Нова українська школа

Нова українська школа – це ключова реформа Міністерства освіти і науки, яка зупинить негативні тенденції та перетворить українську школу на важіль соціальної рівності та згуртованності, економічного розвитку і конкурентоспроможності України.

Головна мета – створити школу, у якій буде приємно навчатись і яка даватиме учням не тільки знання, як це відбувається зараз, а й вміння застосовувати їх у житті. НУШ – це школа, до якої приємно ходити учням. Тут прислухаються до їхньої думки, вчать критично мислити, не боятись висловлювати власну думку та бути відповідальними громадянами. Ключова зміна для учнів стосується підходів до навчання та змісту освіти, адже головне завдання НУШ – виховати інноватора та громадянина, який вміє ухвалювати відповідальні рішення та дотримується прав людини.

У 2017–2018 навчальному році 100 шкіл тестували новий стандарт, з 2018–2019 навчального року усі перші класи навчаються за ним.

 

 

Нова українська школа

 

(Бібліографічний список літератури)

 

 

Дитина – індивідуальність. Нова школа буде

співпрацювати з позашкільними закладами освіти,

враховувати індивідуальні здібності дитини.

Міністерство освіти і науки України

 

 

Велике слово – ШКОЛА! Це скарб найкращий кожного народу, це ключ золотий, що розмикає пута несвідомості, це шлях до волі, до науки, до добробуту. У вселюдському житті тільки той народ і бере перемогу, який має найкращу школу.

Софія Русова

 

 

Агєєнко, Т. А. Основи кольорознавства на уроках образотворчого мистецтва в новій українській школі / Т. А. Агєєнко // Соціал.-гуманітар. вісн. – 2018. – Вип. 18/19. – С. 36–40.

Аносов, І. Особистісно-професійний розвиток учителя Нової української школи в контексті антропологізації освіти / І. Аносов, Т. Станішевська // Наук. вісн. Мелітопол. держ. пед. ун-ту. Серія : Педагогіка. – 2018. – № 1. – С. 17–22.

Атаманчук, Н. «Я хочу створити нову школу» : ідеї учениці / Н. Атаманчук, К. Пузиревич // Пед. майстерня. – 2018. № 11. – С. 25–30.

Бабаян, Ю. О. Психологічна готовність дитини до навчання в Новій українській школі / Ю. О. Бабаян // International journal of education and science. – 2018. – Vol. 1, № 3/4. – С. 37.

Бабенко, Л. «Так!» – цікавій та сучасній українські школі / Л. Бабенко // Фінанс. контроль. – 2018. – № 8. – С. 9–12.

Бакалюк, В. Школа основного предмета : який предмет головний у школі? / В. Бакалюк // Дир. шк., ліцею, гімназії – 2018. – № 3. – С. 138–143.

Балик, Н. Р. Інноваційне освітнє середовище університету як інструмент підвищення якості знань педагогів нової формації / Н. Р. Балик, Г. П. Шмигер // Комп’ютер у шк. та сім’ї. – 2018. № 1. – С. 4–10.

Бевз, Н. Реалізація педагогіки партнерства у навчанні математики в початковій школі / Н. Бевз // Математика в рідній шк. – 2017. – № 6. – С. 15–20.

Бескорса, О. Інтеграція на уроках англійської мови в початковій школі в контексті концепції Нової української школи / О. Бескорса // Професіоналізм педагога: теорет. й метод. аспекти. – 2017. – Вип. 6. – С. 230–238.

Білохвощенко, С. Реформування початкової школи крізь призму здобутків Василя Сухомлинського / С. Білохвощенко // Початк. шк. – 2018. – № 9. – С. 10–13.

Богосвятська, А. М. Сучасний урок у Новій українській школі. Спроба рефлексії / А. М. Богосвятська, Л. Кудрик // Зарубіж. літ. в шк. України. – 2018. – № 9. – С. 6–10.

Бондар, Л. Комплектування фонду шкільної бібліотеки як складова ланка в системі навчально-виховного процесу освітнього закладу / Л. Бондар // Вісн. Кн. палати. – 2018. – № 12. – С. 32–35.

Борисенко, Н. М. Використання педагогічної спадщини В. Сухомлинського на уроках природознавства в контексті Нової української школи / Н. М. Борисенко, А. С. Бальоха // Пед. альм. – 2018. – Вип. 38. – С. 22–28.

Варяниця, Л. О. Розвиток критичного мислення в умовах нової української школи / Л. О. Варяниця // Вісн. Луганськ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. Пед. науки. – 2018. – № 1(2). – С. 211–219.

Виткалов, С. Художній аспект нової української школи / С. Виткалов // Вища шк. – 2018. – № 7/8. – С. 36–41.

Вітюк, В. В. Готовність педагогів до змін в умовах реалізації Концепції «Нова українська школа» / В. В. Вітюк // Пед. пошук. – 2017. – № 2. – С. 3–6.

Вовк, Н. Формування споживчої культури в учнів Нової української школи / Н. Вовк, Є. Шаповалова // Професіоналізм педагога: теорет. й метод. аспекти. – 2018. – Вип. 8 (1). – С. 188–198.

Гао, В. Гострі кути реалізації концепції «нової української школи» у дискурсі ідеї глобальної освіти / В. Гао // Гуманітарн. вісн. Запоріз. держ. Інженер. акад. – 2017. – Вип. 69 (1). – С. 184–188.

