Особливим дітям – особлива увага

Знедолена природою дитина не повинна знати, що вона малоздібна, що у неї слабкий розум, слабкі сили. Виховання такої дитини повинно бути у сто разів ніжнішим, чуйнішим, дбайливішим.

В. О. Сухомлинський 

 

До Дня знань та в рамках загальнобібліотечного Дня інформації відділ документів із гуманітарних, технічних та природничих наук підготував виставку-адвайзер «Особливим дітям – особлива увага», що експонується у Центрі обслуговування людей з інвалідністю «INVA-INFORM» при відділі попереднього замовлення, МБА та видачі літератури.

Кожна людина, незалежно від стану здоров’я, наявності фізичного чи інтелектуального порушення, має право на здобуття освіти. Інклюзивна освіта – це система освітніх послуг, що ґрунтується на принципі забезпечення основного права дітей на освіту та права здобувати її за місцем проживання. Вона передбачає навчання дитини з особливими освітніми потребами в умовах загальноосвітнього закладу.

 

Особливим дітям – особлива увага

(до Дня знань)

Бібліографічний список

 

Байда, Л. Ю. Міжвідомчий підхід у впровадженні інклюзивного навчання : тренінг. модуль : проект / Л. Ю. Байда, О. В. Красюкова-Еннс. – Київ : [б. в.], 2013. – 48 с. – (Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні).

Батьки та діти / В. Азін [та ін.] ; Дит. культур.-просвітн. центр. – Київ : [б. в.], 2012. – Кн. 2. – 59 с. : іл. – (Батькам про дітей).

Давиденко, Г. В. Інклюзія у вищих навчальних закладах Європейського Союзу : монографія / Г. В. Давиденко. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – 314 с.

Давиденко, Г. В. Умови впровадження інклюзивного навчання у вищих навчальних закладах Європейського Союзу: (психолого-ментал., соц. та орг. аспекти) : навч. посіб. / Г. Давиденко. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – 102 с.

Доступність та універсальний дизайн : навч.-метод. посіб. / В. О. Азін [та ін.] ; за заг. ред. Л. Ю. Байди, О. В. Красюкової-Еннс ; Нац. Асамблея інвалідів України. – Київ : [б. в.], 2013. – 127 с. : іл. – (Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні).

Захарчук, М. Є. Становлення та розвиток інклюзивної освіти у США : монографія / М. Є. Захарчук. – Львів : Львів. політехніка, 2014. – 196 с.

Індекс інклюзії: дошкільний навчальний заклад : навч.-метод. посіб. / упоряд. О. О. Патрикеєва [та ін.] ; під заг. ред. В. І. Шинкаренко. – 2-ге вид., стер. – Київ : Плеяди, 2013. – 100 с. : рис., табл. – (Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні).

Інклюзивна школа: особливості організації та управління : навч.-метод. посіб. для керівників загальноосвіт. навч. закл. / Всеукр. фонд «Крок за Кроком» ; за заг. ред. Л. І. Даниленко ; авт. передм. Н. З. Софій. – 2-ге вид., стер. – Київ : Парашин І. С., 2010. – 127 с.

Інклюзивне навчання : досвід упровадження / упоряд. А. А. Колупаєва. – Київ : Шк. світ, 2015. – 200 с. – (Бібліотека «Шкільного світу»).

Інклюзивне навчання осіб з інвалідністю у системі вищої освіти України : монографія / авт. кол. Г. Давиденко [та ін.]. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – 138 с.

Колупаєва, А. А. Діти з особливими освітніми потребами та організація їх навчання : наук.-метод. посіб. / А. А. Колупаєва, Л. О. Савчук. – Київ : Наук. світ, 2010. – 196 с. – (Інклюзивна освіта).

Кроки до компетентності та інтеграції в суспільство : наук.-метод. зб. / ред. І. Єрмаков. – Київ : Контекст, 2000. – 336 с.

Створення ресурсних центрів : посіб. для батьків дітей з особливими освіт. потребами / Всеукр. фонд «Крок за Кроком» ; за ред.: В. В. Засенко, Н. З. Софій. – Київ : Придатченко П. М., 2007. – 215 с.

Тренінгові модулі : серія навч. матеріалів укр.-канад. проекту / Нац. Асамблея інвалідів України. – Київ : [б. в.], 2012. – 131 с. – (Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні).

Тренінгові модулі : серія навч. матеріалів / за заг. ред. О. Красюкової-Еннс [та ін.]. – Київ : Плеяди, 2011. – 248 с. – (Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні).

Шевців, З. М. Основи інклюзивної педагогіки : підручник / З. М. Шевців. – Київ : ЦУЛ, 2017. – 248 с.

Базима, Н. Розвиток мовлення дітей з аутизмом / Н. Базима. – Харків : Ранок, 2018. – 144 с. – (Інклюзивна освіта).

Батьки та діти : проект / В. Азін [та ін.] ; Дит. культур.-просвітн. центр. – Київ : [б. в.], 2012. – Кн. 2. – 59 с. : іл. – (Батькам про дітей).

Вихователю інклюзивної групи / упоряд.: В. Семизорова, О. Духновська, Н. Радоміцька. – Київ : Шк. світ, 2018. – 144 с. : іл. – (Бібліотека «Шкільного світу»).

Дошкільнята з ООП. Сучасні технології навчання / упоряд.: В. Семизорова, Н. Радоміцька. – Київ : Шк. світ, 2019. – 132 с. – (Бібліотека «Шкільного світу»).

Івашура, Н. С. Методичні рекомендації для педагогів загальноосвітніх навчальних закладів / Н. С. Івашура, А. В. Ангелова. – Харків : Ранок, 2018. – 48 с. – (Інклюзивна освіта).

Інклюзивна освіта в ЗПО. Організація навчання / упоряд. О. В. Власенко. – Київ : Шк. світ, 2018. – 120 с. : іл. – (Психолог дошкілля. Бібліотека).

Інклюзивна освіта: досвід і перспективи : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., 23 листоп. 2017 р., м. Вінниця / Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини «Україна», Вінниц. соц.-економ. ін-т, Наук. т-во студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Вінниц. ін-ту ун-ту «Україна» ; за заг. ред. Г. Давиденко. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2018. – 200 с.

Інклюзивна освіта: досвід і перспективи : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., 16–17 трав. 2018 р., м. Вінниця / Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини «Україна», Вінниц. соц.-економ. ін-т, Наук. т-во студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Вінниц. ін-ту ун-ту «Україна» ; за заг. ред. Г. В. Давиденко. – Вінниця : Твори, 2018. – 188 с.

Інклюзія. Форми роботи / С. С. Дмитренко [та ін.]. – Київ : Перше вересня, 2019. – 200 с. : іл. – (Бібліотека «Шкільного світу»).

Казачінер, О. С. Інклюзивна освіта в англомовних країнах / О. С. Казачінер. – Харків : Основа, 2018. – 80 с. : іл. – (Бібліотека журналу «Англійська мова та література» ; вип. 4 (184)).

Казачінер, О. С. Інноваційні педагогічні технології навчання дітей з особливостями розвитку / О. С. Казачінер. – Харків : Основа, 2018. – 96 с. – (Бібліотека журналу «Англійська мова та література» ; вип. 11 (191)).

Казачінер, О. С. Інформаційно-освітній простір для навчання дітей з особливими потребами / О. С. Казачінер, Ю. О. Вірич. – Харків : Основа, 2018. – 94 с. – (Бібліотека журналу «Англійська мова та література» ; вип. 12 (192)).

Колупаєва, А. Педагогічні технології інклюзивного навчання / А. Колупаєва, О. Таранченко. – Харків : Ранок, 2018. – 160 с. – (Інклюзивна освіта).

Колупаєва, А. Путівник для педагогів та батьків дітей з особливими потребами. Діти з особливими потребами в загальноосвітньому просторі : поч. ланка / А. Колупаєва, О. Таранченко. – Харків : Ранок, 2018. – 112 с.

Павлова, Є. Працювати разом : проект / Є. Павлова, Л. Байда ; Дит. культур.-просвітн. центр. – Київ : Гамбрінус Прінт, 2012. – 96 с.

Четверікова, Н. Інклюзивне навчання в ЗДО / Н. Четверікова. – Київ : Шк. світ, 2018. – 128 с. : іл. – (Бібліотека «Шкільного світу»).

Четверікова, Н. Інклюзивний клас у школі. Психолого-педагогічні аспекти роботи педагога / Н. Четверікова. – Київ : Шк. світ, 2018. – 136 с. : іл. – (Бібліотека «Шкільного світу»).

Шевців, З. М. Професійна підготовка майбутніх учителів початкової школи до роботи в інклюзивному середовищі загальноосвітнього навчального закладу : монографія / З. М. Шевців. – Київ : ЦУЛ, 2017. – 384 с.

Як організувати інноваційні соціальні послуги для дітей з особливими потребами. Моделі та документи. Рання інтеграція та інклюзивне навчання / упоряд. Л. Л. Сідєльнік. – Київ : ЛДЛ, 2007. – 256 с.

 

Поділитися: