Я вірю в силу духу українського народу

Настав час великого вибору: або єдність і перемога та шлях до світла, або поразка, ганьба і знову довга дорога до волі.

В. Чорновіл 

24 грудня в Україні вшановують 85-річчя від дня народження борця з тоталітарним режимом, громадського діяча, публіциста, одного з лідерів Народного руху України – В’ячеслава Чорновола. Його активна політична діяльність, публіцистичні праці сприяли поступу національно-визвольного руху, привертали увагу світової спільноти до національних проблем українського народу. 25 березня 1999 року життя українського лідера обірвалося внаслідок аварії. Йому був 61 рік.

Працівники відділу документів із гуманітарних, технічних та природничих наук ВОУНБ ім. В. Отамановського пропонують до уваги користувачів виставку-портрет «Я вірю в силу духу українського народу».

Запрошуємо до перегляду. 

Бібліографічний список

 • Бараневич, Л. Два портрети в інтер’єрі / Л. Бараневич // Віче. – 2012. – № 7. – С. 64–65.
 • Вячеслав Чорновіл : біогр., ст., цитати / Народний Рух України. – Київ : МАУП, 2003. – 40 с. : фот.
 • Горецький, М. Михайло Драгоманов і В’ячеслав Чорновіл – провідні політичні публіцисти України / М. Горецький // Історія в шк. – 2015. – № 5/6. – С. 21–25.
 • Горинь, Б. В’ячеслав Чорновіл – ініціатор створення УГС / Б. Горинь // Вітчизна. – 2003. – № 7/8. – С. 133–137.
 • Грабовський, С. Ідейний прагматик / С. Грабовський // Нар. депутат. – 2010. – № 11. – С. 82–83.
 • Гусаков, І. В’ячеслав Чорновіл : постать на тлі доби / І. Гусаков // Історія України. – 2011. – № 33/34. – С. 17–27.
 • Деревінський, В. Політичні репресії радянської влади щодо В. Чорновола у другій половині 60-х років XX ст. / В. Деревінський // Іст. журн. – 2008. – № 5. – С. 73–82.
 • Деревінський, В. Ф. В’ячеслав Чорновіл. Нарис портрета політика : монографія / В. Деревінський. – Тернопіль : Джура, 2011. – 224 с. : фот.
 • Деревінський, В. Ф. В’ячеслав Чорновіл: дух, що тіло рве до бою / В. Деревінський. – Харків : Віват, 2016. – 496 с. : фот. – (Гордість нації).
 • Деревінський, В. Ф. Становлення особистості В. Чорновола в шкільні роки / В. Ф. Деревінський // Грані. – 2015. – № 9. – С. 89–93.
 • Загоруйко, Н. Таборовий епістолярій українських шістдесятників (літературно-естетичний дискурс) / Н. Загоруйко. – Київ : Смолоскип, 2018. – 256 с.
 • Корогодський, Р. М. До Брами Світла : портрети / Р. М. Корогодський. – Київ : Дух і Літера, 2016. – 432 с.
 • Куць, А. Вплив публіцистики В’ячеслава Чорновола на правозахисну діяльність української еміграції 1967–1968 років / А. Куць // Вісник КНУ Шевченка. Серія: Історія. – 2004. – Вип. 71/72. – С. 35–38.
 • Лихо з розуму (портрети двадцяти «злочинців») : зб. матеріалів / уклад. В. Чорновіл. – 3-тє допов. вид. – Париж : Перша Укр. Друк., 1968. – 337 с. : іл.
 • Лукаш, С. Ю. Чорновіл В’ячеслав Максимович : (24.12.1937 р. – 25.03.1999 р.) політик і журналіст / С. Ю. Лукаш // Державні, політичні та громадські діячі України : політ. портр. – Київ, 2002. – № 1. – С. 459–462.
 • Мельник, Ю. В’ячеслав Чорновіл: штрихи життя і політичної діяльності / Ю. Мельник // Наука і суспільство. – 2012. – № 3/4. – С. 26–30.
 • «Ми українці, були, є і завжди будемо вільними» : до 75-річчя від дня народж. В. М. Чорновола (1937–1999) // Календар знамен. і пам’ят. дат. – 2012. – № 4. – С. 93–104.
 • Нагірняк, О. В’ячеслав Чорновіл / О. Нагірняк // Пам’ять століть. – 2007. – № 4/5. – С. 248–249.
 • Овсієнко, В. Ціна свободи : 9 листоп. минає 30 років із дня створення Укр. Гельсін. групи / В. Овсієнко // Політика і час. – 2006. – № 11. – С. 50–54 : портр.
 • Огнева, Л. Він ніс ідею, він нею жив... / Л. Огнева // Україна козацька. – 2014. – Трав. – Черв. (№ 9/12). – С. 14–15.
 • Павлів, І. Провісник духовної свободи : година пам’яті для старшокласників / І. Павлів // Дивослово. – 2012. – № 12. – С. 22–26.
 • Пашко, А. Пам’яті Вячеслава Чорновола : [вірш] / А. Пашко // Березіль. – 2002. – № 3/4. – С. 27.
 • Позняк, Н. Вічний опозиціонер / Н. Позняк // Українські вісники / Н. Позняк, О. Хоменко. – Тернопіль, 2008. – С. 149–152.
 • Скиба, М. Народний Рух України та опозиційна діяльність В. Чорновола в кінці 80–90-х років XX ст. / М. Скиба // Історія в рід. шк. – 2016. – № 7/8. – С. 38–42.
 • Суходуб, З. Ліна Костенко. Любов'ю – Пам'яттю Причастя : діалоги з Поетесою / З. Суходуб. – Львів : Апріорі, 2016. – 148 с.
 • Томенчук, Б. М. Він був Пророком у своїй Вітчизні. Роздуми серед ночі / Б. М. Томенчук. – 2-ге вид., допов. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2006. – 48 с. : іл.
 • Українська державницька ідея. Антологія політичного традиціоналізму / уклад. О. Шокало. – Київ : МАУП, 2007. – 520 с.
 • Українська інтелігенція під судом КГБ. Матеріяли з процесів В. Чорновола, М. Масютка, М. Озерного та ін. – Репр. вид. – Київ : ЦУЛ, 2020. – 246 с.
 • Хмільовська, Г. І. Україна буде, Чорноволе! / Г. Хмільовська // Укр. слово. – 2015. – 1–14 січ. – С. 8.
 • Чорновіл, В. З літературно-критичної есеїстики Вячеслава Чорновола : листи до Галини Гордасевич / вступ. ст. М. Коцюбинської // Сучасність. – 2004. – № 2. – С. 119–130.
 • Чорновіл, В. Не поступитися принципами / В. Чорновіл // Укр. культура. – 2007. – № 12. – С. 4–5 : портр.
 • Чорновіл, В. Пульс української незалежності : колонка редактора / В. Чорновіл ; уклад. В. Скачко. – Київ : Либідь, 2000. – 624 с.
 • Чорновіл, В. Твори : в 10 т. / Міжнар. благод. фонд Вʼячеслава Чорновола ; упоряд. В. Чорновіл. – Київ : Смолоскип, 2002–2015.
 • Т. 1 : Літературознавство. Критика. Журналістика. – 2002. – 640 с.
 • Т. 2 : Правосуддя чи рецидиви терору? Лихо з розуму (Портрети двадцяти «злочинців»). Документи та матеріали 1966–1968 рр. / авт. передм. Л. Танюк. – 2003. – 906 с.
 • Т. 3 : Український вісник. Вип. І–VІ / авт. передм. М. Косів. – 2006. – 976 с.
 • Т. 4 : Листи, Кн. 1. – 2005. – 990 с. : іл.
 • Т. 4 : Листи, Кн. 2. – 2005. – 1068 с. : іл.
 • Т. 5 : Публіцистика, документи, матеріали «Справи № 196» (1970–1984). – 2007. – 912 с. : фот.
 • Т. 6 : Документи та матеріали (листопад 1985 – квітень 1990). – 2009. –
 • 1052 с. : фот.
 • Т. 7 : Статті, виступи, інтерв’ю (березень 1990 – грудень 1992). – 2011. – 1080 с. : фот.
 • Т. 8 : Статті, виступи, інтерв’ю (січень 1993 – грудень 1995). – 2012. – 1088 с.
 • Т. 9 : Статті, виступи, інтерв’ю (січень 1996 – грудень 1997). – 2014. – 1008 с.
 • Т. 10 : Статті, виступи, інтерв’ю (січень 1998 – березень 1999). – 2015. – 680 с.: фот., портр.
 • Чорновіл, В. «У мене – мистецька душа!» : [бесіда з митцем, що став політиком] / В. Чорновіл ; розмову вела Н. Мусієнко // Політика і культура. – 2000. – № 34. – С. 37–39.
 • Чорновіл, В. Хроніка таборних буднів. Вячеслав Чорновіл – зековский генерал / В. Чорновіл. – Київ : Такі справи, 1991. – 160 с. 
Поділитися:

Я вірю в силу духу українського народу


Настав час великого вибору: або єдність і перемога та шлях до світла, або поразка, ганьба і знову довга дорога до волі.

В. Чорновіл 

24 грудня в Україні вшановують 85-річчя від дня народження борця з тоталітарним режимом, громадського діяча, публіциста, одного з лідерів Народного руху України – В’ячеслава Чорновола. Його активна політична діяльність, публіцистичні праці сприяли поступу національно-визвольного руху, привертали увагу світової спільноти до національних проблем українського народу. 25 березня 1999 року життя українського лідера обірвалося внаслідок аварії. Йому був 61 рік.

Працівники відділу документів із гуманітарних, технічних та природничих наук ВОУНБ ім. В. Отамановського пропонують до уваги користувачів виставку-портрет «Я вірю в силу духу українського народу».

Запрошуємо до перегляду. 

Бібліографічний список

 • Бараневич, Л. Два портрети в інтер’єрі / Л. Бараневич // Віче. – 2012. – № 7. – С. 64–65.
 • Вячеслав Чорновіл : біогр., ст., цитати / Народний Рух України. – Київ : МАУП, 2003. – 40 с. : фот.
 • Горецький, М. Михайло Драгоманов і В’ячеслав Чорновіл – провідні політичні публіцисти України / М. Горецький // Історія в шк. – 2015. – № 5/6. – С. 21–25.
 • Горинь, Б. В’ячеслав Чорновіл – ініціатор створення УГС / Б. Горинь // Вітчизна. – 2003. – № 7/8. – С. 133–137.
 • Грабовський, С. Ідейний прагматик / С. Грабовський // Нар. депутат. – 2010. – № 11. – С. 82–83.
 • Гусаков, І. В’ячеслав Чорновіл : постать на тлі доби / І. Гусаков // Історія України. – 2011. – № 33/34. – С. 17–27.
 • Деревінський, В. Політичні репресії радянської влади щодо В. Чорновола у другій половині 60-х років XX ст. / В. Деревінський // Іст. журн. – 2008. – № 5. – С. 73–82.
 • Деревінський, В. Ф. В’ячеслав Чорновіл. Нарис портрета політика : монографія / В. Деревінський. – Тернопіль : Джура, 2011. – 224 с. : фот.
 • Деревінський, В. Ф. В’ячеслав Чорновіл: дух, що тіло рве до бою / В. Деревінський. – Харків : Віват, 2016. – 496 с. : фот. – (Гордість нації).
 • Деревінський, В. Ф. Становлення особистості В. Чорновола в шкільні роки / В. Ф. Деревінський // Грані. – 2015. – № 9. – С. 89–93.
 • Загоруйко, Н. Таборовий епістолярій українських шістдесятників (літературно-естетичний дискурс) / Н. Загоруйко. – Київ : Смолоскип, 2018. – 256 с.
 • Корогодський, Р. М. До Брами Світла : портрети / Р. М. Корогодський. – Київ : Дух і Літера, 2016. – 432 с.
 • Куць, А. Вплив публіцистики В’ячеслава Чорновола на правозахисну діяльність української еміграції 1967–1968 років / А. Куць // Вісник КНУ Шевченка. Серія: Історія. – 2004. – Вип. 71/72. – С. 35–38.
 • Лихо з розуму (портрети двадцяти «злочинців») : зб. матеріалів / уклад. В. Чорновіл. – 3-тє допов. вид. – Париж : Перша Укр. Друк., 1968. – 337 с. : іл.
 • Лукаш, С. Ю. Чорновіл В’ячеслав Максимович : (24.12.1937 р. – 25.03.1999 р.) політик і журналіст / С. Ю. Лукаш // Державні, політичні та громадські діячі України : політ. портр. – Київ, 2002. – № 1. – С. 459–462.
 • Мельник, Ю. В’ячеслав Чорновіл: штрихи життя і політичної діяльності / Ю. Мельник // Наука і суспільство. – 2012. – № 3/4. – С. 26–30.
 • «Ми українці, були, є і завжди будемо вільними» : до 75-річчя від дня народж. В. М. Чорновола (1937–1999) // Календар знамен. і пам’ят. дат. – 2012. – № 4. – С. 93–104.
 • Нагірняк, О. В’ячеслав Чорновіл / О. Нагірняк // Пам’ять століть. – 2007. – № 4/5. – С. 248–249.
