Буття сучасної української книги

Шановні колеги, відділ наукової інформації та бібліографії вітає вас з Всесвітнім днем книги та авторського права і пропонує ознайомитись з останніми публікаціями в наукових періодичних виданнях та збірниках у яких висвітлено питання стану сучасної української книги та книгодрукування.

Андрейчук, С. К. Стосунки читача та книги в сучасному соціокультурному середовищі [Електронний ресурс] / С. К. Андрейчук, В. І. Когут, О. О. Морушко // Вісн. Львів. ун-ту. Серія соціологічна. – 2017. – Вип. 11. – С. 69–75. 

Горобець, О. О. Статистичний аналіз книговидання в Україні та світі [Електронний ресурс] / О. О. Горобець // Статистика України. – 2018. – № 2. – С. 22–29. 

Гринівський, Т. Забезпечення книгами людей із вадами зору: аналіз українського видавничого ринку 2010–2015 рр. [Електронний ресурс] / Т. Гринівський, І. Копистинська // Український інформаційний простір. – 2018. – № 2. – С. 153–159. 

Зелінська, А. Українська біографічна книга нон-фікшн у розрізі проблемного підходу [Електронний ресурс] / А. Зелінська // Вісн. Кн. палати. – 2018. – № 7. – С. 15–21. 

Зімакова, Л. В. Сучасна дитяча книга у комунікативно-мовленнєвому розвитку дитини [Електронний ресурс] / Л. В. Зімакова // Педагогіка та психологія. – 2016. – Вип. 54. – С. 84–96. 

Коржик, Н. А. Інтерактивна книга як сучасний видавничий продукт [Електронний ресурс] / Н. А. Коржик // Вісн. Харків. держ. акад. культури. Серія : Соціальні комунікації. – 2018. – Вип. 53. – С. 49–58. 

Мельников, О. В. Сучасний етап реалізації програми «Українська книга» [Електронний ресурс] / О. В. Мельников // Формування ринкових відносин в Україні. – 2018. – № 7/8. – С. 103–110. 

Мельников, О. В. Шляхи вдосконалення методичних і практичних засад реалізації програми «Українська книга» [Електронний ресурс] / О. В. Мельников // Вчені зап. Таврійськ. нац. ун-ту ім. В. І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. – 2018. – Т. 29(68), № 4. – С. 64–69. 

Плющ, Б. О. Переклад української книги і нові платформи розширення літературних горизонтів за межі англосфери: перспективи та можливості [Електронний ресурс] / Б. О. Плющ // Мовні і концептуальні картини світу. – 2018. – Вип. 2(62). – С. 207–212. 

Побідаш, І. Л. Сучасні інструменти маркетингової комунікації для успішного просування книг на видавничому ринку України [Електронний ресурс] / І. Л. Побідаш // Обрії друкарства. – 2020. – № 1. – С. 151–161. 

Сірик, М. В. Міська програма підтримки книговидання Києва: ретроспективний аналіз та сучасний стан [Електронний ресурс] / М. В. Сірик // Технологія і техніка друкарства. – 2018. – Вип. 1. – С. 78–84. 

Скібан, О. І. Конвергентні медіа як платформа для промоції та просування книг на сучасному українському ринку [Електронний ресурс] / О. І. Скібан // Поліграфія і видавнича справа. – 2019. – № 1. – С. 111–124. 

Токар, М. І. Національна складова в ілюструванні української дитячої книги у другій половині ХХ – на початку ХХІ століття [Електронний ресурс] / М. І. Токар // Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті. – 2018. – Вип. 1. – С. 51–54. 

Шпак, В. І. Сучасні тренди українського книговидання [Електронний ресурс] / В. І. Шпак // Інтегровані комунікації. – 2017. – Вип. 4. – С. 39–44.

Поділитися:

Буття сучасної української книги


Шановні колеги, відділ наукової інформації та бібліографії вітає вас з Всесвітнім днем книги та авторського права і пропонує ознайомитись з останніми публікаціями в наукових періодичних виданнях та збірниках у яких висвітлено питання стану сучасної української книги та книгодрукування.

Андрейчук, С. К. Стосунки читача та книги в сучасному соціокультурному середовищі [Електронний ресурс] / С. К. Андрейчук, В. І. Когут, О. О. Морушко // Вісн. Львів. ун-ту. Серія соціологічна. – 2017. – Вип. 11. – С. 69–75. 

Горобець, О. О. Статистичний аналіз книговидання в Україні та світі [Електронний ресурс] / О. О. Горобець // Статистика України. – 2018. – № 2. – С. 22–29. 

Гринівський, Т. Забезпечення книгами людей із вадами зору: аналіз українського видавничого ринку 2010–2015 рр. [Електронний ресурс] / Т. Гринівський, І. Копистинська // Український інформаційний простір. – 2018. – № 2. – С. 153–159. 

Зелінська, А. Українська біографічна книга нон-фікшн у розрізі проблемного підходу [Електронний ресурс] / А. Зелінська // Вісн. Кн. палати. – 2018. – № 7. – С. 15–21. 

Зімакова, Л. В. Сучасна дитяча книга у комунікативно-мовленнєвому розвитку дитини [Електронний ресурс] / Л. В. Зімакова // Педагогіка та психологія. – 2016. – Вип. 54. – С. 84–96. 

Коржик, Н. А. Інтерактивна книга як сучасний видавничий продукт [Електронний ресурс] / Н. А. Коржик // Вісн. Харків. держ. акад. культури. Серія : Соціальні комунікації. – 2018. – Вип. 53. – С. 49–58. 

Мельников, О. В. Сучасний етап реалізації програми «Українська книга» [Електронний ресурс] / О. В. Мельников // Формування ринкових відносин в Україні. – 2018. – № 7/8. – С. 103–110. 

Мельников, О. В. Шляхи вдосконалення методичних і практичних засад реалізації програми «Українська книга» [Електронний ресурс] / О. В. Мельников // Вчені зап. Таврійськ. нац. ун-ту ім. В. І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. – 2018. – Т. 29(68), № 4. – С. 64–69. 

Плющ, Б. О. Переклад української книги і нові платформи розширення літературних горизонтів за межі англосфери: перспективи та можливості [Електронний ресурс] / Б. О. Плющ // Мовні і концептуальні картини світу. – 2018. – Вип. 2(62). – С. 207–212. 

Побідаш, І. Л. Сучасні інструменти маркетингової комунікації для успішного просування книг на видавничому ринку України [Електронний ресурс] / І. Л. Побідаш // Обрії друкарства. – 2020. – № 1. – С. 151–161. 

Сірик, М. В. Міська програма підтримки книговидання Києва: ретроспективний аналіз та сучасний стан [Електронний ресурс] / М. В. Сірик // Технологія і техніка друкарства. – 2018. – Вип. 1. – С. 78–84. 

Скібан, О. І. Конвергентні медіа як платформа для промоції та просування книг на сучасному українському ринку [Електронний ресурс] / О. І. Скібан // Поліграфія і видавнича справа. – 2019. – № 1. – С. 111–124. 

Токар, М. І. Національна складова в ілюструванні української дитячої книги у другій половині ХХ – на початку ХХІ століття [Електронний ресурс] / М. І. Токар // Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті. – 2018. – Вип. 1. – С. 51–54. 

Шпак, В. І. Сучасні тренди українського книговидання [Електронний ресурс] / В. І. Шпак // Інтегровані комунікації. – 2017. – Вип. 4. – С. 39–44.