Державні стандарти соціальних послуг для людей з інвалідністю

Однією з основних потреб людини є захищеність. Тобто – відносна впевненість, що ти не один і в разі потреби можна розраховувати на допомогу. Особливо це стосується людей з інвалідністю. У наш час ця категорія людей стає більш адаптованою і самодостатньою. Але в будь-якій діяльності потрібна підтримка.

Правова сфера, створення відповідних умов, безбар’єрне середовище, засоби пересування, пільги – це прояви соціального захисту. Це – ті кроки, які держава робить назустріч людині, якій вони необхідні.

Знання щодо соціального захисту, основних його напрямків, умов отримання соціальних послуг є запорукою того, що допомога буде вчасною і необхідною. Для ширшого ознайомлення з деякими аспектами соціального захисту людей з інвалідністю, пропонуємо рекомендаційний список літератури «Державні стандарти соціальних послуг для людей з інвалідністю»

Бібліографічний список

 1. Конвенція про права інвалідів : резолюція Генеральної Асамблеї ООН № 61/106, прийнята на 61 сесії ГА ООН / Британ. Рада, Нац. асамблея інвалідів України. – Київ : Ленвіт, 2014. – 40 с.                                                                               
 2. Україна. Закони. Закони України: «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 10 трав. 2018 р. (офіц. текст). – Київ : Вид. Паливода А. В., 2018. – 44 с. 
 3. Збірник державних стандартів соціальних послуг з реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів та осіб з розумовою відсталістю / Всеукр. громад. орг. "Коаліція захисту прав інвалідів та осіб з інтелектуальною недостатністю" ; гол. ред. В. І. Кочубей. – Суми : Унів. кн., 2009. – 92 с. 
 4. Від виключення до рівності. Реалізація прав людей з інвалідністю : практ. посіб. для парламентарів щодо Конвенції про права інвалідів та Факультат. протоколу до неї. – Київ : ООН, 2008. – 152 с.  
 5. Знати та вміти – щоб діяти : посіб. для громад. орг. з підгот. альтернат. звіту / Л. Ю. Байда [та ін.] ; Нац. асамблея інвалідів України. – Київ : [б. в.], 2012. – 82 с.
 6. Коломієць. – Вашингтон : [б. в.]. Т. 11. № 11 : Інвалідність. Повноцінне життя. – 2006. – 50 с.
 7. Лесько, О. Й. Соціально-економічні проблеми зайнятості та професійної реабілітації осіб з обмеженими фізичними можливостями : монографія / О. Й. Лесько.– Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2004. – 244 с.
 8. Мельник, В. Соціальний захист осіб з інвалідністю: засади правового регулювання окремих держав-членів ЄС / Володимир Мельник // Підприємництво, госп-во і право : наук.-практ. госп.-прав. журн. – 2018. – № 7. – С. 133–138.
 9. Мельник, В. Розвиток законодавства про соціальний захист осіб з інвалідністю в умовах незалежності української держави / Володимир Мельник // Публічне право : наук.-практ. юрид. журн. – 2015. – № 2. – С. 260–266.
