Права та захист біженців в Україні

Всесвітній день біженців проголошено Генеральною Асамблеєю ООН 4 грудня 2000 року (резолюція 55/76) і щорічно відзначається 20 червня.

У цей день, Організація Об’єднаних Націй, Агентство ООН у справах біженців та громадянські спільноти в усьому світі проводять заходи, щоб привернути увагу громадськості до мільйонів біженців та внутрішньо переміщених осіб, які були змушені покинути свої домівки через війни, збройні конфлікти та переслідування.

На початку XXІ ст. кількість біженців у світі стрімко зросла. Серед країн з найвищою чисельністю внутрішніх біженців лідирують Ємен, Сирія, Ірак та Україна. А повномасштабне вторгнення росії в Україну призвело до найбільшої міграційної кризи, біженцями стали більше 8,25 млн українців, які потребують тимчасового захисту.

До Всесвітнього дня біженців у секторі правової інформації (вул. Соборна,70, 1-й поверх) відкрито тематичну книжкову виставку «Права та захист біженців в Україні». На ній представлено документи, що стосуються сфери реалізації прав та обов’язків біженців, які потребують додаткового захисту. 

Список документів книжкової виставки

Ми маємо юридичний та моральний обов'язок

захищати людей, які рятуються від бомб, куль і тиранів,

і впродовж історії ці люди збагачували наше суспільство.

Джуліет Стівенсон

 • Україна. Конституція (1996). Конституція України : із змін. та допов. станом на 1 листоп. 2021 р. : офіц. текст. – Кам'янець-Подільський : Абетка, 2021. – 63 с. – Зі змісту: ст. ст. 24, 26.
 • 342.7(477) У 45 Україна. Закони. Закони України: "Про імміграцію", "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту", "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" : чинне законодавство зі змін. та допов. станом на 04.02.2016 р.: офіц. текст / Україна. Закони. – Київ : Вид. Паливода А. В., 2022. – 76 с.
 • 342.7(477) К 18 Камінська, Н. В. Захист прав біженців, внутрішньо переміщених осіб і мігрантів : монографія / Н. В. Камінська, К. Я. Сьох ; Нац. акад. внутрішніх справ. – Київ : КНТ, 2019. – 260 с.
 • 342.7(477) Б 59 Біженці та особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту в Україні : нормативно-правове забезпечення / уклад.: С. В. Пєтков, Р. В. Алієв, І. Є. Іванов ; за заг. ред. С. В. Пєткова. – Київ : КНТ, 2020. – 258 с.
 • Васянович, О. А. Правове становище екологічних біженців як вразливої категорії населення, що потребує еколого-правової охорони / О. А. Васянович // Часоп. Київ. ун-ту. – 2020. – № 4. – С. 337–342.
 • Гурін, Д. Засоби адміністративно-правового забезпечення статусу біженця в Україні / Д. Гурін // Підприємництво, госп-во і право. – 2020. – № 6. – С. 129–137.
 • Васильченко, Г. Проблеми типологізації статусу біженців у період суспільно-політичних трансформацій / Г. Васильченко // Юридич. Україна. – 2016. – № 5–6. – С. 29–34.
 • Діденко, Н. А. Розвиток міжнародно-правового поняття «біженці» на сучасному етапі / Н. А. Діденко // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2011. – № 4. – С. 379–383.
 • Заставна, О. Міграційна політика ЄС у контексті безпеки країн Європейського Союзу / О. Заставна // Підприємництво, госп-во і право. – 2021. – № 1. – С. 276–281.
 • Котляр О. І. Надання міжнародного захисту від імені біженців – ключове завдання УВКБ ООН / О. І. Котляр // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2015. – № 4. – С. 329–333.
 • Котляр, О. І. Право біженців на довгострокове рішення / О. І. Котляр // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2015. – № 3. – С. 338–341.
 • Левін, Р. Я. Сприйняття життєвих цінностей українцями та іншими європейцями в контексті проблем інтеграції українських біженців у ЄС / Р. Я. Левін, Г. Ю. Яценко // Економіка України. – 2022. – № 10. – С. 51–60.
 • Лушпієнко, Ю. Конституційно-правовий статус біженців та внутрішньо переміщених осіб в Україні / Ю. Лушпієнко // Підприємництво, госп-во і право. – 2017. – № 2. – С. 188–193.
 • Олексишин, С. О. Доступ до конвенційних прав шукачів притулку: вибрана практика Європейського суду з прав людини / С. О. Олексишин // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2020. – № 3. – С. 443–447.
 • Попок А. А. Визначення статусу біженців та внутрішньо переміщених осіб: зарубіжний досвід / А. А. Попок, А. В. Дяченко // Аспекти публ. упр. – 2017. – Т. 5, № 3/4. – С. 5–13.
 • Проценко, О. Міграційна політика Європейського Союзу / О. Проценко // Підприємництво, госп-во і право. – 2020. – № 11. – С. 302–306.
 • Сірант, М. М. Біженці та внутрішньо переміщені особи: співвідношення понять / М. М. Сірант // Митна справа. – 2015. – № 2(2.2). – С. 154–159.
 • Чуєнко, В. Історичні передумови виникнення та періодизація становлення правового статусу біженців у міжнародному праві / В. Чуєнко // Підприємництво, госп-во і право. – 2017. – № 2. – С. 310–315.
 • Чуєнко, В. І. Принципи міжнародно-правового статусу біженців / В. І. Чуєнко // Право та інновації. – 2018. – № 2. – С. 111–118 

Корисні повнотекстові електронні ресурси

 

Підготувала Катерина Осадчук,

бібліотекар І категорії сектору правової інформації

Поділитися:

Права та захист біженців в Україні


Всесвітній день біженців проголошено Генеральною Асамблеєю ООН 4 грудня 2000 року (резолюція 55/76) і щорічно відзначається 20 червня.

У цей день, Організація Об’єднаних Націй, Агентство ООН у справах біженців та громадянські спільноти в усьому світі проводять заходи, щоб привернути увагу громадськості до мільйонів біженців та внутрішньо переміщених осіб, які були змушені покинути свої домівки через війни, збройні конфлікти та переслідування.

На початку XXІ ст. кількість біженців у світі стрімко зросла. Серед країн з найвищою чисельністю внутрішніх біженців лідирують Ємен, Сирія, Ірак та Україна. А повномасштабне вторгнення росії в Україну призвело до найбільшої міграційної кризи, біженцями стали більше 8,25 млн українців, які потребують тимчасового захисту.

До Всесвітнього дня біженців у секторі правової інформації (вул. Соборна,70, 1-й поверх) відкрито тематичну книжкову виставку «Права та захист біженців в Україні». На ній представлено документи, що стосуються сфери реалізації прав та обов’язків біженців, які потребують додаткового захисту. 

Список документів книжкової виставки

Ми маємо юридичний та моральний обов'язок

захищати людей, які рятуються від бомб, куль і тиранів,

і впродовж історії ці люди збагачували наше суспільство.

Джуліет Стівенсон

 • Україна. Конституція (1996). Конституція України : із змін. та допов. станом на 1 листоп. 2021 р. : офіц. текст. – Кам'янець-Подільський : Абетка, 2021. – 63 с. – Зі змісту: ст. ст. 24, 26.
 • 342.7(477) У 45 Україна. Закони. Закони України: "Про імміграцію", "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту", "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" : чинне законодавство зі змін. та допов. станом на 04.02.2016 р.: офіц. текст / Україна. Закони. – Київ : Вид. Паливода А. В., 2022. – 76 с.
 • 342.7(477) К 18 Камінська, Н. В. Захист прав біженців, внутрішньо переміщених осіб і мігрантів : монографія / Н. В. Камінська, К. Я. Сьох ; Нац. акад. внутрішніх справ. – Київ : КНТ, 2019. – 260 с.
 • 342.7(477) Б 59 Біженці та особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту в Україні : нормативно-правове забезпечення / уклад.: С. В. Пєтков, Р. В. Алієв, І. Є. Іванов ; за заг. ред. С. В. Пєткова. – Київ : КНТ, 2020. – 258 с.
 • Васянович, О. А. Правове становище екологічних біженців як вразливої категорії населення, що потребує еколого-правової охорони / О. А. Васянович // Часоп. Київ. ун-ту. – 2020. – № 4. – С. 337–342.
 • Гурін, Д. Засоби адміністративно-правового забезпечення статусу біженця в Україні / Д. Гурін // Підприємництво, госп-во і право. – 2020. – № 6. – С. 129–137.
 • Васильченко, Г. Проблеми типологізації статусу біженців у період суспільно-політичних трансформацій / Г. Васильченко // Юридич. Україна. – 2016. – № 5–6. – С. 29–34.
 • Діденко, Н. А. Розвиток міжнародно-правового поняття «біженці» на сучасному етапі / Н. А. Діденко // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2011. – № 4. – С. 379–383.
 • Заставна, О. Міграційна політика ЄС у контексті безпеки країн Європейського Союзу / О. Заставна // Підприємництво, госп-во і право. – 2021. – № 1. – С. 276–281.
 • Котляр О. І. Надання міжнародного захисту від імені біженців – ключове завдання УВКБ ООН / О. І. Котляр // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2015. – № 4. – С. 329–333.
 • Котляр, О. І. Право біженців на довгострокове рішення / О. І. Котляр // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2015. – № 3. – С. 338–341.
 • Левін, Р. Я. Сприйняття життєвих цінностей українцями та іншими європейцями в контексті проблем інтеграції українських біженців у ЄС / Р. Я. Левін, Г. Ю. Яценко // Економіка України. – 2022. – № 10. – С. 51–60.
 • Лушпієнко, Ю. Конституційно-правовий статус біженців та внутрішньо переміщених осіб в Україні / Ю. Лушпієнко // Підприємництво, госп-во і право. – 2017. – № 2. – С. 188–193.
 • Олексишин, С. О. Доступ до конвенційних прав шукачів притулку: вибрана практика Європейського суду з прав людини / С. О. Олексишин // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2020. – № 3. – С. 443–447.
 • Попок А. А. Визначення статусу біженців та внутрішньо переміщених осіб: зарубіжний досвід / А. А. Попок, А. В. Дяченко // Аспекти публ. упр. – 2017. – Т. 5, № 3/4. – С. 5–13.
 • Проценко, О. Міграційна політика Європейського Союзу / О. Проценко // Підприємництво, госп-во і право. – 2020. – № 11. – С. 302–306.
 • Сірант, М. М. Біженці та внутрішньо переміщені особи: співвідношення понять / М. М. Сірант // Митна справа. – 2015. – № 2(2.2). – С. 154–159.
 • Чуєнко, В. Історичні передумови виникнення та періодизація становлення правового статусу біженців у міжнародному праві / В. Чуєнко // Підприємництво, госп-во і право. – 2017. – № 2. – С. 310–315.
 • Чуєнко, В. І. Принципи міжнародно-правового статусу біженців / В. І. Чуєнко // Право та інновації. – 2018. – № 2. – С. 111–118 

Корисні повнотекстові електронні ресурси

 

Підготувала Катерина Осадчук,

бібліотекар І категорії сектору правової інформації