Екологічне землеробство – шлях до виробництва органічної продукції 

«Екологічне землеробство – шлях до виробництва органічної продукції» – таку назву має віртуальний перегляд-повідомлення, який підготували працівники відділу аграрних наук і виробництва ВОУНБ ім. К. А. Тімірязєва.

Запрошуємо всіх охочих ознайомитися з представленими матеріалами! 

Напрямок органічного сільськогосподарського виробництва відіграє дуже важливу роль на шляху розвитку аграрного сектору економіки України, який дозволить досягти нашій державі продовольчої безпеки. Крім того, органічна продукція є перспективною продукцією для експорту в країни ЄС та світу. 

 1. Агроекономічне та екологічне оцінювання сівозміни : монографія / за ред.: О. В. Харченка, Ю. Г. Міщенка. – Суми : Унів. кн., 2018. – 69 с.
 2. Артеменко, Л. Б. Європейський досвід державної підтримки органічного виробництва у контексті забезпечення продовольчої безпеки України / Л. Б. Артеменко // АгроСвіт. – 2019. – № 9. – С. 46–52.
 3. Артиш, В. І. Виробництво та реалізація органічної продукції в світі / В. І. Артиш // Економіка АПК. – 2017. – № 3. – С. 82–86.
 4. Бегей, С. В. Екологічне землеробство : підручник / С. В. Бегой, І. А. Шувар. – Львів : Новий Світ-2000, 2016. – 432 с.
 5. Білич, А. В. Органічне виробництво в забезпеченні цілей концепції сталого розвитку / А. В. Білич // Формування ринк. відносин в Україні. – 2018. – № 1. – С. 100–108.
 6. Білоткач, І. А. Соціально-економічні наслідки інституціональних трансформацій органічного аграрного сектору України / І. А. Білоткач // АгроСвіт. – 2018. – № 7. – С. 8–17.
 7. Більченко, Г. Органіка: привабливі ніші та можливості експорту / Галина Більченко // Agroexpert. – 2016. – № 6. – С. 102–105.
 8. Бугай, М. Органічне землеробство в пріоритеті / Марко Бугай // Агробізнес сьогодні. – 2019. – Лип. (№ 13). – С. 23–24.
 9. Вдовиченко, А. В. Перспективні напрями державної підтримки органічного сільського господарства в Україні / А. В. Вдовиченко // АгроСвіт. – 2016. – № 17. – С. 44–49.
 10. Вдовиченко, А. В. Роль органічного сільського господарства в системі природокористування / А. В. Вдовиченко // АгроСвіт. – 2017. – № 15/16. – С. 30–35.
 11. Вдовиченко, А. В. Формування зовнішньоекономічного потенціалу ринку органічної продукції / А. В. Вдовиченко, Н. Я. Бузняк, Д. Д. Сухаревська // АгроСвіт. – 2016. – № 22. – С. 32–37.
 12. Власова, О. Органічне виробництво в Україні та закордоном / Ольга Власова // Агробізнес сьогодні. – 2017. – Листоп. (№ 22). – С. 28–29.
 13. Горобчук, А. Органічна Україна / Анна Горобчук // Агробізнес сьогодні. – 2018. – Листоп. (№ 22). – С. 22–24.
 14. Горобчук, А. Стан і розвиток органічного виробництва в Україні / Анна Горобчук // Агробізнес сьогодні. – 2018. – Берез. (№ 60). – С. 16–18.
 15. Грабовська, Н. Органічне виробництво актуальне в країнах ЄС / Неля Грабовська // Агробізнес сьогодні. – 2019. – Лют. (№ 4). – С. 22.
 16. Гривківська, О. В. Виробництво органічної продукції у підвищенні ефективності господарської діяльності аграрних підприємств: еколого-економічний аспект : монографія / О. В. Гривківська, П. С. Зоря. – Київ : Кондор, 2018. – 184 с.
 17. Духницький, Б. В. Світовий ринок органічної продукції та Україна / Б. В. Духницький // Економіка АПК. – 2019. – № 8. – С. 88–93.
 18. Жолобецький, Г. Ні краплі пестицидів, ні грама «мінералки»: а прибутки – подвійні... / Г. Жолобецький // Пропозиція. – 2017. – № 10. – С. 72–75.
 19. Зіновчук, Н. В. Мотиваційні чинники організації органічних сільськогосподарських кооперативів в Україні / Н. В. Зіновчук, А. В. Лесь, А. В. Ращенко // Економіка АПК. – 2016. – № 9. – С. 33–38.
 20. Зубачова, І. С. Державна підтримка розвитку органічного виробництва в Україні: проблеми та шляхи вирішення / І. С. Зубачова // Держава і право. – 2018. – Вип. 79. – С. 216–225.
 21. Іщенко, О. Екологічне землеробство – реальність із «ЛАЙФ ФОРС Україна» / Олександр Іщенко // Агробізнес сьогодні. – 2018. – Верес. (№ 18). – С. 43.
 22. Кириленко, І. Г. Наукове забезпечення розвитку органічного агровиробництва / І. Г. Кириленко, Є. В. Милованов // Економіка АПК. – 2019. – № 3. – С. 27–41.
 23. Кирилов, Ю. Є. Чинники та стимули розвитку органічного сегмента аграрного виробництва в країнах світу / Ю. Є. Кирилов, В. Г. Грановська, В. М. Крикунова // Економіка АПК. – 2018. – № 7. – С. 16–27.
 24. Ковальчук, Т. Біологічні засоби для органічного виробництва / Тетяна Ковальчук // Агробізнес сьогодні. – 2016. – Листоп. (№ 22). – С. 24–28.
 25. Козак, Г. Органічне виробництво: через складнощі до успіху / Г. Козак // Пропозиція. – 2018. – № 2. – С. 160–162.
 26. Козка, О. Органіка: шлях до «зеленої економіки» : без міндобрив, пестицидів і ГМО / Олександр Козка // Природа і сусп-во. – 2017. – Жовт.( № 4). – С. 5.
 27. Кривенко, О. Органічне ягідництво – молода та перспективна індустрія / Олександр Кривенко // Агробізнес сьогодні. – 2019. – Берез.( № 5). – С. 18–20.
 28. Крутякова, В. І. До питання національної сертифікації органічних виробництв сільськогосподарської продукції / В. І. Крутякова, В. С. Таргоня // Вісн. аграр. науки. – 2019. – № 10. – С. 83–88.
 29. Кузняк, Б. Я. Органічне виробництво – основа здоров’я людей і природи / Б. Я. Кузняк // Економіка України. – 2018. – № 7. – С. 76–83.
 30. Куліш, Л. П. Розвиток конкурентоспроможного органічного виробництва в Україні / Л. П. Куліш // Інвестиції: практика та досвід. – 2019. – № 1. – С. 42–46.
 31. Лазаренко, В. І. Аналіз державного маркетингового інструментарію розвитку органічного сектора економіки / В. І. Лазаренко // АгроСвіт. – 2019. – № 19. – С. 67–76.
 32. Лапа, В. Що нині повинен знати споживач про органіку – доступно про непросте / В. Лапа // Пропозиція. – 2019. – № 8. – С. 60–63.
 33. Левицький, Я. Органічне землеробство: українські реалії та перспективи / Я. Левицький // Пропозиція. – 2017. – № 5. – С. 32–34.
 34. Мельник, В. О. Органічне виробництво сільськогосподарської продукції в Україні / Вікторія Олександрівна Мельник // Часопис Київ. ун-ту права. – 2017. – № 3. – С. 238–241.
 35. Милованов, Є. В. Науково-освітні аспекти розвитку органічного виробництва / Є. В. Милованов // АгроСвіт. – 2018. – № 15/16. – С. 32–45.
 36. Новак, Н. П. Принципи та конкурентні переваги розвитку органічного сільськогосподарського виробництва в Україні / Н. П. Новак // АгроСвіт. – 2016. – № 9. – С. 30–33.
 37. Оверковська, Т. Правові ознаки органічного виробництва сільськогосподарської продукції в Україні / Тетяна Оверковська // Підприємництво, госп-во і право. – 2017. – № 11. – С. 94–98.
 38. Оцінка методичних підходів щодо екологічного обґрунтування застосування добрив під сільськогосподарські культури / за ред.: О. В. Харченка, В. І. Прасола. – Суми : Унів. кн., 2016. – 48 с.
 39. Петренко, І. Обрії органічного фермерства / Ігор Петренко, Віктор Борзненко // Агробізнес сьогодні. – 2016. – Черв. (№ 11). – С. 60–62.
 40. Подолянчук, О. А. Сутність та основи обліку органічної продукції / О. А. Подолянчук // АгроСвіт. – 2019. – № 16. – С. 51–57.
 41. Пономарьов, С. Все буде органік / Сергій Пономарьов // Агробізнес сьогодні. – 2019. – Лют. ( № 3). – С. 32–34.
 42. Пономарьов, С. Еко-виробництво – це вигідно! / Сергій Пономарьов // Агробізнес сьогодні. – 2019. – Берез. (№ 5). – С. 22–24.
 43. Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції (витяг) // Землевпоряд. вісн. – 2018. – № 8. – С. 60–64.
 44. Рєзнік, А. Популяризація виробництва органічної продукції в Україні / Аліна Рєзнік // Агробізнес сьогодні. – 2018. – Лип. (№ 14). – С. 30.
 45. Рєпін, К. Чи є перспективи органічного виробництва в Україні? / Костянтин Рєпін // Агробізнес сьогодні. – 2018. – Лют. (№ 3). – С. 48–50.
 46. Рижков, О. Органічне виробництво – це культура / Олексій Рижков // Зерно. –2017. – № 9. – С. 54–58.
 47. Романенко, Т. Б. Екологізація сільськогосподарського землекористування як шлях до ефективного органічного землеробства / Т. Б. Романенко // АгроСвіт. – 2017. – № 14. – С. 45–49.
 48. Сергієнко, В. Використання засобів захисту рослин в органічному землеробстві / В. Сергієнко // Пропозиція. – 2019. – № 6. – С. 110–113.
 49. Скрипник, І. М. Роль органічного виробництва у забезпеченні продовольчої безпеки України / І. М. Скрипник // Економіка та держава. – 2018. – № 8. – С. 90–92.
 50. Тітенко, З. М. Тенденції розвитку органічного землеробства в Україні в контексті забезпечення продовольчої безпеки країни / З. М. Тітенко, Л. М. Степасюк // Формування ринк. відносин в Україні. – 2017. – № 9. – С. 86–90.
 51. Ходаківська, О. Органічне виробництво: світові тенденції та українські реалії / Ольга Ходаківська // Землевпоряд. вісн. – 2017. – № 8. – С. 22–27.
 52. Шубравська, О. В. Органічне сільське господарство в Україні / О. В. Шубравська // Економіка і прогнозування. – 2017. – № 2. – С. 116–128.
Поділитися:

Екологічне землеробство


«Екологічне землеробство – шлях до виробництва органічної продукції» – таку назву має віртуальний перегляд-повідомлення, який підготували працівники відділу аграрних наук і виробництва ВОУНБ ім. К. А. Тімірязєва.

Запрошуємо всіх охочих ознайомитися з представленими матеріалами! 

Напрямок органічного сільськогосподарського виробництва відіграє дуже важливу роль на шляху розвитку аграрного сектору економіки України, який дозволить досягти нашій державі продовольчої безпеки. Крім того, органічна продукція є перспективною продукцією для експорту в країни ЄС та світу. 

 1. Агроекономічне та екологічне оцінювання сівозміни : монографія / за ред.: О. В. Харченка, Ю. Г. Міщенка. – Суми : Унів. кн., 2018. – 69 с.
 2. Артеменко, Л. Б. Європейський досвід державної підтримки органічного виробництва у контексті забезпечення продовольчої безпеки України / Л. Б. Артеменко // АгроСвіт. – 2019. – № 9. – С. 46–52.
 3. Артиш, В. І. Виробництво та реалізація органічної продукції в світі / В. І. Артиш // Економіка АПК. – 2017. – № 3. – С. 82–86.
 4. Бегей, С. В. Екологічне землеробство : підручник / С. В. Бегой, І. А. Шувар. – Львів : Новий Світ-2000, 2016. – 432 с.
 5. Білич, А. В. Органічне виробництво в забезпеченні цілей концепції сталого розвитку / А. В. Білич // Формування ринк. відносин в Україні. – 2018. – № 1. – С. 100–108.
 6. Білоткач, І. А. Соціально-економічні наслідки інституціональних трансформацій органічного аграрного сектору України / І. А. Білоткач // АгроСвіт. – 2018. – № 7. – С. 8–17.
 7. Більченко, Г. Органіка: привабливі ніші та можливості експорту / Галина Більченко // Agroexpert. – 2016. – № 6. – С. 102–105.
 8. Бугай, М. Органічне землеробство в пріоритеті / Марко Бугай // Агробізнес сьогодні. – 2019. – Лип. (№ 13). – С. 23–24.
 9. Вдовиченко, А. В. Перспективні напрями державної підтримки органічного сільського господарства в Україні / А. В. Вдовиченко // АгроСвіт. – 2016. – № 17. – С. 44–49.
 10. Вдовиченко, А. В. Роль органічного сільського господарства в системі природокористування / А. В. Вдовиченко // АгроСвіт. – 2017. – № 15/16. – С. 30–35.
 11. Вдовиченко, А. В. Формування зовнішньоекономічного потенціалу ринку органічної продукції / А. В. Вдовиченко, Н. Я. Бузняк, Д. Д. Сухаревська // АгроСвіт. – 2016. – № 22. – С. 32–37.
 12. Власова, О. Органічне виробництво в Україні та закордоном / Ольга Власова // Агробізнес сьогодні. – 2017. – Листоп. (№ 22). – С. 28–29.
 13. Горобчук, А. Органічна Україна / Анна Горобчук // Агробізнес сьогодні. – 2018. – Листоп. (№ 22). – С. 22–24.
 14. Горобчук, А. Стан і розвиток органічного виробництва в Україні / Анна Горобчук // Агробізнес сьогодні. – 2018. – Берез. (№ 60). – С. 16–18.
 15. Грабовська, Н. Органічне виробництво актуальне в країнах ЄС / Неля Грабовська // Агробізнес сьогодні. – 2019. – Лют. (№ 4). – С. 22.
 16. Гривківська, О. В. Виробництво органічної продукції у підвищенні ефективності господарської діяльності аграрних підприємств: еколого-економічний аспект : монографія / О. В. Гривківська, П. С. Зоря. – Київ : Кондор, 2018. – 184 с.
 17. Духницький, Б. В. Світовий ринок органічної продукції та Україна / Б. В. Духницький // Економіка АПК. – 2019. – № 8. – С. 88–93.
 18. Жолобецький, Г. Ні краплі пестицидів, ні грама «мінералки»: а прибутки – подвійні... / Г. Жолобецький // Пропозиція. – 2017. – № 10. – С. 72–75.
 19. Зіновчук, Н. В. Мотиваційні чинники організації органічних сільськогосподарських кооперативів в Україні / Н. В. Зіновчук, А. В. Лесь, А. В. Ращенко // Економіка АПК. – 2016. – № 9. – С. 33–38.
 20. Зубачова, І. С. Державна підтримка розвитку органічного виробництва в Україні: проблеми та шляхи вирішення / І. С. Зубачова // Держава і право. – 2018. – Вип. 79. – С. 216–225.
 21. Іщенко, О. Екологічне землеробство – реальність із «ЛАЙФ ФОРС Україна» / Олександр Іщенко // Агробізнес сьогодні. – 2018. – Верес. (№ 18). – С. 43.
 22. Кириленко, І. Г. Наукове забезпечення розвитку органічного агровиробництва / І. Г. Кириленко, Є. В. Милованов // Економіка АПК. – 2019. – № 3. – С. 27–41.
 23. Кирилов, Ю. Є. Чинники та стимули розвитку органічного сегмента аграрного виробництва в країнах світу / Ю. Є. Кирилов, В. Г. Грановська, В. М. Крикунова // Економіка АПК. – 2018. – № 7. – С. 16–27.
 24. Ковальчук, Т. Біологічні засоби для органічного виробництва / Тетяна Ковальчук // Агробізнес сьогодні. – 2016. – Листоп. (№ 22). – С. 24–28.
 25. Козак, Г. Органічне виробництво: через складнощі до успіху / Г. Козак // Пропозиція. – 2018. – № 2. – С. 160–162.
 26. Козка, О. Органіка: шлях до «зеленої економіки» : без міндобрив, пестицидів і ГМО / Олександр Козка // Природа і сусп-во. – 2017. – Жовт.( № 4). – С. 5.
 27. Кривенко, О. Органічне ягідництво – молода та перспективна індустрія / Олександр Кривенко // Агробізнес сьогодні. – 2019. – Берез.( № 5). – С. 18–20.
 28. Крутякова, В. І. До питання національної сертифікації органічних виробництв сільськогосподарської продукції / В. І. Крутякова, В. С. Таргоня // Вісн. аграр. науки. – 2019. – № 10. – С. 83–88.
 29. Кузняк, Б. Я. Органічне виробництво – основа здоров’я людей і природи / Б. Я. Кузняк // Економіка України. – 2018. – № 7. – С. 76–83.
 30. Куліш, Л. П. Розвиток конкурентоспроможного органічного виробництва в Україні / Л. П. Куліш // Інвестиції: практика та досвід. – 2019. – № 1. – С. 42–46.
 31. Лазаренко, В. І. Аналіз державного маркетингового інструментарію розвитку органічного сектора економіки / В. І. Лазаренко // АгроСвіт. – 2019. – № 19. – С. 67–76.
 32. Лапа, В. Що нині повинен знати споживач про органіку – доступно про непросте / В. Лапа // Пропозиція. – 2019. – № 8. – С. 60–63.
 33. Левицький, Я. Органічне землеробство: українські реалії та перспективи / Я. Левицький // Пропозиція. – 2017. – № 5. – С. 32–34.
 34. Мельник, В. О. Органічне виробництво сільськогосподарської продукції в Україні / Вікторія Олександрівна Мельник // Часопис Київ. ун-ту права. – 2017. – № 3. – С. 238–241.
 35. Милованов, Є. В. Науково-освітні аспекти розвитку органічного виробництва / Є. В. Милованов // АгроСвіт. – 2018. – № 15/16. – С. 32–45.
 36. Новак, Н. П. Принципи та конкурентні переваги розвитку органічного сільськогосподарського виробництва в Україні / Н. П. Новак // АгроСвіт. – 2016. – № 9. – С. 30–33.
 37. Оверковська, Т. Правові ознаки органічного виробництва сільськогосподарської продукції в Україні / Тетяна Оверковська // Підприємництво, госп-во і право. – 2017. – № 11. – С. 94–98.
 38. Оцінка методичних підходів щодо екологічного обґрунтування застосування добрив під сільськогосподарські культури / за ред.: О. В. Харченка, В. І. Прасола. – Суми : Унів. кн., 2016. – 48 с.
 39. Петренко, І. Обрії органічного фермерства / Ігор Петренко, Віктор Борзненко // Агробізнес сьогодні. – 2016. – Черв. (№ 11). – С. 60–62.
 40. Подолянчук, О. А. Сутність та основи обліку органічної продукції / О. А. Подолянчук // АгроСвіт. – 2019. – № 16. – С. 51–57.
 41. Пономарьов, С. Все буде органік / Сергій Пономарьов // Агробізнес сьогодні. – 2019. – Лют. ( № 3). – С. 32–34.
 42. Пономарьов, С. Еко-виробництво – це вигідно! / Сергій Пономарьов // Агробізнес сьогодні. – 2019. – Берез. (№ 5). – С. 22–24.
 43. Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції (витяг) // Землевпоряд. вісн. – 2018. – № 8. – С. 60–64.
 44. Рєзнік, А. Популяризація виробництва органічної продукції в Україні / Аліна Рєзнік // Агробізнес сьогодні. – 2018. – Лип. (№ 14). – С. 30.
 45. Рєпін, К. Чи є перспективи органічного виробництва в Україні? / Костянтин Рєпін // Агробізнес сьогодні. – 2018. – Лют. (№ 3). – С. 48–50.
 46. Рижков, О. Органічне виробництво – це культура / Олексій Рижков // Зерно. –2017. – № 9. – С. 54–58.
 47. Романенко, Т. Б. Екологізація сільськогосподарського землекористування як шлях до ефективного органічного землеробства / Т. Б. Романенко // АгроСвіт. – 2017. – № 14. – С. 45–49.
 48. Сергієнко, В. Використання засобів захисту рослин в органічному землеробстві / В. Сергієнко // Пропозиція. – 2019. – № 6. – С. 110–113.
 49. Скрипник, І. М. Роль органічного виробництва у забезпеченні продовольчої безпеки України / І. М. Скрипник // Економіка та держава. – 2018. – № 8. – С. 90–92.
 50. Тітенко, З. М. Тенденції розвитку органічного землеробства в Україні в контексті забезпечення продовольчої безпеки країни / З. М. Тітенко, Л. М. Степасюк // Формування ринк. відносин в Україні. – 2017. – № 9. – С. 86–90.
 51. Ходаківська, О. Органічне виробництво: світові тенденції та українські реалії / Ольга Ходаківська // Землевпоряд. вісн. – 2017. – № 8. – С. 22–27.
 52. Шубравська, О. В. Органічне сільське господарство в Україні / О. В. Шубравська // Економіка і прогнозування. – 2017. – № 2. – С. 116–128.