 10. Мельник, С. Аналіз сучасного стану надання послуги із супроводу та психологічної підтримки сімей, у складі яких є особи, нездатні до самообслуговування / С. Мельник, М. Харлапанова // Україна: аспекти праці. – 2014. – № 4. – С. 40–45.
 11. Панасюк, З. Ю. Проблема соціалізації осіб з інвалідністю в українському суспільстві / З. Ю. Панасюк // Психологія розвитку особистості: теорія і практика : матеріали ІІ наук.-практ. конф., 18 травня 2017 р. / Відкр. міжнар. ун-т р-ку людини "Україна", Вінниц. соц.-економ. ін-т, Наук. т-во студентів, аспірантів, докторантів і молод. вчених Вінниц. ін-ту ун-ту "Україна", Каф. психології ; голов. ред. Г. В. Давиденко. – Вінниця, 2017. – С. 350–355.
 12. Працевлаштування та зайнятість людей з інвалідністю : довід. для роботодавців / упоряд.: Т. В. Семигіна, О. Л. Іванова. – Київ : ПРООН, 2010. – 140 с.
 13. Про становище інвалідів в Україні : нац. доп. / М-во праці та соц. політики України. – Київ : [б. в.], 2008. – 200 с.
 14. Самсонюк, Л. А. Поддерживаемое проживание людей с интеллектуальной недостаточностью / Л. А. Самсонюк ; уклад. Н. В. Майорова ; Коалиция защиты прав инвалидов и лиц с интеллект. недостаточностью, БО помощи инвалидам и лицам с интеллект. недостаточностью "Джерела". – Суммы : Унив. кн., 2009. – 39 с. 
 15. Соціальна адаптація людей з особливими потребами шляхом створення індивідуальних робочих місць у приватних домогосподарствах в віддалених сільських районах Вінницької області : прогр. соц. підприємництва: метод. посіб. індивідуальн. виробника сушні / Міжнар. благод. фонд "Новий соціальний порядок". – Вінниця : [б. в.], 2014. – 60 с. : іл
 16. Сташків, Б. І. Право соціального обслуговування : навч. посіб. / Б. І. Сташків. – Київ : Знання, 2007. – 567 с.
 17. Шевчук, В. І. Медико-соціальна реабілітація інвалідів військової служби та учасників антитерористичної операції / В. І. Шевчук, Н. М. Беляєва, О. Б. Яворовенко. – Вінниця : Вид. Рогальська І. О., 2015. – 256 с.
 18. Шовкошитна, С. Інвалідність. Як оформити пенсію? / С. Шовкошитна ; Ін-т громад. сусп-ва. – 2-е вид., випр. та допов. – Київ : [б. в.], 2003. – 24 с.
 19. Як досягати змін : посібник для батьків і педагогів з обстоювання та захисту прав дітей з особливими освітніми потребами та громадської діяльності / Всеукр. фонд "Крок за Кроком" ; уклад. : Наталія Софій, Юлія Найда. – 2-е вид., стер. – Київ : Вид. Парашин І. С., 2010. – 140 с. : іл.        
 20. Як організувати інноваційні соціальні послуги для дітей з особливими потребами. Моделі та документи. Рання інтеграція та інклюзивне навчання / упоряд. Л. Л. Сідєльнік. – Київ : ЛДЛ, 2007. – 256 с. 
Поділитися:

Державні стандарти соціальних послуг


Однією з основних потреб людини є захищеність. Тобто – відносна впевненість, що ти не один і в разі потреби можна розраховувати на допомогу. Особливо це стосується людей з інвалідністю. У наш час ця категорія людей стає більш адаптованою і самодостатньою. Але в будь-якій діяльності потрібна підтримка.

Правова сфера, створення відповідних умов, безбар’єрне середовище, засоби пересування, пільги – це прояви соціального захисту. Це – ті кроки, які держава робить назустріч людині, якій вони необхідні.

Знання щодо соціального захисту, основних його напрямків, умов отримання соціальних послуг є запорукою того, що допомога буде вчасною і необхідною. Для ширшого ознайомлення з деякими аспектами соціального захисту людей з інвалідністю, пропонуємо рекомендаційний список літератури «Державні стандарти соціальних послуг для людей з інвалідністю»

Бібліографічний список

 1. Конвенція про права інвалідів : резолюція Генеральної Асамблеї ООН № 61/106, прийнята на 61 сесії ГА ООН / Британ. Рада, Нац. асамблея інвалідів України. – Київ : Ленвіт, 2014. – 40 с.                                                                               
 2. Україна. Закони. Закони України: «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 10 трав. 2018 р. (офіц. текст). – Київ : Вид. Паливода А. В., 2018. – 44 с. 
 3. Збірник державних стандартів соціальних послуг з реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів та осіб з розумовою відсталістю / Всеукр. громад. орг. "Коаліція захисту прав інвалідів та осіб з інтелектуальною недостатністю" ; гол. ред. В. І. Кочубей. – Суми : Унів. кн., 2009. – 92 с. 
 4. Від виключення до рівності. Реалізація прав людей з інвалідністю : практ. посіб. для парламентарів щодо Конвенції про права інвалідів та Факультат. протоколу до неї. – Київ : ООН, 2008. – 152 с.  
 5. Знати та вміти – щоб діяти : посіб. для громад. орг. з підгот. альтернат. звіту / Л. Ю. Байда [та ін.] ; Нац. асамблея інвалідів України. – Київ : [б. в.], 2012. – 82 с.
 6. Коломієць. – Вашингтон : [б. в.]. Т. 11. № 11 : Інвалідність. Повноцінне життя. – 2006. – 50 с.
 7. Лесько, О. Й. Соціально-економічні проблеми зайнятості та професійної реабілітації осіб з обмеженими фізичними можливостями : монографія / О. Й. Лесько.– Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2004. – 244 с.
 8. Мельник, В. Соціальний захист осіб з інвалідністю: засади правового регулювання окремих держав-членів ЄС / Володимир Мельник // Підприємництво, госп-во і право : наук.-практ. госп.-прав. журн. – 2018. – № 7. – С. 133–138.
 9. Мельник, В. Розвиток законодавства про соціальний захист осіб з інвалідністю в умовах незалежності української держави / Володимир Мельник // Публічне право : наук.-практ. юрид. журн. – 2015. – № 2. – С. 260–266.
 10. Мельник, С. Аналіз сучасного стану надання послуги із супроводу та психологічної підтримки сімей, у складі яких є особи, нездатні до самообслуговування / С. Мельник, М. Харлапанова // Україна: аспекти праці. – 2014. – № 4. – С. 40–45.
 11. Панасюк, З. Ю. Проблема соціалізації осіб з інвалідністю в українському суспільстві / З. Ю. Панасюк // Психологія розвитку особистості: теорія і практика : матеріали ІІ наук.-практ. конф., 18 травня 2017 р. / Відкр. міжнар. ун-т р-ку людини "Україна", Вінниц. соц.-економ. ін-т, Наук. т-во студентів, аспірантів, докторантів і молод. вчених Вінниц. ін-ту ун-ту "Україна", Каф. психології ; голов. ред. Г. В. Давиденко. – Вінниця, 2017. – С. 350–355.
 12. Працевлаштування та зайнятість людей з інвалідністю : довід. для роботодавців / упоряд.: Т. В. Семигіна, О. Л. Іванова. – Київ : ПРООН, 2010. – 140 с.
 13. Про становище інвалідів в Україні : нац. доп. / М-во праці та соц. політики України. – Київ : [б. в.], 2008. – 200 с.
 14. Самсонюк, Л. А. Поддерживаемое проживание людей с интеллектуальной недостаточностью / Л. А. Самсонюк ; уклад. Н. В. Майорова ; Коалиция защиты прав инвалидов и лиц с интеллект. недостаточностью, БО помощи инвалидам и лицам с интеллект. недостаточностью "Джерела". – Суммы : Унив. кн., 2009. – 39 с. 
 15. Соціальна адаптація людей з особливими потребами шляхом створення індивідуальних робочих місць у приватних домогосподарствах в віддалених сільських районах Вінницької області : прогр. соц. підприємництва: метод. посіб. індивідуальн. виробника сушні / Міжнар. благод. фонд "Новий соціальний порядок". – Вінниця : [б. в.], 2014. – 60 с. : іл
 16. Сташків, Б. І. Право соціального обслуговування : навч. посіб. / Б. І. Сташків. – Київ : Знання, 2007. – 567 с.
 17. Шевчук, В. І. Медико-соціальна реабілітація інвалідів військової служби та учасників антитерористичної операції / В. І. Шевчук, Н. М. Беляєва, О. Б. Яворовенко. – Вінниця : Вид. Рогальська І. О., 2015. – 256 с.
 18. Шовкошитна, С. Інвалідність. Як оформити пенсію? / С. Шовкошитна ; Ін-т громад. сусп-ва. – 2-е вид., випр. та допов. – Київ : [б. в.], 2003. – 24 с.
 19. Як досягати змін : посібник для батьків і педагогів з обстоювання та захисту прав дітей з особливими освітніми потребами та громадської діяльності / Всеукр. фонд "Крок за Кроком" ; уклад. : Наталія Софій, Юлія Найда. – 2-е вид., стер. – Київ : Вид. Парашин І. С., 2010. – 140 с. : іл.        
 20. Як організувати інноваційні соціальні послуги для дітей з особливими потребами. Моделі та документи. Рання інтеграція та інклюзивне навчання / упоряд. Л. Л. Сідєльнік. – Київ : ЛДЛ, 2007. – 256 с.