Доступність – важлива складова успіху

Доступне середовище – це умови, завдяки яким простір є зручним для всіх, а отже більш сучасний і комфортний. Ідея безбар’єрності тісно пов’язана з інклюзією, рівністю, толерантністю. 

Для створення таких умов розроблено універсальний дизайн. Його основним принципом є врахування можливостей кожної особи. Можливості у кожного різні, отже і складових універсального дизайну багато. Це – придатні будівлі, доступний транспорт, зручні спуски і підйоми на бордюри, наявність пандусів тощо.

Основні ідеї універсального дизайну і доступності висвітлені у рекомендаційному списку літератури «Доступність – важлива складова успіху». 

 1. Архітектурна доступність шкіл : навч.-метод. посіб. / Канад. центр вивчення інвалідності, Нац. Асамблея інвалідів України, Серія навч. матеріалів укр.-канад. проєкту "Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні" ; за заг. ред.: Л. Ю. Байди, О. В. Красюкової-Еннс ; кол. авт.: В. О. Азін [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2012. – 88 с. : іл. 
 2. Гранев, В. В. К вопросу проектирования спортивных сооружений / В. В. Гранев // Промышл. и граждан. строительство : Науч.-техн. и производств. журн. – 2013. – № 7. – С. 37–39 : ил. 
 3. Доступність до об'єктів житлового та громадського призначення для людей з особливими потребами : метод. посіб. – Вид. 4-е, доп. – Київ : Нац. асамблея інвалідів України, 2007. – 138 с. : мал. 
 4. Доступність та універсальний дизайн : навч.-метод. посіб. / В. О. Азін [та ін.] ; за заг. ред.: Л. Ю. Байди, О. В. Красюкової-Еннс ; Нац. асамблея інвалідів України, Канад. центр вивчення інвалідності.– Київ : [б. в.], 2013. – 127 с. : іл. 
 5. Доступність та якість загальної середньої освіти: стан і шляхи поліпшення : матеріали парламент. слухань у Верховній Раді України, 23 жовт. 2013 р. / Верховна Рада України, Комітет з питань науки і освіти. – Київ : Парлам. вид-во, 2014. – 264 с. : рис., табл. 
 6. Доступність є важливою? Чому – 18 с. : іл. 
 7. Доступное ИКТ и индивидуальное обучение учащихся-инвалидов: диалог между работниками просвещения, отраслевыми специалистами, представителями правительства и гражданского общества : доклад о работе консульт. совещания экспертов, 17–18 нояб. 2011 г., штаб-кв. ЮНЕСКО, Париж / UNESCO. Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры. – Киев : [б. и.], 2011. – 67 с. 
 8. Звіт за результатами аудиту виборчих дільниць Полтавської області щодо їх доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення / Міжнар. Фундація Виборч. Систем, Нац. асамблея інвалідів України. – Київ : [б. в.], 2016. – 72 с. : іл. 
 9. Куцевич, В. В. Організація архітектурного безбар'єрного середовища на основі принципів універсального дизайну / В. В. Куцевич // Будівництво України : Наук.-вироб. журн. – 2017. – № 4. – С. 2–9. 
 10. Практичні поради жінкам з травмою хребта. Медичні заклади / за ред.: Л. Ю. Байди, У. О. Пчолкіної. – Київ : USAID, 2016. – 56 с. 
 11. Савченко, А. С. Незавершене та самочинне будівництво як об'єкти цивільних правовідносин : монографія / А. С. Савченко ; Харків. нац. ун-т внутріш. справ. – Харків : Право, 2014. – 192 с. – Бібліогр.: с. 171–191. 
 12. Створення умов для інтеграції осіб з інвалідністю до трудового та суспільного життя // Соц. захист : Інформ. та наук.-вироб. журн. – 2011. – № 7. – С. 12–20. 
 13. Таланчук, І. В. Доступність як адміністративний чинник права інвалідів на освіту / Ірина Володимирівна Таланчук // Часоп. Київ. ун-ту права : Наук.-теорет. часоп. – 2014. – № 2. – С. 165–169. 
 14. Універсальний дизайн: практичні поради для кожного / авт.: І. Виртосу, Т. Печончик ; упоряд.: Л. Байда, А. Стеценко, К. Баграмян. – [Київ : б. в., б. р.]. – 39 с. : іл.
Поділитися:

Доступність - важлива складова успіху


Доступне середовище – це умови, завдяки яким простір є зручним для всіх, а отже більш сучасний і комфортний. Ідея безбар’єрності тісно пов’язана з інклюзією, рівністю, толерантністю. 

Для створення таких умов розроблено універсальний дизайн. Його основним принципом є врахування можливостей кожної особи. Можливості у кожного різні, отже і складових універсального дизайну багато. Це – придатні будівлі, доступний транспорт, зручні спуски і підйоми на бордюри, наявність пандусів тощо.

Основні ідеї універсального дизайну і доступності висвітлені у рекомендаційному списку літератури «Доступність – важлива складова успіху». 

 1. Архітектурна доступність шкіл : навч.-метод. посіб. / Канад. центр вивчення інвалідності, Нац. Асамблея інвалідів України, Серія навч. матеріалів укр.-канад. проєкту "Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні" ; за заг. ред.: Л. Ю. Байди, О. В. Красюкової-Еннс ; кол. авт.: В. О. Азін [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2012. – 88 с. : іл. 
 2. Гранев, В. В. К вопросу проектирования спортивных сооружений / В. В. Гранев // Промышл. и граждан. строительство : Науч.-техн. и производств. журн. – 2013. – № 7. – С. 37–39 : ил. 
 3. Доступність до об'єктів житлового та громадського призначення для людей з особливими потребами : метод. посіб. – Вид. 4-е, доп. – Київ : Нац. асамблея інвалідів України, 2007. – 138 с. : мал. 
 4. Доступність та універсальний дизайн : навч.-метод. посіб. / В. О. Азін [та ін.] ; за заг. ред.: Л. Ю. Байди, О. В. Красюкової-Еннс ; Нац. асамблея інвалідів України, Канад. центр вивчення інвалідності.– Київ : [б. в.], 2013. – 127 с. : іл. 
 5. Доступність та якість загальної середньої освіти: стан і шляхи поліпшення : матеріали парламент. слухань у Верховній Раді України, 23 жовт. 2013 р. / Верховна Рада України, Комітет з питань науки і освіти. – Київ : Парлам. вид-во, 2014. – 264 с. : рис., табл. 
 6. Доступність є важливою? Чому – 18 с. : іл. 
 7. Доступное ИКТ и индивидуальное обучение учащихся-инвалидов: диалог между работниками просвещения, отраслевыми специалистами, представителями правительства и гражданского общества : доклад о работе консульт. совещания экспертов, 17–18 нояб. 2011 г., штаб-кв. ЮНЕСКО, Париж / UNESCO. Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры. – Киев : [б. и.], 2011. – 67 с. 
 8. Звіт за результатами аудиту виборчих дільниць Полтавської області щодо їх доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення / Міжнар. Фундація Виборч. Систем, Нац. асамблея інвалідів України. – Київ : [б. в.], 2016. – 72 с. : іл. 
 9. Куцевич, В. В. Організація архітектурного безбар'єрного середовища на основі принципів універсального дизайну / В. В. Куцевич // Будівництво України : Наук.-вироб. журн. – 2017. – № 4. – С. 2–9. 
 10. Практичні поради жінкам з травмою хребта. Медичні заклади / за ред.: Л. Ю. Байди, У. О. Пчолкіної. – Київ : USAID, 2016. – 56 с. 
 11. Савченко, А. С. Незавершене та самочинне будівництво як об'єкти цивільних правовідносин : монографія / А. С. Савченко ; Харків. нац. ун-т внутріш. справ. – Харків : Право, 2014. – 192 с. – Бібліогр.: с. 171–191. 
 12. Створення умов для інтеграції осіб з інвалідністю до трудового та суспільного життя // Соц. захист : Інформ. та наук.-вироб. журн. – 2011. – № 7. – С. 12–20. 
 13. Таланчук, І. В. Доступність як адміністративний чинник права інвалідів на освіту / Ірина Володимирівна Таланчук // Часоп. Київ. ун-ту права : Наук.-теорет. часоп. – 2014. – № 2. – С. 165–169. 
 14. Універсальний дизайн: практичні поради для кожного / авт.: І. Виртосу, Т. Печончик ; упоряд.: Л. Байда, А. Стеценко, К. Баграмян. – [Київ : б. в., б. р.]. – 39 с. : іл.