 • Овсієнко, В. Ціна свободи : 9 листоп. минає 30 років із дня створення Укр. Гельсін. групи / В. Овсієнко // Політика і час. – 2006. – № 11. – С. 50–54 : портр.
 • Огнева, Л. Він ніс ідею, він нею жив... / Л. Огнева // Україна козацька. – 2014. – Трав. – Черв. (№ 9/12). – С. 14–15.
 • Павлів, І. Провісник духовної свободи : година пам’яті для старшокласників / І. Павлів // Дивослово. – 2012. – № 12. – С. 22–26.
 • Пашко, А. Пам’яті Вячеслава Чорновола : [вірш] / А. Пашко // Березіль. – 2002. – № 3/4. – С. 27.
 • Позняк, Н. Вічний опозиціонер / Н. Позняк // Українські вісники / Н. Позняк, О. Хоменко. – Тернопіль, 2008. – С. 149–152.
 • Скиба, М. Народний Рух України та опозиційна діяльність В. Чорновола в кінці 80–90-х років XX ст. / М. Скиба // Історія в рід. шк. – 2016. – № 7/8. – С. 38–42.
 • Суходуб, З. Ліна Костенко. Любов'ю – Пам'яттю Причастя : діалоги з Поетесою / З. Суходуб. – Львів : Апріорі, 2016. – 148 с.
 • Томенчук, Б. М. Він був Пророком у своїй Вітчизні. Роздуми серед ночі / Б. М. Томенчук. – 2-ге вид., допов. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2006. – 48 с. : іл.
 • Українська державницька ідея. Антологія політичного традиціоналізму / уклад. О. Шокало. – Київ : МАУП, 2007. – 520 с.
 • Українська інтелігенція під судом КГБ. Матеріяли з процесів В. Чорновола, М. Масютка, М. Озерного та ін. – Репр. вид. – Київ : ЦУЛ, 2020. – 246 с.
 • Хмільовська, Г. І. Україна буде, Чорноволе! / Г. Хмільовська // Укр. слово. – 2015. – 1–14 січ. – С. 8.
 • Чорновіл, В. З літературно-критичної есеїстики Вячеслава Чорновола : листи до Галини Гордасевич / вступ. ст. М. Коцюбинської // Сучасність. – 2004. – № 2. – С. 119–130.
 • Чорновіл, В. Не поступитися принципами / В. Чорновіл // Укр. культура. – 2007. – № 12. – С. 4–5 : портр.
 • Чорновіл, В. Пульс української незалежності : колонка редактора / В. Чорновіл ; уклад. В. Скачко. – Київ : Либідь, 2000. – 624 с.
 • Чорновіл, В. Твори : в 10 т. / Міжнар. благод. фонд Вʼячеслава Чорновола ; упоряд. В. Чорновіл. – Київ : Смолоскип, 2002–2015.
 • Т. 1 : Літературознавство. Критика. Журналістика. – 2002. – 640 с.
 • Т. 2 : Правосуддя чи рецидиви терору? Лихо з розуму (Портрети двадцяти «злочинців»). Документи та матеріали 1966–1968 рр. / авт. передм. Л. Танюк. – 2003. – 906 с.
 • Т. 3 : Український вісник. Вип. І–VІ / авт. передм. М. Косів. – 2006. – 976 с.
 • Т. 4 : Листи, Кн. 1. – 2005. – 990 с. : іл.
 • Т. 4 : Листи, Кн. 2. – 2005. – 1068 с. : іл.
 • Т. 5 : Публіцистика, документи, матеріали «Справи № 196» (1970–1984). – 2007. – 912 с. : фот.
 • Т. 6 : Документи та матеріали (листопад 1985 – квітень 1990). – 2009. –
 • 1052 с. : фот.
 • Т. 7 : Статті, виступи, інтерв’ю (березень 1990 – грудень 1992). – 2011. – 1080 с. : фот.
 • Т. 8 : Статті, виступи, інтерв’ю (січень 1993 – грудень 1995). – 2012. – 1088 с.
 • Т. 9 : Статті, виступи, інтерв’ю (січень 1996 – грудень 1997). – 2014. – 1008 с.
 • Т. 10 : Статті, виступи, інтерв’ю (січень 1998 – березень 1999). – 2015. – 680 с.: фот., портр.
 • Чорновіл, В. «У мене – мистецька душа!» : [бесіда з митцем, що став політиком] / В. Чорновіл ; розмову вела Н. Мусієнко // Політика і культура. – 2000. – № 34. – С. 37–39.
 • Чорновіл, В. Хроніка таборних буднів. Вячеслав Чорновіл – зековский генерал / В. Чорновіл. – Київ : Такі справи, 1991. – 160 с.