«Ні!» насильству в сім’ї та суспільстві

З нагоди відзначення Міжнародного дня боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок у секторі правової інформації (вул. Соборна, 70, ІІІ поверх) експонується книжкова виставка «"Ні!" насильству в сім’ї та суспільстві». Метою виставки є привернення уваги до проблеми сімейного насильства, підвищення обізнаності населення з питання попередження насильства в сім’ї.

«Ні!» насильству в сім’ї та суспільстві

Людина повинна вирішувати

всі конфлікти без помсти,

агресії і розплати,

бо корінь усього це любов.

 

Мартін Лютер Кінг

 

Про запобігання та протидію домашньому насильству : закон України від 07.12.2017 № 2229-VIII // Відом. Верхов. Ради України. – 2018. – № 5. – Ст. 35. – Електрон. версія. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-19 (дата звернення: 12.11.2019). – Назва з екрана.

Андросюк, В. Г. Проблема булінга в сучасному юридико-психологічному просторі України / В. Г. Андросюк, Ю. А. Суденко // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2019. – № 1. – С. 216–220.

Арушанян, К. Реалізація прокурором повноважень у кримінальних провадженнях за фактами домашнього насильства / К. Арушанян // Вісн. Нац. акад. прокуратури України: проблеми сьогодення, теорія, практика, життя академії. – 2018. – № 4/2. – С. 58–69.

Бевзюк, І. Поняття та зміст психологічного насильства / І. Бевзюк, І. Козьяков // Вісн. Нац. акад. прокуратури України: проблеми сьогодення, теорія, практика, життя академії. – 2018. – № 4/2. – С. 70–81.

Бригадир, М. Соціально-психологічні аспекти запобігання та протидії домашньому насильству стосовно жінок / М. Бригадир, О. Коваль // Вісн. Нац. акад. прокуратури України: проблеми сьогодення, теорія, практика, життя академії. – 2018. – № 4/2. – С. 82–95.

Брус, І. Контроль за виконанням обмежувальних заходів щодо осіб, які вчинили домашнє насильство / І. Брус // Вісн. Нац. акад. прокуратури України: проблеми сьогодення, теорія, практика, життя академії. – 2019. – № 1. – С. 112–123.

Брус, І. Роль прокуратури у запобіганні та протидії домашньому насильству / І. Брус // Вісн. Нац. акад. прокуратури України: проблеми сьогодення, теорія, практика, життя академії. – 2018. – № 4/2. – С. 32–44.

Вакулик, О. Насильство як спосіб вчинення злочинів проти правосуддя / О. Вакулик // Підприємництво, госп-во і право. – 2019. – № 4. – С. 274–278.

Влад, С. Неконституційність Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» / С. Влад, О. Хрущ // Підприємництво, госп-во і право. – 2019. – № 2. – С. 130–135.

Гунько, В. Насильство над дітьми як один із чинників їх становлення на злочинний шлях : практика органів прокуратури Вінницької області із захисту дітей, які вступили в конфлікт із законом / В. Гунько // Вісн. прокуратури. – 2018. – № 2. – С. 37–40.

Гусєва, К. А. Діяльність уповноважених підрозділів органів Національної поліції у сфері запобігання та протидії домашньому насильству та гендерної дискримінації / К. А. Гусєва, М. В. Мартинова // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2018. – № 3. – С. 104–108.

Гусєва, К. А. Особливості кваліфікації психологічного домашнього насильства у практичній діяльності превентивних підрозділів Національної поліції України / К. А. Гусєва // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2019. – № 1. – С. 233–236.

Домашнє насильство: проблема сім'ї чи правоохоронної системи? : досвід прокуратури Харківської області // Вісн. прокуратури. – 2018. – № 2. – С. 42–44.

Дордюк, А. В. Соціально-психологічна детермінація насильницької злочинності проти життя та здоров’я особи / А. В. Дордюк // Становлення кримінального права України: теорія і практика : зб. тез доп. Всеукр. студ. наук.-практ. конф., 4 квіт. / Держ. фіскал. служба України, Ун-т держ. фіскал. служби України [та ін.]. – Ірпінь ; Вінниця, 2018. – С. 52–56.

