Архітектурні перлини України – різнобарв’я стилів

Щороку 1 липня українські архітектори відзначають своє професійне свято – День архітектури України. На честь свята проходить церемонія вручення Державних премій найкращим скульпторам і архітекторам країни.

Кожне місто України може похвалитися великою кількістю культурних цінностей. Визначні пам'ятки багаті своєю різноманітністю і незабутнім колоритом. Через всю країну тягнеться низка неповторних замків, церков, соборів, палаців, музеїв тощо. За офіційними даними, в Україні налічується близько 14 тисяч пам’яток архітектури, 46 великих історичних культурних заповідників і понад 1000 об’єктів паркового мистецтва.

В кількості і неповторності шкіл, епох, стилів українська архітектура унікальна. Більшість архітекторів вважають, що вона «озвучена дзвонами».

З нагоди відзначення Дня архітектури України відділ мистецтв (вул. Соборна, 70, III поверх) пропонує ознайомитися з книжково-ілюстративною виставкою про архітектурні дива країни. 

Бібліографічний список 

 1. Архітектурна спадщина Чернівців Австрійської доби : матеріали Міжнар. наук. конф. (Чернівці, 1–4 жовт., 2001р.) / упоряд. П. Рихло. – Чернівці : Золоті литаври, 2003. – 172 с.
 2. Українська дерев'яна архітектура = Ukrainian Wooden Architecture / В. В. Вечерський. – Київ : Балтія-Друк, 2013. – 119 с.
 3. Гнідець, Р. Архітектура українських церков. Конструкція і форма : навч. посіб. / Р. Гнідець. – Вид. 2-ге, випр. і допов. – Львів : Львівська політехніка, 2009. – 144 с.
 4. Грані світу. Україна – Японія : дерев'яна архітектура / комент. і фото Г. Шевцова, авт. передм., ред. Т. Сакураї. – Київ : Грані-Т, 2006. – 152 с.
 5. Дида, І. А. Екологічні основи традиційної української архітектури / І. А. Дида. – Львів : Львівська політехніка, 2009. –332 с.
 6. З минулого в майбутнє : альбом фасадів і архітектурних елементів будинків кінця XIX – поч. XX ст. / упоряд. Є. М. Крижанова. – Київ : Губернатор, 2007. – 68 с.
 7. Забудова Києва доби класичного капіталізму або Коли і як місто стало європейським / за заг. ред.: М. Б. Кальницького. – Київ : Варто, 2012. – 560 с.
 8. Замки та фортеці = Castles and fortresses : альбом / упоряд. Л. Прибєга. – Київ : Мистецтво, 2007. – 352 с.
 9. Історія української архітектури : монографія / Укр. Академія Архітектури ; ред. В. І. Тимофієнко. – Київ: Техніка, 2003. – 472 с.
 10. Козацький Троїцький собор. Архітектурна перлина України : до 230-річчя побудування: архітектур.-іст. нарис / упоряд. : І. Голуб, О. Харлан. – Донецьк : ДОУНБ, 2008. – 32 с.
 11. Костюк, М. Євангелічно-лютеранська кірха в Луцьку : історико-архітектурний нарис / М. Костюк. – Луцьк : Твердиня, 2010. – 68 с.
 12. Малаков, Д. В. Архітектор Городецький. Архівні розвідки / Д. Малаков. – Вид. 2-е, випр. і доп. – Київ : Кий, 2013. – 464 с.
 13. Народне зодчество = Folk Architecture / авт. тексту та упоряд. Л. Прибєга. – Київ : Мистецтво, 2009. – 320 с.
 14. Нікітенко, Н. М. Бароко Софії Київської / Н. Нікітенко. – Київ : Либідь, 2016. – 272 с.
 15. Православні святині Києва : до 20-річчя незалежності України / за ред. Н. М. Нікітенко. – Київ : Техніка, 2011. – 352 с.
 16. Старовинні маєтки України : книга-альбом / І. Д. Родічкін. – Київ : Мистецтво, 2005. – 384 с.
 17. Церкви України. Закарпаття / М. Сирохман ; Фундація Енциклопедії України (Торонто). – Львів : Мс, 2000. – 870 с.
 18. Архітектурне проектування і реконструкція православних храмів : підруч. для студ. ВНЗ / О. Слєпцов ; Укр. Академія Архітектури, Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури, Науково-проектне архітектурне бюро ЛІЦЕЗіАРХ. – Київ : А+С, 2014. – 72 с.
 19. Храми України = Сhurches of Ukraine : альбом / авт. пеpедм. П. Загребельний ; укл. Л. Прибєга. – Київ : Мистецтво, 2000. – 295 с. 
 20. Черкес, Б. С. Національний університет «Львівська політехніка» : архітектур. атлас / Б. Черкес. – Львів : Львівська політехніка, 2014. – 200 с.
Поділитися:

Архітектурні перлини України


Щороку 1 липня українські архітектори відзначають своє професійне свято – День архітектури України. На честь свята проходить церемонія вручення Державних премій найкращим скульпторам і архітекторам країни.

Кожне місто України може похвалитися великою кількістю культурних цінностей. Визначні пам'ятки багаті своєю різноманітністю і незабутнім колоритом. Через всю країну тягнеться низка неповторних замків, церков, соборів, палаців, музеїв тощо. За офіційними даними, в Україні налічується близько 14 тисяч пам’яток архітектури, 46 великих історичних культурних заповідників і понад 1000 об’єктів паркового мистецтва.

В кількості і неповторності шкіл, епох, стилів українська архітектура унікальна. Більшість архітекторів вважають, що вона «озвучена дзвонами».

З нагоди відзначення Дня архітектури України відділ мистецтв (вул. Соборна, 70, III поверх) пропонує ознайомитися з книжково-ілюстративною виставкою про архітектурні дива країни. 

Бібліографічний список 

 1. Архітектурна спадщина Чернівців Австрійської доби : матеріали Міжнар. наук. конф. (Чернівці, 1–4 жовт., 2001р.) / упоряд. П. Рихло. – Чернівці : Золоті литаври, 2003. – 172 с.
 2. Українська дерев'яна архітектура = Ukrainian Wooden Architecture / В. В. Вечерський. – Київ : Балтія-Друк, 2013. – 119 с.
 3. Гнідець, Р. Архітектура українських церков. Конструкція і форма : навч. посіб. / Р. Гнідець. – Вид. 2-ге, випр. і допов. – Львів : Львівська політехніка, 2009. – 144 с.
 4. Грані світу. Україна – Японія : дерев'яна архітектура / комент. і фото Г. Шевцова, авт. передм., ред. Т. Сакураї. – Київ : Грані-Т, 2006. – 152 с.
 5. Дида, І. А. Екологічні основи традиційної української архітектури / І. А. Дида. – Львів : Львівська політехніка, 2009. –332 с.
 6. З минулого в майбутнє : альбом фасадів і архітектурних елементів будинків кінця XIX – поч. XX ст. / упоряд. Є. М. Крижанова. – Київ : Губернатор, 2007. – 68 с.
 7. Забудова Києва доби класичного капіталізму або Коли і як місто стало європейським / за заг. ред.: М. Б. Кальницького. – Київ : Варто, 2012. – 560 с.
 8. Замки та фортеці = Castles and fortresses : альбом / упоряд. Л. Прибєга. – Київ : Мистецтво, 2007. – 352 с.
 9. Історія української архітектури : монографія / Укр. Академія Архітектури ; ред. В. І. Тимофієнко. – Київ: Техніка, 2003. – 472 с.
 10. Козацький Троїцький собор. Архітектурна перлина України : до 230-річчя побудування: архітектур.-іст. нарис / упоряд. : І. Голуб, О. Харлан. – Донецьк : ДОУНБ, 2008. – 32 с.
 11. Костюк, М. Євангелічно-лютеранська кірха в Луцьку : історико-архітектурний нарис / М. Костюк. – Луцьк : Твердиня, 2010. – 68 с.
 12. Малаков, Д. В. Архітектор Городецький. Архівні розвідки / Д. Малаков. – Вид. 2-е, випр. і доп. – Київ : Кий, 2013. – 464 с.
 13. Народне зодчество = Folk Architecture / авт. тексту та упоряд. Л. Прибєга. – Київ : Мистецтво, 2009. – 320 с.
 14. Нікітенко, Н. М. Бароко Софії Київської / Н. Нікітенко. – Київ : Либідь, 2016. – 272 с.
 15. Православні святині Києва : до 20-річчя незалежності України / за ред. Н. М. Нікітенко. – Київ : Техніка, 2011. – 352 с.
 16. Старовинні маєтки України : книга-альбом / І. Д. Родічкін. – Київ : Мистецтво, 2005. – 384 с.
 17. Церкви України. Закарпаття / М. Сирохман ; Фундація Енциклопедії України (Торонто). – Львів : Мс, 2000. – 870 с.
 18. Архітектурне проектування і реконструкція православних храмів : підруч. для студ. ВНЗ / О. Слєпцов ; Укр. Академія Архітектури, Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури, Науково-проектне архітектурне бюро ЛІЦЕЗіАРХ. – Київ : А+С, 2014. – 72 с.
 19. Храми України = Сhurches of Ukraine : альбом / авт. пеpедм. П. Загребельний ; укл. Л. Прибєга. – Київ : Мистецтво, 2000. – 295 с. 
 20. Черкес, Б. С. Національний університет «Львівська політехніка» : архітектур. атлас / Б. Черкес. – Львів : Львівська політехніка, 2014. – 200 с.