Новий освітній простір

Новий освітній простір (НОП) – це безпечне та доступне освітнє середовище із застосуванням сучасних інформаційно-комунікаційних засобів. Для створення НОП використовуються новітні технології енергоефективності, дизайну, архітектури будівель, споруд та територій закладів освіти. Основні принципи НОП – енергоефективність, сучасне обладнання, мотивуючий простір, безбар’єрність.

У секторі журнальної періодики представлено виставку «Новий освітній простір» (у рамках Дня інформації до Дня знань «Бібліотека для нової української школи»).

 

Вертипорох, О. Школа – простір освітніх можливостей  / О. Вертипорох, М. Ніщенко // Рід. шк. – 2017. – № 7/8. – С. 59–61.

Крутій, К. Стіни, стеля та підлога, які говорять. Оптимальне перетворення освітнього простору дитячого садка / К. Крутій // Дошк. виховання. – 2019. – № 1. – С. 3–8.

Марченко, О. В. Освітній простір у контексті самоорганізації культури / О. В. Марченко // Гілея : наук. вісн. / В. М. Вашкевич. – Київ, 2011. – Вип. 43. – С. 405–414.

Михайлюк, Л. М. Освітній простір : шляхи дослідження / Л. М. Михайлюк // Практ. психологія та соц. робота. – 2010. – № 10. – С. 74–75.

Пензай, Л. Становлення особистості дитини в сучасному освітньому просторі / Л. Пензай // Відкритий урок : розробки, технології, досвід. – 2015. – № 11/12. – С. 18–19.

Попова, О. Л. Інклюзія: крокуємо разом : просвіта пед. Працівників/ О. Л. Попова // Пед. майстерня. – 2019. – № 5. – С. 30–34.

Себова, Л. Г. Освітній простір закладу нового типу / Л. Г. Себова // Управління шк. : основа проф. зростання. – 2015. – № 16/18. – С. 73–84.

Сердюк, В. М. Інклюзивна освіта в загальноосвітній школі / В. М. Сердюк // Пед. майстерня. – 2018. – № 1. – С. 43–45.

Талалаєвська, М. Нові бачення просторових рішень бібліотек : (за матеріалами зарубіж. і укр. інтернет-джерел) / М. Талалаєвська // Бібл. планета. – 2018. – № 1. – С. 20.

Хуторськой, О. Освітній простір як евристичне середовище / О. Хуторськой // Відкритий урок : розробки, технології, досвід. – 2008. – № 4.      – С. 22–24.

Цяпало, Л. В. URBAN бібліотека – кращий проект ревіталізації бібліотечного простору 2017 року / Л. Цяпало, А. Нечипоренко // Бібл. планета. – 2017. – № 4. – С. 12.

Поділитися: