Митрополит Василь Липківський – творець Української Автокефальної Православної Церкви

14 березня 2019 р. у бібліотеці відбудуться Другі Липківські читання, присвячені 155-й річниці від дня народження Митрополита Василя Липківського, однієї із найбільш трагічних фігур в історії України початку ХХ ст., людини, яка стояла біля витоків творення Української Автокефальної Православної Церкви (УАПЦ) і віддала за її становлення своє життя.

Відділ наукової інформації та бібліографії пропонує всім бажаючим за допомогою матеріалів віртуального бібліографічного списку «Митрополит Василь Липківський – творець Української Автокефальної Православної Церкви» ознайомитися з життям і діяльністю цієї непересічної особистості періоду українського релігійно-національного відродження.

Митрополит Василь Липківський – творець Української Автокефальної Православної Церкви

Це був видатний церковний діяч України першої третини ХХ століття – проповідник, письменник, публіцист. Митрополит УАПЦ. Його ім’я стоїть поруч з такими велетнями духу, як митрополит Андрей Шептицький, кардинал Йосип Сліпий, патріарх Мстислав (Скрипник).

І. М. Ільченко, Л. Б. Пилявець, І. М. Преловська

86.372 З-63 Зінченко, А. Л. Визволитися вірою : життя і діяння митрополита Василя Липківського / А. Л. Зінченко. – Київ : Дніпро, 1997. – 424 с.

271 З-63 Зінченко, А. Л. Життя і служіння Митрополита Василя Липківського / А. Л. Зінченко ; М-во освіти та науки України, НДІ українознавства, Всеукр. т-во ім. Митрополита Василя Липківського. – Київ ; Дуліби ; Вінниця : Вид. Балюк І. Б., 2017. – 336 с.

86.372 З-63 Зінченко, А. Л. Митрополит Василь Липківський / А. Л. Зінченко. – Київ : Атлант ЮЕмСі, 2007. – 63 с. : іл. + 1 ел. опт. диск (CD–ROM). – (Стозір’я. Бібліотека української родини. Державні діячі. Дипломати. Військові діячі).

29 Л 61 Липківський, В. (Митрополит). Листи 1933–1937 / Митрополит В. Липківський. – [Б. м.] : Українське Православне Братство ім. Митр. Василя Липківського, 1980. – 150 с. : портр.

86.372 М 34 Матула, П. Історія пам’ятника Митрополитові Василеві Липківському / П. Матула. – Вашінгтон : [б. в.], 2009. – 204 с. : фот. кольор.

86.372 Р 59 Роговий, О. Земля Василя Липківського / О. Роговий. – Липовець : [б. в.], 2014. – 32 с. : портр., іл.

86.372 С 49 Служіння і спадщина Митрополита Василя Липківського : матеріяли всеукр. наук. конф. Київ, 17 листоп. 2007 р. / Всеукр. т-во ім. Митрополита Василя Липківського ; упоряд. : А. Л. Зінченко. – Вінниця : Вид. Балюк І. Б., 2008. – 240 с. : фот.

Вільховий, Ю. В. Постать митрополита Василя Липківського на тлі релігійно-церковного та національного відродження [Електронний ресурс] / Ю. В. Вільховий // Історична пам’ять. – 2015. – Вип. 32. – С. 146–148.

Зінченко, А. Л. Благовісництво Василя Липківського / А. Л. Зінченко // Київ. старовина. – 1993. – № 5. – С. 104–125.

Зінченко, А. Л. Слово заключне і праведне. Проповіді та лист митрополита Василя Липківського. (А. Л. Зінченко, Л. Б. Пилявець // Київ. старовина. – 1994. – № 1. – С. 110–123.

Ільченко, І. М. Три промови Василя Липківського [Електронний ресурс] / І. М. Ільченко, Л. Б. Пилявець, І. М. Преловська // Укр. археогр. щорічник. – 1999. – Вип. 3/4. – С. 475–487.

Костенко, А. Митрополит Василь Липківський / А. Костенко // Київ. – 1999. – № 1/2. – С. 111–117.

Нікольський, Є. В. Роль митрополита Василя Липківського у підготовці та проведенні Всеукраїнського церковного собору 1921 року [Електронний ресурс] / Є. В. Нікольський, С. В. Урста // Переяславський літопис. – 2018. – Вип. 14. – С. 18–28.

Пащенко, В. О. Першоієрарх нової української церкви митрополит Василь Липківський / В. О. Пащенко, М. Ф. Рибачук // Укр. іст. журн. – 1993. – № 2/3. – С. 48–53.

Преловська, І. М. Відображення в гомілетичній спадщині митрополита УАПЦ Василя Липківського його ставлення до інших Церков (до 150-ї річниці (7/19 берез. 1864 р. – 27 листоп. 1937 р.) з дня народж. митрополита УАПЦ Василя Липківського) [Електронний ресурс] / І. М. Преловська // Труди Київ. Духов. Акад. – 2014. – № 14. – С. 241–251.

78.3 Н 34 Преловська, І. Методика дослідження біографій діячів УАПЦ 1920–1930-х років у контексті едиційної археографії / І. Преловська // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2006. – Вип. 16. – С. 521–530.

Про введення в обіг пам’ятної монети «Василь Липківський» [Електронний ресурс] // Вісн. Нац. банку України. – 2015. – № 1. – С. 62.

Ралдугіна, Т. Митрополит Василь Липківський: постать на тлі епохи / Т. Ралдугіна // Історія в рід. шк. – 2014. – № 6. – С. 46–47.

Рубан, М. Ю. Творчість Тараса Шевченка у рецепції митрополита Василя Липківського [Електронний ресурс] / М. Ю. Рубан // Труди Київ. Духов. Акад. – 2014. – № 14. – С. 357–363.

Ямчук, П. М. Філософія християнської державності в концептуальному осмисленні митрополита Василя Липківського, Чехівського В. М. та Липинського В. К. [Електронний ресурс] / П. М. Ямчук // Філософські обрії. – 2014. – № 32. – С. 81–95.

Поділитися: