Аграрний менеджмент

4 березня 2020 у відділі аграрних наук і виробництва (вул. Соборна, 73, ІV поверх) експонується перегляд-повідомлення «Аграрний менеджмент: актуальні питання науки та практики».

Запрошуємо всіх охочих ознайомитися з представленими матеріалами! 

Аграрний менеджмент: актуальні питання науки та практики

Бакун, Ю. О. Сільські території як об’єкт управління у контексті їхньої нормативно-правової інтерпретації / Ю. О. Бакун, М. М. Ксенофонтов, В. В. Байдала // Економіка АПК. – 2019. – № 8. – С. 79–87.

Бойко, В. В. Механізми та інструменти управління розвитком суб’єктів малого підприємництва АПК / В. В. Бойко, В. Р. Крупа // АгроСвіт. – 2019. – № 20. – С. 3–10.

Васильчак, С. В. Економічна стійкість сільськогосподарських підприємств: стратегічний менеджмент / С. В. Васильчак // Формування ринк. відносин в Україні. – 2015. – № 6. – С. 67–70.

Вітвіцький, В. В. Інституціональне середовище управління продуктивністю в аграрному секторі економіки / В. В. Вітвіцький // Економіка АПК. – 2018. – № 8. – С. 107–116.

Вітвіцький, В. В. Категоріально-концептуальні аспекти управління продуктивністю в аграрних підприємствах / В. В. Вітвіцький // Економіка АПК. – 2017. – № 11. – С. 38–46.

Гавриш, О. А. Загальна логіка і принципи моделювання контролю менеджерських рішень / О. А. Гавриш, Ю. В. Лопатинська // Економіка АПК. – 2017. – № 8. – С. 78–81.

Горго, І. О. Оцінка ефективності управління ризиками в системі менеджменту аграрних підприємств / І. О. Горго // АгроСвіт. – 2019. – № 5. – С. 92–98.

Горобець, Н. М. Оптимізація виробничої програми в системі менеджменту аграрних підприємств / Н. М. Горобець, І. А. Чорна // АгроСвіт. – 2019. – № 11. – С. 52–58.

Горьовий, В. П. Менеджмент фермерських господарств : навч. посіб. для студентів ВНЗ / В. П. Горьовий, С. В. Тимчук ; Уман. нац. ун-т садівництва. – Київ : ЦУЛ, 2014. – 366 с.

Демидова, М. М. Мотиваційний менеджмент в агропідприємствах / М. М. Демидова // Формування ринк. відносин в Україні. – 2017. – № 9. – С. 91–95.

Дем’яненко, С. І. Аграрний менеджмент в системі агробізнесу / С. І. Дем’яненко // Економіка АПК. – 2018. – № 12. – С. 42–50.

Захарченко, О. Г. Енергетичний менеджмент у виробництві сільськогосподарської продукції / О. Г. Захарченко // Економіка АПК. – 2016. – № 8. – С. 79–86.

Зінчук, Т. О. Управління фінансовим потенціалом об’єднаних територіальних громад / Т. О. Зінчук, М. М. Патинська-Попета // Економіка АПК. – 2019. – № 12. – С. 6–15.

Івашина, А. П. Особливості імідж-менеджменту розвитку сільського зеленого туризму / А. П. Івашина // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 20. – С. 72–76.

Інституціоналізація публічного управління та адміністрування у контексті інноваційного розвитку сільських територій: теорія і практика : монографія / Білоцерків. нац. аграр. ун-т ; за заг. ред. А. С. Даниленка. – Київ : ЦУЛ, 2018. – 320 с.

Козярук, Л. Удосконалення управління інноваціями в організаціях / Л. Козярук, В. Самойленко // Техніка і технології АПК. – 2019. – № 3. – С. 9–13.

Колеснік, Я. В. Роль управління фінансовими ресурсами в процесі підвищення прибутковості сільськогосподарського підприємства / Я. В. Колеснік // Інвестиції: практика та досвід. – 2019. – № 21. – С. 49–53.

