Реалії війни: медичні наслідки

Війна в Україні стала без перебільшення найтяжчим випробуванням за всю історію незалежного існування нашої країни. Бойові дії, масштабів яких людська цивілізація не знала з часів Другої світової війни, вплинули на інфраструктуру охорони здоров’я України, знищивши лікарні й обладнання, завдавши шкоди критично важливим медичним об’єктам, пацієнтам і лікарям. Відповідно до звіту ВООЗ, до початку повномасштабної фази війни система охорони здоров’я України охоплювала 1630 лікарень і 10 140 медичних закладів первинної ланки охорони здоров’я. За останньою інформацією МОЗ України (від 6 листопада 2022 року), війська рф пошкодили більше 1100 українських медичних закладів, 144 з яких – знищені вщент.

Дефіцит медикаментів, матеріалів, відсутність доступу до медичної допомоги, зокрема невідкладної, відсутність транспорту, документів – це лише частина проблем, з якими українці зіткнулися з початком війни. Усі ці фактори спричиняють зростання захворюваності та смертності не тільки військових, а й цивільного населення.

Значна частка захворюваності та смертності цивільних громадян України під час війни зумовлена вимушеним переміщенням населення, труднощами в доступі до отримання медичної допомоги та лікарських препаратів, відсутністю належного постачання води та їжі, погіршенням матеріально-фінансового забезпечення більшості громадян. Ці самі причини в поєднанні зі збільшенням скупченості населення, погіршенням гігієнічних заходів і порушенням імунізаційних кампаній спричиняють поширення інфекційних та респіраторних хвороб. Є шість інфекційних хвороб, які зараз становлять найбільшу загрозу – це холера, COVID, кір, поліомієліт, дифтерія та гепатит А.

З огляду на те, що вже понад рік триває повномасштабна війна, до цього 2 роки була епідемія COVID-19, яка також обмежувала повноцінний доступ до медичної допомоги, потрібно готуватися до потенційного збільшення росту хвороб із запущеними стадіями розвитку – онкологічних третьої та четвертої стадії, зростання інфарктів, інсультів у молодому віці: війна призводить до того, що ми з вами старіємо на 10–15 років. Мова йде не про зовнішній вигляд, а про хвороби, які мали якусь вікову структуру. Вони будуть виникати на 10–15 років раніше, ніж це було до війни. Багато українських пацієнтів із раніше встановленими діагнозами вимушені переривати лікування, що погіршує клінічні результати та знижує прихильність до лікування в майбутньому.

У списку подано відомості про актуальні питання профілактики, діагностики та лікування хвороб, кількість яких значно зростає під час воєнних дій. Тут вміщено книги, нормативно-директивні документи, статті з наукових медичних журналів, опубліковані за період з 2014 до 2023 р.

Список розрахований на широке коло користувачів, медичних працівників, психологів, усіх, хто цікавиться збереженням здоров’я в цей складний для нас час. 

Нормативно-директивні документи 

 1. Деякі питання забезпечення функціонування електронної системи охорони здоров’я в умовах воєнного стану : постанова Кабінету Міністрів України № 351 від 23.03.2022 р. // Зб. нормат.-директ. док. з охорони здоров'я. – 2022. – № 4. – С. 51–52.
 2. Деякі питання надання медичної допомоги хворим з діабетом в умовах воєнного стану : наказ Міністерства охорони здоров'я України № 421 від 07.03.2022 р. // Зб. нормат.-директ. док. з охорони здоров'я. – 2022. – № 3. – С. 22.
 3. Деякі питання надання первинної медичної допомоги в умовах воєнного стану : наказ Міністерства охорони здоров'я України № 496 від 17.03.2022 р. // Зб. нормат.-директ. док. з охорони здоров'я. – 2022. – № 4. – С. 68.
 4. Деякі питання порядку проведення медико-соціальної експертизи на період дії воєнного стану на території України : постанова Кабінету Міністрів України № 225 від 08.03.2022 р. // Зб. нормат.-директ. док. з охорони здоров'я. – 2022. – № 4. – С. 50.
 5. Про затвердження Мінімальних вимог щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення під час екстреного облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених осіб у зв’язку із збройною агресією Російської Федерації : наказ Міністерства охорони здоров'я України № 554 від 31.03.2022 р. // Зб. нормат.-директ. док. з охорони здоров'я. – 2022. – № 6. – С. 105–107.
 6. Про затвердження Порядку проведення обстеження (моніторингу) у місцях тимчасового перебування внутрішньо переміщених осіб у зв’язку зі збройною агресією Російської Федерації : наказ Міністерства охорони здоров'я України № 584 від 06.04.2022 р. // Зб. нормат.-директ. док. з охорони здоров'я. – 2022. – № 6. – С. 85–87.
 7. Про надання паліативної допомоги та замісної підтримувальної терапії пацієнтам в умовах воєнного стану : наказ Міністерства охорони здоров'я України № 409 від 04.03.2022 р. // Зб. нормат.-директ. док. з охорони здоров'я. – 2022. – № 3. – С. 20.
 8. Про організацію надання комбустіологічної допомоги в умовах воєнного стану : наказ Міністерства охорони здоров'я України № 537 від 27.03.2022 р. // Зб. нормат.-директ. док. з охорони здоров'я. – 2022. – № 6. – С. 79–81. 

КНИГИ

 1. Військова токсикологія, радіологія та медичний захист : підручник / ред.: Ю. М. Скалецький, І. Р. Мисула. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2003. – Бібліогр.: с. 359–360. – 362 с. : іл.
 2. Вплив медико-географічних факторів і умов на стан здоров'я особового складу військ (сил) та організацію медичного забезпечення : монографія / І. А. Лурін [та ін.]. – Вінниця : ВНМУ, 2015. – 166 с.
 3. Домедична допомога в умовах бойових дій : метод. посіб. / В. Д. Юрченко [та ін.]. – Дніпропетровськ : Середняк Т. К., 2014. – 80 с. : іл.
 4. Екстремальна і військова фармація : навч. посіб. / В. В. Трохимчук [та ін.]. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2003. – Бібліогр.: с. 297–300. – 332 с. : іл.
 5. Осьодло, Г. В. Військово-прикладні аспекти сучасної гастроентерології : навч. посіб. для лікарів-інтернів і лікарів-слухачів закл. (факультетів) післядиплом. освіти / Г. В. Осьодло ; М-во оборони України, Військ.-мед. департамент МО України, Укр. військ.-мед. акад. – Київ ; Вінниця : Консоль, 2015. – 388 с. : табл.
 6. Панграцці, А. Біль не триватиме вічно. Взаємодопомога в жалобі за померлими та при інших втратах / Арнальдо Панграцці ; пер. з італ. Р. Скакун. – Львів : Вид-во Укр. Католиц. Ун-ту, 2018. – 184 с.
 7. Розов, В. И. Психология экстремальных ситуаций: адаптивность к стрессу и психологическое обеспечение : науч.-практ. пособ. / В. И. Розов. – 2-е изд., передел. и доп. – Киев : КНТ : Саммит-Книга, 2018. – 480 с. – Библиогр.: с. 463–478.
 8. Станчишин, В. Стіни в моїй голові. Жити з тривожністю і депресією / Володимир Станчишин. – Вид. 2-ге, випр. – Київ : Віхола, 2021. – 208 с.
 9. Тітов, І. І. Алгоритми надання невідкладної допомоги при критичних станах : навч. посіб. для студентів вузів / І. І. Тітов, О. В. Волошинський, О. І. Дацюк. – Вид. 5-те, допов. і випр. – Вінниця : Нова Кн., 2012. – 344 с. : іл., табл.  

СТАТТІ

Допомога дитячому населенню

 1. Бронхіальна астма у дітей: особливості лікування в умовах психоемоційного стресу // Здоров’я України. Неврологія. Психіатрія. Психотерапія : темат. номер. – 2022. – № 3–4. – С. 6–7.
 2. Грип: шляхи профілактики в умовах пандемії та воєнного часу // Дит. лікар. – 2022. – № 2–3. – С. 3–7.
 3. Дынник, В. А. Здоровье девочек, пострадавших вследствие вооруженного конфликта / В. А. Дынник // Здоров’я дитини. – 2017. – № 8. – С. 19–24.
 4. Дынник, В. А. Связь между гинекологическими расстройствами и сопутствующими патологическими состояниями у девочек-подростков, пострадавших вследствие военных действий и вооруженного конфликта / В. А. Дынник // Здоров’я дитини. – 2018. – Т. 13, № 8. – С. 68–72.
 5. Дынник, В. А. Физическое и половое развитие девочек из зоны вооруженного конфликта как индикатор репродуктивного потенциала  / В. А. Дынник // Сучасна педіатрія. Україна. – 2020. – № 2. – С. 50–55.
 6. Кашкалда, Д. А. Эмоциональный стресс и показатели стресс-регулирующих систем у детей и подростков из зоны проведения Операции объединенных сил  / Д. А. Кашкалда, И. С. Лебец // Укр. журн. дит. ендокринології. – 2018. – № 2. – С. 38–42.
 7. Кирилова, Л. Г. Комплексна корекція розладів засинання та сну у дітей в умовах воєнного стану / Л. Г. Кирилова, О. О. Мірошников, О. О . Берегела, М. В. Філозоп // Міжнар. неврол. журн. – 2022. – № 7. – С. 23–30.
 8. Козявкін, В. І. Порівняльна характеристика психоемоційного стану батьків дітей з аутизмом, які проживають у зоні АТО та в інших регіонах України / В. І. Козявкін, Т. Б. Волошин // Міжнар. неврол. журн. – 2015. – № 7. – С. 11–14.
 9. Марценковський, Д. І. Віковий поліморфізм посттравматичних стресових розладів та депресій у дітей внутрішньо переміщених осіб з окупованих територій / Д. І. Марценковський // Архів психіатрії. – 2018. – Т. 24, № 1. – С. 15–20.
 10. Особливості стану здоров’я та принципи профілактики психосоматичних и психологічних порушень в дітей шкільного віку із зони військового конфлікту  / І. С. Лебець [та ін.] // Здоров’я дитини. – 2018. – Т. 13, № 8. – С. 21–27.
 11. Психологічні особливості дітей, переміщених із зони збройного конфлікту на Південному Сході України / Є. І. Степанова [та ін.] // Довкілля та здоров'я. – 2019. – № 3. – С. 17–22.
 12. Состояние здоровья и показатели стресс-регулирующих систем у детей с кардиоревматологическими заболеваниями из зоны антитеррористической операции  / И. С. Лебец [та ін.] // Здоров’я дитини. – 2018. – № 2. – С. 57–62.
 13. Турчина, С. I. Ендокринопатії в дітей, які постраждали від збройного конфлікту на сході України / С. I. Турчина, Т. П. Костенко // Укр. журн. дит. ендокринології. – 2018. – № 3/4. – С. 13–19.
 14. Турчина, С. І. Особливості фізичного розвитку дітей шкільного віку, які постраждали від збройного конфлікту на сході України / С. І. Турчина, Т. П. Костенко // Укр. журн. дит. ендокринології. – 2018. – № 3/4. – С. 20–24.
 15. Чистик, Т.  Адаптаційна терапія в умовах війни – запорука збереження здоров’я дітей України / Тетяна Чистик // Здоров'я дитини. – 2022. – № 7. – С. 17–22. 

Допомога дорослому населенню

 1. Артеріальна гіпертензія воєнного часу // Ліки України. – 2023. – № 1. – С. 42–43.
 2. Барна, О. М. Предіабет між пандемією і війною: профілактика і лікування / О. М. Барна // Мистецтво лікування. – 2022. – № 8. – С. 14–18.
 3. Виноград, Н. О. Інфекції війни в сучасних умовах: погляд епідеміолога / Н. О. Виноград // Медицина невідклад. станів. – 2022. – Т. 18, № 6. – С. 70.
 4. «Воєнне серце» – як війна провокує зростання захворюваності на артеріальну гіпертензію в Україні // Аптека. – 2023. – № 3–4. – С.11
 5. Врублевський, О. Лікування бойової травми в цивільного населення / О. Врублевський // Шпит. хірургія. – 2018. – № 3. – С. 113–116.
 6. Жабченко, І. А. Особливості перебігу вагітності, пологів, стану плода й новонародженого у вагітних-переміщених осіб (Ретроспективний аналіз) / І. А. Жабченко, Н. Г. Корнієць, C. B. Тертична-Телюк // Здоров'я жінки. – 2018. – № 3. – С. 83–88.
 7. Жук, С. І. Нейроімунологія стресової вагітності / С. І. Жук, О. Д. Щуревська // Здоров'я жінки. – 2020. – № 5/6. – С. 58–62.
 8. Інфекційні захворювання під час локальних війн / В. І. Трихліб [та ін.] // Інфекційні хвороби. – 2015. – № 1. – С. 58–64.
 9. Коваль, С. М. Артеріальна гіпертензія воєнного часу / С. М. Коваль // Здоров’я України. Кардіологія. Ревматологія. Кардіохірургія: темат. номер. – 2022. – № 3–4. – С. 27.
 1. Коваль, С. М. Стрес-індукована артеріальна гіпертензія та артеріальна гіпертензія військового часу – грізні виклики сучасній Україні / С. М. Коваль, І. О. Снігурська // Артеріал. гіпертензія. – 2015. – № 5. – С. 13–18.
 2. Ковальов, О. О. Війна та рак / О. О. Ковальов // Здоров’я України. Онкологія. Гематологія. Хіміотерапія : темат. номер. – 2022. – № 1–2. – С. 4–5.
 3. Ковальов, О. О. Як наслідки війни можуть впливати на захворюваність на рак в Україні та країнах Євросоюзу / О. О. Ковальов, К. О. Ковальов // Здоров’я України. Онкологія. Гематологія. Хіміотерапія : темат. номер. – 2022. – № 5. – С. 22–23.
 4. Колесник, М. О. Спеціалізована медична допомога хворим нефрологічного профілю в умовах війни в Україні / М. О. Колесник, Н. М. Степанова, Н. І. Козлюк // Укр. журн. нефрології та діалізу. – 2022. – № 2. – С. 3–5.
 5. Коляденко, К. В. Особливості невідкладної дистанційної дерматологічної допомоги у воєнний час / К. В. Коляденко, О. Є. Федоренко // Укр. журн. дерматології, венерології, косметології. – 2022. – № 1–2. – С. 26–30.
 6. Котик, Ю. Клінічні особливості ерозивно-виразкових уражень шлунка в учасників бойових дій / Ю. Котик, І. Андрійченко // Гастроентерологія. – 2021. – Т. 55, № 2. – С. 92–93.
 7. Крушинська, З. Г. Вплив військового конфлікту на Сході України на перебіг, тактику та ефективність лікування цукрового діабету / З. Г. Крушинська, Т. Ю. Юзвенко, В. І. Паньків // Клін. ендокринологія та ендокрин. хірургія. – 2020. – № 3. – С. 47–56.
 8. Маланкевич, Ю. І. Особливості коморбідної патології внутрішніх органів у військовослужбовців – учасників антитерористичної операції / операції об’єднаних сил / Ю. І. Маланкевич, А. А. Воронко // Укр. журн. військ. медицини. – 2021. – Vol. 2, № 3 (дод.). – С. 64.
 9. Медична допомога в окупації: як працює система охорони здоров’я на тимчасово непідконтрольних територіях // Здоров’я України. Гастроентерологія. Гепатологія. Колопроктологія : темат. номер. – 2022. – № 1–2. – С. 18.
 10. Особливості інфекційної захворюваності серед військовослужбовців ЗС України під час проведення АТО/ООС / І. В. Огороднійчук [та ін.] // Актуал. інфектологія. – 2020. – Т. 8, № 3–4. – С. 81–82.
 11. Особливості медико-санітарних наслідків сучасних воєнних конфліктів / В. М. Якимець [та ін.] // Військова медицина України. – 2019. – Т. 19, № 1. – С. 52–62.
 12. Попенко, Н. В. Аналіз факторів ризику розвитку туберкульозу легень в учасників АТО, особливості клінічного перебігу, діагностики та лікування / Н. В. Попенко // Актуал. інфектологія. – 2018. – Т. 6, № 5. – С. 103–104.
 13. Проблема утилізації медичних відходів у польових умовах / О. В. Горішна [та ін.] // Інфекційні хвороби. – 2018. – № 1. – С. 40–45.
 14. Ретроспективний аналіз епідситуації з висипного тифу в зоні бойових дій / І. Д. Геник [та ін.] // Актуал. інфектологія. – 2018. – Т. 6, № 5. – С. 75–76.
 15. Селюк, М. М. Особливості ведення пацієнтів із вертеброгенним болем в умовах воєнного часу: на стику рекомендацій / М. М. Селюк // Здоров’я України. – 2023. – № 3. – С. 2.
 16. Сидорова, Н. М. Вторинна патологія серцево-судинної системи у військовослужбовців з бойовою травмою – сучасний погляд на проблему / Н. М. Сидорова // Військ. медицина України. – 2018. – Т. 18, № 1. – С. 43–53.
 17. Стасенко, Т. Ортопедо-травматологічна допомога: виклики воєнного часу / Т. Стасенко // Укр. мед. часоп. – 2017. – № 1. – С. 14–15.
 18. Стрес та хірургічні захворювання щитоподібної залози в умовах збройного конфлікту (огляд літератури та власні спостереження) / О. Ю. Усенко, І. П. Хоменко, А. Є. Коваленко, Р. В. Салютін // Клініч. хірургія. – 2022. – № 3–4. – С. 73–80.
 19. Трихліб, В. І. Хронічні вірусні гепатити В та С під час АТО (стендова доповідь) / В. І. Трихліб, Д. О. Васильков // Актуал. інфектологія. – 2019. – Т. 7, № 2. – С. 73–74.
 20. Шидловська, Т. А. Оцінка вестибулярної функції у військовослужбовців з бойовою акутравмою, отриманою в зоні проведення антитерористичної операції, з урахуванням ступеню порушень слухової функції / Т. А. Шидловська, Л. Г. Петрук, І. А. Бєлякова // Журн. вушних, носових і горлових хвороб. – 2018. – № 2. – С. 4–17.
 21. Шидловська, Т. А. Показники довголатентних слухових викликаних потенціалів у осіб, які отримали акутравму в зоні проведення антитерористичної операції, з різним ступенем порушень слухової функції / Т. А. Шидловська, Л. Г. Петрук // Журн. вушних, носових і горлових хвороб. – 2018. – № 1. – С. 28–36.
 22. Як стрес пов’язаний з розвитком серцево-судинних захворювань? // Аптека. – 2023. – № 3–4. – С. 10. 

Психологічна допомога

 1. Бабкіна, О. П. Алгоритм дії лікаря при фіксації сексуального насильства під час збройних конфліктів та воєнного стану в Україні / О. П. Бабкіна, С. І. Данильченко, М. І. Косован, М. В. Бенаісса, А. А. Нікоян // Укр. журн. медицини, біології та спорту. – 2022. – Т. 7, № 5. – С. 195–203.
 2. Виклики війни: допомога у кризових ситуаціях // НейроNews. – 2022. – № 7/8. – С. 5–6.
 3. Життя в умовах війни: способи ефективної фітокорекції стресу, безсоння та артеріальної гіпертензії // Здоров’я України. – 2022. – № 15. – С. 2–3.
 4. Зеленська, К. О. Персоніфікована програма корекції постстресових розладів у різних категорій осіб, які пережили бойові дії (комбатантів та волонтерів) / К. О. Зеленська // Укр. вісн. психоневрології. – 2021. – Т. 29, Вип. 4. – С. 27–29.
 5. Криворотько, Я. В. Динаміка формування психоемоційних порушень у жінок із зони операції об'єднаних сил / Я. В. Криворотько // Мед. психологія. – 2019. – Т. 14, № 3. – С. 27–30.
 6. Лукьянчук, Е. Стрес як нагальна медико-соціальна проблема в умовах військової агресії / Е. Лукьянчук // Укр. мед. часоп. – 2015. – № 1. – С. 7–9.
 7. Маркова, М. В. Інформаційно-психологічна війна як нова загроза здоров'ю населення України: реальність небезпеки та напрями протидії / М. В. Маркова // Здоров’я України. Неврологія. Психіатрія. Психотерапія : темат. номер. – 2016. – № 1. – С. 51–53.
 8. Матяш, М. М. Український синдром: особливості посттравматичного стресового розладу в учасників антитерористичної операції  /М. М. Матяш, Л. І. Худенко // Укр. мед. часоп. – 2014. – № 6. – С. 124–127.
 9. Можина, Т. Л. Особливості фармакологічної корекції соматичних проявів депресії та когнітивного зниження у хворих із тривожно-депресивними розладами у воєнний час / Т. Л. Можина // Укр. мед. часоп. – 2022. – №5. – С. 35–40.
 10. Мороз, Г. З. Діагностика та лікування коморбідних депресивних і тривожних розладів в умовах воєнного часу на амбулаторному етапі / Г. 3. Мороз // Укр. журн. військ. медицини. – 2022. – Vol. 3, № 3 (дод.). – С. 69–71.
 11. Панько, Т. В. Особенности факторов психической травматизации и структуры клинических проявлений у внутренне-перемещенных лиц / Т. В. Панько, Е. Е. Семикина, И. А. Явдак // Укр. вісн. психоневрології. – 2018. – Т. 26, Вип. 3. – С. 50–55.
 12. Психологія страху на війні / О. Г. Сиропятов [та ін.] // Військ. медицина України. – 2019. – Т. 19, № 2. – С. 55–60.
 13. Психосоматичні стани під час війни // Укр. мед. часоп. – 2022. – № 5. – С. 7–9.
 14. Радченко, О. М. Посттравматичний стресовий розлад в умовах воєнного стану: місце та можливості фітотерапії / О. М. Радченко // Здоров’я України. – 2022. – № 10. – С. 42–43.
 15. Самойлова, О. В. Клінічні особливості розладів адаптації в умовах військового конфлікту на Сході України / О. В. Самойлова // Укр. вісн. психоневрології. – 2018. – Т. 26, Вип. 2. – С. 95–98.
 16. Ткач, С. М. Поширеність депресивних розладів серед хворих на цукровий діабет, які мешкають у зоні АТО та в інших областях України / С. М. Ткач // Ендокринологія. – 2020. – Т. 25, № 1. – С. 53–57.
 17. Хаустова, О. О. Тривожно-депресивні розлади в умовах дистресу війни в Україні / О. О. Хаустова // Здоров’я України. Неврологія. Психіатрія. Психотерапія : темат. номер. – 2022. – № 4. – С. 22.
 18. Чабан, О. С. Медико-психологічні наслідки дистресу війни в Україні: що ми очікуємо та що потрібно враховувати при наданні медичної допомоги? / О. С. Чабан, О.О. Хаустова // Укр. мед. часоп. – 2022. – № 4. – С. 8–18.
 19. Чабан, О. С. Психічне здоров’я в умовах війни: як його зберігати й не потрапити в «день бабака»? / О. С. Чабан // Здоров’я України. – 2022. – № 5/6. – С. 10–11.
 20. Як вберегти психічне здоров’я в умовах інформаційної війни? // Укр. мед. часоп. – 2014. – № 2. – С. 45–46. 

Фармацевтична допомога

 1. Білоус, М. В. Актуальні питання фармацевтичної допомоги цивільному населенню в умовах надзвичайних ситуацій мирного та воєнного часу / М. В. Білоус // Військ. медицина України. – 2015. – Т. 15, № 2. – С. 57–60.
 2. Війна та проблема антибіотикорезистентності: комплексні заходи боротьби / М. М. Кочуєва [та ін.] // Здоров’я України. Гастроентерологія. Гепатологія. Колопроктологія : темат. номер. – 2022. – № 3–4. – С. 22–25.
 3. Власенко, І. О. Вивчення потреб та фармацевтичного забезпечення хворих на цукровий діабет під час воєнного стану / І. О. Власенко, О. О. Комаріда, Л. Л. Давтян // Фармацевт. журн. – 2022. – Т. 77, № 3. – С. 22–32.
 4. Власенко, І. О. Елементи належної аптечної практики за реалізації фармацевтичної допомоги хворим на цукровий діабет під час воєнного стану / І. О. Власенко, О. О. Комаріда, Л. Л. Давтян // Фармацевт. журн. – 2022. – Т. 77, № 4. – С. 20–30.
 5. Микитюк, М. Р. Менеджмент пацієнтів із цукровим діабетом 1-го і 2-го типів в умовах збройного конфлікту / М. Р. Микитюк, Ю. І. Караченцев // Новини медицини та фармації. – 2022. – № 11. – С. 3–4
 6. Організаційні та фармакоекономічні аспекти медикаментозного супроводу військовослужбовців з ерозивною формою ГЕРХ у період воєнного стану / Г. В. Осьодло [та ін.] // Укр. журн. військ. медицини. – 2022. – Vol. 3, № 2. – С. 113–119.
 7. Шмалько, О. О. Особливості забезпечення населення лікарськими засобами під час надзвичайних ситуацій та воєнного стану: аналіз та перспективи / О. О. Шмалько // Вісн. соц. гігієни та орг. охорони здоров'я України. – 2022. – № 1. – С. 35–39. 