Запорожець, А. А. Криміналізація домашнього насильства – новела кримінального законодавства України / А. А. Запорожець // Вісн. кримінал. судочинства. – 2018. – № 1. – С. 148–154.

Іванна Смачило: «Всі постраждалі від домашнього насильства можуть отримати безоплатну правову допомогу та безкоштовного адвоката системи БПД» // Бюл. М-ва юстиції України . – 2018. – № 9. – С. 14–15.

Карпенко, М. І. Проблема агресивної поведінки та насильства під час примушування до виконання цивільного правочину / М. І. Карпенко, А. М. Соловйова // Юрид. наука. – 2017. – № 7. – С. 143–150.

Кваша, Р. С. Поширення насильства та булінгу серед неповнолітніх: роль електронних засобів комунікації / Р. С. Кваша // Держава і право. – 2019. – Вип. 83. – С. 331–342.

Кошель, Н. М. Імплементація стандартів Стамбульської конвенції у законодавство України / Н. М. Кошель // Юрид. Україна. – 2019. – № 4. – С. 27–36.

Кравченко, Т. Боротьба з булінгом: судова практика / Т. Кравченко // Місцеве самоврядування. – 2019. – Липень, № 7. – С. 29–32.

Легенька, С. Суб’єкти адміністративно-правового реагування на вчинення домашнього насильства та їх повноваження / С. Легенька // Підприємництво, госп-во і право. – 2019. – № 3. – С. 160–164.

Миронюк, Т. В. Правове регулювання запобігання гендерному насильству / Т. В. Миронюк // Наук. вісн. Нац. акад. внутріш. справ. – 2018. – № 3. – С. 121–132.

Митник, У. М. Детермінація домашнього насильства / У. М. Митник // Держава і право. – 2018. – Вип. 82. – С. 223–234.

Насилля в сім'ї, в тому числі щодо дітей : прокуратура Чернігівської області ініціює внесення змін у законодавство // Вісн. прокуратури. – 2018. – № 2. – С. 48–49.

Насильство у сім'ї: прокуратура Дніпропетровської області вимагає для злочинців суворого покарання // Вісн. прокуратури. – 2018. – № 2. – С. 41–42.

Панов, М. І. Проблеми кримінальної відповідальності за насильство в сім’ї / М. І. Панов, В. В. Гальцова // Юрид. Україна. – 2019. – № 3. – С. 19–28.

Перелигіна, Р. В. Феноменологія домашнього насильства в Україні та Європейському Союзі / Р. В. Перелигіна, У. М. Митник // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2018. – № 1. – С. 181–186.

Плотнікова, В. Стандарти Ради Європи щодо запобігання та протидії домашньому насильству / В. Плотнікова // Вісн. Нац. акад. прокуратури України: проблеми сьогодення, теорія, практика, життя академії. – 2018. – № 4/2. – С. 96–109.

Попов, Г. Запобігання та протидія домашньому насильству: досвід королівства Швеція / Г. Попов // Вісн. Нац. акад. прокуратури України: проблеми сьогодення, теорія, практика, життя академії. – 2018. – № 3. – С. 99–108.

Попов, Г. Напрями імплементації положень Стамбульської конвенції в законодавство України / Г. Попов, І. Пилипенко // Вісн. Нац. акад. прокуратури України: проблеми сьогодення, теорія, практика, життя академії. – 2018. – № 4/2. – С. 7–19.

Свірін, О. Нормативно-правове регулювання діяльності прокуратури щодо запобігання домашньому насильству / О. Свірін // Вісн. Нац. акад. прокуратури України: проблеми сьогодення, теорія, практика, життя академії. – 2018. – № 4/2. – С. 45–57.

Симоненко, Т. Поняття й ознаки права дитини на захист від усіх форм насильства в Україні: теоретико-правовий аналіз / Т. Симоненко // Підприємництво, госп-во і право. – 2019. – № 2. – С. 188–193.

Синишин, О. Завдання правоохоронців Хмельниччини – протидія домашньому насильству та притягнення кривдників до відповідальності / О. Синишин // Вісн. прокуратури. – 2018. – № 2. – С. 34–36.