Гармаш, О. В. Особливості соціалізації обдарованих учнів у новій українській школі / О. В. Гармаш, Т. М. Єльчанінова // Вісн. Харків. нац. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди. Психологія. – 2017. – Вип. 56. – С. 62–70.

Годецька, Т. Нова українська школа на шляху вирішення проблеми булінгу / Т. Годецька // Дир. шк., ліцею, гімназії. – 2018. – № 3. – С. 69–77.

Гриневич, Л. Нова українська школа: не говорити про можливості, а творити їх / Л. Гриневич // Дир. шк., ліцею, гімназії. – 2016. – № 4/6. – С. 6–13.

Гриньова В. С. Виховання майбутнього вчителя для нової української школи / В. С. Гриньова // Імідж сучас. педагога. – 2016. – № 9. – С. 63–64.

Гриценко, О. Інформаційно-методичне забезпечення реалізації Держстандарту початкової освіти на основі роботи творчої групи / О. Гриценко, Т. Юрченко // Початк. шк. – 2018. – № 3. – С. 1–5.

Гришкова, Р. Трансформація вищої освіти України з позицій «Нової української школи» / Р. Гришкова // Пед. науки: теорія, історія, інновац. технології. – 2017. – № 3. – С. 15–26.

Дехтяренко, С. Г. Диференціація та профілізація навчання природничих дисциплін у новій українській школі / С. Г. Дехтяренко, І. О. Савіч // Вісн. Запоріз. нац. ун-ту. Пед. науки. – 2018. – № 1. – С. 12–17.

Дика, Н. М. Формування мовних понять в умовах реалізації концепції нової української школи (10–11 класи) / Н. М. Дика // Пед. освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка. – 2017. – № 28. – С. 43–48.

Дика, Н. М. Формування мовної особистості учня загальноосвітнього навчального закладу в умовах реалізації концепції нової української школи / Н. М. Дика // Молодий вчений. – 2017. – № 11. – С. 294–297.

Дроздовський, Д. Усеукраїнський конкурс на шляху до нової української школи / Д. Дроздовський // Дивослово (Укр. мова й літ. в навч. закл.). – 2018. № 12. – С. 26–28.

Єршова, Л. М. Модернізація змісту загальноосвітньої підготовки в системі професійної (професійно-технічної) освіти / Л. М. Єршова // Педагогіка і психологія. – 2018. – № 4. – С. 60–64.

Єсьман І. В. «Дитина, батьки, вчитель» у контексті концепції «Нової української школи» / І. В. Єсьман // Зб. наук. праць [Херсон. держ. ун-ту]. Пед. науки. – 2017. – Вип. 77 (1). – С. 90–93.

Завалевський, Ю. Сутність професійної компетентності вчителя в реалізації Концепції Нової української школи / Ю. Завалевський // Нова педагог. думка. – 2017. – № 1. – С. 11–15.

Захарійчук, М. Реалізація завдань Нової української школи на основі навчального змісту Букваря / М. Захарійчук // Початк. шк. – 2018. – № 8. – С. 26–30.

Інклюзивна освіта в новій українській школі: зарубіжний досвід та українські реалії // Гір. шк. Укр. Карпат. – 2017. – № 16. – С. 16.

Кабан, Л. В. Формувальне оцінювання навчальних досягнень учнів у новій українській школі / Л. В. Кабан // Нар. освіта. – 2017. – Вип. 1. – С. 88–95.

Кіян, О. Творча компетентність педагога в рамках реалізації Концепції «Нова українська школа» / О. Кіян // Нова пед. думка. – 2018. – № 3. – С. 17–20.

Кміть, О. В. Пріоритетні тенденції англомовної початкової освіти в контексті концепції «нова українська школа» / О. В. Кміть // Вісн. Чернігів. нац. пед. ун-ту. Серія : Пед. науки. – 2018. – Вип. 156. – С. 62–65.

Коберник, І. Оцінювання в новій українській школі: ресурс для розвитку замість вироку / І. Коберник // Нім. мова в шк. – 2018. № 10. – С. 4–6.

Кочубей, Н. П. Нова українська школа: вміння молодших школярів в англійському діалогічному мовленні / Н. П. Кочубей // Вісн. Київ. нац. лінгвіст. ун-ту. Серія : Педагогіка та психологія. – 2018. – Вип. 29. – С. 170–177.

Крижановська, Т. В. Нова українська школа – інклюзивне навчання дітей з особливими потребами / Т. В. Крижановська // Зб. наук. пр. [Херсон. Держ. ун-ту]. Пед. науки. – 2018. – Вип. 82 (3). – С. 210–214.

Кузь, В. Г. Нова українська школа за концепцією розвитку освіти на період 2015–2025 рр. / В. Г. Кузь // Педагогіка і психологія. – 2017. – № 1. – С. 21–26.

Куленко, І. В. Про відкриті задачі: у концепції «Нової української школи» названо 10 ключових компетентностей, які є основою для успішної самореалізації учня. Усі компетентності однаково важливі й взаємопов’язані / І. В. Куленко // Фізика в шк. України. – 2018. № 9/10. – С. 44–45.

Кучеренко, І. Особистісно зорієнтоване навчання – домінантна модель реалізації концепції «нова українська школа» / І. Кучеренко // Дивослово (Укр. мова й літ. в навч. закл.). – 2018. – № 10. – С. 2–4 ; № 11. – С. 9–14.