Випуск підготувала О. Гаєвик

Редагування С. Лаврінчук

Відповідальна за випуск Ю. Виноградська

 

Поділитися:

Реалії війни


Війна в Україні стала без перебільшення найтяжчим випробуванням за всю історію незалежного існування нашої країни. Бойові дії, масштабів яких людська цивілізація не знала з часів Другої світової війни, вплинули на інфраструктуру охорони здоров’я України, знищивши лікарні й обладнання, завдавши шкоди критично важливим медичним об’єктам, пацієнтам і лікарям. Відповідно до звіту ВООЗ, до початку повномасштабної фази війни система охорони здоров’я України охоплювала 1630 лікарень і 10 140 медичних закладів первинної ланки охорони здоров’я. За останньою інформацією МОЗ України (від 6 листопада 2022 року), війська рф пошкодили більше 1100 українських медичних закладів, 144 з яких – знищені вщент.

Дефіцит медикаментів, матеріалів, відсутність доступу до медичної допомоги, зокрема невідкладної, відсутність транспорту, документів – це лише частина проблем, з якими українці зіткнулися з початком війни. Усі ці фактори спричиняють зростання захворюваності та смертності не тільки військових, а й цивільного населення.

Значна частка захворюваності та смертності цивільних громадян України під час війни зумовлена вимушеним переміщенням населення, труднощами в доступі до отримання медичної допомоги та лікарських препаратів, відсутністю належного постачання води та їжі, погіршенням матеріально-фінансового забезпечення більшості громадян. Ці самі причини в поєднанні зі збільшенням скупченості населення, погіршенням гігієнічних заходів і порушенням імунізаційних кампаній спричиняють поширення інфекційних та респіраторних хвороб. Є шість інфекційних хвороб, які зараз становлять найбільшу загрозу – це холера, COVID, кір, поліомієліт, дифтерія та гепатит А.

З огляду на те, що вже понад рік триває повномасштабна війна, до цього 2 роки була епідемія COVID-19, яка також обмежувала повноцінний доступ до медичної допомоги, потрібно готуватися до потенційного збільшення росту хвороб із запущеними стадіями розвитку – онкологічних третьої та четвертої стадії, зростання інфарктів, інсультів у молодому віці: війна призводить до того, що ми з вами старіємо на 10–15 років. Мова йде не про зовнішній вигляд, а про хвороби, які мали якусь вікову структуру. Вони будуть виникати на 10–15 років раніше, ніж це було до війни. Багато українських пацієнтів із раніше встановленими діагнозами вимушені переривати лікування, що погіршує клінічні результати та знижує прихильність до лікування в майбутньому.

У списку подано відомості про актуальні питання профілактики, діагностики та лікування хвороб, кількість яких значно зростає під час воєнних дій. Тут вміщено книги, нормативно-директивні документи, статті з наукових медичних журналів, опубліковані за період з 2014 до 2023 р.

Список розрахований на широке коло користувачів, медичних працівників, психологів, усіх, хто цікавиться збереженням здоров’я в цей складний для нас час. 

Нормативно-директивні документи 

 1. Деякі питання забезпечення функціонування електронної системи охорони здоров’я в умовах воєнного стану : постанова Кабінету Міністрів України № 351 від 23.03.2022 р. // Зб. нормат.-директ. док. з охорони здоров'я. – 2022. – № 4. – С. 51–52.
 2. Деякі питання надання медичної допомоги хворим з діабетом в умовах воєнного стану : наказ Міністерства охорони здоров'я України № 421 від 07.03.2022 р. // Зб. нормат.-директ. док. з охорони здоров'я. – 2022. – № 3. – С. 22.
 3. Деякі питання надання первинної медичної допомоги в умовах воєнного стану : наказ Міністерства охорони здоров'я України № 496 від 17.03.2022 р. // Зб. нормат.-директ. док. з охорони здоров'я. – 2022. – № 4. – С. 68.
 4. Деякі питання порядку проведення медико-соціальної експертизи на період дії воєнного стану на території України : постанова Кабінету Міністрів України № 225 від 08.03.2022 р. // Зб. нормат.-директ. док. з охорони здоров'я. – 2022. – № 4. – С. 50.
 5. Про затвердження Мінімальних вимог щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення під час екстреного облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених осіб у зв’язку із збройною агресією Російської Федерації : наказ Міністерства охорони здоров'я України № 554 від 31.03.2022 р. // Зб. нормат.-директ. док. з охорони здоров'я. – 2022. – № 6. – С. 105–107.
 6. Про затвердження Порядку проведення обстеження (моніторингу) у місцях тимчасового перебування внутрішньо переміщених осіб у зв’язку зі збройною агресією Російської Федерації : наказ Міністерства охорони здоров'я України № 584 від 06.04.2022 р. // Зб. нормат.-директ. док. з охорони здоров'я. – 2022. – № 6. – С. 85–87.
 7. Про надання паліативної допомоги та замісної підтримувальної терапії пацієнтам в умовах воєнного стану : наказ Міністерства охорони здоров'я України № 409 від 04.03.2022 р. // Зб. нормат.-директ. док. з охорони здоров'я. – 2022. – № 3. – С. 20.
 8. Про організацію надання комбустіологічної допомоги в умовах воєнного стану : наказ Міністерства охорони здоров'я України № 537 від 27.03.2022 р. // Зб. нормат.-директ. док. з охорони здоров'я. – 2022. – № 6. – С. 79–81. 

КНИГИ

 1. Військова токсикологія, радіологія та медичний захист : підручник / ред.: Ю. М. Скалецький, І. Р. Мисула. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2003. – Бібліогр.: с. 359–360. – 362 с. : іл.
 2. Вплив медико-географічних факторів і умов на стан здоров'я особового складу військ (сил) та організацію медичного забезпечення : монографія / І. А. Лурін [та ін.]. – Вінниця : ВНМУ, 2015. – 166 с.
 3. Домедична допомога в умовах бойових дій : метод. посіб. / В. Д. Юрченко [та ін.]. – Дніпропетровськ : Середняк Т. К., 2014. – 80 с. : іл.
 4. Екстремальна і військова фармація : навч. посіб. / В. В. Трохимчук [та ін.]. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2003. – Бібліогр.: с. 297–300. – 332 с. : іл.
 5. Осьодло, Г. В. Військово-прикладні аспекти сучасної гастроентерології : навч. посіб. для лікарів-інтернів і лікарів-слухачів закл. (факультетів) післядиплом. освіти / Г. В. Осьодло ; М-во оборони України, Військ.-мед. департамент МО України, Укр. військ.-мед. акад. – Київ ; Вінниця : Консоль, 2015. – 388 с. : табл.
 6. Панграцці, А. Біль не триватиме вічно. Взаємодопомога в жалобі за померлими та при інших втратах / Арнальдо Панграцці ; пер. з італ. Р. Скакун. – Львів : Вид-во Укр. Католиц. Ун-ту, 2018. – 184 с.
 7. Розов, В. И. Психология экстремальных ситуаций: адаптивность к стрессу и психологическое обеспечение : науч.-практ. пособ. / В. И. Розов. – 2-е изд., передел. и доп. – Киев : КНТ : Саммит-Книга, 2018. – 480 с. – Библиогр.: с. 463–478.
 8. Станчишин, В. Стіни в моїй голові. Жити з тривожністю і депресією / Володимир Станчишин. – Вид. 2-ге, випр. – Київ : Віхола, 2021. – 208 с.
 9. Тітов, І. І. Алгоритми надання невідкладної допомоги при критичних станах : навч. посіб. для студентів вузів / І. І. Тітов, О. В. Волошинський, О. І. Дацюк. – Вид. 5-те, допов. і випр. – Вінниця : Нова Кн., 2012. – 344 с. : іл., табл.  

СТАТТІ

Допомога дитячому населенню

 1. Бронхіальна астма у дітей: особливості лікування в умовах психоемоційного стресу // Здоров’я України. Неврологія. Психіатрія. Психотерапія : темат. номер. – 2022. – № 3–4. – С. 6–7.
 2. Грип: шляхи профілактики в умовах пандемії та воєнного часу // Дит. лікар. – 2022. – № 2–3. – С. 3–7.
 3. Дынник, В. А. Здоровье девочек, пострадавших вследствие вооруженного конфликта / В. А. Дынник // Здоров’я дитини. – 2017. – № 8. – С. 19–24.
 4. Дынник, В. А. Связь между гинекологическими расстройствами и сопутствующими патологическими состояниями у девочек-подростков, пострадавших вследствие военных действий и вооруженного конфликта / В. А. Дынник // Здоров’я дитини. – 2018. – Т. 13, № 8. – С. 68–72.
 5. Дынник, В. А. Физическое и половое развитие девочек из зоны вооруженного конфликта как индикатор репродуктивного потенциала  / В. А. Дынник // Сучасна педіатрія. Україна. – 2020. – № 2. – С. 50–55.
 6. Кашкалда, Д. А. Эмоциональный стресс и показатели стресс-регулирующих систем у детей и подростков из зоны проведения Операции объединенных сил  / Д. А. Кашкалда, И. С. Лебец // Укр. журн. дит. ендокринології. – 2018. – № 2. – С. 38–42.
 7. Кирилова, Л. Г. Комплексна корекція розладів засинання та сну у дітей в умовах воєнного стану / Л. Г. Кирилова, О. О. Мірошников, О. О . Берегела, М. В. Філозоп // Міжнар. неврол. журн. – 2022. – № 7. – С. 23–30.
 8. Козявкін, В. І. Порівняльна характеристика психоемоційного стану батьків дітей з аутизмом, які проживають у зоні АТО та в інших регіонах України / В. І. Козявкін, Т. Б. Волошин // Міжнар. неврол. журн. – 2015. – № 7. – С. 11–14.
 9. Марценковський, Д. І. Віковий поліморфізм посттравматичних стресових розладів та депресій у дітей внутрішньо переміщених осіб з окупованих територій / Д. І. Марценковський // Архів психіатрії. – 2018. – Т. 24, № 1. – С. 15–20.
 10. Особливості стану здоров’я та принципи профілактики психосоматичних и психологічних порушень в дітей шкільного віку із зони військового конфлікту  / І. С. Лебець [та ін.] // Здоров’я дитини. – 2018. – Т. 13, № 8. – С. 21–27.
 11. Психологічні особливості дітей, переміщених із зони збройного конфлікту на Південному Сході України / Є. І. Степанова [та ін.] // Довкілля та здоров'я. – 2019. – № 3. – С. 17–22.
 12. Состояние здоровья и показатели стресс-регулирующих систем у детей с кардиоревматологическими заболеваниями из зоны антитеррористической операции  / И. С. Лебец [та ін.] // Здоров’я дитини. – 2018. – № 2. – С. 57–62.
 13. Турчина, С. I. Ендокринопатії в дітей, які постраждали від збройного конфлікту на сході України / С. I. Турчина, Т. П. Костенко // Укр. журн. дит. ендокринології. – 2018. – № 3/4. – С. 13–19.
 14. Турчина, С. І. Особливості фізичного розвитку дітей шкільного віку, які постраждали від збройного конфлікту на сході України / С. І. Турчина, Т. П. Костенко // Укр. журн. дит. ендокринології. – 2018. – № 3/4. – С. 20–24.
 15. Чистик, Т.  Адаптаційна терапія в умовах війни – запорука збереження здоров’я дітей України / Тетяна Чистик // Здоров'я дитини. – 2022. – № 7. – С. 17–22. 

