Сучасні методи захисту рослин

Ефективність виробництва сільськогосподарської продукції в сучасних умовах значною мірою залежить від вдалого застосування засобів захисту сільськогосподарських культур від шкідників, хвороб і бур’янів, що забезпечує збереження врожаю від природних втрат і підвищує загалом їхню урожайність. Одним із визначальних чинників забезпечення високих стандартів продукції є зниження застосування засобів хімізації та широке впровадження в аграрний виробничий процес екологічно безпечних технологій. 

Відділ аграрних наук і виробництва Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва пропонує всім охочим ознайомитися з матеріалами виставки-інформації «Сучасні методи захисту рослин».

Бібліографічний список літератури 

 1. Аверчев, О. В. Хвороби та шкідники гречки : навч. посіб. / О. В. Аверчев ; Херсон. держ. аграр. ун-т, Ін-т після диплом. освіти та дорадництва. – Херсон : ОЛДІ-плюс, 2019. – 268 с.
 2. Агат, Я. В. Біологічний метод захисту рослин – використання трихограми / Я. В. Агат, Н. О. Семенець // Карантин і захист рослин. – 2016. – № 1. – С. 12–14.
 3. Агроекологічні системи інтегрованого захисту плодових і ягідних культур від шкідників і хвороб = Agroecological Systems Of The Fruit And Small Fruit Crops Integrated Protection From Pests And Diseases : рекомендації / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т садівництва ; за ред. І. В. Шевчука. – Київ : Забєліна-Фільковська Т. С. : Київ. нот. ф-ка, 2016. – 152 с.
 4. Антомонова, Л. У пошуках втраченої трихограми / Лада Антомонова // Зерно. – 2018. – № 7. – С. 124–127.
 5. Башинська, О. Бура гниль на картоплі – привід до тривоги / Ольга Башинська // Agroexpert. – 2019. – № 10. – С. 64–68.
 6. Березовська-Бригас, В. В. Технологія застосування біопрепаратів проти фітофагів та збудників хвороб на посівах гороху / В. В. Березовська-Бригас, О. Г. Власова // Карантин і захист рослин. – 2018. – № 1–2. – С. 5–8.
 7. Біологічні засоби боротьби зі шкідниками і хворобами рослин у сільському господарстві [Електронний ресурс] // AGROMAR : сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://www.agromar.com.ua/ua/probiology (дата звернення: 08.06.2021), вільний. – Назва з титул. екрана.
 8. Буценко, Л. М. Біотехнологічні методи захисту рослин : підручник / Л. М. Буценко, Т. П. Пирог. – Київ : Ліра-К, 2018. – 346 с.
 9. Буценко, Л. М. Сучасні методи контролю збудників бактеріальних хвороб зернових і овочевих культур виду Pseudomonas syringae / Л. М. Буценко, Л. А. Пасічник, Ю. В. Коломієць // Карантин і захист рослин. – 2019. – № 9–10. – С. 1–5.
 10. Визначник хвороб та шкідників картоплі : довідник / уклад. О. Нероденко. – Київ : Юнівест Медіа, 2017. – 46 с.
 11. Визначник шкідників і хвороб цукрових буряків : довідник / В. Саблук [та ін.]. – Київ : Юнівест Медіа, 2015. – 50 с.
 12. Вишневська, О. В. Вірусні хвороби картоплі і методи їх діагностики / Ольга Володимирівна Вишневська // Овочі та фрукти. – 2020. – № 10. – С. 30–37.
 13. Власова, О. Коли томати атакує фітофтора / Ольга Власова // Агробізнес сьогодні. – 2020. – Груд. (№ 24). – С. 52.
 14. Власова, О. Шкідникам – жодних шансів на пробу / Ольга Власова // Агробізнес сьогодні. – 2020. – Груд. (№ 24). – С. 43–45.
 15. Герасименко, І. Біологічна зброя для агронома, або Як захиститись без хімічних ЗЗР [Електронний ресурс] / Ігор Герасименко // Agravery.com : аграр. інформ. агентство. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://agravery.com/uk/posts/show/biologicna-zbroa-dla-agronoma-abo-ak-zahistitis-bez-himicnih-zzr (дата звернення: 08.06.2021), вільний. – Назва з титул. екрана.
 16. Григорів, Я. Сучасні вороги «рослини майбутнього». Фітосанітарний стан посівів ріпаку / Ярослава Григорів // Зерно. – 2019. – № 6. – С. 138–142.
 17. Жолобецький, Г. Найпоширеніші шкідники на сої: проблеми та контроль / Геннадій Жолобецький // Agroexpert. – 2020. – № 6. – С. 36–40.
 18. Жолобецький, Г. Соняшник: хвороби кошика / Геннадій Жолобецький // Agroexpert. – 2020. – № 7. – С. 39–41.
 19. Зозуля, О. Цифрова агрономія в контролюванні бур’янів / Олександр Зозуля, Олександр Ковель, Людмила Михальська // Зерно. – 2020. – № 8. – С. 36–40.
 20. Інтегрований захист рослин [Електронний ресурс] // SuperAgronom.com, 2016-2021 : сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://superagronom.com/slovnik-agronoma/integrovaniy-zahist-roslin-id18556 (дата звернення: 08.06.2021), вільний. – Назва з титул. екрана.
 21. Карантинні бур’яни : навч. посіб. / І. Д. Примак [та ін.]. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – 132 с.
 22. Колодійчук, В. Д. Практикум із сільськогосподарської фітопатології : навч. посіб. для студентів ВНЗ II-IV рівнів акредитації / В. Д. Колодійчук, А. І. Кривенко, Н. І. Шушківська. – Київ : ЦУЛ, 2016. – 232 с.
 23. Косов, И. Приманки для колорада / Игорь Косов // Дачные советы. – 2019. – № 12. – С. 23.
 24. Коханець, О. М. Сільськогосподарська ентомологія : навч. посіб. / О. М. Коханець, Ю. С. Голячук, Г. О. Косилович. – Львів : Камула, 2017. – 160 с.
 25. Кравченко, В. П. Вітазим – елемент екологічно-орієнтованої системи захисту пшениці озимої / В. П. Кравченко // Карантин і захист рослин. – 2018. – № 1–2. – С. 3–4.
 26. Красновид, А. Грядки без химии / Красновид Алла // Дачные советы. – 2019. – № 13. – С. 22.
 27. Крутякова, В. І. Біологічний метод захисту сільськогосподарських культур: перспективи для України / В. І. Крутякова, О. І. Гулич, Л. А. Пилипенко // Вісн. аграр. науки. – 2018. – № 11. – С. 159–168.
 28. Кулаков, А. А. Защита сада и огорода от вредителей и болезней / Анатолий Кулаков. – Харьков : Виват, 2017. – 224 с.
 29. Литвиненко, О. Передбачається масштабний наступ шкідників / Олександр Литвиненко // Овочі та фрукти. – 2020. – № 5. – С. 48–50.
 30. Лиховид, П. Застосування ентомофагів у системах інтегрованого захисту плодоовочевих культур / П. Лиховид, І. Мринський // Овочівництво. – 2018. – № 9. – С. 40–41.
 31. Манько, Ю. П. Методика довгострокового розрахункового прогнозу сходів бур’янів / Ю. П. Манько // Карантин і захист рослин. – 2018. – № 3. – С. 14–16.
 32. Марков, І. Коли селеру уражує гниль / Іван Марков // Агробізнес сьогодні. – 2020. – Берез. (№ 6). – С. 69–71.
 33. Марченко, А. Б. Біоекологічні підходи до управління фітосанітарним станом агробіоценозів Callistephus Chinensis L. Nees : монографія / А. Б. Марченко. – Київ : КНТ, 2017. – 230 с.
 34. Марченко, А. Б. Фітосанітарний стан агробіоценозів Сallistephus Сhinensis L. Nees в умовах урбоекосистем лісостепу України : монографія / А. Б. Марченко. – Київ : КНТ, 2017. – 230 с.
 35. Марченко, В. В. Агротехника и механизация защиты растений : практ. пособие / Виктор Марченко, Михаил Гузь, Йоханнес Паар. – Киев : Аграр Медиен Украина, 2014. – 216 с.
 36. Матвиенко, О. Календула против нематоды / Ольга Матвиенко // Дачные советы. – 2019. – № 12. – С. 23.
 37. Мельник, О. Фактори зниження врожайності картоплі / Олексій Мельник // Agroexpert. – 2020. – № 5. – С. 52–54.
 38. Методика проведення фітопатологічних досліджень за штучного зараження рослин / М-во аграр. політики та продовольства України, Укр. ін-т експертизи сортів рослин ; уклад. Н. В. Лещук [та ін.]. – Вінниця : Корзун Д. Ю., 2016. – 75 с.
 39. Моніторинг шкідників сільськогосподарських культур : підручник / С. В. Довгань [та ін.]. – Київ : Агроосвіта, 2014. – 279 с.
 40. Морфологія, біологія багатоїдних шкідників та заходи боротьби з ними в адаптивних технологіях вирощування : навч. посіб. / І. М. Мринський [та ін.] ; Херсон. держ. аграр. ун-т. – Херсон : ОЛДІ-плюс, 2018. – 92 с.
 41. Морфологія, біологія шкідників бобових культур та заходи боротьби з ними в адаптивних технологіях вирощування : навч. посіб. / І. М. Мринський [та ін.] ; Херсон. держ. аграр. ун-т. – Херсон : ОЛДІ-плюс, 2018. – 90 с.
 42. Морфологія, біологія шкідників зернових культур та заходи боротьби з ними в адаптивних технологіях вирощування : навч. посіб. / І. М. Мринський [та ін.] ; Херсон. держ. аграр. ун-т. – Херсон : ОЛДІ-плюс, 2018. – 96 с.
 43. Морфологія, біологія шкідників овочевих культур та заходи боротьби з ними : навч. посіб. / І. М. Мринський [та ін.] ; Херсон. держ. аграр. ун-т. – Херсон : ОЛДІ-плюс, 2019. – 332 с.
 44. Мостіпан, Т. Пшениця виросте міцною / Тетяна Мостіпан, Олег Гайденко // Агробізнес сьогодні. – 2020. – Верес. (№ 18). – С. 34–35.
 45. Насіннєва передача вірусів рослин: основи, принципи та методика її визначення / Л. Т. Міщенко [та ін.] // Карантин і захист рослин. – 2018. – № 1–2. – С. 9–14.
 46. Науменко, С. І. Практикум із фітофармакології : навч. посіб. / С. І. Науменко. – Київ : Кондор, 2018. – 314 с.
 47. Негуляєва, Н. Біологічний метод захисту посівів від шкідників [Електронний ресурс] / Наталія Негуляєва // Журн. АгроЕліта. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://agroelita.info/2020/06/biologichnyj-metod-zahystu-posiviv-vid-shkidnykiv/ (дата звернення: 08.06.2021), вільний. – Назва з титул. екрана.
 48. Нінуа, О. ТОП-10 найнебезпечніших патогенів світу / Олена Нінуа // Agroexpert. – 2020. – № 3. – С. 54–59.
 49. Очеретько, А. Комахи як зброя / Андрій Очеретько // Зерно. – 2020. – № 7. – С. 122–123.
 50. Парій, М. Західний кукурудзяний жук – переможець чи переможений? / Мирослав Парій, Валерія Смірнова // Agroexpert. – 2020. – № 3. – С. 60–62.
 51. Писаренко, В. Н. Фітосанітарний моніторинг [Електронний ресурс] / В. Н. Писаренко, П. В. Писаренко // ІАС Аграрії разом : сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://agrarii-razom.com.ua/article/fitosanitarniy-monitoring (дата звернення: 08.06.2021), вільний. – Назва з титул. екрана.
 52. Самойленко, І. Фітоімунітет як захист / Ігор Самойленко // Зерно. – 2020. – № 7. – С. 92–97.
 53. Сігарьова, Д. Д. Ентомопатогенні нематоди в агроценозах України та методи їх виявлення / Д. Д. Сігарьова, В. В. Харченко // Карантин і захист рослин. – 2018. – № 4–5. – С. 17–20.
 54. Сільськогосподарська фітопатологія : підручник / за ред. І. Л. Маркова. – Київ : Інтерсервіс, 2017. – 572 с.
 55. Станкевич, С. Фітоцидний метод захисту рослин – минуле чи майбутнє? / Сергій Станкевич, Ігор Броун // Агробізнес сьогодні. – 2016. – Жовт. (№ 20). – С. 28–30.
 56. Створення та впровадження стійких сортів, як ефективний метод захисту від золотистої картопляної нематоди Globodera rostochiensis Woll / Н. В. Писаренко [та ін.] // Карантин і захист рослин. – 2018. – № 4–5. – С. 11–16.
 57. Сторчоус, І. Бур’яни у сходах кукурудзи. Методи боротьби / Ігор Сторчоус // Агробізнес сьогодні. – 2018. – Трав. (№ 10). – С. 30.
 58. Сторчоус, І. Методи контролю бур’янів у посівах пшениці озимої / І. Сторчоус // Пропозиція. – 2017. – № 1. – С. 108–110.
 59. Стригун, О. Найпоширеніші шкідники кукурудзяного поля та контроль їхньої чисельності / О. Стригун, Ю. Ляска // Пропозиція. – 2019. – № 7. – С. 90–96.
 60. Технологія вирощування і використання організмів у біологічному захисті рослин : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Т. Р. Стефановська [та ін.]. – Київ : Агроосвіта, 2014. – 254 с.
 61. Ткаленко, Г. М. Природні методи контролю та боротьби зі шкідниками / Г. М. Ткаленко // Овочі та фрукти. – 2020. – № 10. – С. 26–29.
 62. Федоренко, В. П. Стратегія і тактика захисту рослин. Т. 2. Тактика / В. П. Федоренко, І. Л. Марков, Є. Ю. Мордерер. – Київ : Альфа-стевія, 2015. – 792 с.
 63. Фітопатологія : підручник / І. Л. Марков [та ін.] ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : Ліра-К, 2017. – 548 с.
 64. Фузаріози культурних рослин / В. В. Швартау [та ін.] ; Нац. акад. наук України, Ін-т фізіології рослин і генетики. – Київ : Логос, 2016. – 164 с.
 65. Фурдичко, О. Вірусні хвороби рослин: діагностика і профілактика [Електронний ресурс] / Орест Фурдичко // Агропрофі : укр. тижневик ділової інформації. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://www.agroprofi.com.ua/statti/1843-virusni-khvoroby-roslyn-diahnostyka-i-profilaktyka (дата звернення: 08.06.2021), вільний. – Назва з титул. екрана.
 66. Хвороби пшениці : монографія / Л. А. Пасічник [та ін.] ; НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Опольський ун-т, Ін-т інженерії середовища та біотехнології. – Вінниця : Віндрук ; Київ : Ополє, 2019. – 104 с.
 67. Хвороби сої: моніторинг, діагностика, захист / Нац. акад. наук України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного, Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т кормів та сіл. госп-ва Поділля ; за ред.: В. Ф. Петриченка, В. П. Патики. – Вінниця : Віндрук, 2016. – 106 с.
 68. Шевченко, І. По бур’янах – температурою / Іван Шевченко // Садівництво по-українськи. – 2020. – № 5. – С. 64–68.
 69. Шевченко, Ю. Ранньовесняна діагностика фітопатогенів польових культур молекулярними методами / Юлія Шевченко // Агроном. – 2020. – № 1. – С. 56–60.
 70. Шувар, І. А. Екологічні основи зниження забур’яненості агрофітоценозів : навч. посіб. / І. А. Шувар. – Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 496 с. 

Підготувала зав. відділу

аграрних наук і виробництва Валентина Середюк

Поділитися:

Сучасні методи захисту рослин


Ефективність виробництва сільськогосподарської продукції в сучасних умовах значною мірою залежить від вдалого застосування засобів захисту сільськогосподарських культур від шкідників, хвороб і бур’янів, що забезпечує збереження врожаю від природних втрат і підвищує загалом їхню урожайність. Одним із визначальних чинників забезпечення високих стандартів продукції є зниження застосування засобів хімізації та широке впровадження в аграрний виробничий процес екологічно безпечних технологій. 

Відділ аграрних наук і виробництва Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва пропонує всім охочим ознайомитися з матеріалами виставки-інформації «Сучасні методи захисту рослин».

Бібліографічний список літератури 

 1. Аверчев, О. В. Хвороби та шкідники гречки : навч. посіб. / О. В. Аверчев ; Херсон. держ. аграр. ун-т, Ін-т після диплом. освіти та дорадництва. – Херсон : ОЛДІ-плюс, 2019. – 268 с.
 2. Агат, Я. В. Біологічний метод захисту рослин – використання трихограми / Я. В. Агат, Н. О. Семенець // Карантин і захист рослин. – 2016. – № 1. – С. 12–14.
 3. Агроекологічні системи інтегрованого захисту плодових і ягідних культур від шкідників і хвороб = Agroecological Systems Of The Fruit And Small Fruit Crops Integrated Protection From Pests And Diseases : рекомендації / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т садівництва ; за ред. І. В. Шевчука. – Київ : Забєліна-Фільковська Т. С. : Київ. нот. ф-ка, 2016. – 152 с.
 4. Антомонова, Л. У пошуках втраченої трихограми / Лада Антомонова // Зерно. – 2018. – № 7. – С. 124–127.
 5. Башинська, О. Бура гниль на картоплі – привід до тривоги / Ольга Башинська // Agroexpert. – 2019. – № 10. – С. 64–68.
 6. Березовська-Бригас, В. В. Технологія застосування біопрепаратів проти фітофагів та збудників хвороб на посівах гороху / В. В. Березовська-Бригас, О. Г. Власова // Карантин і захист рослин. – 2018. – № 1–2. – С. 5–8.
 7. Біологічні засоби боротьби зі шкідниками і хворобами рослин у сільському господарстві [Електронний ресурс] // AGROMAR : сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://www.agromar.com.ua/ua/probiology (дата звернення: 08.06.2021), вільний. – Назва з титул. екрана.
 8. Буценко, Л. М. Біотехнологічні методи захисту рослин : підручник / Л. М. Буценко, Т. П. Пирог. – Київ : Ліра-К, 2018. – 346 с.
 9. Буценко, Л. М. Сучасні методи контролю збудників бактеріальних хвороб зернових і овочевих культур виду Pseudomonas syringae / Л. М. Буценко, Л. А. Пасічник, Ю. В. Коломієць // Карантин і захист рослин. – 2019. – № 9–10. – С. 1–5.
 10. Визначник хвороб та шкідників картоплі : довідник / уклад. О. Нероденко. – Київ : Юнівест Медіа, 2017. – 46 с.
 11. Визначник шкідників і хвороб цукрових буряків : довідник / В. Саблук [та ін.]. – Київ : Юнівест Медіа, 2015. – 50 с.
 12. Вишневська, О. В. Вірусні хвороби картоплі і методи їх діагностики / Ольга Володимирівна Вишневська // Овочі та фрукти. – 2020. – № 10. – С. 30–37.
 13. Власова, О. Коли томати атакує фітофтора / Ольга Власова // Агробізнес сьогодні. – 2020. – Груд. (№ 24). – С. 52.
 14. Власова, О. Шкідникам – жодних шансів на пробу / Ольга Власова // Агробізнес сьогодні. – 2020. – Груд. (№ 24). – С. 43–45.