Кущ, О. В. Нова українська школа: педагогічна свобода вчителя, безпечний шкільний простір / О. В. Кущ // Пед. майстерня. – 2018. – № 4. – С. 12–15 ; Мистецтво в шк.: Музика. Образотвор. мистецтво. Худож. культура. – 2018. – № 5. – С. 4–6.

Лавренчук, В. Реалізація ціннісних концептів мовно-літературної освіти в аспекті нової української школи / В. Лавренчук // Нова пед. думка. – 2018. – № 1. – С. 100–105.

Лісова, Н. На шляху до Нової української школи / Н. Лісова // Нова пед. думка. – 2017. – № 2. – С. 16–20.

Логачевська, С. Особливості уроку математики Нової української школи / С. Логачевська // Початк. шк. – 2018. № 4. – С. 8–11.

Логачевська, С. Реалізація особистісно орієнтованого підходу у формуванні читацьких умінь у 1 класі Нової української школи / С. Логачевська, О. Іщенко // Початк. шк. – 2018. – № 5. – С. 12–14.

Ляшенко, О. І. На шляху до нової української школи: концептуальні засади і виклики / О. І. Ляшенко, Ю. І. Мальований // Наукове забезпечення розвитку освіти в Україні: актуальні проблеми теорії і практики : до 25-річчя НАПН України : зб. наук. пр. / Нац. акад. пед. наук України. – Київ, 2017. – С. 175–182.

Марченко, О. Дидактичні основи навчання математики в школах Франції у ХVIII-ХХ століттях: рефлексія та змістові зв’язки із проблематикою упровадження ключових положень Концепції Нової української школи / О. Марченко // Нова пед. думка. – 2018. – № 3. – С. 7–10.

Марчук, І. Компетентнісно зорієнтовані технології розвитку особистості в контексті Нової української школи / І. Марчук // Нова пед. думка. – 2016. – № 4. – С. 22–26.

Махновець, Ю. Тренінг у неформальній освіті вчителів Нової української школи / Ю. Махновець // Естетика і етика пед. дії. – 2018. – Вип. 18. – С. 172–182.

Методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу в перших класах закладів загальної середньої освіти у 2018/2019 навчальному році // Початк. шк. – 2018. № 6. – С. 11–16.

Михайловська, Н. Конструювання нового підручника з української мови як державної: виклики сьогодення / Н. Михайловська // Укр. мова і літ. в шк. України. – 2018. № 3. – С. 33–37.

Морозова, О. НУШ очима дитини / О. Морозова // Початк. шк. – 2018. – № 6. – С. 62.

Наказ МОН України «Про організаційні питання запровадження Концепції Нової української школи у загальноосвітніх навчальних закладах І ступеня» // Упр. освітою. – 2017. – Серп., № 8. – С. 8–11.

Нова українська школа // Географія та економіка в рідній шк. – 2018. – № 4. – С. 5–6.

Нова українська школа : запитання та відповіді // Нім. мова в шк. – 2018. – № 4. – С. 2–5.

Ночвінова, О. Облаштування розвивального предметного середовища для освітньої роботи з учнями початкових класів / О. Ночвінова, О. Низковська // Початк. шк. – 2018. – № 6. – С. 1–4.

Омельчук, С. Нова українська школа – діалог з Василем Сухомлинським / С. Омельчук // Вища шк. – 2018. № 5/6. – С. 103–105.

Онопрієнко, О. В. Нова українська школа: актуалітети модернізації початкової загальної освіти / О. В. Онопрієнко // Проблеми сучас. підруч. – 2017. – Вип. 19. – С. 244–252.

Павленко, Т. С. Нова українська школа : каталог виставки / Т. С. Павленко // Рідна шк. – 2017. – № 11/12. – С. 76–78.

Павлюк, В. Безпека освітнього процесу як важливе завдання нової української школи / В. Павлюк // Нова пед. думка. – 2018. – № 3. – С. 193–195.

Передерій, О. Роль Нової української школи у процесі соціальної адаптації учнів молодшого шкільного віку / О. Передерій // Humanitarium. – 2018. – Т. 41, Вип. 2. – С. 84–92.

Перехейда, В. Методика викладання української мови в контексті реалізації Концепції «Нова українська школа» / В. Перехейда // Вісн. Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. Літературознавство, мовознавство, фольклористика. – 2017. – Вип. 1. – С. 39–42.

Петренко, С. В. Інформаційно-цифрова компетентність учня у контексті формування нової української школи / С. В. Петренко // Інноватика у вихованні. – 2017. – Вип. 6. – С. 144–156.

Подлевська, Н. В. Профільне навчання учнів в умовах реалізації концепції нової української школи / Н. В. Подлевська // Наук. зап. нац. ун-ту «Острозька академія». Серія : Філологічна. – 2017. – Вип. 68. – С. 156–159.

Подолян, І. С. Розвиток ключових компетентностей нової української школи на уроках іноземної мови / І. С. Подолян // Нім. мова в шк. – 2018. – № 9. – с. 14–17.

Полєвікова, О. Нова українська школа: відчуваємо, діємо : проект інноваційного уроку, присвяченого письменнику рідного краю та його творчості / О. Полєвікова // Початк. шк. – 2017. – № 4. – С. 13–15.

