Депортація – один з найбільших злочинів проти людяності

У новітню добу трагедію депортацій пережило чимало народів Європи, а серед них і українці, етнічні терени яких у першій половині ХХ століття неодноразово шматувалися державами-сусідами. Відзначення чергових річниць так званої Волинської трагедії 1943 року і проведення депортаційної операції «Вісла» 1947 року актуалізувало суспільно-політичні та наукові дискусії щодо причин українсько-польського військово-політичного протистояння в роки Другої світової війни і наслідків депортацій українців і поляків у 1944–1951 роках.

За рішенням Верховної Ради України в другу неділя вересня на державному рівні вшановують роковини депортації – примусового виселення автохтонних українців з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944–1951 роках. Цього року цей меморіальний день відзначається уперше.

У відділі документів із гуманітарних, технічних та природничих наук представлено виставку-вшанування «Депортація – один з найбільших злочинів проти людяності».

Запрошуємо до перегляду!

 

Війна двох правд. Поляки та українці у кривавому ХХ столітті / Л. Адамський [та ін.] ; уклад. й передм. В. Кіпіані. – Харків : Віват, 2017. – 304 с.

Гілея : наук. вісн. : зб. наук. пр. / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, УАН ; голов. ред. В. М. Вашкевич. – Київ : ВІР УАН, 2011. – Вип. 47 (№ 5). – 792 с.

Дрозд, Р. Проблеми взаємовідносин поляків та українців у ПНР (1947–1989 рр.) / Р. Дрозд // Укр. іст. журн. – 2018. – № 6. – С. 168–181.

Кляшторна, Н. О. Акція-51. Останні свідки : зб. біогр. інформації / Н. О. Кляшторна. – Вінниця : Держ. картогр. ф-ка, 2006. – 232 с.

Коваль, П. Діти берегів часу: акція «Вісла» : спогади / П. Коваль ; пер. з пол. та передм. Л. Івасюк. – Львів : Світ, 2016. – 464 с.

Красовський, І. Хто ми, лемки... : попул. нарис / І. Красовський, Д. І. Солинко. – Львів : Ред.-вид. від., 1991. – 48 с. – (Бібліотека Лемківщини 1).

Литвин, М. Депортації українців з Польщі 1944–1951 років : сусп.-політ. передумови й етнокультур. наслідки / М. Литвин // Визвол. боротьба. – 2018. – № 1/3. – С. 26–52.

Мисик, О. 60-та річниця акції «Вісла» та її наслідки для українців Польщі в контексті сьогодення / О. Мисик // Політика і час. – 2007. – № 4. – С. 36–39.

Молода нація : альманах / ред. О. Проценко. – Київ : Смолоскип, 2000. – № 1. – 270 с.

Мотика, Г. Від Волинської різанини до операції «Вісла». Польсько-український конфлікт 1943–1947 рр. / Г. Мотика ; пер. з пол. А. Павлишина. – Київ : Дух і Літера, 2013. – 360 с.

Наконечний, В. Акція «Вісла» в інформаційній діяльності американських лемків : дипломат. аспект / В. Наконечний // Зовн. справи. – 2017. – № 11. – С. 19–22.

Операція «Вісла». Звертаємося до міжнародного права // Позакл. час. – 2018. – Квіт., № 4. – С. 1–48.

Сергійчук, В. Трагедія Волині : причини й перебіг пол.-укр. конфлікту в роки Другої світової війни / В. Сергійчук. – Київ : Укр. вид. спілка, 2003. – 140 с.

Сергійчук, В. Трагедія українців Польщі : дослідження / В. Сергійчук. – Тернопіль : Тернопіль, 1997. – 440 с.

Українська Голгота: Караганда : свідчення спецпереселенців / УГКЦ, пастор.-міграц. від., УГКЦ в Казахстані ; упоряд. А. Балінська. – Львів : Колесо, 2017. – 208 с.

Халюк, Л. Спогади українців Польщі про акцію «Вісла» 1947 року / Л. Халюк // Київ. – 2016. – № 3/4. – С. 163–173.

Царук, Я. Трагедія волинських сіл 1943–1944 рр. Українські та польські жертви збройного протистояння. Володимир-Волинський район / Я. Царук ; вступ. ст. Я. Ісаєвича. – Львів : Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2003. – 189 с.

Цепенда, І. Операція «Вісла» в польській  історіографії / І. Цепенда // Укр. іст. журн. – 2002. – № 3. – С. 84–94.

Цюп’як, Р. О. Криваві сорокові (Войнилів. 1939–1950 рр.) / Р. О. Цюп’як. – Калуш : Акцент, 2009. – 208 с.

 

Поділитися: