Рибництво – перспективна галузь

У відділі аграрних наук і виробництва (вул. Соборна, 73, ІV поверх) експонується перегляд-повідомлення «Рибництво – перспективна галузь».

Запрошуємо всіх охочих ознайомитися з представленими матеріалами!

Рибництво – перспективна галузь 

Аніщенко, Г. Рибництво на неспеціалізованих сільгосппідприємствах / Галина Аніщенко // Баланс-Агро. – 2018. – Жовт. (№ 37). – С. 8–11.

Бех, В. В. Перспективи селекційно-племінної справи у рибництві України / В. В. Бех, І. І. Грициняк, О. О. Олексієнко, М. І. Осіпенко // Вісн. аграр. науки. – 2014. – № 9. – С. 31–34.

Бех, В. В. Селекційно-племінна робота і процес виведення малолускатого внутрішньопородного типу української рамчастої породи коропа / В. В. Бех, О. О. Олексієнко, М. І. Осіпенко // Вісн. аграр. науки. – 2015. – № 8. – С. 29–34.

Боряк, М. Зимівля риби в ставках / Михайло Боряк // Агросвіт України. – 2015. – № 3/4. – С. 62–63.

Бурлака, В. А. Динаміка живої маси цьоголіток коропа в залежності від умов вирощування, складу та поживності комбікорму / В. А. Бурлака, О. М. Меленівський // Аграрна наука та харчові технології : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. аграр. ун-т, Акад. с.-г. наук Грузії. – Вінниця, 2016. – Вип. 1. – С. 236–240.

Вдовенко, Н. Контрольний лов в аквакультурі / Наталія Вдовенко // Агросвіт України. – 2014. – № 3. – С. 31–32.

Вдовенко, Н. Паспортизація рибогосподарських технологічних водойм / Наталія Вдовенко // Баланс-Агро. – 2014. – Квіт. (№ 16). – С. 17–19.

Вдовенко, Н. Практичні рекомендації щодо зариблення вирощувальних ставів / Наталія Вдовенко // Баланс-Агро. – 2013. – Черв. (№ 21). – С. 15–19.

Выращивание африканского сома как бизнес в Украине // Агросвіт. – 2018. – № 4. – С. 20–23.

Генетика риб : підруч. для студентів ВНЗ / В. В. Базалій [та ін.]. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2015. – 306 с.

Євтушенко, М. Ю. Методологія наукових досліджень у рибництві : навч. посіб. для підгот. фахівців за напрямком “Водні біоресурси та аквакультура” / М. Ю. Євтушенко, М. І. Хижняк ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, Каф. гідробіології та іхтіології. – Київ : ЦУЛ, 2018. – 296 с.

Жукорський, О. М. Реакція популяцій патогенних бактерій Erysipelothrix rhusiopathiae на вплив шкіряних виділень щуки звичайної / О. М. Жукорський, О. В. Гулай // Вісн. аграр. науки. – 2015. – № 6. – С. 55–57.

Зинченко, С. Глобально о рыбоводстве / Сергей Зинченко // Агро перспектива. – 2018. – № 8. – С. 72–75.

Зінченко, С. Біохімічні та морфометричні показники передличинок трьох видів лососевих / Сергій Зінченко // Агро перспектива. – 2016. – № 7. – С. 26–28.

Інтенсивні технології в аквакультурі : навч. посіб. / Р. В. Кононенко [та ін.] ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : ЦУЛ, 2016. – 410 с.

Кернасюк, Ю. Рибництво: потенціал є! / Юрій Кернасюк // Агробізнес сьогодні. – 2014. – Черв. (№ 11). – С. 14–16.

Кернасюк, Ю. Рибництво: стан і перспективи розвитку / Юрій Кернасюк // Агробізнес сьогодні. – 2019. – Трав. (№ 10). – С. 12–14.

Кражан, С. А. Природна кормова база рибогосподарських водойм : навч. посіб. для ВНЗ / С. А. Кражан, М. І. Хижняк. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2013. – 330 с.

Малишева, О. Впровадження генетичної паспортизації осетрових в Україні / О. Малишева, В. Спиридонов, С. Мельничук // Тваринництво України. – 2015. – № 9. – С. 13–15.

Мальшакова, С. Державна підтримка тваринництва та рибництва / Світлана Мальшакова // Баланс-Агро. – 2019. – Трав. (№ 17–18). – С. 15–23.

Маріуца, А. Генетична структура строкатого і білого товстолобика за використання ДНК маркерів (ISSR-PCR) / А. Маріуца // Тваринництво України. – 2014. – № 6. – С. 12–15.

Марценюк, Н. О. Стан популяцій промислових видів риб у водоймах Вінницької області / Н. О. Марценюк // Зб. наук. пр. Вінниц. нац. аграр. ун-ту. Серія: Сільськогосподарські науки / М-во аграр. політики та продовольства України. – Вінниця, 2011. – Вип. 6. – С. 98–101.

Мендришора, П. Д. Особливості накопичення маси у цьоголіток і дволіток райдужної форелі / П. Д. Мендришора, В. М. Шумова // Вісн. аграр. науки. – 2017. – № 5. – С. 63–67.

Мушит, О. С. Екстер’єрна оцінка плідників Білого амура (батьківського стада та їх нащадків) в СТОВ “Прогрес” / О. С. Мушит // Зб. наук. пр. Вінниц. нац. аграр. ун-ту. Серія: Сільськогосподарські науки / М-во аграр. політики та продовольства України. – Вінниця, 2012. – Вип. 2, № 60. – С. 112–116.

Мушит, С. О. Активізація розкладу фітомаси вищих водяних рослин у рибоводних ставах та інтенсифікація розвитку кормової бази / С. О. Мушит // Зб. наук. пр. Вінниц. нац. аграр. ун-ту. Серія: Сільськогосподарські науки / М-во аграр. політики та продовольства України. – Вінниця, 2014. – Вип. 1, № 83. – С. 38–41.

Не використаний потенціал у рибництві // Тваринництво України. – 2018. – № 11/12. – С. 13–16.

Оверковська, Т. Правові засади охорони водних біоресурсів у сфері аквакультури / Тетяна Оверковська // Підприємництво, госп-во і право. – 2019. – № 3. – С. 122–126.

Олексієнко, О. Вирощування цьоголіток коропових риб / Олександр Олексієнко, Микола Осіпенко // Агросвіт України. – 2015. – № 2. – С. 26–29.

Олійник, О. Б. Змішана крустацеозна інвазія у коропових риб / О. Б. Олійник, Н. М. Матвієнко, М. С. Мандигра // Вісн. аграр. науки. – 2017. – № 5. – С. 28–32.

Погорєлова, І. Зариблюємо ставок і чекаємо на урожай / Інна Погорєлова // Рідне село Україна. – 2014. – Черв. (№ 11). – С. 5.

Рудь, Ю. Молекулярне визначення інфекційних захворювань риб / Ю. Рудь, Л. Бучацький // Тваринництво України. – 2016. – № 4/5. – С. 28–31.

Рудь, Ю. П. Молекулярна діагностика патогенних та умовно-патогенних бактерій в популяціях цінних видів риб / Ю. П. Рудь, Л. П. Драган [та ін.] // Вісн. аграр. науки. – 2017. – № 10. – С. 28–32.

Свечкова, Н. В. Вплив біологічно активних добавок на плодючість канального сома (Ictalurus punctatus) / Н. В. Свечкова, М. А. Сидоров, А. П. Стадник // Агроекол. журн. – 2016. – № 3. – С. 104–110.

Тарасюк, В. Африканський сом – перспективний у інтенсивному рибництві / Володимир Тарасюк // Агросвіт України. – 2015. – № 3/4. – С. 64–65.

Таргоня, В. Біологічне виробництво товарного коропа / В. Таргоня, В. Гусар // Техніка і технології АПК. – 2015. – № 5. – С. 13–14.

Хвороби ставкових риб (профілактика та лікування) / Ю. Д. Темніханов [та ін.]. – Вінниця ; Київ : Нілан-ЛТД, 2015. – 624 с.

Чепак, А. Правова природа використання земельних ділянок під водними об’єктами для риборозведення / Антон Чепак // Підприємництво, госп-во і право. – 2018. – № 9. – С. 109–114.

Шекк, П. В. Індустріальне рибництво : підруч. для студентів ВНЗ / П. В. Шекк ; Одес. держ. екол. ун-т. – Харків : Панов А. М., 2017. – 204 с.

Шовкун, Ю. Проблеми правового регулювання та визначення аквакультури / Юлія Шовкун // Підприємництво, госп-во і право. – 2015. – № 2. – С. 32–35.

Поділитися: