Європа: освітні можливості

«Освіта надає людині гідність, та й раб починає усвідомлювати, що він не народжений для рабства.»

Дені Дідро

На сьогоднішній день рушійною силою успіху особистості є сама людина та її освіта. Безсумнівно, знання відкривають перед нами необмежені можливості і перспективи.

Вибір професії, університету і країни навчання – це вибір власного майбутнього. Кожен, спираючись на свої здібності, таланти і переваги, намагається втілити в життя власну мрію. Тому багато хто сьогодні обирає навчання в Європі, яке відкриває багато можливостей перед випускниками. Система освіти в європейських країнах побудована так, щоб зацікавити студента, показати перспективність його професії і надати йому необхідну практику за фахом. 

Для кожної молодої людини, а саме абітурієнта, вступ до навчального закладу – доленосна подія, і тому відділ наукової інформації та бібліографії запрошує всіх майбутніх студентів ознайомитись з освітньою системою країн Європи.

Віртуальний бібліографічний список

 1. Антонюк, Л. Австрійський досвід розвитку освітньої системи і його корисність для України / Л. Антонюк // Вища шк. – 2018. – № 11. – С. 49–62.
 2. Барановський, І. В. Навчальні плани підготовки фахівців зі спеціальностей поліграфічного і медійного спрямування у Рочестерському технологічному інституті (США) та Штутгартському медіа університеті (Німеччина) / І. В. Барановський, Н. А. Чернозубова // Комп’ютер. технології друкарства : зб. наук. пр. – Львів, 2018. – № 1. – С. 129–147.
 3. Без іспитів, але з підготовкою: як іноземцю вступити до німецького ВНЗ // Сучас. освіта. – 2019. – № 7. – С. 7. 
 4. Безкоштовне навчання в Польщі: зміни в законодавстві та нові можливості – 2019 // Сучас. освіта. – 2019. – № 5. – С. 10.
 5. Богданов, Г. Підготовка бібліотечних кадрів у Німеччині / Г. Богданов // Вісн. Кн. палати. – 2018. – № 8. – С. 43–46.
 6. Бойченко, М. А. Особливості надання педагогічної підтримки двічі винятковим учням у США, Канаді та Великій Британії / М. А. Бойченко // Освіта та розвиток обдаров. особистості. – 2017. – № 11. – С. 54–59.
 7. Бутова, В. Роль учителя у забезпеченні якості шкільної освіти Фінляндії / В. Бутова // Вища шк. – 2017. – № 11. – С. 101–108.
 8. Вища освіта в Болгарії // Сучас. освіта. – 2019. – № 5. – С. 8–9.
 9. Вища освіта в Данії // Сучас. освіта. – 2017. – № 10. – С. 8–10.
 10. Вища освіта в Люксембурзі // Сучас. освіта. – 2019. – № 4. – С. 7.
 11. Вища освіта в Нідерландах // Сучас. освіта. – 2017. – № 10. – С. 11; 2018. № 12. – С. 5.
 12. Вища освіта в Словаччині: інтерв’ю зі студентом // Сучас. освіта. – 2019. – № 7. – С. 10.
 13. Вступ на творчі спеціальності за кордоном // Сучас. освіта. – 2019. – № 10. – С. 7.
 14. Вступаємо до польського вузу без посередників // Сучас. освіта. – 2019. – № 12. – С. 8–9.
 15. Головатенко, Т. Мультилінгвальна освіта майбутнього вчителя початкової школи в Бельгії / Т. Головатенко // Педагогічний процес: теорія і практика. – Київ, 2017. – Вип. 4. – С. 146–151.
 16. Грищенко, О. Особливості розвитку системи професійної освіти у республіці Польща / О. Грищенко // Проф.-тех. освіта. – 2018. – № 3. – С. 54–57.
 17. Громов, Є. В. Кореляція потреб школи та пропозицій системи педагогічної освіти (на прикладі Польщі) / Є. В. Громов // Університет – Школа: співпраця в умовах євроінтеграції : монографія / Н. І. Лазаренко [та ін.] ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. – Вінниця, 2019. – С. 49–68.
 18. Де найкраще? : світові лідери шкільної освіти // Інформатика. – 2018. – Берез. № 3. – С. 6–7.
 19. 10 міфів про навчання в Польщі // Сучас. освіта. – 2018. – № 12. – С. 8–9.
 20. Дмітрієва-Заруденко, Ю. Система інклюзивного навчання: досвід Чеської республіки / Ю. Дмітрієва-Заруденко // Упр. освітою. – 2018. – Трав, № 5. – С. 10–29.
 21. Добровольська, І. Вища музична освіта в Словенії / І. Добровольська // Сучас. освіта. – 2019. – № 3. – С. 10.
 22. Дуальна освіта в Польщі – що це таке? // Сучас. освіта. – 2019. – № 5. – С. 11.
 23. Дурдас, А. Вища освіта Франції в контексті сучасних євроінтеграційних процесів / А. Дурдас // Неперервна професійна освіта: теорія і практика. – Київ, 2017. – Вип. 1/2. – С. 132–138.
 24. Дюкова, Е. Організація вивчення української літератури в сучасній Білорусі / Е. Дюкова // Вища шк. – 2019. – № 7. – С. 79–89.
 25. Ємець, В. Арне Верхеґен. 5 базових елементів фінської освіти / В. Ємець // Пед. майстерня. – 2019. – № 10. – С. 19–20.
 26. Задорожний, М. П. Шкільна освіта у Фінляндії / М. П. Задорожний // Географія та економіка в рід. шк. – 2018. – № 6. – С. 2–5.
 27. Зубченко, О. С. Застосування ІКТ-технології в освіті Великої Британії / О. С. Зубченко // Освіта та розвиток обдаров. особистості. – 2017. – № 7/8. – С. 90–100.
 28. Іспанія: «календарі полуденків»: шкільні системи різних країн // Нім. мова в шк. – 2018. – № 10. – С. 35.
 29. Італія: гранти і стипендії для іноземних студентів // Сучас. освіта. – 2020. – № 1/2. – С. 10.
 30. Італія: обов’язкова зміна шкіл: шкільні системи різних країн // Нім. мова в шк. – 2018. – № 10. – С. 4.
 31. Калошин, В. Ф. У чому причини успіху шкільної освіти Фінляндії? / В. Ф. Калошин, Д. В. Гоменюк // Фіз. виховання в шк. України. – 2018. – № 11. – С. 25–33.
 32. Капосльоз, Г. Досвід освоєння та використання наукових результатів у навчальних закладах та органах управління освітою в Україні та за кордоном / Г. Капосльоз, О. Мельниченко, Л. Левицька // Військ. освіта. – 2019. – № 1. – С. 120–132.
 33. Кирилюк, Є. Болонський університет – найстаріший в Європі / Є. Кирилюк // Сучас. освіта. – 2017. – № 8/9. – С. 14–15.
 34. Кисіль, Н. Р. Особливості вищої освіти в Чехії та в Україні: сучасний досвід / Н. Р. Кисіль // Укр. пед. журн. – 2018. – № 2. – С. 22–26.
 35. Коваленко, О. Правове забезпечення вищої освіти Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії / О. Коваленко // Вища освіта України. – 2017. – № 2. – С. 58–63.
 36. Коваль, Н. Громадянська освіта за кордоном сучасний контекст / Н. Коваль // Історія України. – 2018. – Листоп., № 22. С. 1–7.
 37. Козлакова, Г. Вища технічна освіта у Словаччині: гуманітарна складова і дослідження / Г. Козлакова // Вища освіта України. – 2019. – № 3. – С. 69–75.
 38. Коцур, С. Особливості системи вищої освіти Австрії / С. Коцур // Рідна шк. – 2018. – № 3/4. – С. 72–75.
 39. Кращі ВНЗ Польщі – рейтинг 2019 // Сучас. освіта. – 2019. – № 7. – С. 12–13.
 40. Кристопчук, Т. Є. Педагогічна освіта в Україні та в республіці Польща: порівняльний аналіз / Т. Є. Кристопчук // Психол.-пед. основи гуманізації навч.-виховн. процесу в шк. та ВНЗ. – Рівне, 2017. – Вип. 2. – С. 63–70.
 41. Кузнєцова, І. Є. Крок до Європи: виховна година / І. Є. Кузнєцова // Вихов. робота в шк. – 2017. – № 11. – С. 39–42.
 42. Кульченко, В. «...Ми повинні зробити так, щоб діти хотіли йти до нас на навчання» / В. Кульченко // Упр. освітою. – 2018. – Квіт., № 4. – С. 23–25.
 43. Лакоза, Н. Організація профільного навчання в Україні та за кордоном / Н. Лакоза // Пед. процес: теорія і практика. – 2017. – Вип. 2. – С. 42–48.
 44. Ланько, О. С. Шкільне навчання в інших країнах. Інформація від учасників процесу / О. С. Ланько, О. Д. Пономаренко, Д. П. Пошольченко // Мистецтво в шк.: Музика. Образотвор. мистецтво. Худож. культура. – 2017. – № 1. – С. 2–5.
 45. Леу, С. Професійна підготовка за дуальною системою у Німеччині / С. Леу // Проф. освіта. – 2019. – № 1. – С. 55–58.
 46. Лисневская, Ю. А. Реформа высшего образования в Польше в контексте Болонского процесса / Ю. А. Лисневская // Аспекти публ. упр. – 2018. – Том Т.6, № 9. – С. 23–31.
 47. Локшина, О. І. Порівняльна освіта в умовах глобалізації: здобутки і перспективи / О. І. Локшина, А. П. Джурило, І. О. Маріуц, О. М. Шпарик // Наукове забезпечення розвитку освіти в Україні: актуальні проблеми теорії і практики : до 25-річчя НАПН України : зб. наук. пр. / Нац. акад. пед. наук України. – Київ, 2017. – С. 77–83.
 48. М’ясковський, М. Є. Педагогічна освіта Австрії – аспекти ґенези системи / М. Є. М’ясковський // Наук. вісн. Кременец. обл. гуманіт.-пед. акад. ім. Тараса Шевченка. Серія: Педагогіка. – 2017. – Вип. 7. – С. 187–196.
 49. Мартинишин, Н. М. Роль апробації в процесі створення навчально-методичного забезпечення для українознавчих шкіл за кордоном / Н. М. Мартинишин // Пед. альм. – Херсон, 2018. – Вип. 37. – С. 79–85.
 50. Менабде, Т. Сравнительный анализ образовательных систем в Грузии и за рубежом / Т. Менабде, Н. Отхозориа, Н. Гиоргобиани // Економіка і регіон. – 2018. – № 3. – С. 43–48.
 51. Момбек, А. Подготовка бакалавров музикального образования в республике Казахстан / А. Момбек // Мистецтво та освіта. – 2019. – № 1. – С. 2–5.
 52. Моторин, Р. Мотивація вибору польських університетів студентами з України: результати анкетного обстеження / Р. Моторин, К. Приходько // Вища шк. – 2018. – № 9. – С. 32–50.
 53. Мушинський, А. Професійно-технічна освіта за спеціальністю «Зварник» в Польщі (на прикладі центру підготовки зварників компанії H. Cegielski – Poznań S. A.) / А. Мушинський, Ґ. Ґоцловський // Наук. зап. Тернопіл. нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка. Серія : Педагогіка. – Тернопіль, 2017. – № 1. – С. 137–142.
 54. Навчання в Угорщині: престижно і перспективно! // Сучас. освіта. – 2020. – № 3. – С. 14–15.
 55. Найвідоміші грецькі університети // Сучас. освіта. – 2018. – № 10. – С. 9.
 56. Науменко, Д. «З 13000 міжнародних приватних шкіл у всьому світі, фінську освіту вважають однією з найкращих» / Д. Науменко // Упр. освітою. – 2018. – Квіт., № 4. – С. 30–33.
 57. Нежива, О. М. Вища освіта в Німеччині: основні принципи / О. М. Нежива // Гілея – 2017. – Вип. 122. – С. 335–339.
 58. Неприцька, Т. І. Дискусії навколо «реформи Говіна» в Польщі / Т. І. Неприцька, О. А. Неприцький // Наука, освіта, суспільство: реалії, виклики, перспективи : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 16–17 трав. 2019 р., м. Вінниця / Донец. нац. ун-т ім. В. Стуса. – Вінниця, 2019. – С. 64–66.
 59. 1+1 більше 2: неймовірна математика співучителювання // Упр. освітою. – 2018. – Квіт., № 4. – С. 36–43.
 60. Олексієнко, Р. В. Університетська освіта в Королівстві Норвегія в умовах інтенсивної інформатизації суспільства / Р. В. Олексієнко // Духовність особистості: методологія, теорія і практика. – Сєверодонецьк, 2018. – Вип. 1. – С. 172–183.
 61. Освіта в «Країні вечірньої зорі» // Сучас. освіта. – 2017. – № 11/12. – С. 8–9.
 62. Освіта в Бельгії: вступ іноземців в бельгійські університети // Сучас. освіта – 2018. – № 4. – С. 10–11.
 63. Освіта в Швеції – покрокова інструкція // Сучас. освіта. – 2018. – № 4. – С. 7–9.
 64. Освіта за кордоном // Сучас. освіта. – 2018. – № 2. – С. 4.; № 8. – С. 6.
 65. Освіта у країнах Балтії – гідна конкуренція Польщі // Сучас. освіта. – 2019. – № 1/2. – С. 7–9.
 66. Особливості вступу до Іспанського ВНЗ // Сучас. освіта. – 2017. – № 11/12. – С. 10–11.
 67. Останній крок: «Яблуневий» репортаж про те, як фінська освіта підкоряла українську школу / підгот. Д. Долгова // Упр. освітою. – 2018. – Квіт., № 4. – С. 8–17.
 68. Отримуємо вищу освіту в Хорватії // Сучас. освіта. – 2019. – № 3. – С. 9.
 69. Перевезенцева, О. Education in Great Britaine : suggested level – Intermediate / О. Перевезенцева // English language & culture & fortnightly. – 2020. – № 1. – P. 34–42.
 70. Попова, О. Актуальні напрями сталого розвитку професійної освіти республіки Білорусь / О. Попова // Проф. освіта. – 2019. № 1. – С. 53–55.
 71. Пятничук, Т. Дуальна система професійної підготовки фахівців: аналіз досвіду / Т. Пятничук // Проф.-тех. освіта :– 2018. – № 3. – С. 27–31.
 72. Самойленко, О. А. Неформальна освіта дорослих у Польщі / О. А. Самойленко // Укр. полоністика. – Житомир, 2018. – Вип. 15. – С. 185–193.
 73. Сивий, Р. Підготовка магістрів права у Великій Британії (з досвіду навчання в Університеті міста Данді, Шотландія) / Р. Сивий // Право України. – 2017. – № 10. – С. 82–94.
 74. Сорбонна // Сучас. освіта. – 2017. – № 6/7. – С. 9.
 75. Соціальний конструктивізм як принцип освіти // Упр. освітою. – 2018. – Квіт., № 4. – С. 58–65.
 76. Тахтай, О. В. Актуальні питання стандартизації, ліцензування та навчально-методичного забезпечення поліцейської діяльності США (за аналітичними матеріалами закордонного відрядження делегації МВС України) / О. В. Тахтай, І. В. Хорт // Наук. вісн. Нац. акад. внутрішн. справ. – 2017. – № 2. – С. 327–341.
 77. Університети Нідерландів: де і що вивчати? // Сучас. освіта. – 2018. – № 12. – С. 6. 
 78. Федорова, Н. Ф. Підтримка обдарованої молоді на державному рівні в Іспанії / Н. Ф. Федорова, М. М. Дроботенко // Освіта та розвиток обдарованої особистості. – 2017. – № 9. – С. 48–55.
 79. Фельцан, І. Іншомовна освіта дорослих у Швеції / І. Фельцан // Молодь і ринок. – 2019. – № 4. – С. 119–124.
 80. Фінські уроки в українській школі або метапредметність у дії // Упр. освітою. – 2018. – Квіт., № 4. – С. 44–57.
 81. Франція: 20-бальна система оцінок: шкільні системи різних країн // Нім. мова в шк. – 2018. – № 10. – С. 6, 14.
 82. Холявко, Н. І. Вища освіта Австрії: тенденції розвитку та комерціалізації досліджень / Н. І. Холявко, А. А. Баранець // Молодий вчений. – 2018. – № 2 (1). – С. 432–436.
 83. Чабарай, Г. Подолати в собі «не для мене»: чому українцям варто подаватися на європейські гранти й навчатися в ЄС / Г. Чабарай // Укр. тиждень. – 2018. – № 6. – С. 11–13.
 84. Черкашин, С. В. Освіта та розвиток особистості у навчальних закладах Німеччини в умовах постіндустріального суспільства / С. В. Черкашин // Педагогіка та психологія. – 2017. – Вип. 56. – С. 373–383.
 85. Швейцарія: інструкції для вступу // Сучас. освіта. – 2019. – № 4. – С. 8–10.
 86. Шевлякова-Борзенко, И. Л. Оценка качества образовательного процесса общего среднего образования республики Беларусь: критериальная основа / И. Л. Шевлякова-Борзенко // Укр. пед. журн. – 2019. – № 1. – С. 98–110.
 87. Шевченко, В. Розвиток систем спеціальної освіти в Україні та Польщі (проблематика дослідження) / В. Шевченко // Особлива дитина: навчання і виховання. – 2019. – № 3. – С. 23–34.
 88. Шумська, Г. До Греції за дипломом! Як вступити до грецького вузу / Г. Шумська // Сучас. освіта – 2018. – № 10. – С. 8–9; 10.
 89. Що вивчати в Ірландії? // Сучас. освіта. – 2019. – № 1/2. – С. 12.
 90. Як поїхати вчитися в Ісландію // Сучас. освіта. – 2019. – № 7. – С. 8–9.
 91. Як українцю стати студентом в Чехії // Сучас. освіта. – 2020. – № 1/2. – С. 11.

Підготувала: бібліограф 1 категорії відділу наукової інформації та бібліографії Т. С. Пахомова 

Поділитися:

Європа: освітні можливості


«Освіта надає людині гідність, та й раб починає усвідомлювати, що він не народжений для рабства.»

Дені Дідро

На сьогоднішній день рушійною силою успіху особистості є сама людина та її освіта. Безсумнівно, знання відкривають перед нами необмежені можливості і перспективи.

Вибір професії, університету і країни навчання – це вибір власного майбутнього. Кожен, спираючись на свої здібності, таланти і переваги, намагається втілити в життя власну мрію. Тому багато хто сьогодні обирає навчання в Європі, яке відкриває багато можливостей перед випускниками. Система освіти в європейських країнах побудована так, щоб зацікавити студента, показати перспективність його професії і надати йому необхідну практику за фахом. 

Для кожної молодої людини, а саме абітурієнта, вступ до навчального закладу – доленосна подія, і тому відділ наукової інформації та бібліографії запрошує всіх майбутніх студентів ознайомитись з освітньою системою країн Європи.

Віртуальний бібліографічний список

 1. Антонюк, Л. Австрійський досвід розвитку освітньої системи і його корисність для України / Л. Антонюк // Вища шк. – 2018. – № 11. – С. 49–62.
 2. Барановський, І. В. Навчальні плани підготовки фахівців зі спеціальностей поліграфічного і медійного спрямування у Рочестерському технологічному інституті (США) та Штутгартському медіа університеті (Німеччина) / І. В. Барановський, Н. А. Чернозубова // Комп’ютер. технології друкарства : зб. наук. пр. – Львів, 2018. – № 1. – С. 129–147.
 3. Без іспитів, але з підготовкою: як іноземцю вступити до німецького ВНЗ // Сучас. освіта. – 2019. – № 7. – С. 7. 
 4. Безкоштовне навчання в Польщі: зміни в законодавстві та нові можливості – 2019 // Сучас. освіта. – 2019. – № 5. – С. 10.
 5. Богданов, Г. Підготовка бібліотечних кадрів у Німеччині / Г. Богданов // Вісн. Кн. палати. – 2018. – № 8. – С. 43–46.
 6. Бойченко, М. А. Особливості надання педагогічної підтримки двічі винятковим учням у США, Канаді та Великій Британії / М. А. Бойченко // Освіта та розвиток обдаров. особистості. – 2017. – № 11. – С. 54–59.
 7. Бутова, В. Роль учителя у забезпеченні якості шкільної освіти Фінляндії / В. Бутова // Вища шк. – 2017. – № 11. – С. 101–108.
 8. Вища освіта в Болгарії // Сучас. освіта. – 2019. – № 5. – С. 8–9.
 9. Вища освіта в Данії // Сучас. освіта. – 2017. – № 10. – С. 8–10.
 10. Вища освіта в Люксембурзі // Сучас. освіта. – 2019. – № 4. – С. 7.
 11. Вища освіта в Нідерландах // Сучас. освіта. – 2017. – № 10. – С. 11; 2018. № 12. – С. 5.
 12. Вища освіта в Словаччині: інтерв’ю зі студентом // Сучас. освіта. – 2019. – № 7. – С. 10.
 13. Вступ на творчі спеціальності за кордоном // Сучас. освіта. – 2019. – № 10. – С. 7.
 14. Вступаємо до польського вузу без посередників // Сучас. освіта. – 2019. – № 12. – С. 8–9.
 15. Головатенко, Т. Мультилінгвальна освіта майбутнього вчителя початкової школи в Бельгії / Т. Головатенко // Педагогічний процес: теорія і практика. – Київ, 2017. – Вип. 4. – С. 146–151.
 16. Грищенко, О. Особливості розвитку системи професійної освіти у республіці Польща / О. Грищенко // Проф.-тех. освіта. – 2018. – № 3. – С. 54–57.
 17. Громов, Є. В. Кореляція потреб школи та пропозицій системи педагогічної освіти (на прикладі Польщі) / Є. В. Громов // Університет – Школа: співпраця в умовах євроінтеграції : монографія / Н. І. Лазаренко [та ін.] ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. – Вінниця, 2019. – С. 49–68.
 18. Де найкраще? : світові лідери шкільної освіти // Інформатика. – 2018. – Берез. № 3. – С. 6–7.
 19. 10 міфів про навчання в Польщі // Сучас. освіта. – 2018. – № 12. – С. 8–9.
 20. Дмітрієва-Заруденко, Ю. Система інклюзивного навчання: досвід Чеської республіки / Ю. Дмітрієва-Заруденко // Упр. освітою. – 2018. – Трав, № 5. – С. 10–29.
 21. Добровольська, І. Вища музична освіта в Словенії / І. Добровольська // Сучас. освіта. – 2019. – № 3. – С. 10.
 22. Дуальна освіта в Польщі – що це таке? // Сучас. освіта. – 2019. – № 5. – С. 11.
 23. Дурдас, А. Вища освіта Франції в контексті сучасних євроінтеграційних процесів / А. Дурдас // Неперервна професійна освіта: теорія і практика. – Київ, 2017. – Вип. 1/2. – С. 132–138.
 24. Дюкова, Е. Організація вивчення української літератури в сучасній Білорусі / Е. Дюкова // Вища шк. – 2019. – № 7. – С. 79–89.
 25. Ємець, В. Арне Верхеґен. 5 базових елементів фінської освіти / В. Ємець // Пед. майстерня. – 2019. – № 10. – С. 19–20.
 26. Задорожний, М. П. Шкільна освіта у Фінляндії / М. П. Задорожний // Географія та економіка в рід. шк. – 2018. – № 6. – С. 2–5.
 27. Зубченко, О. С. Застосування ІКТ-технології в освіті Великої Британії / О. С. Зубченко // Освіта та розвиток обдаров. особистості. – 2017. – № 7/8. – С. 90–100.
 28. Іспанія: «календарі полуденків»: шкільні системи різних країн // Нім. мова в шк. – 2018. – № 10. – С. 35.
 29. Італія: гранти і стипендії для іноземних студентів // Сучас. освіта. – 2020. – № 1/2. – С. 10.
 30. Італія: обов’язкова зміна шкіл: шкільні системи різних країн // Нім. мова в шк. – 2018. – № 10. – С. 4.
 31. Калошин, В. Ф. У чому причини успіху шкільної освіти Фінляндії? / В. Ф. Калошин, Д. В. Гоменюк // Фіз. виховання в шк. України. – 2018. – № 11. – С. 25–33.
 32. Капосльоз, Г. Досвід освоєння та використання наукових результатів у навчальних закладах та органах управління освітою в Україні та за кордоном / Г. Капосльоз, О. Мельниченко, Л. Левицька // Військ. освіта. – 2019. – № 1. – С. 120–132.
 33. Кирилюк, Є. Болонський університет – найстаріший в Європі / Є. Кирилюк // Сучас. освіта. – 2017. – № 8/9. – С. 14–15.
 34. Кисіль, Н. Р. Особливості вищої освіти в Чехії та в Україні: сучасний досвід / Н. Р. Кисіль // Укр. пед. журн. – 2018. – № 2. – С. 22–26.
 35. Коваленко, О. Правове забезпечення вищої освіти Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії / О. Коваленко // Вища освіта України. – 2017. – № 2. – С. 58–63.
 36. Коваль, Н. Громадянська освіта за кордоном сучасний контекст / Н. Коваль // Історія України. – 2018. – Листоп., № 22. С. 1–7.
 37. Козлакова, Г. Вища технічна освіта у Словаччині: гуманітарна складова і дослідження / Г. Козлакова // Вища освіта України. – 2019. – № 3. – С. 69–75.
 38. Коцур, С. Особливості системи вищої освіти Австрії / С. Коцур // Рідна шк. – 2018. – № 3/4. – С. 72–75.
 39. Кращі ВНЗ Польщі – рейтинг 2019 // Сучас. освіта. – 2019. – № 7. – С. 12–13.
 40. Кристопчук, Т. Є. Педагогічна освіта в Україні та в республіці Польща: порівняльний аналіз / Т. Є. Кристопчук // Психол.-пед. основи гуманізації навч.-виховн. процесу в шк. та ВНЗ. – Рівне, 2017. – Вип. 2. – С. 63–70.
 41. Кузнєцова, І. Є. Крок до Європи: виховна година / І. Є. Кузнєцова // Вихов. робота в шк. – 2017. – № 11. – С. 39–42.
 42. Кульченко, В. «...Ми повинні зробити так, щоб діти хотіли йти до нас на навчання» / В. Кульченко // Упр. освітою. – 2018. – Квіт., № 4. – С. 23–25.
 43. Лакоза, Н. Організація профільного навчання в Україні та за кордоном / Н. Лакоза // Пед. процес: теорія і практика. – 2017. – Вип. 2. – С. 42–48.
 44. Ланько, О. С. Шкільне навчання в інших країнах. Інформація від учасників процесу / О. С. Ланько, О. Д. Пономаренко, Д. П. Пошольченко // Мистецтво в шк.: Музика. Образотвор. мистецтво. Худож. культура. – 2017. – № 1. – С. 2–5.
 45. Леу, С. Професійна підготовка за дуальною системою у Німеччині / С. Леу // Проф. освіта. – 2019. – № 1. – С. 55–58.
 46. Лисневская, Ю. А. Реформа высшего образования в Польше в контексте Болонского процесса / Ю. А. Лисневская // Аспекти публ. упр. – 2018. – Том Т.6, № 9. – С. 23–31.
 47. Локшина, О. І. Порівняльна освіта в умовах глобалізації: здобутки і перспективи / О. І. Локшина, А. П. Джурило, І. О. Маріуц, О. М. Шпарик // Наукове забезпечення розвитку освіти в Україні: актуальні проблеми теорії і практики : до 25-річчя НАПН України : зб. наук. пр. / Нац. акад. пед. наук України. – Київ, 2017. – С. 77–83.
 48. М’ясковський, М. Є. Педагогічна освіта Австрії – аспекти ґенези системи / М. Є. М’ясковський // Наук. вісн. Кременец. обл. гуманіт.-пед. акад. ім. Тараса Шевченка. Серія: Педагогіка. – 2017. – Вип. 7. – С. 187–196.
 49. Мартинишин, Н. М. Роль апробації в процесі створення навчально-методичного забезпечення для українознавчих шкіл за кордоном / Н. М. Мартинишин // Пед. альм. – Херсон, 2018. – Вип. 37. – С. 79–85.
 50. Менабде, Т. Сравнительный анализ образовательных систем в Грузии и за рубежом / Т. Менабде, Н. Отхозориа, Н. Гиоргобиани // Економіка і регіон. – 2018. – № 3. – С. 43–48.
 51. Момбек, А. Подготовка бакалавров музикального образования в республике Казахстан / А. Момбек // Мистецтво та освіта. – 2019. – № 1. – С. 2–5.
 52. Моторин, Р. Мотивація вибору польських університетів студентами з України: результати анкетного обстеження / Р. Моторин, К. Приходько // Вища шк. – 2018. – № 9. – С. 32–50.
 53. Мушинський, А. Професійно-технічна освіта за спеціальністю «Зварник» в Польщі (на прикладі центру підготовки зварників компанії H. Cegielski – Poznań S. A.) / А. Мушинський, Ґ. Ґоцловський // Наук. зап. Тернопіл. нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка. Серія : Педагогіка. – Тернопіль, 2017. – № 1. – С. 137–142.
 54. Навчання в Угорщині: престижно і перспективно! // Сучас. освіта. – 2020. – № 3. – С. 14–15.
 55. Найвідоміші грецькі університети // Сучас. освіта. – 2018. – № 10. – С. 9.
 56. Науменко, Д. «З 13000 міжнародних приватних шкіл у всьому світі, фінську освіту вважають однією з найкращих» / Д. Науменко // Упр. освітою. – 2018. – Квіт., № 4. – С. 30–33.
 57. Нежива, О. М. Вища освіта в Німеччині: основні принципи / О. М. Нежива // Гілея – 2017. – Вип. 122. – С. 335–339.
 58. Неприцька, Т. І. Дискусії навколо «реформи Говіна» в Польщі / Т. І. Неприцька, О. А. Неприцький // Наука, освіта, суспільство: реалії, виклики, перспективи : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 16–17 трав. 2019 р., м. Вінниця / Донец. нац. ун-т ім. В. Стуса. – Вінниця, 2019. – С. 64–66.
 59. 1+1 більше 2: неймовірна математика співучителювання // Упр. освітою. – 2018. – Квіт., № 4. – С. 36–43.
 60. Олексієнко, Р. В. Університетська освіта в Королівстві Норвегія в умовах інтенсивної інформатизації суспільства / Р. В. Олексієнко // Духовність особистості: методологія, теорія і практика. – Сєверодонецьк, 2018. – Вип. 1. – С. 172–183.
 61. Освіта в «Країні вечірньої зорі» // Сучас. освіта. – 2017. – № 11/12. – С. 8–9.
 62. Освіта в Бельгії: вступ іноземців в бельгійські університети // Сучас. освіта – 2018. – № 4. – С. 10–11.
 63. Освіта в Швеції – покрокова інструкція // Сучас. освіта. – 2018. – № 4. – С. 7–9.
 64. Освіта за кордоном // Сучас. освіта. – 2018. – № 2. – С. 4.; № 8. – С. 6.
 65. Освіта у країнах Балтії – гідна конкуренція Польщі // Сучас. освіта. – 2019. – № 1/2. – С. 7–9.
 66. Особливості вступу до Іспанського ВНЗ // Сучас. освіта. – 2017. – № 11/12. – С. 10–11.
 67. Останній крок: «Яблуневий» репортаж про те, як фінська освіта підкоряла українську школу / підгот. Д. Долгова // Упр. освітою. – 2018. – Квіт., № 4. – С. 8–17.
 68. Отримуємо вищу освіту в Хорватії // Сучас. освіта. – 2019. – № 3. – С. 9.
 69. Перевезенцева, О. Education in Great Britaine : suggested level – Intermediate / О. Перевезенцева // English language & culture & fortnightly. – 2020. – № 1. – P. 34–42.
 70. Попова, О. Актуальні напрями сталого розвитку професійної освіти республіки Білорусь / О. Попова // Проф. освіта. – 2019. № 1. – С. 53–55.
 71. Пятничук, Т. Дуальна система професійної підготовки фахівців: аналіз досвіду / Т. Пятничук // Проф.-тех. освіта :– 2018. – № 3. – С. 27–31.
 72. Самойленко, О. А. Неформальна освіта дорослих у Польщі / О. А. Самойленко // Укр. полоністика. – Житомир, 2018. – Вип. 15. – С. 185–193.
 73. Сивий, Р. Підготовка магістрів права у Великій Британії (з досвіду навчання в Університеті міста Данді, Шотландія) / Р. Сивий // Право України. – 2017. – № 10. – С. 82–94.
 74. Сорбонна // Сучас. освіта. – 2017. – № 6/7. – С. 9.
 75. Соціальний конструктивізм як принцип освіти // Упр. освітою. – 2018. – Квіт., № 4. – С. 58–65.
 76. Тахтай, О. В. Актуальні питання стандартизації, ліцензування та навчально-методичного забезпечення поліцейської діяльності США (за аналітичними матеріалами закордонного відрядження делегації МВС України) / О. В. Тахтай, І. В. Хорт // Наук. вісн. Нац. акад. внутрішн. справ. – 2017. – № 2. – С. 327–341.
 77. Університети Нідерландів: де і що вивчати? // Сучас. освіта. – 2018. – № 12. – С. 6. 
 78. Федорова, Н. Ф. Підтримка обдарованої молоді на державному рівні в Іспанії / Н. Ф. Федорова, М. М. Дроботенко // Освіта та розвиток обдарованої особистості. – 2017. – № 9. – С. 48–55.
 79. Фельцан, І. Іншомовна освіта дорослих у Швеції / І. Фельцан // Молодь і ринок. – 2019. – № 4. – С. 119–124.
 80. Фінські уроки в українській школі або метапредметність у дії // Упр. освітою. – 2018. – Квіт., № 4. – С. 44–57.
 81. Франція: 20-бальна система оцінок: шкільні системи різних країн // Нім. мова в шк. – 2018. – № 10. – С. 6, 14.
 82. Холявко, Н. І. Вища освіта Австрії: тенденції розвитку та комерціалізації досліджень / Н. І. Холявко, А. А. Баранець // Молодий вчений. – 2018. – № 2 (1). – С. 432–436.
 83. Чабарай, Г. Подолати в собі «не для мене»: чому українцям варто подаватися на європейські гранти й навчатися в ЄС / Г. Чабарай // Укр. тиждень. – 2018. – № 6. – С. 11–13.
 84. Черкашин, С. В. Освіта та розвиток особистості у навчальних закладах Німеччини в умовах постіндустріального суспільства / С. В. Черкашин // Педагогіка та психологія. – 2017. – Вип. 56. – С. 373–383.
 85. Швейцарія: інструкції для вступу // Сучас. освіта. – 2019. – № 4. – С. 8–10.
 86. Шевлякова-Борзенко, И. Л. Оценка качества образовательного процесса общего среднего образования республики Беларусь: критериальная основа / И. Л. Шевлякова-Борзенко // Укр. пед. журн. – 2019. – № 1. – С. 98–110.
 87. Шевченко, В. Розвиток систем спеціальної освіти в Україні та Польщі (проблематика дослідження) / В. Шевченко // Особлива дитина: навчання і виховання. – 2019. – № 3. – С. 23–34.
 88. Шумська, Г. До Греції за дипломом! Як вступити до грецького вузу / Г. Шумська // Сучас. освіта – 2018. – № 10. – С. 8–9; 10.
 89. Що вивчати в Ірландії? // Сучас. освіта. – 2019. – № 1/2. – С. 12.
 90. Як поїхати вчитися в Ісландію // Сучас. освіта. – 2019. – № 7. – С. 8–9.
 91. Як українцю стати студентом в Чехії // Сучас. освіта. – 2020. – № 1/2. – С. 11.

Підготувала: бібліограф 1 категорії відділу наукової інформації та бібліографії Т. С. Пахомова