Співпраця Координаційного центру і Ради Європи у протидії домашньому насильству // Бюл. М-ва юстиції України . – 2018. – № 12. – С. 26.

Степковскі, А. Конвенція Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами: доктринальні основи / А. Степковскі, Й. Банасюк // Юрид. Україна. – 2018. – № 5/6. – С. 4–13.

Суслова, І. М. Домашнє насильство як загроза національній безпеці, або чому Україна потребує негайної ратифікації Стамбульської конвенції / І. М. Суслова // Бюл. М-ва юстиції України . – 2017. – № 11. – С. 6–8.

Таємниця приватного життя – проблема у протидії та розслідуванні насильства в сім'ї: на прикладі роботи прокурорів Одеської області // Вісн. прокуратури. – 2018. – № 2. – С. 47.

Тиждень протидії булінгу // Бюл. М-ва юстиції України. – 2019. – № 9. – С. 12–13.

Турлова, Ю. Обмежувальний припис стосовно кривдника як спеціальний захід щодо протидії домашнього насильства / Ю. Турлова // Вісн. Нац. акад. прокуратури України: проблеми сьогодення, теорія, практика, життя академії. – 2018. – № 4/2. – С. 20–31.

Фулей, Т. Навчальний курс із розгляду судами справ про домашнє насильство: досвід Канади / Т. Фулей // Вісн. Нац. акад. прокуратури України: проблеми сьогодення, теорія, практика, життя академії. – 2018. – № 4/2. – С. 110–121.

 

Електронний ресурс

Веретенко І. М. Попередження сімейного насильства в умовах закладу загальної середньої освіти [Електронний ресурс] / І. М. Веретенко // Молодий вчений. – 2019. – № 5(2). – С. 408–411.

Вознюк А. А. Кримінальна відповідальність за домашнє насильство: актуальні питання теорії та практики [Електронний ресурс] / А. А. Вознюк // Форум права. – 2019. – № 2. – С. 6–14.

Герасименко Г. В. Проблеми реагування правоохоронних органів на домашнє насильство крізь призму громадської думки [Електронний ресурс] / Г. В. Герасименко // Демографія та соціальна економіка. – 2018. – № 1. – С. 43–57.

Довгань-Бочкова Н. Домашнє насильство: аналіз об’єктивної сторони складу злочину [Електронний ресурс] / Н. Довгань-Бочкова // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2018. – Вип. 66. – С. 187–197.

Зінсу О. І. Правові та психологічні аспекти домашнього насильства [Електронний ресурс] / О. І. Зінсу // Молодий вчений. – 2018. – № 12(1). – С. 178–182.

Кісілюк Е. М. Кримінальна відповідальність за гендерно зумовлене насильство в Україні [Електронний ресурс] / Е. М. Кісілюк, О. В. Смаглюк // Вісник Пенітенціарної асоціації України. – 2018. – № 1. – С. 96–104.

Левченко К. Б. Терміновий заборонний та обмежувальний приписи як спеціальні форми реагування на випадки домашнього насильства: міжнародний досвід і національна практика [Електронний ресурс] / К. Б. Левченко, М. М. Легенька // Право і Безпека. – 2018. – № 4. – С. 60–65.

Мінченко С. І. Проблеми реалізації міжнародних стандартів запобігання домашньому насильству в Україні [Електронний ресурс] / С. І. Мінченко, О. С. Дмитращук // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2018. – № 2. – С. 105–110.

Садонцева Л. К. Кримінальна відповідальність за домашнє насильство в Україні та зарубіжному праві: порівняльний аналіз [Електронний ресурс] / Л. К. Садонцева // Молодий вчений. – 2019. – № 4(1). – С. 149–153.

Усманов Ю. І. Загальні відмінності захисту права на життя в умовах збройного конфлікту й ситуацій насильства всередині держави [Електронний ресурс] / Ю. І. Усманов // Альманах міжнародного права. – 2018. – Вип. 19. – С. 114–123.

Чайка В. В. Соціальна обумовленість криміналізації насильства в родині [Електронний ресурс] / В. В. Чайка // Молодий вчений. – 2018. – № 4(1). – С. 104–107.

Поділитися: