Цифрові технології в сільському господарстві

Цифрові технології відкривають унікальні можливості для розвитку економіки та підвищення якості життя громадян країни. З переходом у цифрову еру та появою онлайн-сервісів автоматизація значно спрощує процес виробництва, замінюючи машинами людську працю. Завдяки використанню цифрових технологій операції в процесі виробництва можна виконувати набагато швидше та продуктивніше. Рутинна механічна робота вже не потребує залучення людської праці, а мережа «Інтернет» відкриває глобальний доступ до інформації та механізмів прямої участі в ухваленні рішень.

Останніми роками вітчизняний агробізнес досить швидко освоює сучасні IT-рішення у сфері інформаційних технологій, які вже зарекомендували себе в багатьох країнах світу. Сільське господарство України намагається інтегрувати передові науково-технічні розробки й адаптувати їх у своє виробництво. Свідченням цього є новітні технології рослинництва, тваринництва та енергоощадні системи землеробства. Відбувається «цифровий перехід» від «аналогових» систем та процесів індустріальної економіки й інформаційного суспільства до «цифрової» економіки та «цифрової» варіації суспільства. Така трансформація приводить до появи нових, унікальних систем і процесів, що становлять їхню нову ціннісну сутність.

Сектор аграрних наук Вінницької ОУНБ пропонує всім охочим ознайомитися з матеріалами віртуального перегляду-інформації «Цифрові технології в сільському господарстві».

Запрошуємо до перегляду!

 1. Аграрний бізнес у цифрову епоху – українські реалії [Електронний ресурс] // Na chasi : сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://nachasi.com/creative/2018/10/02/it-zemlerobstvo/ (дата звернення: 17.12.2022), вільний. – Назва з екрана.
 2. База даних AgroChart буде доступна і для українських аграріїв [Електронний ресурс] // Пропозиція: головний журнал з питань агробізнесу : сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://propozitsiya.com/ua/baza-danih-agrochart-bude-dostupna-i-dlya-ukrayinskih-agrariyiv (дата звернення: 17.12.2022), вільний. – Назва з екрана.
 3. Використання експертних оцінок для визначення пріоритетних напрямів впровадження цифрових технологій в агробізнесі [Електронний ресурс] // Агросвіт. – 2021. – № 4. – С. 38–44. – Електрон. вид. – Режим доступу: http://www.agrosvit.info/pdf/4_2021/7.pdf (дата звернення: 17.12.2022), вільний. – Назва з екрана.
 4. Вініченко, І. Діджиталізація маркетингової стратегії підприємства [Електронний ресурс]  / І. Вініченко, В. Теслюк // Агросвіт. – 2022. – № 23. – С. 3–7. – Електрон. вид. – Режим доступу: https://www.nayka.com.ua/index.php/agrosvit/issue/view/44/35 (дата звернення: 17.12.2022), вільний. – Назва з екрана.
 5. Водянка, Л. Д. Цифровізація та цифрова платформа в економічному розвитку аграрного сектору / Л. Д. Водянка, Т. П. Юрій // Економіка АПК. – 2020. – № 12. – С. 67–73.
 6. Германюк, Н. В. Особливості традиційного і цифрового маркетингу у сільському господарстві / Н. В. Германюк // Економіка. Фінанси. Менеджмент : актуал. питання науки і практики. – 2021. № 4. – С. 194–206.
 7. Горобець, Н. М. Цифрові технології в системі стратегічного управління аграрними підприємствами [Електронний ресурс] / Н. М. Горобець // Агросвіт. – 2022. – № 1. – С. 36–43. – Електрон. вид. – Режим доступу: http://www.agrosvit.info/?op=1&z=3551&i=4 (дата звернення: 17.12.2022), вільний. – Назва з екрана.
 8. Державний аграрний реєстр [Електронний ресурс] : [інформ. портал] // Міністерство аграрної політики та продовольства України : офіц. сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://www.dar.gov.ua/ (дата звернення: 17.12.2022), вільний. – Назва з екрана.
 9. Digital-маркетинг:ефективний інструментдля популяризації досягнень наукових установ НААН : колект. монографія / А. В. Балян [та ін.] ; Нац. акад. аграр. наук України. – Вінниця : Твори, 2019. – 68 с.
 10. Ірина Кравець: можливості точного землеробства досить широкі [Електронний ресурс] // Пропозиція: головний журнал з питань агробізнесу : сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://propozitsiya.com/ua/irina-kravec-mozhlivosti-tochnogo-zemlerobstva-dosit-shiroki (дата звернення: 17.12.2022), вільний. – Назва з екрана.
 11. IT-рішення для аграрної сфери [Електронний ресурс] // Пропозиція: головний журнал з питань агробізнесу : сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://propozitsiya.com/ua/it-rishennya-dlya-agrarnoyi-sfery (дата звернення: 17.12.2022), вільний. – Назва з екрана.
 12. Карпенко, О. Українські аграрії на час війни одержали можливість безкоштовного доступу до цифрової платформи ХARVIO® FIELDMANAGER [Електронний ресурс] // Зерно: журнал сучасного агропромисловця : сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://www.zerno-ua.com/journals/ukra%d1%97nski-agrari%d1%97-na-chas-vijni-oderzhali-mozhlivist-bezkoshtovnogo-dostupu-do-czifrovo%d1%97-platformi-harvio-fieldmanager/ (дата звернення: 17.12.2022), вільний. – Назва з екрана.
 13. Поради щодо здійснення цифрової трансформації на вашому виробництві [Електронний ресурс] // Зерно: журнал сучасного агропромисловця : сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://www.zerno-ua.com/news/poradi-shhodo-zdijsnennya-czifrovo%d1%97-transformaczi%d1%97-na-vashomu-virobnicztvi/ (дата звернення: 17.12.2022), вільний. – Назва з екрана.
  14. Компанія Trimble запускає віртуальне господарство Virtual Farm – інтерактивну онлайн-платформу [Електронний ресурс] // Агробізнес сьогодні: журнал та мультимедійна платформа : сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://agro-business.com.ua/agrobusiness/item/25151-kompaniia-trimble-zapuskaie-virtualne-hospodarstvo-virtual-farm-interaktyvnu-onlain-platformu.html (дата звернення: 17.12.2022), вільний. – Назва з екрана.
 14. Кравець, І. Ключовий цифровий тренд для агросектору України – 2021 / І. Кравець // Agroexpert. – 2021. – № 10. – С. 51–53.
 15. Corteva Agriscience впроваджує нові онлайн-інструменти для кращої підтримки фермерів [Електронний ресурс] // Агробізнес сьогодні: журнал та мультимедійна платформа : сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://agro-business.com.ua/agrobusiness/item/25587-corteva-agriscience-vprovadzhuie-novi-onlaininstrumenty-dlia-krashchoi-pidtrymky-fermeriv.html (дата звернення: 17.12.2022), вільний. – Назва з екрана.
 16. Методичні аспекти управління фінансовою стійкістю аграрних підприємств в умовах їх діджиталізації / С. М. Халатур, Г. Є. Павлова, В. Ю. Рудакова // АгроСвіт. – 2021. – № 21–22. – С. 19–27.
 17. Мінагро запустило платформу для аграріїв [Електронний ресурс] // Зерно: журнал сучасного агропромисловця : сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://www.zerno-ua.com/news/minagro-zapustilo-platformu-dlya-agrari%d1%97v/ (дата звернення: 20.11.2022), вільний. – Назва з екрана.
 18. Мулик, Т. О. Організація аналітичної роботи в сільськогосподарських підприємствах : навч. посіб. / Т. О. Мулик, Л. І. Федоришина ; Вінниц. нац. аграр. ун-т. – Київ : ЦУЛ, 2021. – 236 с.
 19. Мухіна, А. В. Цифрові технології в агросфері України / А. В. Мухіна, А. В. Бурковська // Обліково-аналітичне і фінансове забезпечення діяльності суб’єктів господарювання: національні, глобалізаційні, євроінтеграційні аспекти : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 20–21 листоп. 2019 р., м. Миколаїв. – Миколаїв : МНАУ, 2019. – C. 194–197. – Електрон. вид. – Режим доступу: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/7177/1/zbirnyk_tez_20-21_11_19-49.pdf (дата звернення: 17.12.2022), вільний. – Назва з екрана.
 20. Нестерчук, С. Стабільність в одній платформі / С. Нестерчук // The Ukrainian Farmer. – 2021. – № 11. – С. 92–93.
 21. Організаційно-економічні засади використання цифрових технологій у діяльності сільськогосподарських підприємств / І. В. Свиноус, О. Ю. Гаврик, К. В. Ткаченко // АгроСвіт. – 2020. – № 16. – С. 9–14.
 22. Орленко, Н. С. Інтеграція інформаційних систем, що використовуються в процесі охорони прав на сорти рослин / Н. С. Орленко, О. В. Якобчук, К. М. Мажуга // Plant Varieties Studying and protection = Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин. – 2021. – Vol. 17, № 4. – С. 319–326.
 23. Переваги та можливості онлайн-платформи «Кабінет Аграрія» [Електронний ресурс] // Вінницька обласна військова адміністрація : офіц. вебсайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://www.vin.gov.ua/news/ostanni-novyny/24342-perevahy-ta-mozhlyvosti-onlain-platformy-kabinet-ahrariia (дата звернення: 20.11.2022), вільний. – Назва з екрана.
 24. Полянська, Н. Простіше простого: як новий цифровий сервіс допомагатиме аграріям [Електронний ресурс] / Н. Полянська // Syngenta : сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://www.syngenta.ua/news/novini-kompaniyi/prostishe-prostogo-yak-noviy-cifroviy-servis-dopomagatime-agrariyam (дата звернення: 17.12.2022), вільний. – Назва з екрана.
 25. 5 цифрових технологій, що повернуть молодь в агробізнес [Електронний ресурс] // kurkul.com: онлайн-асистент фермера : сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://kurkul.com/spetsproekty/348-5-tsifrovih-tehnologiy-scho-povernut-molod-v-agrobiznes (дата звернення: 17.12.2022), вільний. – Назва з екрана.
 26. Рівняння на «цифру» // The Ukrainian Farmer. – 2021. – № 11. – С. 126–127.
 27. Розумні окуляри та дистанційний сервіс [Електронний ресурс] // Агробізнес сьогодні: журнал та мультимедійна платформа : сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://agro-business.com.ua/agrobusiness/item/25434-rozumni-okuliary-ta-dystantsiinyi-servis.html (дата звернення: 17.12.2022), вільний. – Назва з екрана.
 28. Розумні технології: цифровий помічник впорається із проблемою на полі за фото // Агроном : журн. про передове вирощування сільгоспкультур. – Електрон. версія. – Режим доступу: https://www.agronom.com.ua/potuzhnyj-dosvid-i-rozumni-tehnologiyi-tsyfrovyj-pomichnyk-vporayetsya-iz-problemoyu-na-poli-za-foto/ (дата звернення: 17.12.2022), вільний. – Назва з екрана.
 29. Свиноус, І. В. Інформаційно-облікове забезпечення управлінням молочним скотарством сільськогосподарських підприємств / І. В. Свиноус [та ін.] // Агросвіт. – 2022. – № 9–10. – С. 21–28. – Електрон. вид. – Режим доступу: http://www.agrosvit.info/?op=1&z=3600&i=2 (дата звернення: 17.12.2022), вільний. – Назва з екрана.
 30. Сергєєва, К. Сучасні технології в сільському господарстві [Електронний ресурс] / К. Сергєєва // EOS.com : сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://eos.com/uk/blog/suchasni-tekhnolohii-v-silskomu-hospodarstvi/ (дата звернення: 17.12.2022), вільний. – Назва з екрана.
 31. Сергій Резніченко: «Новітні технології – ключ до успішності сталого виробництва під час війни» [Електронний ресурс] // Пропозиція: головний журнал з питань агробізнесу : сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://propozitsiya.com/ua/sergiy-reznichenko-novitni-tehnologiyi-klyuch-do-uspishnosti-stalogo-virobnictva-pid-chas-viyni (дата звернення: 17.12.2022), вільний. – Назва з екрана.
 32. Соломка, О. Цифровізація у агробізнесі – не модна примха, а необхідність [Електронний ресурс] / О. Соломка // АгроЕліта : всеукр. аграр. журн. – Електрон. версія. – Режим доступу: https://agroelita.info/czyfrovizacziya-u-agrobiznesi-ne-modna-prymha-a-neobhidnist/ (дата звернення: 17.12.2022), вільний. – Назва з екрана.
 33. Степанчук, Л. Обґрунтування рішення / Л. Степанчук // The Ukrainian Farmer. – 2021. – № 10. – С. 22–23.
 34. Супутники та зелені технології можуть підвищити ефективність ферм [Електронний ресурс] // Сikavosti : пізнав. інтернет-журн. – Електрон. версія. – Режим доступу: https://cikavosti.com/sypytniki-ta-zeleni-tehnologii-mojyt-pidvishiti-efektivnist-ferm/ (дата звернення: 17.12.2022), вільний. – Назва з екрана.
 35. Україна підписала меморандум з ПРООН щодо діджиталізації лісової галузі [Електронний ресурс] : Держлісагентство і представництво Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй цифровізації лісової галузі із залученням коштів донорів // Агробізнес сьогодні: журнал та мультимедійна платформа : сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: – http://agro-business.com.ua/agrobusiness/item/25272-ukraina-pidpysala-memorandum-z-proon-shchodo-didzhytalizatsii-lisovoi-haluzi.html (дата звернення: 17.12.2022), вільний. – Назва з екрана.
 36. Фіалова, С. Цифрова трансформація / С. Фіалова // The Ukrainian Farmer. – 2021. – № 12. – С. 162–164.
 37. Цифрова трансформація «Агропродсервісу» // Зерно. – 2021. – № 11. – С. 54–55.
 38. Цифрова трансформація, прогрес: наші аграрії отримають доступ до світових агроринків [Електронний ресурс] // Зерно: журнал сучасного агропромисловця : сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://www.zerno-ua.com/news/czifrova-transformacziya-progres-nashi-agrari%d1%97-otrimayut-dostup-do-svitovih-agrorinkiv/ (дата звернення: 17.12.2022), вільний. – Назва з екрана.
 39. Цифровизация земли: в Украине стартовал проект [Електронний ресурс] // Зерно: журнал сучасного агропромисловця : сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://www.zerno-ua.com/news/czifrovizacziya-zemli-v-ukraine-startoval-proekt/ (дата звернення: 17.12.2022), вільний. – Назва з екрана.
 40. Цифрова трансформація агросфери відбуватиметься на двох рівнях [Електронний ресурс] // Agroexpert : сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим. доступу: https://agroexpert.ua/20232-2/ (дата звернення: 17.12.2022), вільний. – Назва з екрана.
 41. Цифрове землеробство стає ключовим стратегічним пріоритетом ЄС [Електронний ресурс] // Landlord : сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://landlord.ua/news/tsyfrove-zemlerobstvo-staie-kliuchovym-stratehichnym-priorytetom-ies/ (дата звернення: 17.12.2022), вільний. – Назва з екрана.
 42. Цифрові технології в рослинництві / О. Л. Зозуля [та ін.] ; НАН України, Ін-т фізіології рослин і генетики. – Київ : Інтерконтиненталь-Україна, 2020. – 72 с.
 43. Ще більше можливостей для збору та обробки агрономічної інформації [Електронний ресурс] // Агробізнес сьогодні: журнал та мультимедійна платформа : сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://agro-business.com.ua/2017-09-29-05-56-43/item/25436-shche-bilshe-mozhlyvostei-dlia-zboru-ta-obrobky-ahronomichnoi-informatsii.html (дата звернення: 17.12.2022), вільний. – Назва з екрана.

Підготувала провідний бібліограф відділу

аграрних наук і виробництва О. Л. Шпичак

 

Поділитися:

Цифрові технології в сільському господарстві


Цифрові технології відкривають унікальні можливості для розвитку економіки та підвищення якості життя громадян країни. З переходом у цифрову еру та появою онлайн-сервісів автоматизація значно спрощує процес виробництва, замінюючи машинами людську працю. Завдяки використанню цифрових технологій операції в процесі виробництва можна виконувати набагато швидше та продуктивніше. Рутинна механічна робота вже не потребує залучення людської праці, а мережа «Інтернет» відкриває глобальний доступ до інформації та механізмів прямої участі в ухваленні рішень.

Останніми роками вітчизняний агробізнес досить швидко освоює сучасні IT-рішення у сфері інформаційних технологій, які вже зарекомендували себе в багатьох країнах світу. Сільське господарство України намагається інтегрувати передові науково-технічні розробки й адаптувати їх у своє виробництво. Свідченням цього є новітні технології рослинництва, тваринництва та енергоощадні системи землеробства. Відбувається «цифровий перехід» від «аналогових» систем та процесів індустріальної економіки й інформаційного суспільства до «цифрової» економіки та «цифрової» варіації суспільства. Така трансформація приводить до появи нових, унікальних систем і процесів, що становлять їхню нову ціннісну сутність.

Сектор аграрних наук Вінницької ОУНБ пропонує всім охочим ознайомитися з матеріалами віртуального перегляду-інформації «Цифрові технології в сільському господарстві».

Запрошуємо до перегляду!

 1. Аграрний бізнес у цифрову епоху – українські реалії [Електронний ресурс] // Na chasi : сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://nachasi.com/creative/2018/10/02/it-zemlerobstvo/ (дата звернення: 17.12.2022), вільний. – Назва з екрана.
 2. База даних AgroChart буде доступна і для українських аграріїв [Електронний ресурс] // Пропозиція: головний журнал з питань агробізнесу : сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://propozitsiya.com/ua/baza-danih-agrochart-bude-dostupna-i-dlya-ukrayinskih-agrariyiv (дата звернення: 17.12.2022), вільний. – Назва з екрана.
 3. Використання експертних оцінок для визначення пріоритетних напрямів впровадження цифрових технологій в агробізнесі [Електронний ресурс] // Агросвіт. – 2021. – № 4. – С. 38–44. – Електрон. вид. – Режим доступу: http://www.agrosvit.info/pdf/4_2021/7.pdf (дата звернення: 17.12.2022), вільний. – Назва з екрана.
 4. Вініченко, І. Діджиталізація маркетингової стратегії підприємства [Електронний ресурс]  / І. Вініченко, В. Теслюк // Агросвіт. – 2022. – № 23. – С. 3–7. – Електрон. вид. – Режим доступу: https://www.nayka.com.ua/index.php/agrosvit/issue/view/44/35 (дата звернення: 17.12.2022), вільний. – Назва з екрана.
 5. Водянка, Л. Д. Цифровізація та цифрова платформа в економічному розвитку аграрного сектору / Л. Д. Водянка, Т. П. Юрій // Економіка АПК. – 2020. – № 12. – С. 67–73.
 6. Германюк, Н. В. Особливості традиційного і цифрового маркетингу у сільському господарстві / Н. В. Германюк // Економіка. Фінанси. Менеджмент : актуал. питання науки і практики. – 2021. № 4. – С. 194–206.
 7. Горобець, Н. М. Цифрові технології в системі стратегічного управління аграрними підприємствами [Електронний ресурс] / Н. М. Горобець // Агросвіт. – 2022. – № 1. – С. 36–43. – Електрон. вид. – Режим доступу: http://www.agrosvit.info/?op=1&z=3551&i=4 (дата звернення: 17.12.2022), вільний. – Назва з екрана.
 8. Державний аграрний реєстр [Електронний ресурс] : [інформ. портал] // Міністерство аграрної політики та продовольства України : офіц. сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://www.dar.gov.ua/ (дата звернення: 17.12.2022), вільний. – Назва з екрана.
 9. Digital-маркетинг:ефективний інструментдля популяризації досягнень наукових установ НААН : колект. монографія / А. В. Балян [та ін.] ; Нац. акад. аграр. наук України. – Вінниця : Твори, 2019. – 68 с.
 10. Ірина Кравець: можливості точного землеробства досить широкі [Електронний ресурс] // Пропозиція: головний журнал з питань агробізнесу : сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://propozitsiya.com/ua/irina-kravec-mozhlivosti-tochnogo-zemlerobstva-dosit-shiroki (дата звернення: 17.12.2022), вільний. – Назва з екрана.
 11. IT-рішення для аграрної сфери [Електронний ресурс] // Пропозиція: головний журнал з питань агробізнесу : сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://propozitsiya.com/ua/it-rishennya-dlya-agrarnoyi-sfery (дата звернення: 17.12.2022), вільний. – Назва з екрана.
 12. Карпенко, О. Українські аграрії на час війни одержали можливість безкоштовного доступу до цифрової платформи ХARVIO® FIELDMANAGER [Електронний ресурс] // Зерно: журнал сучасного агропромисловця : сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://www.zerno-ua.com/journals/ukra%d1%97nski-agrari%d1%97-na-chas-vijni-oderzhali-mozhlivist-bezkoshtovnogo-dostupu-do-czifrovo%d1%97-platformi-harvio-fieldmanager/ (дата звернення: 17.12.2022), вільний. – Назва з екрана.
 13. Поради щодо здійснення цифрової трансформації на вашому виробництві [Електронний ресурс] // Зерно: журнал сучасного агропромисловця : сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://www.zerno-ua.com/news/poradi-shhodo-zdijsnennya-czifrovo%d1%97-transformaczi%d1%97-na-vashomu-virobnicztvi/ (дата звернення: 17.12.2022), вільний. – Назва з екрана.
  14. Компанія Trimble запускає віртуальне господарство Virtual Farm – інтерактивну онлайн-платформу [Електронний ресурс] // Агробізнес сьогодні: журнал та мультимедійна платформа : сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://agro-business.com.ua/agrobusiness/item/25151-kompaniia-trimble-zapuskaie-virtualne-hospodarstvo-virtual-farm-interaktyvnu-onlain-platformu.html (дата звернення: 17.12.2022), вільний. – Назва з екрана.
 14. Кравець, І. Ключовий цифровий тренд для агросектору України – 2021 / І. Кравець // Agroexpert. – 2021. – № 10. – С. 51–53.
 15. Corteva Agriscience впроваджує нові онлайн-інструменти для кращої підтримки фермерів [Електронний ресурс] // Агробізнес сьогодні: журнал та мультимедійна платформа : сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://agro-business.com.ua/agrobusiness/item/25587-corteva-agriscience-vprovadzhuie-novi-onlaininstrumenty-dlia-krashchoi-pidtrymky-fermeriv.html (дата звернення: 17.12.2022), вільний. – Назва з екрана.
 16. Методичні аспекти управління фінансовою стійкістю аграрних підприємств в умовах їх діджиталізації / С. М. Халатур, Г. Є. Павлова, В. Ю. Рудакова // АгроСвіт. – 2021. – № 21–22. – С. 19–27.
 17. Мінагро запустило платформу для аграріїв [Електронний ресурс] // Зерно: журнал сучасного агропромисловця : сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://www.zerno-ua.com/news/minagro-zapustilo-platformu-dlya-agrari%d1%97v/ (дата звернення: 20.11.2022), вільний. – Назва з екрана.
 18. Мулик, Т. О. Організація аналітичної роботи в сільськогосподарських підприємствах : навч. посіб. / Т. О. Мулик, Л. І. Федоришина ; Вінниц. нац. аграр. ун-т. – Київ : ЦУЛ, 2021. – 236 с.
 19. Мухіна, А. В. Цифрові технології в агросфері України / А. В. Мухіна, А. В. Бурковська // Обліково-аналітичне і фінансове забезпечення діяльності суб’єктів господарювання: національні, глобалізаційні, євроінтеграційні аспекти : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 20–21 листоп. 2019 р., м. Миколаїв. – Миколаїв : МНАУ, 2019. – C. 194–197. – Електрон. вид. – Режим доступу: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/7177/1/zbirnyk_tez_20-21_11_19-49.pdf (дата звернення: 17.12.2022), вільний. – Назва з екрана.
 20. Нестерчук, С. Стабільність в одній платформі / С. Нестерчук // The Ukrainian Farmer. – 2021. – № 11. – С. 92–93.
 21. Організаційно-економічні засади використання цифрових технологій у діяльності сільськогосподарських підприємств / І. В. Свиноус, О. Ю. Гаврик, К. В. Ткаченко // АгроСвіт. – 2020. – № 16. – С. 9–14.
 22. Орленко, Н. С. Інтеграція інформаційних систем, що використовуються в процесі охорони прав на сорти рослин / Н. С. Орленко, О. В. Якобчук, К. М. Мажуга // Plant Varieties Studying and protection = Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин. – 2021. – Vol. 17, № 4. – С. 319–326.
 23. Переваги та можливості онлайн-платформи «Кабінет Аграрія» [Електронний ресурс] // Вінницька обласна військова адміністрація : офіц. вебсайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://www.vin.gov.ua/news/ostanni-novyny/24342-perevahy-ta-mozhlyvosti-onlain-platformy-kabinet-ahrariia (дата звернення: 20.11.2022), вільний. – Назва з екрана.
 24. Полянська, Н. Простіше простого: як новий цифровий сервіс допомагатиме аграріям [Електронний ресурс] / Н. Полянська // Syngenta : сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://www.syngenta.ua/news/novini-kompaniyi/prostishe-prostogo-yak-noviy-cifroviy-servis-dopomagatime-agrariyam (дата звернення: 17.12.2022), вільний. – Назва з екрана.
 25. 5 цифрових технологій, що повернуть молодь в агробізнес [Електронний ресурс] // kurkul.com: онлайн-асистент фермера : сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://kurkul.com/spetsproekty/348-5-tsifrovih-tehnologiy-scho-povernut-molod-v-agrobiznes (дата звернення: 17.12.2022), вільний. – Назва з екрана.
 26. Рівняння на «цифру» // The Ukrainian Farmer. – 2021. – № 11. – С. 126–127.
 27. Розумні окуляри та дистанційний сервіс [Електронний ресурс] // Агробізнес сьогодні: журнал та мультимедійна платформа : сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://agro-business.com.ua/agrobusiness/item/25434-rozumni-okuliary-ta-dystantsiinyi-servis.html (дата звернення: 17.12.2022), вільний. – Назва з екрана.
 28. Розумні технології: цифровий помічник впорається із проблемою на полі за фото // Агроном : журн. про передове вирощування сільгоспкультур. – Електрон. версія. – Режим доступу: https://www.agronom.com.ua/potuzhnyj-dosvid-i-rozumni-tehnologiyi-tsyfrovyj-pomichnyk-vporayetsya-iz-problemoyu-na-poli-za-foto/ (дата звернення: 17.12.2022), вільний. – Назва з екрана.
 29. Свиноус, І. В. Інформаційно-облікове забезпечення управлінням молочним скотарством сільськогосподарських підприємств / І. В. Свиноус [та ін.] // Агросвіт. – 2022. – № 9–10. – С. 21–28. – Електрон. вид. – Режим доступу: http://www.agrosvit.info/?op=1&z=3600&i=2 (дата звернення: 17.12.2022), вільний. – Назва з екрана.
 30. Сергєєва, К. Сучасні технології в сільському господарстві [Електронний ресурс] / К. Сергєєва // EOS.com : сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://eos.com/uk/blog/suchasni-tekhnolohii-v-silskomu-hospodarstvi/ (дата звернення: 17.12.2022), вільний. – Назва з екрана.
 31. Сергій Резніченко: «Новітні технології – ключ до успішності сталого виробництва під час війни» [Електронний ресурс] // Пропозиція: головний журнал з питань агробізнесу : сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://propozitsiya.com/ua/sergiy-reznichenko-novitni-tehnologiyi-klyuch-do-uspishnosti-stalogo-virobnictva-pid-chas-viyni (дата звернення: 17.12.2022), вільний. – Назва з екрана.
 32. Соломка, О. Цифровізація у агробізнесі – не модна примха, а необхідність [Електронний ресурс] / О. Соломка // АгроЕліта : всеукр. аграр. журн. – Електрон. версія. – Режим доступу: https://agroelita.info/czyfrovizacziya-u-agrobiznesi-ne-modna-prymha-a-neobhidnist/ (дата звернення: 17.12.2022), вільний. – Назва з екрана.
 33. Степанчук, Л. Обґрунтування рішення / Л. Степанчук // The Ukrainian Farmer. – 2021. – № 10. – С. 22–23.
 34. Супутники та зелені технології можуть підвищити ефективність ферм [Електронний ресурс] // Сikavosti : пізнав. інтернет-журн. – Електрон. версія. – Режим доступу: https://cikavosti.com/sypytniki-ta-zeleni-tehnologii-mojyt-pidvishiti-efektivnist-ferm/ (дата звернення: 17.12.2022), вільний. – Назва з екрана.
 35. Україна підписала меморандум з ПРООН щодо діджиталізації лісової галузі [Електронний ресурс] : Держлісагентство і представництво Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй цифровізації лісової галузі із залученням коштів донорів // Агробізнес сьогодні: журнал та мультимедійна платформа : сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: – http://agro-business.com.ua/agrobusiness/item/25272-ukraina-pidpysala-memorandum-z-proon-shchodo-didzhytalizatsii-lisovoi-haluzi.html (дата звернення: 17.12.2022), вільний. – Назва з екрана.
 36. Фіалова, С. Цифрова трансформація / С. Фіалова // The Ukrainian Farmer. – 2021. – № 12. – С. 162–164.
 37. Цифрова трансформація «Агропродсервісу» // Зерно. – 2021. – № 11. – С. 54–55.
 38. Цифрова трансформація, прогрес: наші аграрії отримають доступ до світових агроринків [Електронний ресурс] // Зерно: журнал сучасного агропромисловця : сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://www.zerno-ua.com/news/czifrova-transformacziya-progres-nashi-agrari%d1%97-otrimayut-dostup-do-svitovih-agrorinkiv/ (дата звернення: 17.12.2022), вільний. – Назва з екрана.
 39. Цифровизация земли: в Украине стартовал проект [Електронний ресурс] // Зерно: журнал сучасного агропромисловця : сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://www.zerno-ua.com/news/czifrovizacziya-zemli-v-ukraine-startoval-proekt/ (дата звернення: 17.12.2022), вільний. – Назва з екрана.
 40. Цифрова трансформація агросфери відбуватиметься на двох рівнях [Електронний ресурс] // Agroexpert : сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим. доступу: https://agroexpert.ua/20232-2/ (дата звернення: 17.12.2022), вільний. – Назва з екрана.
 41. Цифрове землеробство стає ключовим стратегічним пріоритетом ЄС [Електронний ресурс] // Landlord : сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://landlord.ua/news/tsyfrove-zemlerobstvo-staie-kliuchovym-stratehichnym-priorytetom-ies/ (дата звернення: 17.12.2022), вільний. – Назва з екрана.
 42. Цифрові технології в рослинництві / О. Л. Зозуля [та ін.] ; НАН України, Ін-т фізіології рослин і генетики. – Київ : Інтерконтиненталь-Україна, 2020. – 72 с.
 43. Ще більше можливостей для збору та обробки агрономічної інформації [Електронний ресурс] // Агробізнес сьогодні: журнал та мультимедійна платформа : сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://agro-business.com.ua/2017-09-29-05-56-43/item/25436-shche-bilshe-mozhlyvostei-dlia-zboru-ta-obrobky-ahronomichnoi-informatsii.html (дата звернення: 17.12.2022), вільний. – Назва з екрана.

Підготувала провідний бібліограф відділу

аграрних наук і виробництва О. Л. Шпичак