Допомога дорослому населенню

 1. Артеріальна гіпертензія воєнного часу // Ліки України. – 2023. – № 1. – С. 42–43.
 2. Барна, О. М. Предіабет між пандемією і війною: профілактика і лікування / О. М. Барна // Мистецтво лікування. – 2022. – № 8. – С. 14–18.
 3. Виноград, Н. О. Інфекції війни в сучасних умовах: погляд епідеміолога / Н. О. Виноград // Медицина невідклад. станів. – 2022. – Т. 18, № 6. – С. 70.
 4. «Воєнне серце» – як війна провокує зростання захворюваності на артеріальну гіпертензію в Україні // Аптека. – 2023. – № 3–4. – С.11
 5. Врублевський, О. Лікування бойової травми в цивільного населення / О. Врублевський // Шпит. хірургія. – 2018. – № 3. – С. 113–116.
 6. Жабченко, І. А. Особливості перебігу вагітності, пологів, стану плода й новонародженого у вагітних-переміщених осіб (Ретроспективний аналіз) / І. А. Жабченко, Н. Г. Корнієць, C. B. Тертична-Телюк // Здоров'я жінки. – 2018. – № 3. – С. 83–88.
 7. Жук, С. І. Нейроімунологія стресової вагітності / С. І. Жук, О. Д. Щуревська // Здоров'я жінки. – 2020. – № 5/6. – С. 58–62.
 8. Інфекційні захворювання під час локальних війн / В. І. Трихліб [та ін.] // Інфекційні хвороби. – 2015. – № 1. – С. 58–64.
 9. Коваль, С. М. Артеріальна гіпертензія воєнного часу / С. М. Коваль // Здоров’я України. Кардіологія. Ревматологія. Кардіохірургія: темат. номер. – 2022. – № 3–4. – С. 27.
 1. Коваль, С. М. Стрес-індукована артеріальна гіпертензія та артеріальна гіпертензія військового часу – грізні виклики сучасній Україні / С. М. Коваль, І. О. Снігурська // Артеріал. гіпертензія. – 2015. – № 5. – С. 13–18.
 2. Ковальов, О. О. Війна та рак / О. О. Ковальов // Здоров’я України. Онкологія. Гематологія. Хіміотерапія : темат. номер. – 2022. – № 1–2. – С. 4–5.
 3. Ковальов, О. О. Як наслідки війни можуть впливати на захворюваність на рак в Україні та країнах Євросоюзу / О. О. Ковальов, К. О. Ковальов // Здоров’я України. Онкологія. Гематологія. Хіміотерапія : темат. номер. – 2022. – № 5. – С. 22–23.
 4. Колесник, М. О. Спеціалізована медична допомога хворим нефрологічного профілю в умовах війни в Україні / М. О. Колесник, Н. М. Степанова, Н. І. Козлюк // Укр. журн. нефрології та діалізу. – 2022. – № 2. – С. 3–5.
 5. Коляденко, К. В. Особливості невідкладної дистанційної дерматологічної допомоги у воєнний час / К. В. Коляденко, О. Є. Федоренко // Укр. журн. дерматології, венерології, косметології. – 2022. – № 1–2. – С. 26–30.
 6. Котик, Ю. Клінічні особливості ерозивно-виразкових уражень шлунка в учасників бойових дій / Ю. Котик, І. Андрійченко // Гастроентерологія. – 2021. – Т. 55, № 2. – С. 92–93.
 7. Крушинська, З. Г. Вплив військового конфлікту на Сході України на перебіг, тактику та ефективність лікування цукрового діабету / З. Г. Крушинська, Т. Ю. Юзвенко, В. І. Паньків // Клін. ендокринологія та ендокрин. хірургія. – 2020. – № 3. – С. 47–56.
 8. Маланкевич, Ю. І. Особливості коморбідної патології внутрішніх органів у військовослужбовців – учасників антитерористичної операції / операції об’єднаних сил / Ю. І. Маланкевич, А. А. Воронко // Укр. журн. військ. медицини. – 2021. – Vol. 2, № 3 (дод.). – С. 64.
 9. Медична допомога в окупації: як працює система охорони здоров’я на тимчасово непідконтрольних територіях // Здоров’я України. Гастроентерологія. Гепатологія. Колопроктологія : темат. номер. – 2022. – № 1–2. – С. 18.
 10. Особливості інфекційної захворюваності серед військовослужбовців ЗС України під час проведення АТО/ООС / І. В. Огороднійчук [та ін.] // Актуал. інфектологія. – 2020. – Т. 8, № 3–4. – С. 81–82.
 11. Особливості медико-санітарних наслідків сучасних воєнних конфліктів / В. М. Якимець [та ін.] // Військова медицина України. – 2019. – Т. 19, № 1. – С. 52–62.
 12. Попенко, Н. В. Аналіз факторів ризику розвитку туберкульозу легень в учасників АТО, особливості клінічного перебігу, діагностики та лікування / Н. В. Попенко // Актуал. інфектологія. – 2018. – Т. 6, № 5. – С. 103–104.
 13. Проблема утилізації медичних відходів у польових умовах / О. В. Горішна [та ін.] // Інфекційні хвороби. – 2018. – № 1. – С. 40–45.
 14. Ретроспективний аналіз епідситуації з висипного тифу в зоні бойових дій / І. Д. Геник [та ін.] // Актуал. інфектологія. – 2018. – Т. 6, № 5. – С. 75–76.
 15. Селюк, М. М. Особливості ведення пацієнтів із вертеброгенним болем в умовах воєнного часу: на стику рекомендацій / М. М. Селюк // Здоров’я України. – 2023. – № 3. – С. 2.
 16. Сидорова, Н. М. Вторинна патологія серцево-судинної системи у військовослужбовців з бойовою травмою – сучасний погляд на проблему / Н. М. Сидорова // Військ. медицина України. – 2018. – Т. 18, № 1. – С. 43–53.
 17. Стасенко, Т. Ортопедо-травматологічна допомога: виклики воєнного часу / Т. Стасенко // Укр. мед. часоп. – 2017. – № 1. – С. 14–15.
 18. Стрес та хірургічні захворювання щитоподібної залози в умовах збройного конфлікту (огляд літератури та власні спостереження) / О. Ю. Усенко, І. П. Хоменко, А. Є. Коваленко, Р. В. Салютін // Клініч. хірургія. – 2022. – № 3–4. – С. 73–80.
 19. Трихліб, В. І. Хронічні вірусні гепатити В та С під час АТО (стендова доповідь) / В. І. Трихліб, Д. О. Васильков // Актуал. інфектологія. – 2019. – Т. 7, № 2. – С. 73–74.
 20. Шидловська, Т. А. Оцінка вестибулярної функції у військовослужбовців з бойовою акутравмою, отриманою в зоні проведення антитерористичної операції, з урахуванням ступеню порушень слухової функції / Т. А. Шидловська, Л. Г. Петрук, І. А. Бєлякова // Журн. вушних, носових і горлових хвороб. – 2018. – № 2. – С. 4–17.
 21. Шидловська, Т. А. Показники довголатентних слухових викликаних потенціалів у осіб, які отримали акутравму в зоні проведення антитерористичної операції, з різним ступенем порушень слухової функції / Т. А. Шидловська, Л. Г. Петрук // Журн. вушних, носових і горлових хвороб. – 2018. – № 1. – С. 28–36.
 22. Як стрес пов’язаний з розвитком серцево-судинних захворювань? // Аптека. – 2023. – № 3–4. – С. 10. 

Психологічна допомога

 1. Бабкіна, О. П. Алгоритм дії лікаря при фіксації сексуального насильства під час збройних конфліктів та воєнного стану в Україні / О. П. Бабкіна, С. І. Данильченко, М. І. Косован, М. В. Бенаісса, А. А. Нікоян // Укр. журн. медицини, біології та спорту. – 2022. – Т. 7, № 5. – С. 195–203.
 2. Виклики війни: допомога у кризових ситуаціях // НейроNews. – 2022. – № 7/8. – С. 5–6.
 3. Життя в умовах війни: способи ефективної фітокорекції стресу, безсоння та артеріальної гіпертензії // Здоров’я України. – 2022. – № 15. – С. 2–3.
 4. Зеленська, К. О. Персоніфікована програма корекції постстресових розладів у різних категорій осіб, які пережили бойові дії (комбатантів та волонтерів) / К. О. Зеленська // Укр. вісн. психоневрології. – 2021. – Т. 29, Вип. 4. – С. 27–29.
 5. Криворотько, Я. В. Динаміка формування психоемоційних порушень у жінок із зони операції об'єднаних сил / Я. В. Криворотько // Мед. психологія. – 2019. – Т. 14, № 3. – С. 27–30.
 6. Лукьянчук, Е. Стрес як нагальна медико-соціальна проблема в умовах військової агресії / Е. Лукьянчук // Укр. мед. часоп. – 2015. – № 1. – С. 7–9.
 7. Маркова, М. В. Інформаційно-психологічна війна як нова загроза здоров'ю населення України: реальність небезпеки та напрями протидії / М. В. Маркова // Здоров’я України. Неврологія. Психіатрія. Психотерапія : темат. номер. – 2016. – № 1. – С. 51–53.
 8. Матяш, М. М. Український синдром: особливості посттравматичного стресового розладу в учасників антитерористичної операції  /М. М. Матяш, Л. І. Худенко // Укр. мед. часоп. – 2014. – № 6. – С. 124–127.
 9. Можина, Т. Л. Особливості фармакологічної корекції соматичних проявів депресії та когнітивного зниження у хворих із тривожно-депресивними розладами у воєнний час / Т. Л. Можина // Укр. мед. часоп. – 2022. – №5. – С. 35–40.
 10. Мороз, Г. З. Діагностика та лікування коморбідних депресивних і тривожних розладів в умовах воєнного часу на амбулаторному етапі / Г. 3. Мороз // Укр. журн. військ. медицини. – 2022. – Vol. 3, № 3 (дод.). – С. 69–71.
 11. Панько, Т. В. Особенности факторов психической травматизации и структуры клинических проявлений у внутренне-перемещенных лиц / Т. В. Панько, Е. Е. Семикина, И. А. Явдак // Укр. вісн. психоневрології. – 2018. – Т. 26, Вип. 3. – С. 50–55.
 12. Психологія страху на війні / О. Г. Сиропятов [та ін.] // Військ. медицина України. – 2019. – Т. 19, № 2. – С. 55–60.
 13. Психосоматичні стани під час війни // Укр. мед. часоп. – 2022. – № 5. – С. 7–9.
 14. Радченко, О. М. Посттравматичний стресовий розлад в умовах воєнного стану: місце та можливості фітотерапії / О. М. Радченко // Здоров’я України. – 2022. – № 10. – С. 42–43.
 15. Самойлова, О. В. Клінічні особливості розладів адаптації в умовах військового конфлікту на Сході України / О. В. Самойлова // Укр. вісн. психоневрології. – 2018. – Т. 26, Вип. 2. – С. 95–98.
 16. Ткач, С. М. Поширеність депресивних розладів серед хворих на цукровий діабет, які мешкають у зоні АТО та в інших областях України / С. М. Ткач // Ендокринологія. – 2020. – Т. 25, № 1. – С. 53–57.
 17. Хаустова, О. О. Тривожно-депресивні розлади в умовах дистресу війни в Україні / О. О. Хаустова // Здоров’я України. Неврологія. Психіатрія. Психотерапія : темат. номер. – 2022. – № 4. – С. 22.
 18. Чабан, О. С. Медико-психологічні наслідки дистресу війни в Україні: що ми очікуємо та що потрібно враховувати при наданні медичної допомоги? / О. С. Чабан, О.О. Хаустова // Укр. мед. часоп. – 2022. – № 4. – С. 8–18.
 19. Чабан, О. С. Психічне здоров’я в умовах війни: як його зберігати й не потрапити в «день бабака»? / О. С. Чабан // Здоров’я України. – 2022. – № 5/6. – С. 10–11.
 20. Як вберегти психічне здоров’я в умовах інформаційної війни? // Укр. мед. часоп. – 2014. – № 2. – С. 45–46. 

Фармацевтична допомога

 1. Білоус, М. В. Актуальні питання фармацевтичної допомоги цивільному населенню в умовах надзвичайних ситуацій мирного та воєнного часу / М. В. Білоус // Військ. медицина України. – 2015. – Т. 15, № 2. – С. 57–60.
 2. Війна та проблема антибіотикорезистентності: комплексні заходи боротьби / М. М. Кочуєва [та ін.] // Здоров’я України. Гастроентерологія. Гепатологія. Колопроктологія : темат. номер. – 2022. – № 3–4. – С. 22–25.
 3. Власенко, І. О. Вивчення потреб та фармацевтичного забезпечення хворих на цукровий діабет під час воєнного стану / І. О. Власенко, О. О. Комаріда, Л. Л. Давтян // Фармацевт. журн. – 2022. – Т. 77, № 3. – С. 22–32.
 4. Власенко, І. О. Елементи належної аптечної практики за реалізації фармацевтичної допомоги хворим на цукровий діабет під час воєнного стану / І. О. Власенко, О. О. Комаріда, Л. Л. Давтян // Фармацевт. журн. – 2022. – Т. 77, № 4. – С. 20–30.
 5. Микитюк, М. Р. Менеджмент пацієнтів із цукровим діабетом 1-го і 2-го типів в умовах збройного конфлікту / М. Р. Микитюк, Ю. І. Караченцев // Новини медицини та фармації. – 2022. – № 11. – С. 3–4
 6. Організаційні та фармакоекономічні аспекти медикаментозного супроводу військовослужбовців з ерозивною формою ГЕРХ у період воєнного стану / Г. В. Осьодло [та ін.] // Укр. журн. військ. медицини. – 2022. – Vol. 3, № 2. – С. 113–119.
 7. Шмалько, О. О. Особливості забезпечення населення лікарськими засобами під час надзвичайних ситуацій та воєнного стану: аналіз та перспективи / О. О. Шмалько // Вісн. соц. гігієни та орг. охорони здоров'я України. – 2022. – № 1. – С. 35–39. 

Випуск підготувала О. Гаєвик

Редагування С. Лаврінчук

Відповідальна за випуск Ю. Виноградська