 15. Герасименко, І. Біологічна зброя для агронома, або Як захиститись без хімічних ЗЗР [Електронний ресурс] / Ігор Герасименко // Agravery.com : аграр. інформ. агентство. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://agravery.com/uk/posts/show/biologicna-zbroa-dla-agronoma-abo-ak-zahistitis-bez-himicnih-zzr (дата звернення: 08.06.2021), вільний. – Назва з титул. екрана.
 16. Григорів, Я. Сучасні вороги «рослини майбутнього». Фітосанітарний стан посівів ріпаку / Ярослава Григорів // Зерно. – 2019. – № 6. – С. 138–142.
 17. Жолобецький, Г. Найпоширеніші шкідники на сої: проблеми та контроль / Геннадій Жолобецький // Agroexpert. – 2020. – № 6. – С. 36–40.
 18. Жолобецький, Г. Соняшник: хвороби кошика / Геннадій Жолобецький // Agroexpert. – 2020. – № 7. – С. 39–41.
 19. Зозуля, О. Цифрова агрономія в контролюванні бур’янів / Олександр Зозуля, Олександр Ковель, Людмила Михальська // Зерно. – 2020. – № 8. – С. 36–40.
 20. Інтегрований захист рослин [Електронний ресурс] // SuperAgronom.com, 2016-2021 : сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://superagronom.com/slovnik-agronoma/integrovaniy-zahist-roslin-id18556 (дата звернення: 08.06.2021), вільний. – Назва з титул. екрана.
 21. Карантинні бур’яни : навч. посіб. / І. Д. Примак [та ін.]. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – 132 с.
 22. Колодійчук, В. Д. Практикум із сільськогосподарської фітопатології : навч. посіб. для студентів ВНЗ II-IV рівнів акредитації / В. Д. Колодійчук, А. І. Кривенко, Н. І. Шушківська. – Київ : ЦУЛ, 2016. – 232 с.
 23. Косов, И. Приманки для колорада / Игорь Косов // Дачные советы. – 2019. – № 12. – С. 23.
 24. Коханець, О. М. Сільськогосподарська ентомологія : навч. посіб. / О. М. Коханець, Ю. С. Голячук, Г. О. Косилович. – Львів : Камула, 2017. – 160 с.
 25. Кравченко, В. П. Вітазим – елемент екологічно-орієнтованої системи захисту пшениці озимої / В. П. Кравченко // Карантин і захист рослин. – 2018. – № 1–2. – С. 3–4.
 26. Красновид, А. Грядки без химии / Красновид Алла // Дачные советы. – 2019. – № 13. – С. 22.
 27. Крутякова, В. І. Біологічний метод захисту сільськогосподарських культур: перспективи для України / В. І. Крутякова, О. І. Гулич, Л. А. Пилипенко // Вісн. аграр. науки. – 2018. – № 11. – С. 159–168.
 28. Кулаков, А. А. Защита сада и огорода от вредителей и болезней / Анатолий Кулаков. – Харьков : Виват, 2017. – 224 с.
 29. Литвиненко, О. Передбачається масштабний наступ шкідників / Олександр Литвиненко // Овочі та фрукти. – 2020. – № 5. – С. 48–50.
 30. Лиховид, П. Застосування ентомофагів у системах інтегрованого захисту плодоовочевих культур / П. Лиховид, І. Мринський // Овочівництво. – 2018. – № 9. – С. 40–41.
 31. Манько, Ю. П. Методика довгострокового розрахункового прогнозу сходів бур’янів / Ю. П. Манько // Карантин і захист рослин. – 2018. – № 3. – С. 14–16.
 32. Марков, І. Коли селеру уражує гниль / Іван Марков // Агробізнес сьогодні. – 2020. – Берез. (№ 6). – С. 69–71.
 33. Марченко, А. Б. Біоекологічні підходи до управління фітосанітарним станом агробіоценозів Callistephus Chinensis L. Nees : монографія / А. Б. Марченко. – Київ : КНТ, 2017. – 230 с.
 34. Марченко, А. Б. Фітосанітарний стан агробіоценозів Сallistephus Сhinensis L. Nees в умовах урбоекосистем лісостепу України : монографія / А. Б. Марченко. – Київ : КНТ, 2017. – 230 с.
 35. Марченко, В. В. Агротехника и механизация защиты растений : практ. пособие / Виктор Марченко, Михаил Гузь, Йоханнес Паар. – Киев : Аграр Медиен Украина, 2014. – 216 с.
 36. Матвиенко, О. Календула против нематоды / Ольга Матвиенко // Дачные советы. – 2019. – № 12. – С. 23.
 37. Мельник, О. Фактори зниження врожайності картоплі / Олексій Мельник // Agroexpert. – 2020. – № 5. – С. 52–54.
 38. Методика проведення фітопатологічних досліджень за штучного зараження рослин / М-во аграр. політики та продовольства України, Укр. ін-т експертизи сортів рослин ; уклад. Н. В. Лещук [та ін.]. – Вінниця : Корзун Д. Ю., 2016. – 75 с.
 39. Моніторинг шкідників сільськогосподарських культур : підручник / С. В. Довгань [та ін.]. – Київ : Агроосвіта, 2014. – 279 с.
 40. Морфологія, біологія багатоїдних шкідників та заходи боротьби з ними в адаптивних технологіях вирощування : навч. посіб. / І. М. Мринський [та ін.] ; Херсон. держ. аграр. ун-т. – Херсон : ОЛДІ-плюс, 2018. – 92 с.
 41. Морфологія, біологія шкідників бобових культур та заходи боротьби з ними в адаптивних технологіях вирощування : навч. посіб. / І. М. Мринський [та ін.] ; Херсон. держ. аграр. ун-т. – Херсон : ОЛДІ-плюс, 2018. – 90 с.
 42. Морфологія, біологія шкідників зернових культур та заходи боротьби з ними в адаптивних технологіях вирощування : навч. посіб. / І. М. Мринський [та ін.] ; Херсон. держ. аграр. ун-т. – Херсон : ОЛДІ-плюс, 2018. – 96 с.
 43. Морфологія, біологія шкідників овочевих культур та заходи боротьби з ними : навч. посіб. / І. М. Мринський [та ін.] ; Херсон. держ. аграр. ун-т. – Херсон : ОЛДІ-плюс, 2019. – 332 с.
 44. Мостіпан, Т. Пшениця виросте міцною / Тетяна Мостіпан, Олег Гайденко // Агробізнес сьогодні. – 2020. – Верес. (№ 18). – С. 34–35.
 45. Насіннєва передача вірусів рослин: основи, принципи та методика її визначення / Л. Т. Міщенко [та ін.] // Карантин і захист рослин. – 2018. – № 1–2. – С. 9–14.
 46. Науменко, С. І. Практикум із фітофармакології : навч. посіб. / С. І. Науменко. – Київ : Кондор, 2018. – 314 с.
 47. Негуляєва, Н. Біологічний метод захисту посівів від шкідників [Електронний ресурс] / Наталія Негуляєва // Журн. АгроЕліта. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://agroelita.info/2020/06/biologichnyj-metod-zahystu-posiviv-vid-shkidnykiv/ (дата звернення: 08.06.2021), вільний. – Назва з титул. екрана.
 48. Нінуа, О. ТОП-10 найнебезпечніших патогенів світу / Олена Нінуа // Agroexpert. – 2020. – № 3. – С. 54–59.
 49. Очеретько, А. Комахи як зброя / Андрій Очеретько // Зерно. – 2020. – № 7. – С. 122–123.
 50. Парій, М. Західний кукурудзяний жук – переможець чи переможений? / Мирослав Парій, Валерія Смірнова // Agroexpert. – 2020. – № 3. – С. 60–62.
 51. Писаренко, В. Н. Фітосанітарний моніторинг [Електронний ресурс] / В. Н. Писаренко, П. В. Писаренко // ІАС Аграрії разом : сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://agrarii-razom.com.ua/article/fitosanitarniy-monitoring (дата звернення: 08.06.2021), вільний. – Назва з титул. екрана.
 52. Самойленко, І. Фітоімунітет як захист / Ігор Самойленко // Зерно. – 2020. – № 7. – С. 92–97.
 53. Сігарьова, Д. Д. Ентомопатогенні нематоди в агроценозах України та методи їх виявлення / Д. Д. Сігарьова, В. В. Харченко // Карантин і захист рослин. – 2018. – № 4–5. – С. 17–20.
 54. Сільськогосподарська фітопатологія : підручник / за ред. І. Л. Маркова. – Київ : Інтерсервіс, 2017. – 572 с.
 55. Станкевич, С. Фітоцидний метод захисту рослин – минуле чи майбутнє? / Сергій Станкевич, Ігор Броун // Агробізнес сьогодні. – 2016. – Жовт. (№ 20). – С. 28–30.
 56. Створення та впровадження стійких сортів, як ефективний метод захисту від золотистої картопляної нематоди Globodera rostochiensis Woll / Н. В. Писаренко [та ін.] // Карантин і захист рослин. – 2018. – № 4–5. – С. 11–16.
 57. Сторчоус, І. Бур’яни у сходах кукурудзи. Методи боротьби / Ігор Сторчоус // Агробізнес сьогодні. – 2018. – Трав. (№ 10). – С. 30.
 58. Сторчоус, І. Методи контролю бур’янів у посівах пшениці озимої / І. Сторчоус // Пропозиція. – 2017. – № 1. – С. 108–110.
 59. Стригун, О. Найпоширеніші шкідники кукурудзяного поля та контроль їхньої чисельності / О. Стригун, Ю. Ляска // Пропозиція. – 2019. – № 7. – С. 90–96.
 60. Технологія вирощування і використання організмів у біологічному захисті рослин : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Т. Р. Стефановська [та ін.]. – Київ : Агроосвіта, 2014. – 254 с.
 61. Ткаленко, Г. М. Природні методи контролю та боротьби зі шкідниками / Г. М. Ткаленко // Овочі та фрукти. – 2020. – № 10. – С. 26–29.
 62. Федоренко, В. П. Стратегія і тактика захисту рослин. Т. 2. Тактика / В. П. Федоренко, І. Л. Марков, Є. Ю. Мордерер. – Київ : Альфа-стевія, 2015. – 792 с.
 63. Фітопатологія : підручник / І. Л. Марков [та ін.] ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : Ліра-К, 2017. – 548 с.
 64. Фузаріози культурних рослин / В. В. Швартау [та ін.] ; Нац. акад. наук України, Ін-т фізіології рослин і генетики. – Київ : Логос, 2016. – 164 с.
 65. Фурдичко, О. Вірусні хвороби рослин: діагностика і профілактика [Електронний ресурс] / Орест Фурдичко // Агропрофі : укр. тижневик ділової інформації. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://www.agroprofi.com.ua/statti/1843-virusni-khvoroby-roslyn-diahnostyka-i-profilaktyka (дата звернення: 08.06.2021), вільний. – Назва з титул. екрана.
 66. Хвороби пшениці : монографія / Л. А. Пасічник [та ін.] ; НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Опольський ун-т, Ін-т інженерії середовища та біотехнології. – Вінниця : Віндрук ; Київ : Ополє, 2019. – 104 с.
 67. Хвороби сої: моніторинг, діагностика, захист / Нац. акад. наук України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного, Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т кормів та сіл. госп-ва Поділля ; за ред.: В. Ф. Петриченка, В. П. Патики. – Вінниця : Віндрук, 2016. – 106 с.
 68. Шевченко, І. По бур’янах – температурою / Іван Шевченко // Садівництво по-українськи. – 2020. – № 5. – С. 64–68.
 69. Шевченко, Ю. Ранньовесняна діагностика фітопатогенів польових культур молекулярними методами / Юлія Шевченко // Агроном. – 2020. – № 1. – С. 56–60.
 70. Шувар, І. А. Екологічні основи зниження забур’яненості агрофітоценозів : навч. посіб. / І. А. Шувар. – Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 496 с. 

Підготувала зав. відділу

аграрних наук і виробництва Валентина Середюк