Приходько, О. Ю. Принципи інтеграції ключових компетентностей у концепції нової української школи (на матеріалі мовно-літературної освітньої галузі) / О. Ю. Приходько // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти. – 2017. – Вип. 15. – С. 19–22.

Прокопенко, І. Ф. Педагогічна спадщина Г. С. Сковороди і нова українська школа / І. Ф. Прокопенко // Наук. забезп. розвитку освіти в Україні: актуал. проблеми теорії і практики : до 25-річчя НАПН України: зб. наук. пр. / Нац. акад. пед. наук України. – Київ, 2017. – С. 56–65.

Родіна, Т. Л. Відкрита школа – новий виклик освітніх менеджерів у межах розвитку громадського-державного управління закладом освіти / Т. Л. Родіна // Упр. школою : основа проф. зростання. – 2018. – № 7/9. – С. 37–40.

Романенко, Ю. Нові програми – це важливо : до проблеми навчально-методичного забезпечення нової української школи / Ю. Романенко // Дивослово (Укр. мова й літ. в навч. закл.). – 2016. – № 12. – С. 2–4.

Рудишин, С. Нова українська школа : проблеми і перспективи підготовки вчителів / С. Рудишин // Біологія і хімія в рідній шк. – 2018. – № 1. – С. 38–39.

Рудь, О. В. Інтеграція християнських цінностей в освітній процес у контексті формування життєвих компетенцій учнів нової української школи / О. В. Рудь // Пед. пошук. – 2016. – № 4. – С. 46–49.

Савченко, О. «Нова школа – це динамічний, комфортний простір, у якому дитина зможе розкрити себе» / О. Савченко ; бесідувала А. Бугайчук // Упр. освітою. – 2018. – Верес., № 9. – С. 6–16.

Савченко, О. Модернізація початкової освіти: діалог з В. О. Сухомлинським / О. Савченко // Початк. шк. – 2018. № 9. – С. 1–6.

Сесик, О. О. Педагогіка партнерства – ключовий компонент формули «нової школи» / О. О. Сесик // Вихов. робота в шк. – 2017. – № 3. – С. 2–4.

Стельмашук, Ж. Г. Проблема дисциплінованості учнів у контексті формування нової української школи / Ж. Г. Стельмашук, А. П. Панчук // Інноватика у вихованні. – 2018. – Вип. 7 (2). – С. 205–212.

Сухомлинський, В. 11-й інтернет-марафон: крокуємо до нової української школи натхненно та впевнено! / В. Сухомлинський // Фізика в шк. України. – 2018. – № 15/16. – С. 32.

Терещук, Г. Індивідуалізація навчання в контексті ідей концепції нової української школи / Г. Терещук // Наук. Зап. Терноп. нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка. Серія : Педагогіка. – 2017. – № 2. – С. 6–16.

Унгурян, І. К. Формування гуманних взаємовідносин педагога та учня як складова педагогіки партнерства нової української школи / І. К. Унгурян // Духовність особистості: методологія, теорія і практика. – 2017. – Вип. 4. – С. 330–335.

Усатенко, Т. Горизонт нової української школи: компетентність «спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовами» / Т. Усатенко // Укр. мова і літ. в шк. – 2017. – № 6. – С. 37–40.

Ушмарова, В. Організація науково-методичної роботи з учителями початкової школи у контексті Концепції «Нова українська школа» / В. Ушмарова // Початк. шк. – 2017. – № 9. – С. 1–5.

Фаєвська, А. Організація мультипрофільного навчання учнів на шляху до нової української школи / А. Фаєвська // Нова пед. думка. – 2018. – № 2. – С. 35–38.

Харченко, О. В. Нова українська школа: завдання і перспективи / О. В. Харченко // Постметодика. – 2016. – № 2. – С. 2–17.

Хомич, В. Реформування української школи: уроки вітчизняного досвіду (1917–1930) / В. Хомич // Рідна шк. – 2018. – № 3/4. – С. 67–71.

Чайченко, В. Методика навчання молодших школярів вимірювальних дій в умовах інновацій початкової освіти / В. Чайченко, В. Сарієнко // Початк. шк. – 2018. № 12. – С. 19–23.

Шабаєва, Л. М. Нова українська школа: філософські основи обґрунтування / Л. М. Шабаєва // Гілея. – 2017. – № 10. – С. 349–352.

Шацька, Н. Міжпредметні зв’язки на уроках української літератури як засіб формування ключових компетентностей школярів в умовах упровадження Концепції Нової української школи / Н. Шацька // Нова пед. думка. – 2018. – № 2. – С. 100–104.

Шулик, Т. В. Оновлення змісту математичної освіти в новій українській школі / Т. В. Шулик // ScienceRise. Pedagogical Education. – 2017. – № 11. – С. 17–21.

Яланська, С. П. Психологія формування толерантного середовища в умовах нової української школи / С. П. Яланська, Н. М. Атаманчук // Наука і освіта. – 2017. – № 1. – С. 71–75.

Яланська, С. Як оцінювати шкільні успіхи дітей / С. Яланська // Початк. шк. – 2018. – № 4. – С. 36–38.

Яценко, С. Наступність дошкільної та початкової освіти крізь призму концепції нової української школи / С. Яценко // Молодь і ринок. – 2018. – № 9. – С. 76–80.

 

Підготувала бібліограф I категорії

Пахомова Т. С.

Поділитися:

Нова українська школа


Нова українська школа – це ключова реформа Міністерства освіти і науки, яка зупинить негативні тенденції та перетворить українську школу на важіль соціальної рівності та згуртованності, економічного розвитку і конкурентоспроможності України.

Головна мета – створити школу, у якій буде приємно навчатись і яка даватиме учням не тільки знання, як це відбувається зараз, а й вміння застосовувати їх у житті. НУШ – це школа, до якої приємно ходити учням. Тут прислухаються до їхньої думки, вчать критично мислити, не боятись висловлювати власну думку та бути відповідальними громадянами. Ключова зміна для учнів стосується підходів до навчання та змісту освіти, адже головне завдання НУШ – виховати інноватора та громадянина, який вміє ухвалювати відповідальні рішення та дотримується прав людини.

У 2017–2018 навчальному році 100 шкіл тестували новий стандарт, з 2018–2019 навчального року усі перші класи навчаються за ним.

 

 

Нова українська школа

 

(Бібліографічний список літератури)

 

 

Дитина – індивідуальність. Нова школа буде

співпрацювати з позашкільними закладами освіти,

враховувати індивідуальні здібності дитини.

Міністерство освіти і науки України

 

 

Велике слово – ШКОЛА! Це скарб найкращий кожного народу, це ключ золотий, що розмикає пута несвідомості, це шлях до волі, до науки, до добробуту. У вселюдському житті тільки той народ і бере перемогу, який має найкращу школу.

Софія Русова

 

 

Агєєнко, Т. А. Основи кольорознавства на уроках образотворчого мистецтва в новій українській школі / Т. А. Агєєнко // Соціал.-гуманітар. вісн. – 2018. – Вип. 18/19. – С. 36–40.

Аносов, І. Особистісно-професійний розвиток учителя Нової української школи в контексті антропологізації освіти / І. Аносов, Т. Станішевська // Наук. вісн. Мелітопол. держ. пед. ун-ту. Серія : Педагогіка. – 2018. – № 1. – С. 17–22.

Атаманчук, Н. «Я хочу створити нову школу» : ідеї учениці / Н. Атаманчук, К. Пузиревич // Пед. майстерня. – 2018. № 11. – С. 25–30.

Бабаян, Ю. О. Психологічна готовність дитини до навчання в Новій українській школі / Ю. О. Бабаян // International journal of education and science. – 2018. – Vol. 1, № 3/4. – С. 37.

Бабенко, Л. «Так!» – цікавій та сучасній українські школі / Л. Бабенко // Фінанс. контроль. – 2018. – № 8. – С. 9–12.

Бакалюк, В. Школа основного предмета : який предмет головний у школі? / В. Бакалюк // Дир. шк., ліцею, гімназії – 2018. – № 3. – С. 138–143.

Балик, Н. Р. Інноваційне освітнє середовище університету як інструмент підвищення якості знань педагогів нової формації / Н. Р. Балик, Г. П. Шмигер // Комп’ютер у шк. та сім’ї. – 2018. № 1. – С. 4–10.

Бевз, Н. Реалізація педагогіки партнерства у навчанні математики в початковій школі / Н. Бевз // Математика в рідній шк. – 2017. – № 6. – С. 15–20.

Бескорса, О. Інтеграція на уроках англійської мови в початковій школі в контексті концепції Нової української школи / О. Бескорса // Професіоналізм педагога: теорет. й метод. аспекти. – 2017. – Вип. 6. – С. 230–238.

Білохвощенко, С. Реформування початкової школи крізь призму здобутків Василя Сухомлинського / С. Білохвощенко // Початк. шк. – 2018. – № 9. – С. 10–13.

Богосвятська, А. М. Сучасний урок у Новій українській школі. Спроба рефлексії / А. М. Богосвятська, Л. Кудрик // Зарубіж. літ. в шк. України. – 2018. – № 9. – С. 6–10.

Бондар, Л. Комплектування фонду шкільної бібліотеки як складова ланка в системі навчально-виховного процесу освітнього закладу / Л. Бондар // Вісн. Кн. палати. – 2018. – № 12. – С. 32–35.

Борисенко, Н. М. Використання педагогічної спадщини В. Сухомлинського на уроках природознавства в контексті Нової української школи / Н. М. Борисенко, А. С. Бальоха // Пед. альм. – 2018. – Вип. 38. – С. 22–28.

Варяниця, Л. О. Розвиток критичного мислення в умовах нової української школи / Л. О. Варяниця // Вісн. Луганськ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. Пед. науки. – 2018. – № 1(2). – С. 211–219.

Виткалов, С. Художній аспект нової української школи / С. Виткалов // Вища шк. – 2018. – № 7/8. – С. 36–41.

Вітюк, В. В. Готовність педагогів до змін в умовах реалізації Концепції «Нова українська школа» / В. В. Вітюк // Пед. пошук. – 2017. – № 2. – С. 3–6.

Вовк, Н. Формування споживчої культури в учнів Нової української школи / Н. Вовк, Є. Шаповалова // Професіоналізм педагога: теорет. й метод. аспекти. – 2018. – Вип. 8 (1). – С. 188–198.

Гао, В. Гострі кути реалізації концепції «нової української школи» у дискурсі ідеї глобальної освіти / В. Гао // Гуманітарн. вісн. Запоріз. держ. Інженер. акад. – 2017. – Вип. 69 (1). – С. 184–188.

Гармаш, О. В. Особливості соціалізації обдарованих учнів у новій українській школі / О. В. Гармаш, Т. М. Єльчанінова // Вісн. Харків. нац. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди. Психологія. – 2017. – Вип. 56. – С. 62–70.

Годецька, Т. Нова українська школа на шляху вирішення проблеми булінгу / Т. Годецька // Дир. шк., ліцею, гімназії. – 2018. – № 3. – С. 69–77.

Гриневич, Л. Нова українська школа: не говорити про можливості, а творити їх / Л. Гриневич // Дир. шк., ліцею, гімназії. – 2016. – № 4/6. – С. 6–13.

Гриньова В. С. Виховання майбутнього вчителя для нової української школи / В. С. Гриньова // Імідж сучас. педагога. – 2016. – № 9. – С. 63–64.

Гриценко, О. Інформаційно-методичне забезпечення реалізації Держстандарту початкової освіти на основі роботи творчої групи / О. Гриценко, Т. Юрченко // Початк. шк. – 2018. – № 3. – С. 1–5.

Гришкова, Р. Трансформація вищої освіти України з позицій «Нової української школи» / Р. Гришкова // Пед. науки: теорія, історія, інновац. технології. – 2017. – № 3. – С. 15–26.

Дехтяренко, С. Г. Диференціація та профілізація навчання природничих дисциплін у новій українській школі / С. Г. Дехтяренко, І. О. Савіч // Вісн. Запоріз. нац. ун-ту. Пед. науки. – 2018. – № 1. – С. 12–17.

Дика, Н. М. Формування мовних понять в умовах реалізації концепції нової української школи (10–11 класи) / Н. М. Дика // Пед. освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка. – 2017. – № 28. – С. 43–48.

Дика, Н. М. Формування мовної особистості учня загальноосвітнього навчального закладу в умовах реалізації концепції нової української школи / Н. М. Дика // Молодий вчений. – 2017. – № 11. – С. 294–297.

Дроздовський, Д. Усеукраїнський конкурс на шляху до нової української школи / Д. Дроздовський // Дивослово (Укр. мова й літ. в навч. закл.). – 2018. № 12. – С. 26–28.

Єршова, Л. М. Модернізація змісту загальноосвітньої підготовки в системі професійної (професійно-технічної) освіти / Л. М. Єршова // Педагогіка і психологія. – 2018. – № 4. – С. 60–64.

Єсьман І. В. «Дитина, батьки, вчитель» у контексті концепції «Нової української школи» / І. В. Єсьман // Зб. наук. праць [Херсон. держ. ун-ту]. Пед. науки. – 2017. – Вип. 77 (1). – С. 90–93.

Завалевський, Ю. Сутність професійної компетентності вчителя в реалізації Концепції Нової української школи / Ю. Завалевський // Нова педагог. думка. – 2017. – № 1. – С. 11–15.

Захарійчук, М. Реалізація завдань Нової української школи на основі навчального змісту Букваря / М. Захарійчук // Початк. шк. – 2018. – № 8. – С. 26–30.

Інклюзивна освіта в новій українській школі: зарубіжний досвід та українські реалії // Гір. шк. Укр. Карпат. – 2017. – № 16. – С. 16.

Кабан, Л. В. Формувальне оцінювання навчальних досягнень учнів у новій українській школі / Л. В. Кабан // Нар. освіта. – 2017. – Вип. 1. – С. 88–95.

Кіян, О. Творча компетентність педагога в рамках реалізації Концепції «Нова українська школа» / О. Кіян // Нова пед. думка. – 2018. – № 3. – С. 17–20.

Кміть, О. В. Пріоритетні тенденції англомовної початкової освіти в контексті концепції «нова українська школа» / О. В. Кміть // Вісн. Чернігів. нац. пед. ун-ту. Серія : Пед. науки. – 2018. – Вип. 156. – С. 62–65.

Коберник, І. Оцінювання в новій українській школі: ресурс для розвитку замість вироку / І. Коберник // Нім. мова в шк. – 2018. № 10. – С. 4–6.

Кочубей, Н. П. Нова українська школа: вміння молодших школярів в англійському діалогічному мовленні / Н. П. Кочубей // Вісн. Київ. нац. лінгвіст. ун-ту. Серія : Педагогіка та психологія. – 2018. – Вип. 29. – С. 170–177.

Крижановська, Т. В. Нова українська школа – інклюзивне навчання дітей з особливими потребами / Т. В. Крижановська // Зб. наук. пр. [Херсон. Держ. ун-ту]. Пед. науки. – 2018. – Вип. 82 (3). – С. 210–214.

Кузь, В. Г. Нова українська школа за концепцією розвитку освіти на період 2015–2025 рр. / В. Г. Кузь // Педагогіка і психологія. – 2017. – № 1. – С. 21–26.

Куленко, І. В. Про відкриті задачі: у концепції «Нової української школи» названо 10 ключових компетентностей, які є основою для успішної самореалізації учня. Усі компетентності однаково важливі й взаємопов’язані / І. В. Куленко // Фізика в шк. України. – 2018. № 9/10. – С. 44–45.

Кучеренко, І. Особистісно зорієнтоване навчання – домінантна модель реалізації концепції «нова українська школа» / І. Кучеренко // Дивослово (Укр. мова й літ. в навч. закл.). – 2018. – № 10. – С. 2–4 ; № 11. – С. 9–14.

