Сільське господарство: складові розвитку

У відділі аграрних наук і виробництва (вул. Соборна, 73, ІV поверх) експонується виставка-інформація «Сільське господарство: складові розвитку».

Запрошуємо всіх охочих ознайомитися з представленими матеріалами! 

Сільське господарство: складові розвитку 

Афендікова, Н. О. Сучасні підходи щодо розвитку підприємництва в сільському господарстві України / Н. О. Афендікова // АгроСвіт. – 2018. – № 10. – С. 8–11.

Безус, Р. М. Сучасні тенденції функціонування та розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів / Р. М. Безус, Л. М. Курбацька, І. Г. Кадирус // АгроСвіт. – 2019. – № 10. – С. 3–10.

Біленко, В. О. Аналіз та прогнозування стану галузі сільського господарства України з урахуванням концепції сталого розвитку / В. О. Біленко, А. Ю. Губа // Економіка та держава. – 2017. – 10. – С. 86–89.

Близнюк, А. О. Інвестиції в сільське господарство України / А. О. Близнюк, О. М. Шершенюк // Економіка. Фінанси. Право. – 2017. – № 2. – С. 53–55.

Богданов, Д. С. Інфраструктурний розвиток сільських територій / Д. С. Богданов // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 24. – С. 92–95.

Вдовиченко, А. В. Перспективні напрями державної підтримки органічного сільського господарства в Україні / А. В. Вдовиченко // АгроСвіт. – 2016. – № 17. – С. 44–49.

Герасимів, З. М. Сталий розвиток сільського господарства / З. М. Герасимів // АгроСвіт. – 2016. – № 9. – С. 16–19.

Голян, В. Структурні диспропорції розвитку аграрного сектора України: інституціональне підґрунтя та механізми подолання / Василь Голян // Економіст. – 2017. – № 2. – С. 25–28.

Грибинюк, О. М. Перспективи використання технології «блокчейн» у сільському господарстві / О. М. Грибинюк, Б. В. Духницький, О. О. Шеремет // Економіка АПК. – 2018. – № 3. – С. 75–81.

Гунчак, М. Екологічно чисті технології – шлях до інноваційного розвитку сільського господарства / Михайло Гунчак // Агро перспектива. – 2018. – № 3. – С. 92–93.

Данько, Ю. І. Конкурентні засади сталого розвитку сільських територій / Ю. І. Данько // Регіон. економіка. – 2017. – № 3. – С. 70–76.

Денисенко, М. П. Сучасний стан та перспективи розвитку сільського господарства України / М. П. Денисенко, Д. В. Новіков // АгроСвіт. – 2019. – № 12. – С. 15–21.

Забуранна, Л. В. Розвиток інноваційних процесів в аграрній сфері / Л. В. Забуранна, С. В. Забуранний // АгроСвіт. – 2015. – № 18. – С. 3–9.

Ільчук, О. М. Державна підтримка сільського господарства в Україні / О. М. Ільчук // Економіка АПК. – 2019. – № 2. – С. 93–98.

Кальний, С. В. Інновації в аграрному секторі України як фактор розвитку сільських територій / С. В. Кальний // Формування ринк. відносин в Україні. – 2016. – № 12. – С. 41–48.

Каракаш, І. Сучасні тенденції в дослідженні проблем правового забезпечення сталого розвитку сільськогосподарського виробництва / Ілля Каракаш // Підприємництво, госп-во і право. – 2019. – № 1. – С. 154–155.

Кернасюк, Ю. Агроінвестиції у сталий розвиток / Юрій Кернасюк // Агробізнес сьогодні. – 2016. – Верес. (№ 18). – С. 13–15.

Кирилов, Ю. Є. Чинники та стимули розвитку органічного сегмента аграрного виробництва в країнах світу / Ю. Є. Кирилов, В. Г. Грановська, В. М. Крикунова // Економіка АПК. – 2018. – № 7. – С. 16–27.

Киризюк, С. В. Розподіл доходів у сільському господарстві в контексті інклюзивного розвитку / С. В. Киризюк, О. В. Риковська // Економіка АПК. – 2019. – № 8. – С. 36–49.

Костюк, Т. О. Економічна безпека сільського господарства України: сучасний стан та прогноз / Т. О. Костюк // АгроСвіт. – 2017. – № 17. – С. 53–62.

Костюк, Т. О. Інноваційна модель розвитку м’ясо-молочної галузі як елемент зміцнення економічної безпеки сільського господарства України / Т. О. Костюк // АгроСвіт. – 2016. – № 17. – С. 66–72.

Кустріч, Л. О. Особливості залучення інвестицій у сільське господарство: сучасний стан і тенденції розвитку / Л. О. Кустріч // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 24. – С. 37–42.

Лазарєва, О. В. Розвиток експортного потенціалу аграрного сектора економіки України в умовах глобалізації / О. В. Лазарєва, К. В. Вакар // АгроСвіт. – 2019. – 1/2. – С. 3–9.

Лупенко, Ю. О. Інвестиційне забезпечення інноваційного розвитку сільського господарства України / Ю. О. Лупенко, О. В. Захарчук // Економіка АПК. – 2018. – № 11. – С. 9–18.

Молдаван, Л. Теоретичні засади агроекономіки: ретроспектива і сучасність / Любов Молдаван // Економіка України. – 2018. – № 11/12. – С. 122–135.

Пасхавер, Б. Й. Агросфера: тенденції і перспективи розвитку / Б. Й. Пасхавер // Економіка АПК. – 2015. – № 9. – С. 5–15.

Патика, Н. І. Іноземні інвестиції в сільському господарстві України: сучасний стан та вплив на його розвиток / Н. І. Патика // Інвестиції: практика та досвід. – 2018. – № 5. – С. 26–31.

Погріщук, Г. Б. Концептуалізація системи інноваційно-екологічного розвитку аграрного сектора економіки / Г. Б. Погріщук // Інвестиції: практика та досвід. – 2018. – № 4. – С. 17–21.

Поліщук, Н. В. Банківське кредитування в системі фінансового забезпечення сталого розвитку сільського господарства / Н. В. Поліщук // Регіон. бізнес-економіка та упр. – 2017. – № 3. – С. 136–142.

Похиленко, Н. М. Ретроспектива парадигм сільськогосподарського дорадництва: варіанти для України / Н. М. Похиленко // Економіка АПК. – 2018. – № 7. – С. 113–121.

Романюк, І. А. Особливості відтворювального процесу в аграрному секторі / І. А. Романюк // АгроСвіт. – 2016. – № 11. – С. 12–15.

Сащенко, І. Про принципи правового регулювання інвестицій у соціальний розвиток села / Ігор Сащенко // Підприємництво, госп-во і право. – 2017. – № 2. – С. 110–114.

Сітковська, А. О. Проблеми розвитку виробництва сільськогосподарської продукції в Україні / А. О. Сітковська // АгроСвіт. – 2019. – № 1/2. –С. 10–14.

Спаський, Г. В. Формування та розвиток інтеграції агропромислового виробництва в умовах євроінтеграції / Г. В. Спаський, А. А. Швець // Економіка АПК. – 2019. – № 3. – С. 97–107.

Стеблянко, І. О. Аграрна галузь національної економіки: програмні стратегії стійкого розвитку / І. О. Стеблянко // АгроСвіт. – 2015. – № 20. – С. 36–40.

Ткачук, В. А. Сучасний стан і тенденції розвитку аграрного ринку праці / В. А. Ткачук // Економіка АПК. – 2019. – № 7. – С. 6–13.

Фраєр, О. В. Тенденції в рослинництві та сталий розвиток сільського господарства в Україні – можливості для гармонізації / О. В. Фраєр // Економіка АПК. – 2018. – № 10. – С. 117–125.

Халатур, С. М. Необхідність формування стратегії економічного розвитку сільського господарства України / С. М. Халатур // Економіка та держава. – 2017. – № 7. – С. 53–58.

Черкаска, В. В. Сталий розвиток тваринництва як складовий елемент аграрного сектору / В. В. Черкаска // Інвестиції: практика та досвід. – 2018. – № 5. – С. 57–59.

Чорна, Н. П. Стратегічні вектори інноваційного розвитку сільського господарства України / Н. П. Чорна // Економіка та держава. – 2015. – № 7. – С. 22–25.

Поділитися: