Родючість українських ґрунтів

Україна – одна з найбільших країн Європи з великим земельно-ресурсним потенціалом. Нині, коли вплив людини на землю стає більш відчутним та інтенсивним, проблема збереження родючості ґрунту надзвичайно актуальна. Заходи щодо охорони ґрунтів є важливою складовою програми з охорони навколишнього природного середовища в Україні.

Сектор аграрних наук Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва пропонує всім охочим ознайомитися з матеріалами перегляду-повідомлення «Родючість українських ґрунтів».

Августинович, М. Деструкція стерні як елемент управління родючістю ґрунтів / М. Августинович // Пропозиція. – 2020. – № 9. – С. 58–60.

Агрономічне ґрунтознавство : навч. посіб. для студентів вузів / за ред. І. Д. Примака. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2017. – 580 с.

Балюк, С. А. Наукові засади сталого управління ґрунтовими ресурсами України / С. А. Балюк, М. М. Мірошниченко, В. В. Медведєв // Вісн. аграр. науки. – 2018. – № 11. – С. 5–12.

Балюк, С. А. Системне управління трансформаційною спрямованістю та родючістю ґрунтів / С. А. Балюк, Р. С. Трускавецький // Вісн. аграр. науки. – 2015. – № 10. – С. 10–16.

Балюк, С. А. Сучасні проблеми деградації ґрунтів і заходи щодо досягнення нейтрального її рівня / С. А. Балюк, В. В. Медведєв, Л. І. Воротинцева, В. В. Шимель // Вісн. аграр. науки. – 2017. – № 8. – С. 5–11.

Барвінченко, В. І. Ґрунтові умови родючості / В. І. Барвінченко ; М-во аграр. політики та продовольства України, УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2017. – 147 с.

Бондар, О. Г. Європейські практики охорони грунтів: досвід для України / О. Г. Бондар, А. В. Переверзєва, В. П. Волков // АгроСвіт. – 2020. – № 17/18. – С. 10–16.

Бурлака, Н. І. Екологічні наслідки деградації грунту та інноваційні шляхи її подолання / Н. І. Бурлака, В. В. Панько // АгроСвіт. – 2020. – № 7. – С. 80–86.

Величко, В. А. Моніторинг ґрунтів України – проблеми землевпорядного, ґрунтознавчого та наукового забезпечення / В. А. Величко, А. Г. Мартин, І. О. Новаковська // Вісн. аграр. науки. – 2020. – № 7. – С. 5–16.

Гнатів, П. С. Морфологічна і фізико-хімічна діагностика ґрунтів : навч. посіб. / П. С. Гнатів, Н. І. Лагуш, О. В. Гаськевич ; Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів : Магнолія 2006, 2019. – 170 с.

Господаренко, Г. М. Сидерати – резерв відтворення родючості ґрунту / Г. М. Господаренко, О. Л. Лисянський // Агробізнес сьогодні. – 2015. – Груд. (№ 24). – С. 31–37.

Ґрунтознавство : навч. посіб. / М. Ф. Бережняк [та ін.] ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : Ліра-К, 2018. – 612 с.

Колесник, Т. Секрети управління родючості ґрунтів / Тетяна Колесник // Зерно. – 2018. – № 4. – С. 176–180.

Куц, О. В. Технологія відтворення родючості ґрунту в овочевих агроценозах / О. В. Куц // Овощи и фрукты. – 2018. – № 12. – С. 18–22.

Кучеренко, Ю. А. Економічна складова родючості грунтів / Ю. А. Кучеренко // АгроСвіт. – 2018. – № 8. – С. 26–30.

Лебеденко, О. В. Чинники та умови відтворення родючості грунтів в аграрних підприємствах / О. В. Лебеденко // АгроСвіт. – 2015. – № 23. – С. 22–25.

Лико, Д. В. Ґрунтознавство. Практикум : навч. посіб. / Д. В. Лико, С. М. Лико, О. А. Деркач ; М-во освіти і науки України. – Київ : Кондор, 2016. – 236 с.

Ляшенко, В. Вертикальний обробіток: працюємо з ґрунтом / Василь Ляшенко // Агробізнес Україна. – 2020. – № 5. – С. 56–57.

Матяшук, Р. Ліки для ґрунту / Раїса Матяшук, Марина Мазура // Садівництво по-українськи. – 2019. – № 4. – С. 72–74.

Методика польових досліджень з обробітку ґрунту / А. М. Малієнко [та ін.] ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр «Ін-т землеробства НААН». – Вінниця : Твори, 2020. – 81 с.

Мірошниченко, М. Системи удобрення ґрунту та збереження його органічної складової / М. Мірошниченко, Є. Гладкіх, А. Ревтьє-Уварова // Пропозиція. – 2018. – № 11. – С. 90–94.

Нагорна, О. Біодеструктор стерні – запорука родючості грунтів / О. Нагорна // Техніка і технології АПК. – 2017. – № 5. – С. 19–20.

Науково-практичні рекомендації по застосуванню сучасних систем обробітку ґрунту в сівозмінах Лісостепу / М. В. Коломієць [та ін.] ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр «Ін-т землеробства НААН». – Вінниця : Твори, 2020. – 36 с.

Носко, Б. С. Фосфор у ґрунтах і землеробстві України / Б. С. Носко ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр «Ін-т ґрунтознавства та агрохімії ім. О. Н. Соколовського». – Харків : Бровін О. В., 2017. – 476 с.

Оптимізація живлення рослин у системі факторів ефективної родючості ґрунтів / С. А. Балюк, Б. С. Носко, В. В. Шимель, Л. В. Єтеревська, Г. Ф. Момот // Вісн. аграр. науки. – 2019. – № 3. – С. 12–19.

Павлюк, І. Електропровідність ґрунту і практичні переваги її визначення / Ігор Павлюк // Агрономія сьогодні. – 2019. – № 2. – С. 84–86.

Панас, Р. М. Бонітування ґрунтів : навч. посіб. / Р. М. Панас. – Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 352 с.

Панас, Р. М. Ґрунтознавство : навч. посіб. / Р. М. Панас. – Львів : Новий Світ-2000, 2017. – 372 с.

Панас, Р. М. Екологія ґрунтів : навч. посіб. / Р. М. Панас. – Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 481 с.

Панас, Р. М. Картування ґрунтів : польовий практикум / Р. М. Панас ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Львів : Новий Світ-2000, 2018. – 212 с.

Панас, Р. М. Основи ґрунтознавства : навч. посіб. / Р. М. Панас. – Львів : Новий Світ-2000, 2018. – 245 с.

Переверзєва, А. В. Вплив деградації грунтів на продовольчу безпеку / А. В. Переверзєва, В. П. Волков, В. О. Лях // АгроСвіт. – 2020. – № 19/20. – С. 10–15.

Підтримуйте ґрунт живим, захищайте його біорізноманіття / С. А. Балюк, В. В. Медведєв, Г. Ф. Момот, А. Я. Левін // Вісн. аграр. науки. – 2020. – № 12. – С. 5–11.

Полупан, М. І. Розвиток українського агрономічного ґрунтознавства: генетичні та виробничі аспекти / М. І. Полупан, В. А. Величко, В. Б. Соловей ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр «Ін-т ґрунтознавства та агрохімії ім. О. Н. Соколовського». – Київ : Аграр. наука, 2015. – 400 с.

Пономарьов, С. Стандарти сталого землеробства в умовах кліматичних змін / Сергій Пономарьов // Агробізнес сьогодні. – 2019. – Квіт. (№ 8). – С. 40–41.

Рєзнік, С. Ґрунтові мікроорганізми / С. Рєзнік // Овочівництво. – 2018. – № 11. – С. 44–45.

Родючість ґрунтів України [Електронний ресурс] // Grachev, 2010-2020 : сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://geomap.land.kiev.ua/fruitfulness.html (дата звернення: 01.12.2021), вільний. – Назва з титул. екрана.

Семенчук, І. М. Проблеми збереження та відтворення родючості грунтів України / І. М. Семенчук, М. І. Шкрьобка // АгроСвіт. – 2018. – № 5. – С. 49–52.

Скоромний, С. Добриво-пробіотик LEANUM® – крок до відновлення родючості українських чорноземів / Сергій Скоромний // Зерно. – 2020. – № 1. – С. 124–125.

Цвей, Я. П. Динаміка родючості чорнозему типового глибокого залежно від системи удобрення і ланки сівозміни / Я. П. Цвей, В. С. Власенко // Вісн. аграр. науки. – 2019. – № 11. – С. 14–21.

Цвей, Я. П. Родючість ґрунтів і продуктивність сівозміни / Ярослав Петрович Цвей. – Київ : Компринт, 2014. – 415 с.

Цуман, Н. В. Ґрунтознавство та охорона ґрунтів : практикум / Н. В. Цуман, Б. В. Борисюк, П. І. Коваленко. – Херсон : ОЛДІ-плюс, 2019. – 256 с.

Шмідт, М. Поліпшити родючість ґрунтів за допомогою вапнування / Макс Шмідт // Агроном. – 2019. – № 4. – С. 30–32.

 

Підготувала зав. сектору

аграрних наук Валентина Середюк

 

 

Поділитися:

Родючість українських ґрунтів


Україна – одна з найбільших країн Європи з великим земельно-ресурсним потенціалом. Нині, коли вплив людини на землю стає більш відчутним та інтенсивним, проблема збереження родючості ґрунту надзвичайно актуальна. Заходи щодо охорони ґрунтів є важливою складовою програми з охорони навколишнього природного середовища в Україні.

Сектор аграрних наук Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва пропонує всім охочим ознайомитися з матеріалами перегляду-повідомлення «Родючість українських ґрунтів».

Августинович, М. Деструкція стерні як елемент управління родючістю ґрунтів / М. Августинович // Пропозиція. – 2020. – № 9. – С. 58–60.

Агрономічне ґрунтознавство : навч. посіб. для студентів вузів / за ред. І. Д. Примака. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2017. – 580 с.

Балюк, С. А. Наукові засади сталого управління ґрунтовими ресурсами України / С. А. Балюк, М. М. Мірошниченко, В. В. Медведєв // Вісн. аграр. науки. – 2018. – № 11. – С. 5–12.

Балюк, С. А. Системне управління трансформаційною спрямованістю та родючістю ґрунтів / С. А. Балюк, Р. С. Трускавецький // Вісн. аграр. науки. – 2015. – № 10. – С. 10–16.

Балюк, С. А. Сучасні проблеми деградації ґрунтів і заходи щодо досягнення нейтрального її рівня / С. А. Балюк, В. В. Медведєв, Л. І. Воротинцева, В. В. Шимель // Вісн. аграр. науки. – 2017. – № 8. – С. 5–11.

Барвінченко, В. І. Ґрунтові умови родючості / В. І. Барвінченко ; М-во аграр. політики та продовольства України, УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2017. – 147 с.

Бондар, О. Г. Європейські практики охорони грунтів: досвід для України / О. Г. Бондар, А. В. Переверзєва, В. П. Волков // АгроСвіт. – 2020. – № 17/18. – С. 10–16.

Бурлака, Н. І. Екологічні наслідки деградації грунту та інноваційні шляхи її подолання / Н. І. Бурлака, В. В. Панько // АгроСвіт. – 2020. – № 7. – С. 80–86.

Величко, В. А. Моніторинг ґрунтів України – проблеми землевпорядного, ґрунтознавчого та наукового забезпечення / В. А. Величко, А. Г. Мартин, І. О. Новаковська // Вісн. аграр. науки. – 2020. – № 7. – С. 5–16.

Гнатів, П. С. Морфологічна і фізико-хімічна діагностика ґрунтів : навч. посіб. / П. С. Гнатів, Н. І. Лагуш, О. В. Гаськевич ; Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів : Магнолія 2006, 2019. – 170 с.

Господаренко, Г. М. Сидерати – резерв відтворення родючості ґрунту / Г. М. Господаренко, О. Л. Лисянський // Агробізнес сьогодні. – 2015. – Груд. (№ 24). – С. 31–37.

Ґрунтознавство : навч. посіб. / М. Ф. Бережняк [та ін.] ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : Ліра-К, 2018. – 612 с.

Колесник, Т. Секрети управління родючості ґрунтів / Тетяна Колесник // Зерно. – 2018. – № 4. – С. 176–180.

Куц, О. В. Технологія відтворення родючості ґрунту в овочевих агроценозах / О. В. Куц // Овощи и фрукты. – 2018. – № 12. – С. 18–22.

Кучеренко, Ю. А. Економічна складова родючості грунтів / Ю. А. Кучеренко // АгроСвіт. – 2018. – № 8. – С. 26–30.

Лебеденко, О. В. Чинники та умови відтворення родючості грунтів в аграрних підприємствах / О. В. Лебеденко // АгроСвіт. – 2015. – № 23. – С. 22–25.

Лико, Д. В. Ґрунтознавство. Практикум : навч. посіб. / Д. В. Лико, С. М. Лико, О. А. Деркач ; М-во освіти і науки України. – Київ : Кондор, 2016. – 236 с.

Ляшенко, В. Вертикальний обробіток: працюємо з ґрунтом / Василь Ляшенко // Агробізнес Україна. – 2020. – № 5. – С. 56–57.

Матяшук, Р. Ліки для ґрунту / Раїса Матяшук, Марина Мазура // Садівництво по-українськи. – 2019. – № 4. – С. 72–74.

Методика польових досліджень з обробітку ґрунту / А. М. Малієнко [та ін.] ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр «Ін-т землеробства НААН». – Вінниця : Твори, 2020. – 81 с.

Мірошниченко, М. Системи удобрення ґрунту та збереження його органічної складової / М. Мірошниченко, Є. Гладкіх, А. Ревтьє-Уварова // Пропозиція. – 2018. – № 11. – С. 90–94.

Нагорна, О. Біодеструктор стерні – запорука родючості грунтів / О. Нагорна // Техніка і технології АПК. – 2017. – № 5. – С. 19–20.

Науково-практичні рекомендації по застосуванню сучасних систем обробітку ґрунту в сівозмінах Лісостепу / М. В. Коломієць [та ін.] ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр «Ін-т землеробства НААН». – Вінниця : Твори, 2020. – 36 с.

Носко, Б. С. Фосфор у ґрунтах і землеробстві України / Б. С. Носко ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр «Ін-т ґрунтознавства та агрохімії ім. О. Н. Соколовського». – Харків : Бровін О. В., 2017. – 476 с.

Оптимізація живлення рослин у системі факторів ефективної родючості ґрунтів / С. А. Балюк, Б. С. Носко, В. В. Шимель, Л. В. Єтеревська, Г. Ф. Момот // Вісн. аграр. науки. – 2019. – № 3. – С. 12–19.

Павлюк, І. Електропровідність ґрунту і практичні переваги її визначення / Ігор Павлюк // Агрономія сьогодні. – 2019. – № 2. – С. 84–86.

Панас, Р. М. Бонітування ґрунтів : навч. посіб. / Р. М. Панас. – Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 352 с.

Панас, Р. М. Ґрунтознавство : навч. посіб. / Р. М. Панас. – Львів : Новий Світ-2000, 2017. – 372 с.

Панас, Р. М. Екологія ґрунтів : навч. посіб. / Р. М. Панас. – Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 481 с.

Панас, Р. М. Картування ґрунтів : польовий практикум / Р. М. Панас ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Львів : Новий Світ-2000, 2018. – 212 с.

Панас, Р. М. Основи ґрунтознавства : навч. посіб. / Р. М. Панас. – Львів : Новий Світ-2000, 2018. – 245 с.

Переверзєва, А. В. Вплив деградації грунтів на продовольчу безпеку / А. В. Переверзєва, В. П. Волков, В. О. Лях // АгроСвіт. – 2020. – № 19/20. – С. 10–15.

Підтримуйте ґрунт живим, захищайте його біорізноманіття / С. А. Балюк, В. В. Медведєв, Г. Ф. Момот, А. Я. Левін // Вісн. аграр. науки. – 2020. – № 12. – С. 5–11.

Полупан, М. І. Розвиток українського агрономічного ґрунтознавства: генетичні та виробничі аспекти / М. І. Полупан, В. А. Величко, В. Б. Соловей ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр «Ін-т ґрунтознавства та агрохімії ім. О. Н. Соколовського». – Київ : Аграр. наука, 2015. – 400 с.

Пономарьов, С. Стандарти сталого землеробства в умовах кліматичних змін / Сергій Пономарьов // Агробізнес сьогодні. – 2019. – Квіт. (№ 8). – С. 40–41.

Рєзнік, С. Ґрунтові мікроорганізми / С. Рєзнік // Овочівництво. – 2018. – № 11. – С. 44–45.

Родючість ґрунтів України [Електронний ресурс] // Grachev, 2010-2020 : сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://geomap.land.kiev.ua/fruitfulness.html (дата звернення: 01.12.2021), вільний. – Назва з титул. екрана.

Семенчук, І. М. Проблеми збереження та відтворення родючості грунтів України / І. М. Семенчук, М. І. Шкрьобка // АгроСвіт. – 2018. – № 5. – С. 49–52.

Скоромний, С. Добриво-пробіотик LEANUM® – крок до відновлення родючості українських чорноземів / Сергій Скоромний // Зерно. – 2020. – № 1. – С. 124–125.

Цвей, Я. П. Динаміка родючості чорнозему типового глибокого залежно від системи удобрення і ланки сівозміни / Я. П. Цвей, В. С. Власенко // Вісн. аграр. науки. – 2019. – № 11. – С. 14–21.

Цвей, Я. П. Родючість ґрунтів і продуктивність сівозміни / Ярослав Петрович Цвей. – Київ : Компринт, 2014. – 415 с.

Цуман, Н. В. Ґрунтознавство та охорона ґрунтів : практикум / Н. В. Цуман, Б. В. Борисюк, П. І. Коваленко. – Херсон : ОЛДІ-плюс, 2019. – 256 с.

Шмідт, М. Поліпшити родючість ґрунтів за допомогою вапнування / Макс Шмідт // Агроном. – 2019. – № 4. – С. 30–32.

 

Підготувала зав. сектору

аграрних наук Валентина Середюк