Рідна мова моїх батьків, мого народу і моя

21 лютого представники всіх націй і народностей світу відзначають Міжнародний день рідної мови.

Відділ документів із гуманітарних, технічних та природничих наук пропонує до вашої уваги книжково-ілюстративну виставку «Рідна мова моїх батьків, мого народу і моя».

«Рідна мова моїх батьків, мого народу і моя»

(до Міжнародного дня рідної мови)

Агсес, Г. Вітряна пошта: вірші : пер. з азерб. / Г. Агсес. – Київ : Факт, 2009. – 88 с. : фото.

Алексієвич, С. Останні свідки. Соло для дитячого голосу / С. Алексієвич. – Київ : Дух і літера, 2016. – 368 с. – (Бібліотека спротиву. Бібліотека надії).

Білецький, А. О. Про мову і мовознавство : навч. посіб. / А. О. Білецький. – Київ : АртЕк, 1996. – 223 с.

Волкова, А. «Вся боль моя переходила в стих...» : стихотворения / А. Волкова. – Тирасполь : [б. и.], 2000. – 96 с. : портр. – (Приднестровье: прошлое, настоящее, будущее. 10 лет ПМР).

Гарматюк, А. Рідна мово моя. Роздуми про мову : короткі розповіді / А. Гарматюк. – Вінниця : Континент–ПРИМ, 2006. – 68 с.

Голубець, М. На захист рідної мови й культури мовлення / М. Голубець. – Львів : Манускрипт, 2011. – 56 с.

Губерначук, С. Як гул століть, як шум віків – рідна мова / С. Губерначук. – Київ : БЛІЦ–ІНФОРМ, 2002. –234 с.

Данілкин, О. Культура циган України: минуле і сучасне : за матеріалами єдиної в Україні держ. циган. колекції / О. Данілкин ; Міжнар. фонд «Відродження». – Київ : [б. и.], 2001. – 79 с.

Золотий виноградник: грузинська народна, класична і сучасна поезія. Антологія грузинської поезії / упоряд. та коммент. Р. Чілачава. – Київ : Дніпро, 2005. – 312 с. : фото.

Казки добрих сусідів : в 4 кн. / пер. В. І. Воробьева. – Київ : Кордон, 2015. – (Казки добрих сусідів).

Кн. 1. Сирота. Туркменські народні казки. – 112 с.

Кн. 2. Красуня тисяча косиць. Узбецькі народні казки. – 112 с.

Кн. 3. Сонцева доня. Грузинські народні казки. – 112 с.

Кн. 4. Золотоголова рибка. Вірменські народні казки. – 112 с.

Кацавець, Р. С. Золоте джерельце: висловлювання про слово, мову, красномовство : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Р. Кацавець. – 4-те вид., перероб. і доп. – Київ : ЦУЛ, 2017. – 112 с.

Кириченко, Г. Нариси загального мовознавства : у 2 ч. : навч. посіб. для студ. вузів / Г. Кириченко, С. Кириченко, А. Супрун. – Київ : Ін Юре, 2008.

Ч. 1 : Мова, її будова та функції в суспільстві. – 168 с.

Ч. 2 : Основні етапи розвитку науки про мову. – 224 с.

Кримськотатарські народні казки та легенди / упоряд. Н. Умеров ; пер. укр. Д. Кононенко. – Київ : Етнос, 2007. – 512 с.

Курбан, С. Алі та Ніно : роман / С. Курбан ; пер. з азерб. Н. Германа. – Київ : Етнос, 2011. – 240 с.

Лемко, І. Цікавинки укрмови / І. Лемко. – Львів : Апріорі, 2016. – 180 с.

Міколайтіс-Путинас, В. Повстанці : роман / В. Міколайтіс-Путинас ; пер. з лит. Д. Чередниченко. – Київ : Юніверс, 2005. – 598 с. – (Литовська література ХХ ст.) (Світова проза).

Міріджанян, Л. Мій Шевченко : переклади, вірші, виступи, ст. / Л. Міріджанян. – Київ : Голов. спеціаліз. ред. літ. мовами нац. меншин України, 2002. – 160 с. : портр.

Мова – народ. Висловлювання про мову та її значення в житті народу / упоряд. О. Тихий. – Київ : Смолоскип, 2007. – 416 с.

Мово рідна, слово рідне!.. : вірші, поеми, ст. / ред.-упоряд. І. Бойко. – Київ : Веселка, 1989. – 286 с.

Молитва ластівок : антол. кримськотатар. прози ХІV–ХХ ст. : [в 2 кн.] / упоряд. М. Мірошниченко, Ю. Кандим. – Київ : Етнос, 2005. – Кн. 1. – 600 с.

На нашій, на своїй землі : антол. різномовної поезії України : в 2 кн. / упоряд. А. К. Мойсієнко. – Київ : Голов. спеціаліз. ред. літ. мовами нац. меншин України, 1995.

Кн. 1 : Білоруська, гагаузька, грецька, грузинська, єврейська, кримськотатарська, литовська, німецька поезії. – 350 с.

Кн. 2 : Російська, румунська, угорська, циганська поезії. – 413 с.

Папаїка, В. Рідна мова – роду слово / муз. В. Папаїки ; слова О. Вітенко // Вінниц. край. – 2008. – № 4. – С. 2.

Подолинний, А. «Тільки б голос твій чути...» : Українська мова у двадцятому сторіччі / А. Подолинний. – Вінниця : Консоль, 2009. – 350 с.

Пономарів, О. Українське слово для всіх і для кожного / О. Пономарів. – Київ : Либідь, 2013. – 360 с.

Рада, В. Путешествие в тишь / В. Рада. – Utena : Utenos Indra, 2013. – 248 с.

Разом на одній землі. Історія України багатокультурна : навч. посіб. / голов. ред. П. Кендзьор. – Львів : Захід.-укр. консалтинг-центр, 2012. – 332 с. : іл.

Севак, П. Немовкнуча дзвіниця : поеми та вірші / П. Севак ; пер. з вірм. М. Нестерчука. – Львів : Каменяр, 2008. – 423 с. : іл.

Селігей, П. Мовна свідомість: структура, типологія, виховання / П. Селігей ; Ін-т мовознавства ім. О. Потебні НАН України. – Київ : Києво-Могилян. акад., 2012. – 118 с.

Семашкевіч, Р. Янка Купала і беларускае адраджэнне / Р. Семашкевіч. – Маладзечна : Победа, 2012. – 200 с. : портр.

Sienkiewicz, H. Potop : w 3 t / H. Sinkiewicz. – Kielce : Echo Dnia, 1990. – 3 t. – (Złota kolekcja ze zbiorów Biblioteki Narodowej).

Татчин, С. Пташка : вірші / С. Татчин. – Вінниця : Меркьюрі-Поділля, 2016. – 236 с. : іл.

Ткаченко, О. Б. Мова і національна ментальність (Спроба сучасного синтезу) : монографія / О. Б. Ткаченко. – Київ : Грамота, 2006. – 240 с.

Ткаченко, О. Б. Українська мова і мовне життя світу / О. Б. Ткаченко. – Київ : Спалах, 2004. – 272 с.

Тріада слов’янської поезії : поезії / пер. В. В. Стрілка. – Київ : Книга, 2008. – 246 с. : іл.

Угорські народні казки рідкісної краси / пер. з угор. Л. Мушкетик. – Київ : Голов. спеціаліз. ред. літ. мовами нац. меншин України, 2003. – 212 с. : іл.

Ушкалов, Л. Що таке українська література : есеї / Л. Ушкалов. – Львів : Вид-во Старого Лева, 2015. – 352 с.

Фішман, Дж. А. Не кидайте свою мову напризволяще. Приховані статусні наміри в корпуснопланувальній мовній політиці : пер. с англ. / Дж. А. Фішман. – Київ : К.І.С., 2009. – 200 с.

Хрестоматія дитячої славістики : слов’янська поезія ХІХ – початку ХХ століття / упоряд. : Н. О. Лисенко-Єржиківська, П. Т. Руда, І. О. Карєва. – Київ : Успіх і кар’єра, 2008. – 256 с.

Цимбалюк, В. Мова як генетичний код народу : навч. посіб. для факультатив. занять / В. Цимбалюк. – Тернопіль : Мандрівець, 2009. – 176 с. – (Допрофільне та профільне навчання).

Чілачава, Р. Світло самотньої зірки : вибрані поезії та переклади : у 2 кн. / Р. Чілачава. – Київ : Укр. письменник, 2012. – Кн. 1 – 226 с.

Шолом-Алейхем. Тев’є-молочник : оповідання / Шолом-Алейхем ; пер. з євр. С. Х. Райцин. – Київ : Котигорошко, 1993. – 128 с. – (Шкільна бібліотека).

 

Поділитися:

Рідна мова моїх батьків, мого народу і моя


21 лютого представники всіх націй і народностей світу відзначають Міжнародний день рідної мови.

Відділ документів із гуманітарних, технічних та природничих наук пропонує до вашої уваги книжково-ілюстративну виставку «Рідна мова моїх батьків, мого народу і моя».

«Рідна мова моїх батьків, мого народу і моя»

(до Міжнародного дня рідної мови)

Агсес, Г. Вітряна пошта: вірші : пер. з азерб. / Г. Агсес. – Київ : Факт, 2009. – 88 с. : фото.

Алексієвич, С. Останні свідки. Соло для дитячого голосу / С. Алексієвич. – Київ : Дух і літера, 2016. – 368 с. – (Бібліотека спротиву. Бібліотека надії).

Білецький, А. О. Про мову і мовознавство : навч. посіб. / А. О. Білецький. – Київ : АртЕк, 1996. – 223 с.

Волкова, А. «Вся боль моя переходила в стих...» : стихотворения / А. Волкова. – Тирасполь : [б. и.], 2000. – 96 с. : портр. – (Приднестровье: прошлое, настоящее, будущее. 10 лет ПМР).

Гарматюк, А. Рідна мово моя. Роздуми про мову : короткі розповіді / А. Гарматюк. – Вінниця : Континент–ПРИМ, 2006. – 68 с.

Голубець, М. На захист рідної мови й культури мовлення / М. Голубець. – Львів : Манускрипт, 2011. – 56 с.

Губерначук, С. Як гул століть, як шум віків – рідна мова / С. Губерначук. – Київ : БЛІЦ–ІНФОРМ, 2002. –234 с.

Данілкин, О. Культура циган України: минуле і сучасне : за матеріалами єдиної в Україні держ. циган. колекції / О. Данілкин ; Міжнар. фонд «Відродження». – Київ : [б. и.], 2001. – 79 с.

Золотий виноградник: грузинська народна, класична і сучасна поезія. Антологія грузинської поезії / упоряд. та коммент. Р. Чілачава. – Київ : Дніпро, 2005. – 312 с. : фото.

Казки добрих сусідів : в 4 кн. / пер. В. І. Воробьева. – Київ : Кордон, 2015. – (Казки добрих сусідів).

Кн. 1. Сирота. Туркменські народні казки. – 112 с.

Кн. 2. Красуня тисяча косиць. Узбецькі народні казки. – 112 с.

Кн. 3. Сонцева доня. Грузинські народні казки. – 112 с.

Кн. 4. Золотоголова рибка. Вірменські народні казки. – 112 с.

Кацавець, Р. С. Золоте джерельце: висловлювання про слово, мову, красномовство : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Р. Кацавець. – 4-те вид., перероб. і доп. – Київ : ЦУЛ, 2017. – 112 с.

Кириченко, Г. Нариси загального мовознавства : у 2 ч. : навч. посіб. для студ. вузів / Г. Кириченко, С. Кириченко, А. Супрун. – Київ : Ін Юре, 2008.

Ч. 1 : Мова, її будова та функції в суспільстві. – 168 с.

Ч. 2 : Основні етапи розвитку науки про мову. – 224 с.

Кримськотатарські народні казки та легенди / упоряд. Н. Умеров ; пер. укр. Д. Кононенко. – Київ : Етнос, 2007. – 512 с.

Курбан, С. Алі та Ніно : роман / С. Курбан ; пер. з азерб. Н. Германа. – Київ : Етнос, 2011. – 240 с.

Лемко, І. Цікавинки укрмови / І. Лемко. – Львів : Апріорі, 2016. – 180 с.

Міколайтіс-Путинас, В. Повстанці : роман / В. Міколайтіс-Путинас ; пер. з лит. Д. Чередниченко. – Київ : Юніверс, 2005. – 598 с. – (Литовська література ХХ ст.) (Світова проза).

Міріджанян, Л. Мій Шевченко : переклади, вірші, виступи, ст. / Л. Міріджанян. – Київ : Голов. спеціаліз. ред. літ. мовами нац. меншин України, 2002. – 160 с. : портр.

Мова – народ. Висловлювання про мову та її значення в житті народу / упоряд. О. Тихий. – Київ : Смолоскип, 2007. – 416 с.

Мово рідна, слово рідне!.. : вірші, поеми, ст. / ред.-упоряд. І. Бойко. – Київ : Веселка, 1989. – 286 с.

Молитва ластівок : антол. кримськотатар. прози ХІV–ХХ ст. : [в 2 кн.] / упоряд. М. Мірошниченко, Ю. Кандим. – Київ : Етнос, 2005. – Кн. 1. – 600 с.

На нашій, на своїй землі : антол. різномовної поезії України : в 2 кн. / упоряд. А. К. Мойсієнко. – Київ : Голов. спеціаліз. ред. літ. мовами нац. меншин України, 1995.

Кн. 1 : Білоруська, гагаузька, грецька, грузинська, єврейська, кримськотатарська, литовська, німецька поезії. – 350 с.

Кн. 2 : Російська, румунська, угорська, циганська поезії. – 413 с.

Папаїка, В. Рідна мова – роду слово / муз. В. Папаїки ; слова О. Вітенко // Вінниц. край. – 2008. – № 4. – С. 2.

Подолинний, А. «Тільки б голос твій чути...» : Українська мова у двадцятому сторіччі / А. Подолинний. – Вінниця : Консоль, 2009. – 350 с.

Пономарів, О. Українське слово для всіх і для кожного / О. Пономарів. – Київ : Либідь, 2013. – 360 с.

Рада, В. Путешествие в тишь / В. Рада. – Utena : Utenos Indra, 2013. – 248 с.

Разом на одній землі. Історія України багатокультурна : навч. посіб. / голов. ред. П. Кендзьор. – Львів : Захід.-укр. консалтинг-центр, 2012. – 332 с. : іл.

Севак, П. Немовкнуча дзвіниця : поеми та вірші / П. Севак ; пер. з вірм. М. Нестерчука. – Львів : Каменяр, 2008. – 423 с. : іл.

Селігей, П. Мовна свідомість: структура, типологія, виховання / П. Селігей ; Ін-т мовознавства ім. О. Потебні НАН України. – Київ : Києво-Могилян. акад., 2012. – 118 с.

Семашкевіч, Р. Янка Купала і беларускае адраджэнне / Р. Семашкевіч. – Маладзечна : Победа, 2012. – 200 с. : портр.

Sienkiewicz, H. Potop : w 3 t / H. Sinkiewicz. – Kielce : Echo Dnia, 1990. – 3 t. – (Złota kolekcja ze zbiorów Biblioteki Narodowej).

Татчин, С. Пташка : вірші / С. Татчин. – Вінниця : Меркьюрі-Поділля, 2016. – 236 с. : іл.

Ткаченко, О. Б. Мова і національна ментальність (Спроба сучасного синтезу) : монографія / О. Б. Ткаченко. – Київ : Грамота, 2006. – 240 с.

Ткаченко, О. Б. Українська мова і мовне життя світу / О. Б. Ткаченко. – Київ : Спалах, 2004. – 272 с.

Тріада слов’янської поезії : поезії / пер. В. В. Стрілка. – Київ : Книга, 2008. – 246 с. : іл.

Угорські народні казки рідкісної краси / пер. з угор. Л. Мушкетик. – Київ : Голов. спеціаліз. ред. літ. мовами нац. меншин України, 2003. – 212 с. : іл.

Ушкалов, Л. Що таке українська література : есеї / Л. Ушкалов. – Львів : Вид-во Старого Лева, 2015. – 352 с.

Фішман, Дж. А. Не кидайте свою мову напризволяще. Приховані статусні наміри в корпуснопланувальній мовній політиці : пер. с англ. / Дж. А. Фішман. – Київ : К.І.С., 2009. – 200 с.

Хрестоматія дитячої славістики : слов’янська поезія ХІХ – початку ХХ століття / упоряд. : Н. О. Лисенко-Єржиківська, П. Т. Руда, І. О. Карєва. – Київ : Успіх і кар’єра, 2008. – 256 с.

Цимбалюк, В. Мова як генетичний код народу : навч. посіб. для факультатив. занять / В. Цимбалюк. – Тернопіль : Мандрівець, 2009. – 176 с. – (Допрофільне та профільне навчання).

Чілачава, Р. Світло самотньої зірки : вибрані поезії та переклади : у 2 кн. / Р. Чілачава. – Київ : Укр. письменник, 2012. – Кн. 1 – 226 с.

Шолом-Алейхем. Тев’є-молочник : оповідання / Шолом-Алейхем ; пер. з євр. С. Х. Райцин. – Київ : Котигорошко, 1993. – 128 с. – (Шкільна бібліотека).