Кущ, О. В. Нова українська школа: педагогічна свобода вчителя, безпечний шкільний простір / О. В. Кущ // Пед. майстерня. – 2018. – № 4. – С. 12–15 ; Мистецтво в шк.: Музика. Образотвор. мистецтво. Худож. культура. – 2018. – № 5. – С. 4–6.

Лавренчук, В. Реалізація ціннісних концептів мовно-літературної освіти в аспекті нової української школи / В. Лавренчук // Нова пед. думка. – 2018. – № 1. – С. 100–105.

Лісова, Н. На шляху до Нової української школи / Н. Лісова // Нова пед. думка. – 2017. – № 2. – С. 16–20.

Логачевська, С. Особливості уроку математики Нової української школи / С. Логачевська // Початк. шк. – 2018. № 4. – С. 8–11.

Логачевська, С. Реалізація особистісно орієнтованого підходу у формуванні читацьких умінь у 1 класі Нової української школи / С. Логачевська, О. Іщенко // Початк. шк. – 2018. – № 5. – С. 12–14.

Ляшенко, О. І. На шляху до нової української школи: концептуальні засади і виклики / О. І. Ляшенко, Ю. І. Мальований // Наукове забезпечення розвитку освіти в Україні: актуальні проблеми теорії і практики : до 25-річчя НАПН України : зб. наук. пр. / Нац. акад. пед. наук України. – Київ, 2017. – С. 175–182.

Марченко, О. Дидактичні основи навчання математики в школах Франції у ХVIII-ХХ століттях: рефлексія та змістові зв’язки із проблематикою упровадження ключових положень Концепції Нової української школи / О. Марченко // Нова пед. думка. – 2018. – № 3. – С. 7–10.

Марчук, І. Компетентнісно зорієнтовані технології розвитку особистості в контексті Нової української школи / І. Марчук // Нова пед. думка. – 2016. – № 4. – С. 22–26.

Махновець, Ю. Тренінг у неформальній освіті вчителів Нової української школи / Ю. Махновець // Естетика і етика пед. дії. – 2018. – Вип. 18. – С. 172–182.

Методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу в перших класах закладів загальної середньої освіти у 2018/2019 навчальному році // Початк. шк. – 2018. № 6. – С. 11–16.

Михайловська, Н. Конструювання нового підручника з української мови як державної: виклики сьогодення / Н. Михайловська // Укр. мова і літ. в шк. України. – 2018. № 3. – С. 33–37.

Морозова, О. НУШ очима дитини / О. Морозова // Початк. шк. – 2018. – № 6. – С. 62.

Наказ МОН України «Про організаційні питання запровадження Концепції Нової української школи у загальноосвітніх навчальних закладах І ступеня» // Упр. освітою. – 2017. – Серп., № 8. – С. 8–11.

Нова українська школа // Географія та економіка в рідній шк. – 2018. – № 4. – С. 5–6.

Нова українська школа : запитання та відповіді // Нім. мова в шк. – 2018. – № 4. – С. 2–5.

Ночвінова, О. Облаштування розвивального предметного середовища для освітньої роботи з учнями початкових класів / О. Ночвінова, О. Низковська // Початк. шк. – 2018. – № 6. – С. 1–4.

Омельчук, С. Нова українська школа – діалог з Василем Сухомлинським / С. Омельчук // Вища шк. – 2018. № 5/6. – С. 103–105.

Онопрієнко, О. В. Нова українська школа: актуалітети модернізації початкової загальної освіти / О. В. Онопрієнко // Проблеми сучас. підруч. – 2017. – Вип. 19. – С. 244–252.

Павленко, Т. С. Нова українська школа : каталог виставки / Т. С. Павленко // Рідна шк. – 2017. – № 11/12. – С. 76–78.

Павлюк, В. Безпека освітнього процесу як важливе завдання нової української школи / В. Павлюк // Нова пед. думка. – 2018. – № 3. – С. 193–195.

Передерій, О. Роль Нової української школи у процесі соціальної адаптації учнів молодшого шкільного віку / О. Передерій // Humanitarium. – 2018. – Т. 41, Вип. 2. – С. 84–92.

Перехейда, В. Методика викладання української мови в контексті реалізації Концепції «Нова українська школа» / В. Перехейда // Вісн. Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. Літературознавство, мовознавство, фольклористика. – 2017. – Вип. 1. – С. 39–42.

Петренко, С. В. Інформаційно-цифрова компетентність учня у контексті формування нової української школи / С. В. Петренко // Інноватика у вихованні. – 2017. – Вип. 6. – С. 144–156.

Подлевська, Н. В. Профільне навчання учнів в умовах реалізації концепції нової української школи / Н. В. Подлевська // Наук. зап. нац. ун-ту «Острозька академія». Серія : Філологічна. – 2017. – Вип. 68. – С. 156–159.

Подолян, І. С. Розвиток ключових компетентностей нової української школи на уроках іноземної мови / І. С. Подолян // Нім. мова в шк. – 2018. – № 9. – с. 14–17.

Полєвікова, О. Нова українська школа: відчуваємо, діємо : проект інноваційного уроку, присвяченого письменнику рідного краю та його творчості / О. Полєвікова // Початк. шк. – 2017. – № 4. – С. 13–15.

Приходько, О. Ю. Принципи інтеграції ключових компетентностей у концепції нової української школи (на матеріалі мовно-літературної освітньої галузі) / О. Ю. Приходько // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти. – 2017. – Вип. 15. – С. 19–22.

Прокопенко, І. Ф. Педагогічна спадщина Г. С. Сковороди і нова українська школа / І. Ф. Прокопенко // Наук. забезп. розвитку освіти в Україні: актуал. проблеми теорії і практики : до 25-річчя НАПН України: зб. наук. пр. / Нац. акад. пед. наук України. – Київ, 2017. – С. 56–65.

Родіна, Т. Л. Відкрита школа – новий виклик освітніх менеджерів у межах розвитку громадського-державного управління закладом освіти / Т. Л. Родіна // Упр. школою : основа проф. зростання. – 2018. – № 7/9. – С. 37–40.

Романенко, Ю. Нові програми – це важливо : до проблеми навчально-методичного забезпечення нової української школи / Ю. Романенко // Дивослово (Укр. мова й літ. в навч. закл.). – 2016. – № 12. – С. 2–4.

Рудишин, С. Нова українська школа : проблеми і перспективи підготовки вчителів / С. Рудишин // Біологія і хімія в рідній шк. – 2018. – № 1. – С. 38–39.

Рудь, О. В. Інтеграція християнських цінностей в освітній процес у контексті формування життєвих компетенцій учнів нової української школи / О. В. Рудь // Пед. пошук. – 2016. – № 4. – С. 46–49.

Савченко, О. «Нова школа – це динамічний, комфортний простір, у якому дитина зможе розкрити себе» / О. Савченко ; бесідувала А. Бугайчук // Упр. освітою. – 2018. – Верес., № 9. – С. 6–16.

Савченко, О. Модернізація початкової освіти: діалог з В. О. Сухомлинським / О. Савченко // Початк. шк. – 2018. № 9. – С. 1–6.

Сесик, О. О. Педагогіка партнерства – ключовий компонент формули «нової школи» / О. О. Сесик // Вихов. робота в шк. – 2017. – № 3. – С. 2–4.

Стельмашук, Ж. Г. Проблема дисциплінованості учнів у контексті формування нової української школи / Ж. Г. Стельмашук, А. П. Панчук // Інноватика у вихованні. – 2018. – Вип. 7 (2). – С. 205–212.

Сухомлинський, В. 11-й інтернет-марафон: крокуємо до нової української школи натхненно та впевнено! / В. Сухомлинський // Фізика в шк. України. – 2018. – № 15/16. – С. 32.

Терещук, Г. Індивідуалізація навчання в контексті ідей концепції нової української школи / Г. Терещук // Наук. Зап. Терноп. нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка. Серія : Педагогіка. – 2017. – № 2. – С. 6–16.

Унгурян, І. К. Формування гуманних взаємовідносин педагога та учня як складова педагогіки партнерства нової української школи / І. К. Унгурян // Духовність особистості: методологія, теорія і практика. – 2017. – Вип. 4. – С. 330–335.

Усатенко, Т. Горизонт нової української школи: компетентність «спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовами» / Т. Усатенко // Укр. мова і літ. в шк. – 2017. – № 6. – С. 37–40.

Ушмарова, В. Організація науково-методичної роботи з учителями початкової школи у контексті Концепції «Нова українська школа» / В. Ушмарова // Початк. шк. – 2017. – № 9. – С. 1–5.

Фаєвська, А. Організація мультипрофільного навчання учнів на шляху до нової української школи / А. Фаєвська // Нова пед. думка. – 2018. – № 2. – С. 35–38.

Харченко, О. В. Нова українська школа: завдання і перспективи / О. В. Харченко // Постметодика. – 2016. – № 2. – С. 2–17.

Хомич, В. Реформування української школи: уроки вітчизняного досвіду (1917–1930) / В. Хомич // Рідна шк. – 2018. – № 3/4. – С. 67–71.

Чайченко, В. Методика навчання молодших школярів вимірювальних дій в умовах інновацій початкової освіти / В. Чайченко, В. Сарієнко // Початк. шк. – 2018. № 12. – С. 19–23.

Шабаєва, Л. М. Нова українська школа: філософські основи обґрунтування / Л. М. Шабаєва // Гілея. – 2017. – № 10. – С. 349–352.

Шацька, Н. Міжпредметні зв’язки на уроках української літератури як засіб формування ключових компетентностей школярів в умовах упровадження Концепції Нової української школи / Н. Шацька // Нова пед. думка. – 2018. – № 2. – С. 100–104.

Шулик, Т. В. Оновлення змісту математичної освіти в новій українській школі / Т. В. Шулик // ScienceRise. Pedagogical Education. – 2017. – № 11. – С. 17–21.

Яланська, С. П. Психологія формування толерантного середовища в умовах нової української школи / С. П. Яланська, Н. М. Атаманчук // Наука і освіта. – 2017. – № 1. – С. 71–75.

Яланська, С. Як оцінювати шкільні успіхи дітей / С. Яланська // Початк. шк. – 2018. – № 4. – С. 36–38.

Яценко, С. Наступність дошкільної та початкової освіти крізь призму концепції нової української школи / С. Яценко // Молодь і ринок. – 2018. – № 9. – С. 76–80.

 

Підготувала бібліограф I категорії

Пахомова Т. С.