. Гармония Бетховена : очерки / В. Берков. – Москва : Музыка, 1975. – 248 с.
 4. Брендель А. Музыкальные характеры в фортепианных сонатах Бетховена / А. Брендель. // Музыкальная академия. – 2007. – № 1. – С. 12–17.
 5. Вспоминая Бетховена : биограф. заметки Франца Вегелера и Фердинанда Риса / пер. с нем. Л. Кириллиной. – Москва : Классика-ХХІ, 2001. – 224 с.
 6. Гете и Бетховен : встречи гениев // Музыкальная жизнь. – 2007. – № 1. – С. 30–32.
 7. Гингольд, Л. Д. В поединке с судьбой. Героические дни Людвига ван Бетховена / Л. Гингольд. – Москва : Музыка, 1973. – 33 с.
 8. Гольденвейзер, А. Б. Тридцать две сонаты Бетховена : исполнительские комментарии / А. Гольденвейзер. – Москва : Музыка, 1966. – 288 с.
 9. Долгов, П. Н. Смычковые квартеты Бетховена / П. Долгов. – Москва : Музыка, 1980. – 197 с.
 10. Друскин, М. С. Фортепианные концерты Бетховена/ М. С. Друскин. – Москва : Советский композитор, 1973. – 86 с.
 11. Єрмакова, Г А. Пізні фортепіанні сонати Бетховена : принципи втілення конфлікту / Г. А. Єрмакова. – Київ : Музична Україна, 1973. – 48 с.
 12. Каринцев, М. О. Бетховен : картини з життя / М. Каринцев. – Київ : Музична Україна, 1968. – 63 с.
 13. Кенигсберг, А К. Людвиг ван Бетховен (1770–1827) : краткий очерк жизни и творчества / А. Кенигсберг. – Москва : Музыка, 1970. – 92 с.
 14. Кёлер, К-Х. «...прожить тысячу жизней!» : по страницам разговорных тетрадей Бетховена / К.-Х. Кёлер ; пер.с нем. А. К. Плахов. – Москва : Музыка, 1983. – 255 с.
 15. Кириллова, С. Людвиг ван Бетховен (1770-1827) / С. Кириллова // Искусство. – 2007. – № 24. – С. 10–11.
 16. Климовицкий, А. И. О творческом процессе Бетховена : исследование / А. Климовицкий. – Ленинград : Музыка, 1979. – 175 с.
 17. Кремнев, Б. Г. Бетховен / Б. Кремнев. – Москва : Молодая гвардия, 1961. – 319 с.
 18. Кремлев, Ю. А. Фортепианные сонаты Бетховена / Ю. Кремлев. – Москва : Советский композитор, 1970. – 335 с.
 19. Людвіг ван Бетховен : (1770–1827) // Худ. культура світу. – 2001. – С. 124–127.
 20. Майкапар, А. Людвиг ван Бетховен. Камерно-инструментальное творчество / А. Майкапар // Искусство. – 2010. – № 4. – С. 6–7.
 21. Маргулис, В. И. Об интерпретации фортепианных произведений Бетховена / В. И. Маргулис. – Москва : Музыка, 1991. – 78 с.
 22. Маркин, В. Безумный гений / В. Маркин // Творчество народов мира. – 2009. – № 2. – С. 48–52.
 23. Павчинский, С Э. Некоторые новаторские черты стиля Бетховена / С. Павчинский. – Москва : Музыка, 1967. – 84 с.
 24. Письма Бетховена 1812–1816 / сост. Н. Л. Фишман. – Москва : Музыка, 1977. – 526 с.
 25. Протопопов, В. В. Принципы музыкальной формы Бетховена / В. Протопопов. – Москва : Музыка, 1970. – 330 с.
 26. Радзієвський, В. «Місячна соната» Бетховена як виражальний засіб у романі Багряного «Сад Гетсиманський» / В. Радзієвський // Дивослово. – 2007. – № 6. – С. 15–20.
 27. Роллан, Р. От «Героической» до «Appassionata» / Р. Роллан // Бонфельд М.Ш. История музыкознания / М. Ш. Бонфельд. – Москва, 2011. – С. 158–176.
 28. Синявер, Л. С. Жизнь Бетховена / Л. Синявер. – Москва : Музгиз, 1961. – 215 с.
 29. Хентова, С. М. «Лунная соната» Бетховена / С. М. Хентова. – Москва : Музыка, 1988. – 32 с.
 30. Эррио, Э. Жизнь Бетховена / Э. Эррио ; пер. с фр. Г. Эдельмана. – Москва : Музыка, 1975. – 350 с.
Поділитися:

Героїчна симфонія життя


До 250-ї річниці від дня народження німецького композитора, піаніста і диригента, останнього представника віденської класичної школи Людвіга ван Бетховена у відділі мистецтв Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва (вул. Соборна, 70, III поверх) демонструється виставка «Героїчна симфонія життя».

Бетховен – це найбільше явище у світовій музичній культурі, композитор ще за життя став легендою. Він був настільки неймовірно талановитим і цілеспрямованим, що, навіть втративши слух, продовжував створювати свої, що не мають рівних, геніальні шедеври. Бувши одним з основоположників віденського класицизму, мистецтво Бетховена є поворотною точкою від епохи класицизму 18 ст. до епохи романтизму 19 ст., а його вплив на творчість декількох наступних поколінь європейських композиторів неможливо переоцінити. Він писав у всіх існуючих в той час жанрах, включаючи оперу, музику до драматичних спектаклів, хорові твори. Найбільш значними в його спадщині вважаються інструментальні твори: фортепіанні, скрипкові і віолончельні сонати, концерти для фортепіано, скрипки, квартету, увертюри, симфонії. Творчість Бетховена справила значний вплив на симфонізм наступних століть. 

Бібліографічний список літератури

 1. Альшванг, А. А. Людвиг ван Бетховен : очерк жизни и творчества / А. Альшванг. – Москва : Музыка, 1977. – 447 с.
 2. Альшванг, А. А. Девятая симфония Бетховена / А. Альшванг. – Москва : Музгиз, 1960. – 29 с.
 3. Берков, В. О. Гармония Бетховена : очерки / В. Берков. – Москва : Музыка, 1975. – 248 с.
 4. Брендель А. Музыкальные характеры в фортепианных сонатах Бетховена / А. Брендель. // Музыкальная академия. – 2007. – № 1. – С. 12–17.
 5. Вспоминая Бетховена : биограф. заметки Франца Вегелера и Фердинанда Риса / пер. с нем. Л. Кириллиной. – Москва : Классика-ХХІ, 2001. – 224 с.
 6. Гете и Бетховен : встречи гениев // Музыкальная жизнь. – 2007. – № 1. – С. 30–32.
 7. Гингольд, Л. Д. В поединке с судьбой. Героические дни Людвига ван Бетховена / Л. Гингольд. – Москва : Музыка, 1973. – 33 с.
 8. Гольденвейзер, А. Б. Тридцать две сонаты Бетховена : исполнительские комментарии / А. Гольденвейзер. – Москва : Музыка, 1966. – 288 с.
 9. Долгов, П. Н. Смычковые квартеты Бетховена / П. Долгов. – Москва : Музыка, 1980. – 197 с.
 10. Друскин, М. С. Фортепианные концерты Бетховена/ М. С. Друскин. – Москва : Советский композитор, 1973. – 86 с.
 11. Єрмакова, Г А. Пізні фортепіанні сонати Бетховена : принципи втілення конфлікту / Г. А. Єрмакова. – Київ : Музична Україна, 1973. – 48 с.
 12. Каринцев, М. О. Бетховен : картини з життя / М. Каринцев. – Київ : Музична Україна, 1968. – 63 с.
 13. Кенигсберг, А К. Людвиг ван Бетховен (1770–1827) : краткий очерк жизни и творчества / А. Кенигсберг. – Москва : Музыка, 1970. – 92 с.
 14. Кёлер, К-Х. «...прожить тысячу жизней!» : по страницам разговорных тетрадей Бетховена / К.-Х. Кёлер ; пер.с нем. А. К. Плахов. – Москва : Музыка, 1983. – 255 с.
 15. Кириллова, С. Людвиг ван Бетховен (1770-1827) / С. Кириллова // Искусство. – 2007. – № 24. – С. 10–11.
 16. Климовицкий, А. И. О творческом процессе Бетховена : исследование / А. Климовицкий. – Ленинград : Музыка, 1979. – 175 с.
 17. Кремнев, Б. Г. Бетховен / Б. Кремнев. – Москва : Молодая гвардия, 1961. – 319 с.
 18. Кремлев, Ю. А. Фортепианные сонаты Бетховена / Ю. Кремлев. – Москва : Советский композитор, 1970. – 335 с.
 19. Людвіг ван Бетховен : (1770–1827) // Худ. культура світу. – 2001. – С. 124–127.
 20. Майкапар, А. Людвиг ван Бетховен. Камерно-инструментальное творчество / А. Майкапар // Искусство. – 2010. – № 4. – С. 6–7.
 21. Маргулис, В. И. Об интерпретации фортепианных произведений Бетховена / В. И. Маргулис. – Москва : Музыка, 1991. – 78 с.
 22. Маркин, В. Безумный гений / В. Маркин // Творчество народов мира. – 2009. – № 2. – С. 48–52.
 23. Павчинский, С Э. Некоторые новаторские черты стиля Бетховена / С. Павчинский. – Москва : Музыка, 1967. – 84 с.
 24. Письма Бетховена 1812–1816 / сост. Н. Л. Фишман. – Москва : Музыка, 1977. – 526 с.
 25. Протопопов, В. В. Принципы музыкальной формы Бетховена / В. Протопопов. – Москва : Музыка, 1970. – 330 с.
 26. Радзієвський, В. «Місячна соната» Бетховена як виражальний засіб у романі Багряного «Сад Гетсиманський» / В. Радзієвський // Дивослово. – 2007. – № 6. – С. 15–20.
 27. Роллан, Р. От «Героической» до «Appassionata» / Р. Роллан // Бонфельд М.Ш. История музыкознания / М. Ш. Бонфельд. – Москва, 2011. – С. 158–176.
 28. Синявер, Л. С. Жизнь Бетховена / Л. Синявер. – Москва : Музгиз, 1961. – 215 с.
 29. Хентова, С. М. «Лунная соната» Бетховена / С. М. Хентова. – Москва : Музыка, 1988. – 32 с.
 30. Эррио, Э. Жизнь Бетховена / Э. Эррио ; пер. с фр. Г. Эдельмана. – Москва : Музыка, 1975. – 350 с.