Колеснік, Я. В. Стратегія розвитку податкового менеджменту сільськогосподарських підприємств / Я. В. Колеснік, В. О. Чорний // Інвестиції: практика та досвід. – 2018. – № 21. – С. 55–59.

Литвинчук, Л. І. Наукова школа менеджменту інтелектуальної власності в агроекономічних дослідженнях / Л. І. Литвинчук // Актуал. проблеми економіки. – 2016. – № 11. – С. 8–22.

Любченко, С. Сучасний менеджмент у сільськогосподарському виробництві / С. Любченко // Пропозиція. – 2014. – № 12. – С. 132–134.

Мазур, В. А. Формування інтегрованої соціально відповідальної системи менеджменту в контексті сталого розвитку аграрних підприємств / В. А. Мазур, Ю. В. Герасименко // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуал. питання науки і практики. – 2018. – № 10. – С. 76–91.

Макогон, В. В. Застосування критерію узгодження інтересів власників і працівників для оцінки ефективності менеджменту сільськогосподарських підприємств / В. В. Макогон // Економіка АПК. – 2015. – № 7. – С. 93–99.

Метелик, Д. Аграрний бізнес нині = технології + маркетинг та менеджмент / Данило Метелик // Агро перспектива. – 2018. – № 9/10. – С. 64–65.

Мистецтво управління агропідприємством, або секрети успішних директорів // Агробізнес сьогодні. – 2018. – Лют. (№ 3). – С. 22–23.

Овдіюк, О. М. Методологічні основи управлінських рішень як інструмент ефективного управління підприємствами / О. М. Овдіюк, Л. М. Левківська // Економіка АПК. – 2020. – № 1. – С. 75–81.

Орлов, О. Глобальні зміни клімату: як агробізнесу підготуватися до них / О. Орлов // Пропозиція. – 2018. – № 3. – С. 78–83.

Орлов, О. Менеджмент дронів у сільському господарстві: як уникнути помилок / О. Орлов // Пропозиція. – 2019. – № 8. – С. 176–179.

Орлов, О. Менеджмент рослинництва / Олексій Орлов // Agroexpert. – 2018. – № 3. – С. 26–29.

Павлик, В. П. Систематизація методів у інформаційному забезпеченні управління підприємствами / В. П. Павлик // Економіка АПК. – 2020. – № 1. – С. 95–100.

Прямухіна, Н. В. Теоретичні засади адаптивного управління у аграрній сфері регіону / Н. В. Прямухіна, О. Г. Мокрій // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуал. питання науки і практики. – 2019. – № 6. – С. 7–18.

Речка, К. М. Загальні риси управління персоналом у системі менеджменту аграрного підприємства / К. М. Речка // Економіка та держава. – 2018. – № 3. – С. 67–70.

Рябоконь, В. П. Управління конкурентоспроможністю агропромислових підприємств / В. П. Рябоконь, О. О. Кузубов // Економіка АПК. – 2015. – № 7. – С. 85–93.

Скриньковський, Р. М. Маркетинговий менеджмент сільськогосподарських підприємств: теоретичні аспекти і вплив на економічну ефективність / Р. М. Скриньковський // АгроСвіт. – 2014. – № 23. – С. 10–14.

Тарасюк, А. В. Управління маркетингом як інструмент підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств / А. В. Тарасюк // Економіка АПК. – 2019. – № 7. – С. 101–106.

Фіщук, Н. Ю. Необхідність використання діагностики в системі антикризового менеджменту підприємств галузі АПК / Н. Ю. Фіщук // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуал. питання науки і практики. – 2019. – № 1. – С. 7–22.

Чорний, Г. М. Аспекти управлінської діяльності в теорії аграрного менеджменту / Г. М. Чорний, І. А. Міщенко // Економіка АПК. – 2016. – № 3. – С. 80–85.

Чорний, Г. М. Феномен управління та систематизація управлінських знань в АПК / Г. М. Чорний, І. А. Міщенко, Н. Ю. Фіщук // Економіка АПК. – 2017. – № 4. – С. 77–82.

Поділитися: